MTRT8 | Black&Decker MTRT8 ROUTER Type H1 instruction manual

402112-90 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTRT8
2
3
4
5
6
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Unealta dumneavoastră multifuncţională
Black & Decker a fost concepută pentru o gamă variată
de aplicaţii casnice. Utilizând capul de frezat (MTRT8),
această unealtă poate fi folosită pentru frezarea lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă este
destinată exclusiv uzului casnic.
♦
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere
poate pune în pericol sănătatea operatorului
şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţivă că persoanele din zona de lucru sau cele
care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
♦
Avertisment! Citiţi toate avertismentele
de siguranţă şi toate instrucţiunile furnizate
cu unealta dvs. electrică (MT143, MT350,
MT108 sau MT18) înainte de a utiliza acest
accesoriu. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
♦
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
♦
♦
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru maşinile de frezat
♦
♦
♦
♦
♦
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Discul va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi ca discul frezei să se oprească complet
înainte de a lăsa jos unealta.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care unealta de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu sub tensiune ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de
prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul
mare în apropierea discului rotativ. Nu stabilizaţi
fierăstrăul ţinând de ghidaj.
Păstraţi discurile ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina maşina de frezat să
devieze sau să se blocheze în timpul apăsării pe
acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu de
frezat adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau discul imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦
Îndepărtaţi bine tot praful după frezare.
Utilizaţi numai accesorii de frezat cu diametrul tijei
egal cu dimensiunea bucşei elastice montate pe
unealtă.
Utilizaţi numai accesorii de frezat adecvate pentru
viteza în gol a uneltei.
Nu utilizaţi niciodată accesorii de frezat cu un diametru mai mare decât diametrul maxim menţionat
în secţiunea cu specificaţii tehnice.
Nu utilizaţi unealta în poziţie inversată.
Nu încercaţi să utilizaţi unealta în mod staţionar.
Fiţi foarte atenţi atunci când frezaţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
frezaţi lemn ce poate degaja pulberi toxice:
♦
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
♦
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
♦
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi
orice alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este MT143. Şi alte
unelte sunt disponibile pentru utilizare cu acest portcuţit.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
10. Cap de frezat
11. Buton de blocare a mandrinei
12. Buton de siguranţă
13. Bucşă elastică
14. Deflector de aşchii
15. Adaptor de extracţie a prafului
16. Accesoriu drept pentru frezat
17. Accesoriu de rotunjire pentru frezat
7
Asamblare
Montarea adaptorului de extracţie a prafului
(fig. D)
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul din unealtă.
Adaptorul de extracţie a prafului este utilizat pentru
conectarea unui aspirator sau a unui dispozitiv de
extracţie a prafului pe unealtă. Extracţia prafului trebuie
efectuată atunci când se debitează lemn
♦
Ţinând capul de frezat (10) într-un unghi uşor
înclinat faţă de adaptorul de extracţie a prafului
(15), prindeţi capul de frezat (10) în adaptorul de
extracţie a prafului (15). Asiguraţi-vă că partea
interioară (18) a adaptorului de extracţie a prafului
(15) este introdusă între cele două picioruşe ale
deflectorului de aşchii (14)
♦
Conectaţi furtunul unui aspirator glisându-l în orificiul de evacuare a prafului extras.
Montarea unui accesoriu de frezat (fig. B)
Avertisment! Accesoriile de frezat sunt ascuţite, fiţi
atenţi când le manipulaţi.
Notă: Această maşină de frezat nu este recomandată
pentru utilizarea împreună cu accesorii de debavurare
cu cuţite.
Această maşină de frezat este echipată cu o funcţie
de blocare a mandrinei care facilitează schimbarea
accesoriilor. Blocaţi tija mandrinei apăsând butonul
de blocare a mandrinei (11) conform ilustraţiei B şi
utilizaţi cheia din dotare pentru a slăbi (în sens antiorar)
bucşa elastică (13).
♦
Ţineţi apăsat butonul de blocare a mandrinei (11)
apăsat şi rotiţi mandrina până când blocarea mandrinei se cuplează complet.
♦
Aşezaţi maşina de frezat răsturnată pe o suprafaţă netedă, orizontală.
♦
Slăbiţi bucşa elastică (13) folosind cheia din dotare. Introduceţi tija unui accesoriu de frezat în
bucşa elastică (13).
♦
Atunci când instalaţi accesorii de frezat, asiguraţivă că le introduceţi cât mai mult posibil şi apoi le
retrageţi cu aproximativ 1,5 mm.
♦
Ţineţi apăsat butonul de blocare a mandrinei (11)
şi strângeţi bucşa elastică (13) în sens orar (nu
strângeţi excesiv) folosind cheia din dotare.
Notă: Dacă baza maşinii de frezat este setată la adâncime maximă, bucşa elastică nu poate fi strânsă în mod
corespunzător. Asiguraţi-vă întotdeauna că, dacă baza
maşinii de frezat este reglată la adâncime maximă, să
efectuaţi câteva rotaţii înapoi (în sens antiorar) înainte
de a strânge sau de a slăbi accesoriile de frezat. Consultaţi secţiunea „Setarea adâncimii de frezare” de mai
jos pentru reglarea bazei maşinii de frezat.
Avertisment! Nu strângeţi niciodată bucşa elastică
fără un accesoriu de frezat introdus. Strângerea bucşei
elastice fără un accesoriu de frezat introdus poate
deteriora bucşa.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Nu atingeţi piesa de prelucrat sau accesoriu de frezat imediat după utilizarea uneltei. Acestea
pot deveni foarte fierbinţi. Manipulaţi cu atenţie. Lăsaţi
întotdeauna accesoriile şi piesa de prelucrat să se
răcească înainte de a le manipula.
Notă! Această maşină de frezat nu este recomandată
pentru aplicaţiile de tăiere a metalelor.
Notă! Această maşină de frezat nu este recomandată
pentru aplicaţiile de frezare pentru decupaje.
Pornirea şi oprirea
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte înapoi (2) nu
se află în poziţia blocat.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de siguranţă (12) şi apoi apăsaţi comutatorul de reglare
a vitezei (1). Unealta trebuie utilizată întotdeauna
la viteză maximă.
♦
Eliberaţi butonul de siguranţă.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei.
Frezarea (fig. E)
♦
Setarea adâncimii de frezare (fig. B)
♦
♦
♦
Ţineţi apăsat butonul de blocare a mandrinei (11)
şi rotiţi baza maşinii de frezat.
♦
Rotirea bazei în sens orar va mări adâncimea
de frezare.
♦
Rotirea bazei în sens antiorar va micşora
adâncimea de frezare.
♦
Două rotaţii complete ale bazei sunt egale
cu o modificare a adâncimii de frezare cu
aproximativ 2 milimetri.
După ce obţineţi adâncimea de frezare dorită,
eliberaţi butonul de blocare a mandrinei (11).
Continuaţi să rotiţi baza până când clapeta de
sub butonul de blocare a mandrinei se aliniază cu
următoarea fantă de blocare cea mai apropiată.
♦
♦
Asiguraţi-vă că materialul ce trebuie să fie tăiat
este fixat bine şi este suficient de stabil pentru
a susţine maşina de frezat în timpul utilizării.
Ţineţi ambele mâini pe unitatea de alimentare
pentru a controla maşina de frezat şi utilizaţi întotdeauna maşina de frezat la viteză maximă.
Deplasaţi maşina de frezat în sens antiorar atunci
când tăiaţi margini exterioare. Deplasaţi-o în sens
orar atunci când tăiaţi margini interioare.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
8
Atunci când lucraţi pe margini exterioare, deplasaţi unealta în sens antiorar (fig. E). Atunci când
lucraţi pe margini interioare, deplasaţi unealta în
sens orar.
Utilizaţi accesorii pilot de frezat (cu rulment) pentru
decuparea marginilor.
Utilizaţi accesorii de frezat HSS pentru lemn de
esenţă moale.
♦
♦
♦
Garanţie
Utilizaţi accesorii de frezat TCT pentru lemn de
esenţă tare.
Nerecomandat pentru decupaje.
Consultaţi tabelul de mai jos pentru tipurile comune de accesorii de frezat.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Accesorii de frezat (fig. E)
Descriere
Aplicaţie
Accesoriu drept (1)
Caneluri şi scobituri
Accesoriu de finisare (2)
Finisarea laminatelor sau
a lemnului de esenţă tare; decuparea de precizie folosind
un şablon
Accesoriu de scobire (3)
Scobituri pe piese de prelucrat
drepte sau curbe
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Accesoriu pentru caneluri în Caneluri, incizii şi netezirea
V (4)
marginilor
Accesoriu cu vârf rotund (5)
Caneluri, incizii şi margini decorative
Accesoriu pentru modele con- Modele cu margini decorative
cave (6)
Accesoriu pentru modele în Modele cu margini decorative
S (7)
Accesoriu pentru rotunjire (8) Rotunjirea marginilor
Accesoriu în coadă de rându- Îmbinări în coadă de rândunică
nică (9)
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de service autorizat contactând
biroul local Black & Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi despre
datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Accesoriu de şanfrenare (10) Şanfrenarea marginilor
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Specificaţii tehnice
MTRT8
(14,4 V) (H1)
Turaţie în gol
Greutate
min-1 0-9000
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
MTRT8
(Max) (H1)
0-9000
kg 1,3
1,5
Dimensiune bucşă elastică Inch 1/4
1/4
Dimensiune bucşă elastică
mm 6,35
6,35
mm 25,4
25,4
Adâncimea maximă de tăiere mm 25,4
25,4
Diametru max. pentru
accesoriul de frezat
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 78,3 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 89 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Vibraţii (ah) 2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
9
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
MTRT8
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-17.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Stanley Europe
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
30/11/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00201035 - 11-03-2013
10
Download PDF

advertising