MTSA2 | Black&Decker MTSA2 SANDER ATTACH Type H1 instruction manual

402112 - 13 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTSA2
A
2
B
3
C
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
şlefuitoare.
Unealta dumneavoastră multifuncţională
Black and Decker a fost concepută pentru o gamă variată de aplicaţii casnice.
Utilizând capul de şlefuit (MTSA2),
această unealtă poate fi folosită pentru
şlefuirea lemnului, metalului, materialelor plastice şi a suprafeţelor vopsite.
Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice

Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Ţineţi unealta electrică departe
de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau
inhalarea pulberilor rezultate
în urma aplicaţiilor de şlefuire
poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru
protejarea împotriva pulberilor
şi fumurilor şi asiguraţi-vă că
persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea,
protejate.
Avertisment! Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi
toate instrucţiunile furnizate cu
unealta dvs. electrică (MT143,
MT350, MT108 sau MT18) înainte de a utiliza acest accesoriu. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică (cu
cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.


5
Îndepărtaţi bine tot praful după
şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi
suprafeţe vopsite cu vopsea ce
poate conţine plumb sau atunci




şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja
pulberi toxice:
Nu permiteţi copiilor sau femeilor
însărcinate să pătrundă în zona de
lucru.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în
zona de lucru.
Eliminaţi în siguranţă particulele de
praf şi orice alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă
în acest manual de instrucţiuni.
Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare personală şi/
sau daune asupra obiectelor.


aliniaţi-o cu baza de şlefuire (11),
conform ilustraţiei.
Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe
baza de şlefuit, asigurându-vă că
orificiile din foaie se aliniază cu
orificiile din bază.
Pentru a scoate foaia, trageţi-o de
pe talpa de şlefuit.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată capul
de şlefuit fără să fie montată o foaie sau
un accesoriu de şlefuit.
Înlocuirea plăcuţelor de şlefuit
diamantate (fig. B)
Foile de şlefuit sunt livrate împreună cu
două plăcuţe diamantate de schimb. Plăcuţa diamantată poate fi întoarsă atunci
când se uzează. Atunci când ambele
părţi sunt uzate, înlocuiţi-o.
 Blocaţi unealta aducând cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia centrală.
 Pentru a întoarce plăcuţa, scoateţio, rotiţi-o la 180° şi apăsaţi-o înapoi
pe bază.
 Pentru a înlocui plăcuţa, scoateţio pe cea veche de pe bază şi
montaţi alta nouă.
Avertisment! Atunci când scoateţi plăcuţa de pe talpă, aveţi grijă să nu scoateţi
şi talpa din baza de şlefuit.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este
MT143. Şi alte unelte sunt disponibile
pentru utilizare cu acest portcuţit. Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
10. Cap de şlefuit
11. Baza şlefuitorului
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare,
scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea
adaptorului de extragere
a prafului (fig. C)
Montarea şi demontarea foilor
de şlefuit (fig. A)
Capul de şlefuire utilizează discuri de
şlefuire pre-tăiate.
 Blocaţi unealta aducând cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia centrală.
 Înainte de montarea unei foi noi,
scoateţi cele două plăcuţe diamantate suplimentare (12).
 Pentru a monta o foaie de şlefuit,




6
Aliniaţi adaptorul de extragere
a prafului (13) cu baza de şlefuire
(10) conform ilustraţiei.
Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în
baza de şlefuire.
Conectaţi un aspirator la adaptorul
pentru extragerea prafului.
Pentru a demonta, scoateţi adapto-
Accesorii
rul pentru extragerea prafului (13)
din baza de şlefuire (10).
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile
Вlack & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta
dvs.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Şlefuirea
Notă: Asiguraţi-vă că cursorul înainte/
înapoi (2) nu se află în poziţia blocat.
 Pentru a porni unealta, apăsaţi
comutatorul de reglare a vitezei
(1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator.
 Pentru a opri unealta, eliberaţi
comutatorul de reglare a vitezei.
Specificaţie tehnică
MTSA2 MTSA2
(14,4 V) (Max)
(H1)
(H1)
Turaţie in gol
Greutate
min-1 0/-75.00 0-8.500
kg 1,3
1,3
Sfaturi pentru utilizarea
optimă
Nivelul presiunii sonore conform cu
EN 60745:
Şlefuirea
Presiune sonoră (LpA) 76,4 dB(A),
incertitudine (K) 3 dB(A)


Putere sonoră (LWA) 87,4 dB(A),
incertitudine (K) 3 dB(A)



Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Verificaţi în mod regulat starea foii
de şlefuit. Înlocuiţi-o atunci când
este necesar.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea înainte de aplicarea
unui alt strat, folosiţi o granulaţie
foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau
atunci când îndepărtaţi straturile
de vopsea, începeţi cu o granulaţie
mare. Pe alte suprafeţe, începeţi
cu o granulaţie medie. În ambele
cazuri, schimbaţi treptat la o granulaţie fină, pentru o finisare netedă.
Consultaţi distribuitorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii
referitoare la accesoriile disponibile
pentru şlefuit, polişat, curăţat şi
polizat.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma
vectorială a trei axe) conform cu EN 60745:
Şlefuire (ah) 4,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Вlack & Decker
se defectează din cauza materialelor,
manoperei defectuoase sau lipsei de
7
Declaraţia de conformitate
CE
conformitate, în termen de 24 de luni
de la data achiziţiei, Вlack & Decker
garantează înlocuirea componentelor
defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
 Produsul a fost utilizat în scop
comercial, profesional sau spre
închiriere;
 Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
 Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau
accidente;
 S-a încercat efectuarea de operaţii
de către persoane diferite de agenţii
de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau
la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi
verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Вlack & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com
DIRECTIVA UTILAJE
MTSA2
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „Specificaţiile tehnice"
sunt conforme cu normele: 2006/42/CE,
EN60745-1, EN60745-2-4
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele 2004/108/
CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate
a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic
şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Вlack & Decker Europa, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
13/07/2012
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru Web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Вlack & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Вlack & Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk
zst00186771 - 04-09-2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising