MTJS1 | Black&Decker MTJS1 JIGSAW ATTACH Type H1 instruction manual

402112 - 81 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTJS1
A
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
fierăstraie şi gatere
Unealta dumneavoastră multifuncţională
Вlack & Decker a fost concepută pentru
o gamă variată de aplicaţii casnice.
Utilizând capul de fierăstrău (MTJS1),
această unealtă poate fi folosită pentru
tăierea lemnului, metalului şi materialelor
plastice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.


Avertisment! Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi
toate instrucţiunile furnizate cu
unealta dvs. electrică (MT143,
MT350, MT108 sau MT18) înainte de a utiliza acest accesoriu. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.

Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la unealta electrică (cu
cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără
cablu) alimentată de la baterie.


3
Ţineţi unealta electrică departe
de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta
va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de
zona de tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat.
Nu introduceţi degetele sau degetul
mare în apropierea lamei oscilante
şi a dispozitivului de fixare a lamei.
Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de
ghidaj.
Păstraţi discurile ascuţite. Discurile boante sau deteriorate pot
determina ferăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe
acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de
disc de ferăstrău adecvat pentru
materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte,
asiguraţi-vă că nu prezintă apă,
cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat


sau discul imediat după utilizarea
uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse;
înainte de a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi
ţevilor.
Lama va continua să se mişte după
eliberarea întrerupătorului. Opriţi
întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca lama să se oprească complet
înainte de a lăsa jos unealta.
tă unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
10. Cap de fierăstrău
11. Dispozitiv de fixare a lamei
12. Manetă de prindere a lamei
13. Ghidaj
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare,
scoateţi acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea
lamei de fierăstrău (fig. A)

Avertisment!
Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor
de tăiere poate pune în pericol sănătatea operatorului
şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf special
concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele
din zona de lucru sau cele care
pătrund în zona de lucru sunt,
de asemenea, protejate.





Destinaţia de utilizare este descrisă
în acest manual de instrucţiuni.
Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei
operaţiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul
manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare personală şi/
sau daune asupra obiectelor.
Blocaţi unealta aducând cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia centrală.
Pentru a monta o lamă de fierăstrău,
apăsaţi maneta de fixare a lamei
(12) în jos (amplasată în spatele
capului de fierăstrău) şi menţineţio în această poziţie.
Introduceţi lama de fierăstrău în
dispozitivul de fixare a lamei (11)
conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că
dinţii sunt îndreptaţi înainte.
Eliberaţi maneta
Pentru a demonta lama de fierăstrău, apăsaţi maneta de fixare
a lamei (12) şi trageţi lama din
portunealtă.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Tăierea cu fierăstrăul
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte
înapoi (2) nu se află în poziţia blocat.
 Pentru a porni unealta, apăsaţi
comutatorul de reglare a vitezei
(1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este
MT143. Şi alte unelte sunt disponibile
pentru utilizare cu acest portcuţit. Aceas-
4

Pentru a opri unealta, eliberaţi
comutatorul de reglare a vitezei.
Sfaturi pentru utilizarea
optimă

Tăierea cu fierăstrăul



Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă de
fierăstrău adecvat pentru materialul
piesei de prelucrat şi pentru tipul de
tăietură.
Dacă este necesar, faceţi o gaură
lângă punctul de pornire a tăieturii.
Porniţi unealta şi introduceţi uşor
discul fierăstrăului în piesa de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile
Вlack & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta
dvs.
Atunci când tăiaţi foi metalice:




Fixaţi o bucată de placaj sau lemn
subţire sub piesa de prelucrat şi
tăiaţi prin această combinaţie pentru
a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi lama fierăstrăului în piesa
de prelucrat. Reţineţi că, tăierea foilor metalice va dura mai mult decât
tăierea pieselor subţiri din lemn.
Întindeţi o peliculă subţire de ulei
de-a lungul liniei de tăiere înainte
de a efectua tăierea.
Pentru a tăia, porniţi unealta şi
mişcaţi-o în jos până când discul
de fierăstrău este exact peste
punctul de intrare. Coborâţi partea
posterioară a ghidajului spre piesa
de prelucrat, menţinând o presiune
fermă de pivotare asupra ghidajului
fierăstrăului. Atunci când ghidajul
este drept pe piesa de prelucrat,
introduceţi discul în aceasta.
Specificaţie tehnică
MTJS1 MTJS1
(14,4 V) (Max)
(H1)
(H1)
Turaţie în gol
Greutate
min-1 2.500
kg 1,3
2.700
1,3
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn
mm 45
45
Oţel
mm 5
5
Aluminiu
mm 10
10
Nivelul presiunii sonore conform cu
EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 82,2 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 93,2 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Atunci când tăiaţi laminate:

partea posterioară în sus deoarece
este posibil să sară aşchii pe partea
piesei de prelucrat care este cu faţa
la ghidajul fierăstrăului.
Pentru efectuarea de tăieturi curate,
prindeţi o bucată de placaj sau
o placă fibrolemnoasă pe ambele
părţi ale plăcii laminate şi tăiaţi prin
"sandwich-ul" rezultat.
Tăiaţi plăcile laminate subţiri cu
5
la agentul de reparaţii autorizat. Puteţi
verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată
în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu EN 60745:
Tăierea plăcilor (ah, B) 5,6 m/s2, marjă (K)
1,5 m/s2
Tăierea foilor de metal (ah, M) 6,7 m/s2,
marjă (K) 1,5 m/s2
Garanţie
Вlack & Decker are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie
completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale
Uniunii Europene şi în Zona Europeană
de Comerţ Liber.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt
disponibile la www.blackanddecker.co.uk
În cazul în care un produs Вlack & Decker
se defectează din cauza materialelor,
manoperei defectuoase sau lipsei de
conformitate, în termen de 24 de luni
de la data achiziţiei, Вlack & Decker
garantează înlocuirea componentelor
defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:




Produsul a fost utilizat în scop
comercial, profesional sau spre
închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau
accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii
de către persoane diferite de agenţii
de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să
faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau
6
Declaraţia de conformitate
CE
DIRECTIVA UTILAJE
MTJS1
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificaţiile tehnice"
sunt conforme cu normele: 2006/42/CE,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-11
Aceste produse sunt, de asemenea,
conforme cu Directivele 2004/108/
CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă
sau să consultaţi coperta din spate
a manualului. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic
şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Вlack & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
09/07/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00186776 - 07-09-2012
Download PDF

advertising