FSM1630 | Black&Decker FSM1630 STEAM MOP instruction manual

382014 - 56 BAL
www.blackanddecker.eu
FSM1630
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
16
27
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
37
2
5
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
J
K
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Parni čistilnik Black & Decker je zasnovan za razkuževanje in čiščenje obdelanega lesa, obdelanega
laminata, linoleja, vinilnih talnih oblog, ploščic, talnih
oblog iz naravnega kamna, marmorja in za osvežitev
preprog. Izdelek je izključno predviden za uporabo
v notranjih prostorih stanovanj!
Opozorilo! Pred uporabo te naprave preberite navodila za "Varnost, vzdrževanje,
servisiranje".
Pred uporabo orodja natančno preberite ta
navodila.
Sestavni deli
Ta naprava vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele:
1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Gumb Autoselect™
3. Posoda za vodo
4. Ročaj
5. Čistilna glava
6. Čistilna krpa za čistilno glavo
7. Čistilna krpa za čistilno glavo trikotne oblike
8. Nastavek za čiščenje preprog
9. Sponka za kabel
10. Spodnja sponka za kabel
11. Zgornja sponka za kabel
parnega čistilnika (13) in se prepričajte, da se
posoda za vodo trdno nameščena.
Montaža čistilne krpe (sl. D)
Nadomestne čistilne krpe so na voljo pri vašem
prodajalcu Black & Decker (kat. št. FSMP20-XJ).
Čistilna krpa za čistilno glavo - kat. št. FSMP20-XJ).
Čistilna krpa za čistilno glavo trikotne oblike - kat. št.
FSMP30-XJ (samo za FSM1630).
♦ Čistilno krpo (6 ali 7) položite na tla tako, da
je stran s pritrdilnim trakom (»ježki«) obrnjena
navzgor.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni
krpi (6 ali 7).
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Demontaža čistilne krpe (sl. E)
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je naprava izključena, odklopljena od
omrežne napetosti, da je naprava ohlajena in da ne
vsebuje vode.
Previdno! Ko menjate čistilno krpo na vašem parnem
čistilniku, zmeraj uporabljajte primerno obutev. Ne
nosite copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje čistilne krpe (15) in močno
pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od čistilne
krpe.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Montaža ročaja (sl. A)
Demontaža čistilne krpe (sl. E)
Sestavljanje naprave
♦
Povlecite spodnji del ročaja (4) na zgornji
del ohišja parnega čistilnika (13) tako, da se
zaskoči in zaslišite klik. Puščica na ročaju (4)
mora biti poravnana z zgornjim delom ohišja
parnega čistilnika (13).
Montaža čistilne glave (sl. B)
♦
♦
Zdrsnite spodnji del ohišja parnega čistilnika
(13) v čistilno glavo (5) tako, da se zaskoči in
zaslišite klik.
Čistilno glavo je možno odstraniti od ohišja
parnega čistilnika in sicer s pritiskom gumba
za sprostitev (14) na čistilni glavi in s potegom
ohišja parnega čistilnika (13) proč od čistilne
glave (5).
Montaža posode za vodo (sl. C)
♦
♦
Zaskočite posodo za vodo (3) v ročaj (4).
Potisnite posodo za vodo (3) v smeri ohišja
Previdno! Ko menjate čistilno krpo na vašem parnem
čistilniku, zmeraj uporabljajte primerno obutev. Ne
nosite copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje čistilne krpe (15) in močno
pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od čistilne
krpe.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Polnjenje posode za vodo (sl. F)
Posodo za vodo je na parnem čistilniku odstranljiva
za lažje polnjenje.
5
SLOVENSKI
Parni čistilnik ima vgrajen sistem za odstranjevanje
vodnega kamna in tako podaljšuje življenjsko dobo
naprave.
Opomba: Napolnite posodo za vodo s čisto vodovodno vodo.
Opomba: Na območjih s povečano trdo to vode,
priporočamo uporabo mehčane (destilirane) vode.
♦ Odstranite posodo za vodo (3).
♦ Odstranite pokrov polnilnika (19) tako, da ga
povlečete navzgor.
♦ Dolijte vodo v posodo za vodo (3).
Opozorilo! Kapaciteta posode za vodo znaša 0,46
litra. Pazite, da ne nalijete preveč vode.
♦ Namestite pokrov polnilnika (19).
♦ Namestite posodo za vodo (3).
Opomba: Prepričajte se, da je pokrov polnilnika
trdno privit.
Opomba: Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil.
Montaža nastavka za čiščenje preprog
(sl. G) (dovoljeno samo za čiščenje preprog)
copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje čistilne glave (18) in rahlo
pritisnite navzdol.
♦ Privzdignite čistilno glavo trikotne oblike (17) in
jo snemite s čistilne glave (5).
♦ Namestite čistilno krpo na spodnji del glave
trikotne oblike.
Opomba: Odstranite čistilno krpo pred nameščanjem
trikotne čistilne glave na čistilno glavo.
♦ Čistilno glavo trikotne oblike namestite tako, da
spojite konec čistilne glave trikotne oblike s čistilno glavo in potisnite navzdol, da se zaskoči
v zavarovani položaj.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Položite na tla nastavek za čiščenje preprog.
Namestite čistilno krpo (6) na enoto.
Parni čistilnik nežno pritisnite na nastavek za
preproge (8), da se zaskoči in zaslišite klik.
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Uporaba
Demontaža nastavka za čiščenje preprog
(sl. G)
♦
♦
♦
♦
Previdno! Ko menjate nastavek za čiščenje preprog
na vašem parnem čistilniku, zmeraj uporabljajte
primerno obutev. Ne nosite copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Počakajte, da se parni čistilnik ohladi. (traja
približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček
za odstranjevanje nastavka za čiščenje preprog (16) in močno pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od nastavka
za čiščenje preprog (8).
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Čistilna glava trikotne oblike (sl. H)
Parni čistilnik je zasnovan s čistilno glavo trikotne
oblike, ki omogoča čiščenje težko dostopnih kotov
in ozkih površin.
Previdno! Ko uporabljate čistilno glavo trikotne oblike, zmeraj uporabljajte primerno obutev. Ne nosite
6
Pomembno! Čistilna naprava zagotavlja higiensko
čistočo in uniči do 99,9 % bakterij in glivic, če je
uporabljena skladno s tem priročnikom, če uporabljate blazinico iz mikrovlaken in čistite površino vsaj
90 sekund.
Vklop in izklop
Napravo vključite s pritiskom na vklopno/izklopno (ON/OFF) stikalo (1). Traja približno 15
sekund, da se parni čistilnik segreje.
Opomba: Ko je parni čistilnik vključen, se bo posoda
za vodo osvetlila rdeče. Ko je parni čistilnik pripravljen
za uporabo, se bo rezervoar za vodo osvetlil modro.
♦ Napravo izključite s pritiskom na vklopno/izklopno (ON/OFF) stikalo (1).
Previdno! Vključenega parnega čistilnika nikoli dlje
časa ne puščajte na istem mestu na kakršnikoli
podlagi. Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Previdno! Po uporabi vedno izpraznite parni čistilnik.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik
popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se
začne para pršiti.
Tehnologija Autoselect™ (sl. I)
Parni čistilnik ima nameščen gumb Autoselect™ (2),
ki prikazuje številne delovne operacije. S tipko lahko
izbirate ustrezni delovni način glede na delo, ki ga opravljate.
Če želite uporabljati tehnologijo Autoselect™, s pritiskom na gumb (2) izberite eno od naštetih delovnih
operacij, da izberete želeno delovno operacijo:
SLOVENSKI
♦
Les/Laminat
Kamen/marmor
Ploščice/vinil
Parni čistilnik bo samodejno nastavil pretok pare, ki
bo primerna za izbrano delovno operacijo.
Opomba: Pred uporabo parnega čistilnika se prepričajte, da uporabljate pravilno nastavitev. Za vaše
udobje, bo parni čistilnik zapomnil zadnjo nastavitev.
Sistem odstranjevanja madežev (sl. I)
Parni čistilnik je opremljen z gumbom za odstranjevanje madežev, ki pomaga odstraniti trdovratne
madeže.
♦ Med uporabo naprave, pritisnite gumb za
odstranjevanje madežev (21), da povečate
moč pare.
Opomba: Povečana moč delovanja bo trajala 10
sekund, nato se bo parni čistilnik samodejno povrnil
v običajni način delovanja.
Nasveti za optimalno uporabo
Splošno
Previdno! Pred uporabo parnega čistilnika nanj
zmeraj najprej pritrdite čistilno krpo.
♦ Med uporabo naprave lahko uporabite sponko
za kabel (9) in tako onemogočite, da vas kabel
ovira pri čiščenju.
♦ Pred uporabo parnega čistilnika zmeraj posesajte ali pometite tla.
♦ Napravo najlažje uporabljate, če ročaj držite
pod kotom 45° ter s počasnimi gibi čistite manjše površine naenkrat.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih čistil. Za čiščenje trdovratnih madežev s talnih oblog kot sta vinil ali linolej lahko
uporabite gumb za odstranjevanje madežev,
da povečate moč pare ali pred uporabo parnega čistilnika tla najprej očistite z blagim čistilom
in nekaj vode.
Čiščenje s paro
♦ Čistilno krpo (6 ali 7) položite na tla tako, da je stran
♦
♦
♦
♦
s pritrdilnim trakom (»ježki«) obrnjena navzgor.
Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni krpi
(6 ali 7).
Priključite parni čistilnik na električno omrežje.
Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno 15
sekund, da se parni čistilnik segreje.
Stikalo Autoselect™ (2) pritisnite na želeno nastavitev.
S potegom ročaja (4) nazaj boste aktivirali parno črpalko. Čez nekaj sekund bo para pričela
prihajati iz čistilne glave.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik
popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se
začne para pršiti.
♦ Traja nekaj sekund, da para doseže čistilno
krpo. Parni čistilnik bo zdaj gladko drsel po
čistilni površini.
♦ Da bi temeljito očistili vsak predel čistilne površine, parni čistilnik s počasnimi gibi pritiskajte
in vlecite po tleh.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko izklopite tako, da ročaj postavite v pokončen položaj. Ta
priročna lastnost vam omogoča, da napravo izklopite brez pritiska na stikalo ON/OFF in po potrebi
premaknete kose pohištva ter ponovno nadaljujete
s čiščenjem.
♦ Ko ste prenehali z uporabo parnega čistilnika,
ročaj (4) ponovno postavite v pokončen položaj
in napravo izključite (OFF), ter počakajte, da
se ohladi. (traja približno pet minut).
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Da bi ponovno napolnili
posodo za vodo in nadaljevali s čiščenjem/razkuževanjem, postavite ročaj (4) v pokončen položaj
in parni čistilnik izključite (OFF). Enoto izključite iz
električnega omrežja in odstranite posodo za vodo
(3) in jo napolnite.
Previdno! Vključenega parnega čistilnika nikoli dlje
časa ne puščajte na istem mestu na kakršnikoli
podlagi. Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Osvežitev preprog
♦ Čistilno krpo (6) položite na tla tako, da je stran s pri♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
trdilnim trakom (»ježki«) obrnjena navzgor.
Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni krpi
(6).
Položite na tla nastavek za čiščenje preprog (8) na
tla.
Parni čistilnik nežno pritisnite na nastavek za preproge (8), da se zaskoči in zaslišite klik.
Priključite parni čistilnik na električno omrežje.
Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno 15
sekund, da se parni čistilnik segreje.
Stikalo Autoselect™ (2) pritisnite na nastavitev Les/
Laminat.
S potegom ročaja (4) nazaj boste aktivirali parno
črpalko.
Čez nekaj sekund bo para pričela prihajati iz čistilne
glave.
Opomba: Pri prvem polnjenju ali ko se parni čistilnik
popolnoma izprazni, lahko traja do 45 sekund, da se
začne para pršiti.
7
SLOVENSKI
♦
Da bi temeljito osvežili vsak predel, s počasnimi gibi pritiskajte in vlecite parni čistilnik po
preprogi.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko izklopite tako, da ročaj postavite v pokončen položaj. Ta
priročna lastnost vam omogoča, da napravo izklopite brez pritiska na stikalo ON/OFF in po potrebi
premaknete kose pohištva ter ponovno nadaljujete
s čiščenjem.
♦ Ko ste prenehali z uporabo parnega čistilnika,
ročaj (4) ponovno postavite v pokončen položaj
in napravo izključite (OFF), ter počakajte, da
se ohladi. (traja približno pet minut).
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino
vode v posodi za vodo. Da bi ponovno napolnili
posodo za vodo in nadaljevali s čiščenjem/razkuževanjem, postavite ročaj (4) v pokončen položaj
in parni čistilnik izključite (OFF). Enoto izključite iz
električnega omrežja in odstranite posodo za vodo
(3) in jo napolnite.
Previdno! Vključenega parnega čistilnika nikoli dlje
časa ne puščajte na istem mestu na kakršnikoli
podlagi. Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga
postavite tako, da je ročaj (4) v pokončnem položaju
in se prepričajte, da je izključen.
Po uporabi čistilnika (sl. J in K)
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF) parni čistilnik.
♦ Parni čistilnik izključite iz električnega omrežja.
♦ Izpraznite posodo za vodo (3).
♦ Odstranite čistilno krpo (6 ali 7) in jo operite,
tako bo pripravljena za naslednjo uporabo.
(Pazljivo preberite navodila za vzdrževanje na
čistilni krpi.)
♦ Napajalni kabel navijte na zato namenjene
zapenjala (10 in 11).
Opomba: Zgornja sponka zapenjala (11) je vrtljiva,
da ob ponovni uporabi napajalni kabel lažje odvijete.
♦ Konec napajalnega kabla pritrdite v sponko
(22), ki se nahaja na napajalnem kablu v bližini
vtiča.
Opomba: Če ročaj (4) postavite v pokončen položaj,
kabel skrbno navijete na zapenjala (10 in 11) ter ga
pritrdite na sponko (22), lahko vaš parni čistilnik
hranite stoje. Vaš parni čistilnik pa lahko tudi obesite
na primeren obešalnik na steno, čemur je namenjena
izdelana odprtina (23) na ročaju (24). Zmeraj preverite, če je obešalnik na steni varen oz. lahko vzdrži
težo parnega čistilnika.
Tehnični podatki
FSM1630
(Tip 2)
Napetost
V (izmenična
napetost)
Moč
W
1600
Prostornina rezervoarja
ml
460
Teža
kg
3,4
Odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, sledite spodnjim
navodilom. Če to ne odpravi težave, se posvetujte
s servisom Black & Decker.
Težava
Parni čistilnik se
noče vklopiti.
Krmilna stikala se
ne osvetlijo.
Parni čistilnik se
proizvaja pare.
Korak
Možne rešitve
1
Prepričajte se, da je naprava priklopljena na omrežno napajanje.
2
Prepričajte se, da se stikalo za
vklop/izklop (1) vklopljeno.
3
Preverite varovalko v vtiču.
4
Prepričajte se, da je ročaj (4) parnega čistilnika pravilno nameščen
v ohišju parnega čistilnika (13).
Prepričajte se, da je puščica na
ročaju poravnana z površino ohišja
parnega čistilnika (13).
5
Preverite korake 1, nato 2 in 3.
6
Parni čistilnik bo proizvajal paro le
v primeru, ko potegnete ročico iz
pokončnega položaja nazaj.
7
Preverite, da je posoda za vodo (3)
napolnjena in
pravilno nameščena.
OPOMBA: Pri prvem polnjenju ali ko
se parni čistilnik popolnoma izprazni,
lahko traja do 45 sekund, da se
začne
para pršiti.
8
Prepričajte se, da čistilna glava
(5) pravilno sklopljena z ohišjem
parnega čistilnika (13).
9
Preverite korake 1, nato 2 in 3.
Krmilniki se
med delovanjem
izklopijo.
10
Preverite korake 4, nato 5, nato 1,
nato 2 in na koncu 3
Parni čistilnik med
delovanjem preneha proizvajati
paro.
11
Preverite korake 6, nato 7, nato 8,
nato 4 in na koncu 3.
Parni čistilnik
med delovanjem
proizvaja preveč
pare.
12
Parni čistilnik ima 3 nastavitve. Pritisnite gumb za samodejno nastavitev
(2), da zmanjšate količino pare.
13
Prepričajte se, da gumb za odstranjevanje madežev (21) ni pritisnjen.
14
Parni čistilnik ima 3 nastavitve. Pritisnite gumb za samodejno nastavitev
(2), da povečate količino pare.
15
Pritisnite gumb za odstranjevanje
madežev (21), da začasno povečate
moč pare.
16
Glej razdelek za sestavljanje naprave v priloženih navodilih za pravilno
montažo pripomočkov/pribora.
Parni čistilnik
med delovanjem
proizvaja premalo
pare.
Para uhaja iz
nepredvidenih
odprtin naprave.
8
230
SLOVENSKI
Težava
Kako do več
podrobnosti /
informacij glede
pripomočkov in
priborov za moj
parni čistilnik.
Korak
17
Možne rešitve
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
9
Varnost, vzdrževanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš parni čistilnik s čistilno krpo Black & Decker je
zasnovan za razkuževanje in čiščenje obdelanega
lesa, obdelanega laminata, linoleja, vinilnih talnih
oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega kamna,
marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek je izključno
predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Vaš parni čistilnik Black & Decker (FSMF1621 &
FSS1600 Only) je zasnovan za razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin, kuhinj in
kopalnic. Izdelek je izključno predviden za uporabo
v notranjih prostorih stanovanj!
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov,
lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb
in materialne škode vedno
upoštevati osnovne varnostne
napotke, vključno z naslednjimi.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni
odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
♦ Shranite navodila za uporabo tudi
v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne usmerjajte pare neposredno na
ljudi, živali, električne naprave ali
električne vtičnice.
♦ Naprave ne izpostavljate vlažnosti
in dežju.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Naprave ne puščajte brez nadzora.
♦ Naprave ne puščajte priključene
na električno omrežje, kadar ni
v uporabi.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel naprave,
da jo odklopite od omrežja. Kabel
naprave polagajte proč od vročine,
olja in ostrih robov.
♦ Ne uporabljajte parnega čistilca
z mokrimi rokami.
♦ Ne vlecite za kabel in ne nosite
naprave tako, da jo držite za kabel,
ne uporabljajte kabla kot ročaj
naprave, ne stiskajte kabla z vrati,
in ne izpostavljajte kabla ostrim
robom ter vročim površinam.
♦ Naprave ne uporabljate v zaprtih
prostorih, kjer so prisotne barvni
hlapi, snovi za zaščito pred molji, ki
sproščajo hlape, vnetljiv in eksploziven prah ali drugi eksplozivni ali
strupeni hlapi.
11
SLOVENSKI
♦ Preverite vrsto talne obloge pri
proizvajalcu.
♦ Naprave ne uporabljajte za čiščenje usnja, povoščenega pohištva
ali parketa, sintetičnih barv, žameta ali drugih na paro občutljivih
materialov.
Opozorilo! Ne uporabljajte za
čiščenje neobdelanih lesenih
površin ali neobdelanega laminata. Pri čiščenju površin, ki so
bile predhodno povoščene in pri
nekaterih talnih oblogah, ki niso
bile povoščene, se lahko zgodi,
de se zaradi delovanja pare in
vročine izgubi sijaj. Pred čiščenjem obloge svetujemo, da
najprej poskusite učinek čiščenja na majhnem nevidnem delu
obloge. Ravno tako svetujemo,
da preberete navodila za nego
talne podlage, ki jih je predpisal
proizvajalec.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom
nikoli ne uporabljajte sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna,
dišav, čistilnih sredstev ali sredstev
na osnovi alkohola, saj lahko
povzročijo okvaro ali zmanjšajo
varnost naprave.
12
♦ Če pride med uporabo parne
funkcije do izklopa varovalke, takoj prenehajte z uporabo izdelka
ter se posvetujte s pooblaščenim
servisom. (Pozor - možnost električnega udara.)
♦ Naprava pri čiščenju površin oddaja zelo vročo paro. To pomeni,
da se čistilna glava, čistilne krpe
ter nastavek za čiščenje preprog
med uporabo močno segrejejo.
♦ Previdno! Ob uporabi vašega
parnega čistilnika ter menjavi
pripomočkov zmeraj uporabljajte
primerno obutev. Ne nosite copat
ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Ohišje čistilnika se med uporabo
lahko segreje.
♦ Para lahko med uporabo uhaja iz
naprave.
♦ Priporočamo pazljivo uporabo
naprave. NE DOTIKAJTE SE katerihkoli delov naprave, ki se med
uporabo lahko segrejejo.
♦ Preden odstranite posodo za vodo,
napravo izklopite, ročaj pa postavite v pokončen položaj.
♦ Če opazite, da para uhaja iz ohišja
ročnega parnega čistilnika, izklopite napravo, odklopite napajani
kabel iz omrežnega napajanja in
SLOVENSKI
počakajte, da se naprava ohladi. ♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni
Stopite v stik z najbližjim pooblav teh navodilih.
ščenim serviserjem. Ne nadaljujte
z uporabo izdelka.
Varnost drugih ljudi
Po uporabi
♦ Pred čiščenjem naprave jo najprej
izključite iz omrežja in počakajte,
da se ohladi.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
hranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
shranjenih gospodinjskih aparatov.
Preverjanja in popravila
♦ Pred vzdrževanjem ali popravilom
naprave jo najprej izključite iz
omrežja in počakajte, da se ohladi.
♦ Pred uporabo naprave preverite,
da so vsi deli naprave nepoškodovani. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in
druge pomanjkljivosti, ki bi lahko
vplivale na delovanje izdelka.
♦ Redno preverjajte napajalni kabel
za poškodbe.
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne dele
naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
če so stari 8 let ali več in osebe
z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če
so prejeli navodila o varni uporabi
naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe. Otroci
se ne smejo igrati z napravo.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja
ali vzdrževanja naprave, razen,
če so pod nadzorom osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da
se z napravo ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
v navedena opozorila. Te nevarnosti
so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
13
SLOVENSKI
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja
varnostnega razreda 1.
gibajočih se delov.
♦ Uporabite lahko do 30 m (100 ft)
dolg kabel, brez izgube učinkovi♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja
vročih se delov.
tosti.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov in Nalepke na napravi
Nameščene naslednje oznake:
pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne upoOpozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
rabe naprave. Če delate z napravo
daljše časovne obdobje, poskrbite
Opozorilo! Nevarnost opeklin.
za redne odmore.
Električna varnost
Opozorilo! Ta izdelek mora
biti ozemljen. Vedno preverite, da omrežna napetost
ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
Vtikači morajo ustrezati vtičnicam. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Nepredelani
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo
možnost električnega udara.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Podaljški kablov in izdelki
razreda 1
♦ Za podaljšek je treba uporabiti 3
žilni kabel, ker je naprava ozemljena in izdelana skladno z zahtevami
14
Previdno! Vroč predmet
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša Black & Decker naprava z napajalnim kablom
je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem naprav
z napajalnim kablom te izklopite ter izključite iz električnega omrežja.
♦ Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
♦ Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite
v blago raztopino mila in vode.
Vzdrževanje čistilnih krp
Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte mehčalca
- pred ponovno uporabo jih popolnoma posušite.
Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na
čistilni krpi.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo
Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni
terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev,
ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
SLOVENSKI
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
♦
♦
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih
storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in celotni
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za
profesionalno uporabo ali za najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja.
15
HRVATSKI
Namjena
Pričvršćivanje podloška za čišćenje (sl. D)
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na
vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, kamenih
i mramornih podova te za osvježavanje tepiha. Ovaj
je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Zamjenski podlošci za čišćenje dostupni su kod vašeg Вlack & Decker dobavljača (kat. br. FSMP20-XJ).
Podložak za čišćenje na parnoj glavi - kat. br.
FSMP20-XJ).
Podložak za čišćenje na delta glavi - kat. br.
FSMP30-XJ (samo FSM1630).
♦ Postavite podložak za čišćenje (6 ili 7) na pod
sa stranom s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na
podložak za čišćenje (6 ili 7).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Upozorenje! Prije rada s uređajem pažljivo pročitajte sva poglavlja u priručniku
"Sigurnost, održavanje, servis".
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
cijeli priručnik.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Gumb Autoselect™
3. Uklonjivi spremnik za vodu
4. Rukohvat
5. Parna glava
6. Podložak za čišćenje parnog čistača
7. Podložak za čišćenje na delta glavi
8. Klizač za tepih
9. Kopča za vezanje kabela
10. Kuka za pričvršćivanje kabela s donje strane
11. Kuka za pričvršćivanje kabela s gornje strane
Sastavljanje
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od sljedećih
radova provjerite je li uređaj isključen i odvojen od
električnog napajanja te da je hladan i da u njemu
nema vode.
Pričvršćivanje rukohvata (sl. A)
♦
Pomaknite donji dio ručke (4) do gornjeg ruba
kućišta parnog čistača (13) tako da se učvrsti
u svom položaju. Strelica na rukohvatu (4)
treba biti poravnata s gornjim dijelom kućišta
parnog čistača (13).
Pričvršćivanje parne glave (sl. B)
♦
♦
Pomaknite donji dio kućišta parnog čistača (13)
na parnu glavu (5) tako da se učvrsti u svom
položaju.
Parna glava može se odvojiti od kućišta parnog
čistača tako da pritisnete gumb za odvajanje
parne glave (14) i izvučete kućište parnog
čistača (13) iz parne glave (5).
Pričvršćivanje spremnika vode (sl. C)
♦
♦
16
Pričvrstite spremnik za vodu (3) na rukohvat
(4).
Uvucite spremnik za vodu (3) u kućište parnog
čistača (13) pazeći da ga dobro učvrstite.
Uklanjanje podloška za čišćenje (sl. E)
Oprez! Prilikom promjene podloška za čišćenje
na parnom čistaču uvijek nosite prikladnu obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite
parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi. (oko pet
minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za
uklanjanje podloška za čišćenje (15) i čvrsto
pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s podloška za čišćenje.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Uklanjanje podloška za čišćenje (sl. E)
Oprez! Prilikom promjene podloška za čišćenje
na parnom čistaču uvijek nosite prikladnu obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite
parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi. (oko pet
minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za
uklanjanje podloška za čišćenje (15) i čvrsto
pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s podloška za čišćenje.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Punjenje spremnika za vodu (sl. F)
Spremnik za vodu na parnom čistaču može se ukloniti
i jednostavno napuniti.
Ovaj parni čistač sadrži sustav protiv kamenca koji
produljuje vijek trajanja sustava.
Napomena: Napunite spremnik čistom vodom iz
slavine.
HRVATSKI
Napomena: U nekim područjima s vrlo tvrdom vodom
preporučuje se uporaba destilirane vode.
♦ Uklonite spremnik za vodu (3).
♦ Otvorite čep otvora za dopunjavanje (19) tako
da ga zakrenete prema gore.
♦ Napunite spremnik (3) vodom.
Upozorenje! Spremnik ima kapacitet od 0,46 litara.
Spremnik nemojte prepunjavati.
♦ Ponovo postavite čep otvora za dopunjavanje
(19).
♦ Ponovo postavite spremnik za vodu (3).
Napomena: Provjerite je li zatvarač dobro pričvršćen.
Napomena: S parnim čistačem nemojte rabiti kemijska sredstva za čišćenje.
Pričvršćivanje klizača za tepihe (sl. G) (za
upotrebu samo na tepisima)
♦
♦
♦
Postavite klizač za tepihe na pod.
Pričvrstite podložak za čišćenje (6) na uređaj.
Lagano pritisnite parni čistač na klizač za
tepihe (8) tako da se učvrsti u svom položaju.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Uklanjanje klizača za tepihe (sl. G)
Oprez! Prilikom promjene klizača za tepihe na parnom čistaču uvijek nosite prikladnu obuću. Nemojte
nositi papuče ni obuću s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite
parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi. (oko pet
minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za uklanjanje klizača (16) i čvrsto pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s klizača za tepihe (8).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Delta glava (sl. H)
Ovaj parni čistač opremljen je ugrađenom delta
glavom koja omogućuje pristup skučenim i uskim
mjestima te kutovima.
Oprez! Prilikom pristupanja delta glavi parnog čistača
uvijek nosite prikladnu obuću. Nemojte nositi papuče
ni obuću s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite
parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Pričekajte dok se parni čistač ohladi. (oko pet
minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za uklanjanje parne glave (18) i lagano pritisnite.
♦ Podignite delta glavu (17) s parne glave (5).
♦
Namjestite podložak za čišćenje na donji dio
parne glave.
Napomena: uklonite podložak za čišćenje prije
postavljanja delta glave na parnu glavu.
♦ Da biste ponovo postavili parnu glavu, umetnite vrh delta glave u parnu glavu, a zatim
čvrsto pritisnite pazeći da se delta glava učvrsti
u svom položaju.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite s ručkom (4)
u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Upotreba
Važno! Ovaj uređaj uništava 99,9% bakterija i klica
kada se upotrebljava prema uputama u ovom priručniku i s postavljenim podloškom od mikrovlakana
u neprekidnom trajanju od 90 sekundi.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje
parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
Napomena: prilikom uključivanja parnog čistača na
spremniku za vodu upalit će se crvena lampica. Kada
je parni čistač spreman za uporabu na spremniku za
vodu upalit će se plava lampica.
♦ Da biste isključili uređaj, pritisnite gumb za
uključivanje/isključivanje (1).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač uvijek
stavite s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite
je li isključen dok nije u uporabi.
Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite parni čistač.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za
proizvodnju pare.
Tehnologija Autoselect™ (sl. I)
Ovaj parni čistač opremljen je automatskim biračem
Autoselect™ (2) koji prikazuje različite funkcije čišćenja. Oni se koriste za odabir pravilnog načina rada za
određenu vrstu čišćenja.
Pomoću birača Autoselect™ (2) odaberite jednu od
sljedećih funkcija:
Parket/Laminat
Kamen/Mramor
Pločice/Vinil
Parni čistač odabrat će odgovarajuću količinu pare
potrebnu za odabranu funkciju čišćenja.
17
HRVATSKI
Napomena: prije upotrebe parnog čistača uvijek provjerite je li odabrana odgovarajuća postavka. Parni
čistač će zapamtiti posljednju odabranu postavku.
Izbacivanje pare (sl. I)
Parni čistač opremljen je gumbom za izbacivanje
pare koji pomaže pri uklanjanju tvrdokornih mrlja
i nečistoća.
♦ Tijekom upotrebe pritisnite gumb za izbacivanje pare (21) za dodatnu snagu čišćenja.
Napomena: izbacivanje pare traje 10 sekundi,
a zatim se parni čistač vraća na odabranu postavku.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Općenito
Oprez! Parni čistač nemojte rabiti ako nije priključen
podložak za čišćenje.
♦ Tijekom upotrebe parnog čistača možete
pričvrstiti kabele da vam ne smetaju pomoću
kopče za pričvršćivanje kabela (9).
♦ Prije uporabe parnog čistača uvijek usisajte ili
obrišite pod.
♦ Najjednostavniji način uporabe uređaja je
zakretanje ručke pod kutom od 45° i polagano
čišćenje manjeg dijela površine.
♦ S parnim čistačem nemojte rabiti kemijska
sredstva za čišćenje. Da biste uklonili tvrdokorne mrlje s podova od vinila ili linoleuma, možete upotrijebiti gumb za izbacivanje pare kako
biste na mjesto koje želite očistiti nanijeli više
pare. Prije upotrebe parnog čistača nečistoće
također možete natopiti blagim deterdžentom
s malo vode.
Parno čišćenje
♦ Postavite podložak za čišćenje (6 ili 7) na pod sa
♦
♦
♦
♦
♦
stranom s "čičkom" okrenutom prema gore.
Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na podložak
za čišćenje (6 ili 7).
Priključite parni čistač na napajanje.
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
Pomoću gumba Autoselect™ (2) ™ odaberite odgovarajuću postavku.
Povlačenje ručke (4) aktivirat će parnu pumpu.
Para će nakon nekoliko sekundi početi izlaziti
iz parne glave.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za
proizvodnju pare.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi para
ušla u podložak za čišćenje. Parni čistač sada
možete glatko povlačiti po površini koju dezinficirate ili čistite.
18
♦
Pritisnite i povlačite parni čistač polako po
podu kako biste parom potpuno očistili svaki
dio.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti parnu
pumpu tako da ručku okrenete uspravno. Ova praktična funkcija omogućuje da nakratko odložite parni
čistač kako biste
mogli pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite s čišćenjem bez potrebe za
isključivanjem uređaja.
♦ Kad završite s uporabom parnog čistača, vratite ručku (4) u uspravan položaj te ga isključite
i pričekajte dok se parni čistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode u spremniku.
Da biste dopunili spremnik vode i nastavili s dezinfekcijom i čišćenjem, vratite ručku (4) u uspravan
položaj te isključite parni čistač (položaj "OFF").
Isključite uređaj iz zidne utičnice, uklonite spremnik
vode i napunite ga (3).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač uvijek
stavite s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite
je li isključen dok nije u uporabi.
Osvježavanje tepiha
♦ Postavite podložak za čišćenje (6) na pod sa stranom
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
s "čičkom" okrenutom prema gore.
Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na podložak
za čišćenje (6).
Postavite klizač za tepihe (8) na pod.
Lagano pritisnite parni čistač na klizač za tepihe (8)
tako da se učvrsti u svom položaju.
Priključite parni čistač na napajanje.
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
Okrenite birač Autoselect ™ (2) na postavku Wood/
Laminate (parket/laminat)
Povlačenje ručke (4) aktivirat će parnu pumpu.
Para će nakon nekoliko sekundi početi izlaziti iz parne
glave.
Napomena: nakon prvog punjenja ili nakon potpunog pražnjenja može biti potrebno do 45 sekundi za
proizvodnju pare.
♦ Pritisnite i povlačite parni čistač polako po
tepihu kako biste potpuno osvježili svaki dio.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti parnu
pumpu tako da ručku okrenete uspravno. Ova praktična funkcija omogućuje da nakratko odložite parni
čistač kako biste
mogli pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite s čišćenjem bez potrebe za
isključivanjem uređaja.
♦ Kad završite s uporabom parnog čistača, vratite ručku (4) u uspravan položaj te ga isključite
i pričekajte dok se parni čistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
HRVATSKI
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode u spremniku.
Da biste dopunili spremnik vode i nastavili s dezinfekcijom i čišćenjem, vratite ručku (4) u uspravan
položaj te isključite parni čistač (položaj "OFF").
Isključite uređaj iz zidne utičnice, uklonite spremnik
vode i napunite ga (3).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na jednom mjestu na površini koju čistite. Parni čistač uvijek
stavite s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite
je li isključen dok nije u uporabi.
Nakon uporabe (sl. J i K)
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite
parni čistač na OFF (Isključeno).
♦ Isključite parni čistač iz zidne utičnice.
♦ Ispraznite spremnik za vodu (3).
♦ Uklonite podložak za čišćenje (6) i operite ga
za sljedeću uporabu. (Slijedite upute za čišćenje navedene na podlošku).
♦ Omotajte kabel napajanja oko kuka za pridržavanje kabela (10 i 11).
Napomena: Gornja kuka za pridržavanje kabela (11)
se okreće radi jednostavnog oslobađanja kabela.
♦ Pričvrstite kabel napajanja pomoću stezaljke
(22) blizu utikača.
Napomena: kada je ručka (4) u uspravnom položaju,
kabel omotan oko kuka za pridržavanje kabela (10
i 11) i pričvršćen pomoću stezaljke kabela (22), parni
čistač može stajati u pohrani. Osim toga, nosač za
vješanje (23) ugrađen je u rukohvat (24) i omogućuje
vješanje parnog čistača za prikladnu kuku na zidu.
Provjerite može li zidna kuka izdržati težinu parnog
čistača.
Tehnički podaci
Problem
Digitalne kontrole
se ne uključuju.
Parni čistač ne
proizvodi paru.
Korak
Provjerite je li rukohvat (4) parnog
čistača čvrsto pritisnut na kućište
parnog čistača (13). Provjerite je
li strelica na rukohvatu poravnata
s gornjim dijelom kućišta parnog
čistača (13).
5
Provjerite korak 1, 2, a zatim 3.
6
Parni čistač proizvodi paru samo
kada se rukohvat povuče iz uspravnog položaja.
7
Provjerite je li spremnik za vodu
(3) pun i
pravilno postavljen.
NAPOMENA: nakon prvog punjenja
ili nakon potpunog pražnjenja
može biti potrebno do 45 sekundi
za početak
proizvodnje pare.
8
Provjerite je li glava parnog čistača
(5) dobro pričvršćena za kućište
parnog čistača (13).
9
Provjerite korak 1, 2, a zatim 3.
Digitalne kontrole
isključuju se tijekom uporabe.
10
Provjerite korak 4, 5, 1, 2, a zatim 3.
Parni čistač
prestaje proizvoditi paru tijekom
upotrebe.
11
Provjerite korak 6, 7, 8, 4, a zatim 3.
Parni čistač proizvodi previše pare
tijekom upotrebe.
12
Parni čistač ima 3 postavke. Pritisnite gumb za automatski odabir
(2) kako biste smanjili količinu pare
koja se proizvodi.
13
Provjerite nije li pritisnut gumb za
izbacivanje pare (21).
14
Parni čistač ima 3 postavke. Pritisnite gumb za automatski odabir
(2) kako biste povećali količinu pare
koja se proizvodi.
15
Pritisnite gumb za izbacivanje pare
(21) kako biste privremeno povećali
količinu pare.
Para izlazi iz uređaja na mjestima
na kojima ne bi
trebala.
16
Upute za sastavljanje svih dijelova
i pribora pronaći ćete u poglavlju
o sastavljanju u priručniku.
Dodatne informacije/pribor za parni
čistač
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
Parni čistač
proizvodi premalo
pare tijekom
uporabe.
FSM1630
(Tip 2)
Napon
VAC
230
Snaga
W
1600
Kapacitet spremnika
ml
460
Težina
kg
3,4
Rješavanje problema
Moguća rešenja
4
Ako vam se čini da vaš uređaj ne funkcionira pravilno,
slijedite dolje opisane upute. Ako to ne riješi problem,
kontaktirajte svog lokalnog servisnog zastupnika
tvrtke Black & Decker.
Problem
Parni čistač nije
uključen.
Korak
Moguća rešenja
1
Provjerite je li uređaj priključen
u utičnicu.
2
Provjerite je li uređaj uključen na
prekidaču za uključivanje/isključivanje (1).
3
Provjerite osigurač na utikaču.
19
Sigurnost, održavanje, servis
www.blackanddecker.eu
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na
vlagu, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, kamenih
i mramornih podova te za osvježavanje tepiha. Ovaj
je uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker (samo
FSMF1621 i FSS1600) predviđen je za dezinfekciju
i čišćenje pločica, radnih i kuhinjskih površina. Ovaj je
uređaj predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenom
prostoru u kućanstvu.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenje! Tijekom korištenja
uređaja napajanih iz električne
mreže pridržavajte se osnovnih
sigurnosnih mjera, uključujući
sljedeće, kako biste smanjili
rizik od požara, strujnog udara,
osobnih ozljeda i oštećenja
imovine.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo
kojeg dodatnog pribora ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji
pomoću ovog uređaja u svrhe koje
nisu opisane u ovom priručniku
može stvoriti opasnost od osobnih
ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Paru nemojte usmjeravati na druge
osobe, životinje, električne uređaje
ili strujne utičnice.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
♦ Uređaj ne ostavljajte priključen
u strujnu utičnicu dok nije u uporabi.
♦ Nikad ne isključujte iz strujne
utičnice povlačenjem za kabel
napajanja. Uređaj držite podalje od
izvora topline, ulja i oštrih rubova.
♦ Parni čistač nemojte rabiti mokrim
rukama.
♦ Nemojte vući ni nositi držeći za
kabel, nemojte rabiti kabel kao
ručku, zatvarati na njemu vrata,
prevlačiti ga preko oštrih kutova
niti ga izlagati vrućim površinama.
♦ Uređaj nemojte rabiti u zatvorenom
prostoru ispunjenom parom od uljnih razrjeđivača boje, nekih sredstava protiv moljaca, zapaljivom
prašinom ili drugim eksplozivnim
ili otrovnim parama.
21
HRVATSKI
♦ Provjerite vrstu poda kod proizvođača.
♦ Nemojte rabiti na koži, namještaju
ili podu poliranima voskom, sintetičkoj tkanini, baršunu ni drugim
delikatnim materijalima osjetljivima
na paru.
Upozorenje! Nemojte rabiti na
parketu ili laminatu koji nisu
otporni na vlagu. Na površinama koje su zaštićene voskom,
kao i na nekim podovima koji
voskom nisu premazani vrućina
i para mogu ukloniti sjaj. Preporučuje se da uvijek napravite
probu na manjem dijelu površine koju želite čistiti. Također
preporučujemo da provjerite
upute za uporabu i održavanje,
koje se razlikuju ovisno o proizvođaču podnih obloga.
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Uz parni čistač nemojte rabiti ♦
abrazivne, aromatske ni alkoholne
proizvode, kao ni one koji sadrže
deterdžente jer to može oštetiti ♦
čistač ili ga učiniti nesigurnim za
uporabu.
♦ Ako se kućni osigurač aktivira
tijekom uporabe parnog čistača, odmah prekinite s uporabom
22
i obratite se centru za podršku.
(Čuvajte se strujnog udara.)
Uređaj ispušta vrlo vruću paru
radi sterilizacije podloge na kojoj
se upotrebljava. To znači da se
parna glava, podlošci za čišćenje
i nastavak za tepih vrlo zagrijavaju
tijekom uporabe.
Pažnja! Tijekom uporabe parnog
čistača i prilikom promjene pribora
uvijek nosite odgovarajuću obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
Poklopac može postati vruć tijekom upotrebe.
Iz uređaja tijekom uporabe može
izlaziti para.
Prilikom uporabe uređaja treba
biti oprezan. NE dodirujte dijelove
koji tijekom uporabe mogu postati
vrući.
Isključite uređaj i vratite ručku
u uspravan položaj prije uklanjanja
spremnika za vodu.
Ako primijetite da iz kućišta ručnog
parnog čistača izlazi para, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i pustite da se ohladi. Obratite
se najbližem ovlaštenom servisu.
Nemojte nastaviti upotrebljavati
uređaj.
HRVATSKI
Nakon upotrebe
sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom
♦ Prije čišćenja isključite uređaj i priili su upućene u sigurnu uporabu
čekajte da se ohladi.
uređaja i opasnosti koje iz toga
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
proizlaze. Djeca se ne smiju igrati
spremiti na suho mjesto.
uređajem. Čišćenje i održavanje ne
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
smiju obavljati djeca bez nadzora.
pohranjenim uređajima.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako
Pregledi i popravci
bi se spriječilo njihovo igranje ovim
♦ Prije održavanja ili čišćenja isključiuređajem.
te uređaj i pričekajte da se ohladi.
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi Stalno prisutni rizici.
mogućih oštećenja ili neispravnih Tijekom upotrebe alata mogu nastati
dijelova. Provjerite ima li polomlje- dodatni rizici, koji nisu navedeni u prinih dijelova, oštećenja prekidača loženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
ili bilo kojih drugih stanja koja bi rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
mogla utjecati na rad uređaja.
♦ Redovno provjeravajte kabel na- Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih
pajanja radi mogućih oštećenja. propisa i sigurnosnih uređaja, neke
♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je stalno prisutne rizike nije moguće
bilo koji dio oštećen ili neispravan. izbjeći, a to su:
♦ Sve oštećene ili neispravne dije- ♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
love treba popraviti ili zamijeniti
pokretnih dijelova.
ovlašteni serviser.
♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili mijevrućih dijelova.
njati dijelove koji nisu navedeni ♦ Ozljede prouzročene promjenom
u ovom priručniku.
dijelova, oštrica ili pribora.
♦ Ozljede prouzročene duljom upoSigurnost drugih osoba
trebom uređaja. Radite redovne
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od
pauze tijekom korištenja bilo kojeg
8 godina naviše i osobe sa smanjeuređaja tijekom duljih razdoblja.
nim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
23
HRVATSKI
Zaštita od električne struje
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora biti uzemljen. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Utikači napajanja moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit
će rizik od strujnog udara.
♦ Ako je napojni kabel oštećen, mora
ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker
kako bi se izbjegle opasnosti.
Produžni kabeli i proizvod
Klase 1
♦ Potrebno je upotrijebiti trožilni
kabel jer je uređaj uzemljen konstrukcije je Klase 1.
♦ Možete upotrijebiti do 30 m kabela
bez gubitka snage.
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Upozorenje! Opasnost od opeklina.
Oprez! Vruća površina
24
Održavanje i čišćenje
Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili
čišćenja isključite električni uređaj i odvojite ga od
napajanja.
♦ Uređaj obrišite mekom i vlažnom krpom.
♦ Za tvrdokorne mrlje možete krpu natopiti blagom
otopinom sapuna i vode.
Održavanje podložaka za čišćenje
Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije
ponovne uporabe pričekajte da se potpuno osuši.
Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na
oznaci podloška za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene
uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Black & Decker potrebno zamijeniti ili za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu,
HRVATSKI
svoj proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji
će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni na
koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, popis
ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima
dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
adresi www.blackanddecker.co.uk.
25
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
26
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
♦
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za
higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta,
lakiranog laminata, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, podova od kamena i mermera i za održavanje
tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju
kućnu upotrebu.
Postavljanje podloge za čišćenje (sl. D)
Upozorenje! Pre rada sa ovim uređajem,
pročitajte čitavo uputstvo za upotrebu
„Bezbednost, održavanje, servisiranje“.
Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat,
pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Autoselect™ dugme
3. Uklonjiva posuda za vodu
4. Drška
5. Glava paročistača
6. Podloga za čišćenje za glavu paročistača
7. Podloga za čišćenje za Delta glavu
8. Dodatak za tepih
9. Štipaljka za upravljanje kablom
10. Donja kuka za kabl
11. Gornja kuka za kabl
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je aparat isključen,
da je utikač aparata izvučen iz utičnice i da je aparat
ohlađen i da nema vode u njemu.
Pričvršćivanje ručice (sl. A)
♦
Gurnite donji deo rukohvata (4) u gornji deo
rukohvata kućišta paročistača (13) dok se ne
zabravi u svom mestu (klik). Strelica na ručici
(4) treba da bude poravnata sa gornjim delom
kućišta paročistača (13).
Postavljanje glave paročistača (sl. B)
♦
♦
Gurnite donji deo rukohvata kućišta paročistača (13) u glavu paročistača (5) dok se ne
zabravi u svom mestu (klik).
Glava paročistača se može odstraniti od kućišta paročistača tako što ćete pritisnuti dugme
za oslobađanje cevi rukohvata (14) i povući
kućišta paročistača (13) od glave paročistača
(5).
Postavljanje posude za vodu (sl. C)
♦
Zakačite posudu za vodu (3) na ručici (4).
Gurnite posudu za vodu (3) naniže u kućište
paročistača (13), uverite se da je posuda čvrsto nameštena.
Rezervne podloge za čišćenje možete nabaviti kod
svog prodavca Black & Decker proizvoda (kat. br.
FSMP20-XJ).
Podloga za čišćenje - kat. br. FSMP20-XJ).
Podloga za čišćenje Delta glave - kat. br. FSMP30-XJ
(samo za FSM1630).
♦ Postavite podlogu za čišćenje (6 ili 7) na pod
sa stranom koja se "zakačuje i upetljava" okrenutom prema naviše.
♦ Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu za
čišćenje (6 ili 7).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje podloge za čišćenje (sl. E)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom zamene
podloge za čišćenje na vašem paročistaču. Ne nosite
papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje podloge za čišćenje (15) i pritisnite
čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od podloge za čišćenje.
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje podloge za čišćenje (sl. E)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom zamene
podloge za čišćenje na vašem paročistaču. Ne nosite
papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje podloge za čišćenje (15) i pritisnite
čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od podloge za čišćenje.
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Punjenje posude za vodu (sl. F)
Posuda za vodu se može skidati radi udobnog i lakog
punjenja.
27
SRPSKI
Ovaj paročistač u sebi sadrži sistem protiv stvaranja
kamenca koji pomaže u produžavanju veka trajanja
sistema.
Napomena: Napunite rezervoar sa čistom vodom
sa česme.
Napomena: U oblastima sa veoma tvrdom vodom
preporučuje se upotreba dejonizovane vode.
♦ Uklonite posudu za vodu (3).
♦ Otvorite zatvarač za dolivanje (19) tako što
ćete ga podignuti naviše.
♦ Napunite rezervoar (3) sa vodom.
Upozorenje! Vaš rezervoar ima kapacitet od 0,46
litara. Nemojte prekomerno napuniti posudu.
♦ Namestite ponovo poklopac za dopunjavanje
(19).
♦ Namestite ponovo posudu za vodu (3).
Napomena: Uverite se da je zatvarač za dolivanje
čvrsto pritegnut.
Napomena: Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa vašim paročistačem.
Pričvršćivanje dodatka za tepih (sl. G)
(samo za upotrebu na tepisima)
♦
♦
♦
Postavite dodatak za tepih na podu.
Pričvrstite podlogu za čišćenje (6) na aparat.
Blago pritisnite paročistač naniže na dodatak
za tepih (8) dok se ne zabravi u mestu (klik).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje dodatka za tepih (sl. G)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom zamene
dodatka za tepih na vašem paročistaču. Ne nosite
papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
♦ Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje dodatka za tepih (16) i pritisnite čvrsto
naniže.
♦ Podignite paročistač od dodatka za tepih (8).
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Delta glava (sl. H)
Paročistač poseduje ugrađenu delta glavu koja omogućava pristup tesnim uglovima i uskim razmacima.
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom postavljanja delta glave na vašem paročistaču. Ne nosite
papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
28
♦
Sačekajte dok se paročistač ne ohladi. (oko
pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje glave paročistača (18) i pritisnite čvrsto
naniže.
♦ Podignite delta glavu (17) od glave paročistača
(5).
♦ Namestite podlogu za čišćenje delta glave na
donji deo delta glave.
Napomena: Uklonite podlogu za čišćenje pre ponovnog nameštanja delta glave na glavi paročistača.
♦ Za ponovno nameštanje delta glave, postavite vrh delta glave u glavi paročistača i zatim
pritisnite čvrsto naniže tako da se delta glava
uklikne u mestu.
Oprez! Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Upotreba
Važno! Ovaj aparat uništava 99,9% bakterije i mikroba kada se koristi u skladu sa ovim priručnikom
i sa nameštenim podlogom sa mikro vlaknima i neprestalnim radom od 90 sekundi.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za
uključivanje i isključivanje (1). Paročistaču je
potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
Napomena: Kada se paročistač uključuje po prvi put,
onda rezervoar za vodu svetli u crvenoj boji. Čim je
paročistač spreman za upotrebu, onda rezervoar za
vodu svetli u plavoj boji.
♦ Da biste isključili aparat, pritisnite dugme za
uključivanje i isključivanje (1).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na jednom
mestu na bilo kojoj površini za bilo koji vremenski
period. Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Oprez! Ispraznite uvek paročistač nakon upotrebe.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do
45 sekundi.
Autoselect™ tehnologija (sl. I)
Ovaj paročistač je opremljen Autoselect™ dugmetom (2) na
kome su pokazane razne aplikacije za čišćenje. Ono se koristi za izbor pravilnog režima rada za određenu vrstu čišćenja.
Pomoću Autoselect™ izaberite jednu od sledećih aplikacija
pritiskom na dugme (2) dok ne dobijete željeno podešenje:
Drvo/laminat
SRPSKI
Kamen/mermer
Pločice/vinil
Paročistač bira pravilnu količinu potrebne pare za
određenu operaciju čišćenja.
Napomena: Uvek proverite da li koristite pravilno
podešenje pre upotrebe. Paročistač memoriše zadnje
podešenje.
Prskanje pare (sl. I)
Ovaj paročistač je opremljen sa dugmetom za prskanje pare za uklanjanje tvrdih mrlja i prljavština.
♦ Tokom upotrebe pritisnite dugme za prskanje
pare (21) za dodavanje dodatne snage čišćenja.
Napomena: Prskanje pare traje 10 sekundi, nakon
toga se paročistač vraća u odabrano podešenje.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšte
Oprez! Nikada ne koristite paročistač bez priključene
podloge za čišćenje.
♦ Tokom korišćenja paročistača možete koristiti
štipaljku za upravljanje kablom (9) tako da vam
kabl ne smeta u području rada.
♦ Uvek usisajte ili obrišite pod pre upotrebe
paročistača za pod.
♦ Najlakši način za upotrebu aparata je da
nagnete ručicu na ugao od 45° i polako čistite,
pokrivajući malu površinu odjednom.
♦ Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa
vašim paročistačem. Za uklanjanje tvrdih mrlja
od podova sa vinilom ili linoleumom. možete
koristiti prskanje parom da biste dodatli ekstra
dozu pare na područje ili unapred tretirali sa
blagim deterdžentom i vodom pre upotrebe
paročistača.
Čišćenje parom
♦ Postavite podlogu za čišćenje (6 ili 7) na pod sa stra♦
♦
♦
♦
♦
nom koja se "zakačuje i upetljava" okrenutom prema
naviše.
Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu za čišćenje (6 ili 7).
Priključite paročistač na električno napajanje.
Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
Pritisnite dugme Autoselect™ (2) dok ne dobijete
željeno podešenje.
Povlačenjem ručice (4) unazad aktiviraćete
pumpu za paru. Nakon nekoliko sekundi para
počinje da izlazi iz glave paročistača.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do
45 sekundi.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi da para uđe
u podlogu za čišćenje. Sada paročistač klizi
lako preko površine koju treba dezinfikovati/
očistiti.
♦ Gurajte i povlačite paročistač polako preko
poda da biste temeljno očistili parom svaki
deo.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti pumpu
za pari tako što ćete vratiti ručicu u uspravnu poziciju, ova udobna karakteristika vam omogućava da
postavite paročistač na podmetač za odlaganje za
kratko vreme tako da možete pomeriti nameštaj,
a zatim nastaviti sa čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa korišćenjem paročistača,
onda vratite ručicu (4) u uspravnu poziciju
i isključite ga i sačekajte dok se paročistač ne
ohladi. (oko pet minuta).
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode u rezervoaru.
Za dolivanje rezervoara za vodu i nastavak dezinfekcije/čišćenja vratite ručicu (4) u uspravnu poziciju
i isključite paročistač. Iskopčajte aparat iz električne
utičnice, uklonite i dolijte vodu u rezervoaru (3).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na jednom
mestu na bilo kojoj površini za bilo koji vremenski
period. Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Održavanje tepiha
♦ Postavite podlogu za čišćenje (6) na pod sa stranom
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
koja se "zakačuje i upetljava" okrenutom prema
naviše.
Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu za čišćenje (6).
Postavite dodatak za tepih (8) na pod.
Blago pritisnite paročistač naniže na dodatak za tepih
(8) dok se ne zabravi u mestu (klik).
Priključite paročistač na električno napajanje.
Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
Pritisnite dugme Autoselect™ (2) na podešenje za
drvo/laminat.
Povlačenjem ručice (4) unazad aktiviraćete pumpu za
paru.
Nakon nekoliko sekundi para počinje da izlazi iz glave
paročistača.
Napomena: Prilikom prvog punjenja ili nakon pražnjenja vode, proizvodnja pare može potrajati i do
45 sekundi.
♦ Gurajte i povlačite paročistač polako preko
tepiha da biste temeljno očistili parom svaki
deo.
29
SRPSKI
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti pumpu
za pari tako što ćete vratiti ručicu u uspravnu poziciju, ova udobna karakteristika vam omogućava da
postavite paročistač na podmetač za odlaganje za
kratko vreme tako da možete pomeriti nameštaj,
a zatim nastaviti sa čišćenje bez potrebe za isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa korišćenjem paročistača,
onda vratite ručicu (4) u uspravnu poziciju
i isključite ga i sačekajte dok se paročistač ne
ohladi. (oko pet minuta).
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode u rezervoaru.
Za dolivanje rezervoara za vodu i nastavak dezinfekcije/čišćenja vratite ručicu (4) u uspravnu poziciju
i isključite paročistač. Iskopčajte aparat iz električne
utičnice, uklonite i dolijte vodu u rezervoaru (3).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na jednom
mestu na bilo kojoj površini za bilo koji vremenski
period. Uvek postavite paročistač sa ručicom (4)
u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se
da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Posle upotrebe (sl. J i K)
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač,
♦ Iskopčajte paročistač iz električne utičnice.
♦ Ispraznite vodu iz rezervoara (3).
♦ Uklonite podlogu za čišćenje (6 ili 7) i isperite
je da bude spremna za sledeću upotrebu.
(Vodite računa da sledite uputstva za pranje
odštampana na podlozi za čišćenje).
♦ Namotajte električni kabl oko kuka za skladištenje kabla (10 i 11).
Napomena: Gornja kuka za kabl (11) može da
se okreće da biste lako oslobodili kabl za sledeću
upotrebu.
♦ Spojite električni kabl u štipaljku (22) blizu
utikača.
Napomena: Sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji,
kablom lepo namotanim oko kuka za skladištenje
(10 & 11) i osiguranim u štipaljku za kabl (22) vaš
paročistač može samostalno da stoji radi skladištenja. Alternativno postoji držač za kačenje (23) koji
je ugrađen u ručicu (24) i omogućava da zakačite
paročistač na pogodnu kuku na zidu. Budite uvek
uvereni da je vaša zidna kuka sposobna da nosi
bezbedno težinu vašeg paročistača.
Tehnički podaci
FSM1630
(Tip 2)
230
Napon
Vac
Snaga
W
1600
Zapremina rezervoara
ml
460
Težina
kg
3,4
30
Otklanjanje smetnji
Ako vam se čini da uređaj ne funkcioniše pravilno,
postupite na sledeći način. Ako to ne reši problem,
kontaktirajte lokalnog ovlašćenog Black & Decker
servisera.
Problem
Paročistač se ne
uključuje.
Digitalne kontrole
se ne uključuju.
Paročistač ne
proizvodi paru.
Korak
Moguća rešenja
1
Proverite da li je aparat priključen
u zidnu utičnicu.
2
Proverite da li je aparat uključe
pomoću prekidača za uključivanje/
isključivanje (1).
3
Proverite osigurač u utikaču.
4
Proverite da li je ručica (4) paročistača čvrsto gurnuta u kućište
paročistača (13). Proverite da li je
strelica na ručici u ravni sa gornjim
delom kućišta paročistača (13).
5
Proverite korak 1, zatim 2, zatim 3.
6
Paročistač proizvodi paru samo
kada je ručica vraćena u uspravnom
položaju.
7
Proverite da li je rezervoar (3) napunjen i
pravilno namešten.
NAPOMENA: Prilikom prvog punjenja ili pražnjenja radom
može potrajati do 45 sekundi priprema
pare.
8
Proverite da li je glava za paru (5)
čvrsto priključena na kućište paročistača (13).
9
Proverite korak 1, zatim 2, zatim 3.
Digitalne kontrole
se isključuju
tokom upotrebe.
10
Proverite korak 4, zatim 5, zatim 1,
zatim 2, zatim 3
Paročistač
prestaje da proizvodi paru tokom
upotrebe.
11
Proverite korak 6, zatim 7, zatim 8,
zatim 4, zatim 3.
Paročistač proizvodi previše pare
tokom upotrebe.
12
Paročistač ima 3 podešavanja. Pritisnite dugme autoselect (2) da biste
smanjili količinu proizvedene pare.
13
Proverite da niste možda pritisnuli
dugme za prskanje pare (21).
Paročistač
proizvodi premalo
pare tokom upotrebe.
14
Paročistač ima 3 podešavanja. Pritisnite dugme autoselect (2) da biste
uvećali količinu proizvedene pare.
15
Pritisnite dugme za prskanje pare
(21) da biste privremeno uvećali
količinu pare.
Para izlazi iz
neočekivanih područja aparata.
16
Pogledajte poglavlje za sklapanje
u priručniku za pravilno nameštanje
svih delova i pribora.
Gde mogu doći
do dodatnih informacija / pribora za
paročistač.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
Bezbednost, održavanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za
higijensko čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta,
lakiranog laminata, linoleuma, vinila, keramičkih pločica, podova od kamena i mermera i za održavanje
tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju
kućnu upotrebu.
Vaš Black & Decker paročistač (samo FSMF1621
i FSS1600) je konstruisan za higijensko čišćenje
pločica, radnih ploča, površina u kuhinji i kupatilu.
Ovaj aparat je namenjen samo za unutrašnju kućnu
upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati
se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, električnog udara,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo
kakvih dodatnih pribora ili priklju32
čaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim aparatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za
upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne usmeravajte direktno paru na
ljude, životinje, električnih uređaja
ili električnih utičnica.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Ne ostavljajte aparat bez nadzora.
♦ Ne ostavljajte aparat priključenog
na električnu utičnicu kada nije
u upotrebi.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste aparat izvukli iz utičnice. Udaljite kabl
aparata od toplote, ulja i oštrih
ivica.
♦ Ne koristite paročistač sa mokrim
rukama.
♦ Ne povlačite ili nosite pomoću
kabla, ne koristite kabl kao ručicu,
ne zatvarajte vrata na kablu, ne
provlačite kabl oko oštrih ivica ili ne
izlažite kabl grejnim površinama.
♦ Ne koristite aparat u zatvorenoj
prostoriji koja je puna sa isparenjima od rastvarača boja na bazi ulja,
SRPSKI
nekim supstancama zaštićenih od
moljaca, sa zapaljivom prašinom ili
drugim eksplozivnim ili toksičnim
isparenjima.
♦ Proverite vrstu poda sa proizvođačem.
♦ Ne koristite na proizvode od kože,
na nameštaj ili podove uglačanih
voskom, ne sintetičkoj tkanini, na
somotu ili drugim nežnim materijalima koji su osetljivi na paru.
Upozorenje! Ne koristite na
podove od drveta ili od laminata koji nisu lakirani. Na
površinama koje su obrađene
sa voskom ili neke površine
bez voska postoji mogućnost
gubitka sjaja od strane dejstva
toplote ili pare. Preporučujemo
da oprobate uvek neko izolovano područje površine pre nego
što nastavite. Takođe preporučujemo da proverite uputstvo za
upotrebu i održavanje od strane
proizvođača poda.
♦ Nikada ne stavljajte proizvode za
skidanje kamenca, mirisne, alkoholne ili deterdžentske proizvode
u paročistaču, pošto ga to može
oštetiti ili učiniti nebezbednim za
upotrebu.
♦ Ukoliko se isključi sklopka u domaćinstvu tokom upotrebe funkcije
pare, onda odmah iskopčajte aparat i stupite u kontakt sa centrom
za podršku klijenata. (Pazite se od
električnog udara.)
♦ Aparat ispušta veoma vruću paru
za dezinfekciju područja upotrebe.
To znači da glava paročistača,
podloge za čišćenje i dodatak za
tepihe postaju veoma vrući tokom
upotrebe.
♦ Oprez! Nosite uvek prikladnu obuću tokom upotrebe paročistača podova i prilikom zamene dodataka
na vašem paročistaču podova. Ne
nosite papuče ili otvorenu obuću.
♦ Poklopac može da se zagreje
tokom korišćenja.
♦ Tokom upotrebe može da izlazi
para iz aparata.
♦ Budite oprezni tokom upotrebe
aparata. NE dodirujte bilo koji deo
koji može postati vruć tokom upotrebe.
♦ Isključite aparat i vratite ručicu
u uspravnu poziciju pre nego što
odstranite rezervoar za vodu.
♦ Ako para iskače iz kućišta ručnog
paročistača, onda isključite i iskopčajte aparat iz električne mreže,
33
SRPSKI
dozvolite da se ohladi. Stupite ♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim onog
u kontakt sa najbližim ovlašćenim
koji je naveden u ovom priručniku.
serviserom. Ne nastavljajte korišćenje aparata.
Bezbednost drugih osoba
Posle upotrebe
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
ohladi pre početka čišćenja.
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup
odloženim aparatima.
Inspekcije i popravke
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
ohladi pre početka održavanja ili
popravke.
♦ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne
delove. Proverite da li su delovi
polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje
koje može uticati na rad ovog
aparata.
♦ Redovno proveravajte kabl na
oštećenja.
♦ Ne koristite aparat ako je neki deo
oštećen ili neispravan.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
ovlašćeni serviser.
34
♦ Ovaj uređaj se može koristiti od
strane dece od 8 godina pa naviše
i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom
ili ako su im date instrukcije u vezi
upotrebe uređaja na bezbedan
način i ako razumeju povezane
opasnosti. Deca ne smeju da se
igraju sa ovim uređajem. Čišćenje
i održavanje ne sme da bude izvršeno od strane dece bez nadzora.
♦ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti
dodatni preostali rizici, koji možda
nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici
mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
SRPSKI
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
vrućih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova ili dodataka.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim
upotrebom aparata. Ako sa bilo
kojim aparatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite
pauze.
Električna bezbednost
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora da se uzemlji. Uvek
proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Utikači aparata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji
način nemojte modifikovati utikač.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga
zameniti proizvođač ili ovlašćeni
Black & Decker servisni centar da
bi se izbegla opasnost.
Produžni kablovi i proizvod
klase 1
♦ Neophodno je koristiti 3-žilni kabl
zato što je vaš aparat uzemljen
i ima konstrukciju klase 1.
♦ Može da se koristi dužina do 30 m
(100 stopa) bez gubitka snage.
Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Upozorenje! Opasnost od opekotina.
Oprez! Vruća površina
Održavanje i čišćenje
Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja aparata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih aparata, isključite aparat
i odvojite ga sa napajanja.
♦ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne krpe.
♦ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor vode
i sapuna sa vašom krpom.
Održavanje podloga za čišćenje
Uputstva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila Omogućite potpuno sušenje pre ponovne upotrebe.
Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana na
etiketi podloge za čišćenje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za
uzemljenje.
35
SRPSKI
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
36
♦
♦
♦
♦
Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru.
Da je proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран
ламинат, линолеум, винил, керамички плочки,
камени и мермерни подови и за освежување на
килими. Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
Предупредување! Прочитајте го целиот
прирачник за ‘Безбедност, одржување
и сервис’ внимателно пред да почнете
да ракувате со овој уред.
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете да
ракувате со уредот.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените
карактеристики:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за автоматско бирање
3. Отстранлив резервоар за вода
4. Рачка
5. Глава за пареа
6. Перниче за чистење за глава за пареа
7. Перниче за чистење за триаголна глава
8. Лизгач за килим
9. Рамка за управување со кабел
10. Долна кука за кабел
11. Горна кука за кабел
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да изведете било која од следните активности, осигурајте
се дека уредот е исклучен и изваден од штекер
и дека е ладен и дека не содржи вода.
Прикачување на рачката (скица А)
♦
Лизнете го долниот крај од рачката (4) во
горниот крај од трупот на чистачот на пареа
(13) додека не се намести. Стрелката на
рачката (4) треба да биде порамнета со
горниот дел на трупот на чистачот на пареа
(13).
Монтирање на главата за пареа (скица В)
♦
♦
Лизнете го долниот крај од трупот на чистачот на пареа (13) врз главата за пареа (5)
додека не се намести.
Главата за пареа може да се отстрани од
трупот на чистачот на пареа со притискање
на копчето за ослободување на главата
за пареа (14) и извлекување на трупот на
чистачот на пареа (13) од главата за пареа
(5).
Монтирање на резервоарот за вода
(скица C)
♦
♦
Зацврстете го резервоарот за вода (3) на
рачката (4).
Лизнете го резервоарот за вода (3) надолу
во трупот на чистачот на пареа (13) и обезбедете дека резервоарот е добро фиксиран.
Монтирање на перниче за чистење
(скица D)
Перничиња за чистење за замена се достапни кај вашиот Black & Decker дилер:(кат. бр. FSMP20-XJ).
Перниче за чистење за глава за пареа - кат. бр.
FSMP20-XJ).
Перниче за чистење за триаголна глава - кат. бр.
FSMP30-XJ (само моделот FSM1630).
♦ Поставете перниче за чистење (6 или 7) на
подот со ‘чичак траката’ нагоре.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа врз
перничето за чистење (6 или 7).
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
Отстранување на перниче за чистење
(скица Е)
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога го менувате перничето за чистење на вашиот
чистач на пареа. Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел
врз јазикот за отстранување на перничето
за чистење (15) и силно притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од перничето
за чистење.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
Отстранување на перниче за чистење
(скица Е)
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога го менувате перничето за чистење на вашиот
чистач на пареа. Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
37
МАКЕДОНСКИ
♦
Вратете ја рачката (4) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел
врз јазикот за отстранување на перничето
за чистење (15) и силно притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од перничето
за чистење.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
Полнење на резервоарот за вода
(скица F)
Резервоарот за вода на вашиот чистач на пареа
е отстранлив за полесно и поудобно полнење.
Овој чистач на пареа содржи систем против бигор
кој што го продолжува животниот век на системот.
Напомена: Наполнете го резервоарот за вода со
чиста вода од чешма.
Напомена: Во региони со тврда вода се препорачува употреба на дестилирана вода.
♦ Отстранете го резервоарот за вода (3).
♦ Отворете го капачето (19) со негово
кревање нагоре.
♦ Наполнете го резервоарот (3) со вода.
Предупредување! Вашиот резервоар за вода
има капацитет од 0,46 литар. Не го преполнувајте
резервоарот.
♦ Повторно затворете го капачето (19).
♦ Повторно прикачете го резервоарот за вода
(3).
Напомена: Осигурајте се дека капачето е добро
зацврстено.
Напомена: Не користете хемиски средства за
чистење со вашиот чистач на пареа.
Прикачување на лизгачот за килим
(скица G) (само за употреба врз килими)
♦
♦
Поставете го лизгачот за килим на подот.
Прикачете перниче за чистење (6) на уредот.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа врз
лизгачот за килим (8) додека не се намести.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
38
Отстранување на лизгачот за килим
(скица G)
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога го менувате лизгачот за килим на вашиот
чистач на пареа. Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел
врз јазикот за отстранување на лизгачот за
килим (16) и силно притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од лизгачот за
килим (8).
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
Триаголна глава (скица H)
Овој чистач на пареа вклучува вградена триаголна глава којашто ви овозможува да пристапите до
тесни агли и мали места.
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки
кога ја поставувате триаголната глава на вашиот
чистач на пареа. Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Почекајте чистачот на пареа да се излади.
(околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел
врз јазикот за отстранување на главата за
пареа (18) и полека притиснете надолу.
♦ Извлечете ја триаголната глава (17) од
главата за пареа (5).
♦ Прикачете го перничето за чистење за триаголна глава на долниот дел од триаголната
глава.
Напомена: Отстранете го перничето за чистење
пред повторно да ја прикачите триаголната глава
на главата за пареа.
♦ За повторно да ја прикачите триаголната
глава, поставете го врвот од триаголната
глава во главата за пареа, а потоа цврсто
притиснете надолу и обезбедете дека триаголната глава е добро фиксирана.
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот
чистач на пареа со рачката (4) во исправена
позиција кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
МАКЕДОНСКИ
Употреба
Распрскување на пареа (скица I)
Важно! Овој уред ќе убие 99,9% од бактериите
кога се употребува во склад со овој прирачник, со
монтирано перничето од микрофибер и со непрекинато работење од 90 секунди.
Чистачот на пареа има копче за распрскување
на пареа за да се потпомогне отстранувањето на
тврдоглави дамки.
♦ При употреба, притиснете го копчето за
распрскување на пареа (21) за да примените дополнителна моќ на чистење.
Напомена: Распрскувањето на пареата ќе трае
околу 10 секунди, а потоа чистачот на пареа ќе
се врати на избраното подесување.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на уредот, притиснете го
прекинувачот (1). На чистачот на пареа му
требаат околу 15 секунди да се загрее.
Напомена: Кога чистачот на пареа ќе се вклучи,
резервоарот за вода ќе засветка со црвена боја.
Кога чистачот на пареа ќе биде подготвен за
употреба, резервоарот за вода ќе засветка со
сина боја.
♦ За исклучување на уредот, притиснете го
прекинувачот (1).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот на
пареа на едно место на било каква површина.
Секогаш поставувајте го чистачот на пареа со
рачката (4) во исправена позиција кога не се
движи и осигурајте се дека чистачот на пареа
е исклучен кога не се употребува.
Внимание! Секогаш празнете го чистачот на
пареа по употребата.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или
по работење без оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се создаде пареа.
Технологија за автоматско бирање
(скица I)
Овој чистач на пареа е опремен со копче за автоматско бирање (2) кое што покажува различни
чистачки примени. Тие се употребуваат за да се избере соодветниот режим на работа за вашата примена.
Со употреба на автоматското бирање, изберете
една од следните примени со притискање на
копчето за автоматско бирање (2) додека не се
постигне потребното подесување:
Дрво/Ламинат
Совети за оптимална употреба
Општо
Внимание! Никогаш не го користете чистачот
на пареа без претходно да монтирате перниче
за чистење.
♦ При употреба можете да ја искористите
рамката за раководење на кабел (9) за да
го држите кабелот понастрана од работниот
простор.
♦ Секогаш изметете или исчистете го подот
со правосмукалка пред да го употребите
чистачот на пареа.
♦ Најлесен начин да ја употребите машината
е да ја наместите рачката на агол од 45°
и полека да чистите, постепено покривајќи
мал простор.
♦ Не употребувајте хемиски средства за
чистење со вашиот чистач на пареа. За
да отстраните флеки кои што се тешки за
чистење од винилни или линолеумски подови, можете да го употребите копчето за
распрскување на пареа за да нанесете дополнителна пареа на површината или претходно да нанесете слаб детергент и вода
врз нив пред да го употребите чистачот на
пареа.
Чистење со пареа
♦ Поставете перниче за чистење (6 или 7) на подот
♦
Камен/Мермер
Плочки/Винил
♦
♦
♦
Чистачот на пареа ќе ја избере соодветната количина на пареа што е потребна за вашето чистење.
Напомена: Секогаш проверувајте дека го употребувате соодветното подесување пред да почнете
да ракувате со вашиот чистач на пареа. За поголема удобност, чистачот на пареа ќе го запомни
последното подесување што ќе го изберете.
♦
со ‘чичак траката’ нагоре.
Полека притиснете го чистачот на пареа врз перничето за чистење (6 или 7).
Приклучете го чистачот на пареа во штекер.
Притиснете го прекинувачот (1). На чистачот на
пареа му требаат околу 15 секунди да се загрее.
Притиснете го копчето за автоматско бирање
(6) додека не се постигне потребното
подесување.
Повлекување на рачката (4) наназад ќе
ја активира пумпата за пареа. По неколку
секунди ќе почне да излегува пареа од
главата за пареа.
39
МАКЕДОНСКИ
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или
по работење без оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се создаде пареа.
♦ На пареата и требаат неколку секунди да
навлезе во перничето за чистење. Чистачот
на пареа сега лесно ќе се лизга по површината која што ќе треба да се чисти.
♦ Туркајте и движете го чистачот на пареа по
подот за темелно да го исчистите секој дел
со пареата.
Напомена: За време на употребата, вие можете
да ја исклучите пумпата за пареа со враќање на
рачката во исправена позиција, оваа едноставна
опција ќе ви овозможи да го оставите чистачот
на пареа на кратко за да можете да го потргнете
мебелот, а потоа да продолжите да чистите без
да морате да го исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате
чистачот на пареа, вратете ја рачката (4) во
крената положба, исклучете го и чекајте да
се излади. (околу пет минути).
Внимание! Важно е да се набљудува нивото на
вода во резервоарот за вода. За повторно да го
наполните резервоарот со вода и да продолжите
со чистењето, вратете ја рачката (4) во крената
позиција и исклучете го чистачот на пареа. Исклучете го апаратот од штекерот и отстранете
и повторно наполнете го резервоарот за вода (3).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот на
пареа на едно место на било каква површина.
Секогаш поставувајте го чистачот на пареа со
рачката (4) во исправена позиција кога не се
движи и осигурајте се дека чистачот на пареа
е исклучен кога не се употребува.
Освежување на килими
♦ Поставете перниче за чистење (6) на подот со
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
‘чичак траката’ нагоре.
Полека притиснете го чистачот на пареа врз перничето за чистење (6).
Поставете го лизгачот за килим (8) на подот.
Полека притиснете го чистачот на пареа врз лизгачот за килим (8) додека не се намести.
Приклучете го чистачот на пареа во штекер.
Притиснете го прекинувачот (1). На чистачот на
пареа му требаат околу 15 секунди да се загрее.
Поставете го копчето за автоматско бирање (6) на
подесување за Дрво/Ламинат.
Повлекување на рачката (4) наназад ќе ја активира пумпата за пареа.
По неколку секунди ќе почне да излегува пареа од
главата за пареа.
Напомена: Кога ќе биде наполнет за прв пат или
по работење без оптоварување може да бидат
потребни 45 секунди за да се создаде пареа.
40
♦
Туркајте и движете го чистачот на пареа по
килимот за темелно да го освежите секој
дел со пареата.
Напомена: За време на употребата, вие можете
да ја исклучите пумпата за пареа со враќање на
рачката во исправена позиција, оваа едноставна
опција ќе ви овозможи да го оставите чистачот
на пареа на кратко за да можете да го потргнете
мебелот, а потоа да продолжите да чистите без
да морате да го исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате
чистачот на пареа, вратете ја рачката (4) во
крената положба, исклучете го и чекајте да
се излади. (околу пет минути).
Внимание! Важно е да се набљудува нивото на
вода во резервоарот за вода. За повторно да го
наполните резервоарот со вода и да продолжите
со чистењето, вратете ја рачката (4) во крената
позиција и исклучете го чистачот на пареа. Исклучете го апаратот од штекерот и отстранете
и повторно наполнете го резервоарот за вода (3).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот на
пареа на едно место на било каква површина.
Секогаш поставувајте го чистачот на пареа со
рачката (4) во исправена позиција кога не се
движи и осигурајте се дека чистачот на пареа
е исклучен кога не се употребува.
После употреба (скици J и K)
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена
позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на
пареа.
♦ Исклучете го чистачот на пареа од штекер.
♦ Испразнете го резервоарот за вода (3).
♦ Отстранете го перничето за чистење (6 или
7) и измијте го за да биде подготвено за
следното чистење. (Внимавајте да ги следите упатствата за правилно миење кои што
се испечатени на перничето за чистење).
♦ Завиткајте го кабелот за напојување околу
куките за кабел (10 и 11).
Напомена: Горната кука за кабел (11) се врти
за лесно ослободување на кабелот за следната
употреба.
♦ Спојте го кабелот за напојување врз самиот
себе со употреба на рамката за кабел (22)
која што се наоѓа до приклучокот.
Напомена: Со рачката (4) во крената позиција,
кабелот уредно завиткан околу куките за кабел (10
и 11) и сместен во рамката за кабел (22), вашиот
чистач на пареа ќе биде лесен за складирање.
Исто така има и вграден висечки носач (23) во
дршката (24) кој што ќе овозможи вашиот чистач
на пареа да виси од соодветна кука на ѕидот.
Секогаш осигурајте дека куката на ѕидот може
МАКЕДОНСКИ
безбедно да ја издржи тежината на чистачот на
пареа.
Технички податоци
FSM1630
(Тип 2)
Напон
Vнаизменична струја
W
1600
Капацитет на резервоар
мл
460
Тежина
kg
3,4
Решавање на проблеми
Ако се чини дека вашиот уред не работи како
што треба, следете ги долунаведените упатства. Ако ова не го реши проблемот, ве молиме
контактирајте го вашиот локален сервисер на
Black & Decker.
Проблем
Чекор
Можни решенија
1
Проверете дали уредот е приклучен во штекер.
2
Проверете дали уредот е вклучен
со употреба на прекинувачот за
вклучување и исклучување (1).
3
Проверете го осигурувачот во
приклучокот.
4
Проверете дека рачката (4) на чистачот на пареа е цврсто вметната
во трупот на чистачот на пареа
(13). Проверете дека стрелката
на рачката е порамнета со горниот дел на трупот на чистачот на
пареа (13).
5
Проверете ги чекорите 1, потоа
2, па потоа 3.
6
Чистачот на пареа ќе создава пареа само откако рачката ќе биде
повлечена наназад од исправена
положба.
7
Проверете дека резервоарот за
вода (3) е полн и
соодветно наместен.
НАПОМЕНА: Кога ќе биде наполнет за прв пат или по работење без
оптоварување
може да бидат потребни 45 секунди за да
се создаде пареа.
8
Проверете дека главата за пареа
(5) е добро вкотвена во трупот на
чистачот на пареа (13).
9
Проверете ги чекорите 1, потоа
2, па потоа 3.
Дигиталните
контроли се
исклучуваат при
употреба.
10
Проверете ги чекорите 4, потоа 5,
потоа 1, потоа 2 и потоа 3
Чистачот на
пареа прекинува
да создава пареа
при употреба.
11
Проверете ги чекорите 6, потоа 7,
потоа 8, потоа 4 и потоа 3.
Дигиталните
контроли не се
осветлуваат.
Чистачот на
пареа не создава
пареа.
Чекор
Можни решенија
12
Чистачот на пареа има 3
подесувања. Притиснете го копчето за автоматско бирање (2) за
да го намалите количеството на
пареа што се создава.
13
Проверете дека не е притиснато
копчето за распрскување на
пареа (21).
14
Чистачот на пареа има 3
подесувања. Притиснете го копчето за автоматско бирање (2) за
да го зголемите количеството на
пареа што се создава.
15
П р и т и с н ет е г о к о п ч ет о з а
распрскување на пареа (21) за
привремено да го зголемите
количеството на пареа.
Пареа излегува
од неочекувани делови од
уредот.
16
Погледнете го поглавјето за
склопување во прирачникот за
упатства за соодветно монтирање
на сите делови и додатоци.
Каде можам да
добијам дополнителни информации / додатоци за
мојот чистач на
пареа.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/steammop
230
Моќност
Чистачот на
пареа не се
вклучува.
Проблем
Чистачот на
пареа создава
премногу пареа
при употреба.
Чистачот на
пареа создава
премалку пареа
при употреба.
41
Безбедност, одржување, сервис
www.blackanddecker.eu
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран
ламинат, линолеум, винил, керамички плочки,
камени и мермерни подови и за освежување на
килими. Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
Вашиот Black & Decker чистач на пареа (само за
моделите FSMF1621 и FSS1600) е наменет за
чистење на плочки, работни, кујнски и тоалетни
површини. Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
било каква помошна опрема или
додаток или извршувањето на
било кои работи со овој уред
освен оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда на
ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Упатства за безбедна
употреба
Употреба на уредот
Предупредување!
Прочитајте ги сите мерки за
безбедност и целото упатство. Непридржување кон
мерките за безбедност и долу
наведените упатства може да
доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Предупредување! Кога се
употребуваат електрични
уреди мора да се почитуваат
основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за
да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични
повреди и материјална штета.
♦ Прочитајте го внимателно ова
упатство пред да го употребите
овој уред.
♦ Намената е опишана во ова упатство за употреба. Употребата на
♦ Не ја насочувајте пареата кон
луѓе, животни, електрични уреди
или штекери.
♦ Не ја изложувајте на дожд.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го оставајте овој уред без
надзор.
♦ Не го оставајте овој уред да биде
вклучен во штекер кога не се
користи.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот за напојување за да го
исклучите уредот од штекер.
Држете го кабелот на уредот
понастрана од топлина, масло
и остри предмети.
♦ Не ракувајте со чистачот на пареа со влажни раце.
♦ Никогаш немојте да го влечете
и носите уредот за кабелот,
43
МАКЕДОНСКИ
да го користите кабелот како
Предупредување! Не го
рачка, да затворите врата врз
користете на нелакирано
кабелот, да го влечете кабелот
дрво и на нелакиран ламиво близина остри агли, ниту да го
нат. Сјајот на површини кои
изложувате кабелот на загреани
што биле полирани со восок
површини.
или на некои неполирани
♦ Не го користете уредот во затвоповршини може да се изгуби
рена просторија што е исполнепоради топлината и пареата.
та со пареа која што произлегува
Секогаш се препорачува да
од разредувач на бои на база на
се исчисти изолиран дел од
површината пред да се промасло, од некои супстанци продолжи со чистењето. Ние
тив молци, запаллива прав или
со други експлозивни и отровни
исто така ви препорачуваме
пареи.
да ги проверите упатствата
♦ Проверете го типот на под кај
за употреба и одржување на
производителот.
производителот на подот.
♦ Немојте да го користите на кожа, ♦ Никогаш немојте да ставате ална мебел или на подови кои што
кохолни и ароматични произвобиле полирани со восок, на синди, производи за отстранување
тетички материјали, сомот или
на бигор или детергенти во
на други деликатни материјали
чистачот на пареа, бидејќи ова
кои што се осетливи на пареа.
може да го оштети или да го направи небезбеден за употреба.
♦ Ако се активира автоматскиот
прекинувач додека ја користите
функцијата со пареа, веднаш
прекинете со употребата на
уредот и контактирајте го центарот за грижа на корисници.
(Внимавајте од ризик од електричен удар.)
44
МАКЕДОНСКИ
♦ Уредот испушта жешка пареа
при чистењето на површината.
Ова значи дека главата за пареа, перничињата за чистење
и додатокот за тепих се вжештуваат при употреба.
♦ Внимание! Секогаш носете соодветни чевли кога го користите
вашиот чистач на пареа и кога
ја менувате помошната опрема
на вашиот чистач на пареа.
Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Капакот може да се вжешти при
употреба.
♦ Пареа може да излезе од уредот
при употреба.
♦ Овој уред треба внимателно да
се употребува. НЕМОЈТЕ да ги
допирате деловите што може да
се вжештат при употреба.
♦ Исклучете го уредот и вратете
ја рачката во крената позиција
пред да го отстраните резервоарот за вода.
♦ Ако забележите дека пареа излегува од трупот на рачниот чистач
на пареа, исклучете го уредот,
извадете го неговиот кабел од
штекер и дозволете му на уредот
да се излади. Контактирајте го
вашиот локален овластен сервисер. Не продолжувајте да го
употребувајте уредот.
После употреба
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го чистите.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво место.
♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
Преглед и поправка
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го одржувате
или поправате.
♦ Пред употреба, проверете дали
уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови,
оштетување на прекинувачите
или било каква друга состојба
што би можела да влијае на неговото работење.
♦ Постојано проверувајте го
кабелот за напојување за
оштетување.
♦ Не го користете уредот ако некој
дел е оштететен или дефектен.
45
МАКЕДОНСКИ
♦ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна
на овластен сервисер.
♦ Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
кој дел, освен оние назначени
во ова упатство.
Безбедност на други лица
предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се
воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да
се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вжештени делови.
♦ Повреди при менување на делови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на уредот.
Кога користите уред подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
♦ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна
возраст и лица со намалени
физички, сетилни или ментални
способности или со недоволно
искуство и знаење ако се под
надзор и им се дадени упатства
за употреба на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат
потенцијалните ризици. Децата
не треба да си играат со уредот.
Чистење и одржување не треба Безбедност од електричен
да се врши од страна на деца удар
без надзор.
Предупредување! Овој
♦ Децата треба да се надгледупроизвод мора да биде
ваат за да се осигура дека не си
заземјен. Секогаш проиграат со апаратот.
верете дали струјното
Останати ризици.
напојување одговара на
Кога се употребува алатката може
напонот што е деклариран
да се јават дополнителни преостана плочката.
нати ризици што не се вклучени во
46
МАКЕДОНСКИ
Приклучокот мора да се совпаѓа
со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од
страна на производителот или
на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне
опасност.
Продолжени кабли и производ од Класа 1
♦ Мора да се користи продолжен
кабел со 3 јадра бидејќи вашиот уред е изолиран и е од прва
класа.
♦ Може да се употреби на далечина од 30 метри без губење на
моќност.
Ознаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Пред упред ување! Опасност од
вжештување.
Внимание! Жешка површина
Одржување и чистење
Вашиот Black & Decker електиричен уред е направен да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за уредот и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување или чистење на електрични уреди, исклучете го уредот и извадете го од штекер.
♦ Избришете го вашиот уред со мека влажна
крпа.
♦ За тешки флеки, можете да употребите слаб
раствор од сапун и вода за навлажнување на
вашата крпа.
Грижа за перничиња за чистење
Упатства за миење - Без омекнувач - Дозволете
им целосно да се исушат пред повторно да ги
употребите.
Внимание! Следете ги упатствата за чистење
кои што се испечатени на етикетата на перничето
за чистење.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
♦ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со
заземјениот терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата за
монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
47
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
♦
Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка Black & Decker
и за нашата понуда на производи се достапни
на www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
www.blackanddecker.eu
zst00255403 - 11-12-2014
Download PDF

advertising