FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

372001-98 EST
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Puhastuspadja paigaldamine (joonis D)
Teie Вlack & Deckeri aurumopp on disainitud hermetiseeritud lehtpuupuidu, hermetiseeritud laminaadi,
linoleumi, vinüüli, keraamilise plaadi, kivi- ja marmorpõranda desinfitseerimiseks ja puhastamiseks
ning vaipade värskendamiseks. See seade on
mõeldud ainult kodus siseruumides kasutuseks.
Puhastuspatjade asenduspadjad on saadaval
teie Black & Deckeri edasimüüja juures:- (kat. nr
FSMP20-XJ).
♦ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja (6) peale.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Hoiatus! Lugege kogu "Ohutus, hooldus, teenindus" juhend hoolega läbi
enne seadme kasutamist. Enne seadme
kasutamist lugege hoolikalt kogu antud
kasutusjuhend läbi.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. "ON/OFF (sisse/välja)" lüliti
2. Autoselect™ valits
3. Eemaldatav veepaak
4. Käepide
5. Aurupea
6. Aurupea puhastuspadi
7. Alumine juhtme puhastuskonks
8. Ülemine juhtme puhastuskonks
9. Juhtme kinnitusklamber
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingutega alumistamist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast
eemaldatud ning et seade on jahtunud ning ei
sisalda vett.
Käepideme paigaldamine (joonis A)
♦
Libistage käepideme alumine ots (4) aurumopi
kere ülemisse otsa (12), kuni see klõpsatusega oma kohale liigub. Käepidemel (4) olev
nool peab olema aurumopi kere pealisosaga
(12) joondus.
Aurupea paigaldamine (joonis B)
♦
♦
Libistage aurupea kere (12) alumisest otsast
aurupeale (5), kuni see klõpsatusega oma
kohale liigub.
Aurupea saab eemaldada aurupea kere küljest, vajutades aurupea vabastusnuppu (13)
ja tõmmates aurupea kere (12) aurupea (5)
küljest lahti.
Veepaagi kinnitamine (joonis C)
♦
♦
Kinnitage veepaak (3) klambriga käepideme
(4) külge.
Libistage veepaak (3) alla aurumopi keresse
(12) ning veenduge, et veepaak on kindlalt
oma kohal.
Puhastuspadja eemaldamine (joonis E)
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi puhastuspatja. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina puhastuspadja eemalduslapatsile (14) ja vajutage see tugevalt
alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuspadjast välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Veepaagi täitmine (joonis F)
Teie aurumopi veepaak on eemaldatav, et seda
oleks mugav ja lihtne täita.
Aurumopp hõlmab lubjakivivastast süsteemi, mis
aitab pikendada süsteemi eluiga.
Märkus: Täitke paak puhta kraaniveega.
Märkus: Kui olete väga kareda veega piirkonnas,
on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.
♦ Eemaldage veepaak (3).
♦ Avage täitekork (16), tõstes selle üles.
♦ Täitke veepaak (3) veega.
Hoiatus! Teie veepaak mahutab 460 ml. Ärge täitke
paaki üle.
♦ Asetage täitekork (16) uuesti peale.
♦ Asetage veepaak (3) tagasi.
Märkus: Tagage, et täitekork on tugevalt kinni.
Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid.
Lõhnapaki paigaldamine (joonis J ja K)
Hoiatus! Viige käepide (4) püstisesse asendisse
tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF". Oodake kuni
aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit).
♦ Libistage ukse vabastusnuppu (20), misjärel
uks avaneb.
5
EESTI KEEL
♦
♦
Asetage vaherõngas kraele (21).
Sulgege uks (22), vajutades selle tugevalt alla.
Kasutamine
Oluline! See seade tapab 99,9% bakteritest ja
pisikutest, kui seda kasutatakse kooskõlas selle
kasutusjuhendiga ja mikrokiududega padjaga ning
90 sekundit kestva pideva tööga.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1). Aurumopi soojenemine
kestab umbes 15 sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse aurumopp,
helendab veepaak punaselt. Niipea kui aurumopp
on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lüliti (1).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Ettevaatust! Tühjendage alati aurumopp pärast
kasutamist.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
Autoselect™ tehnoloogia
See aurumopp on Autoselect™ valitsaga (2), mis
näitab erinevaid puhastusrakendusi. Neid kasutatakse õige töörežiimi valimiseks teie teatud puhastustöö jaoks.
Autoselect™ valitsa (2) kasutamiseks valige üks
järgmistest rakendustest:
Puit/laminaat
Kivi/marmor
Plaadid/vinüül
Aurumopp valib õige aurutugevuse teie puhastutöö
jaoks.
Märkus: Kontrollige alati, et kasutate õige seadistusega, enne oma aurumopi kasutamist.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Üldist
Ettevaatust! Ärge kasutage aurumoppi, kui puhastuspatja pole eelnevalt kinnitatud.
6
♦
♦
♦
♦
Kasutamise ajal võite kasutada juhtme kinnitusklambrit (9), et hoida juhtmed töötsoonist
eemal.
Enne aurumopi kasutamist kasutage alati
põranda puhastamiseks tolmuimejat või harja.
Kõige lihtsam viis masina kasutamiseks on
käepideme kallutamine 45° nurga alla ja aeglane puhastamine, kattes korraga väikese ala.
Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamiseks vinüülilt või linoleumilt võite töödelda eelnevalt õrna puhastusvahendiga
ning veega, enne kui kasutate aurumoppi.
Auruga puhastamine
♦ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja (6) peale.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Lülitage Autoselect™ valits (2) vajalikule seadistusele.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1).
Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Tõmmates käepideme (4) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab
aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
♦ Auru sisenemine puhastuspatja võtab aega
umbes mõne sekundi. Aurumopp libiseb nüüd
kergelt üle desinfitseeritud/puhastatud pinna.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle
põranda, et teha iga osa auruga hoolega
puhtaks.
Märkus: Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, keerates käepideme püstisesse asendisse;
see mugav funktsioon võimaldab asetada aurumopi
alusmatile nii, et võite liigutada mööblit, ilma et
peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise,
keerake käepide (4) tagasi püstisesse asendisse ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake,
kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis
minutit).
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (4) tagasi püstisesse
asendisse ja keerake aurumopp "OFF" (välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise seinapistikuga,
eemaldage veepaak ja täitke (3).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Ase-
EESTI KEEL
tage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Pärast kasutamist (joonis H ja I)
♦ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp elektrilisest seinakontaktist.
♦ Tühjendage veepaak (3).
♦ Eemaldage puhastuspadi (6) ja peske seda,
et see oleks järgmiseks puhastuseks valmis.
(Hoolitsege selle eest, et järgite pesemisjuhiseid, mis on trükitud puhastuspadjale).
♦ Mähkige toitejuhe juhtme puhastuskonksu
(7 ja 8) ümber).
Märkus: Ülemine juhtme puhastuskonks (8) keerleb,
et vabastada juhe lihtsalt, pannes selle järgmiseks
korraks valmis.
♦ Klammerdage toitejuhe enda külge, kasutades
juhtme puhastusklambrit (17) pistiku sulgemiseks.
Märkus: Kui käepide (4) on püstises asendis, juhe
on korralikult ümber juhtme puhastuskonksude
(7 ja 8) mähitud ning kinnitatud juhtme puhastusklambriga (17), seisab teie aurumopp ladustamisel
iseseisvalt. Alternatiivina on rippuv klamber (18)
ehitatud käepideme haaratsi (19) sisse, mis lubab
teie aurumopi riputada sobiva seinakonksu külge.
Tagage alati, et teie seinakonks suudab kanda
ohutult aurumopi kaalu.
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi maht
Mass
Vac
W
ml
kg
FSM1620S
(Tüüp 1)
230
1600
460
3,06
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku Black & Deckeri remonditöökojaga.
Probleem
Aurumopp ei
tööta.
Aurumopp ei
moodusta auru.
Samm
Võimalikud lahendused
1
Kontrollige, et seade on seinasisese pistikupesaga ühendatud.
2
Kontrollige, et seade on sisse
lülitatud, kasutades "on/off (sisse/
välja)" lülitit (1).
3
Kontrollige pistiku kaitset.
4
Aurumopp moodustab auru vaid
siis, kui käepide on püstisest
asendist tagasi tõmmatud.
5
Kontrollige, et veepaak (3) on täis
ja õigesti kinnitatud.
MÄRKUS: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib
auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
6
Kontrollige, et aurupuhasti pea (5)
on kindlalt aurumopi kere külge
(12) kinnitatud.
7
Kontrollige sammu 1, siis 2, siis 3.
Aurumopp lõpetab kasutamise
ajal auru moodustamise.
8
Kontrollige sammu 4, siis 5, siis
6 ja siis 3.
Aurumopp moodustab liiga palju
auru kasutamise
ajal.
9
Aurumopil on 3 seadistust. Keerake autoselect valitsat (2), et suurendada moodustatava auru hulka.
Aurumopp moodustab liiga vähe
auru kasutamise
ajal.
10
Kontrollige sammu 5.
11
Aurumopil on 3 seadistust. Keerake autoselect valitsat (2), et vähendada moodustatava auru hulka.
Aur väljub seadmel ootamatutest
kohtadest.
12
Loe kasutusjuhendist kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks täpsed juhised.
Kust saaksin
lisateavet /
lisaseadmeid oma
aurumopi jaoks.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
7
Ohutus, hooldus, teenindus
www.blackanddecker.eu
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Deckeri aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli,
keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade
värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Teie Black & Deckeri aurumopp (vaid FSMF1621
ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
♦
♦
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada
tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja
materiaalse kahju tekkimise ohtu.
♦
♦
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge suunake auru inimestele, loomadele,
elektriseadmetele ega elektripistikutele.
Vältige kokkupuudet veega.
Ärge kastke seadet vette.
Ärge jätke seadet järelevalveta.
Ärge hoidke seadet elektripistikuga ühenduses, kui seade pole kasutuses.
Seadme eemaldamiseks pistikust ärge kunagi
tõmmake toitejuhtmest. Hoidke seadme juhe
eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
Ärge kasutage aurupuhastit niiskete kätega.
Ärge tõmmake ega kandke juhtmest hoides
ega kasutage juhet sangana, ärge jätke juhet
ukse vahele, tõmmake juhet ümber teravate
äärte ega laske sellel puutuda kokku kuumade
pindadega.
Ärge kasutage seadet suletud ruumis, mis on
täidetud õlipõhise värvilahjendi auru, mõne
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
koitõrjevahendi, süttiva solmu või muude
plahvatuslike või toksiliste aurudega.
Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud
mööblil või põrandatel, sünteetilistel tekstiilidel, velvetil või muudel õrnadel, aurutundlikel
materjalidel.
Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata laminaatpõrandatel.
Vahaga töödeldud pindadel või mõnel
vahatamata põrandal võib kuumus või aur
läike eemaldada. Alati on soovitatav testida
pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist.
Samuti soovitame kontrollida teie põranda
tootja kasutamis- ja hooldusjuhiseid.
Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit, aromaatset, alkohoolset
või puhastusvahendit, kuna need võivad
seadet kahjustada või muuta selle kasutamise
ohtlikuks.
Kui kodune kaitselüliti aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal, katkestage kohe
toote kasutamine ja võtke ühendust klienditoekeskusega. (Olge elektrilöögi riski suhtes
ettevaatlik.)
Seadmest väljub väga kuuma auru kasutatava
piirkonna desinfitseerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti pea, puhastuspadjad ja
vaibatarvikud muutuvad kasutamise ajal väga
kuumaks.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid,
kui kasutate aurumoppi ja kui vahetate oma
aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega
avatud varbaosaga jalatseid.
Kaas võib kasutamise ajal kuumaks minna.
Kasutamise ajal võib seadmest auru väljuda.
Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult.
ÄRGE puutuge ühtegi osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
Lülitage seade välja ja asetage käepide püstisesse asendisse enne veepaagi eemaldamist.
Kui märkate, et käsiaurupuhastist väljub auru,
lülitage seade välja ja katkestage seadme
ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda. Võtke ühendust lähima volitatud remondiagendiga. Ärge jätkake seadme kasutamist.
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne puhastamist jahtuda.
Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule
kuiva kohta.
Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele
juurde pääseda.
9
EESTI KEEL
Kontrollimine ja parandustööd
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne hooldus- või remonditöid jahtuda.
Enne kasutamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade, kahjustunud
lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis
võivad mõjutada seadme kasutamist.
Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist
seadme juhtmel.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada
muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste
ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures
jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet
ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud
ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada
ega hooldada.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Kuumade osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel
kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
10
Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed ja klassi 1 toode
♦
♦
Kuna teie seade on maandatud ja klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada 3 südamikuga juhet.
Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m
(100 jalga) pikkust kaablit.
Seadmel olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Põletamisoht.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega
seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
♦ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
♦ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seebilahust ja vett lapi niisutamiseks.
Puhastuspatjade hooldamine
Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.
Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on
trükitud puhastuspatjade etiketile.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Нижний крючок для намотки кабеля
8. Верхний крючок для намотки кабеля
9. Зажим для кабеля
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите
до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса (12) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора
(12) в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(13), потяните корпус (12) и отсоедините
его от паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
12
Защелкните резервуар для воды (3) на
основной рукоятке (4).
♦
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (12), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Ваша паровая швабра оборудована съёмным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая
помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (16).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
460 мл. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (16).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. J и K)
Внимание! Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (20), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (21) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (22).
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая
швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым переключателем Autoselect™ (2) с изображениями
различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим
работы для выполняемой операции. Поворачивая дисковой переключатель Autoselect™ (2),
выберите одну из следующих операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (9), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования
прибора: наклоните рукоятку под углом
45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных
пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно
мягким чистящим средством и небольшим
количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель
Autoselect™ (2) напротив необходимого
изображения.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд
из паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд
пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко
скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите
паровую швабру и дождитесь полного
остывания прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. H и I)
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
14
♦
Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему
использованию. (Соблюдайте указания
по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для
его хранения (7 и 8).
Примечание: Верхний крючок (8) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (17).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (7 и 8) и дополнительно закреплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке
(19) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (18), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Ёмкость резервуара для воды
мл
Вес
кг
FSM1620S
(Тип 1)
230
1600
460
3,06
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Black & Decker.
Проблема
Паровая швабра
не включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор
при помощи пускового выключателя (1).
3
П р о в е р ьт е п р е д ох р а н и т е л ь
в вилке.
4
Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального
в заднее положение.
5
Убедитесь, что резервуар для
воды (3) заполнен и правильно
установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого
заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки
пара может занять до 45 секунд.
6
Убедитесь, что паровая головка
(5) до упора установлена в корпус паровой швабры (12).
7
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Паровая швабра
прекращает выработку пара во
время использования.
8
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5,
затем Шаг 6, затем Шаг 3.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком много
пара во время
использования.
9
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
10
Проверьте Шаг 5.
11
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора.
12
Обратитесь к разделу «Сборка»
данного руководства по эксплуатации и убедитесь, что все
части и насадки установлены
в соответствии с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
Паровая швабра
не вырабатывает пар.
15
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью
кабель, не наматывайте кабель на острые
углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью
или другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной
воском мебели или покрытых мастикой
полов, синтетических тканей, бархата или
других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут повредить
прибор или сделать его опасным для использования.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования становятся очень горячими.
Предупреждение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды,
выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите
прибор, отсоедините его от источника
питания и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным
сервисным центром. Прекратите использование прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
18
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного
остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
♦
♦
♦
♦
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦
Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223476 - 30-01-2014
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising