FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Vigyázat! A gőzmopot mindig úgy tegye le, hogy
a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Az Ön Black & Decker mop gőztisztítóját kezelt keményfa, laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és
márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
Tisztítópárna eltávolítása (E ábra)
Vigyázat! Tisztítópárna cseréjénél mindig megfelelő cipőt viseljen. Papucsot vagy nyitott lábbelit ne
hordjon.
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦
Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Cipőjének orrával lépjen rá a tisztítópárna eltávolítására szolgáló fülre (14), és nyomja erősen
lefelé.
♦
Emelje le a készüléket a tisztítópárnáról.
Vigyázat! A gőzmopot mindig úgy tegye le, hogy
a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Figyelmeztetés! A készülék használata
előtt olvassa át alaposan a Biztonsági,
karbantartási és szervizelési kézikönyvet. A készülék használata előtt alaposan
tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Autoselect™ tárcsa
3. Kivehető víztartály
4. Nyél
5. Gőzölőfej
6. Gőzölőfej tisztítópárna
7. Alsó kábeltartó fül
8. Felső kábeltartó fül
9. Kábelrögzítő
A víztartály feltöltése (F ábra)
A mop gőztisztító víztartálya a kényelmes és könnyű
feltöltés végett levehető.
Ez a gőzmop a hosszabb élettartam érdekében vízkőtelenítő rendszert tartalmaz.
Tartsa szem előtt: Töltse fel a víztartályt csapvízzel.
Tartsa szem előtt: Olyan helyeken, ahol a víz nagyon
kemény, desztillált víz használata ajánlatos.
♦
Vegye le a víztartályt (3).
♦
A sapkát (16) felemelve nyissa ki a töltőnyílást.
♦
Töltse fel a tartályt (3) vízzel.
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 460 ml. Ne
töltse túl a tartályt.
♦
Tegye vissza a tartálysapkát (16).
♦
Tegye vissza a víztartályt (3).
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a tartálysapka biztonságosan zár.
Tartsa szem előtt: A mop gőztisztítóval ne használjon
vegyi tisztítószereket.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva
a konnektorból, lehűlt és nincs benne víz.
A nyél felszerelése (A ábra)
♦
Csúsztassa a nyél (4) alsó végét a gőzölő tisztító
törzsének (12) felső végébe, amíg be nem pattan a helyére. A nyélen (4) lévő nyílnak a mop
gőztisztító törzsének felső részével (12) kell egy
vonalban lennie.
Illatosító csomag behelyezése (J és K ábra)
A gőzölőfej felszerelése (B ábra)
♦
♦
Figyelmeztetés! Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges
helyzetbe, és a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI)
állásba. Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Csúsztassa az ajtó kioldógombját (20), és az ajtó
kinyílik.
♦
Helyezze be az illatosító csomagot az üregbe (21).
♦
Erősen lenyomva csukja be az ajtót (22).
Csúsztassa rá a készülék törzsének (12) alsó
végét a gőzölőfejre (5), amíg be nem pattan a helyére.
A gőzölőfej a készülék törzséről levehető, ha
megnyomja a gőzölőfej kioldógombját (13), és
a készülék törzsét (12) kihúzza a gőzölőfejből (5).
A vizeskancsó felszerelése (C ábra)
♦
♦
Használat
Rögzítse a vizeskancsót (3) a nyélre (4).
Csúsztassa a vizeskancsót (3) lefelé a gőzmop
törzsébe (12), hogy ott stabilan illeszkedjen.
Fontos! Ha ezt a készüléket jelen kézikönyv útmutatásai szerint, mikroszálas párnával és 90 másodpercig
folyamatosan használják, a baktériumok és csírák
99,9%-át elpusztítja.
Tisztítópárna felhelyezése (D ábra)
A készülék be- és kikapcsolása
Póttisztítópárnák megvásárolhatók a Black & Decker
szakkereskedőknél, (típusszám: FSMP20-XJ).
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal ellátott oldalával felfelé.
♦
Finoman nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára
(6).
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi kapcsoló (ON/OFF) gombját (1). A készülék kb.
15 másodperc alatt melegszik fel.
Tartsa szem előtt: A gőztisztító első bekapcsolásakor
a víztartály pirosan világít. Amint a gőztisztító használatra kész, a víztartály kéken világít.
4
♦
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az üzemi kapcsoló (ON/OFF) gombját (1).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület ugyanazon pontján. A gőzmopot mindig úgy tegye
le, hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és
a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Vigyázat! A gőztisztítót használat után mindig ürítse ki.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
♦
A gőzpumpát a nyél (4) hátrahúzásával lehet
működésbe hozni. Néhány másodperccel később
a gőz áramlani kezd a gőzölőfejből.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
♦
Néhány másodperc alatt a gőz behatol a tisztítópárnába. A gőztisztító ezután már könnyedén
siklik a fertőtleníteni/tisztítani kívánt felületen.
♦
Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a padló minden részét alaposan megtisztítsa.
Tartsa szem előtt: Használat közben kikapcsolhatja
a gőzpumpát úgy, hogy a nyelet visszaállítja függőleges helyzetbe; a készüléknek ez a kényelmi funkciója
lehetővé teszi, hogy a gőztisztítót a bútorok mozgatása
közben rövid időre letehesse, és a készülék kikapcsolása nélkül folytathassa a tisztítást.
♦
Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket, helyezze a kapcsolót OFF állásba, és várja
meg a készülék lehűlését (kb. öt perc).
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt a fertőtlenítés/tisztítás folytatásához újból fel kell tölteni, állítsa
vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és helyezze
a kapcsolót OFF állásba. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, majd vegye le és töltse fel a víztartályt (3).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület ugyanazon pontján. A gőzmopot mindig úgy tegye
le, hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és
a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Autoselect™ technológia
Ez a gőztisztító Autoselect™ tárcsával (2) van ellátva, amellyel többféle tisztítási mód állítható be. Ezek
közül választhatja ki az aktuális tisztítási művelethez
illő üzemmódot.
Az Autoselect™ tárcsával (2) válasszon egyet a következő alkalmazások közül:
Fa/Laminált felület
Kő/Márvány
Burkolólapok/Vinil
A gőztisztító önállóan meghatározza az aktuális tisztítási művelethez szükséges gőzmennyiséget.
Tartsa szem előtt: A gőzmop használata előtt mindig
ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be.
Használat után (H és I ábra)
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba,
♦
Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Húzza ki a gőztisztító dugaszát a konnektorból.
♦
Ürítse ki a víztartályt (3).
♦
Vegye le a tisztítópárnát(6), és mossa ki a következő használathoz. (Ügyeljen a tisztítópárnára
nyomtatott mosási útmutatások betartására).
♦
Tekerje fel a kábelt a kábeltartó fülekre (7 és 8).
Tartsa szem előtt: A felső kábeltartó fül (8) könnyen
elfordítható, hogy a következő használatnál könnyen
letekerhető legyen a kábel.
♦
A tápkábelt a dugaszához közeli helyen rögzítse
a kábelrögzítővel (17).
Tartsa szem előtt: Ha a nyél (4) függőleges helyzetében van, a kábel rá van tekerve a kábeltartó fülekre (7 és 8) és a kábelrögzítőben (17) rögzítve van,
a gőztisztító megáll a saját lábán, és ilyen helyzetben
tárolható. Tároláshoz a másik megoldás, hogy a kézifogantyúban (19) lévő függesztő nyílás (18) jóvoltából
a készülék alkalmas fali kampóra is függeszthető.
Mindig győződjön meg arról, hogy a fali kampó biztonságosan elbírja a készülék súlyát.
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Általános tanácsok
Vigyázat! A gőztisztítót soha ne használja tisztítópárna nélkül.
♦
A gőzmop használata közben a kábelrögzítő (9)
igénybe vételével érheti el, hogy a kábel ne legyen
útban a munkaterületen.
♦
A gőzmop használata előtt mindig porszívózza fel
vagy seperje fel a padlózatot.
♦
A készüléket úgy használhatja a legkönnyebben,
hogy a nyelet 45°-os szögben megbillenti, és
lassan, egyszerre csak kisebb felületet tisztít vele.
♦
A gőztisztítóval ne használjon vegyi tisztítószereket. A vinil vagy linóleum padlózatok makacs
szennyeződéseinek eltávolításához először lemoshatja a felületet enyhe tisztítószerrel és némi
vízzel, mielőtt a gőzmopot használná.
Gőztisztítás
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal ellátott oldalával felfelé.
♦
Finoman nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára
(6).
♦
Kapcsolja rá a gőzmopot az elektromos hálózatra.
♦
Fordítsa az Autoselect™ tárcsát (2) a kívánt beállításhoz.
♦
Nyomja meg az üzemi kapcsoló ON/OFF gombját
(1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik
fel.
5
Műszaki adatok
FSM1620S (1-es típus)
Feszültség
Vac 230
Teljesítményfelvétel
W 1600
Víztartály űrtartalma
ml 460
Súly
kg 3,06
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja
meg a problémát, forduljon a helyi Black & Decker
márkaszervizhez.
Hiba
A mop gőztisztító
nem kapcsol be.
Lépés
Lehetséges megoldások
1
Ellenőrizze, hogy a készülék rá
van-e dugaszolva a konnektorra.
2
Az üzemi kapcsolóval (1) ellenőrizze, hogy a készülék be vane kapcsolva.
3
Ellenőrizze a biztosítékot a dugaszban.
4
A mop gőztisztító csak akkor fejleszt gőzt, miután a nyelét függőleges helyzetéből hátrahúzták.
5
Ellenőrizze, hogy a víztartály (3)
tele van-e és pontosan a helyére
van-e illesztve.
TARTSA SZEM ELŐTT: Első
feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva
képződik gőz.
6
Ellenőrizze, hogy a gőzölőfej (5)
stabilan dokkolva van-e a mop
gőztisztító törzsében (12).
7
Végezze el az 1. majd a 2., majd
a 3. lépést.
A mop gőztisztító
használat közben
leállítja a gőz fejlesztését.
8
Végezze el a 4., majd az 5., majd
a 6., majd a 3. lépést.
A mop gőztisztító
használat közben
túl sok gőzt fejleszt.
9
A mop gőztisztítón 3 beállítási
lehetőség van. A fejlesztett gőz
mennyiségének növelése érdekében forgassa az autoselect
tárcsát (2).
A mop gőztisztító
használat közben
túl kevés gőzt fejleszt.
10
Végezze el az 5. lépést.
11
A mop gőztisztítón 3 beállítási
lehetőség van. A fejlesztett gőz
mennyiségének csökkentése érdekében forgassa az autoselect
tárcsát (2).
A gőz a készülékből váratlan helyeken szökik.
12
A kézikönyv összeszereléssel
foglalkozó fejezetében megtalálja, hogyan kell helyesen
felszerelni a részegységeket és
tartozékokat.
Hol kaphatok további tájékoztatást / tartozékokat
a mop gőztisztítómhoz?
13
www.blackanddecker.hu/
steammop/
A mop gőztisztító
nem fejleszt gőzt.
6
Biztonság, karbantartás, szervizelés
www.blackanddecker.eu
7
Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetés! Kezeletlen fa- vagy kezeletlen laminált padló tisztítására ne használja.
Előfordulhat, hogy viasszal kezelt vagy némelyik viasszal nem kezelt padlózatról a hő
és a gőz hatására a fényezés leválik. Mindig
ajánlatos egy próbát tenni a tisztítandó felület
egy félreeső részén. Azt is javasoljuk, hogy
nézze át a padló gyártójától kapott használati
és gondozási útmutatót.
Az Ön Black & Decker mop gőztisztítóját kezelt keményfa, laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és
márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
Az Ön Black & Decker gőztisztítóját (csak az
FSMF1621 és FSS1600 típust) burkolólapok, munkalapok, konyhai és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére
és tisztítására terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
♦
Biztonságtechnikai előírások
♦
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos sérülést okozhat.
♦
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról
működtetett készülékek használatakor tűz,
áramütés, személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek
között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat mindig be kell betartani.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg későbbi használatra.
♦
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A gőzt ne irányítsa emberekre, állatokra, elektromos készülékekre és konnektorokra.
Esőtől óvja.
Ne merítse vízbe.
Ne hagyja felügyelet nélkül.
Használaton kívüli készüléket ne hagyjon a konnektorra dugaszolva.
A készülék dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki
a konnektorból. A készülék vezetékét hőtől, olajtól
és éles szélektől óvja.
Nedves kézzel ne nyúljon a gőztisztítóhoz.
A készüléket ne vonszolja a kábelénél fogva, ne
kapaszkodjon a kábelébe, ne csukja rá az ajtót
a kábelre, ne húzza a kábelt éles sarkokon és
forró felületektől védje.
Ne használja olajalapú festékhígító gőzével, molyirtó anyaggal, gyúlékony porral vagy egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel telített
zárt légtérben.
A padlóburkolat típusáról tájékozódjon a gyártónál.
Ne használja bőrbevonatú, viasszal fényezett
bútor vagy padló, szintetikus szövetek, kárpit vagy
egyéb kényes, gőzre érzékeny anyagok tisztítására.
Soha ne tegyen vízkőoldót, aromás, alkoholt vagy
oldószert tartalmazó anyagokat a gőztisztítóba,
mert az károsíthatja a készüléket, illetve a biztonságos használat rovására mehet.
Ha gőzölés közben a biztosíték lekapcsol, azonnal
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon
a központi márkaszervizhez. (Áramütéstől óvakodjon.)
A tisztítandó felület fertőtlenítése céljából a készülék nagyon forró gőzt bocsát ki. Ezért a gőzölőfej,
a tisztítópárnák és a szőnyegtisztító feltét használat közben nagyon felforrósodnak.
Vigyázat! A mop gőztisztító használata és tartozékainak cseréje közben mindig megfelelő cipőt
viseljen. Papucsot vagy elöl nyitott lábbelit ne
hordjon.
Használat közben a fedél a felforrósodhat.
Használat közben gőz szökhet ki a készülékből.
Körültekintően használja a készüléket. NE érjen
a készülék olyan részeihez, amelyek használat
közben felforrósodhatnak.
Mielőtt a víztartályt eltávolítja, kapcsolja ki a készüléket, és a nyelet állítsa vissza függőleges
helyzetbe.
Ha gőz szökik a kézi gőztisztító törzséből, kapcsolja ki és áramtalanítsa, majd hagyja lehűlni
a készüléket. Forduljon a legközelebbi szakszervizhez. Ne használja tovább a készüléket.
Használat után
♦
♦
♦
Tisztítás előtt áramtalanítsa és hagyja lehűlni
a készüléket.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékekhez.
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
8
Bármilyen karbantartás vagy javítás előtt húzza
ki a készülék dugaszát a konnektorból.
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze.
Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem
áll fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a készülék tápkábele.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
♦
♦
A készüléken elhelyezett címkék
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha kioktatták őket a készülék
biztonságos használatára, és megértették velük
a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Figyelmeztetés! Leforrázás veszélye.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
Folyamatos kielégítő működése a megfelelő gondozástól és rendszeres tisztítástól is függ.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Puha és nedves ronggyal törölje át.
♦
A makacs szennyeződéseket híg szappanos vízzel megnedvesített ronggyal távolíthatja el.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
A tisztítópárnák gondozása
Mosási útmutató - Vasaláskönnyítőt ne használjon Újbóli használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
Vigyázat! Tartsa be a tisztítópárna címkéjére nyomtatott tisztítási útmutatót.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülés.
♦
Felforrósodott alkatrészek megérintése miatti
sérülés.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülés.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülés. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ezt a terméket földelni
kell. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A készülék dugasza a hálózati csatlakozóaljzatnak
megfelelő kialakítású legyen. Soha ne változtasson
a csatlakozódugón. Az eredeti csatlakozódugó és
a megfelelő dugaszoló aljzat használatával jelentősen
csökkenthető az áramütés kockázata.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki egy Black & Decker
szakszervizzel.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Hosszabbító kábelek és
1. érintésvédelmi osztályú termék
♦
♦
Mivel az Ön készüléke földelt, 1. osztályú, 3-eres
kábellel kell használni.
30 m-nél nem hosszabb kábel még energiaveszteség nélkül alkalmazható.
9
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás
ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Вlack & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Вlack & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00223465 - 13-12-2013
11
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
12
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising