FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

370001-20 LT
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Valymo įrankio uždėjimas (D pav.)
Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto
kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių
grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti,
o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas
tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.
Atsarginių valymo padėklų galite įsigy ti iš
„Black & Decker“ prekybos atstovo:- (kat. Nr.
FSMP20-XJ).
♦ Dėkite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais
į viršų.
♦ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo
įrankio (6).
Dėmesio! Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.
Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti šį
prietaisą, perskaitykite visą „Saugos,
techninės priežiūros, aptarnavimo“
vadovą. Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Ratukas „Autoselect™“
3. Nuimamas vandens bakelis
4. Rankena
5. Garų tiekimo galvutė
6. Garų tiekimo galvutės valymo padėklas
7. Apatinis kabelio tvirtinimo kabliukas
8. Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas
9. Spaustukas laidams laikyti
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus
veiksmus, prietaisą būtinai reikia išjungti, atjungti
nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar jis atvėso ir jame
nėra vandens.
Rankenos uždėjimas (A pav.)
♦
Kiškite apatinį rankenos (4) galą į garinės
šluotos korpuso (12) viršutinį galą, kol jis tinkamai užsifiksuos. Ant rankenos esanti rodyklė
(4) turi būti sutapdinta su garų šluotos korpuso
viršumi (12).
Garų tiekimo galvutės uždėjimas (B pav.)
♦
♦
Maukite apatinį garinės šluotos korpuso (12)
galą ant garų tiekimo galvutės (5), kol jis tinkamai užsifiksuos.
Garų tiekimo galvutę nuo garinės šluotos galima nuimti paspaudus garų tiekimo galvutės
atlaisvinimo mygtuką (13) ir nutraukus garinės
šluotos korpusą (12) nuo garų tiekimo galvutės (5).
Vandens indo uždėjimas (C pav.)
♦
♦
Užspauskite vandens indą (3) ant rankenos (4).
Stumkite vandens indą (3) į garinės šluotos
korpusą (12), užtikrindami, kad vandens indas
būtų tvirtai uždėtas.
Valymo įrankio nuėmimas (E pav.)
Dėmesio! Dėdami valymo padėklą ant garinės
šluotos, visada avėkite tinkamus batus. Neavėkite
šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.
♦ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
♦ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug
penkias minutes)
♦ Užminkite savo bato priekiu ant valymo padėklo nuėmimo auselės (14) ir tvirtai prispauskite.
♦ Nuimkite garinę šluotą nuo valymo padėklo.
Dėmesio! Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.
Vandens bakelio pripildymas (F pav.)
Patogumo ir lengvo pildymo dėlei šios garinės šluotos vandens bakelį galima nuimti ir vėl lengvai uždėti.
Šioje garinėje šluotoje įrengta apsaugos nuo kalkių
nuosėdų susidarymo sistema, užtikrinanti ilgesnį
prietaiso veikimą.
Pastaba: Įpilkite į vandens bakelį švaraus vandens
iš čiaupo.
Pastaba: Tose vietovėse, kur vanduo yra labai kietas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.
♦ Nuimkite vandens bakelį (3).
♦ Atidarykite pildytuvo dangtelį (16).
♦ Pripilkite vandens į vandens bakelį (3).
Įspėjimas! Vandens bakelyje telpa 460 ml vandens.
Nepripilkite vandens per daug.
♦ Vėl uždenkite pildytuvo dangtelį (16).
♦ Uždėkite vandens bakelį (3).
Pastaba: Būtinai tvirtai užspauskite pildytuvo
dangtelį.
Pastaba: Nenaudokite cheminių valiklių su šia
garų šluota.
Kvepalų pakelio įdėjimas (J ir K pav.)
Įspėjimas! Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir
išjunkite garinę šluotą. Palaukite, kol garinė šluota
atvės. (maždaug penkias minutes).
♦ Stumkite durelių atlaisvinimo mygtuką (20), kol
durelės bus atidarytos.
5
LIETUVIŲ
♦
♦
Įdėkite kvepalų pakelį į angą (21).
Uždarykite ir tvirtai užspauskite dureles (22).
Naudojimas
Svarbu! Naudojamas vadovaujantis šia instrukcija,
su uždėtu mikropluošto padėklu ir naudojamas
be paliovos 90 sekundžių, šis įrenginys sunaikins
99,9 % bakterijų ir mikrobų.
Įjungimas ir išjungimas
♦
Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1). Garinė šluota įkais
maždaug per 15 sekundžių.
Pastaba: Pirmą kartą įjungus garinę šluotą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai garinė
šluota bus paruošta naudojimui, vandens bakelio
lemputė švies mėlynai.
♦ Norėdami prietaisą išjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Dėmesio! Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam
laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą
garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę
į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama
garinė šluota yra išjungta.
Dėmesio! Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš
garinės šluotos.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba
vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki
45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
Technologija „Autoselect™“
Šioje garinėje šluotoje įrengtas „Autoselect™“
ratukas (2), kuris rodo įvairius valymo būdus. Jis
naudojamas konkrečiam valymo darbui tinkamam
darbo režimui pasirinkti.
„Autoselect™“ ratuku (2) pasirinkite vieną iš šių
parinkčių:
Medinėms/laminuotoms grindims
Akmeninėms/marmurinėms grindims
Plytelėms/viniplasto grindims
Garinė šluota parinks tinkamą garų kiekį, reikiamą
konkrečiam valymo darbui atlikti.
Pastaba: Prieš naudodami garinę šluotą, visada
įsitikinkite, ar naudojate tinkamą nuostatą.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
Dėmesio! Niekada nenaudokite garinės šluotos,
neuždėję valymo padėklo.
6
♦
♦
♦
♦
Valydami garine šluota, kabelį galite prisegti
spaustuku (9), kad jis netrukdytų dirbti.
Prieš naudodami garinę šluotą, būtinai išsiurbkite arba iššluokite grindis.
Įrenginį lengviausia naudoti pakreipus rankeną 45° kampu ir valant lėtai, apdorojant po
mažą paviršiaus plotą.
Nenaudokite cheminių valiklių su šia garine
šluota. Norėdami pašalinti dėmes nuo viniplastu arba linoleumu išklotų grindų, jas prieš
tai galite išplauti švelnaus poveikio valymo
priemonės ir vandens tirpalu, naudodami
garinę šluotą.
Valymas garais
♦ Dėkite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais
į viršų.
♦ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo
įrankio (6).
♦ Prijunkite garinę šluotą prie elektros tinklo.
♦ Pasukite „Autoselect™“ ratuką (2) ties norima
nuostata.
♦ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1).
Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
♦ Traukiant rankeną (4) atgal, bus įjungtas
garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš garų
tiekimo galvutės pradės veržtis garai.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba
vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki
45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
♦ Garai į valymo padėklą pateks per kelias sekundes. Garinė šluota lengvai slys paviršiumi,
kurio sanitarinę būklę reikia pagerinti/išvalyti.
♦ Lėtai stumkite ir traukite garinę šluotą grindimis, kad kruopščiai garais išvalytumėte
kiekvieną grindų vietą.
Pastaba: Naudojant prietaisą, garinį siurblį galima
išjungti, sugrąžinant rankeną į vertikalią padėtį;
ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti garinę
šluotą į šalį ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti,
neišjungiant prietaiso.
♦ Pabaigę naudoti garinę šluotą, sugrąžinkite
rankeną (4) į vertikalią padėtį, išjunkite prietaisą, padėkite jį ir palaukite, kol garinė šluota
atvės. (maždaug penkias minutes).
Dėmesio! Svarbu stebėti vandens lygį vandens
bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens bakelį ir
tęsti valymą/dezinfekavimą, sugrąžinkite rankeną (4)
į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Atjunkite
įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, nuimkite
vandens bakelį (3) ir pripilkite į jį vandens.
Dėmesio! Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam
laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą
garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę
LIETUVIŲ
į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama
garinė šluota yra išjungta.
Po naudojimo (H ir I pav.)
♦ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
♦ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug
penkias minutes)
♦ Atjunkite garinę šluotą nuo elektros tinklo
sieninio lizdo.
♦ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio (3).
♦ Nuimkite valymo padėklą (6), nuplaukite ir
paruoškite jį kitam kartui. (Būtinai vadovaukitės plovimo instrukcija, nurodyta ant valymo
padėklo).
♦ Suvyniokite maitinimo kabelį ant tvirtinimo
kabliukų (7 ir 8).
Pastaba: Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas (8)
sukasi, kad jį kabelį galima būtų lengvai nuimti kitą
kartą naudojant įrenginį.
♦ Ties kištuku sutvirtinkite maitinimo kabelį,
naudodami kabelio tvirtinimo spaustuką (17).
Pastaba: Pakėlus rankeną (4) į vertikalią padėtį,
kabelį tvarkingai suvyniojus ant kabelio tvirtinimo
kabliukų (7 bei 8) ir pritvirtinus kabelio tvirtinimo
spaustuku (17), garinė šluota tvirtai stovės ir jos
paremti nereikės. Garinę šluotą galima pakabinti ant
sieninio kabliuko, naudojant pakabinimo laikiklį (18),
įrengtą rankenoje (19). Visada įsitikinkite, ar sieninis
kabliukas gali tinkamai išlaikyti garinės šluotos svorį.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galia
Bakelio talpa
Svoris
Vac
W
ml
kg
FSM1620S
(1 tipas)
230
1600
460
3,06
Trikčių šalinimas
Jeigu manote, kad prietaisas veikia netinkamai,
vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu
tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos
„Black & Decker“ remonto atstovą.
Problema
Garų šluota
neveikia.
Garų šluota netiekia garų.
Veiksmas
Galimi sprendimo būdai
1
Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas
prie sieninio lizdo.
2
Patikrinkite, ar įrenginys yra įjungtas naudodami įjungimo/išjungimo
jungiklį (1).
3
Patikrinkite kištuke esantį saugiklį.
4
Garų šluota tieks garus tik tada,
kai rankena bus patraukta atgal iš
stačios padėties.
5
Patikrinkite, ar vandens bakelis
(3) yra pilnas ir tinkamai uždėtas.
PASTABA: Pirmą kartą pripylus
vandens arba vandeniui visiškai
išgaravus, gali tekti palaukti iki
45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami
garai.
6
Patikrinkite, ar garių tiekimo galvutė (5) yra tvirtai įtaisyta garinio
valytuvo korpuse (12).
7
Patikrinkite veiksmus 1, tada 2,
o paskui 3.
Naudojant garinį
valytuvą, garų tiekimas nutrūksta.
8
Patikrinkite veiksmus 4, tada 5, 6,
o paskui 3.
Naudojant garinį
valytuvą, tiekiama
per daug garų.
9
Garų šluota turi 3 nuostatas. Sukite
automatinio pasirinkimo ratuką (2),
kad garų būtų tiekiama daugiau.
Naudojant garinį
valytuvą, tiekiama
per mažai garų.
10
Patikrinkite 5 žingsnį.
11
Garų šluota turi 3 nuostatas. Sukite
automatinio pasirinkimo ratuką (2),
kad garų būtų tiekiama mažiau.
Garai veržiasi pro
netikėtas įrenginio vietas.
12
Žr. šios instrukcijos surinkimo
skyrių, kur nurodyta, kaip reikia
tinkamai montuoti visas dalis ir
priedus.
Kur galėčiau
gauti garinės
šluotos priedų
/ papildomos
informacijos apie
garinę šluotą.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
7
Sauga, techninė priežiūra, remontas
www.blackanddecker.eu
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto
kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių
grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti,
o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas
tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.
Šis „Black & Decker“ garinis valytuvas (tik modeliai
FSMF1621 ir FSS1600) skirtas plytelių, stalviršių,
virtuvių ir vonių paviršių sanitarinei būklei gerinti ir
jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam
naudojimui namų ūkio patalpose.
♦
♦
Įspėjimas! Nenaudokite ant nehermetintų
medinių arba nehermetintų laminuotų grindų. Karštis ir garai gali sugadinti vaškuotas
arba kai kurias nevaškuotas grindis ir jos gali
nebeblizgėti. Prieš valant visą paviršių, visada rekomenduojama išbandyti nedideliame
paviršiaus plote. Taip pat rekomenduojama
vadovautis grindų gamintojo pateiktais
grindų naudojimo ir priežiūros nurodymais.
Saugos informacija
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Įspėjimas! Naudodami laidinius prietaisus,
laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant
toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės
žalos pavojų.
♦
♦
♦
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite visą šią instrukciją.
Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant prietaisą ne
pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus, elektrinius prietaisus arba elektros lizdus.
Saugokite prietaisą nuo lietaus.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Nepalikite prietaiso be priežiūros.
Jeigu prietaiso nenaudojate, nepalikite jo
įjungto į elektros lizdą.
Niekada netraukite už elektros kabelio,
norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo.
Prietaiso laidą laikykite atokiai nuo šilumos,
tepalo ir aštrių kraštų.
Nelieskite garinio valytuvo šlapiomis rankomis.
Netraukite ir neneškite už laido; nenaudokite
laido vietoj rankenos; neprispauskite laido
durimis; saugokite laidą nuo aštrių kampų ir
įkaitusių paviršių.
Nenaudokite prietaiso aliejinių dažų skiediklių,
kai kurių apsaugos nuo kandžių medžiagų,
degių dulkių arba kitų sprogių ar nuodingų
garų pilnose uždarose patalpose.
Pasiteiraukite savo namų grindų gamintojo, ar
jūsų grindis galima valyti garais.
Nenaudokite ant odinių, vašku poliruotų baldų
arba grindų, sintetinių audinių, aksomo ir kitų
garams jautrių medžiagų.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Niekada nepilkite į garinį valytuvą kalkių nuosėdų šalinimo, aromatinių, alkoholinių arba
plaunamųjų priemonių, nes jos gali jį sugadinti
arba jis gali tapti nesaugus naudoti.
Jeigu naudojant garinimo funkciją suveiktų
namų elektros grandinės pertraukiklis, tuoj pat
atjunkite gaminį ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. (Saugokitės elektros smūgio.)
Prietaisas išleidžia labai karštus garus apruošiamo paviršiaus sanitarinei būklei gerinti.
Tai reiškia, kad garų tiekimo galvutė, valymo
padėklai ir priedas kilimams valyti naudojimo
metu gali labai įkaisti.
Dėmesio! Naudodami garinę šluotą ir keisdami garinės šluotos priedus, visada avėkite
batus. Neavėkite šlepečių arba avalynės
atvirais pirštų galais.
Naudojimo metu dangtelis gali įkaisti.
Naudojant prietaisą, iš jo gali veržtis garai.
Šį prietaisą reikia naudoti atsargiai. NELIESKITE jokių dalių, kurios naudojimo metu gali
įkaisti.
Išjunkite prietaisą ir, prieš nuimdami vandens
bakelį, sugrąžinkite rankeną į vertikalią padėtį.
Jeigu iš rankinio garinio valytuvo korpuso
pradėtų veržtis garai, išjunkite jį, atjunkite nuo
elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą.
Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.
Po naudojimo
♦
♦
♦
Atjunkite prietaisą ir, prieš valydami, palaukite,
kol jis atvės.
Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje
vietoje.
Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.
9
LIETUVIŲ
Tikrinimas ir remontas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius
techninės priežiūros arba remonto darbus,
palaukite, kol jis atvės.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas
nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų.
Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių
ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti
prietaiso veikimą.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros
laidas.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis
yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis
atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti
kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje
nenurodytomis, dalimis.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo
8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba
patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti
šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be
suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama
valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Elektros sauga
Įspėjimas! Šis prietaisas turi būti įžemintas. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Elektros kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninės
priežiūros centro darbuotojas.
Ilginimo kabeliai ir 1 klasės gaminys
♦
♦
Galima naudoti 3 gyslų kabelį, nes prietaisas
yra įžemintas ir turi 1 saugos klasės prietaisų
konstrukciją.
Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį
be jokių energijos nuostolių.
Ant prietaiso esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Įspėjimas! Pavojus nusišutinti.
Kiti pavojai.
Techninė priežiūra ir valymas
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Šis „Black & Decker“ laidinis elektrinis prietaisas
skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios
techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai
ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš pradėdami bet kokius laidinių
prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Nuvalykite prietaisą sausa drėgna šluoste.
♦ Įsisenėjusias dėmes galite nuvalyti švelnaus
poveikio muilo ir vandens tirpalu sudrėkinta
šluoste.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių
dalių.
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių
dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba
priedus.
♦ Žala, patiriama prietaisą naudojant ilgą laiką.
Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
10
Valymo padėklų priežiūra
Skalbimo instrukcija – Nenaudoti audinių minkštiklio
– Prieš naudojant būtina visiškai išdžiovinti.
Dėmesio! Vadovaukitės valymo padėklo etiketėje
nurodyta skalbimo instrukcija.
LIETUVIŲ
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
♦ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo
gnybto.
Įspėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija,
pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
„Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
♦ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
♦ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
♦ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“
techninės priežiūros centro darbuotojai.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės
ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Нижний крючок для намотки кабеля
8. Верхний крючок для намотки кабеля
9. Зажим для кабеля
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите
до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса (12) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора
(12) в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(13), потяните корпус (12) и отсоедините
его от паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
12
Защелкните резервуар для воды (3) на
основной рукоятке (4).
♦
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (12), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Ваша паровая швабра оборудована съёмным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая
помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (16).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
460 мл. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (16).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. J и K)
Внимание! Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (20), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (21) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (22).
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая
швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым переключателем Autoselect™ (2) с изображениями
различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим
работы для выполняемой операции. Поворачивая дисковой переключатель Autoselect™ (2),
выберите одну из следующих операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (9), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования
прибора: наклоните рукоятку под углом
45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных
пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно
мягким чистящим средством и небольшим
количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель
Autoselect™ (2) напротив необходимого
изображения.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд
из паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд
пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко
скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите
паровую швабру и дождитесь полного
остывания прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. H и I)
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
14
♦
Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему
использованию. (Соблюдайте указания
по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для
его хранения (7 и 8).
Примечание: Верхний крючок (8) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (17).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (7 и 8) и дополнительно закреплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке
(19) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (18), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Ёмкость резервуара для воды
мл
Вес
кг
FSM1620S
(Тип 1)
230
1600
460
3,06
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Black & Decker.
Проблема
Паровая швабра
не включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор
при помощи пускового выключателя (1).
3
П р о в е р ьт е п р е д ох р а н и т е л ь
в вилке.
4
Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального
в заднее положение.
5
Убедитесь, что резервуар для
воды (3) заполнен и правильно
установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого
заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки
пара может занять до 45 секунд.
6
Убедитесь, что паровая головка
(5) до упора установлена в корпус паровой швабры (12).
7
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Паровая швабра
прекращает выработку пара во
время использования.
8
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5,
затем Шаг 6, затем Шаг 3.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком много
пара во время
использования.
9
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
10
Проверьте Шаг 5.
11
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы
уменьшить количество вырабатываемого пара.
Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора.
12
Обратитесь к разделу «Сборка»
данного руководства по эксплуатации и убедитесь, что все
части и насадки установлены
в соответствии с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
Паровая швабра
не вырабатывает пар.
15
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью
кабель, не наматывайте кабель на острые
углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью
или другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной
воском мебели или покрытых мастикой
полов, синтетических тканей, бархата или
других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут повредить
прибор или сделать его опасным для использования.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования становятся очень горячими.
Предупреждение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды,
выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите
прибор, отсоедините его от источника
питания и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным
сервисным центром. Прекратите использование прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
18
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного
остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
♦
♦
♦
♦
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦
Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223473 - 30-01-2014
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising