FSM1620 | Black&Decker FSM1620 STEAM MOP instruction manual

402113-38 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
FSM1620S
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu abur cu mânerul (4) în poziţie verticală şi
asiguraţi-vă că este oprit.
Mopul dumneavoastră cu abur Black & Decker a fost
conceput pentru igienizarea şi curăţarea podelelor din
lemn impermeabilizat, parchet laminat impermeabilizat, linoleum, vinilin, plăci ceramice, piatră şi marmură
şi pentru reîmprospătarea covoarelor. Acest aparat
este destinat exclusiv uzului casnic.
Scoaterea lavetei de curăţat (Fig. E)
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată
atunci când schimbaţi laveta de curăţat a mopului cu
abur. Nu purtaţi papuci de casă sau încălţăminte cu
vârful decupat.
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul.
♦
Aşteptaţi până când mopul cu abur se răceşte.
(aproximativ cinci minute)
♦
Puneţi vârful pantofului pe clapeta de eliberare
a lavetei de curăţat (14) şi apăsaţi ferm în jos.
♦
Ridicaţi mopul de pe laveta de curăţat.
Atenţie! Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna mopul cu abur cu mânerul (4) în poziţie verticală şi
asiguraţi-vă că este oprit.
Avertisment! Citiţi cu atenţie manualul
„Siguranţă, Întreţinere, Service” înainte
de a utiliza acest aparat. Citiţi cu atenţie
acest manual în întregime înainte de a utiliza
aparatul.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton Autoselect™
3. Rezervor de apă detaşabil
4. Mâner
5. Cap pentru abur
6. Lavetă de curăţat cap pentru abur
7. Cârlig inferior de prindere a cablului
8. Cârlig superior de prindere a cablului
9. Clemă de prindere a cablului
Umplerea rezervorului de apă (Fig. F)
Rezervorul de apă de pe mopul cu abur este detaşabil
pentru a fi umplut comod şi uşor.
Acest mop cu abur are incorporat un sistem anticalcar pentru a ajuta la prelungirea duratei de viaţă
a acestuia.
Notă: Umpleţi rezervorul de apă cu apă plată curată.
Notă: În zonele cu apă foarte dură se recomandă
utilizarea de apă deionizată.
♦
Scoateţi rezervorul de apă (3).
♦
Deschideţi buşonul de umplere (16) ridicându-l.
♦
Umpleţi rezervorul (3) cu apă.
Avertisment! Rezervorul de apă are o capacitate de
460 ml. Nu umpleţi prea mult rezervorul.
♦
Aşezaţi la loc buşonul de umplere (16).
♦
Montaţi la loc rezervorul de apă (3).
Notă: Asiguraţi-vă că aţi strâns bine capacul rezervorului.
Notă: Nu utilizaţi mopul împreună cu substanţe chimice de curăţat.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că aparatul
este oprit, scos din priză, rece şi nu mai conţine apă.
Montarea mânerului (Fig. A)
♦
Glisaţi capătul inferior al mânerului (4) în capătul
superior al corpului mopului (12) până când se
fixează pe poziţie. Săgeata de pe mâner (4) trebuie să fie aliniată cu partea superioară a corpului
mopului cu abur (12).
Montarea capului pentru abur (Fig. B)
♦
♦
Glisați capătul inferior al corpului mopului (12) în
capul pentru abur (5) până când se fixează pe
poziţie.
Capul pentru abur poate fi demontat de pe corpul
mopului cu abur apăsând pe butonul de eliberare
(13) şi trăgând corpul mopului cu abur (12) de pe
capul pentru abur (5).
Montarea unui pachet de arome (Fig. J și K)
Avertisment! Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi mopul. Aşteptaţi până când mopul cu abur
se răceşte. (aproximativ cinci minute).
♦
Glisați butonul de eliberare a ușii (20), ușa se va
deschide.
♦
Așezați pachetul de arome în locaș (21).
♦
Închideți ușa (22) apăsând-o ferm în jos.
Ataşarea cănii pentru apă (fig. C)
♦
♦
Fixaţi cana pentru apă (3) pe mâner (4).
Glisaţi cana pentru apă (3) în corpul mopului cu
abur (12) şi asiguraţi-vă că este poziţionată bine.
Utilizare
Important! Această unitate va elimina 99,9% din bacterii şi germeni atunci când este utilizată în conformitate cu manualul, împreună cu laveta din microfibră şi
în mod continuu timp de 90 de secunde.
Montarea unei lavete de curăţat (Fig. D)
Lavetele de curăţare de schimb sunt disponibile
la reprezentantul dvs. Black & Decker: - (nr. piesă
FSMP20-XJ).
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podea cu partea
cu scai orientată în sus.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos peste laveta de curăţat
(6).
Pornirea şi oprirea
♦
4
Pentru a porni aparatul, apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE (1). Durează aproximativ 15 secunde ca mopul să se încălzească.
Notă: Atunci când mopul este pornit pentru prima dată,
rezervorul de apă va avea o culoare roşie. Odată ce
mopul este gata de utilizare, rezervorul de apă va
căpăta o culoare albastră.
♦
Pentru a opri aparatul, apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE (1).
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc
pe niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de
timp. Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur cu mânerul (4) în poziţie verticală şi
asiguraţi-vă că este oprit.
Atenţie! Goliţi întotdeauna mopul după utilizare.
Notă: Atunci când este umplut pentru prima dată sau
când rămâne fără apă, poate să dureze până la 45 de
secunde pentru ca aburul să fie produs.
♦
Apăsaţi uşor mopul în jos peste laveta de curăţat
(6).
♦
Conectaţi mopul la priză.
♦
Rotiţi butonul Autoselect™ (2) la setarea dorită.
♦
Apăsaţi butonul de PORNIRE/OPRIRE (1). Durează aproximativ 15 secunde ca mopul să se
încălzească.
♦
Dacă trageţi mânerul (4) înapoi, pompa de abur
va fi activată. După câteva secunde, aburul va
începe să iasă prin capul pentru abur.
Notă: Atunci când este umplut pentru prima dată sau
când rămâne fără apă, poate să dureze până la 45 de
secunde pentru ca aburul să fie produs.
♦
Durează doar câteva secunde ca aburul să pătrundă în laveta de curăţat. Mopul va aluneca uşor
pe suprafaţa ce urmează a fi igienizată/curăţată.
♦
Acţionaţi mopul uşor pe podea, cu o mişcare de
du-te-vino, pentru a curăţa bine fiecare porţiune.
Notă: Pe parcursul utilizării aveţi posibilitatea să opriţi
pompa de abur aducând mânerul în poziţie verticală,
iar acest lucru vă permite să-l lăsați pentru o perioadă
scurtă de timp pentru a putea să mişcaţi diferitele
obiecte de mobilier, iar apoi puteţi continua să curăţaţi
fără a mai fi necesar să opriţi aparatul.
♦
Atunci când aţi terminat de utilizat mopul, aduceţi
mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi-l şi aşteptaţi ca acesta să se răcească. (aproximativ cinci
minute).
Atenţie! Este foarte important să monitorizaţi nivelul apei din rezervor. Pentru a reumple rezervorul şi
a continua igienizarea/curăţarea, aduceţi mânerul (4)
în poziţie verticală şi opriţi aparatul. Scoateţi unitatea
din priza de perete, scoateţi şi umpleţi rezervorul de
apă (3).
Atenţie! Nu lăsaţi niciodată mopul într-un singur loc
pe niciun fel de suprafaţă, pentru nici o perioadă de
timp. Atunci când nu este utilizat, aşezaţi întotdeauna
mopul cu abur cu mânerul (4) în poziţie verticală şi
asiguraţi-vă că este oprit.
Tehnologia Autoselect™
Acest mop cu abur este dotat cu un buton Autoselect™ (2) cu care puteţi selecta diferite aplicaţii de
curăţare. Acesta este utilizat pentru selectarea modului
corect de operare specific activităţii dumneavoastră
de curăţare.
Folosind butonul Autoselect™ (2), alegeţi una dintre
următoarele aplicaţii:
Lemn/Laminate
Piatră/Marmură
Plăci/Vinilin
Mopul va selecta volumul corespunzător de abur necesar pentru fiecare operaţiune de curăţare.
Notă: Verificaţi întotdeauna dacă utilizaţi setarea corectă înainte de a utiliza mopul cu abur.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
Atenţie! Nu utilizaţi niciodată mopul cu abur fără
a monta mai întâi o lavetă de curăţare.
♦
În timpul utilizării, puteţi folosi clema de prindere
a cablului (9) pentru a ţine cablul departe de zona
de lucru.
♦
Curăţaţi întotdeauna cu aspiratorul sau ştergeţi
podeaua înainte de utilizarea mopului cu abur.
♦
Cea mai uşoară metodă de a utiliza dispozitivul
este să înclinaţi mânerul într-un unghi de 45° şi
curăţaţi uşor, acoperind câte o suprafaţă mică
odată.
♦
Nu utilizaţi mopul împreună cu substanţe chimice
de curăţat. Pentru îndepărtarea petelor persistente de pe vinilin sau linoleum, puteţi să le trataţi
anterior cu apă şi un detergent delicat înainte de
a utiliza mopul cu abur.
După utilizare (Fig. H şi I)
♦
Readuceţi mânerul (4) în poziţie verticală şi opriţi
mopul,
♦
Aşteptaţi până când mopul cu abur se răceşte.
(aproximativ cinci minute)
♦
Scoateţi mopul din priză.
♦
Goliţi rezervorul de apă (3).
♦
Scoateţi laveta de curăţat (6)şi spălaţi-o pentru
a fi gata pentru utilizarea următoare. (Aveţi grijă
să respectaţi instrucţiunile referitoare la spălare
imprimate pe lavetă).
♦
Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul cârligelor
de prindere (7 şi 8).
Notă: Cârligul superior de prindere a cablului (8) se
roteşte pentru a elibera cu uşurinţă cablul în vederea
utilizării ulterioare.
♦
Prindeţi cablul de alimentare folosind clema de
fixare (17) aflată lângă ştecher.
Notă: Cu mânerul (4) în poziţie verticală, cablul strâns
bine în jurul cârligelor de prindere (7 şi 8) şi asigurat
cu clema de fixare (17), mopul dumneavoastră este
Curăţarea cu abur
♦
Aşezaţi o lavetă de curăţat (6) pe podea cu partea
cu scai orientată în sus.
5
gata pentru a fi depozitat. Alternativ, există o brăţară
de prindere (18) incorporată în mâner (19) care vă va
permite să atârnaţi mopul de un cârlig corespunzător
pe perete. Asiguraţi-vă întotdeauna că acel cârlig de
perete poate susţine în siguranţă greutatea mopului.
Specificaţie tehnică
FSM1620S (Tip 1)
Tensiune
Vc.a. 230
Putere
W 1600
Capacitate rezervor
ml 460
Greutate
kg 3,06
Depanare
Dacă aparatul dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător, urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema
nu se remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de
reparaţii Black & Decker local.
Problemă
Mopul cu abur nu
porneşte.
Mopul cu abur nu
produce abur.
Pas
Soluţiile posibile
1
Verificaţi ca unitatea să fie băgată
în priză.
2
Verificaţi dacă unitatea este pornită cu ajutorul întrerupătorului de
pornire/oprire (1).
3
Verificaţi siguranţa din ştecher.
4
Mopul cu abur va produce abur
numai atunci când mânerul este
tras înapoi din poziţia verticală.
5
Verificaţi dacă rezervorul de apă
(3) este plin şi montat corect.
NOTĂ: Atunci când este umplut
pentru prima dată sau când rămâne fără apă, poate să dureze
până la 45 de secunde pentru ca
aburul să fie produs.
6
Verificaţi dacă capul pentru abur
(5) este fixat bine în corpul mopului cu abur (12).
7
Verificaţi paşii 1, apoi 2, apoi 3.
Mopul cu abur nu
mai produce abur
în timpul utilizării.
8
Verificaţi paşii 4, apoi 5, apoi 6
şi apoi 3.
Mopul cu abur
produce prea mult
abur în timpul utilizării.
9
Mopul cu abur are 3 setări. Rotiţi butonul Autoselect (2) pentru
a creşte cantitatea de abur care
este produsă.
Mopul cu abur
produce prea puţin abur în timpul
utilizării.
10
Verificaţi pasul 5.
11
Mopul cu abur are 3 setări. Rotiţi butonul Autoselect (2) pentru
a reduce cantitatea de abur care
este produsă.
Aburul iese din
zone neaşteptate
ale unităţii.
12
Consultaţi capitolul pentru asamblare din manual pentru instrucţiunile de fixare corectă a tuturor
componentelor şi accesoriilor.
Unde pot găsi mai
multe informaţii /
accesorii pentru
mopul meu cu
abur.
13
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
6
Siguranţă, întreţinere, service
www.blackanddecker.eu
7
Destinaţia de utilizare
♦
Mopul dumneavoastră cu abur Black & Decker a fost
conceput pentru igienizarea şi curăţarea podelelor din
lemn impermeabilizat, parchet laminat impermeabilizat, linoleum, vinilin, plăci ceramice, piatră şi marmură
şi pentru reîmprospătarea covoarelor. Acest aparat
este destinat exclusiv uzului casnic.
Aparatul de curăţat cu aburi Black & Decker (numai
FSMF1621 şi FSS1600) a fost conceput pentru igienizarea şi curăţarea plăcilor ceramice, a blaturilor de
lucru, a suprafeţelor şi baie şi bucătărie. Acest aparat
este destinat exclusiv uzului casnic.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul pe podele
din lemn sau laminate neimpermeabilizate.
Pe suprafeţele care au fost tratate cu ceară
sau chiar pe unele suprafeţe fără ceară, luciul
poate fi îndepărtat de căldură şi acţiunea
aburului. Este bine ca întotdeauna să testaţi
o porţiune izolată din suprafaţa ce urmează
a fi curăţată înainte de a începe să lucraţi.
De asemenea, vă recomandăm să verificaţi
instrucţiunile de utilizare şi întreţinere furnizate de producătorul pardoselii.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate
alimentate de la reţeaua electrică, trebuie să
respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
♦
♦
♦
♦
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
♦
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu îl utilizaţi pe produse din piele, mobilă sau
pardoseli polişate cu ceară, materiale sintetice,
catifea sau alte materiale delicate şi sensibile la
abur.
♦
Nu direcţionaţi aburul spre persoane, animale ,
aparate electrice sau prize.
Nu expuneţi la ploaie.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
Nu lăsaţi aparatul conectat la priză atunci când
nu îl utilizaţi.
Nu trageţi niciodată de cablul pentru a scoate
aparatul din priză. Ţineţi cablul aparatului departe
de surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Nu manevraţi curăţătorul cu abur cu mâinile ude.
Nu trageţi şi nu transportaţi aparatul de cablul de
alimentare, nici nu îl utilizaţi pe post de mâner, nu
închideţi uşile peste acesta, nu-l trageţi peste colţuri ascuţite şi nu îl expuneţi la suprafeţe fierbinţi.
Nu utilizaţi aparatul într-un spaţiu închis în prezenţa vaporilor eliberaţi de diluanţii pentru vopsea pe
bază de ulei, a substanţelor de tratare împotriva
moliilor, a particulelor inflamabile sau a altor vapori
explozivi sau toxici.
Consultaţi producătorul pentru a afla tipul pardoselei dumneavoastră.
♦
Nu introduceţi niciodată în aparatul de curăţat cu
abur produse de detartrare, aromatice, pe bază
de alcool sau detergent deoarece acestea l-ar
putea deteriora sau l-ar putea face nesigur pentru
utilizare.
Dacă disjunctorul locuinţei se activează în timpul
utilizării aparatului pe abur, opriţi imediat utilizarea
produsului şi contactaţi centru de asistenţă clienţi.
(Fiţi atent că există riscul de şoc electric.)
Aparatul emite abur foarte fierbinte pentru igienizarea zonei de aplicare. Prin urmare, capul pentru
abur, lavetele de curăţat şi accesoriul pentru covor
devin foarte fierbinţi pe parcursul utilizării.
Atenţie! Purtaţi întotdeauna încălţăminte adecvată atunci când utilizaţi mopul cu abur şi când îi
schimbaţi accesoriile. Nu purtaţi papuci de casă
sau încălţăminte cu vârful decupat.
În timpul utilizării capacul poate deveni fierbinte.
Pe parcursul utilizării aburul poate scăpa din aparat.
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când utilizaţi
acest aparat. NU atingeţi nicio componentă care
poate deveni fierbinte pe parcursul utilizării.
Opriţi aparatul şi aduceţi mânerul în poziţia verticală înainte de a scoate rezervorul de apă.
Dacă se observă că iese abur din corpul aparatului
de curăţare manuală cu aburi, opriţi şi deconectaţi
unitatea de la sursa de alimentare şi aşteptaţi să
se răcească. Contactaţi cel mai apropiat agent
de reparaţii autorizat. Nu continuaţi să utilizaţi
aparatul.
După utilizare
♦
♦
♦
Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a-l curăţa.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie
să fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
8
Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească înainte de a efectua orice operaţiune de
întreţinere sau reparaţie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate
în acest manual.
Cabluri prelungitoare şi Produs Clasa 1
♦
♦
♦
Trebuie utilizat un cablul cu 3 fire deoarece aparatul dumneavoastră are împământare şi este de
clasă constructivă 1.
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30 m (100 ft) fără a surveni pierderi
de tensiune.
Etichetele prezente pe aparat
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Siguranţa terţilor
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani
şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe dacă acestea
au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi
înţeleg riscurile pe care le implică. Nu lăsaţi copiii
să se joace cu unealta. Curăţarea şi operaţiunile
de întreţinere ale uneltei nu trebuie efectuate de
copii fără supraveghere.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Avertisment! Pericol de opărire.
Întreţinere şi curăţare
Aparatul dvs. Black & Decker cu fir a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea
periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii
de întreţinere sau curăţare asupra uneltelor electrice,
opriţi şi deconectaţi aparatul.
♦
Ştergeţi aparatul cu o cârpă moale şi umedă.
♦
Pentru îndepărtarea petelor persistente puteţi
folosi o soluţie uşoară de apă cu săpun în care
să înmuiaţi cârpa.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
mişcare.
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
fierbinţi.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unui aparat pe perioade prelungite,
asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Întreţinerea lavetelor de curăţat
Instrucţiuni pentru spălare - A nu se utiliza balsam de
rufe - Lăsaţi să se usuce bine înainte de reutilizare.
Atenţie! Urmaţi instrucţiunile de curăţare imprimate
pe eticheta lavetei.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
♦
Conectaţi cablul verde/galben la împământare.
Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Siguranţa electrică
Avertisment! Acest produs trebuie să aibă
împământare. Verificaţi întotdeauna ca
alimentarea cu energie să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească
cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun
fel. Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
9
Protejarea mediului înconjurător
♦
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs Black & Decker şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca Black & Decker şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
zst00223469 - 13-12-2013
10
Download PDF

advertising