DCH143 | DeWalt DCH143 ROTARY HAMMER instruction manual

382014-58 BAL
DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
21
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
37
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
52
2
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
s
m
e
l
b
a
o
h
r
k
c
g
j
i
u
f
d
t
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
b
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
g
r
f
n
f
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
l
o
m
4
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
DCH254
DCH274
l
p
p
q
5
SLOVENŠČINA
VISOKO ZMOGLJIV AKUMULATORSKI
ROTACIJSKI UDARNI VRTALNIK SERIJE
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Model
Največja izhodna moč
Hitrost brez obremenitve
Hitrost udarjanja
Energija udarca (EPTA 05/2009)
Maksimalni premer vrtanja
v jeklu/lesu/betonu
Vpenjalna glava
Premer objemke
Vrsta baterije
Teža (brez baterije)
VEnosmerna
W
min-1
bpm
(udarcev
v minuti)
J
mm
mm
kg
DCH143
14,4
1
400
0-1100
DCH243
18
1
400
0-1150
DCH253
18
2
400
0-1200
DCH254
18
2
400
0-1200
DCH273
18
1
400
0-1100
DCH274
18
1
400
0-1100
0-4350
0-4400
0-4500
0-4500
0-4600
0-4600
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,4
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,7
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ionska
2,7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
Skupne vrednosti hrupa in vibracij (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745-2-6:
dB(A)
86
86
86
LPA (stopnja zvočnega tlaka)
LWA (stopnja zvočne moči)
dB(A)
97
97
97
KWA (negotovost zvočnega tlaka)
dB(A)
3
3
3
Vrtanje v beton
Emisije vibracij, vrednost
ah,HD =
Negotovost K =
Delo z dletom
Vrednost emisije vibracij
ah,Kont. =
Negotovost K =
Vrtanje v kovino
Emisije vibracij, vrednost ah,D =
Negotovost K =
Privijanje in odvijanje
Vrednost emisije vibracij ah =
Negotovost K =
6
m/s²
6,6
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
5,4
6,0
5,4
5,4
5,4
5,4
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
SLOVENŠČINA
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Akumulatorska baterija
Vrsta akumulatorja
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Litij-ionska
Litij-ionska
Litij-ionska
Litij-ionska
Litij-ionska
Litij-ionska
VENOSMERNA
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Zmogljivost
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Teža
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Napetost
DCB180
Akumulatorska baterija
Vrsta akumulatorja
Napetost
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska Litij-ionska
VENOSMERNA
18
18
18
18
18
18
18
18
Zmogljivost
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Teža
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Polnilnik
Omrežna napetost
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Litij-ionska
Litij-ionska
Litij-ionska
VIZMENIČNA
Vrsta akumulatorja
Približni čas polnjenja
akum. baterije
min
Teža
kg
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
Varovalke:
Evropa
230 V orodja
10 A, omrežna
varovalka
Velika Britanija
in Irska
230 V orodja
3 A, varovalka v vtiču
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Definicije: Napotki za varnost pri
delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali
hudih telesnih poškodb.
7
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali hudo
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/
EU in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.10.2014
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih
8
opozoril in napotkov, lahko to privede
do električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Priključni vtič električnega orodja
mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne
spreminjajte vtiča. Ne uporabljajte
nobenih adapterjev pri ozemljenih
ročnih orodjih. Originalni vtiči in ustrezne
vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Če v električno orodje zaide voda, obstaja
večja možnost električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
SLOVENŠČINA
f)
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do
hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se
delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f) Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče krmiliti s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona električnega
orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano osebje. Mnogo
nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE AKUMULATORSKIH ORODIJ
a) Akumulatorje polnite samo v tistih
polnilcih, katere priporoča proizvajalec.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega
tipa baterije, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
b) Uporabljajte električna orodja
samo s posebej zanje izdelanimi
akumulatorskimi baterijami. Uporaba
9
SLOVENŠČINA
c)
d)
drugih akumulatorjev lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in požara.
Če akumulatorske baterije ne
uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih kovinskih
predmetov, ki lahko omogočijo stik
enega terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
Ob napačni uporabi lahko pride
do iztoka tekočine iz akumulatorja.
Izogibajte se kontakta z njo. Če po
naključju pride do stika, izperite
prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč
zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. To bo zagotovilo ustrezno varno
uporabo električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za delo
z rotacijskimi kladivi
• Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
• Uporabljajte pomožna držala, ki so
priložena orodju. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
• Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
• Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
• Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Udarjanje s kladivom lahko povzroči
odletavanje odkruškov. Odletavajoči kosi
materiala lahko povzročijo trajno poškodbo
oči. Pri delih, kjer nastaja prah, nosite masko
proti prahu ali plinsko masko. Zaščita za sluh
je lahko potrebna za številne vrste del.
• Med delom orodje držite čvrsto z obema
rokama. Ne poskušajte uporabljati orodja
le z eno roko. Priporočamo, da vedno
uporabljate stranski ročaj. Vodenje orodja
z eno roko lahko privede do izgube nadzora.
10
•
•
•
•
•
•
•
Če pri delu z orodjem naletite na trd material,
kot je kovinski drog, lahko ravno tako privede
do nevarnosti. Pred delom varno pritrdite
stranski ročaj.
Ne delujte s tem orodjem dalj časa
neprekinjeno. Vibracije, ki jih povzroča
delovanje rušilnega kladiva, so lahko škodljive
za vaše roke in telo. Uporabljajte rokavice za
dodatno blaženje in omejite izpostavljenost
s pogostimi odmori.
Ne obnavljajte priborov. Obnavljanje dleta
sme opraviti samo ustrezno pooblaščeno in
kvalificirano osebje. Nepravilno obnovljena
dleta lahko povzročijo telesne poškodbe.
Med delovanjem ali menjavo nastavkov
nosite zaščitne rokavice. Izpostavljeni
kovinski deli na orodju in konice se lahko med
delom izjemno segrejejo. Delčki odlomljenega
materiala lahko poškodujejo gole roke.
Nikoli ne položite električnega orodja na
tla, če se vrtenje pribora ni popolnoma
zaustavilo. Vrteči se pribor lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ne udarjajte s kladivom nastavkov, ki so
se zagozdili v obdelovanec. Delci kovine ali
okruški materiala vas lahko poškodujejo.
Malenkostno obrabljena dleta lahko
popravite s pomočjo brusa.
Napajalni kabel naj do dovolj proč
od vrtečih se delov orodja. Ne ovijte
napajalnega kabla okrog delov vašega
telesa. Če se električni kabel ovije okrog
pogonskega vretena, lahko povzroči telesne
poškodbe in izgubo nadzora.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z vrtečimi kladivi:
– Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se
ali vročih delov orodja.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja prahu, ki
nastane pri delu z betonom in/ali cementom.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
SLOVENŠČINA
Pred uporabo preberite priročnik
z navodili.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Vedno nosite zaščitna očala.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE
Datumska koda, ki vsebuje tudi leto izdelave, je
odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2014 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost pri
uporabi vseh baterijskih polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
združljivih baterijskih polnilnikov.
• Pred uporabo baterijskega polnilnika
preberite vse napotke in opozorilne oznake
na polnilniku, bateriji in na izdelku, ki baterijo
uporablja.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
SVARILO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se
ne bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj
polnilnika zaradi tujega materiala
do kratkostičnega spoja, ko je
polnilnik priključen na vir napajanja.
Tujkom, ki prevajajo elektriko, kot
so (vendar ne izključno) prah, ki
nastane ob brušenju, kovinska vezja,
steklena volna, aluminijasta folija ali
kakršenkoli skupek kovinskih delcev,
preprečite vstop v reže polnilnika. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so
namenjeni izključno polnjenju DEWALT
akumulatorjev. Vsaka drugačna uporaba
lahko povzroči nevarnost požara, električnega
udara ali smrti zaradi električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali
snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtiča in kabla.
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako,
da se po njem ne bo hodilo, da se
obenj ne bo spotikalo ali da ne bo kako
drugače izpostavljen poškodbam ali
obremenitvam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte - poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
• Ne razstavljajte polnilnika; če je
potrebno popravilo, polnilnik odnesite na
pooblaščen servisni center. Nepravilna
sestava polnilnika lahko privede do nevarnosti
električnega udara ali požara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnim koli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
11
SLOVENŠČINA
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To
ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107 in DCB112 so
zasnovani za polnjenje 10,8 V, 14,4 V in 18 V
Litij-ionskih baterij (DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B in DCB185).
DEWALT polnilniki ne zahtevajo nobenih
nastavitev in omogočajo kar najlažje upravljanje
in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Priključite polnilnik na ustrezno napajalno
vtičnico, preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (f) v polnilnik.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa
in označuje, da se je aktiviral postopek
polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo Litij-ionske akumulatorske baterije, jo pred
prvo uporabo popolnoma napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorje baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Indikatorji polnjenja: DCB105
12
polnjenje
–– –– –– –– –– –– ––
popolnoma
napolnjena
––––––––––––––––––––––
vroča/mrzla zakasnitev
––– • ––– • ––– • –––
zamenjajte baterijo
••••••••••••••
Indikatorji polnjenja: DCB107, DCB112
polnjenje
–– –– –– –– ––
popolnoma napolnjena
–––––––––––––––
zakasnitev zaradi
vroče/mrzle baterije*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Rdeča lučka bo še
naprej utripala, rumena indikatorska
lučka pa bo svetila le med polnjenjem. Ko
baterija doseže ustrezno temperaturo, se
bo rumena lučka izklopila, polnilnik pa bo
nadaljeval s postopkom polnjenja.
Združljivi polnilnik(i) ne bodo polnili akumulatorske
baterije z napako. V primeru, da je akumulatorska
baterija okvarjena, kontrolna lučka polnilnika ne
bo zasvetila ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z baterijo ali polnilnikom.
OPOMBA: Težava je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
ZAKASNITEV ZARADI VROČEGA/MRZLEGA
AKUMULATORJA
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki je
prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi funkcijo
zamik vroče/hladno. To pomeni, da je polnjenje
preloženo, dokler baterija ne doseže primerne
temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi
nazaj v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja
maksimalno življenjsko dobo baterije.
Hladen akumulator se bo polnil s polovično
hitrostjo polnjenja toplega akumulatorja. Celoten
postopek polnjenja bo potekal počasneje in se
ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulatorska baterija segreje.
SAMO ZA LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulatorsko baterijo
pred preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano
izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, dokler se popolnoma ne napolni.
SLOVENŠČINA
Pomembni napotki za varnost pri
uporabi vseh vrst akumulatorskih
baterij
Pri naročanju nadomestne akumulatorske baterije
obvezno navedite kataloško številko in napetost
baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Nikoli s silo ne potiskajte baterije
v polnilnik. Na noben način ne
modificirajte baterije, zato da bi jo lahko
uporabili z nezdružljivim polnilnikom,
ker lahko baterija poči in povzroči hude
telesne poškodbe.
• Akumulatorske baterije polnite samo
s polnilniki DEWALT.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik. Ne
zmečkajte, vrzite na tla ali kako
drugače poškodujte baterije. Ne
uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
za postopek recikliranja.
SVARILO: Če orodja ne uporabljate,
ga položite na stran na stabilno
podlago, kjer ne bo nevarnosti, da
bi orodje padlo ali se prevrnilo.
Nekatera orodja z velikimi baterijami
stojijo pokonci na bateriji, vendar se
z lahkoto prevrnejo.
POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA
UPORABO LITIJ-IONSKIH BATERIJ (Li-Ion)
• Ne sežigajte baterij, tudi v primeru, ko so
zelo poškodovane ali zaradi dotrajanosti
neuporabne. Če baterijo izpostavite ognju,
lahko eksplodira. Pri gorenju litij-ionske
baterije pa se sproščajo strupeni materiali in
plini.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo
15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če
je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč
podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz
tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
Transportiranje
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Litijionske celice in baterije so bile testirane s testno
metodo skladno s poglavjem 38.3 Priporočil
Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga:
Priročnik testov in kriterijev.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz
določil opredelitve kot nevarna snov Razreda 9.
V naslednjih dveh primerih se zahteva opredelitev
kot nevarna snov Razreda 9.
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT litij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
2. Pošiljka, ki vsebuje litij-ionsko akumulatorsko
baterijo z ratingom več kot 100 vatnih ur
(Wh). Vse litij-ionske baterije imajo označeno
moč baterije v vatnih urah na ohišju.
13
SLOVENŠČINA
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro izolirani
od materialov, ki bi lahko povzročili kratek stik.
Informacija, ki je podana v tem razdelku priročnika
je napisana v dobri veri in v prepričanju, da je
natančna v času izdaje tega dokumenta. Vendar
ne nudimo nobene garancije, tako izražene, kot
implicitne. Kupec je odgovoren, da zagotovi, da so
vsa njegova dejanja v skladu z veljavnimi predpisi.
Akumulatorska baterija
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Baterija je defektna.
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
VRSTA AKUMULATORJA
Ne polnite poškodovanih baterij.
Model serije DCH143 deluje z 14,4 V
akumulatorsko baterijo. Modeli serije DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 in DCH274 delujejo
z 18 V akumulatorskimi baterijami.
Ne izpostavljajte vodi.
Akumulatorske baterije serije DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144 ali DCB145 (14,4 V)
lahko polnite s polnilcem serije DCH143.
Akumulatorske baterije serije DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B
ali DCB185 (18 V) lahko polnite s polnilci serije
DCH243, DCH253, DCH254 DCH273 in DCH274.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Če akumulatorske
baterije ne uporabljate, jo shranite pri
sobni temperaturi, da dosežete optimalno
učinkovitost in življenjsko dobo naprave.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju priporočamo,
da akumulatorsko baterijo v celoti napolnjeno
shranite v hladnem in suhem prostoru,
odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma izpraznjene
akumulatorske baterije ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo akumulatorsko baterijo znova
napolnite.
Oznake na polnilniku in akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
14
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite izključno pri temperaturah med
4 °C in 40 °C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Z odpadnimi baterijami ravnajte
v skladu s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT polnite
samo s to predpisanimi polnilniki
DEWALT. Polnjenje akumulatorskih
baterij DEWALT s polnilniki, ki niso
zasnovani za polnjenje baterij DEWALT
lahko privede do eksplozije in drugih
nevarnosti.
Baterij ne zažigajte.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Akumulatorski rotacijski udarni vrtalnik
1 Stranski ročaj in merilnik globine
1 Polnilnik
1 Akumulatorska baterija (D1, L1, M1, P1)
2 Akumulatorski bateriji (D2, L2, M2, P2)
SLOVENŠČINA
3 Akumulatorske baterije (D3, L3, M3, P3)
1 Hitro-vpenjalna glava (DCH254, DCH274)
1 Kovček za orodje
1 Navodila za uporabo
OPOMBA: Baterije in polnilniki niso priloženi
modelom z oznako N.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Pred začetkom dela si vzemite čas in skrbno
preberite ter preučite ta navodila.
Opis (sl. 1, 3, 7)
OPOZORILO: Električnega orodja
ali njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
a. Stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Gumb za izbiro vrtenja v levo/desno smer
c. Selektor delovnega načina
d. Delovna luč (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Stranski ročaj
f. Akumulatorska baterija
g. Gumb za sprostitev
h. Glavni ročaj
i. Oznaka za vrtanje (rotacijski vrtalni način)
j. Oznaka za udarno vrtanje (rotacijski udarni
način)
k. Oznaka za klesanje (udarni način)
l. SDS Plus® vpenjalna glava
m. Obojka
n. Gumb indikatorja napolnjenosti baterije
o. Protiprašni pokrov
p. Zaklepni obroč
q. Hitro-vpenjalna glava (DCH254, DCH274)
r. Priponka za pas (DCH273, DCH274)
s. Aktivni nadzor vibracij (DCH273, DCH274)
t. Električni priklop sistema za ekstrakcijo praha
u. Gumb za izbiro načina
NAMEN UPORABE
Vaš akumulatorski rotacijski udarni vrtalnik serije
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
in DCH274 je bilo zasnovano za profesionalno
vrtanje in udarno vrtanje, kot tudi za vijačenje in
uporabo dleta.
NE uporabljajte orodja v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Rotacijski udarni vrtalniki so profesionalna
električna orodja.
NE shranjujte naprave dosegljivo otrokom.
Neizkušeni uporabniki morajo orodje uporabljati
izključno pod nadzorom usposobljene osebe.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla
(samo za Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška napajalnega
kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite
podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza vhodni
napetosti polnilnika (glejte razdelek Tehnični
podatki). Najmanjši premer kabla mora znašati
1 mm²; maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
15
SLOVENŠČINA
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite baterijo.
Vedno izključite orodje, preden
vstavite ali odstranite baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije iz orodja (sl. 3)
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb, nikoli
ne pritisnite gumba za sprostitev
baterije, brez da bi baterijo tudi
odstranili. Pritisk gumba za sprostitev
baterije, brez da bi odstranili baterijo
lahko privede do tega, da baterija
nepričakovano pade iz orodja.
OPOMBA: Za najboljše delovne rezultate se pred
začetkom dela prepričajte, da je akumulatorska
baterija popolnoma napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte akumulatorsko baterijo (f)
z vodilom v držalu orodja (sl. 3).
2. Potisnite jo v držalo tako, da se trdno prileže
v držalu orodja in se prepričajte, da se ne
mora iztakniti.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite gumb za sprostitev(g) in izvlecite
baterijo iz držala na orodju.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
INDIKATOR NAPOLNJENOSTI BATERIJE
(SL. 3)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator napolnjenosti baterije, ki vsebuje
tri zelene LED diode, ki ponazarjajo napolnjenost.
Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in zadržite
gumb indikatorja napolnjenosti (n). Prikazala
se bo kombinacije treh zelenih LED diod, ki
bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če je
akumulatorska baterija prekomerno izpraznjena,
se indikator napolnjenosti ne bo prikazal, baterijo
pa je potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator napolnjenosti prikazuje le
preostalo napolnjenost akumulatorske baterije.
Indikator ne prikazuje stanje funkcionalnosti
orodja, prikaz pa je odvisen od sestavnih delov
izdelka, temperature in delovne operacije.
16
Stikalo za spreminjanje hitrosti (sl. 1)
Orodje vključite s stiskom sprožilnega stikala
(a). Orodje izključite tako, da sprostite sprožilno
stikalo. Orodje je opremljeno z zavoro. Vpenjalna
glava se ustavi, takoj ko popolnoma sprostite
sprožilno stikalo.
Stikalo za spreminjanje hitrosti vam omogoča
izbiro najbolj primerne hitrosti za posamezno
opravilo. Bolj, ko stisnete sprožilno stikalo, hitreje
bo orodje delovalo. Za čim daljšo življenjsko dobo
orodja uporabljajte stikalo za spreminjanje hitrosti
samo za začetek vrtanja lukenj ali za vijake.
OPOMBA: Daljša neprekinjena uporaba
v območju spremenljive hitrosti ni priporočena. To
lahko poškoduje stikalo.
Stranski ročaj (sl. 1)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb, VEDNO
uporabljajte orodje s pravilno
nameščenim stranskim ročajem.
Neupoštevanje napotka lahko
povzroči, da stranski ročaj zdrsne
med delovanjem orodja in posledično
izgubo nadzora nad orodjem. Za čim
boljši nadzor držite orodje z obema
rokama.
Stranski ročaj (e) je pritrjen na sprednjo stran
pogonskega ohišja in ga je možno zavrteti za 360°
za uporabo z desno in levo roko. Stranski ročaj
mora biti dovolj trdno pritrjen, da lahko prenese
vzvojno reakcijo orodja, če se pribor upogne ali
zagozdi. Za boljši nadzor orodja med zaustavitvijo
držite stranski ročaj na oddaljenem koncu.
Da odstranite stranski ročaj, ga odvijte v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca.
Gumb za izbiro vrtenja v levo/desno
smer (sl. 1, 2)
OPOZORILO: Pred zamenjavo smeri
rotacije vedno počakajte, da se motor
popolnoma ustavi.
Gumb za smer vrtenja naprej/nazaj (b) določa
smer delovanja orodja in služi tudi kot gumb za
zaklep.
Za izbiro smeri vrtenja naprej sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na
desni strani orodja.
Za izbiro rotacije v smeri nazaj sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na
levi strani orodja.
Sredinska pozicija kontrolnega gumba zaklene
orodje v izklopljenem položaju. Ko spreminjate
SLOVENŠČINA
položaj kontrolnega gumba, mora biti sprožilno
stikalo sproščeno.
Delovna luč (sl. 1)
stopnja vibracij rok in ramen omogoča neutrudljivo
uporabo orodja in podaljšuje življenjsko dobo
orodju. Med delom vzmetni mehanizem izenačuje
sile tresenja. To občutite kot učinek blaženja, ko
vzpostavite pritisk na orodje. Vzmet mora biti
napeta, vendar ne preveč. Mehanizem mora
"plavati".
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Priponka za pas (sl. 1, 4)
Na sprednjem delu orodja je nameščena delovna
luč (d). Delovna luč se prižge, ko stisnete
sprožilno stikalo. Delovna luč je aktivirana
vsakič, ko je pritisnjeno sprožilno stikalo in se
bo samodejno izključila natanko 20 sekund po
trenutku, ko je bilo stikalo sproščeno. Če ostane
sprožilno stikalo pritisnjeno, bo delovna luč ostala
vključena.
DCH273, DCH274
OPOMBA: Ko prvič po spremembi smeri vrtenja
uporabljate orodje, boste morda ob zagonu slišali
"klik". To je običajno in ne pomeni napake.
OPOMBA: Delovna luč osvetljuje neposredno
delovno površino in je ni mogoče uporabljati za
svetenje.
Izbira delovnega načina (sl. 1)
OPOZORILO: Ne izbirajte delovnega
načina, če orodje deluje.
Orodje je opremljeno z ločenim selektorjem
delovnega načina (c), ki omogoča izbiro
rotacijskega vrtanja, rotacijsko/udarnega vrtanja
in klesanja.
Rotacijsko vrtanje: za privijanje in vrtanje
v jeklo, les in plastiko.
Rotacijsko/udarno delovanje: za vrtanje
v zidake in beton.
Udarno delovanje: za manjša opravila
krušenja in drobljenja.
Pred vrtenjem selektorja delovnega načina,
pritisnite gumb za izbiro načina (u). Za rotacijsko
vrtanje, zavrti selektor delovnega načina (c)
tako, da puščica kaže simbol konice svedra (i).
Za rotacijsko/udarno vrtanje, poravnajte puščico
s simbolom udarnega vrtanja (j). Za izbiro načina
klesanja, poravnajte puščico s simbolom kladiva
(k).
OPOMBA: Na selektorju delovnega načina (c)
mora biti vedno izbran eden izmed treh možnih
delovnih načinov. Med tremi možnimi delovnimi
načini ni delujočih pozicij selektorja.
Aktivni nadzor vibracij (sl. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Aktivni nadzor vibracij nevtralizira odbojno
vibracijo mehanizma udarnega kladiva. Znižana
Priponka za pas (r) je nameščena na glavnem
ročaju (h), na levi strani orodja. Če želite nastaviti
priponko za pas v razširjen položaj, jo povlecite
proč od orodja. Če jo želite shraniti nazaj, jo
poravnajte pravokotno s stranskim delom orodja.
Priponko za pas (r) je mogoče enostavno pritrditi
na levo ali desno stran orodja, tako da odgovarja
levičarjem in desničarjem.
1. Nastavite priponko za pas v razširjen položaj
in odstranite šestrobni vijak, ki se nahaja pod
glavnem ročaju.
2. Izvlecite priponko za pas, da se ne dotika
orodja.
3. Vstavite priponko na želeno stran in jo
potisnite v režo.
OPOMBA: Pri nekaterih modelih nalepka
prekriva režo. V tem primeru lahko odstranite
nalepko ali jo prerežite po dolžini utora.
4. Vstavite šestrobni vijak in ga zategnite.
Če priponke ne želite, jo lahko odstranite od
orodja.
SDS Plus® vpenjalna glava (sl. 5)
Če želite vstaviti sveder ali dleto, vstavite nasadni
del pribora pribl. 19 mm (3/4") v SDS Plus®
vpenjalno glavo (l). Potisnite in zavrtite pribor, da
se zaklene v svoj položaj. Tako bo pribor varno
pritrjen.
Da bi odstranili pribor, povlecite obojko (m) nazaj
in odstranite pribor.
Zamenjava vpenjalne glave
SDS Plus® z hitro-vpenjalno glavo
(sl. 7)
DCH254, DCH274
1. Obrnite zaklepni obroč (p) v odklenjen
položaj in povlecite SDS Plus® vpenjalno
glavo (l) navzven.
2. Potisnite hitro-vpenjalno glavo (q) v vreteno in
obrnite zaklepni obroč v zaklenjen položaj.
3. Da bi zamenjali hitro-vpenjalno glavo
z vpenjalno glavo SDS Plus®, najprej
17
SLOVENŠČINA
odstranite hitro-vpenjalno glavo na isti način,
kot ste odstranili vpenjalno glavo SDS Plus®.
Nato zamenjajte vpenjalno glavo SDS Plus®
na isti način, kot ste to storili z hitro-vpenjalno
glavo.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav
v rotacijskem/udarnem načinu.
Sklopka za preobremenitev
Obstajata dva tipa sklopk, ki varujejo orodje pred
preobremenitvijo. Modeli DCH143, DCH243,
DCH253 in DCH254 imajo vgrajeno mehansko
sklopko, medtem, ko imata modela DCH273 in
DCH274 vgrajeno elektronsko sklopko.
V primeru, da se pribor zagozdi v obdelovanec,
se pogon vretena blokira. Pri modelih, ki imajo
vgrajeno mehansko sklopko, se bo v primeru
preobremenitve orodja in aktiviranju sklopke
oglasil mehanski zvok spodrsavanja, vibriranje
orodja pa se bo povečalo. Pri modelih, ki imajo
vgrajeno elektronsko sklopko, bo zaščitni sistem
nekajkrat izklopil in vklopil pogonski motor, tako
da bo imel upravljavec občutek spodrsavanja
sklopke, kot pri sistemih z vgrajeno mehansko
sklopko. Sprostite in ponovno pritisnite sprožilno
stikalo, da aktivirate pogonski motor.
Zaradi nastalih sil, vedno držite orodje z obema
rokama in ohranjajte stabilen položaj.
Sistem za ekstrakcijo praha (sl. 1)
Na voljo je sistem za ekstrakcijo praha
(D25303DH) in ga lahko kupite posebej.
Pri uporabi D25303DH, uporabite električni
priključek (t) pri udarnem kladivu.
Udarna kladiva serije DCH253, DCH254 (TIP 2),
DCH273, in DCH274 imajo na voljo električni
priključek (t).
OPOMBA: Model D25303DH ni združljiv
z DCH143, DCH243 ali različico TIP-a 1 serije
DCH253 in DCH254.
Model DCH274 je dobavljen v kompletu
D25303DH in kot dodatni delovni komplet št.
DCH275.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO:
• Vedno upoštevajte varnostna
navodila in ustrezne predpise.
• Bodite pozorni na lego vodovodnih in
električnih napeljav.
18
• Orodje potiskajte z občutkom (pribl.
5 kg silo). Prekomerna sila ne zviša
hitrosti vrtanja, pač pa zmanjša
delovno učinkovitost orodja in lahko
skrajša njegovo življenjsko dobo.
• Ne vrtajte in ne vijačite pregloboko,
da ne poškodujete pokrova za prah
(o).
• Orodje vedno držite čvrsto z obema
rokama in ohranjajte stabilno držo
telesa. Vedno upravljajte orodje
s pravilno sestavljenim stranskim
ročajem.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 6)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v primerni in
prikazani poziciji, glej sl. 6.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem ročaju
(h) in druga roka na stranskem ročaju (e).
Vrtanje (sl. 1)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb mora
biti obdelovanec VEDNO pritrjen
ali trdno vpet s primežem. Če vrtate
tanek material, uporabite leseno
“podložno” ploščo in tako preprečite
poškodbe materiala.
UDARNO VRTANJE (SL. 1)
1. Nastavite selektor delovnega načina (c)
v položaj za "rotacijsko/udarno vrtanje".
2. Vstavite ustrezni sveder. Najboljše rezultate
dosežete z uporabo svedrov s karbidom
ojačano konico.
3. Po potrebi nastavite stranski ročaj (e).
SLOVENŠČINA
4. Označite mesto, kjer boste izvrtali luknjo.
3 Po potrebi nastavite stranski ročaj (e).
5. Postavite sveder na označeno točko in
vključite orodje.
4. Vključite orodje in začnite.
ROTACIJSKO VRTANJE (SL. 1)
1. Nastavite selektor delovnega načina (c)
v položaj za "rotacijsko vrtanje".
Morda boste morali za trenutek zagnati motor po
preklopu iz načina klesanja v rotacijsko vrtanje za
poravnavo zobnikov.
OPOZORILO:
• Orodja ne uporabljajte za mešanje
ali črpanje lahko vnetljivih ali
eksplozivnih snovi (bencina,
alkohola, itd.).
2. Glede na vrsto orodja upoštevajte ena ali
druga naslednja navodila:
– Montirajte vpenjalno glavo/adapter
vpetja (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Posebni adapterji SDS Plus®
z navojnimi odseki so na voljo za uporabo
s standardnimi 10 ali 13 mm vpenjali in
omogočajo uporabo ravnih svedrov.
– Zamenjajte vpenjalno glavo SDS Plus®
z hitro-vpenjalno glavo (DCH254, DCH274).
3. Nadaljujte, kot je opisano v razdelku
rotacijsko/udarno vrtanje.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav
v rotacijskem/udarnem načinu.
• Ne pomešajte ali mešajte negorljive
tekočine, ki so ustrezno označene.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
montažo priključkov ali pribora.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
VIJAČENJE (SL. 1)
1. Nastavite selektor delovnega načina (c)
v položaj za "rotacijsko vrtanje".
2. Izberite smer vrtenja.
3. Glede na vrsto orodja upoštevajte ena ali
druga naslednja navodila:
– Montirajte posebni adapter za vijačenje
SDS Plus® za uporabo z šestrobnim
vijačnim priborom (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Zamenjajte vpenjalno glavo SDS Plus®
z hitro-vpenjalno glavo (DCH254, DCH274).
Orodje ni zasnovano, da ga uporabnik servisira
v domačem okolju. Po pribl. 40 urah delovanja,
odnesite orodje v pooblaščen servisni center
DEWALT. Če se težave pojavijo že prej se obrnite
na pooblaščenega DEWALT serviserja.
Polnilnika in akumulatorske baterije ni mogoče
servisirati. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik sam.
4. Vstavite ustrezni vijačni pribor. Pri vijačenju
vijakov z vzdolžno zarezo vedno uporabljajte
pribor z iskalno obojko.
5. Narahlo pritisnite na stikalo za spreminjanje
hitrosti (a), tako da preprečite poškodbo glave
vijaka. Pri obratni (levi) rotaciji se hitrost
orodja samodejno zniža za lažjo odstranitev
vijaka.
6. Ko je vijak poravnan z obdelovancem,
sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti, da
glava vijaka ne prebije obdelovanca.
UPORABA DLETA (SL. 1)
1. Nastavite selektor delovnega načina (c)
v položaj za "klesanje".
2. Vstavite ustrezno dleto in preverite ali je
pravilno vpeto.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
19
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja
polnilnika s pomočjo krpe ali mehke
nekovinske ščetke. Ne uporabljajte
vode ali kakršnihkoli čistilnih raztopin.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj
s podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
Izbirna dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Različne vrste vrtalnih priborov SDS Plus® in dlet
so na voljo kot opcijska dodatna oprema.
Pribor in priključke je potrebno redno mazati okoli
SDS Plus® nastavka.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
20
Polnilna akumulatorska baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko dobo
morate napolniti, ko ne zmore več zagotavljati
dovolj moči za dela, ki jih je prej z lahkoto
opravljala. Na koncu tehnične življenjske dobe
akumulatorske baterije ravnajte z njo v skladu
s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
HRVATSKI
BEŽIČNI BUŠAĆI ČEKIĆ ZA ZAHTJEVNE
PRIMJENE DCH143, DCH243, DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Vrsta
Najveća izlazna snaga
Brzina bez opterećenja
Brzina udara
Energija jednog udarca
(EPTA 05/2009)
Najveća dubina bušenja
u čeliku/drvu/betonu
Zatezna glava
Promjer prstena
Vrsta akumulatora
Težina (bez akumulatora)
DCH143
14,4
1
400
0-1100
DCH243
18
1
400
0-1150
DCH253
18
2
400
0-1200
DCH254
18
2
400
0-1200
DCH273
18
1
400
0-1100
DCH274
18
1
400
0-1100
0-4350
0-4400
0-4500
0-4500
0-4600
0-4600
J
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,4
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,7
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,5
SDS Plus®
54
Litij-ion
2,7
86
97
86
97
86
97
86
97
3
3
3
3
VDC
W
min-1
udaraca
u minuti
mm
kg
Buka i vibracije (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745-2-6:
LPA (zvučni tlak)
dB(A)
86
86
LWA (zvučna snaga)
dB(A)
97
97
KWA (nesigurnost za danu razinu
dB(A)
3
3
zvuka)
Bušenje u betonu
Vibracije ah,HD =
Netočnost K =
Rad s dlijetom
Vibracije ah,Cheq =
Netočnost K =
Bušenje metala
Vrijednost emisije vibracija
ah,D =
Netočnost K =
Rad s vijcima
Vrijednost emisija vibracija ah =
Netočnost K =
m/s²
m/s²
6,6
1,5
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
m/s²
m/s²
5,4
1,5
6,0
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
5,4
1,5
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za međusobno
uspoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
21
HRVATSKI
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu korisnika od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
Akumulatorska
baterija
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Vrsta baterije
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
14,4
Napon
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Težina
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Akumulatorska
baterija
Vrsta baterije
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Litij-ion
Napon
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Težina
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Punjač
DCB105
Mrežni napon
VAC
Vrsta baterije
Približno vrijeme
punjenja baterije
min
Težina
kg
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
30
(1,5 Ah)
230 V
230 V
230 V
Litij-ion
Litij-ion
40
(2,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 Ampera, mreža
3 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
22
DCB112
Litij-ion
70
(4,0 Ah)
230 V alatni
230 V alati
DCB107
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
HRVATSKI
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EC-deklaracija usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi usklađeni su i sa smjernicama
2014/30/EU te 2011/65/EU. Za dodatne
informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT putem
sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju
priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2014
UPOZORENJE: pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
dovode do nezgoda.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći upotrebu
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik
od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
23
HRVATSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
24
d)
e)
f)
g)
Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuklih dijelova ili kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKIH
ALATA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg
je odredio proizvođač. Punjač koji je
pogodan za jednu vrstu akumulatora može
izazvati rizik od požara ako se upotrebljava
s nekim drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte
isključivo s izričito navedenim
akumulatorima. Upotreba bilo kojeg
drugog akumulatora može izazvati rizik od
ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva,
čavala, vijaka ili drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati kratki
spoj baterijskih priključaka. Kratki spoj
priključaka baterije može izazvati eksploziju
ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz
baterije bi mogla iscuriti tekućina.
Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom.
Ako tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
HRVATSKI
Dodatne sigurnosne upute za rotacijske čekiće
• Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci
može izazvati oštećenje sluha.
• Koristite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
• Električne alate pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi alat mogao doći
u dodir sa skrivenim ožičenjima. Prilikom
kontakta sa žicom pod naponom taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i uzrokovati strujni udar.
• Upotrijebite stege ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
• Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Komadići materijala mogu
se odlomiti i poletjeti tijekom korištenja
čekića. Leteći komadići mogu izazvati trajno
oštećenje vida. Tijekom primjena koje
proizvode prašinu koristite zaštitnu masku ili
masku za disanje. Tijekom većine primjena
mogla bi biti potrebna i zaštita za sluh.
• Alat uvijek čvrsto pridržavajte. Ovaj alat
ne pokušavajte upotrebljavati ako ga ne
pridržavate s obje ruke. Preporučuje se
da uvijek koristite bočni rukohvat. Upotreba
alata pridržavanjem samo jednom rukom
rezultirat će gubitkom kontrole. Probijanje kroz
tvrde materijale kao što su armirane šipke ili
nailazak na njih također može biti opasno.
Bočni rukohvat dobro pričvrstite prije upotrebe.
• Ovaj alat ne upotrebljavajte neprekidno
tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
Vibracije uzrokovane radom čekića mogu biti
štetne za šake i ruke. Upotrijebite rukavice za
dodatnu zaštitu i često pauzirajte kako biste
ograničili izlaganje vibracijama.
• Nastavke nemojte sami reparirati.
Reparaciju dlijeta smije izvoditi ovlašteni
stručnjak. Nepravilno reparirana dlijeta mogu
uzrokovati ozljede.
• Tijekom upotrebe alata ili promjene
nastavaka koristite rukavice. Pristupačni
metalni dijelovi na alatu i nastavci mogu
se izuzetno ugrijati tijekom rada. Mali
komadi otrgnutog materijala mogu ozlijediti
nezaštićene ruke.
• Alat nikad ne odlažite dok se kretanje
nastavka u cijelosti ne prekine. Pokretni
nastavci mogu izazvati ozljede.
• Zaglavljene nastavke ne udarajte čekićem
kako biste ih oslobodili. Mogu se osloboditi
komadići metala ili materijala i uzrokovati
ozljede.
• Blago istrošena dlijeta mogu se
brušenjem ponovo izoštriti.
• Kabel napajanja držite podalje od
rotirajućeg nastavka. Kabel ne omatajte oko
bilo kojeg dijela tijela. Električni kabel omotan
oko rotirajućeg nastavka može izazvati
tjelesne ozljede i gubitak nadzora.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe bušaćih čekića:
– Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih ili
vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u betonu i kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji čini
spoj alata i akumulatora.
Primjer:
2014 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi kompatibilnih
punjača.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
25
HRVATSKI
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač
dospije bilo kakva tekućina. Može doći
do strujnog udara.
PAŽNJA: Rizik od opeklina. Punite
isključivo akumulatore tvrtke
DEWALT kako biste smanjili rizik od
ozljeda. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
PAŽNJA: Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima,
dok je punjač priključen u električno
napajanje, strani predmeti mogu
izazvati kratak spoj kontakata.
Električno vodljivi materijali, kao što
su između ostalih strugotina, metalni
komadići, čelična vuna, aluminijska
folija ili bilo kakve nakupine metalnih
čestica, moraju se držati podalje
od otvora punjača. Punjač uvijek
isključite iz električnog napajanja ako
akumulator nije u udubljenju punjača.
Punjač prije čišćenja isključite iz
napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači nisu namijenjeni bilo kojoj
drugoj upotrebi osim punjenju DEWALT
punjivih akumulatora. Bilo kakva druga
upotreba može rezultirati požarom ili strujnim
udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel nije smješten tako
da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne stavljajte nikakve predmete,
a sam punjač ne postavljajte na mekanu
površinu koja bi mogla blokirati otvore
za prozračivanje i uzrokovati pretjerano
zagrijavanje unutrašnjosti. Punjač postavite
podalje od bilo kakvog izvora topline. Punjač
26
•
•
•
•
•
•
•
se prozračuje kroz otvore na vrhu i dnu
kućišta.
Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni — smjesta ih zamijenite.
Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
Punjač nemojte rastavljati. Za servisiranje
i popravke predajte ga u ovlašteni servis.
Nepravilno sastavljanje može rezultirati
strujnim udarom, smrću ili požarom.
Ako se kabel za napajanje ošteti, odmah
ga treba zamijeniti proizvođač, njegov
ovlašteni servisni predstavnik ili podjednako
kvalificirana osoba radi izbjegavanja
opasnosti.
Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
NIKAD ne pokušavajte zajedno povezati
2 punjača.
Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V. Ne pokušavajte
upotrebljavati uz neki drugi napon. Ovo se
ne odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107 i DCB112 prihvaćaju
litij-ionske baterije od 10,8 V, 14,4 V i 18 V
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
DEWALT Ovi punjači ne zahtijevaju prilagođavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
2. Bateriju (f) umetnite u punjač. Crvena lampica
punjenja neprekidno će treperiti, što znači da
je punjenje u tijeku.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
HRVATSKI
NAPOMENA: Za najbolju učinkovitost i dulji vijek
trajanja litij-ionskih baterija, prije prve upotrebe
potpuno ih napunite.
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
Postupak punjenja
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
Za stanje punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
–– –– –– –– –– –– ––
potpuno napunjeno
––––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
odgoda vrućeg ili
hladnog akumulatora
zamijenite
akumulator
••••••••••••••
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112
punjenje u tijeku
–– –– –– –– ––
potpuno dopunjeno
–––––––––––––––
odgoda prilikom
vrućeg ili hladnog
akumulatora*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Crveno svjetlo nastavit
će treperiti, no žuta indikatorska lampica
ravnomjerno će svijetliti kada je ova
funkcija aktivna. Kada baterija postigne
odgovarajuću temperaturu, žuta lampica
će se isključiti, a punjač će nastaviti
s punjenjem.
Kompatibilni punjači neće puniti pokvareni
akumulator. Punjač će naznačiti pokvarenu
bateriju tako što se neće uključiti ili će se prikazati
poruka o problemu s akumulatorom ili punjačem.
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili prevelikog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator nemojte puniti ni koristiti
u eksplozivnom okruženju, primjerice
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje ili uklanjanje akumulatora
iz punjača može zapaliti prašinu ili pare.
• Akumulator nemojte forsirati u punjač.
Nikad ni na koji način ne modificirajte
akumulator kako bi odgovarao
nekompatibilnim punjačima jer može
doći do prsnuća akumulatora i ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
• NE polijevajte i ne potapajte uređaj u vodu ili
druge tekućine.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40 °C (npr. alatnice
ili metalnih objekti tijekom ljeta).
ODGODA KOD VRUĆEG ILI HLADNOG AKUMULATORA
Kad punjač detektira da je akumulator
previše vruć ili previše hladan, automatski
započinje s odgodom u slučaju vrućeg ili
hladnog akumulatora, odgađajući punjenje
sve dok akumulator ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se potom automatski
prebacuje u način punjenja akumulatora. Ova
značajka osigurava produljenje vijeka trajanja
baterije.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, pregažen ili oštećen na bilo
koji način (npr. probijen čavlom,
udaren čekićem, nagažen). Može
doći do električnog udara. Oštećene
27
HRVATSKI
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
PAŽNJA: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (Li-Ion) BATERIJE
1. Zračna otprema više od dvije litij-ionske
baterije tvrtke DEWALT, kada paket sadrži
samo baterije (bez alata) i
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće od
100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
• Akumulatore nemojte spaljivati čak
ni ako su vrlo oštećeni ili potpuno
istrošeni. Akumulatori i baterije u vatri
mogu eksplodirati. Prilikom spaljivanja litijionskih akumulatora nastaju otrovni plinovi
i materijali.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom
vodom. Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima
u trenutku stvaranja dokumenta. Međutim, ne
pružaju se nikakva izričita ni implicirana jamstva.
Odgovornost je kupca da svoje aktivnosti uskladi
s važećim propisima.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite svjež zrak. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
DCH143 radi s baterijama od 14,4 V. DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 i DCH274 rade
s baterijama od 18 V.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu opasnih
proizvoda, Propise o opasnim proizvodima
Međunarodnog udruženja za zračni transport
(IATA), Međunarodne propise o pomorskom
prijevozu robe (IMDG) i Europski sporazum
o međunarodnom cestovnom prijevozu robe
(ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka
UN-a o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
28
Akumulatorska baterija
VRSTA BATERIJE
Baterije DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144 i DCB145 (14,4 V) mogu se koristiti na
modelu DCH143.
Baterije DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
DCB183B, DCB184, DCB184B i DCB185 (18 V)
mogu se koristiti na modelima DCH243, DCH253,
DCH254 DCH273 i DCH274.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek trajanja akumulatora,
čuvajte ga na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
HRVATSKI
Oznake na punjaču i akumulatoru
1 Punjač
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
1 Baterija (D1, L1, M1, P1)
2 Baterije (D2, L2, M2, P2)
3 Baterije (D3, L3, M3, P3)
1 Samozatezna glava (DCH254, DCH274)
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama
Vrijeme punjenja pronaći ćete u odjeljku
Tehnički podaci.
Punjenje baterije.
Baterija je napunjena.
Baterija je neispravna.
Odgoda prilikom vruće ili hladne
baterije.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
1 Kutija s kompletom
1 Priručnik s uputama
NAPOMENA: Akumulatori i punjači ne isporučuju
se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Pažljivo proučite ovaj priručnik i upoznajte se
s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1, 3, 7)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
a. Prekidač s regulatorom brzine
Ne punite oštećene akumulatore
b. Gumb za rad naprijed/natrag
Ne izlažite vodi.
d. Radno svjetlo (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
Odmah zamijenite oštećene kabele.
e. bočni rukohvat
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od 4 °C do 40 °C.
g. Tipka za otpuštanje
c. Birač načina rada
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu
Baterije DEWALT punite samo
predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačem tvrtke
DEWALT može uzrokovati eksploziju
baterije i opasne situacije.
Ne potpaljujte akumulator
f. Akumulator
h. Glavni rukohvat
i. Simbol nastavka za bušenje (način
rotacijskog bušenja)
j. Simbol bušenja pomoću čekića (način
rotacijskog bušenja čekićem)
k. Simbol čekića (upotreba isključivo čekića)
l. Držač alata SDS Plus®
m. Obujmica
n. Gumb mjerača goriva
o. Poklopac protiv prašine
p. Zatezni prsten
q. Samozatezna glava (DCH254, DCH274)
r. Kuka za remen (DCH273, DCH274)
Sadržaj paketa
s. Aktivn kontrola vibracija (DCH273, DCH274)
U paketu se nalazi:
t. Električni priključak sustava za odvođenje
prašine
1 Akumulatorska udarna bušilica
1 Bočni rukohvat i šipka za provjeru dubine
u. Osigurač sklopke načina rada
29
HRVATSKI
NAMJENA
Bežični bušaći čekići DCH143, DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 i DCH274 predviđeni
su za profesionalno bušenje i udarno bušenje te
rad s vijcima i dlijetom.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove udarne bušilice profesionalni su električni
alati.
NE dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj punjač tvrtke DEWALT opremljen
je dvostrukom izolacijom u skladu
s dokumentom EN 60335, stoga žica
uzemljenja nije potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo
ako je to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren
produžni kabel koji je pogodan za ulaznu snagu
30
vašeg punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1 mm², a najveća
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
akumulator. Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek
isključite alat.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Umetanje i uklanjanje akumulatora
iz alata (sl. 3)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozljeda, gumb za oslobađanje
akumulatora nemojte pritiskati bez
vađenja akumulatora. Ako se gumb za
oslobađanje baterije slučajno pritisne,
baterijski uložak može ispasti.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate provjerite je li
akumulator potpuno napunjen.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte akumulator (f) s vodilicama
u rukohvatu alata (sl. 3).
2. Gurnite akumulator u rukohvat tako da se
dobro učvrsti u svom položaju i provjerite da
ne može ispasti.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite gumb za otpuštanje akumulatora
(g) i čvrstom kretnjom izvucite akumulator iz
rukohvata alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač.
BATERIJE S POKAZIVAČEM STANJA (SL. 3)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od tri LED lampice
koje naznačuju razinu energije u bateriji.
Za aktivaciju mjerača držite pritisnut gumb (n).
Tri zelene LED lampice će se uključiti i naznačiti
razinu preostale energije. Kada je razina energije
u akumulatoru ispod upotrebljive razine, mjerač
goriva neće se uključiti, a akumulator će biti
potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač goriva samo je indikacija
preostale energije u baterijskom ulošku. Nije
HRVATSKI
indikator funkcioniranja alata te je podložan
varijacijama, ovisno o komponentama proizvoda,
temperaturi i radnoj primjeni.
Središnji položaj kontrolnog gumba blokira alat
u isključenom stanju. Tijekom promjene smjera
vrtnje svakako otpustite prekidač.
Prekidač s regulatorom brzine
(crtež 1)
NAPOMENA: Tijekom prvog pokretanja alata
nakon promjene smjera vrtnje mogli biste začuti
klikajući zvuk. To je normalno i ne predstavlja
problem.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a). Za
isključivanje alata otpustite prekidač. Alat je
opremljen kočnicom. Držač alata zaustavit će se
odmah nakon otpuštanja prekidača.
Prekidač s kontrolom brzine omogućuje odabir
najprikladnije brzine za određenu primjenu.
S povećanjem pritiska na prekidač alat će raditi
brže. Da biste produljili radni vijek alata, regulaciju
brzine koristite samo kod započinjanja otvora ili
rada s vijcima.
NAPOMENA: Ne preporučuje se neprekidna
upotreba uz promjenjive brzine vrtnji. Potrebno je
izbjegavati jer može doći do oštećenja prekidača.
Bočni rukohvat (crtež 1)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozljeda, alat UVIJEK koristite
s pravilno postavljenim bočnim
rukohvatom. U protivnom može doći
do proklizavanja bočnog rukohvata
tijekom rada s alatom i posljedičnog
gubitka kontrole. Alat pridržavajte
s objema rukama radi bolje kontrole.
Bočni rukohvat (e) priteže se na prednji dio
kućišta prijenosa i može se zakretati za 360° kako
bi se omogućilo držanje lijevom ili desnom rukom.
Bočni rukohvat mora biti dovoljno pritegnut kako
bi se pružao otpor zakretanju alata ako dođe do
zaglavljivanja nastavka ili prekida rada motora.
Bočni rukohvat pridržavajte što bliže njegovom
vanjskom rubu kako biste u slučaju zaglavljivanja
mogli kontrolirati alat.
Za otpuštanje bočnog rukohvata zakrenite ga
suprotno od kazaljke na satu.
Preklopnik za rad naprijed/natrag
(crtež 1, 2)
UPOZORENJE: Prije promjene
smjera vrtnje, uvijek pričekajte da se
motor u potpunosti zaustavi.
Kontrola za rad naprijed/natrag (b) određuje smjer
rada alata i služi kao tipka za (de)blokiranje alata.
Za odabir vrtnje "prema naprijed" otpustite
prekidač i pritisnite tipku s desne strane alata.
Za odabir vrtnje prema natrag otpustite prekidač
i pritisnite kontrolnu tipku za rad naprijed/natrag
s lijeve strane alata.
Radno svjetlo (crtež 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
S prednje strane alata nalazi se radno svjetlo
(d). Radno svjetlo uključuje se prilikom pritiska
prekidača. Radno se svjetlo aktivira kad je
prekidač pritisnut i automatski će se isključiti
20 sekundi nakon puštanja prekidača. Ako
prekidač ostane pritisnut, radno svjetlo ostat će
uključeno.
NAPOMENA: Radno svjetlo namijenjeno je
osvjetljavanju radne površine u neposrednoj blizini
i nije namijenjeno osvjetljavanju prostora.
Odabir način rada (crtež 1)
UPOZORENJE: Ne mijenjajte način
rada ako je alat pokrenut.
Alat je opremljen zasebnim biračem načina rada
(c) za prebacivanje između rotacijskog bušenja,
rotacijske uporabe čekića i za isključivu upotrebu
čekića.
Rotacijsko bušenje: za rad s vijcima i za
bušenje svrdlom u čeliku, drvu ili plastici.
Rotacijska upotreba čekića: za bušenje
u betonu i opća građevinska bušenja.
Samo čekić: za lagano otkidanje komadića
materijala.
Prije okretanja birača načina rada pritisnite gumb
birača načina rada (u). Za rotacijsko bušenje
zakrenite birač načina rada (c) tako da se strelica
poravna sa simbolom svrdla (i). Za bušaći čekić
poravnajte strelicu sa simbolom bušaćeg čekića
(j). Za isključivu upotrebu čekića poravnajte
strelicu sa simbolom čekića (k).
NAPOMENA: Birač načina rada (c) mora biti
uvijek u položaju rotacijskog bušenja, rotacijskog
čekića ili samo čekića. Na položajima između
simbola nema radnih funkcija.
Aktivna kontrola vibracija (crtež 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Aktivna kontrola vibracija neutralizira povratne
vibracije iz mehanizma čekića. Smanjivanjem
31
HRVATSKI
vibracija rukohvata omogućuje se udobnija
upotreba tijekom duljih razdoblja i produljuje se
životni vijek uređaja. Protutežu silama vibracije
tijekom rada pruža opružni mehanizam. To se
može osjetiti „plivajućim" efektom nakon primjene
pritiska na alat. Provjerite je li opruga zahvaćena,
ali ne prejako. Mehanizmu se mora dopustiti da
radi slobodno.
Kopča za remen (sl. 1, 4)
DCH273, DCH274
Kopča za remen (r) nalazi se ispod glavne
ručke (h) s lijeve strane alata. Kopču za remen
izvucite iz bočne strane alata. Kopču za remen
pohranite tako da je uvučete u bočnu stranu
alata. Kuka/kopča za remen (r) može se po
potrebi jednostavno postaviti s lijeve ili desne
strane alata, ovisno o tome koju ruku dominantno
koristite.
1. Izvucite kopču za remen i uklonite
šesterokutni vijak ispod glavne ručke.
2. Izvucite kopču za remen tako da bude
odvojena od uređaja.
3. Ponovo umetnite kopču za remen u željenu
stranu i pritisnite je u utor.
NAPOMENA: Utor na nekim modelima može
biti prekriven naljepnicom. Uklonite naljepnicu
ili je probušite kako biste mogli pristupiti
otvoru.
SDS Plus® na isti način kao i samozateznu
glavu.
UPOZORENJE: U načinu rada
s rotacijskim čekićem nikad ne
upotrebljavajte standardne stezne
glave.
Spojka preopterećenja
Postavljene su dvije vrste kvačila za zaštitu.
DCH143, DCH243, DCH253 i DCH254
opremljeni su mehaničkim kvačilom za zaštitu od
preopterećenja, a DCH273 i DCH274 električnim.
U slučaju zaglavljivanja bušaćeg nastavka
prekida se prijenos pogona do prihvatne glave.
Kod uređaja opremljenih mehaničkim kvačilom,
indikacija aktiviranja kvačila bit će čujno
zveckanje i povećane vibracije. Ako se aktivira
elektroničko kvačilo, motor se stalno uključuje
i isključuje na nekoliko sekundi, čime se imitiraju
povratne informacije mehaničkog kvačila. Pustite
i pritisnite prekidač kako biste ponovo uključili
pogon.
Zbog povratnih sila, alat uvijek držite objema
rukama i zauzmite čvrst stav.
Sustav odvođenja prašine (sl. 1)
Dostupan je namjenski ugrađeni sustav
odvođenja prašine (D25303DH), koji se može
kupiti zasebno.
4. Ponovo umetnite šesterokutni vijak i čvrsto
pritegnite.
D25303DH električni priključak (t) za bušaći
čekić.
Ako kopča nije potrebna, može se ukloniti s alata.
Bušaći čekići DCH253, DCH254 (TYPE 2),
DCH273 i DCH274 opremljeni su električnim
priključkom (t).
Držač alata SDS Plus® (sl. 5)
Bušilicu ili dlijeto umetnite oko 19 mm u držač
alata SDS Plus® (l). Pritisnite i uvijajte nastavak
dok se ne zabravi u svom mjestu. Nastavak će biti
čvrsto uglavljen.
Da biste uklonili nastavak, povucite unatrag
obujmicu (e) i uklonite nastavak.
Zamjena držača alata SDS Plus®
samozateznom glavom (sl. 7)
DCH254, DCH274
1. Zatezni prsten (p) zakrenite u otkočeni
položaj i uklonite držač alata SDS Plus® (l).
2. Samozateznu glavu (q) pritisnite na osovinu
i zatezni prsten zakrenite u blokirani položaj.
3. Da biste samozateznu glavu zamijenili
držačem alata SDS Plus®, prvo uklonite
samozateznu glavu na isti način kao i držač
alata SDS Plus®. Zatim postavite držač alata
32
NAPOMENA: D25303DH nije kompatibilan
s verzijama DCH143, DCH243 ili TYPE 1 modela
DCH253 i DCH254.
DCH274 dostupan je u kompletu uz D25303DH
i proširenom kutijom kompleta kao DCH275.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
uputa i važećih propisa.
• Pazite na razmještaj cjevovoda
i ožičenja.
• Na alat primijenite lagani pritisak
(približno 5 kg). Suvišna sila ne
ubrzava bušenje, već smanjuje
učinkovitost alata i može skratiti
njegov životni vijek.
HRVATSKI
• Da biste spriječili oštećivanje
poklopca protiv prašine, ne bušite
suviše duboko (o).
• Alat uvijek čvrsto držite objema
rukama i osigurajte čvrst stav. Alat
uvijek upotrebljavajte s pravilno
postavljenim bočnim rukohvatom.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku, kako je prikazano na crtežu 6.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (h), dok drugom rukom
držite bočni rukohvat (e).
Rad s bušilicom (crtež 1)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
rizik od ozljeda, UVIJEK provjerite
je li radni materijal dobro učvršćen ili
pritegnut. Ako bušite tanke materijale,
ispod materijala podmetnite komad
drveta kako biste spriječili oštećivanje
radnog materijala.
RAD S BUŠAĆIM ČEKIĆEM (CRTEŽ 1)
1. Sklopku načina rada (c) postavite u položaj
bušaćeg čekića.
2. Umetnite odgovarajući nastavak za bušenje.
Za postizanje najboljih rezultata upotrijebite
kvalitetne nastavke s karbidnim vrhovima.
3. Po potrebi prilagodite bočni rukohvat (e).
4. Označite mjesto za bušenje rupe.
5. Nastavak za bušenje postavite na oznaku
i uključite alat.
BUŠENJE VRTNJOM (CRTEŽ 1)
1. Birač načina rada (c) postavite u položaj
rotacijskog bušenja.
2. Ovisno o vašem alatu, slijedite odgovarajuće
upute:
– Postavite prilagodnik glave / sklop glave
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Dostupni su posebni SDS Plus® prilagodnici
s navojem namijenjeni za standardne
zatezne glave od 10 ili 13 mm za upotrebu
nastavaka s ravnim prihvatnim dijelom.
– Zamijenite držač alata SDS Plus®
samozateznom glavom (DCH254,
DCH274).
3. Nastavite kako je opisano za bušaći čekić.
UPOZORENJE: U načinu rada
s rotacijskim čekićem nikad ne
upotrebljavajte standardne stezne
glave.
RAD S VIJCIMA (CRTEŽ 1)
1. Birač načina rada (c) postavite u položaj
rotacijskog bušenja.
2. Odaberite smjer vrtnje.
3. Ovisno o vašem alatu, slijedite odgovarajuće
upute:
– Umetnite poseban prilagodnik za rad
s vijcima SDS Plus® za upotrebu uz
šesterokutne nastavke odvijača (DCH143,
DCH243, DCH253, DCH273).
– Zamijenite držač alata SDS Plus®
samozateznom glavom (DCH254,
DCH274).
4. Umetnite odgovarajući nastavak odvijača.
Prilikom rada s vijcima s ravnim urezom
u glavi, uvijek upotrebljavajte nastavak
s navlakom za namještanje.
5. Da biste spriječili oštećivanje glave vijka,
lagano pritisnite prekidač s regulacijom brzine
(a). U suprotnom smjeru vrtnje (ulijevo), brzina
alata automatski se smanjuje radi olakšanog
uklanjanja vijka.
6. Kad se glava vijka poravna s površinom
radnog materijala, otpustite prekidač
s regulacijom brzine kako biste spriječili
ulazak glave vijka u radni materijal.
OTKIDANJE (SL. 1)
1. Sklopku načina rada (c) postavite u položaj
"samo čekić".
2. Umetnite odgovarajuće dlijeto i provjerite je li
pravilno učvršćeno.
33
HRVATSKI
3. Po potrebi podesite bočni rukohvat (e).
4. Uključite alat i započnite s radom.
Možda ćete morati nakratko pokrenuti motor
nakon prebacivanja iz rada dlijetom u rotacijske
načine, kako bi se zupčanici poravnali.
UPOZORENJE:
• Ne upotrebljavajte ovaj alat za
miješanje ili kao crpku za lako
zapaljive ili eksplozivne tekućine
(benzin, alkohol, itd.).
• Ne miješajte zapaljive tekućine, koje
su tako i označene.
ODRŽAVANJE
Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih
ozljeda, isključite alat i uklonite
akumulator prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
Slučajno uključivanje alata može
uzrokovati ozljede.
Ovaj alat nije namijenjen servisiranju od strane
korisnika. Nakon približno 40 sati upotrebe, alat
odnesite ovlaštenom servisnom agentu tvrtke
DEWALT. U slučaju ranije pojave bilo kakvih
problema, kontaktirajte ovlaštenog servisnog
agenta tvrtke DEWALT.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Unutar uređaja nema dijelova namijenjenih
servisiranju.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Prije bilo kakvog čišćenja
punjač odvojite od utičnice električne
mreže. Nečistoća i masnoća s vanjske
strane punjača mogu se ukloniti
krpom ili mekanom (ne metalnom)
četkom. Ne koristite vodu ili bilo kakve
otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije proizvela tvrtka DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, njegova
upotreba s ovim alatom može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost
od ozljeda, uz ovaj proizvod treba
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kao opcija, raspoložive su različite vrste
SDS Plus® nastavaka za bušenje.
Dodatna oprema i dodaci moraju se redovito
podmazivati oko SDS Plus® ležišta.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite
zaštitu za oči i odobrenu masku protiv
prašine.
34
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni komunalni otpad.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
HRVATSKI
Lokalni zakoni mogu propisivati zasebno
odlaganje električnih proizvoda iz kućanstva, na
mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem
ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator potpuno ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Predajte
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Prikupljeni akumulatori bit će
reciklirani ili pravilno uklonjeni.
35
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
36
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
PROFESIONALNI BEŽIČNI ELEKTROPNEUMATSKI ČEKIĆ DCH143, DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
Tip
Maks. izlazna snaga
Brzina bez opterećenja
Frekvencija udara
Pojedinačna udarna energija
(EPTA 05/2009)
Maks. kapacitet bušenja
u čeliku/drvetu/betonu
Stezna glava
Prečnik prihvata
Tip baterije
Težina (bez baterije)
W
min-1
u/min
DCH143
14,4
1
400
0-1100
0-4350
DCH243
18
1
400
0-1150
0-4400
DCH253
18
2
400
0-1200
0-4500
DCH254
18
2
400
0-1200
0-4500
DCH273
18
1
400
0-1100
0-4600
DCH274
18
1
400
0-1100
0-4600
J
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
VDC
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
54
54
54
54
54
54
Litijum-jonska Litijum-jonska Litijum-jonska Litijum-jonska Litijum-jonska Litijum-jonska
kg
2,5
2,4
2,5
2,7
2,5
2,7
mm
Ukupne vrednosti za buku i vibracije (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745-2-6:
LPA (emisija nivoa zvučnog pritiska)
dB(A)
86
86
86
LWA (nivo zvučne snage)
dB(A)
97
97
97
KWA (odstupanja za zadati nivo buke)
dB(A)
3
3
3
Bušenje u betonu
Emisiona vrednost vibracija ah,HD = m/s²
Odstupanje K =
m/s²
Rad sa dletom
Emisiona vrednost vibracija
m/s²
ah,Cheq =
Odstupanje K =
m/s²
Bušenje u metalu
Emisiona vrednost vibracija ah,D = m/s²
Odstupanje K =
m/s²
Odvrtanje i uvrtanje
Emisiona vrednost vibracija ah =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
86
97
3
86
97
3
86
97
3
6,6
1,5
7,4
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
5,4
6,0
5,4
5,4
5,4
5,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
37
SRPSKI
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Punjiva baterija
Tip baterije
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Litijum-jonska
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Težina
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Punjiva baterija
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Tip baterije
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Litijumjonska
Napon
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Težina
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Punjač
Napon napajanja
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Litijum-jonska
VAC
Tip baterije
Pribl. vreme punjenja
baterije
min
Težina
kg
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
Osigurači:
Evropa
230 V alati
U.K. i Irska
230 V alati
10 ampera, mrežno
napajanje
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
38
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako se ne
izbegne izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
SRPSKI
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usaglašenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za inženjering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.10.2014
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
39
SRPSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje
koji je ostao u rotirajućem delu električnog
alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od slučajnog
pokretanja električnog alata.
40
d)
e)
f)
g)
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršiti samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alate koristite samo sa
punjivim baterijama koje su dizajnirane
specijalno za njih. Upotreba bilo koje
druge punjive baterije može izazvati
opasnost od povreda ili požara.
c) Ako se punjiva baterija ne koristi,
čuvajte je dalje od metalnih predmeta
kao što su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave
spoj između kontakata. Kratkospajanje
baterijskih kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz baterije,
izbegavajte kontakt sa njom. Ako
slučajno dođe do kontakta, isperite
mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
SRPSKI
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna uputstva za
elektropneumatske čekiće
• Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne drške koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
• Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove. Kontakt sa žicom
pod naponom može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
• Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
• Nosite zaštitne naočare ili druga sredstva
za zaštitu očiju. Rad sa dletom može dovesti
do razletanja opiljaka. Leteći opiljci mogu
prouzrokovati trajno oštećenje oka. Nosite
masku za prašinu ili respirator tokom aplikacija
pri kojima se stvara prašina. Zaštita za sluh
može biti potrebna za mnoge aplikacije.
• Čvrsto držite alat u svakom trenutku. Ne
pokušavajte da radite sa ovim alatom ako
ga ne držite obema rukama. Preporučuje se
da se bočna drška uvek koristi. Ako se za rad
sa ovim alatom koristi samo jedna ruka doći
će do gubitka kontrole. Probijanje ili obrada
tvrdih materijala, kao što je čelična šipka,
takođe može biti opasno. Pre upotrebe dobro
pričvrstite bočnu dršku.
• Ne radite sa ovim alatom duže vreme.
Vibracije koje se stvaraju pri udarnoj funkciji
mogu biti štetne za vaše šake i ruke.
Koristite rukavice da biste osigurali dodatnu
amortizaciju i ograničite izlaganje čestim
pauzama za odmor.
• Nemojte sami da popravljate burgije.
Popravku dleta treba da vrši ovlašćeni
specijalizovani stručnjak. Nepravilno
osposobljena dleta mogu dovesti do povrede.
• Nosite rukavice pri radu sa alatom ili
zameni burgije. Pristupačni metalni delovi
•
•
•
•
na alatu i burgije mogu postati izuzetno vrući
tokom rada. Komadići polomljenog materijala
mogu dovesti do povreda nezaštićenih ruku.
Nikad ne odlažite alat dok se bit potpuno
ne zaustavi. Bitovi koji se kreću mogu
dovesti do povrede.
Zaglaveljene burgije i dleta ne udarajte
čekiće da biste ih izvadili. Delići metala ili
opiljci materijala mogu se odvojiti i izazvati
povredu.
Lagano pohabana dleta mogu se naoštriti
brušenjem.
Električni kabl držite dalje od rotirajućeg
pribora. Ne namotavajte kabl oko bilo kog
dela svog tela. Električni kabl koji je obmotan
oko rotirajućeg bita može dovesti do telesnih
povreda i gubitka kontrole.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
udarnih bušilica:
– Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2014 XX XX
Godina proizvodnje
41
SRPSKI
Važna sigurnosna uputstva za sve
punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za
rad kompatibilnih punjača baterija.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač
priključen u struju, punjač može da
se kratkospoji stranim predmetima.
Strani predmeti koji su provodni, kao
što su brusna prašina, metalni opiljci,
čelična vuna, aluminijumska folija
ili nagomilavanje čestica metala, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje
od šupljina na punjaču. Punjač treba
uvek iskopčati od izvora napajanja
kada se u njemu ne nalazi baterija.
Iskopčajte punjač sa napajanja pre
radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite bateriju
drugim punjačima već samo onim koji
su navedeni u ovom priručniku. Punjač
i baterija su specijalno dizajnirani za
zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
42
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen
njegov kabl ili utikač — odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćen servisni centar kada je
neophodna popravka. Nepravilno ponovno
sastavljanje može dovesti do rizika od
električnog udara ili požara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili slično kvalifikovano lice
kako bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete
2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230 V. Ne pokušavajte da koristite drugi
napon. To se ne odnosi na automobilski
punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjači DCB105, DCB107 i DCB112 prihvataju
litijum-jonske baterije od 10,8 V, 14,4 V i 18 V
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
i DCB185).
DEWALT punjači ne zahtevaju podešavanje
i dizajnirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
SRPSKI
2. Stavite punjivu bateriju (f) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
–– –– –– –– –– –– ––
potpuno napunjena
––––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
kašnjenje zbog
vruće/hladne baterije
zameniti punjivu
bateriju
••••••••••••••
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112
punjenje u toku
–– –– –– –– ––
potpuno napunjena
–––––––––––––––
kašnjenje zbog vruće/
hladne baterije"
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Crvena lampica
nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli
tokom ove operacije. Čim baterija dostigne
prikladnu temperaturu, žuta lampica
se isključuje i punjač se vraća opet
u postupak punjenja.
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE BATERIJE
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
odlaganje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu na
toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz ceo
ciklus punjenja i neće dostići maksimalni kapacitet
čak i ako se baterija zagreje.
SAMO LITIJUM-JONSKE BATERIJE
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi,
Li-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni
do kraja.
Važna sigurnosna uputstva za sve
baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte
silom u punjač. Ne modifikujte punjivu
bateriju da bi mogla da se postavi
u nekompatibilni punjač jer baterija može
da pukne i dovede do ozbiljnih telesnih
povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 °C (105 °F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
43
SRPSKI
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se
ili oštećeni na drugi način (npr.
probušeni ekserom, udareni čekićem,
nagaženi). Može doći do električnog
udara. Oštećene punjive baterije
treba vratiti u servisni centar radi
recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (Li Ion)
• Ne sagorevajte punjive baterije čak
iako su ozbiljno oštećenje ili potpuno
istrošene. Baterija može da eksplodira
u požaru. Prilikom sagorevanja litijum-jonskih
baterija stvaraju se toksična isparenja
i materijali.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom ispirajte
otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne
prestane. Ako je potrebna medicinska nega:
elektrolit baterije predstavlja mešavinu
tečnosti organskih karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Transport
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski propisi
za opasna dobara (IMDG) i Evropski sporazum
u vezi internacionalni transport opasnih dobara
putevima (ADR). Litijum-jonske ćelije i baterija
su testirane sa poglavljem 38.3 iz uputstva za
testiranje i kriterijumi UN preporuka za transport
opasnih dobara.
44
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno, dva
slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije imaju
vrednost vat časova označenu na pakovanju.
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta. Međutim,
ne daje se nikakva garancija, bilo eskplicitno
ili podrazumevano. Kupac ima odgovornost da
osigura svoje delatnosti u skladu sa primenjivim
propisima.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
Model DCH143 radi na baterije od 14,4 V. Modeli
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 i DCH274
rade na baterije od 18 V.
Modeli baterije DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 ili DCB145 (14,4 V) se mogu
koristiti sa DCH143.
Modeli baterije DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B ili
DCB185 (18 V) se mogu koristiti sa DCH243,
DCH253, DCH254 DCH273 i DCH274.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće. Za
optimalne performanse i vek trajanja baterije,
punjive baterije čuvajte na sobnoj temperaturi
kada se ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
SRPSKI
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
1 Bočna ručica i šipka za dubinu
Oznake na punjaču i punjivoj bateriji
2 Baterije (D2, L2, M2, P2)
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
mogu pokazivati sledeće piktograme:
3 Baterije (D3, L3, M3, P3)
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Punjenje baterije u toku.
1 Punjač
1 Baterija (D1, L1, M1, P1)
1 Stezna glava bez ključa (DCH254, DCH274)
1 Kutija alata
1 Uputstvo za upotrebu
NAPOMENA: Punjive baterije i punjači se ne
nalaze u sadržaju isporuke kod N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti uputstvo.
Opis (sl. 1, 3, 7)
Baterija je puna.
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Puniti samo između 4 °C i 40 °C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
a. Prekidač za regulaciju brzine
b. Dugme za hod napred/nazad
c. Birač režima rada
d. Radno svetlo (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Bočna drška
f. Punjiva baterija
g. Taster za oslobađanje baterije
h. Glavna drška
i. Simbol burgije (režim rotacionog bušenja)
j. Simbol udarno bušenje (režim rotacionog
udarnog bušenja)
k. Simbol čekić (režim samo udaranja)
l. SDS Plus® držač alata
m. Prsten
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
Punite DEWALT baterije samo
u DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja i ostalih opasnih situacija.
Ne sagorevajte punjive baterije.
n. Taster za pokazivač napona
o. Poklopac za prašinu
p. Stezni prsten za zaključavanje
q. Stezna glava bez ključa (DCH254, DCH274)
r. Kuka za kaiš (DCH273, DCH274)
s. Aktivna kontrola vibracija (DCH273, DCH274)
t. Električni priključak za sistem izvlačenja
prašine
u. Dugme za biranje režima rada
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Bežični elektro-pneumatski čekić
NAMENA
Vaš DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 i DCH274 bežični elektro-pneumatski
45
SRPSKI
čekić su konstruisani za profesionalno bušenje
i udarno bušenje, kao i za odvijanje vijaka
i dletovanje.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ovi elektro-pneumatski čekići su profesionalni
električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to
nije nužno. Koristite odobreni produžni kabl
koji je pogodan za ulazni priključak vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1 mm²;
maksimalna dužina je 30 m.
46
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
Uvek isključite alat pre stavljanja ili
vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
Stavljanje i vađenje punjive baterije
iz alata (sl. 3)
UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika
od povrede, nikada nemojte pritisnuti
dugme za oslobađanje baterije
bez vađenja baterije. Pritiskanje
dugme za oslobađanje baterije bez
odstranjivanje baterije može dovesti
do neočekivanog ispadanja baterije.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, uverite se da
je baterija kompletno napunjena pre upotrebe.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte bateriju (f) sa šinama unutar drške
alata (sl. 3).
2. Ugurajte bateriju u dršku dok se ne utvrdi
čvrsto u alatu i osigurajte je da ne ispadne.
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje baterije (g)
i jako povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako kako
je opisano u ovom priručniku u odeljku
o punjaču.
PUNJIVE BATERIJE SA POKAZIVAČEM
NAPONA (SL. 3)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (n) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg korisnika.
SRPSKI
Regulator brzine (sl. 1)
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač
za uključivanje i isključivanje (a). Da biste
isključili alat, pustite prekidač za uključivanje
i isključivanje. Vaš alat ima kočnicu. Držač alata
će se zaustaviti čim se prekidač za uključivanje
i isključivanje potpuno pusti.
NAPOMENA: Kada se alat prvi put pokrene
nakon promene hoda, možda ćete čuti „klik“ na
samom početku. To je normalno i ne ukazuje na
problem.
Radna lampa (sl. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine vam omogućava da izaberete najbolju
brzinu za određenu primenu. Jače pritiskanje
okidača dovodi do bržeg rada alata. Da bi se
obezbedio maksimalan životni vek alata, regulator
brzine koristite samo za započinjanje rupa ili
pritezanje zavrtnja za učvršćivanje.
Postoji radna lampa (d) smeštena na prednjoj
strani alata. Radna lampa će se aktivirati kad se
pritisne prekidač za uključivanje i isključivanje.
Radno osvetljenje se aktivira kada pritisnite
prekidač i isključuje se automatski posle
20 sekundi kada otpustite prekidač. Kada je
prekidač pritisnuti, onda je i svetlo uključeno.
NAPOMENA: Neprekidno korišćenje regulatora
brzine se ne preporučuje. To može da ošteti
prekidač i treba ga izbegavati.
NAPOMENA: Radna lampa služi za osvetljavanje
neposredne radne površine i nije namenjena da
se koristi kao baterijska lampa.
Bočna drška (sl. 1)
Biranje režima rada (sl. 1)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnost od telesnih povreda, UVEK
koristite alat sa pravilno montiranom
bočnom drškom. Ako tako ne
postupite, bočna drška može iskliznuti
tokom rada usled čega će doći do
gubitka kontrole. Alat držite obema
rukama radi maksimalne kontrole.
Bočna drška (e) se pričvršćuje na prednji deo
kućišta i može se rotirati za 360° da bi se
prilagodila levorukim ili desnorukim korisnicima.
Bočna drška se mora dovoljno pritegnuti da bi bila
otporna na rotaciju alata u slučaju da se pribor
zaglavi ili blokira. Bočnu dršku uhvatite pri kraju
radi kontrole alata u slučaju blokade.
Za olabavljivanje bočne drške okrećite je ulevo.
Dugme za hod napred/nazad (sl. 1, 2)
UPOZORENJE: Uvek sačekajte da se
motor potpuno zaustavi pre promene
smera rotacije.
Dugme za hod napred/nazad (b) određuje
smer alata a služi i kao dugme za blokadu
u isključenom položaju.
Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za
hod napred/nazad na desnoj strani alata.
Da biste izabrali hod nazad, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za
hod napred/nazad na levoj strani alata.
Srednji položaj ovog dugmeta blokira alat
u isključenom položaju. Pri promeni položaja
ovog dugmeta, obavezno pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje.
UPOZORENJE: Ne birajte režim rada
dok alat radi.
Vaš alat je opremljen sa odvojenim biračem
režima rada (c) za prebacivanje između režima
rotaciono bušenje, rotaciono udarno bušenje
i režim udaranja.
Rotaciono bušenje: za odvrtanje i uvrtanje
i za bušenje u čeliku, drvetu i plastici.
Rotaciono udarno bušenje: za bušenje
u beton i zidu od cigala.
Samo udaranje: za lako klesanje.
Pre nego što pokušate da okrećete birač režima
pritisnite dugme birača režima (u). Za rotaciono
bušenje, okrećite birač režima rada (c) dok
strelica ne pokaže simbol burgije (i). Za rotaciono
udarno bušenje, poravnajte strelicu sa simbolom
za udarno bušenje (j). Za režim samo udaranje,
poravnajte strelicu sa simbolom čekić (k).
NAPOMENA: Birač režima rada (c) mora uvek
biti u režimu rotaciono bušenje, rotaciono udarno
bušenje ili samo udaranje. Ne postoje radni
položaji između tih simbola.
Aktivna kontrola vibracija (sl. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Aktivna kontrola vibracija neutralizuje vibracije
koje potiču od udarnog mehanizma. Smanjenje
vibracija šake i ruke omogućava udobnije
korišćenje uređaja u dužim vremenskim periodima
i produžava vek trajanja uređaja. Tokom rada
mehanizam pod oprugom čini protivtežu
47
SRPSKI
vibracionim silama. To se može osetiti od strane
efekta amortizovanja kada primenjujete pritisak
na alatu. Uverite se da ste aktivirali oprugu, ali ne
prejako. Mehanizam treba da "pliva."
Kuka za kaiš (sl. 1, 4)
DCH273, DCH274
Kuka za kaiš (r) je smeštena ispod glavne
ručice (h) na levoj strani alata. Izvucite kuku za
kaiš iz bočne strane alata. Uvucite kuku za kaiš
iz bočne strane alata. Kuka za kaiš (r) i može
se lako pozicionirati ulevo ili udesno od alata za
levoruke ili desnoruke korisnike.
1. Pozicionirajte kuku za kaiš u izvučenom
stanju i skinite šestougani vijak koji se nalazi
na donjoj strani glavne ručice.
2. Izvucite kuku za kaiš dok je ne oslobodite od
alata.
3. Umetnite nazad kuku za kaiš na željenoj
strani i ugurajte je u otvoru.
NAPOMENA: Na nekim modelima otvor
može da bude pokriven nalepnicom. Ili
uklonite nalepnicu ili probušite nalepnicu da
biste otkrili otvor ispod.
4. Umetnite ponovo vijak i pritegnite ga
bezbedno.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
standardne stezne glave u režimu
rotaciono udarno bušenje.
Spojnica za preopterećenje
Nameštena su dva različita tipa spojnica za
preopterećenje. Modeli DCH143, DCH243,
DCH253 i DCH254 imaju mehaničku spojnicu
za preopterećenje, a modeli DCH273 i DCH274
imaju elektronsku spojnicu za preopterećenje.
U slučaju zaglavljivanje burgije, prekida se
pogon vretena za bušenje. Ne modelima sa
mehaničkom spojnicom indikacija da se spojnica
aktivirala je čujno zapiranje zajedno sa uvećanom
vibracijom. Kada se elektronska spojnica aktivira,
onda se motor uzastopno uključuje i isključuje
nekoliko sekundi i time kopira način na koji se
ponaša aktivirana mehanička spojnica. Otpustite
i pritisnite prekidač za ponovno aktiviranje
pogona.
Zbog sila koje se pritom javljaju, uvek držite alat
bezbedno obema rukama i zauzmite stabilan
položaj.
Sistem za izvlačenje prašine (sl. 1)
Na raspolaganju je namenski integrisani sistem za
izvlačenje (D25303DH) i može se kupiti odvojeno.
Ako ne želite da koristite kuku, možete je skinuti
sa alata kompletno.
Za rad sistem D25303DH koristi električni
priključak (t) na elektro-pneumatskom čekiću.
SDS Plus® držač alata (sl. 5)
Modeli DCH253, DCH254 (samo TIP 2),
DCH273 i DCH274 su opremljeni sa električnim
priključkom (t).
Za umetanje burgije ili dleta, utaknite telo burgije
oko 19 mm (3/4") u SDS Plus® držač alata (l).
Gurnite i okrećite bit tako da upadne na svoje
mesto. Bit će biti bezbedno učvršćen.
Da biste izvadili bit, povucite rukavac (m) unazad
i izvadite bit.
Zamena SDS Plus® držač alata se
steznom glavom bez ključa (sl. 7)
DCH254, DCH274
1. Okrenite prihvat za zaključavanje (p)
u otključani položaj i izvucite SDS Plus®
držač alata (l).
2. Pritisnite steznu glavu bez ključa (q) na
vreteno i okrenite prihvat za zaključavanje
u zaključani položaj.
3. Da biste zamenili steznu glavu bez ključa
sa SDS Plus® držače, alata, prvo uklonite
steznu glavu bez ključa na isti način kao što
ste skinuli SDS Plus® držača glave. Zatim
namestite SDS Plus® držač alata na isti način
kao što ste namestili steznu glavu bez ključa.
48
NAPOMENA: Sistem D25303DH nije
kompatibilan sa modelima DCH143, DCH243 ili
TIP 1 verzijama modela DCH253 i DCH254.
Model DCH274 je na raspolaganju kompletno sa
sistemom D25303DH i proširenom garniturom
alata kao DCH275.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
• Vodite računa o položaju vodovodnih
cevi i električnih kablova.
• Primenjujte samo blagi pritisak
na alat (oko 5 kg). Prevelika sila
ne ubrzava bušenje, ali smanjuje
performanse alata i može skratiti
njegov vek trajanja.
SRPSKI
• Ne bušite ili ne vodite previše
duboko da biste sprečili oštećenje
štitnika za prašinu (o).
• Uvek čvrsto držite alat sa obe ruke
i obezbedite siguran položaj. Alat
uvek koristite sa pravilno montiranom
bočnom drškom.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 6)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici 6.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti glavnu dršku (h), a drugom bočnu
dršku (e).
Bušenje (sl. 1)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja
ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili
pribora.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, UVEK se
pobrinite za to da radni komad bude
učvršćen ili čvrsto stegnut. Ako se
buši tanak materijal, koristite drvene
„podloge“ radi sprečavanja oštećenja
materijala.
UDARNA FUNKCIJA (SL. 1)
1. Prekidač za biranje režima rada (c) postavite
u položaj "rotaciono bušenje".
2. Umetnite odgovarajuću burgiju. Za postizanje
najboljih rezultata, koristite visokokvalitetne
burgije sa karbidnim vrhom.
3. Podesite bočnu dršku (e) prema potrebi.
4. Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
5. Burgiju postavite na to mesto i uključite alat.
ROTACIONO BUŠENJE (SL. 1)
1. Prekidač za biranje režima rada (c) postavite
u položaj "rotaciono bušenje".
2. U zavisnosti od vašeg alata, sledite naredna
uputstva:
– Namestite adapter stezne glave/sklop
stezne glave (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Specijalni SDS Plus® adapteri sa
navojem su na raspolaganju za upotrebu
sa standardnim steznim glavama od 10 ili
13 mm da bi se omogućila upotreba bitova
sa pravom osovinom.
– Zamenite SDS Plus® držač alata sa
steznom glavom bez ključa (DCH254,
DCH274).
3. Postupite kao što je opisano za rotaciono
udarno bušenje.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
standardne stezne glave u režimu
rotaciono udarno bušenje.
UVRTANJE I ODVRTANJE (SL. 1)
1. Prekidač za biranje režima rada (c) postavite
u položaj "rotaciono bušenje".
2. Odaberite smer okretanja.
3. U zavisnosti od vašeg alata, sledite naredna
uputstva:
– Umetnite specijalni SDS Plus® adapter
odvijača koji se koristi sa šestougaonim
bitovima odvijača (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Zamenite SDS Plus® držač alata sa
steznom glavom bez ključa (DCH254,
DCH274).
4. Umetnite odgovarajući bit odvijača. Kada
radite sa zavrtnjima sa bušenom glavom uvek
koristite bitove sa lokacionim rukavcem.
5. Lagano pritisnite prekidač regulatora brzine
(a) radi sprečavanja oštećenja glave zavrtnja.
U suprotnom smeru okretanja (levo) brzina
alata se automatski smanjuje radi lakšeg
izvlačenja zavrtnja.
6. Kada zavrtanj bude u nivou sa radnim
komadom, pustite prekidač regulatora brzine
kako bi se sprečilo da glava zavrtnja uđe
u radni u komad.
KLESANJE (SL. 1)
1. Prekidač birača režima rada (c) postavite
u položaj "samo udarna funkcija".
2. Umetnite odgovarajuće dleto i proverite da li
je pravilno učvršćen.
49
SRPSKI
3. Podesite bočnu dršku (e) prema potrebi.
4. Uključite alat i počnite sa radom.
Ponekad će biti neophodno kratko uključiti
rad motora nakon promene iz režima klesanja
u režimu rotacije da bi se zupčanici poravnjali.
UPOZORENJE:
• Ne koristite ovaj alat za mešanje
ili pumpanje lako zapaljivih ili
eksplozivnih tečnosti (benzin,
alkohol, itd.).
• Ne mešajte zapaljive tečnosti.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora. Slučajno pokretanje može
dovesti do povrede.
Korisnik ne može da servisira ovaj uređaj. Ovaj
alat odnesite u ovlašćeni DEWALT servis na
proveru posle pribiližno 40 radnih sati. Ako se
neki problem javi pre ovog roka, kontaktirajte
ovlašćenog DEWALT servisera.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
nemetalnih delova alata. Te hemikalije
mogu da oslabe materijale koji se
koriste za nemetalne delove. Koristite
samo krpu koja je navlažena vodom
i blagu sapunicu. Nikad nemojte
dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata
u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporuči DEWALT.
Razni tipovi SDS Plus® burgija i dleta mogu se
nabaviti dodatno kao opcija.
Korišćeni pribori i priključci moraju se redovno
podmazivati u predelu SDS Plus®.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
50
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
SRPSKI
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba ih
zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
51
МАКЕДОНСКИ
ИЗДРЖЛИВА БЕЗЖИЧНА РОТАЦИОНА
УДАРНА ДУПЧАЛКА DCH143, DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Vеднонасочна
DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
14,4
18
18
18
18
18
струја
Тип
Максимален капацитет на
напојување
Брзина без оптоварување
Брзина на удар
Единечна сила на удар
(EPTA 05/2009)
Максимален опсег на дупчење
во челик/дрво/бетон
Футер
Дијаметар на прстенот
1
1
2
2
1
1
W
400
400
400
400
400
400
min-1
Удари/
минута
0-1100
0-1150
0-1200
0-1200
0-1100
0-1100
0-4350
0-4400
0-4500
0-4500
0-4600
0-4600
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
J
mm
mm
Тип на батерија
Тежина (без батерискиот пакет)
kg
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,5
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,4
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,5
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,7
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,5
SDS Plus®
54
Литиумјонска
2,7
86
86
97
97
3
3
Вкупна вредност на врева и вибрации (векторска сума по три оски) спрема EN 60745-2-6:
LPA (ниво на звучен притисок на
dB(A)
86
86
86
86
емисија)
dB(A)
97
97
97
97
LWA (ниво на звучна моќност)
KWA (отстапување за дадено ниво
dB(A)
3
3
3
3
на звук)
Дупчење во бетон
Вредност на емисијата на
вибрации ah,HD =
Отстапување К =
Длетување
Вредност на емисијата на
вибрации ah,Cheq =
Отстапување К =
Дупчење во метал
Вредност на емисијата на
вибрации ah,D =
Отстапување К =
52
m/s²
6,6
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
5,4
6,0
5,4
5,4
5,4
5,4
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
МАКЕДОНСКИ
Одвртување и навртување
Вредност на емисијата на
вибрации ah =
Отстапување К =
m/s²
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
DCB140
Батериски пакет
Тип на
батеријата
Напон
DCB141
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Литиум-јонска Литиум-јонска Литиум-јонска Литиум-јонска Литиум-јонска Литиум-јонска
Vеднонасочна
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
струја
Капацитет
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Тежина
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Батериски пакет
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Тип на
батеријата
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
18
18
18
18
18
18
18
18
Напон
Vеднонасочна
струја
Капацитет
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Тежина
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
53
МАКЕДОНСКИ
Полнач
Напон од
приклучница за
струја
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Литиум-јонска
Литиум-јонска
Литиум-јонска
Vнаизменична
струја
Тип на батеријата
Приближно време
на полнење на
батериските пакети
min
Тежина
kg
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
Осигурувачи:
Европа
Велика
Британија
и Ирска
Алатки за 230 V
Алатки за 230 V
Потребен
е осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Потребен
е осигурувач
од 3 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна
употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
54
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Означува ризик од пожар.
EC-Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT декларира дека производите
опишани во делот Технички податоци се во
склад со: 2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 607452-6.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја
дава оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.10.2014
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
МАКЕДОНСКИ
Општи мерки за безбедност при
употреба на електрични алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
г)
д)
ѓ)
електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете
го кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или
подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен
удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
55
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
е)
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со
прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
56
г)
д)
ѓ)
е)
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја
на поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават
и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б) Употребувајте ги електричните
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето
на краток спој помеѓу батериските
МАКЕДОНСКИ
г)
терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде
во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни безбедносни инструкции за ротациони чекани
•
•
• Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
• Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда
кај ракувачот.
• Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
секачката алатка може да дојде во
допир со скриени жици. Допирање на
жица под напон ќе ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
• Користете стегачи или друг
практичен начин за зацврснување
и поддршка на работниот материјал
врз стабилна платформа.
Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
• Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Чукањето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Употребувајте маски против прав
или респиратори при работи во кои
се створа прав. Заштита за ушите
е потребна за повеќето работи.
• Држете ја цврсто алатката во
секој момент. Не се обидувајте да
•
•
•
•
•
работите со алатката доколку не ја
држите со двете раце. Се препорачува
страничната рачка да се употребува
во секој момент. Работењето со
оваа алатка со една рака ќе доведе до
губење на контрола. Пробивањето или
наидувањето на цврсти материјали
како што се прачки од арматура исто
така може да биде опасно. Затегнете
ја цврсто страничната рачка пред
употребување на алатката.
Не работете со алатката во долги
временски интервали. Вибрациите
што ги предизвикува чукањето
можат да бидат штетни за вашите
раце. Употребувајте ракавици за да
осигурате дополнителна заштита
и ограничете го излагањето на
вибрации со правење на чести паузи за
одмор.
Не ги поправајте додатоците сами.
Поправањето на длетата треба
да го врши овластен специјалист.
Неправилно поправените длета можат
да предизвикаат повреда.
Носете ракавици кога работите
со алатката или кога менувате
додатоци. Достапните метални
делови од алатката и додатоците
можат силно да се загреат за време
на работата. Парчиња на откршен
материјал можат да ги повредат
незаштитените раце.
Никогаш не ја спуштајте алатката
додека додатокот целосно не
престане да се движи. Подвижните
додатоци може да предизвикаат
повреди.
Не ги удирајте заглавените додатоци
со чекан за да ги ослободите. Парчиња
метал или делчиња од материјалот
може да излетаат и да предизвикаат
повреда.
Делумно истрошени длета можат
повторно да се наострат со брусење.
Држете го струјниот кабел подалеку
од вртечкиот додаток. Немојте да
го обвиткувате кабелот околу било
кој дел од Вашето тело. Електричен
кабел што е завиткан околу вртечки
додаток може да предизвика повреда на
ракувачот и губење на контрола.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на електропневматски чекани:
57
МАКЕДОНСКИ
– Повреди предизвикани заради допирање
на вртечките или загреаните делови на
алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од приклештување на прстите
кога се менува додатокот.
– Здравствени опасности предизвикани
од вдишување на прав при обработка на
бетон и/или ѕидна конструкција.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на површината од куќиштето која го формира
зглобот за монтирање помеѓу алатката
и батеријата.
На пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни упатства за безбедност за
сите полначи на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
компатибилни полначи на батерии.
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите
упатства и предупредувачки ознаки
на полначот, батерискиот пакет
и производот што го користи
батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
58
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батерии
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда
на ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на
струја, страно тело може
да предизвика краток спој во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се ситна прав, метални
струганици, челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте
го полначот од извор на струја
кога нема батериски пакет во
отворот. Исклучете го полначот
од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен
оние споменати во ова упатство.
Полначот и батерискиот пакет се
специјално направени да работат
заедно.
• Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT. Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот
од оштетување на електричниот
приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
начин изложен на оштетување или
оптоварување.
Не употребувајте продолжен
кабел доколку тоа не е апсолутно
потребно. Употребата на несоодветен
продолжен кабел може да доведе до
ризик од пожар или електричен удар.
Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина. Полначот се вентилира
преку отворите на горната и долната
страна од куќиштето.
Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок — обезбедете
тие веднаш да бидат заменети.
Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога е потребно одржување
или сервис. Несоодветното повторно
склопување може да доведе до ризик од
електричен удар и пожар.
Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
Полначот е наменет за употреба
со стандардна електрична струја
со напон од 230 V. Немојте да се
обидувате да го употребувате со
било кој друг напон. Ова не важи за
транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
Полначите DCB105, DCB107 и DCB112 полнат
литиум-јонски батериски пакети од 10,8 V,
14,4 V и 18 V (DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B и DCB185).
DEWALT полначите не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење (скица 2)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го
вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (f) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
–– –– –– –– –– –– ––
целосно наполнета
––––––––––––––––––––––
застој поради топла ––– • ––– • ––– • –––
или ладна батерија
заменете го
батерискиот пакет
••••••••••••••
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112
се полни
–– –– –– –– ––
целосно наполнета
–––––––––––––––
застој поради топла
или ладна батерија*
–– –– –– –––––
59
МАКЕДОНСКИ
*DCB107, DCB112: Црвената светилка
ќе продолжи да трепка, но жолт
индикатор ќе свети за време на овој
процес. Откако батеријата ќе постигне
соодветна температура, жолтиот
индикатор ќе се исклучи и полначот ќе
продолжи со полнењето.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет.
Полначот ќе го покаже дефектниот батериски
пакет со тоа што нема да се вклучи
сијаличката или со трепкање на сијаличката
како при проблем со пакетот или полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање
во овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА ИЛИ ЛАДНА БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
САМО ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
60
Важни упатства за безбедност за
сите батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или
употребувате батерии во
експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата
во полначот на сила. Не ја
модифицирајте батеријата на
било кој начин за да ја собере
во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да
му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот пакет на
локации каде што температурата
може да достигне или надмине 40 °C
(како на пример во надворешни шупи
или метални градби во лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради
било која причина. Доколку
батерискиот пакет напукне
или се оштети, немојте да
го вметнувате во полначот.
Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
МАКЕДОНСКИ
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар
заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
• Не го согорувајте батерискиот
пакет дури и ако е многу оштетен
или целосно истрошен. Батерискиот
пакет може да експлодира во оган.
Токсични испарувања и материјали
се создаваат кога ќе бидат запалени
литиум-јонски батериски пакети.
• Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш измијте
го местото со благ сапун и вода.
Доколку течноста од батеријата
влезе во око, плакнете со вода
преку отвореното око во траење од
15 минути или додека не престане
дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што
е утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките
за транспорт на опасни стоки на ОН;
Прописите за опасни стоки на Меѓународната
асоцијација за воздушен транспорт (IATA),
Прописите за поморски меѓународен
транспорт на опасни стоки (IMDG)
и Европскиот договор за меѓународен пренос
на опасни стоки по копнен пат (ADR). Литиумјонските ќелии и батерии се тестирани според
параграф 38.3 од прирачникот за тестови
и критериуми при Препораките за транспорт
на опасни стоки на ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
1. воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите
за пакување, етикетирање/означување
и документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите
се заштитени и добро изолирани од
материјали кои што можат да дојдат во допир
со нив и да предизвикаат краток спој.
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCH143 работи со батериски пакети
од 14,4 волти. Моделите DCH243, DCH253,
DCH254, DCH273 и DCH274 работат со
батериски пакети од 18 V.
61
МАКЕДОНСКИ
Батериските пакети DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 или DCB145 (14,4 V) можат
да се употребат за моделот DCH143.
Батериските пакети DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B или
DCB185 (18 V) можат да се употребат за
моделите DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
и DCH274.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет може да се
прикажани следните скици:
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Обезбедете неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT со
DEWALT полнач може да доведе до
нивно експлодирање или до други
опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Безжична ротациона ударна дупчалка
1 Странична рачка и прачка за длабочина
1 Полнач
1 Батериски пакет (D1, L1, M1, P1)
2 Батериски пакети (D2, L2, M2, P2)
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
3 Батериски пакети (D3, L3, M3, P3)
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
1 Упатство за употреба
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
62
1 Брзостезен футер (DCH254, DCH274)
1 Кутија за прибор
НАПОМЕНА: Батериските пакети и полначи
не се вклучени во комплет со моделите N.
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Одвојте време темелно да го
прочитате и разберете ова упатство
пред да започнете со работа.
Опис (скици 1, 3 и 7)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било
кој нејзин дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
МАКЕДОНСКИ
a. Прекинувач на менлива брзина
b. Копче за напред/назад
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
c. Избирач на режим на работа
Безбедност од електричен удар
d. Работна светилка (DCH143, DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274)
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
е. Странична рачка
f. Батериски пакет
g. Копче за ослободување
h. Главна рачка
i. Симбол на дел за дупчење (ротационо
дупчење)
j. Симбол на ударно дупчење (ротационо
чукање)
k. Симбол на чекан (само чукање)
l. SDS Plus® држач за додатоци
m. Обвивка
n. Копче на мерач на гориво
o. Штитник за прав
p. Сигурносен прстен
q. Брзостезен футер (DCH254, DCH274)
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот за струја
(само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
r. Кука за носење на појас (DCH273,
DCH274)
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
s. Активна контрола на вибрации (DCH273,
DCH274)
• Поврзете го кафеавиот кабел со
живиот терминал во приклучокот.
t. Електричен спој на систем за
извлекување на прав
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
u. Копче за избирање на режим на работа
НАМЕНА
Вашите безжични ротациони ударни дупчалки
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
и DCH274 се дизајнирани за професионално
дупчење и ударно дупчење, како и за
и одвртување и навртување и делкање.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката
во влажни услови или во присуство на
запалливи течности или гасови.
Овие ударни дупчалки се професионални
електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm²; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот
пакет пред склопување
63
МАКЕДОНСКИ
и подесување. Секогаш исклучете
ја алатката пред да го вметнете
или отстраните батерискиот
пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување на
батерискиот пакет од алатката
(скица 3)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреда,
никогаш не го притискајте
копчето за ослободување
на батеријата без да го
отстраните батерискиот пакет.
Притискањето на копчето за
ослободување на батеријата
без да го извадите батерискиот
пакет може да доведе до
неочекувано испаѓање на истиот.
НАПОМЕНА: За подобри резултати,
осигурајте се дека батерискиот пакет
е целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Порамнете го батерискиот пакет (f) со
пругите во рачката на алатката (скица 3).
2. Лизнете го во рачката додека батерискиот
пакет цврсто не се намести во алатката
и осигурајте се дека нема да се откачи.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за отпуштање
на батеријата (g) и силно извлечете го
батерискиот пакет од рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот, како што е опишано во одделот
за полнач од ова упатство.
МЕРАЧ НА ГОРИВО НА БАТЕРИСКИ ПАКЕТИ
(СКИЦА 3)
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на гориво кој што се состои од три
зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот
на наполнетост (n). Комбинација од трите
зелени LED светилки ќе засвети и ќе го
означи останатото ниво на напон. Кога нивото
на напон на батеријата е под границата на
64
употребливост, мерачот на наполнетост
нема да засвети и батеријата ќе треба да се
наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
Прекинувач за менување на брзината (скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (а). За да ја исклучите алатката,
отпуштете го прекинувачот. Вашата алатка
е опремена со сопирачка. Држачот за
додатоци ќе престане да се движи веднаш
штом прекинувачот биде целосно отпуштен.
Прекинувачот за менување на брзина ви
овозможува да ја изберете најдобрата брзина
за посакуваната примена. Колку повеќе
притискате на чкрапалото, толку повеќе
брзината на алатката ќе се зголемува. За
максимално долг работен век на алатката,
употребувајте ја променливата брзина само
кога започнувате дупки или кога навртувате
завртки.
НАПОМЕНА: Долготрајна употреба со
менување на брзината не се препорачува. Тоа
може да го оштети прекинувачот и треба да
се избегнува.
Странична рачка (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ употребувајте ја
алатката со правилно монтирана
странична рачка. Доколку не
го сторите тоа, страничката
рачка може да испадне за време
на работењето и да изгубите
контрола. Држете ја алатката
со двете раце за да имате
максимална контрола.
Страничната рачка (e) се затегнува на предниот дел од куќиштето на менувачот и може
да се врти за 360° за да овозможи користење
и на деснораки и на левораки корисници.
Страничната рачка мора да се затегне доволно за да го издржи вртечкото движење на
алатката доколку додатокот се заглави или
блокира. Задолжително фатете ја страничната рачка на истурениот крај за да ја контролирате алатката за време на блокирање.
МАКЕДОНСКИ
За да ја олабавите страничната рачка, вртете
ја во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
Копче за избирање на насоката на
работа (скици 1 и 2)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
сочекајте моторот целосно да
застане пред да започнете со
менување на насоката на вртење.
Копчето за избирање на насоката на работа
(b) ја одредува насоката на работа на
алатката, а служи и како копче за блокирање.
За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа
од десната страна на алатката.
За да изберете вртење наназад, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа
од левата страна на алатката.
Централната положба на копчето за
избирање ја блокира алатката во исклучена
положба. Кога ја менувате положбата
на копчето за избирање задолжително
отпуштете го прекинувачот.
НАПОМЕНА: Кога алатката ќе се вклучи
после промена на насоката на вртењето,
може да слушнете кликнување при
активирањето. Ова е нормално и не значи
дека постои проблем.
Работна светилка (скица 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Работната светилка (d) е сместена на
предниот дел од алатката. Работната
светилка ќе се вклучи кога ќе го притиснете
прекинувачот. Работната светилка се
вклучува кога прекинувачот е притиснат
и автоматски ќе се исклучи по 20 секунди
откако ќе се отпушти прекинувачот. Ако
прекинувачот остане притиснат, работната
светилка нема да се исклучи.
НАПОМЕНА: Работната светилка ја
осветлува непосредната работна површина
и не е наменета да се употребува како
батериска светилка.
Избирање на режим на работа
(скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не
избирајте режим на работа додека
алатката работи.
Вашата алатка е опремена со посебен
избирач на режим на работа (c) за да го
менувате режимот на работа меѓу ротационо
дупчење, ротационо чукање и само чукање.
Ротационо дупчење: за одвртување
и навртување и за дупчење во челик,
дрво и пластика.
Ротационо чукање: за дупчење во
бетон и ѕидна конструкција.
Само чукање: за едноставно
длетување.
Пред да се обидете да го свртите избирачот
на режим на работа, притиснете го копчето
на избирачот на режим за работа (u). За
ротационо дупчење, вртете го избирачот
на режим на работа (c) додека стрелката не
покаже на симболот на дел за чукање (i). За
ротационо чукање, порамнете ја стрелката
со симболот за ударно дупчење (j). Само за
чукање, порамнете ја стрелката со симболот
на чекан (k).
НАПОМЕНА: Избирачот на режим на работа
(c) секогаш мора да биде наместен на еден од
трите режими на работа. Не постојат режими
на работа помеѓу местата на симболите.
Активна контрола на вибрации
(скица 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Активната контрола на вибрации ги
неутрализира повратните вибрации од
механизмот на чеканот. Со намалување
на вибрациите врз дланката и раката, таа
дозволува поудобна употреба за подолг
период и го продолжува рокот на траење
на алатката. При употреба, механизам со
пружина ги неутрализира вибрациите. Ова
може да се почувствува од ефектот за
амортизирање кога притисок ќе се примени
врз алатката. Осигурајте се дека пружината
е зацврснета, но не премногу. Механизмот
треба да може да „лебди“.
Кука за носење на појас (скици 1
и 4)
DCH273, DCH274
Кука за носење на појас (r) е поставена
под главата рачка (h) на левата страна
од алатката. За да ја издолжите куката за
носење на појас, извлечете ја од страната
на алатката. За да ја одложите куката за
65
МАКЕДОНСКИ
носење на појас, турнете ја навнатре во
страната на алатката. Куката за носење на
појас (r) може лесно да се намести лево или
десно од алатката за да им биде поудобна на
левораките и деснораките ракувачи.
1. Поставете ја куката за носење на појас
во издолжена положба и отстранете го
шрафот со шестоаголна глава што се
наоѓа на долната страна од главната
рачка.
2. Извлечете ја куката за носење на појас
додека не се ослободи од уредот.
3. Повторно наместете ја куката за носење
на појас на саканата положба и вметнете
ја во отворот.
НАПОМЕНА: На некои модели, отворот
можеби е покриен со етикета. Отстранете
или продупчете ја етикетата за да го
изложите отворот под неа.
4. Повторно вметнете го шестоаголниот
шраф и зацврстете го.
Доколку куката воопшто не е потребна, може
целосно да се отстрани од алатката.
SDS Plus® држач за додатоци
(скица 5)
За да вметнете додаток за дупчење или
делкање, вметнете ја дршката на додатокот
околу 19 mm (3/4") во SDS Plus® држачот
за додатоци (l). Притиснете и вртете го
додатокот додека не се прицврсти. Додатокот
ќе биде цврсто стегнат.
За да го отпуштите додатокот, повлечете
ја обвивката (m) наназад и отстранете го
додатокот.
истиот начин на којшто беше заменет
брзостезниот футер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
ги употребувајте стандардните
футери во режимот на
ротационо чукање.
Квачило за преоптоварување
Инсталирани се два вида на квачило за
преоптоварување. Моделите DCH143,
DCH243, DCH253 и DCH254 имаат
механичко квачило за преоптоварување,
додека моделите DCH273 и DCH274 имаат
електронско квачило за преоптоварување.
Во случај на заглавување на додаток
за дупчење, протокот до вретеното се
попречува. Укажувањето дека квачилото
се активирало на уредите со инсталирано
механичко квачило ќе биде преку гласно
чукање на запци во комбинација со засилени
вибрации. Ако се активира електронското
квачило, моторот ќе се вклучува и исклучува
повеќе пати во рок од неколку секунди за
да ја реплицира реакцијата на механичкото
квачило. Ослободете и повторно притиснете
го чкрапалото за да го вклучите напонот.
Поради излезните сили, секогаш држете ја
алатката со двете раце и стојте цврсто.
Систем за извлекување на прав
(скица 1)
Посветен интегриран систем за извлекување
на прав (D25303DH) е достапен и може
одделно да се купи.
D25303DH употребува електрична спојка (t) на
електропневматскиот чекан.
Заменување на SDS Plus® држачот
за додатоци со брзостезен футер
(скица 7)
Моделите на електропневматски чекани
DCH253, DCH254 (Само ТИП 2), DCH273
и DCH274 се опремени со електрична
спојка (t).
DCH254, DCH274
НАПОМЕНА: D25303DH не е компатибилен
со моделите DCH143, DCH243 или ТИП 1
верзиите на моделите DCH253 и DCH254.
1. Завртете го прстенот за блокирање (p)
во одблокирана положба и извлечете го
SDS Plus® држачот за додатоци (l).
2. Турнете го брзостезниот футерот (q)
на вретеното и завртете го прстенот за
блокирање во блокирана положба.
3. За да го замените брзостезниот футер
со SDS Plus® држач за додатоци, прво
отстранете го брзостезниот футер на ист
начин како што се отстранува SDS Plus®
држачот за додатоци. Потоа заменете
го SDS Plus® држачот за додатоци на
66
Моделот DCH274 е достапен како целосно
снабден со D25303DH и со проширена кутија
за прибор како моделот DCH275.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Секогаш работете во склад со
упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.
МАКЕДОНСКИ
• Бидете свесни за
местоположбата на цевките
и инсталациите.
• Нанесувајте само мал
притисок врз алатката (околу
5 kg). Преголемата сила не
го забрзува дупчењето туку
ги намалува работните
карактеристики на алатката
и може да го скрати нејзиниот
работен век.
• Не дупчете премногу длабоко за
да не го оштетите штитникот
за прав (о).
• Секогаш држете ја алатката
цврсто со двете раце и бидете
на безбедно растојание.
Секогаш користете ја алатката
со правилно монтирана
странична рачка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 6)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, СЕКОГАШ
употребувајте ја правилната
позиција на рацете која што
е прикажана на скица 6.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната
рака да биде на главната рачка (h), а другата
рака на страничната рачка (e).
Вршење на дупчење (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
повреда, СЕКОГАШ обезбедете
предметот на обработка да
биде фиксиран или цврсто
стегнат. Доколку дупчите
тенок материјал, употребувајте
дрвена плоча како подлога за
да спречите оштетување на
материјалот.
УДАРНО ДУПЧЕЊЕ (СКИЦА 1)
1. Поставете го избирачот на режим на
работа (c) во положба за ротирачко
чукање.
2. Вметнете го соодветниот додаток
за дупчење. За најдобри резултати,
употребувајте висококвалитетни додатоци
со карбиден врв.
3. Подесете ја страничната рачка (e) како
што треба.
4. Обележете го местото каде што ќе се
врши дупчењето на дупката.
5. Поставете го делот за дупчење на
местото и вклучете ја алатката.
РОТАЦИОНО ДУПЧЕЊЕ (СКИЦА 1)
1. Поставете го избирачот на режим на
работа (c) во положба за „ротирачко
дупчење“.
2. Зависно од вашата алатка, следете еднио
од следните упатства:
– Поставете адаптер за футер/склоп
на футер (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Специјални адаптери
SDS Plus® со намотки се достапни
за употреба со стандардните 10 или
13-милиметарски футери за да се
овозможи користење на додатоци со
прави дршки.
– Заменете го SDS Plus® држачот за
додатоци со брзостезен футер (DCH254,
DCH274).
3. Продолжете како што е опишано за
ротирачко чукање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
ги употребувајте стандардните
футери во режимот на
ротационо чукање.
67
МАКЕДОНСКИ
ОДВРТУВАЊЕ И НАВРТУВАЊЕ НА ЗАВРТКИ (СКИЦА 1)
1. Поставете го избирачот на режим на
работа (c) во положба за „ротирачко
дупчење“.
2. Изберете ја насоката на вртење.
3. Зависно од вашата алатка, следете едни
од следните упатства:
– Вметнете го специјалниот SDS Plus®
адаптер за одвртување кој се
употребува со хексагонални додатоци
за одвртување (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Заменете го SDS Plus® држачот за
додатоци со брзостезен футер (DCH254,
DCH274).
4. Вметнете го соодветниот додаток за
одвртување. Кога навртувате завртки со
засечена глава секогаш употребувајте
додатоци со цилиндричен продолжеток за
лесно навртување.
5. Лесно притиснете го прекинувачот за
менување на брзината (а) за да спречите
оштетување на главата на завртката. При
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот, брзината на алатката
автоматски се намалува заради лесно
одвртување на завртки.
6. Кога главата на завртката ќе дојде во ниво
со предметот на обработка, отпуштете го
прекинувачот за менување на брзината
за да спречите главата за завртката да
продре во предметот.
ДЕЛКАЊЕ (СКИЦА 1)
1. Поставете го прекинувачот за избирање
на режим (c) на позиција „само за чукање“.
• Не мешајте или тресете
запалливи течности што се
соодветно обележани.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното
работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за алатката и редовното
чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да
го намалите ризикот од
сериозни повреди, исклучете
ја алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Оваа алатка не смеат да ја поправаат
корисниците. Однесете ја алатката кај
овластен сервисер на DEWALT после околу
40 часа од употребувањето. Доколку дојде до
проблеми пред истекот на ова време, стапете
во контакт со овластен сервисер на DEWALT.
Полначот и батерискиот пакет не се
поправаат. Внатре нема делови што може да
се поправат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
2. Вметнете го соодветното длето
и проверете дали е добро зацврстено.
3 Подесете ја страничната рачка (e) како
што е потребно.
4. Вклучете ја алатката и почнете да
работите.
Можеби ќе има потреба на кратко да се
пушти моторот откако ќе смените од режим
на делкање во ротационен режим за да се
порамни опремата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Не ја користете оваа алатка
за мешање или испумпување на
лесно запалливи или експлозивни
течности (бензин, алкохол итн.).
68
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте растворувачи
или други силни хемикалии за
чистење на не-металните
делови од алатката. Овие
хемикалии можат да ги
МАКЕДОНСКИ
ослабнат материјалите што
се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било
какви раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
понудени од страна на DEWALT,
не се тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Различните видови на SDS Plus® додатоци за
дупчење и длета се достапни како изборни
додатоци.
Додатоците кои се употребуваат мора
редовно да се подмачкуваат околу
SDS Plus® спојот.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена на ова
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете
овој производ да биде одвоено соберан.
zst00263310 - 11-03-2015
69
70
Download PDF

advertising