DCH143 | DeWalt DCH143 ROTARY HAMMER instruction manual

371000-94 LV
DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
21
Attēls / Рисунок 1
s
m
e
l
b
a
o
h
r
k
c
g
j
i
u
f
d
t
Attēls / Рисунок 2
b
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
g
r
f
n
f
Attēls / Рисунок 5
l
o
m
4
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
DCH254
DCH274
l
p
p
q
5
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES BEZVADU
PERFORATORA TRIECIENURBJMAŠĪNA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Maks. izvades jauda
Tukšgaitas ātrums
Triecienu biežums
Viena trieciena enerģija
(EPTA 05/2009)
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē/betonā
Galviņa
Uzmavas diametrs
Akumulatora veids
Svars (bez akumulatora)
Vlīdzstrāva
W
apgr./
min
triecieni/
min
J
mm
mm
kg
DCH143
14,4
1
400
DCH243
18
1
400
DCH253
18
2
400
DCH254
18
2
400
DCH273
18
1
400
DCH274
18
1
400
0–1100
0–1150
0–1200
0–1200
0–1100
0–1100
0–4350
0–4400
0–4500
0–4500
0–4600
0–4600
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,5
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,4
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,5
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,7
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,5
SDS Plus®
54
Litija jonu
2,7
86
97
86
97
86
97
3
3
3
Trokšņa un vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745-2-6:
LPA (skaņas emisijas spiediens)
dB(A)
86
86
86
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
97
97
97
KWA (nenoteiktība dotajam skaņas
dB(A)
3
3
3
līmenim)
Urbšana betonā
Vibrāciju emisijas vērtība
ah,HD =
Neprecizitāte K =
Kalšana
Vibrāciju emisijas vērtība
ah,Cheq =
Neprecizitāte K =
Urbšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība ah,D =
Neprecizitāte K =
Skrūvēšana
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
Neprecizitāte K =
6
m/s²
6,6
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
5,4
6,0
5,4
5,4
5,4
5,4
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
LATVIEŠU
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu
iedarbību.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumulators
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Akumulatora
veids
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
14,4
Vlīdzstrāva
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Jauda
Spriegums
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Svars
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Akumulators
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Akumulatora
veids
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Vlīdzstrāva
18
18
18
18
18
18
18
18
Jauda
Spriegums
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Svars
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VAC
Akumulatora veids
Akumulatora
aptuvenais uzlādes
laiks
min
Svars
kg
Drošinātāji:
Eiropa
Apvienotā
Karaliste un
Īrija
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
230 V instrumenti
3 ampēri,
spraudkontakti
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu,
izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību
šiem apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
7
LATVIEŠU
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, ja to nenovērš
var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var izraisīt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus,
kura, ja to nenovērš, var izraisīt
īpašuma bojājumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
Tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/
ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja
vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
31.10.2014
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
8
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst
pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu
LATVIEŠU
e)
f)
no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko darāt,
rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
g)
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami,
ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
9
LATVIEŠU
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības instrukcijas perforatoriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja notiek saskare ar vadu, kurā ir
strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators
var gūt elektriskās strāvas triecienu.
10
• Izmantojiet spailes vai citā praktiskā veidā
nostipriniet apstrādājamo materiālu uz
stabilas platformas. Turot materiālu ar roku
vai pie ķermeņa, tas ir nestabilā stāvoklī un
varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Triecienurbšanas darba
laikā lido skaidas. Lidojošās daļiņas var
iekļūt acīs un neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ja darba laikā rodas putekļi, valkājiet putekļu
masku vai respiratoru. Veicot praktiski
jebkuru darbu, jāvalkā ausu aizsarglīdzekļi.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu. Šo
instrumentu drīkst darbināt, tikai turot to
ar abām rokām. Ieteicams vienmēr izmantot
sānu rokturi. Ja darba laikā to turēsiet tikai
ar vienu roku, zaudēsiet tā kontroli. Bīstamas
situācijas var rasties arī, caurkaļot cietus
materiālus, piemēram, armatūras stieņus, vai
instrumentam pret tādiem atduroties. Pirms
darba cieši piestipriniet sānu rokturi.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
• Uzgaļus nedrīkst labot pašu spēkiem.
Kalts ir jāsalabo kvalificētam speciālistam.
Nepareizi salaboti kalti var izraisīt
ievainojumus.
• Ekspluatējot instrumentu vai mainot
uzgaļus, vienmēr jāvalkā cimdi.
Instrumenta un uzgaļu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti karstas. Sīkas
materiāla atlūzas var ievainot kailas rokas.
• Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt
malā, līdz uzgalis nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējoši uzgaļi var izraisīt
ievainojumus.
• Iestrēgušus uzgaļus nedrīkst dauzīt ar
āmuru, lai tos atbrīvotu. Tādējādi var
atdalīties metāla vai materiāla skaidas un
ievainot jūs.
• Mazliet nodilušus uzgaļus drīkst uzasināt
ar slīpēšanas palīdzību.
• Rūpējieties, lai vads neatrastos rotējošā
uzgaļa tuvumā. Barošanas vadu nedrīkst
aptīt apkārt ķermenim. Ja barošanas vads
ir aptinies apkārt rotējošajam uzgalim, varat
gūt ievainojumus un zaudēt kontroli pār
instrumentu.
LATVIEŠU
Atlikušie riski
Lietojot perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– Dzirdes pasliktināšanās.
– Pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus.
– Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu
un/vai mūri.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur
instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi visiem
akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru
lādētājiem.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
akumulatorā, ja akumulators ir
pievienots elektrotīklam. Lādētāja
tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, slīpēšanas
putekļus, metāla skaidas, tērauda vati,
alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla
daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots
akumulators, lādētājs ir jāatvieno no
elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tās iekšpusē. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
Lādētāja vēdināšanu nodrošina atveres
korpusa augšpusē un apakšpusē.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā. Lādētāju nedrīkst izjaukt.
11
LATVIEŠU
• Ja ir vajadzīga apkope vai remonts,
nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā.
Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna
samontēts, var rasties elektriskās strāvas
trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās
risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētam
speciālistam tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektrošoka
risks. Šis risks nesamazinās, ja izņem
akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Lādētāju nedrīkst izmantot ar
jebkuru citu spriegumu. Tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Uzlādes indikatori: DCB105
uzlādē
–– –– –– –– –– –– ––
pilnībā uzlādēts
––––––––––––––––––––––
karsta/auksta
akumulatora uzlādes ––– • ––– • ––– • –––
atlikšana
akumulators ir
jānomaina
••••••••••••••
Uzlādes indikatori: DCB107, DCB112
uzlādē
–– –– –– –– ––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––
karsta/auksta
akumulatora uzlādes
aizkave*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Šajā laikā turpina
mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā
lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis
līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā
lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes
procesu.
Lādētāji DCB107, DCB112 un DCB112 paredzēti
10,8 V, 14,4 V un 18 V litija jonu akumulatoru
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B un
DCB185) lādēšanai.
Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja
tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ja neiedegas lādētāja indikators vai tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī
mirgo indikators.
DEWALT lādētāji nav jānoregulē, un tie ir izstrādāti
tā, lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Uzlādes gaita (2. att.)
Ja lādētājs indicē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (f).
Nepārtraukti mirgo sarkanā (uzlādes)
lampiņa, norādot, ka uzlāde ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms
lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Šī
funkcija akumulatoram nodrošina maksimālu
kalpošanas laiku.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
12
LATVIEŠU
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru, un to pilnībā uzlādējiet.
Svarīgi drošības norādījumi visiem
akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda tā
kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam
izpildiet norādīto uzlādes procedūru.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Nespiediet akumulatoru lādētājā ar
spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav
savietojams, jo tādējādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar
DEWALT lādētājiem.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet vai iegremdēt
ūdenī vai citā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes centrā,
lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto guļus
uz stabilas virsmas, no kuras
tas nevar nokrist zemē. Dažus
instrumentus, kam ir liels akumulators,
var novietot stāvus uz tā, taču šādā
gadījumā tos var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(Li-Ion) AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir nepieciešama
medicīniskā palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un
akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos
par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās
pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas 9.
kategorijas transportēšana:
1. vairāk nekā divu DEWALT litija jonu
akumulatoru pārvadāšana ar gaisa
transportu, ja iepakojumā ir tikai akumulatori
(bez instrumentiem); un
2. Litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
13
LATVIEŠU
patēriņš ir lielāks nekā 100 vatstundas (Wh).
Uz litija jonu akumulatoru iepakojumiem ir
norādīta ietilpība vatstundās.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu
pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas.
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCH143 darbojas ar 14,4 V
akumulatoriem. Modeļi DCH243, DCH253,
DCH254, DCH273 un DCH274 darbojas ar
18 voltu akumulatoriem.
Modelim DCH143 ir piemēroti šādi akumulatori:
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144 vai
DCB145 (14,4 V).
Akumulatoru bloki DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B vai
DCB185 (18 V) var tikt izmantoti modeļiem
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 un
DCH274.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to
istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku sk. Tehniskajos datos.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
aizkave.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai 4 °C – 40 °C
temperatūrā.
Lietošanai tikai telpās.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT
lādētājiem. Ja arDEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus,
ne DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators ir jāuzlādē.
1 Bezvadu perforatora triecienurbjmašīna
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
1 Akumulators (D1, L1, M1, P1)
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
2 Akumulatori (D2, L2, M2, P2)
14
1 Sānu rokturis un dziļuma stienis
1 Lādētājs
3 Akumulatori (D3, L3, M3, P3)
LATVIEŠU
1 Bezatslēgas spīļpatrona (DCH254, DCH274)
1 Komplekta kaste
1 Lietošanas rokasgrāmata
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 3., 7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Tā var
rasties bojājumi vai ievainojumi.
a. Regulējama ātruma slēdzis
b. Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
c. Režīma izvēles slēdzis
d. Darba lukturis (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Sānu rokturis
f. Akumulators
g. Atlaišanas poga
h. Galvenais rokturis
i. Urbja uzgaļa simbols (triecienurbšanas
režīms)
j. Perforēšanas simbols (perforēšanas režīms)
k. Āmura simbols (parastas kalšanas režīms)
l. SDS Plus® uzgaļa turētājs
m. Uzmava
n. Akumulatora uzlādes indikatora poga
Šīs triecienurbjmašīnas ir profesionālai lietošanai
paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija, atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja jāuzstāda jauna elektrotīkla kontaktdakša:
• Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas.
o. Putekļu aizsargs
• Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes.
p. Bloķēšanas uzmava
• Pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
q. Bezatslēgas spīļpatrona (DCH254, DCH274)
r. Siksnas āķis (DCH273, DCH274)
s. Aktīva vibrācijas kontrole (DCH273, DCH274)
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
t. Putekļu atsūkšanas sistēmas elektriskais
savienojums
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
u. Režīma izvēles slēdža poga
Pagarinājuma vada lietošana
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šīs DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 un DCH274 bezvadu perforatora
triecienurbjmašīnas ir paredzētas profesionāliem
urbšanas un perforēšanas darbiem, kā arī
skrūvēšanas un atšķelšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. Tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm²; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet vadu no
tā pilnībā nost.
15
LATVIEŠU
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments pilnībā ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEakumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, nedrīkst nospiest
akumulatora atlaišanas pogu, ja
negrasāties izņemt akumulatoru.
Nospiežot akumulatora atlaišanas
pogu bez minētā iemesla,
akumulators var negaidīti izkrist ārā
no instrumenta.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (f) ar sliedēm
instrumenta rokturī (3. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas
pogu (g) spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA JAUDAS INDIKATORS
(3. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
uzlādes indikators, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādi.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes indikatoru,
nospiediet un turiet akumulatora uzlādes
indikatora pogu (n). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes
līmeni. Ja akumulatora atlikusī uzlāde ir kļuvusi
pārāk zema, izdziest visas trīs akumulatora
uzlādes indikatora gaismas diodes un
akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
16
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Regulējama ātruma slēdzis (1. att.)
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a). Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža
mēlīti. Šis instruments ir aprīkots ar bremzēm.
Uzgaļa turētājs pārstāj darboties, tiklīdz slēdža
mēlīte ir pilnībā atlaista.
Regulējama ātruma slēdzis ļauj izvēlēt vislabāko
ātrumu konkrētajam veicamajam darbam. Jo
vairāk spiedīsiet uz mēlītes, jo ātrāk instruments
darbosies. Lai instrumentam būtu maksimāli ilgs
kalpošanas laiks, regulējamo ātrumu lietojiet tikai
urbšanas vai skrūvēšanas darba iesākšanai.
PIEZĪME. Nav ieteicams ilgstoši izmantot
regulējamo ātrumu. Tas ir jāizmanto pēc iespējas
retāk, citādi var sabojāt slēdzi.
Sānu rokturis (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, instrumentu drīkst
darbināt TIKAI TAD, ja tā sānu
rokturis ir uzstādīts pareizi. Ja šādi
nerīkosieties, sānu rokturis darba laikā
var izslīdēt, un rezultātā jūs zaudēsiet
kontroli pār instrumentu. Lai maksimāli
kontrolētu instrumentu, turiet to abām
rokām.
Sānu rokturis (e) ir piestiprināms pārvada
kartera priekšpusē, un to var apgriezt par 360°,
lai instrumentu varētu satvert vai nu ar labo, vai
kreiso roku. Sānu rokturim jābūt pietiekami cieši
piestiprinātam, lai izturētu instrumenta vērpes
spēku, kas rodas, piederumam iestrēgstot. Sānu
rokturis jāsatver aiz tā tālākā gala, lai instrumenta
iestrēgšanas gadījumā to novaldītu.
Lai atskrūvētu sānu rokturi, grieziet to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
(1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida, līdz
dzinējs ir pilnībā pārstājis darboties.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (b) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
nobloķēšanas poga.
Lai izvēlētu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas
pogu, kas atrodas instrumenta labajā pusē.
Lai izvēlētu rotāciju atpakaļ, atlaidiet slēdža mēlīti
un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu, kas
atrodas instrumenta kreisajā pusē.
LATVIEŠU
Novietojot pogu vidējā pozīcijā, instruments tiek
nobloķēts. Mainot šīs pogas pozīciju, mēlītei
noteikti jābūt atlaistai.
PIEZĪME. Pirmo reizi iedarbinot instrumentu pēc
rotācijas virziena maiņas, iespējams, izdzirdēsiet
klikšķi. Tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
instrumenta ekspluatācijas laiku. Darbības laikā ar
atsperi nospriegots mehānisms līdzsvaro vibrāciju
spēkus. To var sajust ar amortizācijas iedarbību,
ja uzspiež uz instrumenta. Atsperei jābūt
nofiksētai, taču ne pārāk stingri. Mehānismam ir
jāļauj līgani kustēties.
Siksnas āķis (1., 4. att.)
Darba lukturis (1. att.)
DCH273, DCH274
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Siksnas āķis (r) ir uzstādīts zem galvenā roktura
(h) uz kreisās instrumenta puses. Lai izbīdītu
siksnas āķi izvelciet ārā no instrumenta sāniem.
Lai uzglabātu siksnas āķi, iespiediet to atpakaļ
līmenī ar ierīces sāniem. Siksnas āķi (r) var viegli
piestiprināt instrumentam vai nu kreisajā, vai
labajā pusē, lai to varētu lietot gan ar labo, gan
kreiso roku.
Instrumenta priekšpusē atrodas darba lukturis (d).
Darba lukturis ieslēdzas, nospiežot slēdža mēlīti.
20 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas darba
lukturis automātiski izslēdzas. Ja slēdža mēlīti tur
nospiestu, darba lukturis neizslēdzas.
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Darbības režīma izvēle (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nemainiet darbības
režīmu, kamēr instruments darbojas.
Instruments ir aprīkots ar atsevišķu režīma izvēles
slēdzi (c), ar kuru var mainīt triecienurbšanas,
perforēšanas un parastas kalšanas režīmus.
Triecienurbšana — skrūvēšanai un
urbšanai tēraudā, kokā un plastmasā.
Perforēšana — betona un mūra urbšanai.
Parasta kalšana — nelieliem atšķelšanas
darbiem.
1. Novietojiet siksnas āķi paplašinātajā pozīcijā
un noskrūvējiet sešstūru galvskrūvi, kas
atrodas galvenā roktura apakšdaļā.
2. Izvelciet siksnas āķi, līdz tas ir brīvs no
ierīces.
3. Ievietojiet par jaunu siksnas āķi vēlamajā
pusē un spiediet to iekšā spraugā.
PIEZĪME. Dažiem modeļiem šī sprauga var
būt pārklāta ar uzlīmi. Vai nu noņemiet uzlīmi
vai izduriet uzlīmi, lai atsegtu spraugu, kas ir
apakšā.
4. Par jaunu ievietojiet sešstūra skrūvi un cieši
pievelciet.
Tāpat āķi var pavisam noņemt nost no
instrumenta, ja tas nav vajadzīgs.
SDS Plus® uzgaļa turētājs (5. att.)
Pirms mēģināt pagriezt režīma izvēles slēdzi,
nospiediet režīma izvēles pogu (u). Pagrieziet
režīma izvēles slēdža (c) bultiņu pret urbja uzgaļa
simbolu (i), lai izmantotu triecienurbšanas režīmu.
Pagrieziet bultiņu pret perforēšanas simbolu (j),
lai izmantotu perforēšanas režīmu. Pagrieziet
bultiņu pret āmura simbolu (k), lai izmantotu
parastas kalšanas režīmu.
Lai ievietotu urbja vai kalta uzgali, ievietojiet
uzgaļa kātu par aptuveni 19 mm (3/4 collām)
SDS Plus® uzgaļa turētājā (l). Piespiediet un
grieziet uzgali, līdz tas nofiksējas. Uzgalis ir droši
nostiprināts vietā.
PIEZĪME. Režīma izvēles slēdzim (c) vienmēr
jābūt kādā no režīmiem: triecienurbšana,
perforēšana vai parasta kalšana. Starp simboliem
nav neviena darbības režīma.
SDS Plus® uzgaļa turētāja nomainīšana pret bezatslēgas spīļpatronu
(7. att.)
Aktīvā vibrāciju kontrole (1. att.)
Lai izņemtu uzgali, pavelciet uzmavu (m) atpakaļ
un izņemiet uzgali.
DCH254, DCH274
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
1. Pagrieziet bloķēšanas uzmavu (p) atbloķētā
pozīcijā un novelciet nost SDS Plus® uzgaļa
turētāju (l).
Aktīvā vibrāciju kontrole neitralizē trieciena
mehānisma radīto atsitienu vibrāciju. Mazinot
plaukstas un rokas vibrāciju, tā nodrošina daudz
ērtāku darbu ilgstošā laikposmā un paildzina
2. Iespiediet vārpstā bezatslēgas spīļpatronu
(q) un pagrieziet bloķēšanas uzmavu fiksētā
pozīcijā.
17
LATVIEŠU
3. Lai bezatslēgas spīļpatronu nomainītu
pret ® uzgaļa turētāju, vispirms noņemiet
bezatslēgas spīļpatronu tāpat kā noņēmāt
SDS Plus® uzgaļa turētāju Pēc tam uzstādiet
SDS Plus® uzgaļa turētāju tieši tādā pašā
veidā kā bezatslēgas spīļpatronu.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
perforēšanas režīmā.
Pārslodzes sajūgs
Ir uzstādīti divi dažādi pārslodze sajūgi. DCH143,
DCH243, DCH253 un DCH254 ir mehāniskās
pārslodzes sajūgs, DCH273 un DCH274 ir
uzstādīts elektroniskās pārslodzes sajūgs.
Ja ir iestrēdzis urbja uzgalis, pārslodzes sajūgs
pārtrauc vārpstas piedziņu. Iekārtām, kur
uzstādīts mehāniskais sajūgs, indikācija ka sajūgs
ticis aktiizēts būs dzirdama saslēgšanās kopā
ar palielinātu vibrāciju. Ja elektroniskais sajūgs
aktivizē motoru tiek atkārtoti ieslēgts un izslēgts
uz dažām sekundēm, lai kopētu atgriezenisko
saiti, kas saistīta ar mehānisko sajūgu. Atlaidiet
un nospiediet mēlīti, lai par jaunu ieslēgtu
piedziņu.
Tā kā šajā gadījumā rodas liels spēks, ar abām
rokām turiet instrumentu un nostājieties stabili.
Putekļu izvadīšanas sistēma (1. att.)
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu (aptuveni 5 kg.
Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var
saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
• Lai nesabojātu putekļu aizsargu (o),
neurbiet vai neskrūvējiet pārāk dziļi
(o).
• Instruments ir jātur cieši ar abām
rokām, kā arī jānostājas stabili.
Instrumentu drīkst darbināt tikai
tad, ja tā sānu rokturis ir uzstādīts
pareizi.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru.
Pareizs rokas novietojums (1., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts 6. attēlā.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Ir pieejama speciāla integrēta putekļu izvadīšanas
sistēma (D25303DH), un to var tikt nopirkt
atsevišķi.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz galvenā roktura (h), bet otru — uz sānu roktura
(e).
Lai darbinātu D25303DH lieto elektrisko
savienojumu (t) rotējošajam āmuram.
Urbšana (1. att.)
DCH253, DCH254 (tikai 2. TIPS), DCH273, un
DCH274 rotējošā āmura modeļi ir aprīkoti ar
elektrisko savienojumu (t).
PIEZĪME. D25303DH nav savietojams ar
DCH143, DCH243 vai DCH253 un DCH254
1. tipa versijām.
DCH274 ir pieejams komplektācijā ar D25303DH
un ar paplašinātu komplekta kasti kā modelis
DCH275.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
18
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu
ievainojuma risku, VIENMĒR cieši
nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Urbjot plānā materiālā, palieciet zem
tā koka gabalu, lai nesabojātu urbjamo
materiālu.
PERFORĒŠANA (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS!
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (c) pozīcijā
„perforēšana”.
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
2. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali. Lai panāktu
vislabākos rezultātus, lietojiet augstas
kvalitātes uzgaļus ar karbīda galiem.
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (e).
4. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
LATVIEŠU
5. Novietojiet urbja uzgali uz urbšanas vietas un
ieslēdziet instrumentu.
TRIECIENURBŠANA (1. ATT.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (c) pozīcijā
„triecienurbšana”.
2. Ievērojiet vienu no šiem norādījumiem, kas
attiecas uz jūsu instrumenta modeli:
2. Ievietojiet piemērotu kaltu un pārbaudiet, vai
tas ir pienācīgi nofiksēts.
3 Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (e).
4. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu.
Kalšanas režīmu nomainot pret perforēšanas
režīmu, iespējams, īsu brīdi ir jāpadarbina dzinējs,
lai savietotu pārvadus.
BRĪDINĀJUMS!
– Ievietojiet spīļpatronas adapteru/
spīļpatronu (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Lai varētu izmantot taisna
kāta urbja uzgaļus, ir pieejami īpaši
SDS Plus® adapteri ar vītņotiem posmiem
lietošanai kopā ar standarta 10 vai 13 mm
spīļpatronām.
• Šo instrumentu nedrīkst
izmantot viegli uzliesmojošu
vai sprādzienbīstamu šķidrumu
(benzīna, spirta, u.c.) maisīšanai vai
sūknēšanai.
• Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir
šāds marķējums.
– Nomainiet SDS Plus® uzgaļa turētāju
pret bezatslēgas spīļpatronu (DCH254,
DCH274).
3. Tad rīkojieties tāpat kā aprakstīts
perforēšanai.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
perforēšanas režīmā.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
SKRŪVĒŠANA (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (c) pozīcijā
„triecienurbšana”.
2. Atlasiet rotācijas virzienu.
3. Ievērojiet vienu no šiem norādījumiem, kas
atbilst jūsu instrumenta modelim:
– Ievietojiet speciālo SDS Plus® skrūvēšanas
adapteru, kas paredzēts lietošanai kopā ar
sešstūra skrūvgriežu uzgaļiem (DCH143,
DCH243, DCH253, DCH273).
– Nomainiet SDS Plus® uzgaļa turētāju
pret bezatslēgas spīļpatronu (DCH254,
DCH274).
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats veikt
apkopi. Pēc aptuveni 40 stundu ilga ekspluatācijas
laika nogādājiet savu instrumentu pilnvarotai
DEWALT remonta darbnīcai. Ja problēmas rodas
pirms šī laika, sazinieties ar pilnvarotu DEWALT
remonta darbnīcu.
4. Ievietojiet atbilstošu skrūvgrieža uzgali.
Skrūvējot rievas uzgaļa skrūves, vienmēr
lietojiet uzgaļus ar virzošo uzmavu.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
5. Uzmanīgi nospiediet regulējamā ātruma
slēdzi (a), lai nesabojātu skrūves galviņu.
Pretējā virziena rotācijas gadījumā (pa kreisi)
instrumenta ātrums automātiski samazinās,
lai skrūvi varētu vieglāk izņemt.
6. Kad skrūve ir novietota vienā līmenī
ar apstrādājamo materiālu, atlaidiet
regulējamā ātruma slēdzi, lai skrūves galviņa
neiespiestos materiālā.
ATŠĶELŠANA (1. ATT.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (c) pozīcijā
„parasta kalšana”.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
19
LATVIEŠU
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā kalpošanas
laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā videi nekaitīgā
veidā:
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS Plus® urbja uzgaļi un kalti.
• Izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta.
Visu izmantoto piederumu un pierīču
SDS Plus® pievienojuma vieta ir regulāri jāeļļo.
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
МОЩНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ УДАРНАЯ
ДРЕЛЬ, ПЕРФОРАТОР DCH143, DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
DCH143
Напряжение
В пост.тока
14,4
Тип
1
Макс. выходная мощность
Вт
400
Скорость холостого хода
мин-1
0–1100
Энергия удара
Ударов в мин.
0–4350
Единичная энергия удара
Дж
2,0
(EPTA 05/2009)
Макс. диаметр сверления
мм
10/20/20
(сталь, дерево, бетон)
Патрон
SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
54
ИонноТип батареи
литиевая
Вес (без аккумуляторной батареи) кг
2,5
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus
54
Ионнолитиевая
2,4
SDS Plus
54
Ионнолитиевая
2,5
SDS Plus
54
Ионнолитиевая
2,7
SDS Plus
54
Ионнолитиевая
2,5
SDS Plus®
54
Ионнолитиевая
2,7
®
®
®
®
Общие значения шума и вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745-2-6:
дБ(A)
86
86
86
86
86
86
LPA (уровень звукового давления)
LWA (уровень звуковой мощности)
дБ(A)
97
97
97
97
97
97
KWA (погрешность для заданного
дБ(A)
3
3
3
3
3
3
уровня мощности)
Сверление в бетоне
Значение эмиссии вибрации
ah, HD =
Погрешность К =
Дробление
Значение эмиссии вибрации
ah,Cheq =
Погрешность К =
Сверление металла
Значение эмиссии вибрации
ah,D =
Погрешность К =
Завинчивание шурупов
Значение эмиссии вибрации ah
Погрешность К =
м/сек²
6,6
7,4
6,6
6,6
6,6
6,6
м/сек²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
м/сек²
5,4
6,0
5,4
5,4
5,4
5,4
м/сек²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
м/сек²
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
м/сек²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
м/сек²
м/сек²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению, с разной
оснасткой или при ненадлежащем
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
DCB140
DCB141
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая Ионно-литиевая
В пост.
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Аккумуляторная
батарея
Тип батареи
Напряжение
В пост.
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
Ионнолитиевая
18
18
18
18
18
18
18
18
тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Зарядное
устройство
Напряжение сети
Вес
22
DCB107
DCB112
230 В
230 В
230 В
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Ионно-литиевая
Вперем. тока
Тип батареи
Приблизительное
время зарядки
аккумуляторной
батареи
DCB105
мин
30
(1,5 Ач)
40
(2,0 Aч)
70
(4,0 Aч)
кг
55
(3,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
0,49
60
(1,3 Aч)
70
(1,5 Aч)
140
(3,0 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
40
(1,3 Aч)
45
(1,5 Aч)
90
(3,0 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Предохранители:
Европа
230
В инструменты
10 А, сетевые
Великобритания
и Ирландия
230
В инструменты
3 А,
в штепсельных
вилках
Обозначения: Правила техники
безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Декларация о соответствии нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке
и производству DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия 31.10.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными объектами такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается
риск поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию на вне помещения.
24
f)
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или
если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
d) Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос
на движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит
работу более эффективно
и безопасно при стандартной
нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или при хранении
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного
включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
e)
f)
g)
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b) Используйте для
электроинструмента
только батареи указанного
типа. Использование других
аккумуляторных батарей может
стать причиной травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к пожару или
получению ожогов.
При повреждении батареи, из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание
электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
•
•
Дополнительные правила техники
безопасности при работе с перфораторами
• Используйте защитные наушники.
Шум может стать причиной снижения
слуха.
• Пользуйтесь дополнительными
рукоятками, входящими в комплект
поставки инструмента. Потеря
контроля может привести к травме.
• Удерживайте инструмент за
изолированные ручки при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае соприкосновения
с находящимся под напряжением
проводом возможно поражение
электрическим током.
• Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
устойчивой опоре. Удерживание
обрабатываемой детали рукой или
прижимание ее к телу не обеспечивает
устойчивости и может привести
к потере контроля.
• Всегда надевайте защитные очки или
другое устройство защиты для глаз.
Во время сверления могут разлетаться
кусочки стружки и частицы материала.
Разлетающиеся осколки могут серьезно
повредить глаза. Если во время
26
•
•
•
•
•
•
работы образуется пыль, надевайте
противопылевую маску. При выполнении
многих работ нужно использовать
наушники для защиты ушей.
Крепко держите инструмент во время
работы. Не пытайтесь работать
данным инструментом, удерживая
его одной рукой. При работе
рекомендуется всегда использовать
боковую рукоятку. В противном
случае, это может привести к потере
управления. Просверливание или
касание таких твердых материалов,
как арматурные стержни, также может
представлять опасность. Перед
использованием надежно затяните
боковую рукоятку.
Не используйте данный инструмент
в течение длительных промежутков
времени. Вибрация, вызываемая
инструментом, может оказывать
вредное воздействие на руки.
Используйте перчатки, для обеспечения
дополнительной амортизации
и старайтесь ограничивать вредное
воздействие за счет частых перерывов
в работе.
Не меняйте самостоятельно форму
бура. Менять форму оснастки может
только авторизованный специалист.
Ошибки в изменении формы могут
привести к травме.
Работая с инструментом или меняя
насадки надевайте перчатки. Рабочие
металлические части инструмента
и дополнительные приспособления
могут очень сильно нагреваться во
время работы. Частицы обрабатываемого материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
Никогда не кладите
электроинструмент до тех пор, пока
он полностью не остановится. Меняя
оснастку легко травмироваться.
Не пытайтесь выбить застрявшую
оснастку молотком. Таким
образом можно получить травму от
отколовшихся кусочков метала или
материала.
Слегка изношенное зубило можно
заточить.
Следите за тем, чтобы сетевой
шнур не попал на вращающийся бур.
Не оборачивайте шнур вокруг любой
части корпуса инструмента. Провод,
обернутый вокруг вращающегося бура
РУССКИЙ ЯЗЫК
может привести к травме и потере
управления.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими
деталями инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
– Нанесение ущерба здоровью из-за
вдыхания пыли, образующейся при
работе с бетонными конструкциями или
кирпичной кладкой.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год выпуска
Важные инструкции по технике
безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства
к источнику питания, может
произойти короткое замыкание
контактов внутри зарядного
устройства посторонними
материалами. Не допускайте
попадания в полости
зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как шлифовальная
пыль, металлическая
стружка, стальные волокна,
алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к чистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели
от электрического шока.
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись об
него, а также в том, что бы он не был
натянут и не мог быть поврежден
другим способом.
Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
Не ставьте на зарядное
устройство посторонние
предметы и не устанавливайте
зарядное устройство на мягкую
поверхность, которая может
закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
Не используйте зарядное
устройство, если его роняли либо
если оно подвергалось сильным
ударам или было повреждено какимлибо иным образом. Обратитесь
в авторизованный сервисный центр.
Не разбирайте зарядное устройство,
обратитесь в специализированный
сервисный центр для ремонта
в случае необходимости. Неправильная
разборка может привести к поражению
электрическим током, замыканию или
пожару.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить
у производителя, в его сервисном
центре или с привлечением другого
специалиста аналогичной квалификации
для предотвращения несчастного
случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это
не относится к автомобильному
зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B и DCB185).
Зарядные устройства DEWALT не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи
(рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
сетевой розетке.
2. Вставьте батарею (f) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет мигать. Это означает, что процесс
зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
–– –– –– –– ––
полностью заряжен ––––––––––––––––––––––
температурная
задержка
––– • ––– • ––– • –––
замените аккумуля••••••••••••••
торную батарею
Индикаторы зарядки DCB107, DCB112
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
ТОЛЬКО ИОННО ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
идет зарядка
–– –– –– –– ––
Важные инструкции по технике
безопасности для всех батарей
полностью заряжен
–––––––––––––––
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение.
температурная
задержка
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: В это время красный
индикатор продолжит мигать, а когда
начнется зарядка, загорится желтый.
После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор погаснет, и зарядка
продолжится.
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может(-гут)
полностью зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное устройство показывает неисправность аккумулятора, если индикатор не
загорается или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в конструкцию
аккумуляторов, с целью установить
их в зарядное устройство, к которому
они не подходят. Это может
привести к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не разбирайте батарею. При
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте
батарею и не подвергайте ее
ударам или другим повреждениям.
Не используйте батарею или
зарядное устройство после
удара, падения или получения
каких-либо других повреждений
(например, после того, как ее
проткнули гвоздем, ударили
молотком или наступили на
нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в таком месте, где оно не
может упасть и об него нельзя
споткнуться. Некоторые
устройства с батареями
большого размера, стоят сверху
на батарее, и могут легко
упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО ЛИТИЕВЫХ
(Li Ion) батарей
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. Под воздействием
пламени аккумулятор может
взорваться. При сгорании литий-ионных
аккумуляторов образуются токсичные
отходы и испарения.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
30
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила
перевозки опасных грузов, Международные
правила перевозки опасных грузов
морским путем (IMDG), и европейское
соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ADR). Ионнолитиевые элементы и аккумуляторы были
протестированы в соответствии с разделом
38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке
опасных грузов Руководства по тестами
и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку они являются
опасными материалами Класса 9. В целом,
два случая, когда требуется отправка
Класса 9, это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT,
если в упаковке находятся только
аккумуляторы (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных
батарей может произойти возгорание, если
терминалы аккумуляторов случайно будут
замкнуты электропроводящими материалами.
При транспортировке аккумуляторных
батарей убедитесь в том, что терминалы
защищены и хорошо изолированы от
материалов, контакт с которыми может
привести к короткому замыканию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
Зарядка батареи.
DCH143 работает от 14,4 вольтовых
аккумуляторов. DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 и DCH274 работают от 18 вольтовых
аккумуляторов.
Батарея заряжена
14,4 вольтовые аккумуляторные батареи для
перфораторов DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 или DCB145 можно
использовать на перфораторе DCH143.
Температурная задержка.
18 вольтовые аккумуляторы для
перфораторов DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B
или DCB185 можно использовать на
перфораторах DCH243, DCH253, DCH254
DCH273 и DCH274.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ
УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Батарея неисправна.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторные
батареи DEWALT только с помощью
соответствующих зарядных
устройств DEWALT. Зарядка иных
аккумуляторных батарей, кроме
DEWALT на зарядных устройствах
DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводная роторная ударная дрель
1 Боковая рукоятка и ограничитель глубины
1 Зарядное устройство
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 Аккумулятор (D1, L1, M1, P1)
2 Аккумуляторы (D2, L2, M2, P2)
3 Аккумуляторы (D3, L3, M3, P3)
1 Бесключевой патрон (DCH254, DCH274)
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1, 3, 7)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Курковый переключатель с регулятором
скорости
b. Кнопка изменения направления вращения
с. Переключатель режимов
d. Рабочая подсветка (DCH143, DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274)
e. Боковая рукоятка
f. Аккумуляторная батарея
g. Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
h. Основная ручка
i. Значок бура (для режима сверления)
j. Значок перфоратора (для режима
ударного сверления)
k. Значок молотка (для режима дробления)
l. SDS Plus® держатель инструмента
m. Муфта
n. Кнопка датчика заряда аккумулятора
о. Пылезащитная крышка
p. Запорное кольцо
q. Бесключевой патрон (DCH254, DCH274)
r. Крючок для крепления на ремне (DCH273,
DCH274)
32
s. Активный контроль вибрации (DCH273,
DCH274)
t. Электрическое подключение системы
отвода пыли
u. Кнопка переключения режимов
НАЗНАЧЕНИЕ
Беспроводные перфораторы DCH143,
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 и DCH274
предназначены для профессионального
использования при выполнения работ
по сверлению отверстий, бурению,
завинчиванию шурупов и дроблению.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или
газов.
Беспроводные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике устройства. Необходимо
также убедиться в том, что напряжение
работы зарядного устройства соответствует
напряжению в сети.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому не требуется
заземления при работе.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании и Ирландии)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
Если нужно установить штепсельную
вилку:
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке
вилки, которые предусмотрены к вилкам
высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 3 A.
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
1 мм²; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать устройство.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежании
травмы никогда не нажимайте
кнопку снятия аккумулятора,
без необходимости снять
аккумулятор. Случайное нажатие
на кнопку снятия аккумулятора
может привести к его выпадению
и повреждению.
1. Совместите аккумулятор (f) с пазом на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
2. Задвиньте рукоятку так, чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
зафиксирован.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи
(g) и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 3)
В некоторых аккумуляторах DEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда
(n). Загорятся три зеленых светодиода,
показывая уровень оставшегося заряда. Когда
уровень заряда аккумулятора будет ниже
уровня, необходимого для использования,
светодиоды перестанут гореть и аккумулятор
следует зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда.
Он не показывает работоспособность
устройства и его показания могут меняться
в зависимости от компонентов продукта,
температуры и сфер применения.
Регулятор скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите
выключатель (a). Чтобы выключить
инструмент, отпустите выключатель. Ваш
инструмент оснащен тормозом. Патрон
останавливается сразу же после полного
отпускания выключателя.
Переключатель частоты оборотов позволяет
вам выбирать оптимальную скорость для
конкретного применения. Чем сильнее
вы давите на курковый выключатель,
тем быстрее вращается инструмент. Для
обеспечения максимального срока службы
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента используйте переменную
скорость только в начале просверливания
отверстий и закручивания/откручивания
крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянное использование
в режиме переменной скорости не
рекомендуется. Это может привести
к повреждению выключателя и поэтому не
допускается.
Боковая рукоятка (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, необходимо ВСЕГДА
проверять надежность установки
боковой рукоятки. Невыполнение
этого требования может
привести к соскальзыванию
боковой рукоятки во время
работы инструмента и к потере
управления. Чтобы обеспечить
максимальный контроль над
инструментом, удерживайте его
обеими руками.
Боковая рукоятка (e) крепится на передней
части редуктора, как показано на рисунке,
и может поворачиваться на 360° для
использования как правой, так и левой рукой.
Боковую рукоятку необходимо затянуть
достаточно сильно для того, чтобы она
могла выдержать вращательное движение
инструмента в случае если он остановится
или заклинит. Удерживайте боковую рукоятку
за дальний конец, чтобы не потерять
контроль над инструментом в случае если он
остановится.
Чтобы ослабить боковую рукоятку поверните
ее против часовой стрелки.
Кнопка изменения направления
вращения (рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Перед сменой
направления вращения всегда
дожидайтесь полной остановки
электродвигателя дрели.
Кнопка изменения направления вращения
(b) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
и нажмите кнопку изменения направления
вращения на левой стороне инструмента.
Центральное положение кнопки управления
блокирует инструмент в выключенном
положении. При изменении положения кнопки
управления курковый выключатель должен
быть отпущен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении после
смены направления вращения может быть
слышен щелчок. Это нормальное явление
и не указывает на неисправность.
Рабочая подсветка (рис. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
В основании инструмент находится
рабочая подсветка (d). Она включается
автоматически при нажатом выключателя.
Эта подсветка включается при нажатии на
выключатель и автоматически выключается
через 20 секунд после того, как спусковой
выключатель будет отпущен. Пока спусковой
выключатель остается нажатым, рабочая
подсветка будет гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена
для освещения рабочей поверхности и не
может использоваться в качестве фонаря.
Выбор режима работы (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не выполняйте
смену рабочего режима на
работающем инструменте.
На этом инструменте есть отдельный
переключатель режимов (c) для
переключения между режимами сверления,
ударного сверления или дробления.
Для завинчивания винтов и сверления
отверстий в стали, дереве и пластике.
Для ударного сверления в бетоне
и кирпичной кладке.
Для ударного дробления: разрушение
легких материалов.
Для установки вращения по часовой стрелке
отпустите курковый выключатель и нажмите
кнопку изменения направления вращения на
правой стороне инструмента.
Перед тем как повернуть переключатель
режима нажмите кнопку переключателя
режимов (u). Для сверления поверните
переключатель режимов (c) до совмещения
стрелки со значком сверла (i). Для ударного
сверления совместите стрелку со значком
перфоратора (j). Для дробления совместите
стрелку со значком ударника (k).
Для установки вращения против часовой
стрелки отпустите курковый выключатель
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель режимов (c)
всегда должен быть находиться в одном из
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
режимов: сверления, ударного сверления или
дробления. Промежуточных положений нет.
Активный контроль вибрации
(рис. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Активный контроль вибрации нейтрализует
вибрацию отдачи от механизма перфоратора.
Снижение уровня вибрации, передаваемой
на руки, позволяет оператору более
комфортно работать в течение длительного
периода времени и увеличивает срок
службы инструмента. Во время работы
подпружиненный механизм компенсирует
силы вибрации. Он может управляться на
основании амортизирующего эффекта, когда
к инструменту прикладывается давление.
Убедитесь в том, что пружина нагружена, но
не слишком жестко. Механизм должен иметь
возможность «плавать.»
Крючок (рис. 1, 4)
DCH273, DCH274
Поясной крючок (r) находится под главной
ручкой (h) с левой стороны инструмента.
Чтобы вытянуть крючок потяните его от
инструмента. Чтобы убрать крючок прижмите
его к инструменту. Крючок для ремня (r)
можно легко разместить как слева, так
и справа от инструмента, в зависимости
от того, левшой или правшой является
пользователь.
1. Вытяните поясной крючок и снимите
винт с шестигранной головкой, который
находится под главной ручкой.
2. Вытяните поясной крючок из инструмента.
3. Установите поясной крючок с нужной
стороны, вставив его в паз.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях
паз может быть прикрыт стикером.
Отклейте или проткните стикер, чтобы
открыть паз, который он прикрывает.
4. Установите на место винт с шестигранной
головкой и надежно зафиксируйте его.
Если крюк не нужен, его можно снять
с инструмента.
SDS Plus® Держатель инструмента
(рис. 5)
Чтобы установить сверло или бур, вставьте
хвостовик приблизительно на 19 мм (3/4»)
в держатель инструмента SDS Plus®(l).
Вставьте и поверните бур, пока он не встанет
на место. Он будет надежно закреплен
в держателе.
Чтобы вытащить бур потяните муфту (m)
назад и извлеките бур.
Замена держателя инструмента
SDS Plus® с бесключевым патроном (рис. 7)
DCH254, DCH274
1. Поверните запорное кольцо (p)
в положение разблокировки и вытяните
держатель инструмента (I) SDS Plus®.
2. Надвиньте бесключеной патрон (q) на
шпиндель и поверните запорное кольцо
в положение фиксации.
3. Для замены бесключевого патрона
с держателем инструмента SDS Plus®
сначала снимите бесключевой патрон
таким же образом, как и держатель
инструмента SDS Plus®. Затем установите
держатель инструмента SDS Plus® таким
же образом, как и бесключевой патрон.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте стандартное
долото в режиме ударного
сверления.
Предохранительная муфта
Предусмотрено два разных вида
предохранительных муфт. На
перфораторах DCH143, DCH243,
DCH253 и DCH254 предусмотрена
механическая предохранительная
муфта, а на перфораторах DCH273
и DCH274 используется электронная
предохранительная муфта.
В случае зажимания сверлильного долота
прерывается подача крутящего момента на
сверлильный шпиндель. На инструментах
с механической предохранительной муфтой
на срабатывание укажет трещеточный звук
и увеличение вибрации. При срабатывание
электронной предохранительной муфты
двигатель будет включаться и выключаться
в течение нескольких секунд для имитации
отдачи, аналогичной механической
предохранительной муфте. Отпустите
и нажмите курковый выключатель чтобы
запустить привод.
Для компенсации возникающих сил всегда
удерживайте инструмент обеими руками
и сохраняйте устойчивое положение.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Система удаления пыли (рис. 1)
В продаже есть специальная встроенная
система пылеудаления (D25303DH), которую
можно купить отдельно.
Для работы системы D25303DH используется
электрическое подключение (t) к перфоратору.
Это подключение (t) предусмотрено для
ударных перфораторов DCH253, DCH254
(только Тип 2), DCH273 и DCH274.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система D25303DH не
совместима с перфораторами DCH143,
DCH243 или моделями ТИПА 1 перфораторов
DCH253 и DCH254.
Перфоратор DCH274 поставляется
в комплекте с системой D25303DH,
перфоратор DCH275 поставляется
с расширенным набором инструментов.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности.
• Учитывайте расположение
трубопроводов и электрических
кабелей.
• Не прикладывайте большого
усилия к инструменту
(достаточно усилия около
5 кг). Излишнее давление не
ускорит работу, а уменьшит
производительность
инструмента и может
сократить срок его
эксплуатации.
• Не сверлите отверстия
слишком глубоко, чтобы
исключить вероятность
повреждения пылезащитной
крышки (o).
• Всегда хорошо держите
инструмент обеими руками
и сохраняйте устойчивое
положение. Всегда работайте
с инструментом, надежно
закрепив боковую рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
36
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления.
Правильное положение рук
(рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке 6.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
При правильном расположении рук правая
рука находится на боковой рукоятке (h),
а другая на основной рукоятке (e).
Сверление (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять какиелибо настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
травмы, ВСЕГДА надежно
закрепляйте заготовку. При
сверлении тонкого материала
используйте деревянную
подложку во избежание
повреждения материала.
УДАРНОЕ СВЕРЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режима (с)
в положение «ударное сверление».
2. Вставьте соответствующий бур. Для
достижения наилучших результатов
используйте бур с твердосплавным
наконечником.
3. Отрегулируйте в соответствии
с необходимостью боковую рукоятку (e).
4. Пометьте место, где нужно сделать
отверстие.
5. Поместите бур в это место и включите
инструмент.
ОБЫЧНОЕ СВЕРЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режима (с)
в положение «сверление».
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. В зависимости от используемого
инструмента выполните одну из
следующих инструкций:
– Установите адаптер патрона /сборный
патрон (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Для стандартных патронов 10
или 13 мм применяютсяспециальные
адаптеры SDS Plus® с резьбовыми
секциями, позволяющие использовать
сверла с прямым хвостовиком.
– Замените держатель инструмента
SDS Plus® с бесключевым патроном
(DCH254, DCH274).
3. Проводите работы согласно описаниям
действий при вращательном сверлении.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте стандартное
долото в режиме ударного
сверления.
ЗАВИНЧИВАНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режима (с)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
3. В зависимости от используемого
инструмента выполните одну из
следующих инструкций:
- Вставьте специальный адаптер
шуруповерта SDS Plus® который
используется с шестигранными битами
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
- Замена держателя инструмента
SDS Plus® с бесключевым патроном
(DCH254, DCH274).
4. Вставьте соответствующую насадку
шуруповерта. При закручивании винтов
со шлицевой головкой обязательно
используйте насадки с удлинительной
муфтой.
5. Аккуратно нажмите на переключатель
частоты оборотов (a) для предотвращения
повреждения головки винта. При
вращении в реверсивном направлении
(влево) частота оборотов инструмента
автоматически снижается для аккуратного
извлечения винта.
6. После сравнивания поверхности головки
винта с поверхностью детали отпустите
переключатель частоты оборотов для
предотвращения погружения винта далее
в деталь.
ДОЛБЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режима (c)
в положение «долбление».
2. Вставьте подходящее долото и проверьте,
надежно ли оно зафиксировано.
3 Отрегулируйте в соответствии
с необходимостью боковую рукоятку (e).
4. Включите инструмент и приступайте
к работе.
Может понадобиться выполнить короткий
запуск двигателя после перехода с режима
долбления на режим вращения, чтобы
выровнять передаточные отношения.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте инструмент
для смешивания или нагнетания
легковоспламеняемых или
взрывчатых жидкостей (бензин,
спирт и т.д.).
• Не смешивайте легко
воспламеняющиеся
жидкости, промаркированные
соответствующим образом.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Ремонт данного инструмента может
выполнять только квалифицированный
специалист. Обращайтесь к авторизованному
специалисту по ремонту инструментов
DEWALT приблизительно после каждых
40 часов работы для проведения
профилактического осмотра. Если у вас
возникли проблемы до этого времени,
обращайтесь к авторизованному специалисту
по ремонту инструментов DEWALT.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Различные типы буров и долот SDS Plus®
доступны в качестве опции.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте
защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
38
Дополнительные приспособления
Используемые принадлежности и насадки,
для SDS Plus®, следует регулярно смазывать.
Проконсультируйтесь со своим продавцом
для получения дополнительной информации
по соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
используемых продуктов и упаковки
позволяет осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов
и бытового мусора на муниципальных свалках
или сдачу его продавцам у которых вы
покупали свой продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
РУССКИЙ ЯЗЫК
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00263307 - 10-03-2015
39
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising