EMAX38 | Black&Decker EMAX38 ROTARY MOWER Type 3 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-76 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
EMax34i
EMax34s
EMax38i
EMax42i
EMax42ri
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
A felső fogantyú felszerelése (F ábra)
♦
Illessze a felső fogantyú részt (3) az alsó fogantyúhoz (5) a szárnyas anyákkal (20), az alátétekkel (21)
és a csavarokkal (22) az ábrán látható módon.
Tartsa szem előtt: A felső fogantyú 2 különböző magasságon rögzíthető.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el végig és alaposan a Biztonsági,
karbantartási és szervizelési kézikönyvet.
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
A motorkábel rögzítése (G ábra)
Részegységek
A motorkábelt a kábeltartókkal kell rögzíteni.
♦
Csíptesse a motorkábelt a kábelrögzítőkkel (23)
a felső és az alsó fogantyúhoz az ábrán látható
módon.
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza, típustól függően.
1. Kapcsolódoboz
2. Be- és kikapcsoló
3. Fogantyú felsőrésze
4. Intelligens kábelvezető
5. Fogantyú alsórésze
6. Kábeltartók
7. Vágásmagasság állító kar
8. Vágásmagasságok
9. EdgeMax fűszélvágó nyílás
10. Fűgyűjtő doboz
11. Kivető nyílás fedele
12. Szállító fogantyú
A fűgyűjtő doboz felhelyezése (N ábra)
♦
Figyelmeztetés! Áramtalanítsa a készüléket, és várja
meg, amíg a kés teljesen megáll.
Figyelmeztetés! A vágókést csak a meghatározott típusú
új vágókésre cserélje.
Figyelmeztetés! A vágókést erős munkakesztyűvel
fogja meg.
A vágókés leszerelése:
♦
Fordítsa a készüléket az oldalára.
♦
Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja
meg a vágókést.
♦
13 mm-es kulccsal az óramutató járásával ellentétes irányban lazítsa meg és csavarja le a vágókés
csavarját (25).
♦
Távolítsa el a vágókést (26) és a csavart (25).
Figyelmeztetés! Az Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A fűgyűjtő doboz összeszerelése (A – D ábra)
A fűgyűjtő doboz 5 részből áll, és a szerszám használata
előtt mindig fel kell helyezni a készülékre.
♦
Erősítse a fogantyút (13) a fűgyűjtő fedelébe (14)
(A ábra). A fogantyú csak egy irányban illeszthető
be.
♦
Kapcsolja egymáshoz a fűgyűjtő 2 oldalát (15). Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes rögzítőfül
és vezető a helyére van igazítva (B ábra).
♦
Igazítsa az egymáshoz kapcsolt oldalakat a fűgyűjtő doboz aljához (16). Igazítsa el a 4 vezetőt (17)
(C ábra).
♦
Nyomja egymáshoz a 2 részt. A fűgyűjtő doboz szélei
mentén a rögzítőkapcsokat akár erőteljes nyomással
igazítsa a helyükre. Ellenőrizze, hogy minden fül
biztonságosan rögzítve van-e.
♦
Igazítsa a fedelet (14) az összeszerelt fűgyűjtő tetejére. Igazítsa el a 10 vezetőt (18) (D ábra).
Tartsa szem előtt: A fűgyűjtő doboz hátulsó részénél
lévő 2 fület különös gondossággal igazítsa el.
♦
Nyomja lefelé a fedelet, hogy minden fül pontosan
rögzüljön. Hátul kezdje, és ügyeljen arra, hogy minden fül pontosan a helyén legyen.
A vágókés cseréje:
♦
Helyezze fel a vágókést a csavartengelyre, majd
helyezze be a vágókés csavarját (25) a csavartengelybe.
Tartsa szem előtt: A vágókés felhelyezésekor a vágókésen látható szövegnek a felhasználó felé kell néznie.
♦
Húzza meg kézzel a vágókés csavarját (25) a lehető
legszorosabbra.
♦
Nagy igénybevételre készült munkakesztyűvel fogja
meg a vágókést.
♦
13 mm-es kulccsal az óramutató járásának irányában húzza meg erősen a vágókés csavarját (25).
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A vágásmagasság beállítása (M1 és M2 ábra)
A vágás magassága a központi magasságállító szerkezettel állítható, 6 magassági beállítás közül választhat.
A fogantyú alsó részének felszerelése (E ábra)
♦
Emelje meg a kivető nyílás fedelét (11) és tegye
a fűgyűjtő dobozt (10) a fülekre (24).
A vágókés cseréje (L ábra)
Összeszerelés
♦
Rögzítse a fogantyút a csavarokkal (19).
A vágásmagasság beállítása
♦
Húzza a magasságállító kart (7) a motortól kifelé
irányba.
♦
A kart a készülék hátulja felé mozgatva csökkenti
a vágási magasságot.
Illessze az alsó fogantyú (5) végeit a fűnyíró megfelelő furataiba.
Nyomja lefelé a fogantyút, addig, amíg szilárdan ül
a helyén.
2
♦
♦
Forduljon meg balra és tolja a fűnyírót a 4 pozícióba.
Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.
Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a P2 ábrán látható.
♦
A kart a készülék eleje felé mozgatva növeli a vágási
magasságot.
♦
Tolja a magasságállító kart (7) a lehetséges 6 állás
egyikébe.
Tartsa szem előtt: A vágásmagasság a készülék oldalán
elhelyezett jelzőről (8) leolvasható.
EdgeMax fűszélvágás (K1 és K2 ábra)
Be- és kikapcsolás (I ábra)
Az EdgeMax fűszélvágó segítségével közvetlenül fal
vagy kerítés szegélyéig is lenyírhatja a füvet (K1 ábra).
Az EdgeMax fűszélvágó segítségével precízen lenyírhatja a füvet egészen a pázsit szegélyéig (K2 ábra).
♦
Tartsa a fűnyírót a pázsit szélével párhuzamosan.
♦
Tolja a fűnyírót a pázsit széle mentén. Ügyeljen arra,
hogy az EdgeMax fűszélvágó (9) valamivel a pázsit
szegélye felett legyen (K2 ábra).
Bekapcsolás
♦
Tartsa a biztonsági kapcsolót (27) lenyomva.
♦
Húzza az üzemi kapcsolót (2) maga felé.
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Kikapcsolás
♦
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (2).
Figyelmeztetés: Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Compact&Go Fűtömörítő (J ábra) (csak az
EMax34i, EMax38i, EMax42i és EMax42ri
típusnál)
Fűnyírás (P1 és P2 ábra) (csak az EMax38i,
EMax42i és EMax42ri típusnál)
Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, összetömörítheti benne
a levágott füvet. A kivető nyílás fedelén (11) keresztül
láthatja mennyire van tele a doboz.
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
♦
A jobb lábával nyomja a fűtömörítő kart (29) lefelé
egészen addig, amíg nem reteszelődik.
Tartsa szem előtt: A gyűjtődobozban lévő fű ezzel a doboz hátsó részébe lesz tömörítve. Folytathatja a fűnyírást,
amíg meg nem telik a doboz eleje.
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és
elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.
♦
Hurkolja át a tápkábelt az intelligens kábelvezetőn
(4) az ábrán (H ábra) bemutatott módon, és hagyjon
kb. 100 cm hosszúságú kábelt a kapcsolódoboz (1)
és az intelligens kábelvezető (4) között.
♦
Ügyeljen arra, hogy a kábelvezető szabadon csúszhasson a fogantyú két oldala között.
♦
A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a füvön
(1 pozíció P1 ábra).
♦
Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦
Kövesse az P1 ábra lépéseit:
♦
Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦
A kábelt átlépve forduljon jobbra, és tolja tovább
a készüléket 3 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú
egyik oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja,
hogy a kábel a vágókéstől távol maradjon.
♦
A kábelt átlépve forduljon balra, és menjen tovább
a 4 pozíció felé. A kábelrögzítő a fogantyú egyik
oldaláról a másikra fog csúszni, ami biztosítja, hogy
a kábel a vágókéstől távol maradjon.
♦
Ismételje a fenti lépéseket addig, amíg csak lehetséges.
Figyelmeztetés: Soha ne közelítsen a kábel felé a munkavégzés közben – ahogy a P2 ábrán látható.
A fűgyűjtő doboz ürítése (J ábra) (csak az
EMax34i, EMax38i, EMax42i & EMax42ri
típusnál)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (10).
Ürítse ki a füvet a dobozból.
Tegye le a fűgyűjtő dobozt a földre, majd húzza be
és tartsa lenyomva a fűtömörítő kar kioldógombját
(30).
Emelje a fűtömörítő kart (29) függőleges helyzetbe,
és engedje el a fűtömörítő kar kioldógombját (30).
Ürítse ki a füvet a doboz hátsó részéből.
A fűgyűjtő ürítése (csak EMax34s típusnál)
Amikor a fűgyűjtő doboz megtelt, ki kell üríteni.
♦
Engedje el a be- és kikapcsolót (2).
♦
Távolítsa el a fűgyűjtő dobozt (10).
♦
Ürítse ki a füvet a dobozból.
Fűnyírás (P1 és P2 ábra) (csak az EMax34s
és EMax34i típusnál)
A kábel tárolása (O ábra)
A kábeltartókkal (6) a kábel (31) biztonságosan és kényelmesen rögzíthető, amikor nem használja a szerszámot.
♦
Tekerje a kábelt a kábeltartók (6) köré nyolcas alakzatban.
Azt javasoljuk, hogy a következőkben leírtak szerint használja fűnyíróját, így optimális vágáseredményt érhet el, és
elkerülheti a kábel átvágásának lehetőségét.
♦
A kábelt a kezdőponthoz közel halmozza fel a füvön
(1 pozíció P1 ábra).
♦
Kapcsolja be a készüléket fent leírtak szerint.
♦
Kövesse az P1 ábra lépéseit:
♦
Tolja a fűnyírót az 1 pozícióból a 2 pozícióba.
♦
Forduljon meg jobbra és tolja a fűnyírót a 3 pozícióba.
A fűnyíró szállítása
Figyelmeztetés! Győződjön meg arról, hogy a vágókés teljesen leállt, és húzza ki a szerszám dugaszát
az aljzatból.
♦
A szállítófogantyúnál (12) tartva fűnyíró kényelmesen szállítható.
3
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
♦
Műszaki adatok
EMax34s EMax38i EMax42i
10 cm feletti fűmagasság esetén két munkamenetben vágjon, így szebb vágáseredményt érhet el. Első
vágásnál használja a maximális, majd másodjára
a közepes vagy alacsony vágásmagasságot.
Optimális vágási eredmény eléréséhez csak száraz
füvet vágjon.
EMax34i
EMax42ri
3-es típus 3-es típus 3-es típus
Feszültség
Felvett teljesítmény
VAC
W
230–240
230–240
230–240
1400
1600
1800
Üresjárati fordulatszám min-1
3500
3500
3500
Hibaelhárítás
Vágásmagasság
mm
20–70
20–70
20–70
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően,
kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja meg
a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! A következő lépések előtt húzza ki
a tápkábelt az elektromos aljzatból.
Vágásszélesség
mm
340
380
420
kg
12,1
13,3
13,9
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A gép nem
működik
Nincs
áramellátás
Kapcsolja be az
áramot
Hibás vagy
kiolvadt
a biztosíték
Cserélje ki
a biztosítékot
Túl magas a fű
Növelje a vágási
magasságot,
és ott kezdjen
vágni, ahol
alacsonyabb a fű
Súly
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN60335 szabvány
szerint: = 3,2 m/s2, bizonytalanság (K) = 1,5 m/s2.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
EMax34s / EMax34i / EMax38i / EMax42i / EMax42ri
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1,
EN 60335-2-77.
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI. függelék DEKRA
tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Működésbe
Hagyja a motort
lépett a hőkioldó lehűlni, és
növelje a vágási
magasságot
A gép megszakításokkal
működik
Működésbe
Hagyja a motort
lépett a hőkioldó lehűlni, és
növelje a vágási
magasságot
A gép
csipkézett
felületet hagy
maga után
vagy a motor
erőlködik
A vágási
magasság túl
alacsony
Növelje a vágási
magasságot
Életlen
a vágókés
Cserélje ki
a vágókést.
A gép alja
eltömődött
Ellenőrizze
a gép alját, és
ha szükséges,
tisztítsa meg
(ehhez mindig
viseljen nagy
igénybe
vételre készült
munkakesztyűt)
A vágókés
fordítva van
felszerelve
Hangnyomásszint a 2000/14/EK szabvány szerint
(12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
93 dB(A)
LWA (mért zajszint)
bizonytalanság (K)
3 dB(A)
LWA (garantált zajszint)
96 dB(A)
bizonytalanság (K)
3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2012. 12. 04.
Szerelje fel
helyesen
a vágókést
4
Biztonság, karbantartás, szervizelés
www.blackanddecker.eu
5
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük.
Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
A készülék kezelése
Biztonságtechnikai előírások
♦
Figyelmeztetés! Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az elektromos
áramütés, a személyi sérülések lehetőségét.
♦
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép
üzembe helyezése előtt.
♦
A készülék használata előtt, győződjön meg arról,
hogy veszély esetén hogyan kell a készüléket kikapcsolni.
♦
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak.
♦
♦
♦
Gyakorlás
♦
♦
♦
♦
Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Ismerje meg a gép működését, legyen tisztában
a készülék kezelőszerveivel és megfelelő használatával.
Soha ne engedje gyereknek, vagy olyan személynek
a gép használatát, aki nem ismeri ezt a típust, illetve
nem olvasta el a kezelési utasítást. Helyi előírások
meghatározhatják a felhasználó minimális életkorát.
A működő géptől tartsa távol az embereket, különösen a gyerekeket, illetve a háziállatokat.
Vegye figyelembe, hogy a gép kezeléséből adódó
balesetekért, vagy anyagi károkért a készülék kezelője vagy felhasználója a felelős.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Előkészületek
♦
♦
♦
♦
♦
Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érintkezést
földelt felületekkel (például fémkerítések, lámpaoszlopok stb.), viseljen gumitalpú cipőt.
A gép használata közben mindig megfelelő zárt
lábbelit és hosszúnadrágot viseljen. Mezítláb vagy
nyitott szandálban ne használja a gépet. Ne viseljen
laza vagy olyan ruházatot, amelyen lelógó részek,
zsinegek vagy csomók vannak.
Üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a munkaterület
az ágaktól, kövektől, drótoktól és minden idegen
tárgytól.
Használat előtt vizuálisan ellenőrizze a kés és a késcsavar állapotát (nem kopottak vagy sérültek); valamint a megfelelő összeszerelést, és győződjön meg
róla, hogy a késcsavar biztonságosan van rögzítve.
A kopott vagy sérült alkatrészeket készletben cserélje, hogy a gép egyensúlya megmaradjon. A sérült
vagy olvashatatlan címkéket cserélje ki.
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hoszszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés
vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le az
áramforrásról. A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA
ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ. Ne használja
a készüléket, ha a kábele sérült vagy kopott.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget vagy szemellenzőt. Poros környezetben
viseljen arc- vagy pormaszkot. Amikor a zajszint
akkora, hogy kellemetlen érzett okoz, viseljen hallásvédőt.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Soha ne használja a készüléket sérült védőeszközzel vagy burkolattal, sem pedig védőeszközök
nélkül, például a terelőlap és/vagy a fűfelfogó legyen
a helyén.
A készüléket csak nappali fényben, vagy megfelelő
mesterséges megvilágítás mellett használja.
A készüléket esőtől védje, ne hagyja szabadban. Ne
használja a készüléket nedves vagy párás környezetben. Ne nyírjon vele nedves füvet.
Álljon biztonságosan, különösen lejtős területen.
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Legyen
felkészülve rá, hogy a frissen vágott fű nedves és
csúszós. Ne dolgozzon a készülékkel meredek lejtőn.
Lejtőkön mindig a lejtőre merőleges irányban haladjon, soha ne párhuzamosan le és fel. Megkülönböztetett figyelemmel váltson irányt, ha lejtőn dolgozik.
Ne nyírjon füvet szélsőségesen meredek lejtőkön.
Sétáljon, soha ne fusson a készülékkel. Soha ne
dolgozzon hátrálva, miközben saját maga felé húzza
a készüléket.
A készüléket a használati utasításban leírtak szerint, kellő körültekintéssel kapcsolja be, és tartsa be
a biztonsági előírásokat. Tartsa távol lábait a késtől.
Ne indítsa a gépet, amíg az ürítőnyílás előtt áll.
Bekapcsoláskor ne döntse meg a készüléket, kivéve, ha az adott készüléket az indításhoz meg
kell dönteni. Ilyen esetben a készüléket csak a legszükségesebb mértékig döntse, és csak a kezelőtől
távolabbi részét emelje meg. Kezei legyenek mindig
a kezelőszerveken, mielőtt visszabillenti a készüléket a munkaterületre.
Kapcsolja ki a készüléket, várja meg a vágókés
egység leállását, mielőtt megdöntené azért, hogy
áthaladjon egy fűmentes területen vagy a fűnyírás
helyszínére szállítsa a készüléket.
Soha ne emelje fel és ne szállítsa a készüléket, amíg
a vágókés teljesen le nem állt.
Tartsa távol kezeit és lábait a késtől. Soha ne tegye
kezét vagy lábát a mozgórészekhez közel, vagy
közvetlenül alájuk.
Mindig tartózkodjon a kivető nyílásoktól megfelelő
távolságban.
Kapcsolja ki, áramtalanítsa a készüléket, és ellenőrizze, hogy a mozgórészek teljesen megálltak,
mielőtt felügyelet nélkül hagyja a gépet; ha nem
használja azt; mielőtt változtatna a készülék bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél;
a termék átvizsgálása és szervizelése előtt; valamint
ha a megakadást kívánja megszüntetni. Ha idegen
tárgyba ütközött a fűnyíró, vizsgálja át a gépet, és
ha van rajta sérülés, javítsa meg, mielőtt újból használná.
Ha a készülék elkezd rendellenesen vibrálni, vagy
valamilyen idegen tárgyhoz ért, azonnal kapcsolja
♦
♦
Kiegészítő biztonsági előírások fűnyírókhoz
ki, csatlakoztassa le az áramforrásról és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg. A sérült alkatrészeket
cserélje ki vagy javítsa meg, valamint ellenőrizze,
hogy nem lazultak-e meg alkatrészek.
Használat közben a hálózati kábelt tartsa távol
a késtől. Mindig legyen tudatában a hálózati kábel
pontos helyzetével.
A motor a készülék kikapcsolása után néhány másodpercig még tovább jár. Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókést.
♦
♦
♦
Karbantartás és tárolás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és
a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt
biztosít, valamint képes rendeltetésszerű feladatát
ellátni. Soha ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. A sérült vagy hibás alkatrészek
javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek
végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a kábel. Ha
sérült, a veszély megelőzése végett márkaszervizzel
ki kell cseréltetni. Rendszeresen ellenőrizze a hoszszabbító kábelt. A sérült hosszabbító kábelt azonnal
cserélje ki. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védőberendezéseket előírás
szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. A szabadban
kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
Tartsa a készülék összes csavarját, anyáját és egyéb
rögzítését szorosra húzva a biztonságos munkavégzés érdekében.
Ellenőrizze a fűgyűjtő dobozt rendszeresen, ha kopott, elhasznált vagy sérült szükség esetén cserélje
le. Soha ne használja a készüléket gyűjtődoboz
nélkül.
Beállításnál vigyázzon, hogy az ujjai be ne szoruljanak a mozgó vágókések és a fix alkatrészek közé.
A vágókések szervizelésénél ne feledje, hogy a vágókések akkor is foroghatnak, amikor az áramforrást
már kikapcsolta. .
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha nem
használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek
elől gondosan elzárt helyen.
Mindig hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a tárolóhelyére teszi.
Csak a megfelelő típusú tartozékokat, pótkéseket,
illetve feltéteket használja a készülékkel.
Csak a Black & Decker által javasolt cserealkatrészeket és tartozékokat használja.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
egyik Black & Decker márkaszervizzel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Felforrósodott alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a készüléket huzamosabb ideig használja,
rendszeresen iktasson be szüneteket.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Figyelmeztető szimbólumok
A következő figyelmeztető szimbólumok láthatóak a készüléken:
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el a kézikönyvet.
Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.
Azonnal csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról, ha a kábelt elvágta vagy megsértette.
Soha ne használja a fűnyírót, ha a kábel sérült.
Legyen óvatos az éles vágókésekkel.
7
A vágókés karbantartása
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A működő géptől
és a munkaterülettől tartsa távol az embereket,
nézelődőket.
♦
♦
♦
Tartsa távol a kábelt a vágókésektől.
♦
A fűnyírókés még pár másodpercig forog a motor kikapcsolása után.
Környezetvédelem
Figyelmeztetés! Elkülönített begyűjtés. Ezt
a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján feltüntetettnek!
♦
♦
Figyelmeztetés! Az elhasznált termékek és
csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé
teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében azonnal cseréltesse le a gyártóval egy
Black & Decker márkaszervizben.
Az elektromos biztonság tovább növelhető egy nagy
érzékenységű 30 mA értékű hibaáramvédő kapcsoló
beiktatásával.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Hosszabbító kábel használata
♦
Rendszeresen távolítsa el a füvet és a többi szenynyeződést a vágókésről.
A kerti szezon kezdetekor alaposan vizsgálja meg
a kés állapotát.
Ha a kés nagyon tompa, élezze meg vagy cserélje
le.
Ha a kés sérült vagy kopott, cserélje le egy újra.
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatoknál). A szabadban kizárólag csak az arra
jóváhagyott és jelöléssel ellátott kültéri hosszabbító
kábelt szabad használni. Teljesítmény csökkenés
nélkül max. 30 m hosszú 1,5 mm2 HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat előtt mindig ellenőrizze a hosszabbító kábelt, keresse rajta a sérülés,
kopás és elhasználódás jeleit. Cserélje le a kábelt,
ha sérült, vagy ha hibás. Amennyiben kábeldobon
lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka
megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készüléke minimális karbantartás
mellet hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ
az alapos ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
♦
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék levegőréseit
egy tiszta, és száraz puha kefével.
♦
Rendszeresen távolítsa el a védőburkolat alá bekerült fűdarabokat és egyéb szennyeződéseket egy
tompa kaparófával.
♦
A műanyag részeket enyhén nedves szappanos
kendővel tisztítsa. Akadályozza meg, hogy folyadék
kerüljön a gép belsejébe. Soha ne mártsa a készülék
semelyik részét folyadékba. Ne használjon karcot
hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú anyagot.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
8
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00236786 - 01-09-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
60
EMAX42
34
8
EMAX**I
28
23
61
73
74
62
22
24
E16742
20
EMAX34
EMAX38
26
27
8
15
21
25
18
EMAX**I
36
38
32
33
41
68
30
42
31
EMAX**I
39
EMAX**RI
71
72
56 57
69
EMAX38I - EMAX42I
67
29
37
40
51
54
48
46
47
EMAX**I
45
53
44
58
49
52
50
43
EMAX**I
55
EMAX34(S)(I) - EMAX38I - EMAX42(R)I
14
19
35
EMAX**I
www.2helpU.com
3
4
63
66
1
20 - 11 - 12
5
TYPE
2-3
64
6
7
65
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising