RS890 | Black&Decker RS890 CUT SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-56 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
RS890
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
BLACK+DECKER fűrésze fa, műanyag és fém vágására készült. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése előtt.
Elektromos szerszám használatakor mindig
tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, az
elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt bármilyen
beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába
kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati
áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely
begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják fi gyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom,
fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán
keresztül.
Legyen fi gyelemmel a környezeti behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől.
Ne használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
d.
e.
f.
g.
3
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
szabad használni. Használat előtt ellenőrizze
a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült.
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú,
kéteres BLACK+DECKER hosszabbító kábelt
használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között
(pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése
esetén) az elektromos biztonság növelhető egy
leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt,
vagy ha hallucinogén anyag, alkohol vagy
gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi fi
gyelmetlenség is súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen
védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral,
vagy lepattanó részekkel járhat. Valamint viseljen
csúszásmentes lábbelit és védősisakot. Ügyeljen
a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője
lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj
esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
5.
a.
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata,
amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla,
hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne
használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására. és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések lombfűrészhez és lengőfűrészhez
♦
♦
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a vágótartozék rejtett kábeleket vagy a készülék saját kábelét vághatná
el. Ha a tartozék áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám csupasz fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Szorítókkal vagy más praktikus módon rögzítse biztonságosan a munkadarabot stabil
felülethez. Ha a munkadarabot a kezében tartja
vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező
por belégzése és a vele való érintkezés
veszélyes lehet a kezelő és az arra járók
egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült
pormaszkot, és ügyeljen arra, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek megfelelő
védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha,
semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá.
Ne tegye ujjait vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne próbálja
a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és
a vágás típusának megfelelő típusú fűrészlapot
használjon.
Ha csövet, vezetőcsövet vág, bizonyosodjon meg
róla, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték
stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne
nyúljon a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz.
Mindkettő nagyon felforrósodhat.
♦
Legyen tisztában a rejtett veszélyekkel: fal,
padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦
A fűrészlap a kapcsológomb felengedése
után egy ideig még tovább mozog. Mielőtt
leteszi a szerszámot, mindig kapcsolja ki,
és várja meg a fűrészlap teljes leállását.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
Gallyazás
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Mielőtt fát gallyazna, bizonyosodjon meg arról, nincsenek-e olyan előírások, amelyek tiltják vagy szabályozzák a fa vágását.
♦
Legyen tisztában azzal, hogy merre eshet az ág.
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
♦
a levágandó ág hosszát és súlyát;
♦
az esés tervezett/kívánatos irányát;
♦
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet
vagy korhadást
♦
a környező fákat és akadályokat;
♦
a légvezetékeket is beleértve;
♦
az ág egymásba kapcsolódását más ágakkal;
♦
a szél sebességét és irányát.
♦
Gondolja át, hogyan éri el az ágat.
Az ág hajlamos arra, hogy a fatörzs felé lendüljön.
A felhasználón kívül az ág alatt tartózkodó járókelő
vagy az ág alatt lévő épület is veszélyben van, mert
az ág ráeshet.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések veszélyének
csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a szerszám használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
Figyelmeztetés! Nem fogantyú. Ne használja fogantyúként.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése végett azonnal cseréltesse ki egyik
BLACK+DECKER szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Automatikus választókapcsoló
4. Fűrészlap-kioldó gomb
5. Talp
6. Fűrészlap-befogó
7. Főfogantyú
8. Segédfogantyú, fűrészelés mód
9. Segédfogantyú, lombfűrész mód
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez vágásánál).
A ábra
10. Nagy kapacitású fűrészlap
11. Finom fogazatú favágó fűrészlap
12. Finom fogazatú fémvágó fűrészlap
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg, így azok felhasználhatók a különféle
szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
5
Fűrészlap fel- és leszerelése
♦
A talpat (5) addig forgassa, amíg a helyére be
nem pattan.
♦
Mielőtt vágni kezd, járassa a fűrészt néhány másodpercig terhelés nélkül.
♦
Úgy helyezze el a fűrészt, hogy a fűrészlap az ág
felett, a talp (5) pedig az ág alatt legyen.
♦
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
♦
A helyes vágás érdekében a vágandó ágnak
a gallyazó talp mindkét oldalával érintkeznie kell.
A vágást az ágra merőlegesen, nem más szögben
kell végezni. Szükség esetén lehet forgatni, hogy
gyorsabban menjen az ág levágása.
Figyelmeztetés! A talp (5) nem fogantyú, soha nem
szabad fogantyúként használni. A szerszámot mindig
a főfogantyúnál (7) és a segédfogantyúnál (8 vagy
9) tartsa.
Figyelmeztetés! Óvatosan bánjon az éles fűrészlapokkal. Fűrészlap felszerelésénél mindig viseljen
védőkesztyűt.
Felszerelés
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a fűrészlap kioldógombját (4).
♦
Tolja be határozott mozdulattal a fűrészlapot a fűrészlap-befogóba (6).
♦
Engedje el a fűrészlap kioldógombját (4).
♦
Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap biztonságosan rögzítődött: próbálja kihúzni a fűrészlap
kioldógombjának (4) megnyomása nélkül.
Leszerelés
Figyelmeztetés! A fűrészlap a használat közben felforrósodhat. Fűrészlap leszerelésénél mindig viseljen
védőkesztyűt.
♦
Nyomja meg és tartsa lenyomva a fűrészlap kioldógombját (4).
♦
Húzza ki határozott mozdulattal a fűrészlapot
a fűrészlap-befogóból (6).
♦
Engedje el a fűrészlap kioldógombját (4).
Lombfűrész üzemmód (F ábra)
♦
♦
♦
A szerszám használata
Ha csak lehetséges, mindig két kézzel tartsa
a szerszámot: a főfogantyúnál (7) és a segédfogantyúnál (9).
A talpat (5) addig forgassa, amíg a helyére be
nem pattan.
A megfelelő fűrészlapot szerelje fel.
Tanácsok a szerszám optimális
használatához
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Falba, padlóba vagy mennyezetbe
történő vágás előtt tájékozódjon az elektromos- és
csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦
♦
Be- és kikapcsolás
Fa fűrészelése
♦
Rögzítse erősen a munkadarabot, és távolítsa el
belőle a szögeket vagy más fémeket.
♦
Ha fontos a szilánkosodás minimálisra csökkentése, mint például laminált anyagok vágásánál,
szorítson a munkadarab mindkét oldalára hulladék faanyagot, és az így kialakított „szendvicset”
vágja át.
♦
♦
A szerszám bekapcsolásához tolja a reteszelő
gombot (2) kioldás állásba, majd nyomja meg
a fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsolót (1).
A szerszámot a fordulatszám-szabályzós üzemi
kapcsoló (1) elengedésével kapcsolhatja ki.
Automatikus kiválasztás (B ábra)
Az Autoselect (automatikus kiválasztás) funkció lehetővé teszi az optimális vágási sebesség beállítását
a vágandó anyag függvényében.
♦
Fémlemez vágásához felső állásba csúsztassa
az automatikus választókapcsolót (3).
♦
Műanyag vágásához középső állásba csúsztassa
az automatikus választókapcsolót (3).
♦
Fa és fémcső vágásához alsó állásba csúsztassa
az automatikus választókapcsolót (3).
Fém fűrészelése
♦
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦
Fémvágó fűrészlapot használjon.
♦
Ha fémlemezt vág, szorítson hulladék faanyagot
a lemez hátoldalára, és az így kialakított „szendvicset” vágja át.
♦
Vigyen fel egy vékony olajréteget a tervezett vágási vonalra.
Fűrészelés (C ábra)
♦
♦
♦
Ágak vágása
♦
Lefelé és a testétől távolodó irányban vágjon.
♦
A fa törzséhez vagy a legnagyobb ágához közel
fűrészeljen.
Ha csak lehetséges, mindig két kézzel tartsa
a szerszámot: a főfogantyúnál (7) és a segédfogantyúnál (8).
Mielőtt vágni kezd, járassa a fűrészt néhány másodpercig terhelés nélkül.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Faágak vágása (D és E ábra)
♦
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Ha csak lehetséges, mindig két kézzel tartsa
a szerszámot: a főfogantyúnál (7) és a segédfogantyúnál (8).
6
Műszaki adatok
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a szerszámmal egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
RS890 (1-es típus)
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
VAC
230
W
500
Löketszám
min-1
Lökethossz
mm
0 – 2700
23
Maximális vágásmélység
Fa
mm
100
Fém
mm
3
Műanyag cső
mm
ø 50
Gallyazó
mm
ø 50
kg
2,7
Súly
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Hangteljesítmény (LWA) 95,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangnyomás (LpA) 88,5 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint: (Lombfűrész mód)
Deszka fűrészelésénél (ah, B) 6,4 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²,
Fémlemez fűrészelésénél (ah, M) 11,6 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint: (Lengőfűrész mód)
Környezetvédelem
Deszka fűrészelésénél (ah, B) 5,9 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²,
Fa tartóelem fűrészelésénél (ah, CW) 8,5 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
RS890
A BLACK+DECKER kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Ezek a termékek
a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
További tájékoztatásért forduljon a BLACK+DECKER
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a BLACK+DECKER
vállalat nevében adja.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
R. Laverick
Műszaki igazgató
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
2014/08/04
7
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00244013 - 18-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising