RS890 | Black&Decker RS890 CUT SAW instruction manual

402113-12 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
RS890
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
Fierăstrăul BLACK+DECKER a fost conceput pentru
tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a metalului.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică”
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dumneavoastră este în
contact cu suprafeţele împământate sau legate
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa patrunsa într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi con-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
trolată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere
poate pune în pericol sănătatea operatorului
şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă
că persoanele din zona de lucru sau cele
care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru fierăstraie şi gatere
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în
apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
fixare a lamei. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de
ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze
sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta.
Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă de fierăstrău
adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
♦
Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna
unealta şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet înainte de a lăsa jos unealta.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporala şi/sau daune asupra
obiectelor.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru.
Curăţarea de crengi
Înainte de a începe să curăţaţi crengile unui copac,
asiguraţi-vă că nu există regulamente sau reglementări
care ar putea interzice sau controla tăierea copacilor.
♦
Conştientizaţi direcţia în care urmează să cadă
creanga. Luaţi în considerare toate condiţiile ce
pot afecta direcţia de cădere, inclusiv:
♦
lungimea şi greutatea crengii care trebuie
tăiată
♦
direcţia dorită de cădere
♦
orice structură de crengi deosebit de grea
sau orice degradare a copacului
♦
prezenţa copacilor şi obstacolelor din jur,
♦
inclusiv a liniilor electrice aeriene
♦
posibilitatea întrepătrunderii cu alte crengi
♦
viteza şi direcţia vântului.
♦
Aveţi în vedere accesul la creanga copacului.
4
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
Crengile se pot balansa înspre trunchiul copacului.
Pe lângă utilizator, orice persoană, clădire sau obiect
care se află sub creangă poate fi lovită de creangă.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Etichetele prezente pe unealtă
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Avertisment! Nu este mâner. Nu utilizaţi pe
post de mâner.
Siguranţa electrică
Riscuri reziduale.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
♦
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de siguranţă
3. Comutator de selectare automată
4. Buton de detaşare a lamei
5. Ghidaj/opritor crengi
6. Dispozitiv de fixare a lamei
7. Mâner principal
8. Mâner secundar în modul de utilizare ca fierăstrău
9. Mâner secundar în modul de utilizare ca fierăstrău
pendular
Vibraţiile
Fig. A
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
10. Lamă de mare capacitate
11. Lamă pentru lemn cu dinţi subţiri
12. Lamă pentru metal cu dinţi subţiri
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea si demontarea lamei de fierăstrău
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste
nivelul menţionat.
Avertisment! Fiţi atenţi atunci când manipulaţi lame
ascuţite. Purtaţi întotdeauna mănuşi când montaţi
o lamă.
Montarea
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare a lamei (4).
♦
Apăsaţi ferm lama în clema lamei (6).
♦
Eliberaţi butonul de detaşare a lamei (4).
♦
Asiguraţi-vă că lama este montată bine încercând
să o scoateţi fără a apăsa pe butonul de detaşare
a lamei (4).
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
5
Avertisment! Opritorul pentru crengi (5) nu este un
mâner şi nu trebuie să fie utilizat niciodată pe post de
mâner. Ţineţi întotdeauna unealta folosind mânerul
principal (7) şi mânerul secundar (8 sau 9).
Demontarea
Avertisment! Lama se poate încălzi în timpul utilizării.
Purtaţi întotdeauna mănuşi când demontaţi o lamă.
♦
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare a lamei (4).
♦
Trageţi lama din clema lamei (6).
♦
Eliberaţi butonul de detaşare a lamei (4).
Operarea în modul de traforaj (fig. F)
♦
Utilizare
♦
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
Pornirea şi oprirea
♦
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de siguranţă (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi
comutatorul de reglare a vitezei (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei variabile (1).
Funcţia de selectare automată vă permite să setaţi
viteza optimă a uneltei în funcţie de materialul debitat.
♦
Glisaţi comutatorul de selectare automată (3) în
poziţie superioară pentru a tăia tablă.
♦
Glisaţi comutatorul de selectare automată (3) în
poziţie mediană pentru a tăia plastic.
♦
Glisaţi comutatorul de selectare automată (3) în
poziţie inferioară pentru a tăia lemn şi metal.
Tăierea metalului
♦
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult
decât tăierea lemnului.
♦
Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru
tăierea metalului.
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată
de lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de
prelucrat şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel
create.
♦
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
Tăierea cu fierăstrăul (fig. C)
♦
♦
Dacă este posibil, ţineţi întotdeauna unealta cu
ambele mâini, folosind mânerul principal (7) şi
mânerul secundar (8).
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Tăierea crengilor
♦
Tăiaţi în jos şi la distanţă de corp.
♦
Efectuaţi tăietura aproape de creanga principală
sau de trunchiul copacului.
Curăţarea de crengi (fig. D şi E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Verificaţi periodic starea accesoriilor. Înlocuiţi-le
atunci când este necesar.
Tăierea lemnului
♦
Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi toate
cuiele şi obiectele metalice de pe aceasta.
♦
Pentru a reduce la minim aşchierea, de ex. atunci
când tăiaţi laminate, prindeţi câte o bucată de
lemn sau de carton pe ambele părţi ale piesei de
prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei straturi astfel
create.
Selectare automată (fig. B)
♦
Dacă este posibil, ţineţi întotdeauna unealta cu
ambele mâini, folosind mânerul principal (7) şi
mânerul secundar (9).
Rotiţi opritorul pentru crengi (5) până când face
clic pe poziţie.
Montaţi lama necesară.
Întreţinere
Dacă este posibil, ţineţi întotdeauna unealta cu
ambele mâini, folosind mânerul principal (7) şi
mânerul secundar (8).
Rotiţi opritorul pentru crengi (5) până când face
clic pe poziţie.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Poziţionaţi fierăstrăul astfel încât lama să fie deasupra crengii şi opritorul pentru creangă (5) să fie
sub creangă.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Pentru o tăiere corespunzătoare, creanga de tăiat
trebuie să fie în contact cu ambele părţi laterale
ale ghidajului pentru curăţat crengi. Tăietura trebuie să fie dreaptă pe creangă şi să nu fie oblică.
Dacă este necesar, se poate folosi o mişcare
de rotaţie pentru a îmbunătăţi şi mai mult viteza
tăieturii pentru curăţat crengi.
Aparatul/unealta dumneavoastră BLACK+DECKER,
cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/
unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
6
♦
Specificaţii tehnice
Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
RS890 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
Număr de curse
min-1
Lungimea cursei
mm
23
Lemn
mm
100
Oţel
mm
3
Conductă de plastic
mm
ø 50
Curăţat de crengi
mm
ø 50
kg
2,7
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Adâncimea maximă de tăiere
Protejarea mediului înconjurător
Putere sonoră (LWA) 95,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Greutate
500
0 - 2700
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 88,5 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
EN 60745: (modul de utilizare ca fierăstrău pendular)
Tăierea plăcilor (ah, B) 6,4 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Tăierea foilor de metal (ah, M) 11,6 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745: (modul de utilizare ca fierăstrău alternativ)
Tăierea plăcilor (ah, B) 5,9 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Tăierea bârnelor de lemn (ah, WB) 8,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
RS890
BLACK+DECKER declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Aceste
produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2014/30/UE şi 2011/65/UE.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă
rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice
agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru
dumneavoastră.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
BLACK+DECKER la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
BLACK+DECKER.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04/08/2014
7
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această
declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs BLACK+DECKER se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, BLACK+DECKER garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de
produse pentru a asigura inconveniente minime pentru
client, cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service BLACK+DECKER.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul BLACK+DECKER la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor
de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs BLACK+DECKER şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca BLACK+DECKER şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00246122 - 09-09-2014
8
9
10
Download PDF

advertising