KX2001 | Black&Decker KX2001 HEATGUN instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-63 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KX2001
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új, Black & Decker Hőlégfúvójához.
Ezt a készüléket különböző melegítési, forrasztási
alkalmazáshoz terveztük, mint pl. festék eltávolítás,
műanyagcsövek forrasztása. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai előírások
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése
előtt. Elektromos szerszám használatakor
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély,
az elektromos áramütés, a személyi sérülések
és az anyag károsodásának lehetőségét.
f.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket
a hálózati áramforrásról.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
Munkaterület
Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét.
A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő
megvilágításáról.
Ne használja a készüléket robbanás és
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony
folyadékok és gázok közelében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet,
mely begyújthatja a port vagy gázt.
Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról,
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá
elvonhatják fi gyelemét a készülék irányításáról.
b.
c.
d.
Elektromos biztonság
A készülék csatlakozódugójának illeszkednie
kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
elektromos áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor
keletkezése esetén) az elektromos biztonság
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
Legyen fi gyelemmel a környezeti behatásokra.
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne
használja nyirkos, nedves környezetben.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
e.
f.
g.
3
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környezetben való használata, használjon egy leválasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.:
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén)
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló
előkapcsolásán keresztül.
Személy védelem
Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra,
amit tesz. Használja az összes érzékszervét.
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi fi gyelmetlenség
is súlyos baleset előidézője lehet.
Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó
részekkel járhat. Valamint viseljen csúszásmentes
lábbelit és védősisakot. Ügyeljen a hallásvédelemre is.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja
a munkában.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
5.
a.
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Az elektromos kéziszerszám használata és
ápolása
Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszerű használatáról korábban már említést
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása
előtt.
Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha
nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználó esetén.
Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó
részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít.
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb
és biztonságosabb munkavégzés érdekében.
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól
mentesen.
Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut
vagy más leszorító eszközt a munkadarab
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép
irányítására. és megégést okozhat.
Javítás
Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz
végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás
súlyos baleset előidézője lehet.
Kiegészítő biztonságtechnikai előírások
kéziszerszámokhoz
Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások hőlégfúvókhoz.
Figyelem! Ne használja a készüléket kültérben, csak
beltérben megengedett a készülék használata.
Figyelem! A készülék használatát ne engedélyezze
olyan felhasználóknak (beleértve gyerekeknek), akik
csökkent fi zikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve képzetlen felhasználóknak;
csak és kizárólag abban az esetben, ha felügyeletet
biztosít mellettük.
Figyelem! Gyermekeknek csak felügyelem mellett
lehetséges a készülék használata, annak érdekében,
hogy ne játszanak a készülékkel.
Figyelem! Ezt a készüléket a kitámasztójára kell állítani,
ha nem használja.
Figyelem! Tűz keletkezhet, ha a készüléket nem
megfelelően használja, ezért legyen óvatos, ha olyan
helyen használja a hőlégfúvót, ahol tűzveszélyes
anyagok vannak;
♦
Soha ne irányítsa a hőt hosszabb ideig, ugyanarra
a helyre.
♦
Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol
robbanásveszélyes anyagok vannak.
♦
Ügyeljen rá, hogy a hő átterjed egy vezetőn keresztül olyan tűzveszélyes anyagokra is, melyek
a munkavégzés helyéről nem láthatók.
♦
Helyezze a készüléket a kitámasztójára használat
után és hagyja lehűlni tárolás előtt.
♦
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van
kapcsolva.
♦
Ne fedje le a légbeömlőnyílásokat vagy a fúvóka
kimenetet, mivel így nagy hő alakulhat ki és a képszülék károsodását okozhatja.
♦
Ne irányítsa a forró levegőt magára, a közelben
állókra vagy állatokra.
♦
Soha ne érintse meg a fúvókát, mivel az felforrósodik használat közben, és legalább 30 perc lehűlésre
van szüksége kikapcsolás után.
♦
Soha ne helyezze a fúvókát bármilyen tárgyhoz
használat közben, vagy rögtön kikapcsolás után.
♦
Ne nyomkodjon semmit a fúvókába, mivel ez
elektromos áramütést okozhat.
♦
Soha ne nézzen a fúvókába, mialatt a készülék be
van kapcsolva.
♦
Ne használja a hőlégfúvót hajszárítóként! A kiáramló levegő hőmérséklete sokkal magasabb, mint egy
hajszárítónál.
♦
Biztosítsa a megfelelő szellőzést használat alatt,
mivel mérgező gázok keletkezhetnek.
4
♦
♦
♦
♦
♦
Soha ne használja a készüléket nedves környezetben.
Ha festéket távolít el, biztosítsa, hogy a munkaterület le legyen zárva. Viseljen pormaszkod,
melyet speciálisan arra terveztek, hogy megvédje
használóját a keletkezett olomtartalmú festékportól
és gáztól. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
Soha ne égessen festéket, mivel ez tűzveszélyes.
Ne hagyja, hogy festék tapadjon a fúvókára, mivel
ez később meggyulladhat.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni, mielőtt
bármilyen tartozékot helyez fel vagy cserél.
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztető szimbólumok a készüléken
Olvassa el a kezelési utasítást a készülék
használata előtt.
Ólom tartalmú festékréteg eltávolítása
♦
♦
♦
Különös fi gyelmet szenteljen festék eltávolításkor.
A festék rétegek, maradványok, gőzök ólmot tartalmazhatnak, mely mérgező. 1960 előtt felépített
épületekben előfordulhatnak ólmot tartalmazó
festékbevonatok, amelyeket újrafestettek. Ezekben
az esetekben veszélyes a festékfelületek érintése
is, mivel az ujjakon lerakódott méreg könnyen
a szervezetbe kerülhet.
Rendszeres érintkezés bármilyen kis mennyisségű
ólommal az agy és az idegrendszer gyógyíthatatlan
fi ziológiai változásait idézi elő. Az ólommérgezés
leginkább a gyermekekre és terhes anyákra veszélyes.
Munkakezdés előtt bizonyosodjon meg, hogy az
adott festékréteg tartalmza-e ólmot, egy teszt szett
segítségével, vagy kérjen tanácsot szakembertől.
Olyan munkakörnyezetben, ahol fenn áll az ólommal való kontamináció veszélye, tilos enni, inni
és dohányozni. Ólmot tartalmazó festékanyagok
eltávolítását szakembernek kell elvégeznie és ne
használja a hőlégfúvót erre a célra.
Figyelmeztetés! A sérülések veszélyének
csökkentése végett olvassa el a kezelési
útmutatót.
Elektromos biztonság
Az Ön készüléke kettősszigetelésű, ezért
a földelés nem szükséges. Mindig ellenőrizze,
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő
adattábláján feltüntetettnek!
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Hosszabbító kábel
♦
♦
2 vagy 3 eres hosszabbító kábelt használjon, mivel
a készülék kettősszigetelésű és II éintésvédelmi
osztályba tartozik.
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30 m hosszú
hosszabbító kábelt használhat.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Hőszabályozó gomb
3. Fúvóka
Mások biztonsága
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek,
illetve csökkent fi zikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a készülék
használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását
és felhasználói karbantartását gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza
ki van húzva a konnektorból.
Tartozék felszerelése (C, D, E és F ábra)
Tartozékkészlet a helyi forgalmazótól beszerezhető.
♦
Pontfúvóka (5): A levegőáramot kisebb felületre összpontosítja.
♦
Halfarok fúvóka (6): A levegőáramot szélesebb felületre szórja szét.
♦
Hőtükör (7): Csövek hegesztésénél.
♦
Üvegvédő (8): Festékeltávolítás közben védi
az üvegfelületet.
♦
Hántoló (9): Festék és lakk eltávolításánál.
♦
Illessze fel a tartozék csatlakozó részét a fúvókára
(2).
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
5
Használat
♦
Ne égesse le a festéket. A fúvókát a felülettől
legalább 25 mm-es távolságban tartsa.
♦
Amikor a festék felpuhult, kaparja le kézi hántolóval.
A felpuhult festéket azonnal kaparja le, különben
ismét megkeményedik.
♦
Lehetőleg a fa rostjainak irányában kaparja le
a festéket.
♦
Ne hagyja, hogy a festék és más törmelék összegyűljön a hántolón.
♦
Függőleges helyzetben felülről lefelé kaparjon,
hogy a festék ne essen vissza a fúvókába.
♦
Amikor üvegfelület közelében távolít el festéket,
tegye meg a szükséges intézkedéseket az üvegfelület hő elleni védelmére.
Figyelmeztetés! Ha fém- vagy fakeretes ablakról távolít
el festéket, használjon üvegvédő fúvókát.
♦
Biztonságosan távolítson el minden festékmaradványt, és gondoskodjon arról, hogy a munkaterület
a munka befejezése után tiszta legyen.
A hőmérséklet beállítása (A. ábra)
♦
♦
A hőmérséklet emeléséhez a hőszabályozó gombot
(2) az óramutató járásának irányában forgassa.
A hőmérséklet csökkentéséhez a hőszabályozó
gombot az óramutató járásával ellentétes irányban
forgassa.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
♦
♦
Az üzemi kapcsolót „I” állásba tolva a szerszámot
lassú levegőáramlásra és kisebb hőteljesítményre
kapcsolhatja.
Az üzemi kapcsolót „II” állásba tolva a szerszámot
gyors levegőáramlásra és nagyobb hőteljesítményre kapcsolhatja.
A szerszám kikapcsolásához tolja az üzemi kapcsolót „O” állásba.
A szerszám használata
A szerszám lehűlése
A szerszámot az Ön biztonsága érdekében termosztáttal szereltük fel. Ha folyamatosan nagyon hosszú ideig
vagy erős igénybevétel mellett használja, a szerszám
túlmelegedhet és leállhat. Ezért javasoljuk, tartson
rendszeresen szüneteket, hogy a szerszámnak legyen
ideje lehűlni.
♦
Használat előtt hagyja a szerszámot néhány másodpercig melegedni.
♦
A legelső használatnál előfordulhat, hogy füst
szivárog a fúvókából. Ez természetes jelenség,
és hamar megszűnik.
♦
Festék és lakk szárításához, matricák eltávolításához, szigetelő csövek zsugorításához és befagyott
csövek felolvasztásához alacsony hőmérsékletet
állítson be.
♦
Műanyagok hegesztéséhez, műanyag csövek
hajlításához és csavaranyák kilazításához közepes
hőmérsékletet állítson be.
♦
Festék és lakk eltávolításához, csövek kötéseinek
hegesztéséhez magas hőmérsékletet állítson be.
♦
Ha nem biztos abban, hogy a szerszámot adott
anyagnál használhatja-e, állítsa alacsony hőmérsékletre, és tegyen próbát az anyag egy hulladékdarabján.
Használat közben a fúvóka rendkívül felforrósodik.
Kikapcsolás után hagyja a szerszámot legalább
30 percig hűlni.
♦
A szerszámot felfelé néző fúvókával olyan felületre
helyezze, ahol nem tud felborulni.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatos és kielégítő működése függ
a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartás végzése
előtt kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni
a készüléket.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
♦
A készüléket csak enyhe szappanos vízzel és nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon súroló hatású
vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is
merítse a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
A szerszám használata kézzel való érintés
nélkül (B ábra)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
A kézzel való érintés nélküli használat végett a szerszámon támasztási pontokat (4) talál.
♦
A szerszámot felfelé néző fúvókával olyan felületre
helyezze, ahol nem tud felborulni.
♦
Rögzítse a kábelt, hogy a szerszám ne eshessen
le a támasztási pontokról (4).
Figyelmeztetés! A szerszámot soha ne irányítsa önmaga vagy mások felé. Ne érjen a fúvókához. Ügyeljen
arra, hogy anyag ne essen be a fúvókába.
Festékeltávolítás
♦
Irányítsa a meleg levegőt a munkaterületre, hogy
a festék felmelegedjen.
6
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el a terméket
a legközelebbi márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Érintésvédelem
Felvett teljesítmény
Hőmérséklet-tartomány
Súly
KX2001 (Type 1)
Vac 230
II. osztály
W 2000
°C 50 – 600
kg 0,85
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00243972 - 15-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising