KX2001 | Black&Decker KX2001 HEATGUN instruction manual

402113-22 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KX2001
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz
de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Pistolul dumneavoastră cu aer cald Black & Decker
a fost conceput pentru diverse aplicaţii de încălzire, cum
ar fi îndepărtarea vopselei. Acest produs este destinat
exclusiv uzului casnic şi la interior.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul "unealtă electrică"
din toate avertizările de mai jos se referă la unealta
dumneavoastră alimentată la reţeaua electrică (cu fir)
sau cu acumulator (fără fir).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
infl amabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de
către o persoană calificată şi folosind piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranţa în folosirea uneltei şi nu va duce la pierderea
garanţiei.
♦
Aşezaţi aparatul pe suportul lui după utilizare şi
lăsaţi-l să se răcească înainte de depozitare.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când este
pornit.
Nu blocaţi fantele de admisie a aerului sau duza
de evacuare deoarece acest lucru poate cauza
acumularea excesivă de căldură ce poate deteriora
aparatul.
Nu orientaţi suflul de aer cald către alte persoane
sau animale.
Nu atingeţi duza deoarece aceasta devine foarte
fierbinte pe parcursul utilizării şi rămâne fierbinte
timp de 30 de minute după utilizare.
Nu poziţionaţi duza pe vreun obiect în timpul utilizării sau imediat după utilizare.
Nu împingeţi niciun obiect în duză deoarece v-aţi
putea electrocuta.
Nu priviţi în duză atunci când aparatul este pornit.
Nu utilizaţi aparatul pe post de uscător de păr!
Temperatura aerului este mult prea mare pentru
un uscător de păr.
Asiguraţi o ventilare corespunzătoare deoarece,
pe parcursul utilizării, se pot produce vapori toxici.
Nu utilizaţi aparatul într-o atmosferă umedă.
Atunci când îndepărtaţi vopseaua, asiguraţi-vă că
zona de lucru este protejată. Purtaţi o mască de
protecţie special concepută pentru a vă proteja
împotriva prafului de vopsea şi vaporilor şi asiguraţi-vă că persoanele care sunt sau intră în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
Nu ardeţi vopseaua deoarece ar putea apare riscul
de incendiu.
Nu lăsaţi vopseaua să adere la duză deoarece s-ar
putea aprinde după ceva timp.
Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească înainte de
a monta orice accesoriu.
Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Instrucţiuni suplimentare de
siguranţă privind pistoalele cu aer cald.
Avertisment: Nu utilizaţi pistolul la exterior, ci doar
la interior.
Avertisment: Aparatul trebuie aşezat pe suportul său
atunci când nu este utilizat.
Avertisment: Dacă aparatul nu este utilizat cu grijă
poate să apară un incendiu; prin urmare, fi ţi atenţi
atunci când utilizaţi aparatul în spaţii în care se află
materiale inflamabile.
♦
Nu orientaţi pistolul în acelaşi loc pe o perioadă
îndelungată de timp.
♦
Nu utilizaţi în prezenţa unei atmosfere inflamabile.
♦
Fiţi atenţi deoarece căldura poate fi dirijată către
materiale combustibile ce nu sunt vizibile.
♦
♦
4
Trebuie să fiţi foarte atenţi atunci când îndepărtaţi
vopseaua. Exfolierile, reziduurile şi vaporii de vopsea pot conţine plumb, care este toxic. Este posibil
ca orice clădire construită înainte de 1960 să fi fost
vopsită cu vopsea care conţinea plumb. Această
vopsea poate fi acoperită cu straturi suplimentare
de vopsea. Odată depusă pe suprafeţe, contactul
mâinilor contaminate cu gura poate conduce la
ingerarea plumbului.
Expunerea fie şi la niveluri reduse de plumb poate
cauza vătămarea ireversibilă a encefalului şi a sistemului nervos. Cel mai mare risc de otrăvire cu
plumb este asupra copiilor şi a femeilor însărcinate.
Înainte de a începe să lucraţi, este important
să determinaţi dacă vopseaua ce urmează a fi
îndepărtată conţine sau nu plumb. Acest lucru
poate fi realizat utilizând un kit de testare sau un
detector profesional. Nu fumaţi, nu mâncaţi sau
beţi într-o zonă de lucru care poate fi contaminată
cu plumb. Vopselele pe bază de plumb trebuiesc
îndepărtate doar de către un profesionist şi nu cu
ajutorul unui pistol cu aer cald.
Siguranţa terţilor
♦
♦
♦
Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe dacă acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile
pe care le implică. Nu lăsaţi copiii să se joace cu
unealta. Curăţarea şi operaţiunile de întreţinere ale
uneltei nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de comandă pentru căldură
3. Duză
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Riscuri reziduale.
Montarea unui accesoriu (fig. C, D, E şi F)
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
O gamă selectată de accesorii poate fi procurată de la
distribuitorul dumneavoastră local.
♦
Duză conică (5): Concentrează jetul de aer
cald pe o zonă mai mică.
♦
Duză „coadă de peşte” (6): Împrăştie jetul de
aer pe o suprafaţă mare
♦
Reflector sub formă de lingură (7): Pentru
lipirea conductelor.
♦
Protector pentru sticlă (8): Pentru protejarea
sticlei pe parcursul aplicaţiilor de îndepărtare
a vopselei.
♦
Racletă (9): Pentru îndepărtarea şi răzuirea
vopselei şi lacului.
♦
Potriviţi piesa de conectare a accesoriului peste
duză (2).
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
Utilizare
Reglarea temperaturii (fig. A)
♦
♦
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
♦
♦
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Pentru pornirea uneltei la viteză mică a jetului de
aer, la temperatură mică , setaţi întrerupătorul
pornit/oprit la poziţia I.
Pentru pornirea uneltei la viteză mare a jetului
de aer, la temperatură mare, setaţi întrerupătorul
pornit/oprit la poziţia II.
Pentru a opri unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire în poziţia O.
Utilizarea uneltei
Unealta dumneavoastră este prevăzută cu un termostat
pentru siguranţa dumneavoastră. Utilizarea continuă
a uneltei pentru perioade lungi de timp sau pentru cicluri
drastice de lucru poate determina supraîncălzirea acesteia şi încetarea funcţionării elementului. De aceea, se
recomandă să lăsaţi unealta să se răcească la intervale
regulate de timp pe parcursul utilizării.
♦
Lăsaţi unealta să se încălzească câteva secunde
înainte de utilizare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Cablurile prelungitoare
♦
Pentru a mări setarea temperaturii, rotiţi butonul
de comandă pentru căldură (2) în sens orar.
Pentru a reduce setarea temperaturii, rotiţi butonul
de comandă pentru căldură în sens antiorar.
Pornirea şi oprirea
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
♦
Se poate folosi un cablu prelungitor cu lungime
de până la 30m (100 ft) fără a surveni pierderi de
tensiune.
Poate fi utilizat un cablul cu 2 sau 3 fire deoarece
aparatul dumneavoastră are izolare dublă şi este
de clasă constructivă II.
5
♦
♦
♦
♦
♦
La prima utilizare este posibil să iasă puţin fum din
duză. Acest lucru este normal şi în scurt timp se va
reduce.
Utilizaţi o temperatură mică pentru uscarea vopselei şi a lacului, pentru îndepărtarea etichetelor,
reducerea tuburilor izolatoare şi dezgheţarea
conductelor îngheţate.
Utilizaţi o temperatură medie pentru modelarea
materialelor plastice, curbarea conductelor din
plastic şi slăbirea piuliţelor şi şuruburilor strânse
prea tare.
Utilizaţi o temperatură mare pentru îndepărtarea
vopselei şi a lacurilor, precum şi pentru lipirea
îmbinărilor în instalaţii.
Dacă sunteţi nesigur referitor la utilizarea acestei
unelte pe un anumit material, începeţi cu o temperatură mică şi efectuaţi un test pe o bucată de
material care nu vă trebuie.
♦
Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă unde
nu se poate răsturna.
Întreţinere
Aparatul dumneavoastră Black & Decker a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un
nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Opriţi aparatul, scoateţi-l din priză şi
lăsaţi-l să se răcească înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere asupra sa.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Pentru a curăţa aparatul, folosiţi doar săpun delicat
şi o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în aparat şi nu
scufundaţi niciodată vreo parte a acestuia în lichid.
Utilizarea fără mâini (fig. B)
Unealta este prevăzută cu locaţii pentru stand (4) pentru
a facilita utilizarea fără mâini.
♦
Aşezaţi unealta cu duza în sus pe o suprafaţă unde
nu se poate răsturna.
♦
Fixaţi cablul pentru a preîntâmpina smulgerea
uneltei de pe bancul de lucru (4).
Avertisment! Îndreptaţi întotdeauna unealta la distanţă
de dumneavoastră sau de alte persoane. Nu atingeţi
duza. Aveţi grijă să nu pătrundă niciun fel de material
în duză.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
Îndepărtarea vopselei
♦
Direcţionaţi aerul cald spre zona de lucru pentru
a încălzi vopseaua.
♦
Nu ardeţi vopseaua. Ţineţi duza la cel puţin 25 mm
faţă de suprafaţa de lucru.
♦
Atunci când vopseaua se înmoaie, înlăturaţi-o folosind o racletă. Îndepărtaţi vopseaua înmuiată
imediat sau se va întări la loc.
♦
Răzuiţi în sensul fibrelor lemnului ori de câte ori
este posibil.
♦
Nu lăsaţi vopseaua sau resturile să se adune pe
racletă.
♦
Atunci când răzuiţi în poziţie verticală, efectuaţi
operaţiunea de sus în jos pentru a preveni pătrunderea vopselei în duză.
♦
Atunci când îndepărtaţi vopseaua de pe o suprafaţă din apropierea sticlei, luaţi măsurile necesare
pentru a proteja sticla de căldură.
Avertisment! Utilizaţi o duză de protecţie a sticlei atunci
când îndepărtaţi vopseaua de pe ramele metalice sau
din lemn ale ferestrelor.
♦
Eliminaţi în siguranţă reziduurile de vopsea şi
asiguraţi-vă că zona de lucru este curăţată riguros
după încheierea lucrului.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Răcirea
Pe parcursul utilizării, duza uneltei poate deveni foarte
fierbinte. După oprire, lăsaţi unealta să se răcească
pentru cel puţin 30 de minute.
6
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
Clasa constructivă
Putere nominală
Gama de temperatură
Greutate
KX2001 (Tip 1)
V c.a. 230
Clasa II
W 2000
°C 50 - 600
kg 0,85
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
zst00217689 - 19-09-2013
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising