DCF886 | DeWalt DCF886 IMPACT DRIVER instruction manual

402113 - 15 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCF836
DCF886
Figura 1
g
c
g
d
g
b
a
k
h
e
i
f
j
i
Figura 2
f
e
l
2
Figura 4
Figura 3
c
d
c
d
3
MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT, CU
ACUMULATOR, FĂRĂ PERII DCF836, DCF886
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Putere de ieşire
Turaţie în gol
Cadenţă percuţie
Cuplu max.
Portunealtă
Greutate (fără acumulator)
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
kg
DCF836
14,4
1
Li-Ion
250
0–2800
0–3200
155
6,25 mm (1/4”)
2,07
DCF886
18
1
Li-Ion
280
0–2800
0–3200
165
6,25 mm (1/4”)
2,07
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
102
3
91
3
102
3
Vc.c.
W
min-1
min-1
Nm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745.
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s2
13,5
Marjă K =
m/s2
3,8
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
4
13,5
3,8
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
Vc.c.
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox. de încărcare
min
Greutate
kg
Vc.a.
30 (acumulatori
1,5 Ah)
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
3 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă
imediată care dacă nu este
evitată, va determina decesul sau
vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
DCB105
230 V
Li-Ion
40 (acumulatori 55 (acumulatori
2 Ah)
3 Ah)
0,49
70 (acumulatori
4 Ah)
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DCF836, DCF886
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
5
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
11.04.2013
d)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa patrunsa
6
e)
f)
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
fizica. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e)
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică
ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe
f)
g)
accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
7
Reguli suplimentare de siguranţă specifice pentru maşini
de înşurubat cu impact
• Ţineţi unealta electrică departe de
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
dispozitivul de strângere poate atinge
cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor
de strâns cu un cablu sub tensiune ar
putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante de
siguranţă pentru toate încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
8
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
OBSERVAŢIE: În anumite condiţii,
cu încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie ţinute la distanţă de compartimentele încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna încărcătorul de la sursa de
alimentare atunci când nu există acumulator în compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în
aer liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie
uscată şi folosiţi un cablu prelungitor
adecvat pentru utilizarea în aer liber.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (f) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-i complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoarele
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori
Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V şi 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182 şi DCB183).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
se încarcă
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
––
––
––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator
defect refuzând să lumineze sau semnalizând
codul pentru problemă acumulator sau
încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi în mod automat la modul
9
de încărcare a acumulatorului. Această
funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 °C (105 °F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
10
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulatorul
TIP BATERII
DCF836 funcţionează cu acumulatori de
14,4 volţi.
DCF886 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Se pot folosi şi acumulatori DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB180, DCB181, DCB182
sau DCB183. Pentru mai multe informaţii citiţi
Specificaţiile tehnice.
Nu expuneţi la apă.
Recomandări de depozitare
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţiile tehnice
pentru timpul de încărcare.
Doar pentru utilizare casnică.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de înşurubat cu impact
1 Încărcător
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
2 Acumulatori
1 Portunealtă magnetică
1 Cârlig pentru curea
Acumulatorul se încarcă.
Acumulator încărcat.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
Problemă acumulator sau încărcător.
Problemă alimentare.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă descompusă
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
11
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire
b. Buton înainte/înapoi
c. Manşon mandrină
d. Mandrină hexag. cu decuplare rapidă de
6,35 mm (1/4")
e. Buton de detaşare a acumulatorului
f. Acumulator
g. Lumină de lucru
h. Cârlig pentru curea
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la centrul de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
i. Şurub
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
j. Portunealtă magnetică
k. Mâner principal
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
l. Indicator nivel încărcare
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste maşini de înşurubat cu impact sunt
concepute pentru aplicaţii profesionale de
înşurubare cu impact. Funcţia de impact conferă
acestor unelte un caracter deosebit de util pentru
înşurubarea elementelor de fixare în lemn, metal
şi beton.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de înşurubat cu impact sunt unelte
electrice profesionale. NU permiteţi copiilor
să intre în contact cu unealta. Este necesară
supravegherea atunci când unealta este folosită
de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată să se joace
cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
12
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea acumulatorului din unealtă (fig. 2)
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune
rezultate, asiguraţi-vă că acumulatorul este
încărcat complet înainte de utilizare.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (f) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei.
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că
nu se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(e) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (l).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Cârligul pentru centură şi clema pentru accesoriu (fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
NU suspendaţi unealta deasupra
capului sau nu atârnaţi obiecte de
cârligul curelei. Atârnaţi NUMAI
cârligul pentru curea al uneltei pe
o curea de lucru.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
asiguraţi-vă că şurubul ce fixează
cârligul pentru curea este strâns.
IMPORTANT: Atunci când ataşaţi sau înlocuiţi
cârligul pentru curea sau clema pentru accesorii,
folosiţi doar şurubul (i) livrat. Asiguraţi-vă că aţi
strâns bine şurubul.
Cârligul pentru curea (h) şi clema pentru
accesoriu (j) poate fi ataşat la oricare din
capetele uneltei cu ajutorul şurubului (i) furnizat,
pentru a se potrivi utilizatorilor stângaci sau
dreptaci. În cazul în care nu se doreşte deloc
cârligul sau clema pentru burghiu, acestea pot fi
scoase de pe unealtă.
Pentru a muta cârligul pentru curea sau clema
pentru burghiu, scoateţi şurubul (i) care îl/o ţine
pe poziţie şi repoziţionaţi-o pe partea opusă.
Asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul.
OPERAREA
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul principal (k).
13
Întrerupător de pornire cu
reglarea vitezei (fig. 1)
Mandrină cu detaşare rapidă
(fig. 1, 3)
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire (a). Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul de pornire. Unealta dvs. este
prevăzută cu o frână. Mandrina se va opri după
ce întrerupătorul de pornire este eliberat complet.
Întrerupătorul de pornire cu reglarea vitezei vă
permite să începeţi să lucraţi la o viteză redusă.
Cu cât apăsaţi mai mult întrerupătorul, cu atât
unealta va funcţiona cu viteză mai mare. Pentru
o durată maximă de viaţă a uneltei, utilizaţi viteza
variabilă numai la începutul operaţiilor de găurire
sau a operaţiilor de introducere a elementelor de
fixare.
NOTĂ: Utilizarea continuă în intervalul de viteză
variabilă nu este recomandată. Aceasta poate
deteriora comutatorul şi trebuie evitată.
Butonul inversor de sens
(fig. 1)
Butonul inversor de sens (b) determină sensul
uneltei şi serveşte, de asemenea, ca buton de
blocare.
Pentru a selecta rotirea înainte, eliberaţi butonul
de pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens de
pe partea dreaptă a uneltei.
Pentru a selecta rotirea înapoi, apăsaţi butonul
inversor de sens de pe partea stângă a uneltei.
Poziţia centrală a butonului inversor de sens
blochează unealta în poziţia oprit. Atunci când
schimbaţi poziţia butonului inversor de sens,
asiguraţi-vă că butonul de pornire este eliberat.
NOTĂ: Prima dată când unealta este pusă în
funcţiune după schimbarea sensului, este posibil
să auziţi un clic la pornire. Acest lucru este
normal şi nu indică existenţa vreunei probleme.
Luminile de lucru (fig. 1)
Există trei lumini de lucru (g) poziţionate în jurul
manşonului mandrinei (c). Luminile de lucru vor
fi activate atunci când întrerupătorul de pornire
este apăsat.
Când întrerupătorul este eliberat, luminile de
lucru vor rămâne aprinse pentru încă 20 de
secunde.
NOTĂ: Luminile de lucru servesc la iluminarea
suprafeţei de lucru din apropiere şi nu sunt
destinate pentru a fi folosite ca lanternă.
14
AVERTISMENT: Utilizaţi exclusiv
accesorii cu impact. Accesoriile fără
impact se pot rupe şi pot cauza
pericole. Inspectaţi accesoriul înainte
de utilizare pentru a vă asigura că nu
conţine fisuri.
NOTĂ: Mandrina acceptă doar accesorii
hexagonale de 6,35 mm (1/4”) şi capuri de
înşurubare de 25,4 mm (1”). Utilizarea capetelor
de înşurubare de 25,4 mm (1”) permite accesul
uşor în locuri înguste.
Poziţionaţi inversorul de sens (b) în poziţia
blocată (centrală) sau scoateţi acumulatorul
înainte de a schimba accesoriile.
Pentru montarea unui accesoriu, împingeţi-l
pentru a se fixa bine în mandrină. Manşonul
mandrinei nu trebuie ridicat pentru a bloca
accesoriul pe poziţie.
Pentru a scoate un accesoriu, trageţi manşonul
mandrinei din partea din faţă a uneltei. Scoateţi
accesoriul şi eliberaţi manşonul.
Utilizarea
Unealta dvs. cu impact generează următorul
cuplu de strângere:
Cat #
DCF836
DCF886
Nm
155
165
Ft.-Lbs.
117
125
In.-Lbs.
1400
1500
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că elementul
de fixare şi/sau sistemul va rezista
nivelului de cuplu generat de
unealtă. Un cuplu excesiv poate
cauza ruperea şi eventuale vătămări
corporale.
1. Poziţionaţi accesoriul pe capul elementului
de fixare. Ţineţi unealta drept pe elementul
de fixare.
2. Apăsaţi întrerupătorul pentru a porni unealta.
Eliberaţi întrerupătorul pentru a opri unealta.
Verificaţi întotdeauna cuplul cu o cheie
dinamometrică deoarece cuplul de strângere
este influenţat de mulţi factori, printre care:
•
Tensiune: Tensiunea joasă, cauzată de
un acumulator aproape descărcat, va
reduce cuplul de strângere.
•
Dimensiune accesoriu: Utilizarea
unui accesoriu de dimensiuni
necorespunzătoare va cauza reducerea
cuplului de strângere.
•
•
•
•
Dimensiunea şurubului: Şuruburile de
diametru mai mare necesită, în general,
un cuplu mai mare de strângere. Cuplul
de strângere va varia, de asemenea, în
funcţie de lungimea, gradul şi coeficientul
cuplului.
Şurub: Asiguraţi-vă că toate filetele
sunt lipsite de rugină şi alte reziduuri
pentru a permite un cuplu de strângere
corespunzător.
Material: Tipul de material şi suprafaţa de
finisare a acestuia vor influenţa cuplul de
strângere.
Timpul de strângere: Un timp de
strângere mai îndelungat determină
un cuplu de strângere mărit. Utilizarea
unui timp de strângere mai mare
decât cel recomandat poate cauza
supratensionarea, forţarea sau
deteriorarea elementelor de fixare.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare, utilizaţi doar
accesorii speciale pentru unelte cu
impact DEWALT.
AVERTISMENT: Utilizaţi exclusiv
accesorii cu impact. Accesoriile fără
impact se pot rupe şi pot cauza
pericole. Inspectaţi accesoriile înainte
de utilizare pentru a vă asigura că nu
conţin fisuri.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
15
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
zst00211874 - 25-07-2013
16
Download PDF

advertising