DCF886 | DeWalt DCF886 IMPACT DRIVER instruction manual

533223-54 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCF836
DCF886
1. ábra
g
c
g
d
g
b
a
k
h
e
i
f
j
i
2. ábra
f
e
l
2
4. ábra
3. ábra
c
d
c
d
3
KEFE NÉLKÜLI, AKKUMULÁTOROS KOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ, DCF836, DCF886
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés
és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Akkumulátor típusa
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Ütvefúrási fordulatszám
Maximális nyomaték
Szerszámbefogó
Súly (akkumulátor nélkül)
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
kg
DCF836
14,4
1
Li-ion
250
0–2800
0–3200
155
6,25 mm (1/4”)
2,07
DCF886
18
1
Li-ion
280
0–2800
0–3200
165
6,25 mm (1/4”)
2,07
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
102
3
91
3
102
3
VDC
W
min-1
min-1
Nm
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai alapján.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás ah
ah =
m/s²
13,5
13,5
Toleranciafaktor K =
m/s²
3,8
3,8
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
4
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Feszültség
Kapacitás
Súly
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-ion
14,4
2,0
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-ion
18
2,0
0,40
DCB105
230 V
Li-ion
VAC
perc
30
(1,5 Ah-s
akkumulátorok
kg
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 3 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
40
55
(2,0 Ah-s
(3,0 Ah-s
akkumulátorok) akkumulátorok)
0,49
70
(4,0 Ah-s
akkumulátorok)
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DCF836, DCF886
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
5
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
b)
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.04.11.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
c)
d)
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
e)
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa meg jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
6
f)
ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozódugasz és
ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzen földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, nő az
áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól
és hőtől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata növeli az
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy maradékáram megszakító (RCD)
előkapcsolásán keresztül. RCD
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
d)
e)
f)
g)
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával
az üzemi kapcsolón, mivel az balesethez
vezethet.
Távolítsa el a szerszámról
a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett
kulcs a gép beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
Megfelelő ruházatot viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási
lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa
és használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez, tartozékot cserél rajta vagy
eltárolja. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
e)
f)
g)
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámszárakat stb.
ennek a használati útmutatónak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Csak a gyártó által előírt töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely
alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor
töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
b) Az elektromos szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral működtesse. Másfajta
akkumulátor használata sérülést
vagy tüzet okozhat.
c) Amikor nem használja, tartsa távol az
akkumulátort minden fémes tárgytól,
például tűzőkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amely
az érintkezőket rövidre zárhatná. Az
akkumulátor pólusainak rövidre zárása
égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d) Nem megfelelő körülmények között
előfordulhat, hogy az akkumulátorból
elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való
érintkezést. Ha az elektrolit véletlenül
mégis érintkezésbe került a bőrével,
7
öblítse le vízzel. Ha a szemébe került,
ezenkívül forduljon orvoshoz is. Az
akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
6) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő speciális biztonsági
szabályok ütvecsavarozókhoz
• Az elektromos kéziszerszámot szigetelt
markolati felületeinél tartsa, amikor olyan
helyen végez munkát, ahol a kötőelem
rejtett vezetéket érhet. Ha a kötőelem áram
alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék miatti személyi sérülés
veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a szerszám burkolatának felületébe van
nyomtatva, az akkumulátor és a szerszám
találkozásánál.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátortöltőhöz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv a DCB105 típusú akkumulátortöltő
fontos biztonsági és kezelési útmutatásait
tartalmazza.
• A töltő használata előtt olvasson el
minden útmutatást, valamint a töltőn, az
akkumulátoron és magán a szerszámon
megtalálható figyelmeztető jelzéseket.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe. Ez
áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT
akkumulátort töltsön a töltővel. Más
típusú akkumulátor túlmelegedhet
és szétrobbanhat, ami személyi
sérüléssel és anyagi kárral járhat.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak
a szerszámmal.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő
üregeitől távol kell tartani az áramot
jól vezető idegen anyagokat,
például (a teljesség igénye nélkül)
acélforgács, alufólia és egyéb
fémrészecskék. Mindig húzza ki
a töltőt a konnektorból, amikor
nincs benne akkumulátor. Tisztítás
előtt húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
• NE is próbálja az akkumulátort olyan
töltővel tölteni, amely nem szerepel ebben
a kézikönyvben. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT
akkumulátorokhoz készítettük. Minden
más célú felhasználásuk tüzet vagy akár
halálos áramütést okozhat.
• Esőtől és hótól óvja a töltőt.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem
a dugaszánál fogva húzza ki
a konnektorból. Így kisebb lesz a kábel és
a dugasz sérülésének veszélye.
8
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne
léphessenek rá, ne botolhassanak meg
benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A nem
megfelelő hosszabbító kábel használata
tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
• Amennyiben a töltőt a szabadban
használja, mindig biztosítson hozzá
száraz helyet, és kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
• Ne torlaszolja el az akkutöltő
szellőzőréseit. A szellőzőréseket a töltő
tetején és az oldalain találja. Hőt kibocsátó
tárgyaktól távolra helyezze a töltőt.
• Ne használja a töltőt sérült kábellel vagy
csatlakozódugasszal — ezeket azonnal
cseréltesse ki.
• Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
• Ha a töltő karbantartásra vagy javításra
szorul, ne bontsa szét, hanem juttassa
el egyik megbízott márkaszervizbe.
A helytelen összeszerelés akár halálos
áramütést vagy tüzet okozhat.
• Ha a hálózati kábel sérült, a veszélyhelyzet
megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni
a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló
szakképzettségű személlyel.
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni
az akkumulátort a töltőből, mert attól még
nem szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A töltőt a szabványos, 230 V-os háztartási
feszültségre terveztük. Ne is próbálja más
feszültségen használni. Ez nem vonatkozik
a jármű akkumulátorok töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Töltőkészülékek
A DCB105 töltővel a következő akkumulátorok
tölthetők: 10,8 V-os, 14,4 V-os és 18 V-os Li-ion
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 és
DCB183) akkumulátorok.
Ez a töltő nem igényel semmilyen beállítást, úgy
terveztük, hogy kezelése a lehető legegyszerűbb
legyen.
Töltési folyamat (2. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (f) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző)
fény villogása mutatja, hogy a töltés
megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos
piros fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen
feltöltődött, használhatja vagy a töltőben is
hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorok
legnagyobb teljesítményét és maximális
élettartamát biztosítandó, az első használat előtt
teljes mértékben töltse fel őket.
Töltési folyamat
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
Töltöttségi állapot
töltés
––
––
––
––
teljesen feltöltve
meleg/hideg késleltetés –– • –– • –– •
x
–– •
hibás akkumulátor
vagy töltő
••••••••••••
tápellátás hibája
•• •• •• •• •• ••
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt. Az
akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy
nem gyullad ki a töltéskijelző, vagy pedig az
akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási
sémát jeleníti meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel
vizsgáltassa be a töltőt és az akkumulátort.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
9
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez
a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől
vagy túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az
akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Soha ne tárolja vagy tartsa
a szerszámot vagy az akkumulátort
olyan helyen, ahol a hőmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja a 40 °C-ot
(például szabadtéri pajtákban vagy
fémépületekben nyáron).
10
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az akkumulátor
teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős
ütés ért, leesett vagy más módon
sérült (pl. szeggel kilyukasztották,
kalapáccsal ráütöttek, ráléptek
stb.). Ez akár halálos áramütéssel
is járhat. A sérült akkumulátorokat
újrahasznosítás céljából vissza kell
juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagyméretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION (Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és
más mérgező anyagok keletkeznek.
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta
vízzel legalább 15 percig vagy addig, amíg
az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi
segítségre van szüksége, tájékoztassa az
orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves
karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének
meg, forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Akkumulátor
Sérült akkumulátort ne töltsön.
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
felrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
A DCF836 típus 14,4 voltos akkumulátorokkal
működik.
A DCF886 típus 18 voltos akkumulátorokkal
működik.
A DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB180, DCB181, DCB182, vagy DCB183
típusú akkumulátorok használhatók. Bővebb
tájékoztatást a Műszaki adatok cím alatt talál.
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Javaslatok a tároláshoz
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
Akkumulátor kiselejtezésénél
vigyázzon a környezetre.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös,
száraz helyen, nem a töltőbe helyezve
tartani.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Csak beltéri használatra.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Ütvecsavarozó
1 Töltő
2 Akkumulátor
1 Mágneses bittartó
1 Övakasztó
1 Tartozékdoboz
Akkumulátor töltése.
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
Akkumulátor feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Hibás akkumulátor vagy töltő.
Tápellátás hibája.
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az N-típusokhoz
nem mellékelünk akkumulátort, töltőt és
tartozékdobozt.
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
11
Leírás (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fogantyúkapcsoló
b. Irányváltó kapcsológomb
Az Ön DEWALT töltője az EN 60335
szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
d. 6,35 mm-es (1/4”) hatlapú gyorskioldó
tokmány
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
e. Akkumulátor kioldógombja
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
c. Tokmánygallér
f. Akkumulátor
g. Munkalámpa
h. Övakasztó
i. Rögzítőcsavar
j. Mágneses bittartó
k. Főfogantyú
l. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Ezek az ütvecsavarozók professzionális
ütvecsavarozási munkákra alkalmasak.
Az ütvecsavarozó funkciónak köszönhetően
a szerszám különösen jól felhasználható
kötőelemek fába, fémbe és betonba való
behajtásához.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek az ütvecsavarozók professzionális
elektromos szerszámok. NE engedje, hogy
gyermekek hozzáférjenek a szerszámhoz.
Ha kevésbé gyakorlott személy használja,
biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet biztosít számukra. Soha ne
engedje, hogy gyermekek játsszanak ezzel
a termékkel.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az
akkumulátor feszültsége megfelel-e az adattáblán
megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze,
hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati
feszültségnek.
12
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Hosszabbító kábel használata
Csak akkor használjon hosszabbító
kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő
teljesítményfelvételének megfelelő, jóváhagyott
hosszabbítót használjon (lásd a Műszaki adatok
cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete
1 mm², maximális hossza 30 m lehet.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
Az akkumulátor be- és kiszerelése a szerszámba/-ból
(2. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmények
gondoskodjon az akkumulátor teljes feltöltéséről.
AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA
1. Igazítsa az akkumulátort (f) a szerszám
fogantyújában kialakított sínekhez.
2. Addig csúsztassa az akkumulátort
a fogantyúba, amíg stabilan nem illeszkedik,
és bizonyosodjon meg arról, hogy nem tud
onnan kiszabadulni.
AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE
A SZERSZÁMBÓL
1. Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját
(e), majd határozott mozdulattal húzza ki az
akkumulátort a készülék fogantyújából.
2. Helyezze az akkumulátort a töltőbe
a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének
útmutatásai szerint.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(2. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
A töltöttség-kijelzőt gombjának (l) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
Övakasztó és bittartó (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében NE
akasszon tárgyakat az övakasztóra.
CSAK derékszíjra akassza az
övakasztót.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében ügyeljen
arra, hogy az övakasztó tartócsavarja
biztonságosan meg legyen húzva.
FONTOS: Az övakasztó vagy a bittartó
csatolásához vagy cseréjéhez csak a mellékelt
csavart (i) használja. Biztonságosan húzza meg
a csavart.
Az övakasztó (h) és a bittartó (j) a bal- és
jobbkezes felhasználók kényelme érdekében
a szerszám bármelyik oldalára rögzíthető, de
csak a mellékelt csavarral (i). Ha egyáltalán nincs
szükség az övakasztóra vagy a bittartóra, le is
lehet őket szerelni a szerszámról.
Az övakasztó vagy a bittartó áthelyezéséhez
csavarja ki, majd csavarja be a tartócsavart (i)
az átellenes oldalra. Biztonságosan húzza meg
a csavart.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A helyes kéztartás (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztos kézzel tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze
a főfogantyún (k) van.
13
Fordulatszám-szabályozós
kapcsoló (1. ábra)
okozhat. Használat előtt vizsgálja
meg a tartozékot, hogy nincs-e rajta
repedés.
A szerszám bekapcsolásához nyomja
meg a fogantyúkapcsolót (a). A szerszám
kikapcsolásához engedje el a fogantyúkapcsolót.
A szerszámot fékkel is elláttuk. A tokmány
a fogantyúkapcsoló teljes elengedése után leáll.
TARTSA SZEM ELŐTT: A tokmányba csak
6,35 mm-es (1/4”) hatlapú tartozékokat vagy
25,4 mm-es (1”) biteket helyezhet. A 25,4 mm-es
(1”) bitekkel a szűk helyeket is könnyebben eléri.
A fordulatszám-szabályzó kapcsoló segítségével
kis fordulatszámon indíthatja a szerszámot.
Minél jobban nyomja az indítógombot, annál
gyorsabban működik a szerszám. A szerszám
maximális élettartamának érdekében csak
a fúrás vagy csavarozás megkezdése előtt
változtasson fordulatszámot.
A tartozék felszerelésénél a tartozékot ütközésig
tolja be a tokmányba. A tartozék rögzítéséhez
a tokmánygallért nem kell felhúzni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A szerszám folyamatos
működése közben nem ajánlatos használni
a fordulatszám-szabályozós kapcsolót. Azzal
károsíthatja a kapcsolót, ezért kerülje.
Irányváltó gomb (1. ábra)
A szerszám irányváltó gombjával (b) a szerszám
forgásiránya megváltoztatható, de ugyanez
a gomb reteszelőként is működik.
Az előre forgásirány kiválasztásához engedje
el a fogantyúkapcsolót, és nyomja az irányváltó
gombot a szerszám jobb oldala felé.
A hátra forgásirány kiválasztásához nyomja
az irányváltó gombot a szerszám bal oldala
felé. Az irányváltó gomb középső állásában
a szerszám álló helyzetben reteszelve van.
Csak akkor változtasson a gomb állásán, amikor
a fogantyúkapcsolót már elengedte.
TARTSA SZEM ELŐTT: Irányváltás utáni első
indításkor előfordulhat, hogy kattanást hall. Ez
természetes jelenség, nem utal hibára.
Munkalámpák (1. ábra)
A tokmánygalléron (c) három munkalámpát
(g) talál. A munkalámpák a fogantyúkapcsoló
megnyomására kapcsolódnak be.
A lámpák a fogantyúkapcsoló elengedése után
még 20 másodpercig világítanak.
TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpák feladata,
hogy a közvetlen munkaterületet világítsák meg,
és nem arra készültek, hogy zseblámpaként
használják őket.
Gyorscserés tokmány
(1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Csak
ütvecsavarozásra alkalmas
tartozékokat használjon. Másféle
tartozék eltörhet és veszélyhelyzetet
14
Az akkumulátor leválasztása vagy tartozékcsere
előtt állítsa az irányváltó kapcsolót (b) reteszelt
(középső) állásba.
A tartozékok eltávolításához a szerszám elejétől
távolodó irányba húzza a tokmánygallért. Vegye
ki a tartozékot és engedje el a gallért.
A szerszám használata
Az Ön ütvecsavarozója a következő maximális
nyomaték leadására képes:
Kat #
DCF836
DCF886
Nm
155
165
Ft.-Lbs.
117
125
In.-Lbs.
1400
1500
VIGYÁZAT: Ellenőrizze, hogy
a kötőelem és/vagy a rendszer
kibírják-e a szerszám által kifejtett
nyomatékot. A túl nagy nyomaték
törést és esetleg személyi sérülést
okozhat.
1. Helyezze a tartozékot a kötőelem
fejrészére. Tartsa a szerszámot egyenesen
a kötőelemre irányítva.
2. Az indításhoz nyomja meg a kapcsolót.
A leállításhoz engedje el a kapcsolót.
A nyomatékot mindig ellenőrizze
nyomatékkulccsal, mivel a meghúzási
nyomatékot sok tényező befolyásolja, többek
között a következők:
•
Feszültség: A majdnem lemerült
akkumulátor alacsony feszültsége miatt
csökken a meghúzási nyomaték.
•
A tartozék mérete: Nem megfelelő
méretű tartozék használata esetén kisebb
a meghúzási nyomaték.
•
Csavar mérete: Nagyobb átmérőjű
csavarok meghúzásához nagyobb
meghúzási nyomaték szükséges.
A szükséges nyomaték mértéke függ
a csavar hosszától, fajtájától és nyomatékegyütthatójától is.
•
Csavar: Ellenőrizze, hogy
a csavarmenetek rozsdától és törmeléktől
mentesek-e, hogy a meghúzási nyomaték
megfelelő legyen.
•
•
Anyag: Az anyag típusa és felületkezelése
is befolyásolja a meghúzási nyomatékot.
Meghúzási idő: A hosszabb meghúzási
idő növeli a meghúzási nyomatékot. Ha
az ajánlottnál hosszabb meghúzási időt
alkalmaz, túlfeszítheti, megszakíthatja
vagy tönkreteheti a kötőelemet.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú távú
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kikapcsolt
állásában reteszelje az irányváltó
gombot, vagy kapcsolja ki
a szerszámot és válassza le az
akkumulátort, mielőtt beállítást
végez, tartozékot, vagy szerelvényt
cserél a szerszámon. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A töltő és az akkumulátor nem szervizelhető.
Nem tartalmaznak szervizelhető alkatrészeket.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
kerüljön, és ne is merítse a készülék
egyik részét sem folyadékba.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ A TÖLTŐHÖZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja
le a töltőt a konnektorról. A töltő
külsején lerakódott szennyeződést
és zsírt ronggyal vagy puha, nem
fémszálas kefével távolíthatja el.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében csak
ütvefúráshoz alkalmas DEWALT
tartozékokat használjon ezzel
a szerszámmal.
FIGYELMEZTETÉS: Csak
ütvecsavarozásra alkalmas
tartozékokat használjon. Másféle
tartozék eltörhet és veszélyhelyzetet
okozhat. Használat előtt vizsgálja
meg a tartozékokat, hogy
nincs-e rajtuk repedés.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
gyülemlik fel, száraz levegővel
fúvassa ki a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke
eléri technikai élettartamának végét, vagy
nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
15
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a helyi DEWALT képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A DEWALT
szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt
olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban
könnyen el lehetett vele végezni, hasznos
élettartama végén környezetbarát módon
selejtezze ki:
• Merítse le teljesen, majd vegye ki
a szerszámból.
• A lítium-ion akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
zst00244993 - 03-09-2014
16
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
18
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising