DW085 | DeWalt DW085 SPOTLINE LASER instruction manual

533223-49 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW085
1. ábra
a
b
d
s
j
g
f
h
i
c
e
2. ábra
b
r
2
3. ábra
t
a
4. ábra
>4°
5. ábra
7,5 m
(25')
3
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
4
11a ábra
11b ábra
k
k
l
n
l
o
1
m
2
m
11c ábra
11d ábra
k q
p k
1
n
2
l
m
o
n
l
o
m
5
5-SUGARAS ÖNBEÁLLÓ PONTLÉZER,
DW085
Gratulálunk! Önnek, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Elem mérete
Lézerteljesítmény
Lézer osztály
Hullámhossz
Védelmi osztály
Önszintező tartomány
Üzemi hőmérséklet
Felfogó menet
Súly
DW085
V
6
1
LR6 (AA), 4 db
mW
< 4,0
2
nm
630–680
IP54
°
+/- 4
°C
-10–50
6,35 mm x 20 TPI
kg
0,66
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
6
Biztonságtechnikai előírások
lézeres készülékekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el és
sajátítson el minden útmutatást. Az
útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
• Ne használja a készüléket
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
• A lézert csak a hozzá kijelölt elemekkel
használja. Más típusú elemek használata
tüzet okozhat.
• A használaton kívüli lézeres készüléket
gyermekektől és más, használatukban
járatlan személyektől elzárt helyen tárolja.
A lézer használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználó esetén.
• Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat
használja a készülékhez. Ugyanaz
a tartozék, amely megfelel az egyik lézerhez,
sérülést okozhat, ha másik készülékkel
használják.
• A készülék szervizelését képzett
szakszemélyzetnek KELL végeznie.
Képzetlen személy által végzett
javítás, szervizelés vagy karbantartás
sérüléshez vezethet. A legközelebbi
DEWALT márkaszerviz elérhetőségét
megtalálja kézikönyvünk hátoldalán,
a DEWALT márkaszervizek listájában, vagy
a www.2helpU.com internetes honlapon.
• Ne nézzen optikai készülékkel (pl. távcső
vagy tranzitműszer) a lézersugárba. Ez
súlyos szemsérülést okozhat.
• Úgy helyezze el a lézert, hogy senki ne
nézhessen szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne helyezze a lézert fényvisszaverő felület
közelébe, amely a sugarat valakinek
a szemébe tükrözhetné. tükrözhetné. Ez
súlyos szemsérülést okozhat.
• Kapcsolja ki a lézert, amikor nem
használja. Ha bekapcsolva hagyja, nagyobb
annak a veszélye, hogy valaki belenéz
a lézersugárba.
• Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
• Ne működtesse a lézert gyermekek
közelében, és ne engedje, hogy gyermekek
működtessék. Ez súlyos szemsérülést
okozhat.
• Ne állítsa a műszert olyan helyzetbe, ahol
a lézersugár bárkit fejmagasságban érhet.
• Ne távolítsa el és ne tegye olvashatatlanná
a figyelmeztető címkéket. Ha a címkéket
eltávolítja, a lézer használói vagy mások
tudtukon kívül sugárzásveszélynek lehetnek
kitéve.
• Vízszintes felületre helyezze biztonságosan
a lézeres készüléket. Ha leesik, megsérülhet
vagy súlyos személyi sérülést okozhat.
• Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú
hajat visel, használjon hajvédőt. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék,
ékszer vagy hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe. A szellőzőréseket is kerülni
kell, mert gyakran mozgó alkatrészek vannak
mögöttük.
FIGYELMEZTETÉS: A kezelőszervek
itt megadottaktól eltérő használata
vagy itt fel nem sorolt műveletek
végzése sugárzásveszélyt
teremthet.
• Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár
megfigyeléséhez.
• Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a lézerhez.
• Ha szivárgó folyadékot észlel, az alábbiakat
tegye: – Ronggyal gondosan törölje fel a folyadékot.
Ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön
a bőrére vagy a szemébe. Ne nyelje le.
– Ha a bőrére vagy a szemébe került, tiszta
folyóvízzel öblítse legalább 10 percig, majd
forduljon orvoshoz.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély!
Ügyeljen, hogy a kivett elem pólusai
között ne keletkezzen rövidzárlat.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak a készülék
használatával: – A lézersugárba történő belenézés miatt
keletkező sérülések.
CÍMKÉK A KÉSZÜLÉKEN
A műszeren a következő piktogramok láthatók: FIGYELMEZTETÉS! NE SZERELJE
SZÉT A LÉZERT. Nincsenek benne
felhasználó által szervizelhető
alkatrészek. Ha szétszereli a lézert,
elveszti a garanciát. Semmilyen
átalakítást ne végezzen a terméken.
A lézeres készülék átalakítása
sugárzásveszélyt teremthet.
Kiegészítő biztonsági
előírások lézeres
készülékekhez
• Ez a lézer az EN 60825-1 szabvány szerint
2. osztályúnak minősül: 2007. A lézerdiódát
ne cserélje más típusúra. A sérült lézert
márkaszervizzel javíttassa meg.
• Csak lézervonalak kivetítésére használja
a lézert. A 2. osztályba sorolt lézernél legfeljebb 0,25 másodpercig lehet veszélytelenül
a sugárba nézni. A szemhéj reflexek általában
megfelelő védelmet biztosítanak. 1 méternél
nagyobb távolság esetén a lézer megfelel az
1.osztály követelményeinek, és így teljesen
biztonságos.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Figyelmeztetés lézersugárzásra.
Ne nézzen a lézersugárba.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (s)
a készülékházba van nyomva.
7
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
LEÍRÁS (1. ÁBRA)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
Fontos biztonságtechnikai
útmutatások az elemekhez
FIGYELMEZTETÉS: Az elemek szétrobbanhatnak vagy szivároghatnak,
és sérülést, illetve tüzet okozhatnak.
Ennek veszélye így csökkenthető: • Gondosan tartsa be az elem
címkéjén és csomagolásán
található útmutatásokat és
figyelmeztetéseket.
• Az elemeket mindig a helyes
polaritás szerint (+ és –) helyezze
a készülékbe.
Elemtartó rekesz fedele
Alacsony telepfeszültség jelzője
Üzemi kapcsolókar
Lézernyílás – felfelé irányuló lézersugár
Lézernyílás – lefelé irányuló lézersugár
Lézernyílás – vízszintes bal lézersugár
Lézernyílás – vízszintes jobb lézersugár
Lézernyílás – vízszintes elülső lézersugár
Integrált mágneses forgócsapos konzol
Mágnesek
• Ne zárja rövidre az elem érintkezőit.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
• Ne töltse az elemeket.
A DW085 lézeres készülék önbeálló, vízszintes,
függőleges és derékszögű szintezéshez
használható. Ezt a készüléket teljesen
összeszerelve szállítjuk. A készüléket úgy
terveztük, hogy az gyorsan és könnyen üzembe
állítható legyen. Kérjük, hogy használat előtt
olvassa el és sajátítsa el e kézikönyvünkben
megadott összes útmutatást.
• Ne használjon régi és új elemeket
együtt. Mindegyiket egyidejűleg
cserélje ugyanolyan gyártmányú és
típusú új elemre.
• A lemerült elemeket azonnal
cserélje ki, és a helyi
hulladékkezelési rendelkezések
szerint ártalmatlanítsa.
• Ne dobja tűzbe az elemeket.
• Gyermekektől tartsa távol.
• Ha a készüléket hónapokig nem
szándékozik használni, vegye ki
belőle az elemeket.
Elemek
ELEM TÍPUSA
A DW085 típusú készülék négy db LR6 (AA
méretű) elemmel működik.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza: 1 5-sugaras önbeálló pontlézer
4 LR6 (AA-méretű) elem
1 Tartozékdoboz (csak a K-típusokhoz)
1 Kezelési kézikönyv
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A készülék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
8
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a lézeres készülék professzionális szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a készülékhez. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Úgy helyezze
el a lézert, senki ne nézhessen
szándékosan vagy véletlenül
a lézersugárba. Ha belenéz
a sugárba, súlyos szemsérülést
szenvedhet.
A figyelmeztető címke
felhelyezése
A lézeren lévő címkén a felhasználó nyelvén kell
feltüntetni a biztonsági figyelmeztetéseket.
E célból egy öntapadó címkéket tartalmazó külön
lapot mellékelünk a készülékhez.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,
hogy a címkén szereplő biztonsági
figyelmeztetések az Ön nyelvén
vannak-e írva.
A figyelmeztetéseknek ilyeneknek kell lenniük: LÉZERSUGÁRZÁS NE NÉZZEN
A SUGÁRBA 2. OSZTÁLYÚ
LÉZERTERMÉK
• Ha a figyelmeztetések idegen nyelven vannak
írva, a következőket tegye: – Vegye le a megfelelő nyelvű címkét
a mellékelt lapról.
– Óvatosan helyezze rá a már meglévő
címkére.
– Nyomja rá az új címkét.
Az elemek cseréje (3. ábra)
A lézeres készülék LR6 (AA-méretű) elemekkel
működik.
•
•
Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét (a).
Cserélje ki az elemeket (t). Ellenőrizze, hogy
a jelöléseknek megfelelően helyezte-e be
őket.
• Csukja vissza az elemtartó rekesz fedelét.
FIGYELMEZTETÉS: Elemcserénél
mindig az összes elemet cserélje ki.
Ne használjon régi és új elemeket
együtt. Lehetőleg alkáli elemeket
használjon.
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
•
Mindig a lézerpontok középpontját jelölje
meg.
•
Ellenőrizze, hogy biztonságosan
van-e beüzemelve a műszer.
•
Szélsőséges hőmérsékleti változások
hatására a belső alkatrészek
elmozdulhatnak, ami befolyásolhatja
a műszer pontosságát. Ha ilyen körülmények
között használja a műszert, rendszeresen
ellenőrizze a pontosságát.
•
Bár a kisebb szinteltolódásokat a készülék
automatikusan korrigálja, de ha nekikoccan
valaminek, szükségessé válhat újbóli
egyensúlyba állítása vagy újbóli
beüzemelése.
•
Ha a szerszámot leejtették vagy felborult,
szakképzett szerelővel kalibráltassa újra
a lézerfejet.
Alacsony telepfeszültség
kijelzője (2. ábra)
A DW085 készülék fel van szerelve alacsony
telepfeszültség kijelzővel (b), ahogyan a 2. ábrán
látható. A piros jelzőfényt a készülék tetején
találja. A villogó piros fény azt jelzi, hogy az
elemek feszültsége alacsony, ki kell őket
cserélni. Előfordulhat, hogy a lézeres készülék
a telepek lemerülése közben még egy rövid
ideig használható. Miután új elemeket helyezett
a készülékbe, és újból bekapcsolja, a piros
jelzőfény kialszik. (Ha a villogó piros fényt nem
a lemerült elemek okozzák, lásd a Billenési
tartományon kívül jelzőjét.)
A készülék be- és
kikapcsolása (1. ábra)
A lézerkészüléket kikapcsolt állapotában helyezze
stabil és sík felületre. Az üzemi kapcsolókarral (c)
kapcsolja be a lézert, hogy a kar felfelé mutasson.
Öt nyalábot fog kivetíteni: egyet felfelé (d), egyet
lefelé (e), egyet vízszintesen balra (f), egyet
vízszintesen jobbra (g) és egyet vízszintesen előre
(h).
A lézert a kapcsolókar (c) lefelé, vízszintes
helyzetbe történő állításával kapcsolhatja ki.
A sugárnyalábok kivetítése megszűnik.
Záróinga (1. ábra)
A DW085 záróinga szerkezettel van felszerelve.
Ez csak akkor lép működésbe, amikor a lézert
kikapcsolják. Ha a kapcsolókart (c) ON (BE)
állásba helyezik, az inga kimozdul zárt állásából,
és a készülék önszintezést végez.
A lézer használata
A lézernyalábok vízszintesek vagy függőlegesek,
amíg a kalibrálást ellenőrzik (Lásd a Kalibrálás
helyszíni ellenőrzése) című fejezetet, és
a lézernyaláb nem villog (lásd a Billenési
tartományon kívül jelzője című részt).
Az öt sugárnyaláb kombinálásával a készülék
helyzetjelölések áthelyezésére is alkalmas.
INTEGRÁLT FORGÓCSAPOS KONZOL
(1. ÁBRA)
VIGYÁZAT: Ne álljon a lézeres
készülék alá, ha azt a mágneses
forgócsapos konzollal rögzítette
a felülethez. Ha leesik a lézeres
készülék, súlyos személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
A DW085 típusú lézeren egy mágneses
forgócsapos konzol (i) van állandó jelleggel
9
felszerelve. Ezért a készülék függőleges acélvagy vasfelületekre is helyezhető a forgócsapos
konzolon lévő mágnesek (j) segítségével. Például:
acél keretlécekre, acél ajtókeretekre és acél
gerendarendszerekre. Stabil felületre helyezze
a lézeres készüléket. Ha leesik a lézeres készülék,
súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
A forgócsapos konzol biztosítja azt is, hogy
a készülék a padlótól kb. 4,5 cm-re legyen, ami
megkönnyíti az acélsínre szerelést.
BILLENÉSI TARTOMÁNYON KÍVÜL JELZŐJE
(4. ÁBRA)
A DW085 lézert önszintezésre terveztük. Ha
a lézer túlságosan meg van billentve (4°-nál
meredekebben), hogy nem képes önszintezésre,
a lézernyaláb villogni fog. A villogó lézersugár
azt jelzi, hogy túllépték a billenési tartományt,
és a műszer nincs vízszintesben (vagy
függőlegesben) és nem használható vízszintes
(vagy függőleges) szintezésre. Próbálja
vízszintesebb felületre helyezni a készüléket.
ÖSSZEHANGOLÁS DERÉKSZÖGŰ
SZINTEZÉSNÉL – FINOMBEÁLLÍTÁS (2. ÁBRA)
A DW085 oldalán elhelyezett finombeállító gomb
(r) a vízszintes nyalábok összeigazítására szolgál.
Helyezze a DW085 készüléket lapos felületre,
a gomb jobbra forgatásával forgassa a nyalábot
jobbra, vagy a gomb balra forgatásával forgassa
a nyalábot balra. A finombeállító gomb forgatásával
a teljes belső szerkezetet állítja, tartva a 90°-os
szöget a három vízszintes pont között.
A LÉZER SZINTEZÉSE
Ez a készülék önbeálló. A gyárban úgy kalibrálták,
hogy ± 4°-nál nem meredekebb felületre helyezve
megtalálja a szintet. Amíg a műszer helyesen van
kalibrálva, nem szükséges kézi állítás.
KARBANTARTÁS
A munka pontosságának érdekében gyakran
ellenőrizze a készülék kalibrálását. Lásd
a Kalibrálás helyszíni ellenőrzése című fejezetet.
A kalibrálás ellenőrzését és más karbantartási,
illetve javítási munkákat DEWALT márkaszervizzel
végeztessen.
Amikor nem használja a lézert, a hozzá mellékelt
dobozban tárolja. Ne tárolja a lézert –20 °C alatti
vagy 60 °C feletti hőmérsékleten.
Ne tegye a dobozába, amíg nedves. A lézeres
készüléket először puha száraz ronggyal szárazra
kell törölni.
Kalibrálás helyszíni
ellenőrzése
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – FÜGGŐLEGES
(5–6. ÁBRA)
A lézer függőleges kalibrálását akkor lehet
a legpontosabban ellenőrizni, amikor nagy
magasság (7,5 m az ideális) áll rendelkezésre;
egy ember a padlózaton elhelyezi a lézert,
a másik pedig bejelöli a mennyezeten a nyaláb
által létrehozott pontot (5. ábra). Fontos, hogy
a kalibrálás ellenőrzéséhez rendelkezésre álló
távolság ne legyen kisebb, mint azoknál az
alkalmazásoknál használt távolság, amelyekre
a készüléket használni fogják.
1. Jelöljön be egy pontot a padlón.
2. Helyezze el a lézert úgy, hogy a lefelé
irányuló nyaláb a padlón megjelölt pontra
központosuljon.
3. Várja ki azt az időt, amíg a lézer
függőlegesbe áll, és jelölje be a felfelé
irányuló sugár által létrehozott pont
középpontját.
4. Fordítsa el a lézert 180°-kal (lásd: 6 ábra),
ügyelve arra, hogy a lefelé irányuló nyaláb
továbbra is a padlón korábban bejelölt
pontra központosuljon.
5. Várja ki azt az időt, amíg a lézer
függőlegesbe áll, és jelölje be a felfelé
irányuló sugár által létrehozott pont
középpontját.
Ha a két jelölés közötti távolság az alábbiakban
megadottaknál nagyobb, a lézeres készülék nincs
helyesen kalibrálva.
A mennyezet
magassága
A jelölések közötti
távolság
7,5 m
4,5 mm
15 m
9,0 mm
PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE – VÍZSZINTES
(7–10. ÁBRA)
A lézeres készülék vízszintes kalibrálásának
ellenőrzéséhez két egymással párhuzamos és
egymástól legalább 6 m-re lévő fal szükséges.
Fontos, hogy a kalibrálás ellenőrzéséhez
rendelkezésre álló távolság ne legyen kisebb, mint
azoknál az alkalmazásoknál használt távolság,
amelyekre a készüléket használni fogják.
1. Helyezze a készüléket az első faltól
5–8 cm-re, a második fal felé irányítva
(7. ábra).
2. Jelölje be a nyaláb helyzetét az első falon.
10
vízszintes nyaláb helyzetjelölését az „m”
ponthoz (11b ábra).
3. Fordítsa el a készüléket 180°-kal, majd
jelölje be a nyaláb helyzetét a második falon
(8. ábra).
4. Helyezze a készüléket a második faltól
5–8 cm-re, az első fal felé irányítva
(9. ábra).
5. Addig állítsa a készülék magasságát,
amíg a nyaláb el nem éri a 3. lépésben
létrehozott jelölést.
6. A két derékszögű nyaláb helyét jelölje
a padlón „n”-nel és „o”-val.
TARTSA SZEM ELŐTT: A pontosság érdekében
a „k” és „l”, az l” és „m”, az „l” és „n”, valamint az „l”
és „o” pontok közötti távolságoknak egyenlőknek
kell lenniük.
7. Fordítsa el a DW085 készüléket 90°-kal,
hogy az elülső vízszintes nyaláb az „n”
ponthoz igazodjon (11c ábra).
6. Fordítsa el a készüléket 180°-kal,
majd irányítsa a nyalábot az első falon
a 2. lépésben létrehozott jelölés közelébe
(10. ábra).
8. Jelölje be az első derékszögű nyaláb
helyét (p) a padlón a „k” ponthoz a lehető
legközelebb (11c ábra).
7. Mérje meg a nyaláb és a jelölés közötti
távolságot.
9. Mérje meg a „k” és „p” pontok közötti
távolságot (11c ábra). Ha az nagyobb,
mint az alábbi táblázatban megadott érték,
a lézert szakszervizzel szervizeltetni kell.
8. Ha az nagyobb, mint a lentebb megadott
értékek, a lézert szakszervizzel
szervizeltetni kell.
Az elülső nyaláb, a bal nyaláb és a jobb nyaláb
ellenőrzéséhez ismételje meg az 1–8. lépéseket.
A falak közötti
távolság
A jelölések közötti
távolság
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
10. Ezután fordítsa el a DW085 készüléket 90°kal, hogy az elülső vízszintes nyaláb az „o”
ponthoz igazodjon (11d ábra).
11. Jelölje be a második derékszögű nyaláb
helyét (q) a padlón a „k” ponthoz a lehető
legközelebb (11d ábra).
12. Mérje meg a „k” és „q” pontok közötti
távolságot (11d ábra). Ha az nagyobb,
mint az alábbi táblázatban megadott érték,
a lézert szakszervizzel szervizeltetni kell.
90°-OS DERÉKSZÖGŰ NYALÁB PONTOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE (11a–d ábra)
A „k” és „m”
jelölések
közötti távolság
A 11. ábrán nézze meg a DW085 készülék
elhelyezkedését az egyes lépéseknél és
a lépésenként készített jelölések elhelyezkedését.
A padlón minden jelölés létrehozható, ha egy
céltárgyat helyez a vízszintes vagy derékszögű
nyaláb elé, és a helyzetjelölést áthelyezi a padlóra.
1. Keressen egy legalább 10 m hosszú
helyiséget. A helyiség egyik végénél jelöljön
be a padlón egy (k) pontot (11a ábra).
2. Állítsa úgy a lézeres készüléket, hogy
a lefelé irányuló nyaláb a „k” pont felett
legyen. Gondoskodjon arról, hogy az elülső
vízszintes nyaláb a helyiség távolabbi vége
felé mutasson (11a ábra).
3. A helyiség közepén jelöljön be a padlón egy
(l) pontot, céltárgy használatával áthelyezve
az elülső vízszintes nyaláb helyzetjelölését
a padlóra (11a ábra).
7,5 m
3,0 mm
15 m
6,0 mm
23 m
9,0 mm
Hibaelhárítás
A LÉZERES KÉSZÜLÉK NEM KAPCSOL BE
•
Ellenőrizze, hogy az elemek az elemtartó
rekesz fedelén megjelölt helyes polaritás szerint
vannak-e behelyezve.
•
Győződjön meg az elemek megfelelő
állapotáról. Kétely esetén tegyen a készülékbe
új elemeket.
•
Bizonyosodjon meg arról, hogy az elem pólusai
tiszták, rozsdától, korróziótól mentesek. Tartsa
a lézert szárazon, és csak új, kiváló minőségű
elemeket használjon, hogy kisebb legyen az
elemek szivárgásának esélye.
•
Ha a lézert szélsőségesen magas
hőmérsékleten tárolták, hagyja lehűlni.
4. Jelöljön be egy (m) pontot a távolabbi falon,
vagy helyezze át az elülső vízszintes nyaláb
helyzetjelölését a padlóra (11a ábra).
5. Mozgassa a DW085 készüléket az „l”
ponthoz, és igazítsa ismét az elülső
A „k” és „p” vagy
a „k” és „q” jelölések
közötti távolság
11
A LÉZERNYALÁBOK VILLOGNAK (4. ÁBRA)
A DW085 lézeres készülék úgy van tervezve,
hogy minden irányban 4°-ig önbeálló legyen,
ahogyan a 4. ábra mutatja. Ha a műszer annyira
meg van billentve, hogy a belső szerkezet
nem képes kiszintezni, a lézernyalábok villogni
fognak, jelezve, hogy a billenési tartományt
túllépték. A LÉZERNYALÁBOK VILLOGÁSA
AZT JELZI, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS
VÍZSZINTESBEN (VAGY FÜGGŐLEGESBEN)
ÉS NEM HASZNÁLHATÓ VÍZSZINTES (VAGY
FÜGGŐLEGES) SZINTEZÉSRE. Próbálja
vízszintesebb felületre helyezni a készüléket.
A LÉZERNYALÁBOK MOZGÁSA NEM SZŰNIK
MEG
A DW085 precíziós műszer. Ezért, ha nem stabil
(és nem mozdulatlan) felületre helyezik, a készülék
folytatja a szint keresését. Ha a nyaláb mozgása
nem szűnik meg, próbálja a műszert stabilabb
felületre helyezni. Bizonyosodjon meg arról is,
hogy a felület viszonylag sík, és a készülék
stabilan áll rajta.
Tisztítás
• Tisztítás előtt vegye ki az elemeket
a készülékből.
• Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat,
a készülékházat pedig rendszeresen tisztítsa
puha ronggyal.
• Szükség esetén puha ronggyal vagy alkoholba
mártott vattadarabbal tisztítsa meg a lencsét.
Más tisztítószerrel ne tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
A lézerkészülék alján egy 6 mm x 20 méretű
belső menetet talál. Ennek segítségével szerelheti
fel a meglévő vagy később beszerzett DEWALT
tartozékokat. Csak ehhez a termékhez kijelölt
DEWALT tartozékokat használjon. Kövesse
a tartozékhoz mellékelt útmutatásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy az Ön DEWALT
terméke cserére szorul, vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt
dobja ki. A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz
címéről a DEWALT képviseletnél érdeklődhet
a kézikönyvünkben megadott elérhetőségen.
Emellett a DEWALT márkaszervizek listája, illetve
eladás utáni szolgáltatásaink és elérhetőségeink
részletes ismertetése megtalálhatók a következő
internet honlapon: www.2helpU.com.
Elemek
Az elemek ártalmatlanításakor gondoljon
a környezetvédelemre. Érdeklődjön a helyi
hatóságoktól az elemek környezetbarát
ártalmatlanításának lehetőségeiről.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
zst00244805 - 28-08-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
14
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising