KD1250K | Black&Decker KD1250K ROTARY HAMMER instruction manual

402113-11 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KD1250
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ciocanul rotopercutor Black & Decker a fost conceput
pentru efectuarea găurilor în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie, precum şi pentru aplicaţii de înşurubare şi demolare uşoară. Această unealtă este
destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile sau
vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dumneavoastră este în
contact cu suprafeţele împământate sau legate
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa patrunsa într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-vă părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă
şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei
de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Siguranţa terţilor
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru ciocanele rotopercutoare
şi demolatoare
♦
♦
♦
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Nu utilizaţi niciodată un accesoriu de demolare în modul rotativ. Accesoriul se va bloca în
material şi va determina rotirea uneltei.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau
plafoanelor din lemn sau PVC respectiv plastic,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi să atingeţi vârful unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate
în prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare fizica şi/sau daune asupra
obiectelor.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf ori de câte ori operaţiile pot produce praf sau
particule proiectate.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi. Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
5
♦
♦
♦
4.
5.
6.
7.
8.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi PFL.)
Selector mod funcţionare
Mandrină
Mâner lateral
Limitator de adâncime
Capacul rezervorului de lubrifiant
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Vibraţiile
Montarea mânerului lateral (fig. A)
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată,
de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
♦
♦
♦
Rotiţi elementul de prindere în sens antiorar până
când aveţi posibilitatea de a glisa mânerul lateral
(6) în partea anterioară a uneltei, conform ilustraţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere în sens orar.
Montarea si demontarea limitatorului de
adâncime (fig. A)
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste
nivelul menţionat.
♦
♦
♦
Slăbiţi butonul (9).
Introduceţi limitatorul de adâncime (7) în orificiul
de montare conform ilustraţiei.
Potriviţi limitatorul de adâncime (7) în poziţia dorită. Adâncimea maximă de găurire este egală cu
distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă
al limitatorului de adâncime.
Strângeţi butonul (9).
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
Montarea unui accesoriu (fig. B - D)
Etichetele prezente pe unealtă
♦
♦
♦
♦
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
♦
Siguranţa electrică
Mandrina cu cheie (fig. D)
♦
Deschideţi mandrina rotind manşonul (12) în sens
antiorar.
♦
Introduceţi tija burghiului (13) în mandrină.
♦
Introduceţi cheia mandrinei (14) în fiecare orificiu
(15) de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în
sens orar până când este strânsă.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Curăţaţi şi ungeţi tija (10) accesoriului.
Trageţi manşonul (11) înapoi şi introduceţi tija în
mandrină (5).
Apăsaţi accesoriul în jos şi rotiţi-l puţin până când
se potriveşte în fante.
Trageţi de accesoriu pentru a verifica dacă este
fixat corespunzător. Pentru funcţia de percuţie, accesoriul trebuie să se poată mişca axial cu câţiva
centimetri atunci când este fixat în mandrină.
Pentru a scoate accesoriul, trageţi manşonul (11)
înapoi şi apoi extrageţi accesoriul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Descriere
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de viteză
3. Selector mod găurire
Avertisment! Nu aplicaţi dălţi atunci când unealta se
află în modul găurire.
6
Selectarea modului de funcţionare (fig. F)
Întreţinere
Această unealtă poate fi utilizată în trei moduri de
funcţionare.
♦
Pentru a opera selectorul modului de găurire (3),
rotiţi-l la poziţia dorită, conform simbolurilor.
♦ Pentru a opera selectorul modului de funcţionare
(4), apăsaţi butonul de deblocare (16) şi rotiţi
selectorul la poziţia dorită, conform simbolurilor.
Aparatul/unealta dumneavoastră Black & Decker, cu/
fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/
unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi periodic mandrina (dacă este montată)
şi îndepărtaţi praful din interior.
Găurirea
♦
Pentru găurirea în oţel, lemn şi materiale plastice
şi pentru înşurubare, potriviţi selectorul modului
şi selectorul mode funcţionare (4) în poziţia
dului de găurire (3) în poziţia
.
Găurirea cu percuţie
♦
Pentru găurirea cu percuţie în zidărie şi beton,
potriviţi selectorul modului de funcţionare (4) în
şi selectorul modului de găurire (3) în
poziţia
poziţia
. În timpul găuririi, unealta nu trebuie
să salte şi trebuie să funcţioneze lin. Măriţi viteza
dacă este necesar.
Umplerea rezervorului de lubrifiant
Periodic, opriţi unealta şi verificaţi nivelul lubrifiantului;
dacă este mai puţin de un sfert de rezervor, reumpleţi-l
cu tipul corect de lubrifiant. Lubrifiant suplimentar este
disponibil la agenţii de reparaţii Black & Decker.
♦
Scoateţi capacul rezervorului de lubrifiant (8) folosind cheia din dotare şi rotindu-l în sens antiorar.
♦
Umpleţi rezervorul cu lubrifiantul recomandat.
♦
Poziţionaţi la loc capacul rezervorului de lubrifiant
(8).
Lovirea cu ciocanul
♦
Pentru lovirea cu ciocanul prin blocarea arborelui
şi pentru aplicaţii uşoare de dăltuire şi sfărâmare,
potriviţi selectorul modului de funcţionare (4) în
poziţia
şi selectorul modului de găurire (3) în
poziţia
.
♦
Atunci când comutaţi de la găurirea cu percuţie
la dăltuire, rotiţi dalta în poziţia dorită. Dacă se
observă o rezistenţă în timpul schimbării modului
de funcţionare, rotiţi uşor dalta pentru a acţiona
blocarea arborelui.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Selectaţi viteza dorită rotind selectorul de viteză
(2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire.
Sistemul de monitorizare a periilor (fig. E)
Unealta dumneavoastră prezintă un sistem integrat
care monitorizează starea periilor.
♦
Indicator verde pentru monitorizarea periilor (17).
Periile se află în stare bună.
♦
Indicator roşu pentru monitorizarea periilor
(18). Periile sunt uzate şi trebuie să fie înlocuite; returnaţi unealta la un centru de service
Black & Decker autorizat în vederea înlocuirii
periilor.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de
accesoriul utilizat. Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate
şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei
dumneavoastră. Folosind aceste accesorii, veţi obţine
rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
7
Declaraţia de conformitate CE
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
DIRECTIVA UTILAJE
KD1250
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service postvânzare şi despre datele de contact sunt disponibile
pe Internet la adresa: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
13/05/2013
Specificaţii tehnice
KD1250 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Vc.a.
W
Turaţie în gol
min
Rezistenţa la impact
min-1
-1
230
Garanţie
1250
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
0-850
0-4100
Energie la impact per bătaie conform
Procedurii EPTA 05/2009
Greutate
j
3,2
kg
5,4
mm
32
Capacitate maximă de găurire
Beton
Oţel
mm
13
Lemn
mm
40
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client,
cu excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 93 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 104 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (ah, HD) 14,2 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2,
Dăltuire (ah, Cheq) 13,6 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
8
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs Black & Decker şi
pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi
ofertele speciale. Informaţii suplimentare despre
marca Black & Decker şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00209384 - 03-07-2013
9
10
Download PDF

advertising