DCR017 | DeWalt DCR017 SITE RADIO instruction manual

533223-50 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DCR017
o
1. ábra
f
i
h
b
a
d
e
c
g
k
p
2. ábra
n
m
l
r
DCR017-GB
DCR017-QW
DCR017-BD
2
3. ábra
s
t
j
4. ábra
DCR017
GB
DCR017
QW
DCR017
BD
DCR017
LX
3
AKKUMULÁTORTÖLTŐ/RÁDIÓ,
DCR017
Szívből gratulálunk!
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég
gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek
tapasztalata, állandó termék fejlesztés és
innováció tette a DEWALT céget a professzionális
szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Tápellátás
Hálózati feszültség
(csak EK és Írország)
Akkumulátor feszültsége
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges töltési idő
Töltőáram erőssége
Súly
VAC
VAC
VDC
perc
A
kg
DCR017
AC/DC
230
230/110
10,8–18
Li-ion
45 - 120
2,0
5,7
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok
16 amperes, hálózati
EK és Írország
230/110 V-os szerszámok
13 amperes, a csatlakozódugaszban
Tűzveszélyt jelez.
Akkumulátor
DCB121 DCB123 DCB140 DCB141 DCB142 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Akkumulátor típusa
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Feszültség
VDC
10,8
10,8
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
Kapacitás
Ah
1,3
1,5
3,0
1,5
4,0
3,0
1,5
4,0
2,0
Súly
kg
0,2
0,2
0,53
0,30
0,54
0,64
0,35
0,61
0,40
Töltő
Hálózati feszültség
Akkumulátor típusa
Hozzávetőleges
töltési idő
4
DCR017
230 V
Li-ion
VAC
perc
45
(1,5 Ah-s
akkumulátorok
60
(2,0 Ah-s
akkumulátorok)
90
(3,0 Ah-s
akkumulátorok)
120
(4,0 Ah-s
akkumulátorok)
Biztonsági útmutatások
akkumulátortöltő/rádióhoz
• Gondosan bánjon a tápkábellel. Soha ne
a kábelnél fogva hordozza a töltő/rádiót.
A készülék dugaszát soha ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, védje olajtól és hőtől.
• Vegye ki az akkumulátort. Kapcsolja ki, mielőtt
felügyelet nélkül hagyja. Amikor a készüléket
nem használja, illetve alkatrészek, tartozékok
és szerelékek cseréje vagy szervizelés előtt
vegye ki belőle az akkumulátort.
• A készülék mérsékelt éghajlatra készült.
• Ezt a készüléket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
• A töltő/rádiót óvja rácsepegő és ráfröccsenő
folyadéktól, ne tegyen rá folyadékot tartalmazó
tárgyakat (pl. vázát).
• Nyílt lángtól védje, ne tegyen rá pl. égő
gyertyát.
• A készüléket a hálózati dugasszal
kell áramtalanítani, a dugasznak
működkőképesnek kell maradnia.
Az akkumulátortöltő/rádió
jelzései
Az akkumulátortöltő/rádió készüléken az alábbi
piktogramok találhatók:
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Fontos biztonsági útmutatások akkumulátortöltő/rádióhoz
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez
a kézikönyv fontos biztonsági és kezelési
útmutatásokat tartalmaz a DCR017 típusú
akkumulátortöltő/rádióhoz.
• A töltő/rádió használata előtt olvassa
el a töltőn, az akkumulátoron és az
akkumulátoros készüléken található összes
útmutatást és biztonsági figyelmeztető jelzést.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Ne engedje, hogy folyadék
kerüljön a töltő belsejébe.
Ez áramütést okozhat.
VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak DEWALT akkumulátort
töltsön ezzel a töltővel. Más típusú
akkumulátor szétrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozva.
VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre,
hogy ne játszhassanak a szerszámmal.
VIGYÁZAT: A helytelenül cserélt
akkumulátor robbanásveszélyt
okozhat. Csak ugyanolyan vagy azzal
egyenértékű típusúra cserélje.
MEGJEGYZÉS: Bizonyos
körülmények mellett az áramforrásra
kapcsolt töltő belsejében lévő
töltőérintkezők közé kerülő idegen
anyag zárlatot okozhat. A töltő üregeitől
távol kell tartani az áramot jól vezető
idegen anyagokat, például (a teljesség
igénye nélkül) acélforgács, alufólia és
egyéb fémrészecskék. Mindig húzza
ki a töltőt a konnektorból, amikor nincs
benne akkumulátor. Tisztítás előtt
húzza ki a töltő tápkábelét
a konnektorból.
• NE próbálja az akkumulátort olyan töltő/
rádióval tölteni, amelyet ez a kézikönyv
nem javasol. A töltőt és az akkumulátort
kimondottan egymáshoz terveztük.
• Ezek a töltő/rádiók rendeltetésszerűen
kizárólag DEWALT akkumulátorok
töltésére használhatók. Minden más célú
felhasználásuk tüzet vagy akár halálos
áramütést okozhat.
• A töltő/rádiót esőtől és hótól védje.
• A töltőt ne a kábelénél, hanem a dugaszánál
fogva húzza ki a konnektorból. Így kisebb lesz
a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
• Úgy vezesse el a kábelt, hogy ne léphessenek
rá, ne botolhassanak meg benne, ne
sérülhessen és ne feszüljön.
• Csak akkor használjon hosszabbító kábelt,
ha feltétlenül szükséges. A nem megfelelő
hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár
halálos áramütést is okozhat.
• Ne helyezze a töltő/rádiót puha felületre és
ne tegyen rá semmilyen tárgyat, mert az
eltorlaszolhatja a szellőzőnyílásokat, és
a készülék belseje túlmelegedhet. Hőt
kibocsátó forrásoktól távolra helyezze a töltő/
rádiót.
• Soha ne használja a töltő/rádiót sérült kábellel
vagy dugasszal, azokat azonnal cseréltesse
ki.
5
• Ne használja a töltő/rádiót, ha azt erős ütés
érte, leesett vagy más módon megsérült.
Ilyen esetben juttassa el egy megbízott
márkaszervizbe.
DCR017
• Ha a töltő/rádió javításra vagy karbantartásra
szorul, ne bontsa szét, hanem juttassa el
egy megbízott márkaszervizbe. A helytelen
összeszerelés akár halálos áramütést vagy
tüzet okozhat.
DCR017 BD
• Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az
elektromos hálózatról. Ettől kisebb lesz az
áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni az
akkumulátort a töltőből, mert attól még nem
szűnik meg az áramütés veszélye.
• SOHA ne próbáljon meg 2 töltőt egymáshoz
csatlakoztatni.
• A DCR017 töltő/rádiót a szabványos háztartási
230 V-os elektromos feszültségre terveztük.
Ne is próbálja más feszültségen használni.
Ez nem vonatkozik a jármű akkumulátorok
töltőire.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
ÚTMUTATÁSOKAT
Földelési útmutató
A DCR017 (230 V) töltő/rádiót földelni kell. Hiba
vagy rendellenes működés esetén a földelés
biztosítja az áramnak a legkisebb ellenállású utat,
így csökken az áramütés veszélye. A töltő/rádió
kábelében földelő vezeték, annak végén pedig
földelt csatlakozódugasz van. A dugaszt a helyi
előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelően
szerelt és földelt aljzatra kell csatlakoztatni.
VESZÉLY: A földelő vezeték nem
megfelelő csatlakoztatása áramütést
okozhat. A földelő vezeték szigetelése
sárga csíkokkal tarkított zöld színű.
Ha a kábelt vagy a dugaszt javítani
vagy cserélni kell, ne csatlakoztassa
a földelő vezetéket fázis érintkezőhöz.
Javítást csak DEWALT márkaszerviz
végezhet. Ne módosítsa a töltő/
rádióhoz mellékelt dugaszt. Ha az nem
illeszkedik a konnektorba, szereltessen
megfelelő konnektort egy DEWALT
szakemberrel.
A FÖLDELT, VEZETÉKKEL
CSATLAKOZTATOTT TÖLTŐ/RÁDIÓ 16 AMPER
VAGY ANNÁL KISEBB ÁRAMERŐSSÉGET
IGÉNYEL, ÉS 230 V NÉVLEGES FESZÜLTSÉGŰ
ÁRAMKÖRRE KELL CSATLAKOZTATNI.
A töltő/rádió 230 V névleges feszültségű áramkörre
készült; földelt dugasszal van ellátva, amelyet
a következő ábrán szemléltetünk.
6
Töltőkészülékek
A DCR017 töltő/rádióval 10,8–18 V-os Li-ion
akkumulátorok tölthetők.
Ez a töltő/rádió nem igényel semmilyen
beállítást, úgy terveztük, hogy kezelése a lehető
legegyszerűbb legyen.
Töltési folyamat (3. ábra)
1. Az akkumulátor behelyezése előtt
csatlakoztassa a töltőt egy megfelelő,
230 V-os konnektorra.
2. Helyezze az akkumulátort (s) a töltőbe,
ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben
illeszkedjen. A piros (töltéskijelző) fény
villogása mutatja, hogy a töltés megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros
fénye jelzi. Az akkumulátor teljesen feltöltődött,
használhatja vagy a töltőben is hagyhatja.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorokat
maximális teljesítményük és élettartamuk
érdekében az első használat előtt teljesen töltse
fel.
Töltés (1. ábra)
Az akkumulátor töltöttségi állapotát lásd az alábbi
táblázatban.
A töltéskijelző fény (o) töltés közben az
akkumulátor pillanatnyi töltöttségi állapotát mutatja.
Töltöttségi állapot a töltéskijelző villogási sémája
x
töltés
–– –– –– ––
teljesen feltöltve
–––––––––––––––––
meleg/hideg késleltetés
–– • –– • –– • –– •
hibás akkumulátor vagy töltő
••••••••••••
Hibás akkumulátort a töltő nem tölt.
Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy nem
gyullad ki a jelzőfény, vagy pedig az akkumulátor
vagy a töltő hibájára utaló villogási sémát jeleníti
meg.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját
is jelentheti.
Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltassa
be a töltőt és az akkumulátort.
Meleg/hideg késleltetés
Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkumulátor túl
meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja
a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve
a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor
megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután
automatikusan töltési üzemmódra kapcsol.
Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az
akkumulátornak.
Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi
rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az
akkumulátort a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy
túlzott lemerüléstől.
A szerszám automatikusan kikapcsol, ha az
elektronikus védelmi rendszer működésbe lép.
Ha ez történik, helyezze a Li-ion akkumulátort
a töltőre, és teljesen töltse fel.
A hideg akkumulátor csak kb. fele olyan
gyorsan töltődik fel, mint a meleg akkumulátor.
Az akkumulátor a teljes töltési folyamat során
a kezdeti lassúbb ütemben töltődik, és a töltés
sebessége akkor sem áll vissza a maximumra,
ha közben az akkumulátor felmelegszik.
Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátorhoz
Akkumulátor utánrendelése esetén a rendelésen
tüntesse fel az akkumulátor katalógusszámát és
feszültségét.
Az akkumulátort nem teljesen feltöltött állapotban
szállítjuk. Az akkumulátor és a töltő használatát
megelőzően olvassa át az alábbi biztonsági
útmutatót, és az abban megadottak szerint töltse
fel az akkumulátort.
MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL
• Ne töltse és ne is használja az
akkumulátort robbanásveszélyes
légtérben, például ahol gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.
Az akkumulátor töltőbe helyezésekor vagy
onnan való kivételekor a por vagy a gőzök
meggyulladhatnak.
• Soha ne erőltesse be az akkumulátort
a töltőbe. Semmilyen módon NE alakítsa át
az akkumulátort azért, hogy beilleszthesse
egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert
az akku megrepedhet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
• Az akkumulátorokat csak a DEWALT által
kijelölt töltőkkel töltse.
• NE fröccsentsen rájuk vizet, ne merítse vízbe
vagy más folyadékba.
• Ne tárolja és ne használja a szerszámot és az
akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet
elérheti vagy meghaladhatja a 40˚ C-ot
(például pajtákban vagy fémépületekben
nyáron).
• Túl nagy hőhatástól (pl. napfény, tűz, egyéb)
óvja az akkumulátort.
• A legjobb eredmények elérése végett
használat előtt gondoskodjon az
akkumulátor teljes feltöltéséről.
FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen
okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort. Ha az akkumulátor
háza megrepedt vagy más módon
megsérült, ne tegye a töltőbe. Ne
nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse
fel az akkumulátort. Ne használjon
olyan akkumulátort, amelyet erős ütés
ért, leesett vagy más módon sérült (pl.
szeggel kilyukasztották, kalapáccsal
ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár
halálos áramütéssel is járhat. A sérült
akkumulátorokat újrahasznosítás
céljából vissza kell juttatni a szervizbe.
VIGYÁZAT: Amikor a készüléket
nem használja, az oldalára fektetve
olyan stabil felületre helyezze,
ahol nem fenyegeti a felborulás
vagy leesés veszélye. Némelyik
nagy méretű akkumulátorral felszerelt
szerszám függőlegesen is ráállítható
az akkumulátorra, de könnyen
felborulhat.
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
LÍTIUM-ION
(Li-ion) AKKUMULÁTOROKHOZ
• Ne dobja tűzbe az akkumulátort még
akkor sem, ha súlyosan megrongálódott
vagy teljesen elhasználódott. Tűzben
az akkumulátor felrobbanhat. Lítium-ion
akkumulátor égésekor mérgező gőzök és más
mérgező anyagok keletkeznek.
7
• Ha az akkumulátor tartalma érintkezésbe
került a bőrével, azonnal mossa le enyhe
szappannal és vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a szemébe jutott, öblítse tiszta vízzel
legalább
15 percig vagy addig, amíg az irritáció
meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van
szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az
elektrolit folyékony szerves karbonátok és
lítiumsók elegyét tartalmazza.
• A felnyitott akkumulátorcellák tartalma
irritálhatja a légutakat. Szellőztessen friss
levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg,
forduljon orvoshoz.
Töltés.
Teljesen feltöltve.
Meleg/hideg késleltetés.
x
Ne tesztelje áramot jól vezető
tárgyakkal.
FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés
veszélye. Szikrától vagy lángtól az
akkumulátor-folyadék meggyulladhat.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Akkumulátor
AKKUMULÁTOR TÍPUSA
A DCR017 típusú készülék 10,8 voltos, 14,4 voltos
és 18 voltos XR Li-ion akkumulátorokkal működik.
A DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181, DCB182 és DCB183 típusú
akkumulátorok használhatók. Bővebb tájékoztatást
a Műszaki adatok cím alatt talál.
Javaslatok a tároláshoz
1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és
száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy
melegtől vagy hidegtől védett helyek.
Az optimális teljesítmény és élettartam
érdekében a használaton kívüli akkumulátort
szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében
huzamosabb idejű tárolásnál ajánlatos
a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz
helyen, nem a töltőbe helyezve tartani.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkumulátorokat
nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni.
Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni.
Címkék a töltőn
és az akkumulátoron
A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül
a töltő és az akkumulátor címkéjén a következő
ábrák láthatók:
Hibás akkumulátor vagy töltő.
CR017
Csak DEWALT akkumulátorok
töltéséhez használja. Más akkumulátor
szétrobbanhat, személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.
Víztől óvja.
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse
ki.
Csak 4 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten töltse.
Akkumulátor kiselejtezésénél vigyázzon
a környezetre.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
Li-ion akkumulátorok töltéséhez.
A töltési időtartamokat lásd a Műszaki
adatok cím alatt.
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 akkumulátor töltő/rádió
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
8
• Ellenőrizze a készüléket, részeit és tartozékait,
nem sérültek-e meg szállítás közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
végezzen átalakítást a rádión vagy
annak bármelyik alkatrészén. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Bekapcsoló gomb
b. Hangerőszabályzó tárcsa
c. Nyílgombok
d. Módválasztó gomb
e. Menügomb
f. Memóriagombok
g. Enter/Kijelző gomb
h. LCD kijelző
i. Akkumulátortartó rekesz rögzítőpántja
j. Akkumulátor töltőrekesz
k. Kiegészítő port
l. Gombakku rekesz fedele
m. Gombakku
n. Aljzatok
o. Töltésjelző fény
p. USB tápellátó port
Elektromos biztonság
Mindig ellenőrizze, hogy az akkumulátor
feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott
feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő
feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Csak száraz helyen
használja.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm2; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS
ÉS BEÁLLÍTÁSOK
Akkumulátor behelyezése
(1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag
DEWALT akkumulátort és töltőt
használjon.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha az
akkumulátor nem ad le elegendő energiát, töltse fel
a töltő használati útmutatójában leírtak szerint.
TARTSA SZEM ELŐTT: A Li-ion akkumulátorok
maximális teljesítménye és élettartama érdekében
az első használat előtt legalább 10 órán át töltse
az akkumulátort.
1. Lazítsa meg a rögzítőpántot (i) az
akkumulátortartó rekesz fedelének
kinyitásához.
2. Helyezze be az akkumulátort (s) a rekeszbe (j)
úgy hogy tökéletesen illeszkedjen a helyére.
3. Zárja be és a rögzítővel rögzítse az
akkumulátortartó rekesz fedelét.
TÖLTÖTTSÉG-KIJELZŐS AKKUMULÁTOROK
(3. ÁBRA)
Némelyik DEWALT akkumulátor töltöttségkijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll,
amelyek az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét jelzik ki.
9
A töltöttség- kijelzőt gombjának (t) lenyomásával
és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.
A három zöld LED kombinációja mutatja
a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az
akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági
határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít,
és az akkumulátort fel kell tölteni.
TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző
kizárólag az akkumulátor pillanatnyi töltöttségét
mutatja. A szerszám működőképességét nem
jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve
a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és
a végfelhasználó által végzett munkafeladattól
függően.
A gombakku behelyezése
(1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az akkut azonos
típusú és márkájú akkura cserélje. Az
akkumulátor cseréjénél ügyeljen
a helyes polaritásra (+ és – pólus). Úgy
tárolja vagy hordozza az akkumulátort,
hogy a szabadon álló pólusai ne
érintkezhessenek fémtárgyakkal.
A töltő/rádió rendelkezik tároló memóriával,
amelyben az időt és a kiválasztott
rádióállomásokat lehet eltárolni. Amikor a rádió
kikapcsolt állapotban van, a memóriát a töltő/
rádióhoz mellékelt gombakkumulátor látja el
energiával.
1. Kapcsolja ki a töltő/rádiót, és csatlakoztassa le
az áramforrásról.
2. A rögzítőpántot (i) kioldva nyissa fel az
akkumulátortartó rekeszt.
3. Csavarja ki a rekesz fedelén (l) lévő csavart
(r).
4. Nyomja le a rekesz fedelének rögzítőpántját,
és nyissa fel a rekeszt.
5. Helyezze be a gombakkumulátort (m)
a gombakku tartórekeszének belsejében
látható ábra szerint.
6. Helyezze vissza a rekesz fedelét, tegye
vissza, majd húzza meg a csavart.
7. Zárja le biztonságosan az akkumulátortartó
rekesz fedelét.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az LCD kijelző, az óra
és a beállítások alaphelyzetbe állításához vegye
ki, majd helyezze vissza a gombakkumulátort.
Ugyanezt tegye, ha a kijelző blokkolva van.
10
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye a töltő/
rádiót olyan helyre, ahol folyadék
csepeghet vagy fröccsenhet rá.
Működtetés váltakozó árammal (4. ábra)
Csomagolja ki a tápkábelt és dugja be egy
110 vagy 230 V-os fali konnektorba.
A rádió kezelése (1. ábra)
BEKAPCSOLÁS/HANGERŐ ÁLLÍTÁSA
1. A rádió bekapcsolásához nyomja meg
a bekapcsoló gombot (a).
TARTSA SZEM ELŐTT: A legelső
használatnál a rádió DAB módba lép, és
automatikusan csatornákat keres. Azután
beállítja az időt, és az elsőként talált
rádióállomás műsorát kezdi játszani. Ha
nincs pontos időjelzés, az idő kézi beállítását
megtalálja Az óra programozása cím alatt.
2. A tárcsát (b) az óramutató járásának irányába
forgatva növelje a hangerőt. A hangerő
csökkentéséhez pedig az óramutató járásával
ellentétes irányba forgassa.
MÓD KIVÁLASZTÁSA
A mód funkciók (FM, AM, vagy AUX)
valamelyikének kiválasztásához addig nyomja
többször egymás után a módválasztó gombot (d),
amíg a kívánt funkció meg nem jelenik. Ha például
a rádió DAB módban van (az LCD kijelző (h) bal
felső részén látható), kétszer kell megnyomni
a gombot az AUX funkció eléréséhez.
DAB MÓD - HANGOLÁS
Amikor a készüléket először kapcsolja be DAB/
DAB+ módban, automatikusan keresni kezdi
a közeli rádióállomásokat.
A bal vagy jobb nyílgombbal (c) görgetheti az
állomásokat.
TARTSA SZEM ELŐTT: Helyváltoztatásnál, vagy
ha az eredeti keresésnél gyenge volt a vétel
(lehetséges, hogy nem volt kihúzva az antenna),
előfordulhat, hogy a megtalált állomások listája
üres vagy nem teljes. Ha kézzel lefuttat egy
automatikus keresést (Auto Scan), minden fogható
állomást meg fog találni.
Automatikus keresés lefuttatása:
1. Nyomja meg a menügombot (e), görgessen
az opciók között a jobb nyílgombbal (c) addig,
amíg el nem éri az Auto Scan (Automatikus
keresés) opciót, majd válassza ki ezt az Enter/
Display (Enter/Kijelző) gombbal (g).
2. A jobb nyílgombbal válassza a Yes (Igen)
opciót.
3. Nyomja meg az Enter/Display (Enter/
Kijelző) gombot (g) az automatikus keresés
végrehajtásához.
Amint az automatikus keresés kész, a rádió az
elsőként megtalált adó műsorát fogja játszani.
Állomások beprogramozásáról a Memóriagombok
programozása cím alatt tájékozódhat.
DAB MÓD– ÁLLOMÁS ELTÁVOLÍTÁSA
Olyan állomások esetében, amelyeket egyszer már
vett a készülék, de már nem vehetők, az állomás
neve mellett ? jelenhet meg.
Ezeket az állomásokat a Prune (eltávolítás)
funkcióval törölheti az állomáslistáról:
1. Nyomja meg a menügombot (e), és
görgessen jobbra, a Prune (eltávolítás)
opcióhoz.
2. Az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombbal (g)
válassza ki.
3. Görgessen jobbra, a Yes (Igen) opcióhoz,
majd az (Enter/Kijelző) gombbal (g) távolítsa el
azokat az állomásokat.
DAB MÓD – DINAMIKA TARTOMÁNY
TÖMÖRÍTÉSE (DRC)
Ez a funkció csökkenti a műsorban sugárzott
leghangosabb és leghalkabb hangok közötti
különbséget. A halk hangokat viszonylag
hangosabbakká, a hangosakat pedig viszonylag
halkabbá teszi.
A következő opciók állnak rendelkezésre:
• 0
- a sugárzott DRC szintet figyelmen kívül
hagyja
• 1/2 - a DRC-t a sugárzott szint felére állítja
• 1
- a sugárzott DRC szinten működik
• 2
- a sugárzott DRC szint kétszeresén
működik
FM/AM MÓD – HANGOLÁS
Hangolás: A jobb nyílgombbal a keresőt
a frekvenciasávban felfelé, a bal nyílgombbal pedig
lefelé mozgathatja.
Keresés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
nyílgombot (c) egyszer, majd engedje fel. A kereső
egyre magasabb frekvencián az első elfogadható
vételminőségű rádióállomást keresi, és megáll,
amint megtalálja. Ha magasabb frekvencián
szeretne újabb állomást keresni, nyomja meg
ismét a jobb nyílgombot. A bal nyílgombbal
pedig alacsonyabb frekvencián kereshet
rádióállomásokat. A seek (keresés) funkció AM és
FM módban érhető el.
A MEMÓRIAGOMBOK PROGRAMOZÁSA
Tíz DAB és tíz AM rádióállomást lehet
egymástól függetlenül beprogramozni. A gombok
beprogramozását követően, ha megnyomja az
1., 2., 3., 4. vagy 5. gombot, a készülék azonnal
a beprogramozott állomásra áll be.
1. Állítsa a rádiót a kívánt állomásra (lásd:
Hangolás).
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a kívánt
memóriagombot (f), amíg a beprogramozott
szám villogni nem kezd az LCD kijelzőn (h).
Engedje fel a gombot, és várjon, amíg
a villogás meg nem szűnik.
3. Minden egyes memóriagomb két
beprogramozott állomást tud eltárolni. Egy
második állomás beprogramozásához
ismételje meg az 1. lépést.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva a kívánt
memóriagombot (f), amíg a beprogramozott
szám villogni nem kezd az LCD kijelzőn (h).
Nyomja meg másodszor is a beprogramozó
gombot, hogy a következő programszám
jelenjen meg. Engedje fel a gombot, és várjon,
amíg a villogás meg nem szűnik.
AZ ÓRA PROGRAMOZÁSA
A dátum és idő beállítható kézzel vagy
automatikusan szinkronizálható az országos
pontos időjelzéssel DAB módban (ahol
rendelkezésre áll).
Az óra automatikus szinkronizálása:
(Csak DAB módban)
TARTSA SZEM ELŐTT: A DRC csak akkor
működik, ha a műsorszóró lehetővé teszi.
11
TARTSA SZEM ELŐTT: A legelső használatnál
a rádió DAB módba lép, és automatikusan
csatornákat keres.
1. Nyomja meg a menügombot (e).
2. A nyílgombokkal (c) görgessen a Clock Adjust
(Óra beállítása) opcióra, majd nyomja meg az
Enter/Display (Enter/Kijelző) gombot (g).
3. Görgessen a Sync Time Now (Idő
szinkronizálása most) opcióra, majd nyomja
meg az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombot.
Ezzel automatikusan szinkronizálja az órát az
országos pontos időjelzéssel.
Az óra kézi állítása:
(FM és DAB módban)
1. Nyomja meg a menügombot (e).
2. A nyílgombokkal (c) görgessen az LCD
kijelzőn a Clock Adjust (Óra beállítása)
opcióra, majd nyomja meg az Enter/Display
(Enter/Kijelző) gombot (g).
3. Görgessen a Date & Time (Dátum és idő)
opcióra, majd nyomja meg az Enter/Display
(Enter/Kijelző) gombot (g).
4. A bal és jobb nyílgombokkal (c) állítsa be
a dátumot és az időt.
5. Amint a kívánt időt beállította, az Enter/Display
(Enter/Kijelző) gombbal (g) erősítse meg.
Más óraállítási menüopciók:
• Időformátum: Válasszon a 12 órás és 24 órás
idő-kijelzési formátum közül
• Dátumformátum: Válasszon a dátum-kijelzési
formátumok közül: MM/DD/YYYY (HH/NN/
ÉÉÉÉ), YYYY/MM/DD (ÉÉÉÉ/HH/NN) vagy
DD/MM/YYYY (NN/HH/ÉÉÉÉ).
A HANGSZÍNSZABÁLYZÓ ÁLLÍTÁSA
A rádió hangja a mély és magas hangok
hangszínének változtatásával állítható.
1. Nyomja meg a menügombot (e), majd a bal
vagy jobb nyílgombbal (c) görgetve válassza
ki a Sound EQ (Hangszínszabályzó) opciót.
Az Enter/Display (Enter/Kijelző) gomb (g)
lenyomásával válasszon.
2. A jobb nyílgombbal hangosíthatja, a bal
nyílgombbal pedig halkíthatja a mély
hangokat.
3. Amint a kívánt állítást elvégezte, nyomja meg
az Enter/Display (Enter/Kijelző) gombot (g).
4. A magas hang állításához végezze el ismét
a 2. és 3. lépést.
12
Fontos tudnivalók a rádióhoz
1. A rádió teljesen feltöltött 4,0 amperórás
akkumulátorra akár 8 órán keresztül képes
működni. Alacsonyabb feszültségű vagy
kapacitású akkumulátorral rövidebb ideig
működik.
2. A vétel minősége a készülék helyétől és
a rádiójelek erősségétől függ.
3. Bizonyos generátorok háttérzajt okozhatnak.
4. Az AM hullámsávon a vétel valószínűleg
tisztább, ha a rádiót akkumulátorról
üzemeltetik.
5. A kiegészítő port (k) használatához dugaszolja
a CD vagy iPod®*/MP3 lejátszó kimeneti
csatlakozódugaszát a portra(1. ábra).
Külső forrásból származó hang a DCR017
hangszóróin keresztül szólal meg.
6. Az USB tápellátó port (p) nem más, mint egy
csatlakozó port kis fogyasztású eszközök,
pl. mobiltelefonok, CD- és MP3-lejátszók
tápellátásának biztosításához.
*Az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT rádióját minimális karbantartás
melletti tartós működésre terveztük. A készülék
folyamatosan kielégítő működése a megfelelő
gondozástól is függ.
Tudnivalók a szervizelésről
Ezt a terméket a felhasználó nem szervizelheti.
A töltő/rádió belsejében nincsenek felhasználó
által szervizelhető alkatrészek. A statikus
elektromosságra érzékeny belső alkatrészek
sérülésének elkerülése érdekében a készüléket
márkaszervizben kell javíttatni.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: A töltő/rádió
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízzel megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék kerüljön,
és ne is merítse folyadékba a készülék
alkatrészeit.
TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK A TÖLTŐ/
RÁDIÓHOZ
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés
veszélye. Tisztítás előtt kapcsolja le
a töltőt a konnektorról. A töltő/rádió
külsején lerakódott szennyeződéseket
és zsírokat ronggyal vagy puha,
nem fémszálas kefével tisztíthatja le.
Vízzel vagy tisztítószer-oldattal ne
tisztítsa.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. A DEWALT szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást
kaphat: www.2helpU.com.
Tölthető akkumulátor
Ez a hosszú élettartamú akkumulátor, ha feltöltés
után már nem ad le elegendő teljesítményt olyan
munkafolyamtoknál, amelyeket korábban könnyen
el lehetett vele végezni, hasznos élettartama
végén környezetbarát módon selejtezze ki:
• Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
vegye ki a készülékből.
• A Li-ion, NiCd és NiMH akkumulátorok
újrahasznosíthatók. Juttassa el
őket forgalmazójához vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött
akkumulátorokat újrahasznosítják vagy
megfelelő módon ártalmatlanítják.
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el
kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT termékeire a DEWALT az élettartamuk
lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
zst00246535 - 10-09-2014
13
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
14
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
16
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
Ezen készülékre a törvény által elĘírt 1 év helyett 3 év korlátozott jótállás vonatkozik,
amennyiben készülékét regisztrálja a www.dewalt.hu/mydewalt honlapon.
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising