MTRS10 | Black&Decker MTRS10 RECIPROCATING SAW instruction manual

402113-57 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
MTRS10
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Avertisment! Avertizări suplimentare
de siguranţă pentru fierăstraie şi gatere
Unealta multifuncțională Black & Decker a fost
concepută pentru o gamă variată de aplicaţii
casnice. Folosind acest cap de fierăstrău alternativ (MTRS10), această unealtă este destinată
pentru tăierea lemnului, metalului și a materialelor
plastice. Această unealtă este destinată exclusiv
uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
♦
Avertisment! Citiţi toate avertismentele
de siguranţă şi toate instrucţiunile furnizate cu unealta dvs. electrică (MT143,
MT350, MT108 sau MT18) înainte de
a utiliza acest accesoriu. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
♦
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică" din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală
de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la acumulator.
♦
3
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de
prelucrat în mână sau sprijinită de corp,
aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub
piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele
sau degetul mare în apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare a lamei. Nu
stabilizaţi fierăstrăul ţinând de talpă.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante
sau deteriorate pot determina fierăstrăul să
devieze sau să se blocheze în timpul apăsării
pe acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă
de fierăstrău adecvat pentru materialul piesei
de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă că nu prezintă apă, cablaje electrice
etc.
♦
♦
♦
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
10. Cap de fierăstrău alternativ
11. Dispozitiv de fixare a lamei
12. Manetă de prindere a lamei
13. Talpă
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama
imediat după utilizarea uneltei. Acestea pot
deveni foarte fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna
unealta şi aşteptaţi ca lama să se oprească
complet înainte de a lăsa jos unealta.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca să efectuați
oricare dintre următoarele operații, scoateţi
acumulatorul din unealtă şi asiguraţi-vă că lama
fierăstrăului s-a oprit. Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea
pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor
de tăiere poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din
jur. Purtaţi o mască antipraf special
concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că
persoanele din zona de lucru sau cele
care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
Montarea lamei fierăstrăului (fig. A)
♦
♦
Ţineţi unealta la distanţă de corp.
Trageţi maneta de prindere a lamei (12)
pentru a elibera mecanismul de prindere
a lamei.
♦
Introduceţi complet tija lamei în colierul lamei
(11).
♦
Împingeţi maneta de prindere a lamei (12) în
jos pentru a bloca mecanismul de prindere
a lamei.
Notă: Lama poate fi instalată cu zimţii în sus,
pentru a facilita tăierea la nivel
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite
de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporala şi/sau daune asupra obiectelor.
Demontarea lamei fierăstrăului (fig. A)
Avertisment! Pericol de arsuri: Nu atingeţi lama
imediat după utilizare. Contactul cu lama poate
avea ca rezultat vătămarea corporala.
♦
Trageţi maneta de prindere a lamei (12)
pentru a elibera mecanismul de prindere
a lamei.
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este MT143. Şi
alte unelte sunt disponibile pentru utilizare cu
acest portcuţit.
4
♦
Tăierea metalului
Scoateţi lama.
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult
decât tăierea lemnului.
♦
Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată
pentru tăierea metalului. Utilizaţi o lamă de
fierăstrău cu dinţi fini pentru metale feroase
şi o lamă de fierăstrău cu dinţi groşi pentru
metale neferoase.
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi
o bucată de lemn pe suprafaţa posterioară
a piesei de prelucrat şi tăiaţi împreună cele
două straturi astfel create.
♦
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei
de tăiat pe care doriţi să o executaţi.
Utilizare
Pornirea şi oprirea
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte înapoi (2)
nu se află în poziţia blocat.
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul
de reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde
de cât de mult apăsaţi pe comutator.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul
de reglare a vitezei (1).
Tăierea cu fierăstrăul
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva
secunde înainte de a începe efectuarea
tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în
timpul efectuării tăieturii.
Dacă este posibil, lucraţi cu talpa (13)
apăsată pe piesa de prelucrat. Acest lucru
va îmbunătăţi controlul asupra uneltei şi va
reduce vibraţiile, preîntâmpinând, de asemenea, deteriorarea lamei.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de
accesoriul utilizat. Accesoriile Black & Decker şi
Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine
rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Specificaţie tehnică
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Turaţie în gol
Lungime cursă
Lungime max. lamă
Greutate
Tăierea lemnului
♦
♦
Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi
toate cuiele şi obiectele metalice de pe
aceasta.
Ţinând unealta cu ambele mâini, lucraţi cu
talpa (13) apăsată pe piesa de prelucrat.
5
MTJS1
(14,4 V) (H1)
min 0-2700
mm 20
mm 130
kg 1,51
-1
MTJS1
(Max) (H1)
0-3200
20
130
1,63
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 80,2 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 91,2 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
♦
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Tăierea plăcilor (ah, B) 8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s², Tăierea
grinzilor de lemn (ah, WB) 7,7 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul Black & Decker la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează şi
nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black & Decker.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru
a înregistra noul dvs. produs Black & Decker
şi pentru a fi informat cu privire la produsele
noi şi ofertele speciale. Informaţii suplimentare
despre marca Black & Decker şi despre gama
noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
În cazul în care un produs Black & Decker se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black & Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte,
repararea produselor supuse uzurii rezonabile
sau înlocuirea unor astfel de produse pentru
a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijente;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
6
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
MTRS10
Black & Decker declară că aceste produse descrise în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu
normele: 2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Stanley Europe la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
15/08/2013
zst00226710 - 27-01-2014
7
Download PDF

advertising