DWE315 | DeWalt DWE315 MULTITOOL instruction manual

533223 - 64 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE315
1. ábra
b
d
a
c
e
f
g
t
2. ábra
h
c
2
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
j
l
k
i
8. ábra
7. ábra
f
e
g
m
9. ábra
f
o
p
n
g
3
10. ábra
11. ábra
f
n
g
12. ábra
g
13. ábra
a
14. ábra
15. ábra
d
a
4
b
16. ábra
q
m
p
o
e
17. ábra
18. ábra
q
q
c
i
s
5
UNIVERZÁLIS OSZCILLÁCIÓS SZERSZÁM
DWE315
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT
termékeket a professzionális szerszámhasználók
egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Leadott teljesítmény
Rezgésszám
Oszcillációs szög
Súly
LPA (hangnyomásszint)
KPA (hangnyomásszint
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény
toleranciafaktor)
kg
DWE315
230
230/115
1
300
170
0 – 22 000
1,6˚
1,5
dB(A)
86
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3
VAC
VAC
W
W
1/perc
Vibráció összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány előírásai alapján:
Vibrációs kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
16,1
Bizonytalanság K =
m/s²
1,5
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az
egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei
összehasonlíthatók. Az érték felhasználható az
expozíció mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
6
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Ilyen esetben a munkavégzés teljes
időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása,
munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
Egyesült Királyság
és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
potenciális veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE315
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és
Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.05.17.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT
KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port
vagy gázt.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) A szerszámgép dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne
változtasson a csatlakozódugón.
A földelt szerszámgépekhez ne
használjon adapter dugaszt. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő
dugaszoló aljzat használatával jelentősen
csökkenthető az áramütés kockázata.
b) Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek
és hűtőszekrények). Ha a teste
leföldelődik, nagyobb az áramütés
veszélye.
c) Óvja a szerszámgépeket esőtől és
egyéb nedvességtől. Ha víz kerül
a szerszámgép belsejébe, nő az áramütés
veszélye.
d) Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól
és hőtől. Sérült vagy összetekeredett
hálózati kábel használata megnöveli az
áramütés kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
7
f)
használatra alkalmas hosszabbító kábel
használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ha a szerszámgép nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, az
elektromos biztonság növelhető
érintésvédelmi eszközzel (RCD) ellátott
tápegység segítségével. Maradékáram
megszakító használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset
előidézője lehet.
d) Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.
Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e) Álljon biztonságosan. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan
helyzetekben is.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Tartsa
távol hosszú haját, ruházatát és
munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
g) Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával
8
nagymértékben csökkenthetők a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne használjon túlzott erőkifejtést
a szerszámgép üzemeltetéséhez.
Mindig a megfelelő szerszámgépet
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot
olyan fordulatszámon működteti, amilyenre
tervezték.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót.
c) Kapcsolja le a szerszámgépet az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, tartozékot cserél vagy
a helyére elteszi. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámgépet,
tartsa száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámgépet és ezen útmutatásokat
nem ismerik. A szerszámgépek
használata veszélyes lehet nem képzett
felhasználók kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja
meg, hogy a mozgó részek
megfelelően működnek-e,
nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
f) Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
g) Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámszárakat stb.
ennek a használati útmutatónak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő biztonságtechnikai
szabályok univerzális oszcilláló szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS: Különösen
ügyeljen, ha faanyagot (pl. bükk,
tölgy) vagy fémet csiszol, amelynek
pora mérgező. Hordjon a mérgező
porok és gőzök belélegzésének
megakadályozására tervezett
pormaszkot és győződjön meg arról,
hogy minden, a munkaterületen
tartózkodó vagy oda belépő személy
is viseljen megfelelő védelmet.
FIGYELMEZTETÉS: Mágnesezhető
fémet jól szellőző helyiségben
csiszoljon. Ne használja gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por
közelében. A csiszoláskor keletkező
szikrák és forró részecskék, illetve
a motor szénkeféi között keletkező
szikrák begyújthatják az éghető
anyagokat.
• Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál fogva tartsa, amikor olyan
helyen végez munkát, ahol fennáll
annak veszélye, hogy a szerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével
kerül érintkezésbe. „Élő”, azaz áram
alatt lévő vezetékkel való érintkezésnél
a szerszám csupasz fémfelületei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
stabil felülethez. Ha a munkadarabot
a kezében tartja vagy a testéhez szorítja,
az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott tartozékok
miatti égési sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Festék csiszolása
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be
a festék csiszolására vonatkozó
rendelkezéseket. Külön ügyeljen
a következőkre:
Amennyiben lehetséges, vákuumos
porelszívót használjon.
Különösen ügyeljen, ha olyan festéket
csiszol, amely valószínűleg ólmot
tartalmaz:
– Ne engedje, hogy gyerekek és terhes
nők belépjenek a munkaterületre.
– A munkaterületre lépő minden
személynek ólomfesték por és gőzök
ellen védő maszkot kell viselnie.
– A munkaterületen ne egyen, igyon és
ne dohányozzon.
A porokat és a többi hulladékot
biztonságosan selejtezze le.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
Viseljen légzésvédőt.
DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (t) az eszköz házán található; ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
9
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Adapter az összes vágópengéhez
1 Porelszívó adapter (DWE315K)
1 Vágókocsi (DWE315K)
1 31 mm x 43 mm gyors favágó penge
(DWE315K)
1 31 mm x 43 mm penge szegecses fa
vágásához
1 100 mm félkör alakú vágópenge (DWE315K)
1 Csiszolópárna
25 Csiszolópapír készlet
1 9,5 mm x 43 mm finom favágó penge
(DWE315K)
1 3 mm karbid habarcseltávolító vágópenge
(100 mm félhold) (DWE315K)
1 Merev kaparókés
1 Hatszögű kulcs (imbuszkulcs)
1 Szerszámos doboz (DWE315K)
1 Szerszámos táska (DWE315B)
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon
időt a kezelési útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS:
A szerszámgépen vagy annak részein
soha ne végezzen átalakítást. Azzal
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Fokozatváltós indítógomb
b. LED munkalámpa
c. Tartozékrögzítő kar
d. Reteszelő gomb
e. Oldalsó rögzítőfoglalatok tartozékokhoz
f. Vágókocsitömb
g. Vágókocsikar
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A jelen dokumentumban bemutatott univerzális
oszcilláló szerszámot professzionális
finomcsiszoláshoz, beszúró forgácsoláshoz,
10
szintbe vágási munkákhoz, anyagfeleslegek
eltávolításához és felület-előkészítési munkákhoz
tervezték.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ez az univerzális oszcilláló szerszám egy
professzionális szerszámgép.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciálisan elkészített kábelre.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok című részben). A vezető
minimális keresztmetszete 1,5 mm2; maximális
hossza 30 m.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt
használ, úgy azt a munka megkezdése előtt
mindig teljesen tekerje le.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítógomb
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Vágás
és égési sérülés veszélye.
A tartozékok hegyes részeihez
soha ne nyúljon hozzá kézzel.
Közvetlenül a szerszám használata
után ne nyúljon a munkadarabhoz
vagy a vágópengéhez. Mindkettő
nagyon felforrósodhat. Óvatosan
bánjon velük. Hagyja a tartozékot
és a munkadarabot kihűlni, mielőtt
bármit tenne velük.
2. Tisztítsa meg a szerszám szárát és
a tartozékbefogót a törmelékektől.
3. Csúsztassa a tartozékot a szerszámszár
(h) és a tartozékbefogó közé, és győződjön
meg arról, hogy a tartozék a befogónak mind
a nyolc csapjába beleakaszkodott, és egy
vonalban áll a szerszámszárral. Ügyeljen rá,
hogy a tartozék a 3. ábrán látható pozícióban
legyen.
4. Engedje el a tartozékrögzítő kart.
MEGJEGYZÉS: Némelyik tartozék (pl. kaparók
és vágópengék) más szögben is felszerelhető
a szerszámra (lásd: 4. ábra).
CSISZOLÓLAPOK FELSZERELÉSE/
ELTÁVOLÍTÁSA (5. ÁBRA)
A csiszolólapok egy horgos/kampós
csatlakozórendszer segítségével rögzíthetők
a gyémánt alakú fémlaphoz. A fémlemeznek
köszönhetően a szerszám nagyméretű, lapos
felületeken és szűk helyeken (pl. sarkokban)
egyaránt használható.
1. Csatlakoztassa a csiszoló lemezt (i)
a Tartozékok felszerelése/eltávolítása c.
részben leírtak szerint.
2. Illessze a csiszolólap széleit a csiszolólemez
széléhez, majd nyomja rá a csiszolólapot (j)
a lemezre.
3. Nyomja neki erősen a csatlakoztatott
csiszolólappal ellátott talapzatot egy lapos
és sima felületnek, majd kapcsolja be rövid
időre a szerszámot. Így nem csak a lemez
és a csiszolólap közötti megfelelő tapadás
biztosítható, hanem az idő előtti elkopás
megelőzése.
4. A csiszolólap hegyének elkopásakor
egyszerűen válassza le a csiszolólapot
a lemezről, forgassa el és szerelje vissza.
TARTOZÉKOK RÖGZÍTÉSE AZ UNIVERZÁLIS
ADAPTER SEGÍTSÉGÉVEL (6. ÁBRA)
SZERSZÁMMENTES TARTOZÉKRÖGZÍTŐ
(2–4. ÁBRA)
VIGYÁZAT: A személyi sérülések
elkerülése érdekében a tartozékot ne
használja olyan alkalmazásokban,
ahol az adapter megfelelő
tartozékrögzítő képessége nem
garantált.
A DWE315 berendezést gyorskioldó rendszerrel
láttuk el. Segítségével a tartozékok más oszcilláló
rendszereknél gyorsabban, csavarkulcsok és
imbuszkulcsok nélkül kicserélhetők.
VIGYÁZAT: Olvassa el
a szerszámmal használt összes
tartozék gyártóinak biztonsági
útmutatóit.
Tartozékok felszerelése/eltávolítása (2–6. ábra)
1. Fogja meg a szerszámot, majd szorítsa
össze a tartozékrögzítő kart (c) a 2. ábrán
látható módon.
VIGYÁZAT: A személyi sérülések
elkerülése érdekében ügyeljen
rá, hogy az adapter és a tartozék
megfelelően rögzítve legyen.
11
Az univerzális adapter lehetőséget biztosít a nem
DEWALT tartozékok rögzítésére.
1. Helyezze fel az alátétet (k) a szerszámra.
2. Helyezze a tartozékot az alátétre.
3. Húzza meg az adapter csavaranyáját (l) egy
hatlapfejű csavarkulcs segítségével.
A vágókocsi rögzítése
(7–12. ábra)
A mélységszabályozó-/vágókocsi lehetővé
teszi az anyag adott mélységű precíz vágását,
valamint a megjelölt vágóvonal pontosabb
követését.
1. A vágókocsitömb (f) rögzítéséhez helyezze
a kocsin található tartozékfüleket (m)
a szerszám vázán található oldalsó
tartozékrögzítő foglalatokba (e).
2. Rögzítse a tömböt a szerszámvázhoz
a mellékelt csavaros szerelvénnyel (o).
Húzza meg a csavarkötést a mellékelt
hatlapfejű csavarkulccsal (p).
MÉLYSÉGSZABÁLYOZÓ KOCSI
Ezzel a kiegészítővel precízen vághatja a kívánt
anyagot a megadott mélységben.
1. Illessze a kocsi karját (g) a kocsitömbön (f)
található elülső foglalatba (lásd a 8. ábrát).
2. A kocsi hosszának beállításával (kifelé húzás
vagy befelé tolás) szabályozhatja a kívánt
vágási mélységet (lásd a 9. ábrát).
3. A kocsi biztonságos rögzítéséhez forgassa
el a mélységszabályozó/vágó beállítógombot
(n) az óramutató járásával megegyező
irányba. A kocsi kioldásához forgassa el
a mélységszabályozó/vágó beállítógombot
az óramutató járásával ellentétes irányba.
VÁGÓKOCSI
Ezzel a kiegészítővel pontosabban követheti
a megjelölt vágóvonalat.
1. Illessze a kocsi karját (g) a kocsitömbön (f)
található bal és jobb oldali foglalatokba (lásd
a 10. ábrát).
2. A kocsi hosszának beállításával (kifelé húzás
vagy befelé tolás) szabályozhatja a kívánt
hosszúságot (lásd a 11. ábrát).
3. A kocsi biztonságos rögzítéséhez forgassa
el a mélységszabályozó/vágó beállítógombot
(n) az óramutató járásával megegyező
irányba. A kocsi kioldásához forgassa el
a mélységszabályozó/vágó beállítógombot
az óramutató járásával ellentétes irányba.
12
MEGJEGYZÉS: A kocsi karja függőlegesen
is behelyezhető a kocsiszerelvénybe a vágási
magasság beállításához. Lásd a 12. ábrát.
A porelszívó adapter rögzítése
(16. ábra)
A porelszívó adapter segítségével a szerszámot
külső porelszívó rendszerhez csatlakoztathatja
(az AirLock™ rendszert (DWV9000-XJ) és
a normál 35 mm-es porelszívó tartozékot is
ideértve).
1. A porelszívó adapter (q) rögzítéséhez
illessze a füleket (m) az oldalsó
tartozékrögzítő foglalatokba (e).
2. Helyezze a csavaros szerelvényt (o)
a porelszívó adapterbe (q), majd húzza
meg a csavart a mellékelt hatlapfejű
csavarkulccsal (p).
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
(13., 14. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
kiegészítőt fel- vagy leszerel.
FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel
csatlakoztatása előtt ügyeljen rá,
hogy a kapcsoló teljesen OFF (KI)
állásban legyen.
1. Csatlakoztassa a tápkábelt.
2. Kapcsolja be (ON) és tartsa kézben
a szerszámot a 13. ábrán látható módon,
majd nyomja meg a fokozatváltós
indítógombot (a).
MEGJEGYZÉS: Minél jobban benyomja az
indítógombot, annál gyorsabban működik
a szerszám. Ha nem biztos benne, hogy
milyen fordulatszámot kell használnia egy
adott művelethez, akkor kezdje alacsony
fordulatszámon a munkát, majd fokozatosan
növelje a fordulatszámot, amíg az
üzemeltetés kényelmes nem lesz.
3. A szerszámot a fokozatváltós indítógomb (a)
elengedésével kapcsolhatja ki.
Reteszelő gomb (14. ábra)
Hasznos tanácsok
A hosszabb idejű műveletek kényelmesebbé
tétele érdekében az indítógomb (a) benyomott
pozícióban rögzíthető a reteszelő gomb (d)
segítségével.
• A munkadarabot mindig megfelelően tartsa
vagy rögzítse elmozdulás ellen. Az anyag
legkisebb mértékű elmozdulása is kihatással
lehet a vágás vagy a csiszolás minőségére.
LED munkalámpa (15. ábra)
• Ne kezdjen el csiszolni addig, amíg
a csiszolópapírt a csiszolólemezhez nem
rögzítette.
A LED munkalámpa (b) automatikusan bekapcsol
az indítógomb benyomásakor.
Helyes kéztartás (13. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
számítva arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
Helyes kéztartás esetén a szerszámot
a 13. ábrán látható módon kell fogni.
A porelszívó adapter
használata csiszolólemezzel
(17. ábra)
1. Rögzítse a porelszívó adaptert (q). Lásd az
A porelszívó adapter rögzítése c. részt.
2. Csatlakoztassa a csiszoló lemezt (i)
a Tartozékok felszerelése/eltávolítása c.
részben leírtak szerint.
3. Csatlakoztassa a csiszolólemezt az
A csiszolólapok felszerelése/eltávolítása
c. részben leírtak szerint.
• Durva felületekhez, durva szemcsés, sima
felületekhez közepes szemcsés, kiképzett
felületekhez pedig finom szemcsés
csiszolópapírt használjon. Ha szükséges,
először próbálja ki a papírt egy selejt
munkadarabon.
• A túlzott erőkifejtés nem csak a munka
hatásokát csökkenti, de túl is terheli a motort.
A tartozék rendszeres cseréjével optimális
szinten tartható a munka hatásfoka.
• Ne hagyja a csiszolópapírt teljesen
elkopni, ellenkező esetben megrongálhatja
a csiszolópárnát.
• Ha a szerszám túlmelegszik (főként alacsony
fordulatszámon), akkor állítsa a szerszámot
maximális fordulatszámra, és hagyja üresen
(terhelés nélkül) üzemelni a szerszámot 2-3
percig a motor lehűtése érdekében. Kerülje
a huzamosabb ideig történő használatot
alacsony fordulatszámon. Tartsa élesen
a vágópengét.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos készülékét minimális
karbantartás melletti tartós használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése
függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy módosít,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy az indítógomb
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
A porelszívó adapter
használata beszúró forgácsoló
tartozékkal (18. ábra)
1. Rögzítse a porelszívó adaptert. Lásd az
A porelszívó adapter rögzítése c. részt.
2. Tolja be a porelszívó karját (s) a porelszívó
adapter (q) alsó nyílásába.
3. Csatlakoztassa a beszúró forgácsoló hegyet
a Tartozékok felszerelése/eltávolítása c.
részben leírtak szerint.
4. A legjobb eredmények elérése érdekében
állítsa be a porelszívó karját (s).
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
13
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Amikor
a szellőzőrésekben és azok
környékén por és szennyeződés
gyülemlik fel, száraz levegővel
fúvassa ki azt a készülékházból.
A művelet végzésekor viseljen
jóváhagyott védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Soha ne hagyja, hogy
a készülék belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a készülék
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel
a nem a DEWALT által javasolt
tartozékoknak ezzel a termékkel
együtt történő használhatóságát
nem tesztelték, az olyan tartozékok
használata veszélyes lehet.
A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK
Oszcilláló csiszolópárna
Oszcilláló penge szegecses fa vágásához
Széles, titán oszcilláló penge szegecses fa
vágásához
Oszcilláló keményfa-vágópenge
Oszcilláló gyors favágó penge
Széles, oszcilláló gyors favágó penge
Oszcilláló finom favágó penge
Oszcilláló titán fém vágópenge
Oszcilláló félkör alakú vágópenge
Oszcilláló titán félkör alakú vágópenge
Oszcilláló, szintbe vágó penge
Titán, oszcilláló, szintbe vágó penge
Oszcilláló vágópenge többféle anyaghoz
14
Oszcilláló, merev kaparókés
Oszcilláló, rugalmas kaparókés
Oszcilláló, karbid habarcseltávolító penge.
Oszcilláló, gyorsvágó habarcs-eltávolító penge.
Oszcilláló keményfém ráspoly
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön DEWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell
megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített kezelése
lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza
a terméket bármely hivatalos márkaszervizünkbe,
ahol azt Öntől a nevünkben át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz helyéről
a DEWALT képviseletnél érdeklődhet a használati
útmutatóban megadott elérhetőségen.
Emellett a hivatalos DEWALT szervizek listája,
illetve az eladás utáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
HIBAELHÁRÍTÁS
HIBA
LEHETSÉGES
OK
LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A berendezés
nem indul be.
A kábel nincs
bedugva.
Csatlakoztassa a szerszámot egy működő hálózati aljzathoz.
Az áramköri
olvadóbiztosító
kiégett.
Cserélje ki az áramköri olvadóbiztosítót. (Ha a termék használata
során folyamatosan kiég az áramköri olvadóbiztosító, akkor
azonnal fejezze be a termék használatát és javíttassa meg egy
hivatalos DEWALT szervizben.)
Az áramkörmegszakító
kioldott.
Állítsa vissza az áramkör-megszakítót alaphelyzetbe. (Ha
a termék folyamatosan kioldja az áramkör-megszakítót, akkor
azonnal fejezze be a termék használatát és javíttassa meg egy
hivatalos DEWALT szervizben.)
A tápkábel vagy
a kapcsoló
megsérült.
Cseréltesse ki a kábelt vagy a kapcsolót hivatalos DEWALT
szervizben.
zst00244940 - 05-09-2014
15
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
16
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
18
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising