DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 4 instruction manual

522101-63 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DW304
1. ábra
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
2. ábra
b
b
2
d
b
d
d
b
d
3. ábra
4. ábra
5. ábra
3
KARDFŰRÉSZ
DW304
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokévi tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
Egyesült Királyság és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati sebesség
Lökethossz
Vágási teljesítmény, fa/
fémprofilok/műanyag csövek
Súly
mm
DW304
230
115
4
1 050
0–2 800
29
mm
kg
280/100/130
3,5
VDC
Vváltakozó
W
LPA (hangnyomás)
dB(A)
KPA (hangnyomásszint toleranciafaktor)
dB(A)
LWA (hangteljesítmény)
dB(A)
KWA (hangteljesítményszint toleranciafaktor) dB(A)
89
3
100
3
Ha más munkafeladatokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát. Így
a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amper, hálózati
E.K. és Írország
230 V-os szerszámok 13 amper, a csatlakozódugaszban
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány előírásai alapján:
Definíciók: Biztonsági útmutató
Vibráció kibocsátási érték ah
Deszka vágásánál
ah,B =
Bizonytalanság K =
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
Vibráció kibocsátási érték ah
Fagerenda vágásánál
ah,WB =
Bizonytalanság K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
13,5
4,9
15,0
5,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható a vibrációnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
4
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DW304
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.08.06.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és útmutatást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY
AZOKAT KÉSŐBB IS FELLAPOZHASSA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arrajárókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám felett.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám
dugasza a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
A földelt kéziszerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel és
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszám belsejébe, megnő
az áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
hordozza és ne húzza a tápkábelénél
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összekuszálódott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
5
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések, például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám
ne indulhasson be véletlenül.
Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja vagy magával
viszi. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy
az ujját közben a kapcsolón tartja, vagy
bekapcsolt szerszámot helyez áram alá,
azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. Forgó
alkatrészen hagyott kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát,
és tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
f) Viseljen megfelelő öltözéket. Ne
hordjon laza ruházatot vagy ékszert.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik, ügyeljen
ezek helyes csatlakoztatására és
használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
használja. Az adott munkafeladathoz
tervezett elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat.
Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet
be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás
elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
A súlyos személyi sérülések
veszélyének elkerülése érdekében
kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást végez
rajta, tartozékot cserél vagy a helyére
teszi. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze,
hogy a mozgó alkatrészek nem
állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött
alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan
körülmények, amelyek befolyásolhatják
a szerszám működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
Az elektromos szerszámot,
tartozékokat, szerszámbefogókat
stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse, és
csak az eredetivel megegyező
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosítja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok fűrészekhez
FIGYELMEZTETÉS: MINDIG
viseljen jóváhagyott légzésvédelmi
eszközt. A szerszám használatakor
por keletkezik, amely súlyos
egészségkárosodást okozhat.
• Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt markolati felületeinél
tartsa, ha azzal olyan műveletet végez,
amelynél a tartozék rejtett kábeleket
vagy a készülék saját kábelét vághatná
el. Ha a vágószerszám áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is
áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Kikapcsolás után ne próbálja ujjaival
megállítani a fűrészlapot.
• Ha nem kapcsolta ki, soha ne tegye le
a fűrészt az asztalra vagy a munkapadra.
A fűrészlap kikapcsolás után is mozog még
egy darabig.
• Ha kifejezetten favágásra tervezett
fűrészlapot használ, távolítson el minden
fémtárgyat és szöget a munkadarabból
a munka megkezdése előtt.
• Amennyiben lehetséges, használjon szorítót
vagy satut a munkadarab biztonságos
rögzítéséhez.
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A munka közben felforrósodott elemek által
okozott égési sérülés veszélye.
– A túl hosszú ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (f) az eszköz adattábláján található ez tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 kardfűrész
1 általános célú fűrészlap-készlet
1 koffer (csak a K-típushoz)
• Ne próbáljon nagyon kicsiny
munkadarabokat fűrészelni.
1 kezelési útmutató
• Ne hajoljon túlságosan előre. Mindig
ügyeljen, hogy biztosan álljon a lábán,
különösen állvány vagy létra használata
esetén.
• Ellenőrizze a készüléket és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• Mindig két kézzel tartsa a fűrészt.
• Görbületek, bevágások készítéséhez
adaptált kialakítású fűrészlapot használjon.
• Csak az ebben a kezelési útmutatóban
található műszaki leírásnak megfelelő
fűrészlapot használjon.
• Csak tökéletes állapotú fűrészlapot
használjon; a repedt vagy meggörbült
fűrészlapot azonnal el kell dobni és ki kell
cserélni.
• Ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően
rögzítve van-e.
Fennmaradó veszélyek
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági
előírások alkalmazása és a védőeszközök
1 robbantott ábra
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
a. Fordulatszám-beállító kapcsoló
b. Fűrészlap rögzítő kar
c. Fűrésztalp
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A DW304 kardfűrész fa, fémek és csövek
professzionális vágási munkáira alkalmas.
A kompakt kivitel nehéz területeken a szélhez
rendkívül közeli vágást is lehetővé tesz.
7
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
A kardfűrész professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek a szerszámhoz
hozzáérjenek. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelő vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatában beszerezhető speciális
kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje
(csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon
semmisítse meg.
• A dugasz fáziscsatlakozójához kösse a barna
vezetéket.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
8
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám paramétereinek megfelelő jóváhagyott,
3-eres hosszabbítót válasszon (lásd a Műszaki
adatokat). A vezető minimális keresztmetszete
1,5 mm²; maximális hossza 30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje
le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy az indító kapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A gép véletlen
beindulása sérülést okozhat.
Fűrészlap felszerelése (2. ábra)
1. Fordítsa el a fűrészlap-beszorító kart (b)
a fűrészlap-beszorító mechanika kioldásához.
2. Addig tolja a fűrészlapot a tartóba (d), amíg
nem rögzül. A fűrészlapot föl lehet szerelni
úgy, hogy fogai le vagy fölfelé, illetve jobbra
vagy balra mutassanak.
3. Fordítsa lefelé a fűrészlap-beszorító kart (b)
a rögzítő mechanika zárásához.
4. A fűrészlap eltávolításakor ellentétes
sorrendben hajtsa végre a műveleteket.
Fűrészlapok
anyag
vastartalmú fém
színesfém
fa
műanyag
falazat
ajánlott fűrészlap
finom fogazású
durva fogazású
durva fogazású
finom fogazású
karbidhegyű
A különböző célra alkalmas fűrészlapok széles
választéka opciósan szerezhető be.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig nagy
gonddal válassza ki a fűrészlapot.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket illetve tartozékot felvagy leszerel.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ellenőrizze, hogy a fűrészelni kívánt
anyag rögzítve van-e.
• A szerszámot csak finoman nyomja,
és ne gyakoroljon oldalirányú
nyomást a fűrészlapra. Ha
lehetséges, a fűrész talpát nyomja rá
a munkadarabra. Ezzel megelőzheti
a fűrészlap károsodását, valamint
a szerszám ugrálását és a vibrációt.
Fa vágása
1. Rögzítse erősen a munkadarabot, és távolítsa
el belőle a szögeket vagy más fémeket.
2. Mindkét kezével tartva a szerszámot nyomja
rá a fűrésztalpat a munkadarabra.
Mélyvágás fában (3. ábra)
1. Olyan helyzetben tartsa a fűrésztalpat
a munkadarabon, hogy a fűrészlap szöge
a mélyvágáshoz megfelelő legyen.
2. Kapcsolja be a szerszámot, és lassan nyomja
be a fűrészlapot. Ügyeljen, hogy a fűrésztalp
mindvégig érintkezzen a munkadarabbal.
Bevágások
1. Mérje le és jelölje be a kívánt bevágást.
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével, ha falat vagy
padlót vág. Mindig a fogantyúnál
tartsa a fűrészt.
2. Keskeny fűrészlapot használva helyezze
a fűrésztalpat a munkadarabra és ellenőrizze,
hogy a fűrészlap a vágási vonalon van-e.
Ha szükséges, pl. szűk helyen, használja
a fűrésztalp külső élét vezetőként.
• Kerülje a túlterhelést.
3. Kapcsolja be a szerszámot, és teljes
sebességgel nyomja a fűrészlapot
az anyagba, miközben erősen tartja
a szerszámot a munkadarabon.
• Hagyja a fűrészt néhány
másodpercig szabadon futni, mielőtt
vágni kezdene. Soha ne kapcsolja
be a szerszámot, ha a fűrészlap
a munkadarabba szorult vagy
érintkezik az anyaggal.
Helyes kéztartás (1., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
biztonságosan tartsa a szerszámot,
nehogy hirtelen megugorjon.
A helyes kéztartásban egyik keze a hátsó
fogantyún (g), a másik pedig az elülső fogantyún
(e) van.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához nyomja
meg a fordulatszám-beállító kapcsolót (a).
A kapcsolóra gyakorolt nyomás határozza meg
a szerszám fordulatszámát.
A szerszám leállításához engedje el a kapcsolót.
Fém vágása
Fém vágásakor a munkadarabot mindig támassza
ki fával mindkét oldalán. Ezzel biztosíthatja a sima
vágást és megelőzheti az anyag károsodását.
Hosszú, egyenes vágásoknál húzzon vonalat
a munkadarabon.
Vigyen föl vékony réteg kenőanyagot a vágási
vonalra, kapcsolja be a szerszámot és kövesse
a vágási vonalat.
Műanyagok vágása
Mindig csökkentett sebességgel dolgozzon.
Végezzen próbavágást annak ellenőrzésére, hogy
az anyag nem hőérzékeny-e.
Falazat vágása
FIGYELMEZTETÉS: Azbesztcement
vágásánál veszélyes por keletkezhet.
Kövesse a törvényi rendelkezéseket
és tartsa be az azbesztcement
gyártójának ajánlásait.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha befejezte
a munkát, illetve mielőtt kihúzná a konnektorból.
9
Fűrészelés fölfelé, kiugró peremhez (4. ábra)
Hagyományos, de fejjel lefelé befogott
fűrészlappal vágjon fölfelé, a peremhez.
Párhuzamos vágás (5. ábra)
Ha a fűrészlapot vízszintesen szereli fel,
a szerszámmal végezhet párhuzamos vágást
a padló, fal vagy mennyezet közelében.
Ügyeljen, hogy a fűrésztalp mindvégig érintkezzen
a munkadarabbal.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy az indító kapcsoló OFF (KI)
állásban van-e. A gép véletlen
beindulása sérülést okozhat.
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen jóváhagyott védőszemüveget
és porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízzel megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Porelszívás
Ha hosszabb ideig belső helyiségben
használja a szerszámot, használjon megfelelő,
a porkibocsátásra vonatkozó irányelveknek
megfelelően kivitelezett porelszívót.
Kenés
Ha a szerszámot hosszú ideig nem használja,
a fűrészlapot kenje be egy kis olajjal (pl.
gépolajjal).
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
10
Ha egy napon úgy találja, hogy DEWALT
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt.dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Az újrahasznosított
anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés
megelőzésében és csökkenti
a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely hivatalos
márkaszervizünkbe, ahol azt Öntől a nevünkben
át fogják venni.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől
vagy ebből a kézikönyvből. Emellett a DEWALT
márkaszervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és elérhetőségeink részletes
ismertetése megtalálhatók a következő honlapon:
www.2helpU.com.
11
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DEWALT készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DEWALT termék jelentős részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított 3 napon
túl, de 30 napon belül meghibásodást észlel és a szakszervizünk
megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az
esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre
kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem
gyártási eredetű hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni,
a munkát térítésmentesen elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő
készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
zst00228346 - 21-02-2014
12
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és
ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy
nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DEWALT
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz
ROTEL Kft.
Tel/fax
403-22-60
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
404-00-14
403-65-33
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
E-mai
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
Győr
Hajdúböszörmény
Kalocsa
Kaposvár
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
Vén-szer
Kaposvári Kisgépjavító
és Ért. BT
Németh Józsefné
Cserép Miklós Vasker Kft
SerVinTrade Kft.
Új-Technika Ker.
és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Profil Motor Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Ronor-szerszám Kft
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 14.
4220, Balthazár u. 26.
6300, Pataji u.26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
78/466-440
cegled@megatool.hu
spiralszerviz@freemail.hu
t.szerszam@invitel.hu
Info@euromax.hu
ersektibor@t-online.hu
villfor@freemail.hu
venszerszerviz@gmail.com
7400, Fő u.30.
6000, Jókai u.25.
8360, Rezi u. 2
3530, Kóris Kálmán út 20.
82/318-574
76/324-053
83/311-264
46/411-351
kkisgep@t-online.hu
nemet@mailbox.hu
vasker@tvn.hu
szerszamcentrum@servintrade.hu
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000, Szántó krt.40.
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es főút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
56/344-365
94/317-579
29/446-615
88/404-303
92/311-693
ujtechnika.kft@chello.hu
charont@t-online.hu
tothkisgep@chello.hu
elektrio@t-online.hu
meshafonok@varsat.net
szerviz@profil-motor.t-online.hu
info@csavarker.hu
info@kisgepcenter.hu
valentin.ker@t-online.hu
info@ronorszerszam.hu
rotor@chello.hu
acsiker@monornet.hu
hszerszam@hszerszam.hu
takitech@zalaszam.hu
Kecskemét
Keszthely
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tápiószecső
Veszprém
Zalaegerszeg
07/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
13
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
14
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising