MT280 | Black&Decker MT280 OSCILLATING TOOL instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-99 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
MT300
MT280
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön BLACK+DECKER rezgőszerszámát barkácsmunkákhoz (pl. csiszolás) terveztük. Fa, műanyag, gipsz,
színesfém és kötőelemek (pl. edzetlen szegek, kapcsok), puhább falicsempe vágására és kisebb felületek
hántolására is használható. Iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt, hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától
a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és a nézelődőket.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste le van
földelve, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata növeli
az áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
4
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
maradékáram megszakítóval (RCD) védett
áramforrást. RCD használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személy védelem
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/
vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe
veszi vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség
alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón,
mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat,
az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka
közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem
működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem
képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por
belégzése és a vele való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének
megakadályozására készült pormaszkot, és
ügyeljen arra, hogy a munkaterületre belépők
is viseljenek megfelelő védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
♦
♦
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések rezgőszerszámokhoz
♦
♦
A csiszolás után alaposan távolítson el minden
port.
Legyen különösen elővigyázatos, ha olyan festéket
csiszol, amely ólmot tartalmazhat, illetve amikor
olyan faanyagot és fémet csiszol, amely mérgező
por keletkezésével járhat:
♦
Gyermekeket és várandós nőket ne engedjen
be a munkaterületre.
♦
A munkaterületen ne egyen, ne igyon és ne
dohányozzon.
♦
A porszemcséket és az egyéb törmeléket
biztonságosan távolítsa el.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
A tartozék a kapcsoló felengedése után még egy
ideig tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a tartozék teljes leállását, mielőtt
leteszi a szerszámot.
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne
tegye ujjait vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap
és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne is próbálja
a fűrészt a talp megmarkolásával stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapot. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon
meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos vezeték stb.
Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal, padló
vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az
elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Mások biztonsága
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez
munkát, ahol a vágótartozék rejtett vezetékkel,
vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet
érintkezésbe. Ha a vágószerszám áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy
a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön pedig
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradvány-
5
Részegységek
kockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Fordulatszám előválasztó kerék
3. Super-lok™ szerszám nélküli tartozék befogókar
4. Csiszolótalp
5. Porelszívó adapter
6. Tartozék-adapter (távtartó)
7. Tartozék-adapter (rögzítőcsavar)
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti
sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Tartozékok
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza. A szerszám teljesítménye
függ a felhasznált tartozéktól. A BLACK+DECKER és
Piranha tartozékok magas minőségi követelményeknek
megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám
teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt érheti el.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Fűrészlap precíziós
beszúró vágások készítéséhez faanyagba és puha
műanyagba. (Cikkszám X26105-XJ)
Fa és puha műanyagok
szétvágásához, beszúró
vágásához és szintre
vágásához. Ajtón, szegélyléceken, ablakpárkányon
és padlózaton végzett
munkákhoz ideális.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Fűrészlap beszúró
vágás készítéséhez fába
és fémbe. (Cikkszám X26110-XJ)
Fa, műanyag, vékony
falú színesfém csövek
és kiszögellések, szegek
és csavarok szétvágásához, beszúró- és szintre
vágásához.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Fűrészlap beszúró vágás
készítéséhez fába és
fémbe.
(Cikkszám - X26115-XJ)
Fa, műanyag, vékony
falú színesfém csövek és
kiszögellések szétvágásához, beszúró- és szintre
vágásához.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia
a használati útmutatót.
Szegmentált fűrészlap.
(Cikkszám - X26120-XJ)
Hosszú élettartamú
fűrészlap, fa, műanyag,
vékony falú színesfém és
nem színesfém anyagok
vágásához ideális.
Figyelmeztetés! A szerszám használata
közben mindig viseljen porvédő maszkot.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos BLACK+DECKER szakszervizzel.
6
BLACK+DECKER / Piranha tartozék leszerelése
(A ábra)
♦
Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa lenyomva a tartozék befogókart (3).
♦
Húzza ki a tartozékot a szerszámból, és közben
bizonyosodjon meg arról, hogy a tartozék a befogónak mind a nyolc csapjából kiszabadult.
♦
Engedje el a befogókart.
Figyelmeztetés: Tartozék leszerelése közben mindenképpen viseljen kesztyűt, mert használat közben
a tartozék felforrósodhatott.
Merev hántoló.
(Cikkszám - X26135-XJ)
Ideálisan felhasználható
kemény és puha anyagoknak lapos felületekről
történő eltávolításához (pl.
vinilpadló, szőnyegragasztó,
járólap ragasztó, habarcs,
festék és lakk).
Flexibilis hántoló.
(Cikkszám - X26140-XJ)
Ideálisan felhasználható
elasztomer anyagoknak (pl.
szilikon tömítés és egyéb
tömítőanyagok) kemény
lapos felületről történő
eltávolításához nehezen
hozzáférhető helyekről.
Csiszolólap felhelyezése (D ábra)
♦
Igazítsa a csiszolólapot (9) a csiszolótalphoz (4)
az ábra szerint.
♦
Nyomja a csiszolólapot erősen és egyenletesen
a csiszolótalpra, meggyőződve arról, hogy a lap
furatai illeszkednek a talp furataihoz.
Karbid habarcs-eltávolító
penge.
(Cikkszám - X26125-XJ)
Karbid bevonatú felület,
habarcs és csemperagasztó
lapos felületről való eltávolítására, illetve faburkolat,
faforgácslemez és üveggyapot gyors eltávolítására
ideális.
Csiszolólap eltávolítása
♦
Húzza le a csiszolólapot a csiszolótalpról (4).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
csiszolólap vagy más tartozék nélkül.
Porelszívó adapter felszerelése (E ábra)
♦
Igazítsa a porelszívó adaptert (5) a csiszolótalphoz
(4) az ábra szerint.
♦
Erősen és egyenletesen nyomja be az adaptert
a csiszolótalpba.
♦
A rögzítőanyát (12) az óramutató járásának irányában forgatva rögzítse az adaptert.
♦
Csatlakoztasson porelszívót az adapterhez.
Karbid ráspoly.
(Cikkszám - X26130-XJ)
Karbid bevonatú felület, habarcs eltávolítására, illetve
műanyag, faforgácslemez
és üveggyapot gyors eltávolítására ideális.
A porelszívó adapter leszerelése
♦
Forgassa a rögzítőanyát (12) az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦
Húzza ki a porelszívó adaptert (5) a csiszolótalpból
(4).
Csiszolólapok.
Különféle kategóriájú lapok
faanyagokhoz, festett és
lakkozott felületekhez.
Alternatív tartozékok felszerelése (F ábra)
♦
Helyezze rá a távtartót (6) a gallérra (10).
♦
Helyezze rá az alternatív tartozékot (11) a gallérra
(10).
♦
Csavarja be erősen a rögzítőcsavart (7) a helyére,
hogy szorosan tartsa az alternatív tartozékot (11).
M e g j e g y z é s: A t áv t a r t ó é s a r ö g zít ő c s ava r
BLACK+DECKER tartozékok rögzítéséhez nem használatosak. BLACK+DECKER tartozékok rögzítésére
a Super-lok™ szerszám nélküli tartozék befogókar
használatos.
Összeszerelés
A tartozékok fel- és leszerelése (A – F ábra)
Figyelmeztetés! Tartozék felszerelése előtt húzza ki
a szerszám dugaszát a konnektorból.
BLACK+DECKER / Piranha tartozék felszerelése
(A – C ábra)
♦
Fogja meg a szerszámot, és közben tartsa lenyomva a tartozék befogókart (3).
♦
Csúsztassa a tartozékot (8) a tengely és a tartozék befogó közé, és győződjön meg arról, hogy
a tartozék a befogónak mind a nyolc csapjába
beleakaszkodott, és egy vonalban áll a tengellyel.
♦
Engedje el a befogókart.
Tartsa szem előtt: Némelyik tartozék (pl. hántolók és
pengék) más szögben is felszerelhető a szerszámra
(C ábra).
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Falba, padlóba vagy mennyezetbe
történő vágás előtt tájékozódjon az elektromos- és
csővezetékek elhelyezkedéséről.
Változtatható fordulatszám (G ábra)
A változtatható fordulatszám lehetővé teszi, hogy a szerszám fordulatszámát az adott munkafeladathoz igazítsa.
7
♦
Állítsa a fordulatszám előválasztó kereket (2) a kívánt fordulatszámra. Az 1-es állásban a szerszám
alacsony fordulatszámon (10 000 fordulat/perc)
működik. A 6-os állásban a szerszám maximális
fordulatszámon (22 000 fordulat/perc) működik.
♦
♦
♦
A szerszám be és kikapcsolása (H. ábra)
♦
♦
Bekapcsoláshoz csúsztassa az üzemi kapcsolót
(1) előre (I állás).
Kikapcsoláshoz csúsztassa az üzemi kapcsolót (1)
hátra (O állás).
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vagy pedig kapcsolja ki, és ha kivehető, vegye ki
az akkumulátort a készülékből/szerszámból.
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg
a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású
vagy oldószer alapú tisztítószert.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Mindig biztonságosan tartsa a szerszámot. A pontos munkavégzés érdekében a szerszámot az
elejéhez közel markolja.
Amikor csak lehetséges, de különösen vágópengék
használata esetén szorítsa le a munkadarabot.
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának megfelelő típusú tartozékot használjon.
Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok állapotát.
Szükség esetén cserélje ki.
Jelölje ki a kívánt kezdőpontot.
Kapcsolja be a szerszámot, és lassan tolja be a tartozékot a munkadarabba a kívánt kezdőpontnál.
A tiszta vágásfelület eléréséhez erősítsen a munkadarab hátoldalához egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Ne erőltesse bele a vágópengét a munkadarabba.
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése általában tovább tart, mint a faanyagok
fűrészelése.
Fémlemez vágásánál kenjen fel egy vékony olajréteget a vágási vonalra még a vágás megkezdése
előtt.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon extra finom
csiszolópapírt.
Nagyon egyenetlen felületeken vagy festékrétegek
eltávolításánál durvaszemcsés csiszolólappal
kezdje a munkát. Más felületeket kezdetben közepes finomságú csiszolólappal csiszoljon. Mindkét
esetben fokozatosan váltson át finomabb csiszolólapra, hogy sima legyen a megmunkált felület.
A beszerezhető tartozékokkal kapcsolatban kérjen
tanácsot forgalmazójától.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi megbízott szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól
és a rendszeres tisztítástól is.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
BLACK+DECKER képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
8
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati rezgésszám
Rezgésszög
Teljesítményfelvétel
Súly
Vac
min-1
fok
W
kg
MT300
(1-es típus)
230
10 000-22 000
1,4 vagy 2,8
300
1,53
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
MT280
(1-es típus)
230
10 000-22 000
1,4 vagy 2,8
280
1,53
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 90 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
zajszint (LWA) 101 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibráció értékeinek összege (triax vektor összeg)
az EN 60745 szabvány alapján:
Fa vágásánál (ah, CW) 4,5 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²,
Fém vágásánál (ah, CM) 10,3 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²,
Csiszolásnál (ah) 11,4 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
MT300, MT280
A BLACK+DECKER kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a BLACK+DECKER vállalathoz az alábbi címen vagy
a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a BLACK+DECKER
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global
Engineering
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013. 06. 12.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
zst00243978 - 15-08-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising