MT280 | Black&Decker MT280 OSCILLATING TOOL instruction manual

402112-10 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MT300
MT280
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
e.
Unealta dumneavoastră oscilantă BLACK+DECKER
a fost concepută pentru aplicaţii casnice de bricolaj, cum
ar fi şlefuirea. Este de asemenea pretabil pentru tăierea
materialelor din lemn, plastic, ipsos, metale neferoase şi
elemente de strângere (ex. cuie necălite, bride), tăierea
plăcilor de rigips şi raşchetarea unor suprafeţe mici.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
3.
a.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică"
din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu)
alimentată de la reţeaua principală de energie sau la
unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
infl amabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire
poate pune în pericol sănătatea operatorului şi
a persoanelor din jur. Purtaţi o mască antipraf
special concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund
în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de
către o persoană calificată şi folosind piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura siguranţa
în folosirea uneltei, şi nu va duce la pierderea
garanţiei.
♦
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru uneltele oscilante
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci
şlefuiţi lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
♦
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
♦
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
♦
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi
orice alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Accesoriul va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi
aşteptaţi ca accesoriul să se oprească complet
înainte de a lăsa jos unealta.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în
apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
fixare a lamei. Nu stabilizaţi ferăstrăul ţinând de
ghidaj.
Păstraţi discurile ascuţite. Discurile boante sau
deteriorate pot determina ferăstrăul să devieze sau
să se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de disc de ferăstrău adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul
de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau discul imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Siguranţa terţilor
♦
♦
5
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Siguranţa electrică
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Selector de reglare a vitezei
3. Dispozitiv de prindere Super-lok™
4. Baza şlefuitorului
5. Adaptor de extragere a prafului
6. Adaptor prelucrat (distanţier)
7. Adaptor prelucrat (şurub de fixare)
Accesorii
Vibraţiile
Această unealtă include unele sau toate accesoriile
următoare. Performanţa uneltei dvs. depinde de
accesoriul utilizat. Accesoriile BLACK+DECKER şi
Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate
şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei
dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dvs.
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Disc de ferăstrău pentru
tăierea înclinată de
precizie a materialelor
lemnoase şi a plasticelor
moi. (Număr piesă X26105-XJ)
Separarea, tăierea
înclinată şi tăierea la nivel
a lemnului şi a materialelor
plastice moi. Ideal pentru
prelucrarea uşilor, plintelor,
pervazurilor şi podelelor.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Disc de ferăstrău pentru
tăieri înclinate în lemn
şi metal. (Număr piesă X26110-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului,
materialelor plastice,
a conductelor şi produselor
extrudate neferoase cu
pereţi subţiri , a cuielor şi
şuruburilor.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Disc de ferăstrău pentru
tăieri înclinate în lemn şi
metal.
(Număr piesă - X26115-XJ)
Separarea, tăierea înclinată
şi tăierea la nivel a lemnului,
materialelor plastice,
a conductelor şi produselor
extrudate neferoase cu
pereţi subţiri .
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Avertisment! Purtaţi întotdeauna o mască
de praf atunci când utilizaţi această unealtă.
6
Montarea unui accesoriu BLACK+DECKER / Piranha
(fig. A -C)
♦
Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere
a accesoriului (3).
♦
Introduceţi accesoriul (8) între ax şi elementul de
prindere al acestuia asigurându-vă că accesoriul
este prins în toate cele opt ştifturi ale elementului
de prindere şi este fixat pe ax.
♦
Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Notă: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi lamele pot fi
montate sub un anumit unghi dacă este necesar (fig. C).
Disc de ferăstrău segmentat.
(Număr piesă - X26120-XJ)
Disc cu durată de viaţă
lungă ideal pentru tăierea
în lemn, materiale plastice,
materiale feroase şi neferoase cu pereţi subţiri.
Racletă rigidă.
(Număr piesă - X26135-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialului tare sau moale
de pe suprafeţe plane cum
ar fi îndepărtarea pardoselilor din vinil, a adezivului pentru lipit carpete,
adezivului pentru plăcile de
faianţă, mortarului, vopselei
şi lacului.
Demontarea unui accesoriu BLACK+DECKER /
Piranha (fig. A)
♦
Ţineţi unealta şi apăsaţi dispozitivul de prindere
a accesoriului (3).
♦
Scoateţi accesoriul din unealtă asigurându-vă că
acesta se desprinde din toate cele opt ştifturi ale
elementului de prindere.
♦
Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
Avertisment: Atunci când demontaţi accesoriile trebuie
să purtaţi mănuşi de protecţie deoarece acestea pot
deveni fierbinţi în timpul utilizării.
Racletă flexibilă.
(Număr piesă - X26140-XJ)
Ideală pentru îndepărtarea
materialelor cauciucate cum
ar fi siliconul pentru etanşare şi alte materiale pentru
îmbinare.de pe suprafeţele
plane rigide din zonele dificil
de ajuns.
Montarea unei foi de şlefuit (fig. D)
♦
Aliniaţi foaia de şlefuit (9) cu baza de şlefuire (4)
conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi ferm şi uniform foaia pe baza de şlefuit,
asigurându-vă că orificiile din foaie se aliniază cu
orificiile din bază.
Disc pentru îndepărtarea
sedimentelor de carbură
metalică.
(Număr piesă - X26125-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică, ideală pentru
îndepărtarea mortarului şi
a adezivului pentru faianţă
de pe suprafeţe plane şi
pentru îndepărtarea rapidă
a resturilor de lemn, PAL şi
fibră de sticlă.
Demontarea unei foi de şlefuit
♦
Scoateţi foaia din baza de şlefuit (4).
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată baza de şlefuit
fără să fie montată o foaie sau un accesoriu de şlefuit.
Montarea adaptorului de extracţie a prafului (fig. E)
♦
Aliniaţi adaptorul pentru extragerea prafului (5) cu
baza de şlefuire (4) conform ilustraţiei.
♦
Apăsaţi adaptorul ferm şi uniform în baza de şlefuire.
♦
Securizaţi adaptorul rotind piuliţa de blocare (12)
în sensul acelor de ceasornic.
♦
Conectaţi un aspirator la adaptorul pentru extragerea prafului.
Răzătoare din carbură
metalică.
(Număr piesă - X26130-XJ)
Suprafaţă acoperită cu carbură metalică, ideală pentru
îndepărtarea mortarului
şi a resturilor de materiale
plastice, PAL şi fibră de
sticlă.
Demontarea adaptorul pentru extragerea prafului
♦
Rotiţi piuliţa de blocare (12) în sens invers acelor
de ceasornic.
♦
Scoateţi adaptorul pentru extragerea prafului (5)
din baza de şlefuire (4).
Foi pentru şlefuit.
Granulaţii variate pentru
şlefuirea lemnului, a suprafeţelor vopsite şi lăcuite.
Montarea accesoriilor alternative (fig. F)
♦
Poziţionaţi distanţierul (6) pe manşon (10).
♦
Poziţionaţi accesoriul alternativ (11) pe manşon
(10).
♦
Strângeţi bine şurubul de fixare (7) pe poziţie pentru
a asigura o fixare sigură a accesoriului alternativ
(11).
Notă: Distanţierul şi şurubul de fixare nu pot fi utilizate pentru ataşarea accesoriilor BLACK+DECKER.
Accesoriile Black and Decker se ataşează cu ajutorul
dispozitivului de prindere pentru accesorii Super-lok™.
Asamblare
Montarea si demontarea accesoriilor (fig. A F)
Avertisment! Înainte de montarea unui accesoriu,
deconectaţi unealta de la reţeaua de alimentare.
7
Utilizare
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea tăieturilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Comutatorul de reglare a vitezei (fig. G)
Butonul de control al vitezei variabile vă permite să
adaptaţi viteza uneltei la tipul aplicaţiei efectuate.
♦
Setaţi selectorul de reglare a vitezei (2) la setarea
dorită. La poziţia 1, unealta va funcţiona la viteză
redusă,10000 min -1. La poziţia 6, unealta va funcţiona la viteză maximă, 22000 min -1.
Pornirea şi oprirea (fig. H)
♦
♦
Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte (poziţia I).
Pentru a opri unealta, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) spre spate (poziţia O).
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta bine. Pentru lucrări de
precizie, ţineţi unealta aproape de capătul din faţă.
Fixaţi piesa de prelucrat ori de câte ori este posibil,
mai ales atunci când utilizaţi lame pentru tăiat.
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
Utilizaţi întotdeauna tipul de accesoriu adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul
de tăietură.
Verificaţi în mod regulat starea accesoriilor. Înlocuiţi-le atunci când este necesar.
Marcaţi punctul de pornire dorit.
Porniţi unealata şi introduceţi uşor accesoriile în
piesa de prelucrat prin punctul de pornire dorit.
Fixaţi o bucată de placaj sau lemn subţire sub piesa
de prelucrat şi tăiaţi prin această combinaţie pentru
a obţine o tăietură curată.
Nu forţaţi discul de tăiat în piesa de prelucrat.
Reţineţi că, tăierea foilor metalice va dura mai mult
decât tăierea pieselor subţiri din lemn.
Atunci când tăiaţi metal, împrăştiaţi o peliculă
subţire de ulei de-alungul liniei de tăiere înainte
de a efectua tăierea.
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea
înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie foarte fină.
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când
îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu
o granulaţie mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu
o granulaţie medie. În ambele cazuri, schimbaţi
treptat cu o granulaţie fină pentru o finisare netedă.
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare continuă
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
8
În cazul în care un produs BLACK+DECKER se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, BLACK+DECKER garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service BLACK+DECKER.
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Turaţie în gol
Unghi de oscilare
Putere
Greutate
Vc.a.
min-1
Grade
W
kg
MT300 (Tip 1)
230
10000-22000
1,4 sau 2,8
300
1,53
MT280 (Tip 1)
230
10000-22000
1,4 sau 2,8
280
1,53
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 90 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 101 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 4,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
Tăierea metalului (ah, CM) 10,3 m/s²,marjă (K) 1,5 m/s²,
Şlefuire (ah) 11,4 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
MT300, MT280
BLACK+DECKER declară că aceste produse descrise
în „Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi BLACK+DECKER
la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
05/08/2014
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
zst00245702 - 10-09-2014
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising