DCD771 | DeWalt DCD771 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

509212 - 41 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCD731
DCD734
DCD771
DCD776
Rysunek 1
d
c
f
e
b
i
a
DCD771
h
g
Rysunek 2
g
h
k
2
j
Rysunek 3
i
Rysunek 4
Rysunek 5
Rysunek 6
DCD776
c
c
Rysunek 7
Rysunek 8
Rysunek 9
f
3
KOMPAKTOWA 10 MM I 13MM
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA/ UDAROWA
WIERTARKO-WKRĘTARKA
DCD731, DCD734, DCD771, DCD776
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Rodzaj akumulatora
Moc wyjściowa
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
1. bieg
1/min
2. bieg
1/min
Częstotliwość udaru
1. bieg
1/min
2. bieg
1/min
Maks. moment obrotowy (materiał twardy/miękki) Nm
Rozwarcie szczęk uchwytu wiertarskiego
mm
Maksymalna średnica wiercenia
w drewnie
mm
w metalu
mm
w murze
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
DCD731
14,4
1/10
litowo-jonowy
250
DCD734
14,4
1/10
litowo-jonowy
250
DCD771
DCD776
18
18
1/10
1/10
litowo-jonowy litowo-jonowy
300
300
0 - 400
0 - 1 300
0 - 400
0 - 1 300
0 - 450
0 - 1 500
0 - 450
0 - 1 500
–
–
38/22
1,0 - 10
–
–
38/22
1,5 - 13
–
–
42/24
1,5 - 13
0 - 7 650
0 - 25 500
42/24
1,5 - 13
30
10
–
1,20
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
Wartości hałasu i drgań (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745-2-1, EN60745-2-2:
LPA (emisja - poziom ciśnienia akustycznego)
dB(A)
69
69
72
85
LWA (poziom mocy akustycznej)
dB(A)
80
80
83
96
KWA (niepewność pomiaru podanych
poziomów akustycznych)
dB(A)
3
3
3
3
Wiercenie w metalu
Wartość emisji drgań ah,D =
Niepewność pomiaru K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Wkręcanie
Wartość emisji drgań ah,D =
Niepewność pomiaru K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Wierceniu udarowe w betonie
Wartość emisji drgań í ah,ID =
Niepewność pomiaru K =
m/s²
m/s²
–
–
–
–
–
–
14,0
2,4
4
Podana całkowita ważona wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
ważona wartość skuteczna
przyspieszenia drgań dotyczy
podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy
jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami, lub
niewłaściwie konserwowane. W takich
sytuacjach ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu użytkowania
maszyny może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj
akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Akumulator
Rodzaj
akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Akumulator
Rodzaj
akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
DCB140
litowojonowy
14,4
3,0
0,53
DCB141
litowojonowy
14,4
1,5
0,30
DCB142
litowojonowy
14,4
4,0
0,54
VDC
Ah
kg
DCB143
litowojonowy
14,4
2,0
0,30
DCB144
litowojonowy
14,4
5,0
0,52
DCB145
litowojonowy
14,4
1,3
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
litowojonowy
18
3,0
0,64
DCB181
litowojonowy
18
1,5
0,35
DCB182
litowojonowy
18
4,0
0,61
Akumulator
Rodzaj
akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
DCB183
litowojonowy
18
2,0
0,40
DCB184
litowojonowy
18
5,0
0,62
Ładowarka
Napięcie sieciowe VWS
Rodzaj akumulatora
Przybliżony
min
25
czas ładowania
(1,3 Ah)
akumulatora
55
(3,0 Ah)
Masa
kg
DCB105
230
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Ładowarka
Napięcie siecioweVWS
Rodzaj akumulatora
Przybliżony
min
60
czas ładowania
(1,3 Ah)
akumulatora
140
(3,0 Ah)
Masa
kg
DCB107
230
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Ładowarka
Napięcie siecioweVWS
Rodzaj akumulatora
Przybliżony
min
40
czas ładowania
(1,3 Ah)
akumulatora
90
(3,0 Ah)
Masa
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu
230 V
VDC
Ah
kg
DCB185
litowojonowy
18
1,3
0,35
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
5
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
D-65510, Idstein, Niemcy
01.12.2014
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
WIERTARKA/WKRĘTARKA/WIERTARKA
UDAROWA
DCD 731, DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
DCD731, DCD734, DCD 771, DCD776 opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
kompilację dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
6
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c)
d)
e)
f)
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e)
f)
g)
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
7
f)
g)
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki
innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi
pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może
spowodować oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać
elektrolit. Nie dotykaj go. W razie
niezamierzonego kontaktu natychmiast
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit
może spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek/
wkrętarek / młotowiertarek
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić co uszkodzenia narządu słuchu.
8
• Używaj dostarczonych z urządzeniem
dodatkowych uchwytów ręcznych. Utrata
kontroli może wywołać obrażenia.
• W razie niebezpieczeństwa natrafienia
na przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający trzymaj wiertarkę za
izolowane rękojeści. W chwili przecięcia
przewodu elektrycznego napięcie dochodzi
do wszystkich gołych metalowych części
elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
• Przedmiot obrabiany zawsze mocuj
do stabilnej powierzchni przy użyciu
zacisków lub innych odpowiednich
środków. Nie należy przytrzymywać
przedmiotu obrabianego ręką ani ciałem,
gdyż jest to niepewny sposób i grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
• Zakładaj okulary ochronne lub w inny
sposób chroń oczy. Przy wierceniu mogą
odpryskiwać odłamki i trafić w oczy, co jest
bardzo niebezpieczne.
• W czasie pracy narzędzia robocze
nagrzewają się. W razie potrzeby chwytaj je
poprzez rękawice ochronne.
• Nie używaj narzędzia w długim okresie
czasu. Wytwarzane przez młoty drgania
mogą być szkodliwe dla rąk i ramion.
Zakładaj rękawice robocze i dodatkowe
wytłumienia, jak również stosuj częste
przerwy, aby nie odbierać zbyt długo drgań.
• Szczeliny wentylacyjne przykrywają
często ruchome części narzędzia
i powinny pozostawać odkryte. Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą się
zaplątać w ruchome części urządzenia.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania elektronarzędzia grozi
niebezpieczeństwo:
– obrażeń przy dotknięciu ruchomych lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu drzewnego wzbijanego podczas pracy;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie w miejscu
połączenia elektronarzędzia z akumulatorem:
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Ta instrukcja
zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy
ładowarek DCB105, DCB107 i DCB112
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i elektronarzędziu akumulatorowym.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Groźba
śmiertelnego porażenia prądem
elektrycznym. Ładowarki są zasilane
prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
do obudowy żadnych elektrycznie
przewodzących przedmiotów. Może
to bowiem spowodować nawet
śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, gdyż może to
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory
mogą pęknąć, co niechybnie grozi
doznaniem urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom
bawić się urządzeniem
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia
kontaktów przyłączonej do sieci
ładowarki przez obce, przewodzące
materiały, jak np. wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed oczyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na
działanie deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Jeśli ładowarka jest używana na
wolnym powietrzu, należy to robić
w suchym miejscu i używać stosownego
przedłużacza. Zastosowanie na zewnątrz
kabla przeznaczonego do prac na zewnątrz
zmniejsz niebezpieczeństwo porażenia
elektrycznego.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy
9
zawiera szczeliny wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została
mocno uderzona, spadła na podłogę
lub uległa innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• W celu uniknięcia niebezpieczeństwa
uszkodzony kabel musi być niezwłocznie
przekazany do wymiany u producenta lub
w autoryzowanym serwisie.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: By osiągnąć maksymalną
sprawność i trwałość użytkową akumulatorów
litowo-jonowych, przed pierwszym użyciem
naładuj je w pełni..
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora – DCB105
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Akumulator do wymiany
ładowany
––
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Ładowarki DCB105, DCB107 i DCB112 służą
do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
o napięciu 10,8 V, 14,4 V oraz 18V ( DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 i DCB185).
Ładowarek tych nie trzeba regulować i są one
bardzo łatwe w obsłudze.
Przebieg ładowania (rys.2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego 230V.
2. Następnie włóż akumulator (g) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces
ładowania.
10
– –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Akumulator jest
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
Ładowarki
–
Stan akumulatora – DCB107, DCB 112
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
–
––
––
––
––
––––––––––––––––––––––
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
––
–– ––
––––––––
PRZERYWANIE ŁADOWANIA PRZY ZBYT
GORĄCYM LUB ZIMNYM AKUMULATORZE
DCB105
Ładowarka dysponuje funkcją przerywania
ładowania przy zbyt gorącym lub zimnym
akumulatorze. Gdy ładowarka wykryje, że
akumulator jest zbyt gorący, automatycznie
przerywa ładowanie i znów je kontynuuje,
gdy akumulator ochłodzi się do odpowiedniej
temperatury. Ta funkcja gwarantuje maksymalną
trwałość akumulatora.
DCB107, DCB112
W tym czasie czerwona lampka dalej miga,
a żółta zapala się na stałe. Gdy tylko akumulator
się ochłodzi, żółta lampka gaśnie i ładowarka
wznawia ładowanie.
TYLKO AKUMULATORY LI-ION
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i napięcie.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj
akumulatora w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie
substancje mogą się zapalić.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 oC (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: ABY nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym,
nigdy i pod żadnym pozorem nie
próbuj otwierać akumulatora. Nie
wkładaj do ładowarki akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową.
Nie ściskaj akumulatora, uważaj,
by nie spadł na podłogę ani nie
uległ uszkodzeniu. Nigdy nie używaj
akumulatora ani ładowarki, które
zostały silnie uderzone, spadły na
podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np.
przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte).
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie
jest używane, odłóż je na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre wiertarko-wkrętarki z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI
BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Modele DCD731 i DCD734 są zasilane
z akumulatora o napięciu 14,4 V.
Modele DCD771 i DCD776 są jest zasilane
z akumulatora o napięciu 18 V.
Akumulatory DCB140, DCB141,
DCB142,DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 lub
DCB185 mogą być również stosowane. Więcej
informacji w części Dane techniczne
11
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką Akumulator powinien być
przy tym w pełni naładowany.
WSKAZÓWKA: Akumulatory całkowicie
rozładowane nie powinny być przechowywane.
Przed użyciem należy je całkowicie naładować.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania jest podany
w Danych technicznych
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
Problem z akumulatorem
Opóźnienie ładowania
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Do użytku tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarko-wkrętarka lub 1 wiertarkowkrętarka udarowa
1 ładowarka
1 akumulator litowo-jonowy (model C1, D1,
M1, P1, S1)
2 akumulatory jonowo-litowe (model C2, D2,
M2, P2, S2)
3 akumulatory litowo-jonowe (model C3, D3,
M3, P3, S3)
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA: W modelach serii N
akumulatory, ładowarki i kuferki transportowe nie
należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka
i przynależne akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE! By nie
narażać się na doznanie szkód
rzeczowych i osobowych, nigdy
nie dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
b. Przełącznik kierunku obrotów
w lewo/w prawo
Natychmiast wymień uszkodzone
kable
d. Przełącznik biegów
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
c. Pierścień nastawczy momentu obrotowego
e. Lampka robocza
f. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
g. Akumulator
12
h. Przycisk zwalniający akumulatora
i. Rękojeść główna
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wiertarko-wkrętarki/wiertarko-wkrętarki udarowe
są przeznaczone do profesjonalnego wiercenia
bezudarowego i udarowego oraz do wkręcania
i wykręcania wkrętów.
NIE UŻYWAJ ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wiertarko-wkrętarki te stanowią elektronarzędzia
profesjonalne.
NIE POZWALAJ dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
elektronarzędziami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o określonym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy napięcie akumulatora odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej wiertarkowkrętarki. Upewnij się też, czy napięcie zasilania
ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora z urządzenia (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, przed każdym
ustawieniem i regulacją lub przed
montażem akcesoriów wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator.
WSKAZÓWKA: Najlepsze wyniki uzyskuje się,
gdy akumulator jest całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator (g) odpowiednio
względem rękojeści (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy został dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (h)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij
akumulator z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
Zastosowanie przedłużacza
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę (patrz:
Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny
przekrój żył kabla wynosił 1 mm2, a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik ładunku akumulatora w postaci trzech
zielonych diod świecących, które informują
o pozostałym jeszcze ładunku.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj kabel.
By włączyć ten wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (k). Zapala się kombinacja trzech
diod świecących informująca o pozostałym
ładunku akumulatora. Gdy ładunek ten jest
niewystarczający do pracy wiertarko-wkrętarki,
wskaźnik ładunku nie zapala się i akumulator
trzeba naładować.
13
WSKAZÓWKA: Wskaźnik pozostałego ładunku
akumulatora jest tylko szacunkowy. Nie świadczy
on o sprawności działania wiertarko-wkrętarki,
a jego wskazania mogą się różnić w zależności
od podzespołów, temperatury i sposobu
wykorzystywania elektronarzędzia przez
użytkownika.
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej (rys. 1)
By załączyć urządzenia, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć, zwolnij wyłącznik. Elektronarzędzie
to zawiera hamulec. Po całkowitym zwolnieniu
wyłącznika uchwyt wiertarski natychmiast się
zatrzymuje.
WSKAZÓWKA: Nie zaleca się ciągłego
używania wiertarko-wkrętarki przy zmiennej
prędkości obrotowej, gdyż może to doprowadzić
do uszkodzenia wyłącznika.
Przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. 1)
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (b)
decyduje o kierunku obrotów wrzeciona i służy
również do jego blokowania.
By wybrać obroty w prawo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z prawej strony urządzenia.
By wybrać obroty w lewo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z lewej strony urządzenia.
W pozycji środkowej przełącznika urządzenie
jest zablokowane. Przy zmianie kierunku obrotów
zawsze zwalniaj wyłącznik.
WSKAZÓWKA: Przy załączaniu po raz
pierwszy i przy zmianie kierunku obrotów może
być słyszalne stuknięcie, ale jest to zjawisko
normalne i nie świadczy o usterce.
Pierścień nastawczy momentu
obrotowego (rys. 1)
Wiertarko-wkrętarka zawiera nastawnik
momentu obrotowego pomocny przy wkręcaniu
i wykręcaniu wkrętów, a niektóre modele także
mechanizm udarowy do wiercenia otworów
w murze. Pierścień (c) zawiera wiele pozycji
oznaczonych liczbami i symbolem wiertła,
a w niektórych modelach także symbolem
młotka. Właściwe ustawienie zależy od wielkości
wkrętów i materiału, w który są one wkręcane.
Im większa liczba, tym większy moment
obrotowy, przy którym wyłącza się sprzęgło.
By wybrać daną pozycję, obróć pierścień tak,
by odpowiednia liczba lub symbol znalazł się
naprzeciwko strzałki.
14
Dwubiegowa przekładnia
(rys. 1)
Dwubiegowa przekładnia umożliwia wybranie
biegu najodpowiedniejszego dla zaplanowanej
pracy.
1. By wybrać 1. bieg (mniejsza prędkość
obrotowa i większy moment obrotowy),
wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż
całkowicie się zatrzyma. Przesuń przełącznik
biegów (d) do przodu (w kierunku uchwytu
wiertarskiego).
2. By wybrać 2. bieg (większa prędkość
obrotowa i mniejszy moment obrotowy),
wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż
całkowicie się zatrzyma. Przesuń przełącznik
biegów (d) do tyłu (w kierunku przeciwnym
do uchwytu wiertarskiego).
WSKAZÓWKA: Nie zmieniaj biegu, gdy
urządzenie jeszcze pracuje. W razie problemu
ze zmianą biegu sprawdź, czy przełącznik został
przesunięty całkowicie do przodu lub do tyłu.
Lampka robocza (rys. 1)
Nad wyłącznikiem znajduje się lampka robocza
(e). Lampka ta włącza się z chwilą naciśnięcia
wyłącznika i automatycznie gaśnie po 20
sekundach od chwili zwolnienia wyłącznika.
WSKAZÓWKA: Lampka robocza służy tylko do
oświetlania bezpośredniego obszaru pracy, a nie
jako latarka kieszonkowa.
Jednoczęściowy uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
(rys. 7 - 9)
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj
mocowania narzędzia roboczego
przez chwytanie przedniej części
uchwytu wiertarskiego i załączanie
wiertarko-wkrętarki. Może to
doprowadzić do uszkodzenia uchwytu
i obrażeń ciała. W tym celu korzystaj
tylko z blokady wyłącznika i odłączaj
elektronarzędzie od zasilania.
OSTRZEŻENIE: Przed załączeniem
wiertarko-wkrętarki sprawdź, czy
narzędzie robocze jest dobrze
zamocowane. Luźne narzędzie
może zostać wyrzucone z uchwytu
i spowodować uraz ciała.
Wiertarko-wkrętarka ta zawiera jednoczęściowy
uchwyt wiertarski szybkozaciskowy (f)
umożliwiający zmianę narzędzia roboczego
jedną ręką. By zamocować wiertło lub końcówkę
wkrętarską, wykonaj następujące operacje:
1. Wyłącz urządzenie i odłącz ją od zasilania.
2. Jedną ręką chwyć czarną tuleję uchwytu
wiertarskiego, a drugą przytrzymaj
wiertarko-wkrętarkę. Obróć tuleję w lewo, by
odpowiednio rozewrzeć szczęki.
3. Włóż chwyt narzędzia roboczego
w uchwyt wiertarski na głębokość ok. 19
mm, a następnie obróć tuleję w prawo,
przytrzymując urządzenie drugą ręką.
Elektronarzędzie to zawiera mechanizm
automatycznej blokady wrzeciona, który
pozwala na otwieranie i zaciskanie uchwytu
jedną ręką.
Zawsze mocno zaciskaj uchwyt wiertarski, jedną
ręką chwytając za tuleję, a drugą przytrzymując
elektronarzędzie.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj czynności
opisane w powyższych punktach 1 i 2.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie maszyny może
doprowadzić do wypadku.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, ZAWSZE prawidłowo trzymaj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Najlepiej jest trzymać wiertarko-wkrętarkę jedną
ręką za rękojeść główną (i), a drugą - od góry za
obudowę tak, jak pokazano na rysunku.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (rys. 4)
1. Wybierz bieg i moment obrotowy
odpowiednie do zamierzonej pracy.
2. Ustaw pierścień nastawczy momentu
obrotowego (c) w żądanej pozycji. Mała
liczba oznacza niski moment obrotowy,
a duża - wysoki.
3. Zamocuj odpowiednią końcówkę wkrętarską
w uchwycie wiertarskim.
4. By określić właściwą pozycję pierścienia
nastawczego, wykonaj kilka prób na kawałku
odpadu lub w jakimś niewidocznym miejscu.
5. By nie uszkodzić przedmiotu obrabianego
lub wkrętu, najpierw nastaw mały moment
obrotowy, a następnie w razie potrzeby
zwiększ go.
Wiercenie (rys. 5)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu
ciała, przed dokonaniem jakiejkolwiek
regulacji i przed każdym wyjęciem/
włożeniem narzędzia roboczego
wyłącz wiertarko-wkrętarkę i odłącz ją
od zasilania.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała,
ZAWSZE dobrze mocuj przedmiot
obrabiany. Wiercenie w cienkim
materiale grozi jego uszkodzeniem.
By temu zapobiec, podłóż drewniany
klocek.
1. Pierścień nastawczy trybu pracy (c) ustaw
w pozycji symbolu wiertła.
2. Przełącznikiem biegów wybierz prędkość
obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni do zaplanowanej pracy.
3. Do wiercenia w DREWNIE najlepsze są
wiertła śrubowe, wiertła piórkowe i wiertła
cylindryczne. Do METALU najlepsze są
wiertła śrubowe ze stali szybkotnącej i wiertła
cylindryczne. Przy obróbce metalu używaj
chłodziwa z wyjątkiem żeliwa i mosiądzu,
które powinno się wiercić na sucho.
4. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien
on być wystarczająco duży dla zapewnienia
odpowiedniego postępu wiercenia, ale też
nie za mocny, by nie przeciążyć silnika ani
nie wygiąć wiertła.
5. Wiertarko-wkrętarkę trzymaj obiema rękami,
by cały czas mieć nad nią pełną kontrolę.
15
Gdy elektronarzędzie nie zawiera rękojeści
bocznej, trzymaj je jedną ręką za rękojeść
główną, a drugą - od góry za obudowę.
UWAGA: Wiertło może się
zablokować, co powoduje gwałtowne
obrócenie wiertarko-wkrętarki.
Zawsze miej to na uwadze i mocno
trzymaj elektronarzędzie obiema
rękami, by nie narażać się na
doznanie urazu ciała.
6. PRZYCZYNĄ ZABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny
lub niefachowe się nią posługiwanie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE NACISKAJ I NIE ZWALNIAJ
WYŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO,
GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO
USZKODZENIA WIERTARKO-WKRĘTARKI.
7. By nie doszło do zablokowania wiertła
lub wyłamania materiału, tuż przed jego
całkowitym przewierceniem zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarko-wkrętarkę.
8. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się
nie zakleszczyło.
9. Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarek
z regulacją prędkości obrotowej nie
trzeba uprzednio zaznaczać punktakiem
miejsca, w którym ma być wywiercony
otwór. Rozpocznij wiercenie przy małej
prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło przestanie
wyskakiwać z rozpoczętego otworu.
Wiercenie udarowe (rys. 6)
TYLKO DCD776
4. Naciskaj wiertarkę w osi wiertła i trzymaj ją
prostopadle do materiału. Nie wywieraj na
wiertło bocznego nacisku, gdyż powoduje
to zapychanie się jego rowków spiralnych
i spadek postępu wiercenia.
5. Gdy przy wierceniu głębokich otworów
prędkość wiertarki udarowej spada, nie
wyłączając elektronarzędzia, wysuń wiertło
częściowo z otworu, by usunąć zwierciny.
WSKAZÓWKA: Równomierne wydostawanie
się zwiercin z otworu świadczy o prawidłowym
postępie wiercenia.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała,
przed założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
Ładowarka nie wymaga konserwacji.
W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów
podlegających konserwacji przez użytkownika.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
1. Obróć pierścień nastawczy (c) do pozycji
oznaczonej symbolem młotka.
2. Wybierz większą prędkość obrotową przez
przesunięcie przełącznika biegów do
tyłu (w kierunku przeciwnym do uchwytu
wiertarskiego).
WAŻNE: Używaj wyłącznie wierteł
udarowych ze spiekami węglikowymi lub
wierteł do wiercenia w murze.
3. Wywieraj na wiertarkę wystarczająco silny
nacisk, by nie odskakiwała. Nie może on
jednak być zbyt duży, gdyż maleje wówczas
prędkość obrotowa i postęp wiercenia,
a wiertło przegrzewa się.
16
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy
tym okulary ochronne i odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wiertarkowkrętarki nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
wodą z mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie dostała się
jakaś ciecz i żadnej części wiertarkowkrętarki nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw
zawsze odłączaj ładowarkę od
sieci. Brud i tłuszcz na obudowie
ładowarki usuwaj szmatą lub miękką
szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani
żadnych rozpuszczalników.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
Informację o najbliższym autoryzowanym
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym
przedstawicielstwie handlowym DEWALT,
którego adres został zamieszczony w części
końcowej tej instrukcji. Alternatywna lista
autoryzowanych punktów serwisowych oraz
wyczerpująca informacja o obsłudze klienta
znajduje się również pod adresem internetowym:
www.2helpU.com.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tej
wiertarko-wkrętarki, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
zst00269522 - 11-05-2015
17
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
18
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising