DCD771 | DeWalt DCD771 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

370001 - 27 LT
DCD731
DCD734
DCD771
DCD776
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
19
1 pav. / Рисунок 1
d
c
f
e
b
i
a
DCD771
h
g
j
2 pav. / Рисунок 2
g
h
k
3
3 pav. / Рисунок 3
i
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. / Рисунок 5
6 pav. / Рисунок 6
DCD776
c
c
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
f
4
9 pav. / Рисунок 9
LIETUVIŲ
KOMPAKTIŠKAS 10 mm (3/8 COL.), 13 mm
(1/2 COL.) AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS /
SUKTUVAS / SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
DCD731, DCD734, DCD771, DCD776
Sveikiname!
Pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Galios išvestis
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos
1-a pavara
2-a pavara
Smūgių dažnis
1-a pavara
2-a pavara
Maks. sukimo momentas
(sukant į kietmedį / minkštą medieną)
Griebtuvo skersmuo
Maks. gręžimo geba
Mediena
Metalas
Mūras
Svoris (be akumuliatoriaus)
W
DCD731
14,4
1/10
Ličio jonų
250
DCD734
14,4
1/10
Ličio jonų
250
DCD771
18
1/10
Ličio jonų
300
DCD776
18
1/10
Ličio jonų
300
min-1
min-1
0-400
0–1 300
0-400
0–1 300
0-450
0–1 500
0-450
0–1 500
min-1
min-1
–
–
–
–
–
–
0–7 650
0–25 500
Nm
mm
38/22
1,0-10
38/22
1,5-13
42/24
1,5-13
42/24
1,5-13
mm
mm
mm
kg
30
10
–
1,20
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
VDC
Bendros triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
LPA (garso slėgis)
dB(A)
69
69
72
LWA (garso galia)
dB(A)
80
80
83
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
3
3
3
85
96
3
Metalo gręžimas
Vibracijos emisijos vertė ah,D =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Varžtų sukimas
Vibracijos emisijos vertė ah,D =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Betono gręžimas
Vibracijos emisijos vertė ah,ID =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
–
–
–
–
–
–
14,0
2,4
5
LIETUVIŲ
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus
tipas
Įtampa
VDC
Galia
Ah
Svoris
kg
DCB140
DCB141
DCB142
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB144
DCB145
Ličio jonų
14,4
5,0
0,52
Ličio jonų
14,4
1,3
0,30
DCB180
DCB181
DCB182
Li-Ion
18
3,0
0,64
Li-Ion
18
1,5
0,35
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akumuliatorius
DCB143
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio jonų
Įtampa
VDC
14,4
Galia
Ah
2,0
Svoris
kg
0,30
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus
tipas
Įtampa
VDC
Galia
Ah
Svoris
kg
6
Akumuliatorius
DCB183
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
Galia
Ah
2,0
Svoris
kg
0,40
DCB184
DCB185
Ličio jonų
18
5,0
0,62
Ličio jonų
18
1,3
0,35
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
25
įkrovimo trukmė
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
60
įkrovimo
(1,3 Ah)
trukmė
140
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB107
230 V
Ličio jonų
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslė
min
40
įkrovimo
(1,3 Ah)
trukmė
90
(3,0 Ah)
Svoris
kg
DCB112
230 V
Ličio jonų
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 amperų
elektros tinkle
3 amperų elektros
kištukuose
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA. nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Bendrieji elektrinio įrankio
saugos įspėjimai
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
GRĘŽTUVAS / SUKTUVAS / SMŪGINIS
GRĘŽTUVAS
DCD731, DCD734, DCD771, DCD776
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2014-12-01
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
7
LIETUVIŲ
e)
f)
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dėl momentinio
nedėmesingumo dirbant su elektriniais
įrankiais galite sunkiai susižaloti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
8
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriui krauti, gali
kelti gaisro pavojų.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos specialios grąžtų
/ suktuvų / smūginių grąžtų
naudojimo saugos taisyklės
• Naudodami smūginius grąžtus, dėvėkite
ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
• Naudokite pagalbinę rankeną (-as), jeigu
jos pateiktos su įrankiu. Praradus įrankio
kontrolę, galima susižeisti.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
dalys gali paliesti paslėptus laidus,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus
į save, jis nėra stabilus – galite prarasti
kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius arba kitas
akių apsaugas.Kalant ir gręžiant gali lėkti
medžiagos dalelės. Sviedžiamos dalelės gali
negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą.
• Dirbant priedai ir įrankis gali labai įkaisti.
Jei gręžiate smūginiu gręžimu ar metalus,
kai įrankiai įkaista, liesdami juos mūvėkite
pirštines.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Veikiančio
plaktuko sukelta vibracija gali pažeisti
plaštakas ir rankas. Mūvėkite minkštesnes
pirštines, kurios apsaugotų nuo vibracijos
poveikio, ir dažnai darykite poilsio
pertraukas.
• Ventiliacijos angos dažnai dengia
judančias dalis, reikėtų jų neliesti.
Judančios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Kiti pavojai
Naudojant grąžtus, kyla šie pavojai:
– susižeidimai palietus besisukančias dalis
arba įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios apdirbant betoną ir (arba) mūrą;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (j), kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių kroviklius
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
9
LIETUVIŲ
akumuliatoriaus kroviklių DCB105, DCB107 ir
DCB112 naudojimo taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatorius, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DeWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
kitais krovikliais, nei nurodyti šioje
instrukcijoje. Kroviklis ir akumuliatorius
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį
įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
Krovikliais DCB105, DCB107 ir DCB112
galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir 18 V galios ličio
jonų (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir
DCB185) akumuliatorius.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip,
kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
10
LIETUVIŲ
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (g) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktas lenteles, kuriose nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Įkrovimo būsenos indikatorius–DCB105
kraunama
– – – –
visiškai įkrautas
–––––––––––
karšto / šalto bloko
įjungimo uždelsimas
–– – –– –
iš naujo įdėti akumuliatorių
•••••••••••
––
––
––
visiškai įkrautas
––
––––––––––––––––––––––
karšto / šalto bloko įjungimo
––
–– ––
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį
įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
kraunamas
uždelsimas
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
Įkrovimo būsenos indikatorius – DCB107, DCB112
––
Akumuliatoriui atvėsus, geltona kontrolinė
lemputė užges ir kroviklis vėl bus kraunamas.
––––––––
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO
UŽDELSIMAS
DCB105
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
DCB107, DCB112
Tuo metu raudona lemputė tebežybčios,
o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorius kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus į
kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
11
LIETUVIŲ
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatoriais galima ant jų
pastatyti, tačiau juos galima netyčia
nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(ličio jonų)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatorius
AKUMULIATORIAUS TIPAS
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 arba
DCB185.
Daugiau informacijos rasite Techninių duomenų
skyriuje.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių pakuočių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Akumuliatorius kraunamas
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto / šalto bloko įjungimo
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų
Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
Modeliuose DCD731 ir DCD734 naudojamas
14,4 voltų akumuliatorius.
Saugokite nuo vandens
Modeliuose DCD771 ir DCD776 naudojamas
18 voltų akumuliatorius.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Galima naudoti akumuliatorius DCB140,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
12
LIETUVIŲ
Kraukite tik esant 4–40 ˚C
temperatūrai.
f. beraktis griebtuvas
g. akumuliatorius
h. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
Skirta naudoti tik patalpoje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka
Kraukite „DEWALT“ akumuliatorius
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatoriaus.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 grąžtas / suktuvas arba 1 grąžtas / suktuvas /
smūginis grąžtas
1 kroviklis
1 ličio jonų akumuliatorius (modeliai C1, D1, M1,
P1, S1)
2 ličio jonų akumuliatoriai (modeliai C2, D2, M2,
P2, S2)
3 ličio jonų akumuliatoriai (modeliai C3, D23, M3,
P3, S3)
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
PASTABA. Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
a. gaidukas
b. sukimo krypties valdymo mygtukas
c. sukimo momento reguliavimo žiedas
d. pavarų perjungiklis
e. apšvietimo lemputė
i. pagrindinė rankena
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šie grąžtai / suktuvai / smūginiai grąžtai yra skirti
profesionaliems gręžimo, smūginio gręžimo ir
varžtų sukimo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie grąžtai / suktuvai / smūginiai grąžtai yra
profesionalams skirti elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
13
LIETUVIŲ
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir
išėmimas iš įrankio (2 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite
įrankį.
PASTABA. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIŲ Į ĮRANKIO
RANKENĄ
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (k). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Greičio reguliavimo gaidukas
(1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdis. Visiškai atleidus
svirtinį jungiklį, griebtuvas sustos.
PASTABA. Nerekomenduojama be perstojo
keisti greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti
jungiklį, todėl venkite nuolat keisti greitį.
Sukimosi krypties keitimo
mygtukas (1 pav.)
Sukimo krypties keitimo mygtuku (b) nustatoma
įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir
kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nuspauskite dešiniąją
sukimo krypties valdymo mygtuko pusę.
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (g), laikykite
jį ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(2 pav.).
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį,
nuspauskite kairiąją sukimo krypties valdymo
mygtuko pusę.
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
Centrinė valdymo mygtuko padėtis užfiksuoja
įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami valdymo
mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį jungiklį.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIŲ IŠ
ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (h) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
14
PASTABA. Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą
kartą paleidus įrankį, paleidimo metu gali
pasigirsti spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia,
kad prietaisas sugedo.
Sukimo momento reguliavimo
žiedas (1 pav.)
Šiame įrankyje įrengtas suktuvo sukimo
momento reguliavimo mechanizmas varžtams
įsukti ir įvairių formų ir dydžių veržlėms išsukti,
o kai kuriuose modeliuose įrengtas smūginis
mechanizmas mūrui gręžti. Sukant žiedą (c),
LIETUVIŲ
matomi skaičiai ir grąžto antgalio simbolis,
o kai kuriuose modeliuose – plaktuko simbolis.
Skaičiai naudojami griebtuvui reguliuoti, kad būtų
nustatomas sukimo momento diapazonas. Kuo
didesnis skaičius ant žiedo, tuo didesnis sukimo
momentas ir tuo didesnę veržlę galima sukti.
Jei norite pasirinkti kurį nors skaičių, sukite, kol
norimas skaičius susilygins su rodykle.
Dvi pavaros (1 pav.)
Šio gręžtuvo/suktuvo/smūginio gręžtuvo dviejų
pavarų funkcija suteikia galimybę keisti pavaras,
kad įrankį galima būtų panaudoti įvairesniems
darbams atlikti.
1. Norėdami pasirinkti 1 greitį (didelį sukimo
momentą), išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis
nebesisuks. Pastumkite pavaros slinkiklį (d)
pirmyn (griebtuvo link).
2. Norėdami pasirinkti 2 greitį (mažą sukimo
momentą), išjunkite įrankį ir palaukite, kol
jis nebesisuks. Pastumkite pavaros slinkiklį
atgal (tolyn nuo griebtuvo).
PASTABA. Nekeiskite pavarų, kai įrankis veikia.
Leiskite grąžtui visiškai sustoti, ir tik tada atkelkite
rankeną. Jeigu kiltų problemų perjungti pavaras,
patikrinkite, ar dvejų pavarų perjungiklį iki galo
pastūmėte į priekį arba atitraukėte atgal.
Lemputė (1 pav.)
Tiesiai virš svirtinio jungiklio (a) įrengtas žibintas
(e). Paspaudus gaiduką, lemputė įjungiama.
Gaiduką atleidus, lemputės šviečia dar 20
sekundžių.
PASTABA. Lemputė skirta darbo vietai
betarpiškai apšviesti ir nėra skirtas naudoti vietoj
žibintuvėlio.
Beraktis vienos movos griebtuvas (7–9 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Nebandykite įtvirtinti
grąžto antgalių (arba kokių nors
kitų priedų) laikydami už priekinės
griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį.
Sugadinsite griebtuvą ir patys
susižeisite. Keisdami priedus visada
užblokuokite gaiduką ir atjunkite įrankį
nuo elektros šaltinio.
ĮSPĖJIMAS! Prieš paleisdami įrankį
visada patikrinkite, ar antgalis yra
gerai pritvirtintas. Laisvas antgalis gali
iškristi iš įrankio ir sužaloti.
Įrankyje sumontuotas beraktis griebtuvas (f) su
viena sukama mova, kad griebtuvą galima būtų
valdyti viena ranka. Norėdami įkišti grąžto antgalį
ar kitą priedą, atlikite šiuos veiksmus.
1. Išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros
šaltinio.
2. Viena ranka laikykite įrankį, o kita suimkite
juodą griebtuvo movą. Sukite movą prieš
laikrodžio rodyklę, kol galėsite įkišti reikiamą
priedą.
3. Įkiškite priedą į griebtuvą maždaug 19 mm
(3/4col.) ir, viena ranka laikydami įrankį,
o kita ranka sukdami griebtuvo movą pagal
laikrodžio rodyklę, tvirtai jį priveržkite.
Šiame įrankyje įrengtas automatinis veleno
fiksavimo mechanizmas. Šis mechanizmas
suteikia jums galimybę viena ranka atidaryti
ir uždaryti griebtuvą.
Norėdami maksimaliai įveržti priedą, viena ranka
būtinai laikykite įrankį, o kita priveržkite griebtuvą.
Norėdami ištraukti priedą, pakartokite pirmiau
minėtus 1 ir 2 žingsnius.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tinkama rankų padėtis (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
gręžtuvo viršaus, kaip pavaizduota, o kita ranka –
ant pagrindinės rankenos (i).
Atsuktuvo veikimas (4 pav.)
1. Dviejų pavarų pasirinkimo jungikliu pasirinkite
pageidaujamą greitį / sukimo momentą,
kad greitis ir sukimo momentas tiktų
planuojamam darbui atlikti.
15
LIETUVIŲ
2. Pasukite sukimo momento reguliavimo žiedą
(c) į norimą padėtį. Mažesni skaičiai nurodo
mažesnio sukimo momento vertes; didesni –
didesnio sukimo momento nuostatas.
3. Įkiškite į griebtuvą reikiamą sukimo antgalį
taip, kaip įdedate bet kokį grąžto antgalį.
4. Pabandykite įsukti varžtą į nuopjovą arba
nematomą ruošinio vietą, kad nustatytumėte
tinkamą griebtuvo žiedo padėtį.
5. Kad neapgadintumėte ruošinio ar tvirtinimo
elementų visada pradėkite nuo mažesnio
sukimo momento, tada pereikite prie
didesnio.
Grąžto veikimas (5 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite kištuką iš maitinimo
šaltinio.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai įtvirtinkite arba pritvirtinkite
ruošinį. Jeigu gręžiate ploną ruošinį,
naudokite medinę „atraminę“ trinkelę,
kad nesugadintumėte ruošinio.
1. Pasukite žiedą (c) ties grąžto simboliu.
2. Pavaros slinkikliu pasirinkite pageidaujamą
greitį/sukimo momentą, kad greitis ir sukimo
momentas tiktų planuojamam darbui atlikti.
3. MEDIENĄ gręžkite lėtai, naudokite
spiralinius, plunksninius grąžtų antgalius ar
žiedinius pjūklus skylėms daryti. METALĄ
gręžkite lėtai, naudokite plieninius spiralinius
grąžtų antgalius ar žiedinius pjūklus skylėms
daryti. Gręždami metalus, naudokite pjovimui
skirtą tepalą. Tačiau ketų ir žalvarį reikia
gręžti sausuoju būdu.
4. Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį
spauskite. Spauskite tiek, kad grąžtas
gręžtų medžiagą, tačiau ne per stipriai, kad
neužgestų variklis arba kad nepakryptų
grąžtas.
5. Norėdami kontroliuoti sukamuosius grąžto
judesius, tvirtai laikykite įrankį abejomis
rankomis. Jei modelis yra be šoninės
rankenos, viena ranka suimkite grąžtą už
rankenos, o kita – už akumuliatoriaus.
DĖMESIO! Perkrovos atveju grąžtas
gali išsijungti ir staigiai pasisukti.
Visuomet būkite pasirengę, kad
grąžtas gali išsijungti. Tvirtai
16
laikykite įrankį, kad suvaldytumėte
sukamuosius judesius ir išvengtumėte
sužeidimo.
6. JEIGU GRĘŽTUVAS STRINGA, tai
paprastai atsitinka dėl perkrovos arba
netinkamo naudojimo. TUOJ PAT
ATLEISKITE GAIDUKĄ, ištraukite grąžtą
iš ruošinio ir nustatykite įrankio užstrigimo
priežastį. NEBANDYKITE ĮJUNGTI IR
IŠJUNGTI IŠSIJUNGUSIO GRĘŽTUVO –
GALITE JĮ SUGADINTI.
7. Norėdami maksimaliai sumažinti išsijungimą
ir medžiagos pradūrimą, mažiau spauskite
grąžtą ir, gręždami skylę, paskutinę
sekundės dalį atleiskite grąžto antgalį.
8. Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Taip apsaugosite grąžtą
nuo užstrigimo.
9. Naudojant keičiamo greičio grąžtus nereikia
prakalti taško, kuriame bus gręžiama skylė.
Skylę pradėkite gręžti lėtai, paskui, kai skylė
bus pakankamai gili, kad grąžtas neišslystų,
stipriau spauskite svirtinį jungiklį ir gręžkite
didesniu greičiu.
Smūginio grąžto veikimas
(6 pav.)
TIK DCD776
1. Pasukite žiedą (c) ties smūginio grąžto
simboliu.
2. Nustatykite didelio greičio nuostatą
stumdami pasirinkimo jungiklį atgal (nuo
griebtuvo).
SVARBU! Naudokite tik antgalius, kurių
galiukai padengti karbidu arba mūro
antgalius.
3. Gręžkite spausdami kūjį tiek, kad jis smarkiai
neatšoktų ar neiššoktų nuo antgalio. Jei
spausite per smarkiai, gręžimo sūkiai bus
lėtesni, įrankis gali perkaisti ir gręžti lėčiau.
4. Gręžkite tolygiai laikydami antgalį tinkamu
kampu į ruošinį. Gręždami nespauskite
grąžto antgalio iš šono, nes užsikimš antgalio
grioveliai ir sumažės gręžimo greitis.
5. Kai gręžiate gilias skyles, o kūjo greitis
pradeda mažėti, dalinai ištraukite antgalį
iš skylės įrankiui veikiant, kad iš skylės
pašalintumėte nuopjovas.
PASTABA. Vienodas, lygus dulkių srautas iš
skylės reiškia, kad gręžiama tinkamu tempu.
LIETUVIŲ
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
šluostę. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti pavojų susižaloti, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų gaminių techninės priežiūros centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Daugkartinio naudojimo akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
17
LIETUVIŲ
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНАЯ КОМПАКТНАЯ 10 мм (3/8”),
13 мм (1/2”) ДРЕЛЬ/УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
DCD731, DCD734, DCD771, DCD776
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT . Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из самых надежных партнеров для
пользователей профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Тип аккумулятора
Выходная мощность
Скорость без нагрузки
1ая передача
2ая передача
Сила удара
1ая передача
2ая передача
Макс. крутящий момент (твердый/мягкий)
Максимальный диаметр сверла
Максимальный диаметр сверления
в дереве
в металле
в бетоне
Вес (без аккумулятора)
Вт
DCD731
14,4
1/10
Li-Ion
250
DCD734
14,4
1/10
Li-Ion
250
DCD771
18
1/10
Li-Ion
300
DCD776
18
1/10
Li-Ion
300
мин-1
мин-1
0-400
0-1300
0-400
0-1300
0-450
0-1500
0-450
0-1500
мин-1
мин-1
Нм
мм
–
–
38/22
1,0-10
–
–
38/22
1,5-13
–
–
42/24
1,5-13
0–7650
0–25,500
42/24
1,5-13
мм
мм
мм
кг
30
10
–
1,20
30
10
–
1,20
30
13
–
1,28
30
13
13
1,34
Впост.тока
Общие значения шума и вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
LPA (звуковое давление)
дБ(A)
69
69
72
85
LWA (звуковое давление)
дБ(A)
80
80
83
96
KWA (погрешность звукового давления)
дБ(A)
3
3
3
3
Сверление в металле
Уровень вибрации ач,D =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Шуруповерт
Уровень вибрации ач,D =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Сверление в бетоне
Уровень вибрации ач,ID =
Погрешность K =
м/с²
м/с²
–
–
–
–
–
–
14,0
2,4
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется не по
основному назначению с различной
оснасткой или при ненадлежащем
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению
уровня воздействия вибрации
в течение всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или то
время, когда он работает на
холостом ходу. Это может
привести к значительному
снижению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, а именно:
поддержание инструмента
и оснастки в рабочем состоянии,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумулятор
DCB140
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 14,4
Емкость
Ah
3,0
Вес
кг
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
Аккумуляторная
батарея
DCB143
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 14,4
Емкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
DCB145
Li-Ion
14,4
1,3
0,30
20
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 18
Емкость
Ah
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Аккумуляторная
батарея
DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 18
Емкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
55
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB105
230 В
Li-Ion
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
60
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
140
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB107
230 В
Li-Ion
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин.
40
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
батарей
90
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB112
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
40
(2,0 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
90
(5,0 Aч)
70
(1,5 Aч)
90
(2,0 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
240
(5,0 Aч)
45
(1,5 Aч)
60
(2,0 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
150
(5,0 Aч)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Предохранители
Европа
230 В,
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания
и Ирландия 230 В инструменты 3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к летальному исходу
или тяжелым травмам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая в случае
несоблюдения соответствующих
мер может привести к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать
может привести к травме
средней или высокой степени
тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДРЕЛЬ/УДАРНАЯ ДРЕЛЬ
DCD731, DCD734, DCD771, DCD776
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Эти изделия также соответствуют директиве
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALTT.
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2014
ОСТОРОЖНО. Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети (проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевая вилка инструмента
должна соответствовать
розетке. Никогда не меняйте
вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными объектами, такими
как трубы, радиаторы, плиты
и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе
с электроинструментом
22
f)
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его
на другое место, убедитесь
в том, что выключатель
находится в положении Выкл.
Переноска электроинструмента,
когда палец находится на
переключателе, или подача питания
на электроинструмент, когда
переключатель замкнут, может
привести к несчастным случаям.
d) Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
Используйте подходящую одежду.
Не используйте свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите,
чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся
детали. Возможно наматывание
свободной одежды, ювелирных изделий
и длинных волос на движущиеся
детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подсоединения пылеуловителя
и пылесборника, убедитесь, что
они правильно подсоединены.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Не перегружайте
электроинструмента.
Используйте электроинструмент
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением какихлибо регулировок, заменой
принадлежностей или помещением
электроинструмента на хранение
отключите устройство от
сети или извлеките из него
аккумуляторный блок. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
e)
f)
g)
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может
привести к возгоранию или получению
ожогов.
При повреждении батареи, из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
дрелей/шуруповертов/ударных дрелей
• При эксплуатации ударных дрелей
следует использовать средства
защиты слуха. Шум может стать
причиной снижения слуха.
• Используйте дополнительные ручки,
которые входят в комплектацию
с инструментом. Потеря контроля
может привести к травме.
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента, то в случае перерезания
находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора
электрическим током.
• Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
устойчивой опоре. Удерживание
обрабатываемой детали рукой или
24
прижимание ее к телу не обеспечивает
устойчивости и может привести
к потере контроля.
• Всегда надевайте защитные очки
или другое устройство защиты для
глаз. При перфорировании и сверлении
разлетаются осколки. Разлетающиеся
осколки могут серьезно повредить
глаза.
• Наконечники и насадки нагреваются
во время работы. Надевайте перчатки
при обращении с насадками, которые
нагреваются во время работы, а именно
во время ударного сверления или
сверления металлов.
• Не используйте данный инструмент
в течение длительных промежутков
времени. Вибрация, вызываемая
инструментом, может оказывать
вредное воздействие на руки.
Используйте перчатки, для обеспечения
дополнительной амортизации
и старайтесь ограничивать вредное
воздействие за счет частых перерывов
в работе.
• За вентиляционными отверстия
в основном находятся движущиеся
детали, поэтому те же меры
предосторожности относятся
и к ним. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут быть
захвачены движущимися деталями.
Остаточные риски
При использовании сверла присутствуют
следующие риски:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися или горячими деталями
инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
оснастки.
– Риск здоровью, вызываемый вдыханием
пыли, которая образуется при работе
с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (j), в котором также указывается
год производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом
и аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DCB105, DCB107
и DCB112.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Во избежание получения травмы
зарядку аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DeWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте
детям играть с данным
устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT .
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный
шнур без крайней необходимости.
Использование удлинительного шнура
неподходящего типа может привести
к пожару или поражению электрическим
током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия
находятся наверху и по бокам
зарядного устройства Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
26
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 работают с ионно-литиевыми
аккумуляторами 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (g) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, непрерывно, не мигая.
Теперь батарея полностью заряжена,
и ее можно использовать или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикатор состояния зарядки–DCB105
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
температурная задержка
–– – –– –
замена аккумуляторной батареи •••••••••••
Состояние зарядки–DCB107 и DCB112
зарядка
––
––
––
––
––
полностью
заряжен
––––––––––––––––––––
температурная
задержка
––
–– ––
––––––––
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
DCB105
При слишком низкой или слишком высокой
температуре аккумулятора зарядное
устройство автоматически переходит в режим
температурной задержки. При этом зарядка
не начинается, пока аккумулятор не достигнет
нужной температуры. После того как нужный
уровень температуры будет достигнут,
устройство перейдет в режим зарядки. Данная
функция обеспечивает максимальный срок
эксплуатации аккумулятора.
DCB107, DCB112
В это время красный индикатор продолжит
мигать, а когда начнется зарядка, загорится
желтый После того, как аккумулятор остынет,
желтый индикатор потухнет, и зарядка.
ТОЛЬКО LI-ION АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ
Ионно-литиевые аккумуляторы, имеют
систему электронной защиты, которая
защищает аккумуляторы от перегрузки,
перегревания или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем
случае не разбирайте батареи.
При наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте
батарею и не подвергайте ее
ударам или другим повреждениям.
Не используйте батарею или
зарядное устройство после
удара, падения или получения
каких-либо других повреждений
(например, после того, как ее
проткнули гвоздем, ударили
молотком или наступили на
нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(Li Ion) батарей
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте
это место водой с мылом. При
попадании содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Содержимое батареи
может воспламениться при
попадании искр или огня.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см
Технические характеристики.
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Аккумуляторная батарея
Батарея неисправна.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Температурная задержка.
DCD731 и DCD734 работают от батарей на
14,4 В.
DCD771 и DCD776 работают от батарей на
18 В
Можно использовать аккумуляторыThe
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 or DCB185 .
Подробную информацию см. в Технических
характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
28
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Дрель/шуруповерт или 1 дрель/шуруповерт/
ударная дрель
1 Зарядное устройство
1 Ионно-литиевый аккумулятор (модели C1,
D1, M1, P1, S1)
2 Ионно-литиевые аккумуляторы (модели C2,
D2, M2, P2, S2 .)
3 Ионно-литиевые аккумуляторы (модели C3,
D3, M3, P3, S3 .)
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка изменения направления вращения
с. Кольцо установки крутящего момента
d. Переключатель передач
e. Рабочая подсветка
f. Быстрозажимной патрон
g. Аккумуляторная батарея
h. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
i. Основная ручка
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные дрели/шуруповерты/перфораторы
предназначены для профессионального
сверления и откручивания/закручивания
резьбового крепежа.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные дрели/шуруповерты/перфораторы
являются профессиональными
инструментами.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель предназначен для
работы только с одним напряжением
сети. Необходимо обязательно убедиться
в том, что напряжение источника питания
соответствует указанному на шильдике
устройства. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DeWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Соединенного
Королевства и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (g) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 2).
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
Использование кабеля-удлинителя
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ОСТОРОЖНО: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT .
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке
и регулировке необходимо
извлечь батарею. Каждый
раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
30
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (h)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (k).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите
выключатель (a). Чтобы выключить
инструмент, отпустите выключатель. Ваш
инструмент оснащен тормозом. Патрон
останавливается сразу же после полного
отпускания выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянное использование
в режиме переменной скорости не
рекомендуется. Это может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к повреждению выключателя и поэтому не
допускается.
Кнопка изменения направления вращения (рис. 1)
Кнопка изменения направления вращения
(b) определяет направление вращения
инструмента, а также используется для
блокировки инструмента.
Для установки вращения по часовой стрелке
отпустите курковый выключатель и нажмите
кнопку изменения направления вращения на
правой стороне инструмента.
Для установки реверсивного направления
вращения нажмите кнопку изменения
направления вращения на левой стороне
инструмента.
Центральное положение кнопки управления
блокирует инструмент в выключенном
положении. При изменении положения кнопки
управления курковый выключатель должен
быть отпущен.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе в первый раз
после смены направления вращения может
быть слышен щелчок. Это нормальное
явление и не указывает на неисправность.
Кольцо регулировки момента (рис. 1)
Данный инструмент оснащен регулируемым
механизмом настройки момента для
закручивания/откручивания ряда крепежных
деталей разной формы и размера,
а некоторые модели оснащены также
ударным механизмом для сверления в бетоне
и кирпичной кладке. Это кольцо имеет
числовую маркировку (c), значок насадки
дрели, а некоторые модели, также имеют
значок молотка. Эти числа используются
для настройки нужного значения крутящего
момента. Чем больше число на ободке
кольца, тем больше крутящий момент, и тем
большего размера детали он позволяет
закручивать. Для выбора нужного числа,
поворачивайте кольцо до тех пор, пока
нужный номер не совместится со стрелкой.
Двухдиапазонная передача
(рис. 1)
Двойной диапазон передач данного дрели/
шуруповерта обеспечивает более широкие
возможности переключения передач.
1. Для работы на 1 передаче (самый
высокий крутящий момент) выключите
инструмент и дождитесь его остановки.
Переместите переключатель передач (d)
вперед (по направлению к зажимному
патрону).
2. Для работы на 2 передаче (самый
высокий крутящий момент) выключите
инструмент и дождитесь его остановки.
Сдвиньте переключатель скоростей назад
(от патрона).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте передачи
на работающем инструменте. Перед
сменой скоростей необходимо дождаться
полной остановки инструмента. В случае
затрудненного переключения передач,
убедитесь в том, что двухдиапазонный
переключатель передач сдвинут до конца
вперед либо сдвинут до конца назад.
Рабочая подсветка (рис. 1)
Прямо над выключателем (e) находится
лампа для подсветки (g). Она включается
автоматически при нажатом выключателя.
Когда спусковой курок инструмента
отпускается, рабочая подсветка будет гореть
еще 20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка предназначена для
освещения рабочей поверхности и не может
использоваться в качестве фонаря.
Бесключевой однощелевой
патрон (рис. 7–9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
пытайтесь затягивать сверла
дрели (или любую другую
оснастку), удерживая патрон
и включая инструмент. Это
может привести к повреждению
патрона и травме. Всегда
отпускайте пусковой
выключатель и отключайте
инструмент от сети при замене
оснастки.
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы необходимо убедиться
в том, что насадка прочно
закреплена. Недостаточно прочно
закрепленная насадка может
выскользнуть из инструмента
и привести к травме.
Данный инструмент оснащен
быстрозажимным патроном (f) с одной
вращающейся втулкой, позволяющей
работать с патроном одной рукой. Для
установки насадок или других дополнительных
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежностей выполните следующие
шаги.
1. Выключите инструмент и отсоедините его
от сети.
2. Возьмите черную втулку патрона одной
рукой. Поворачивайте втулку против
часовой стрелки до тех пор, чтобы
установить в нее нужную насадку.
3. Вставьте насадку в патрон
приблизительно на 19 мм (3/4”)
и надежно затяните ее, поворачивая
втулку патрона по часовой стрелке,
придерживая инструмент другой рукой.
Данный инструмент оснащен механизмом
автоматической блокировки шпинделя.
Таким образом, вы сможете открывать
и закрывать патрон одной рукой.
Для максимально эффективного затягивания
патрона удерживайте одной рукой втулку,
а другой рукой - инструмент.
Чтобы снять оснастку, повторите шаг 1 и 2.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во
избежании риска получения
серьезных травм, ВСЕГДА
правильно держите инструмент
как показано на рисунке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Во избежании риска
получения серьезных
травм, всегда крепко
держите инструмент,
предупреждая внезапную
резкую отдачу.
32
При правильном положении рук одна рука
находится на дрели, как показано на рисунке,
а вторая рука на основной ручке (i).
Завинчивание (рис. 4)
1. Выберите нужное сочетание скорости
и момента на двухдиапазонном
переключателе.
2. Установите кольцо регулировки момента
(с) в нужное положение. Чем меньше
значение, тем меньше крутящий момент.
чем выше значение, тем выше крутящий
момент.
3. Вставьте в патрон нужную насадку
для крепежных элементов - так же, как
и любую другую насадку.
4. Сделайте пробные отверстия на ненужном
материале или в незаметных местах,
чтобы определить правильное положение
муфты сцепления.
5. Всегда начинайте работать с ни зким
значением момента, постепенно
увеличивая его, чтобы избежать
повреждения заготовки или крепежных
элементов.
Сверление (рис. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения серьезных
травм, выключайте инструмент
и отключайте его от сети
перед тем, как выполнять какиелибо регулировки или снимать/
устанавливать принадлежности
или оснастку.
ОСТОРОЖНО: Во избежании
травмы, ВСЕГДА надежно
закрепляйте заготовку. При
сверлении тонкого материала
используйте деревянную подложку
во избежание повреждения
материала.
1. Поверните кольцо (c) таким образом,
установив его на значок перфоратора.
2. Выберите нужное сочетание скорости
и момента на переключателе скорости.
3. Для работы по ДЕРЕВУиспользуйте
спиральные сверла, перовые сверла,
шнековые буры или цифенборы. Для
работы по МЕТАЛЛУ используйте
быстрорежущие стальные сверла или
кольцевые пилы. При сверлении металла
используйте смазочно-охлаждающую
РУССКИЙ ЯЗЫК
жидкость. Исключение составляют чугун
и латунь - их следует сверлить сухими.
4. Всегда прилагайте усилие параллельно
насадке. Прилагайте усилия, достаточные
для работы сверла, но не прилагайте
чрезмерных усилий во избежание
заглохания двигателя или деформации
насадки.
5. Крепко держите инструмент двумя
руками, контролируя сверление. Если
данная модель не имеет дополнительной
рукоятки, одной рукой держите дрель за
рукоятку, а другой рукой - за батарею.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае
перегрузки дрель может
остановится, что может
привести к непредвиденной
отдаче. Необходимо всегда
быть готовым к этой ситуации.
Прочно удерживайте дрель, чтобы
сохранять управление в случае
закручивания и избежать травмы.
6. ЕСЛИ ДРЕЛЬ ЗАХЛОХЛА, как
правило, это следствие перегрузки или
неправильной эксплуатации. В этом
случае,НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките оснастку
и определите причину останова. НЕ
ПЫТАЙТЕСЬ ВКЛЮЧИТЬ ЗАГЛОХШУЮ
ДРЕЛЬ ПУТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
НАЖАТИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ — ЭТО
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
ИНСТРУМЕНТА.
7. Чтобы снизить риск заклинивания
инструмента или пробивания материала
насквозь, необходимо уменьшить
давление на дрель и остановить оснастку
в нужной части отверстия.
8. Не выключайте двигатель при извлечении
оснастки из высверленного отверстия. Это
поможет предотвратить его зажатие.
9. При использовании дрелей
с регулируемой частотой вращения
нет необходимости кернить точку
высверливания. При высверливании
отверстия, начинайте работать на низких
оборотах, постепенно увеличивая их,
нажимая переключатель сильнее, когда
глубина отверстия будет достаточной для
того, чтобы сверло не соскальзывало.
Ударное сверление (рис. 6)
ТОЛЬКО ДЛЯ DCD776
1. Поверните кольцо (c) таким образом,
установив его на значок перфоратора.
2. Установите высокую скорость, сдвинув
переключатель назад (в обратную сторону
от патрона).
ВАЖНО: Используйте только насадки
с твердосплавными режущими
пластинами или насадки для работы по
бетону и кирпичной кладке.
3. При сверлении не прилагайте чрезмерных
усилий, они должны быть достаточными
для того, чтобы избежать слишком
сильных колебаний дрели и смещения
насадки. Слишком большие усилия
приводят к замедлению скорости
сверления, перегреву инструмента,
а также снижают эффективность работы.
4. При высверливании отверстий держите
дрель под нужным углом по отношению
к заготовке. Во время сверления не
оказывайте боковое давление на насадку,
это может привести к забиванию желобков
сверла и снижению скорости работы.
5. Если скорость ударной дрели начинает
снижаться при высверливании глубоких
отверстий, частично извлеките насадку из
отверстия при работающем инструменте,
чтобы очистить отверстие от частиц
материала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие умеренного
и равномерного потока частиц из отверстия
указывает на то, что скорость сверления
выбрана правильно.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАШ ИНСТРУМЕНТ DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Дополнительные принадлежности
ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Обратитесь к своему продавцу для получения
соответствующих принадлежностей.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ОСТОРОЖНО. Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
34
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИЕМ
НА УТИЛИЗАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ DeWALT по окончании
срока их службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
РУССКИЙ ЯЗЫК
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00268807 - 26-06-2015
35
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
38
39
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising