DW03101 | DeWalt DW03101 LASER DISTANCE METER instruction manual

Tartalomjegyzék
A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Kijelző - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Elemek behelyezése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Műveletek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Be- és kikapcsolás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Törlés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Üzenetkódok- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány - - - - - - - - - - - 4
Többfunkciós végdarab - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Távolság mértékegységének beállítása - - - - - - - - - - - 5
Hajlás mértékegységének beállítása - - - - - - - - - - - - - 5
Időzítő (automatikus kioldás) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Hangjelzés be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Megvilágítás be- és kikapcsolása - - - - - - - - - - - - - - - 6
Mérési funkciók - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Egyszeri távolságmérés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Folyamatos / minimum-maximum mérés - - - - - - - - - - 7
Hozzáad / Kivon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Terület - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Térfogat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Háromszög területe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Pitagorasz (2 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pitagorasz (3 pont) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
Pitagorasz (részmagasság) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Kitűzés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Intelligens vízszintes mód - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Magasság nyomon követése - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Vízszintbe állás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Memória (20 utolsó kijelzett érték)- - - - - - - - - - - - - - 15
HU
Memória törlése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15
Kalibrálás
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16
Hajlásérzékelő kalibrálása (Hajláskalibrálás) - - - - - -16
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17
Üzenetkódok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Karbantartás
Garancia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Biztonsági előírások
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Felelősségvállalás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18
Megengedett használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Tiltott használat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Használat közbeni veszélyek - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Használati körülmények - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Ártalmatlanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - - - - - - - -19
Lézerosztály - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
Címkék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -20
DeWalt jótállási feltételek
Dewalt DW03101
- - - - - - - - - - - - - -21
1
HU A műszer beállítása
Bevezetés
Áttekintés
A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a
biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.
A termékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az
összes felhasználó megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Kijelző
A szimbólumok jelentése:
 FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely halált vagy súlyos sérülést okozhat.
Be / Mérés
Időzítő
 FIGYELEM
Olyan veszélyhelyzetet vagy akaratlan használati módot jelez,
amely kisebb sérülést, illetve jelentős anyagi, pénzügyi vagy
környezeti kárt okozhat.
Olyan fontos tudnivaló, amelynek betartása a műszer
szakszerű és hatékony kezeléséhez elengedhetetlen.
i
Törlés / Ki
Mértékegységek /
Memória
Pitagorasz /
Kitűzés
Terület /
Térfogat /
Háromszög
területe
Összeadás
Intelligens
vízszintes
mód /
Magasság
nyomon
követése /
Hajlásmérés
2
Dewalt DW03101
Kivonás
DW03101
Vonatkoztatási pont
A műszer beállítása
Kijelző
Terület /
Térfogat
Kitűzés
Vonatkoztatási pont
HU
Elemek behelyezése
Elem
i
Időzítő
Memória
A megbízhatóság
növelése érdekében ne használjon cink-szén
elemeket.
Cserélje ki az elemeket, ha az elem
szimbólum villog.
Kerület
Szög
Fal területe
Közvetett
magasság
Pitagorasz
Vízszintes mérés
Min./max.
mérése
Hozzáadás /
Kivonás
Mértékegységek
2. eredmény
Fő kijelzősor
Dewalt DW03101
3
HU Műveletek
Be- és kikapcsolás
Törlés
i
2s
A készülék kikapcsol.
A bekapcsológombot 2 másodpercig lenyomva
tartva elindul a folyamatos mérési
mód. Ha 180 másodpercig egyetlen gombot sem
nyomnak le, a készülék automatikusan kikapcsol.
Üzenetkódok
1x
Utolsó művelet
visszavonása.
2x
A jelenlegi funkció
elhagyása, visszatérés az alapértelmezett működési
módhoz.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az információs ikon, akkor kövesse az „Üzenetkódok”
részben leírt utasításokat.
Példa:
Vonatkoztatási pont beállítása / állvány
1
2
A távolságot ettől
kezdve az állványmenettől számítva méri.
A távolságot a készülék felső részétől számítva méri.
3
A távolságot a készülék alsó részétől számítva méri (normál beállítás).
4
Dewalt DW03101
Műveletek
Többfunkciós végdarab
HU
i
Távolság mértékegységének beállítása
A műszer a végdarabot állását
automatikusan
felismeri, és ennek megfelelően módosítja a
távolságmérés
kezdőpontját.
Hajlás mértékegységének beállítása
Váltás a következő
mértékegységek
között:
Váltás a következő
mértékegységek
között:
2s
2 s-ig egyszerre
0.000 m 0.00 ft
0.0000 m 0'00" 1/32
0.00 m
0.00 in
0 in 1/32
180 °
0.0 %
Időzítő (automatikus kioldás)
1
i
2
s
Automatikus kioldás késleltetésének beállítása
(max. 60 s, normál
beállítás 5 s)
Ha a lézer aktiválva van, akkor a gomb
elengedése után a kijelzőn a mérésig
hátralevő másodpercek visszaszámlálása látható. A késleltetett kioldást a
célzás pontosságának növelése érdekében célszerű alkalmazni, pl. nagyobb
távolságok esetén. Ezzel megelőzhető, hogy a mérés gomb lenyomásakor
a műszer elmozduljon.
Dewalt DW03101
5
HU Műveletek
Hangjelzés be- és kikapcsolása
2 s-ig
egyszerre
6
Megvilágítás be- és kikapcsolása
2 s-ig
egyszerre
Dewalt DW03101
Mérési funkciók
Egyszeri távolságmérés
1
HU
2
i
3
8.532 m
Irányítsa a lézert a célpontra.
Célfelületek: Mérési hiba következhet be, ha a felület színtelen folyadék, üveg,
polisztirénhab vagy félig áteresztő anyag, vagy ha tükörfényes felületre céloznak.
Sötét felületeknél a mérési idő
hosszabb lesz.
Folyamatos / minimum-maximum mérés
min.
1
Megjelenik a minimális és maximális távolság (min, max). A fő kijelzősor az utoljára mért értéket
3
mutatja.
max.
2
2s
Folyamatos / minimum-maximum mérés leállítása.
Helyiségek átlós távolságának (maximális értékek) vagy vízszintes távolságának (minimális értékek) meghatározására.
8.532 m
Hozzáad / Kivon
1
2
7.332 m
i
3
A következő mérés hozzáadódik
az előzőhöz.
A következő mérés levonódik az
előzőből.
5.5I5 m
Az eredmény a fő kijelzősorban
látható, a mért érték pedig felette. Ez az eljárás szükség
esetén megismételhető.
Ugyanez az eljárás használható területek vagy térfogatok
hozzáadására és kivonására.
I2.847 m
Dewalt DW03101
7
HU Mérési funkciók
Terület
1x
1
2
3
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
4
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
6
2s
8
19.823 m
Kerület
24.352 m
Terület
2
i
5
Dewalt DW03101
24.352 m
2
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért érték pedig
felette.
Mérési funkciók
Térfogat
HU
2x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
i
7
78.694 m
3
Az eredmény a
fő kijelzősorban
látható, a mért 8
érték pedig felette.
5
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
2s
80.208 m
208.703 m
78.694 m
6
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Kerület
2
3
Fal területe
Térfogat
Dewalt DW03101
9
HU Mérési funkciók
Háromszög területe
3x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
a második célpontra.
Irányítsa a lézert
az első célpontra.
7
8
2s
24.352 m
10
2
5
40.8 °
33.852 m
24.352 m
2
Az első két mérés vonala által bezárt szög
Kerület
Háromszög területe
Dewalt DW03101
6
Irányítsa a lézert
a harmadik célpontra.
Mérési funkciók
Pitagorasz (2 pont)
HU
1x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
merőlegesen az
alsó célpontra.
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
i
5
8.294 m
Az eredmény a fő kijelzősorban látható,
a mért távolság pedig felette. Ha a mérés gombot ennél a
funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor automatikusan
bekapcsol a Minimum vagy maximum
mérés.
Pitagorasz (3 pont)
2x
1
2
3
4
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
Irányítsa a lézert
a merőlegesen
látható célpontra.
i
7
5
6
Irányítsa a lézert az alsó
célpontra.
Az eredmény a fő kijelzősorban
látható, a mért távolság pedig felette.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja,
akkor automatikusan bekapcsol a
Minimum vagy maximum mérés.
8.294 m
Dewalt DW03101
11
HU Mérési funkciók
Pitagorasz (részmagasság)
3x
1
2
3
Irányítsa a lézert
a felső célpontra.
5
Irányítsa a lézert
a 2. célpontra.
i
7
4
Az eredmény a fő kijelzősorban látható, a mért távolság pedig felette.
Ha a mérés gombot ennél a funkciónál 2 másodpercig lenyomja, akkor automatikusan bekapcsol a
Minimum vagy maximum mérés.
2.602 m
12
Dewalt DW03101
6
Irányítsa a lézert
a merőlegesen
látható célpontra.
Mérési funkciók
Kitűzés
HU
4x
1
2
1
2
3
3
1.000 m
Mozgassa a műszert lassan a kitűzési vonal
mentén. A műszeren leolvasható a következő
kitűzési pont távolsága.
4
Érték beállítása.
Az érték jóváhagyása és a mérés megkezdése.
0.625 m
i
0.625 m
0.240 m
A következő
0,625 m távolságig
0,24 m hiányzik.
Amikor közeledik a kitűzési
ponthoz (a távolság kisebb,
mint 0,1 m), a műszer hangjelzést ad.
A funkció a CLEAR/OFF (törlés/ki) gomb lenyomásával
megszakítható.
Intelligens vízszintes mód
1x
2
i
3
Irányítsa a lézert
a célpontra.
24.3 °
0.032 m
4.827 m
α
y
z
Dewalt DW03101
y
1
z
A vízszintes
mérés kikapcsolásához
nyomja meg
újra a gombot.
(360°-ig és ±10° keresztirányú
dőlésig)
13
HU Mérési funkciók
Magasság nyomon követése
i
Ez a funkció folyamatosan megjeleníti a magasságot, miközben a
műszert az állványon elfordítja.
Nincs szükség 2. távolság mérésére, mivel csak a szöget méri automatikusan.
2x
1
h3
h2
2
3
4
x
Irányítsa a lézert a felső célpontokra, és a szög/magasság nyomon
követése automatikusan elindul.
Irányítsa a lézert
az alsó célpontra.
h3
h2
6.932 m
30.2 °
x
9.827 m
y
i
h1
y
5
h1
= Nyomon követett
szög
= Nyomon követett magasság, ha a műszert
az állványon elfordítja
A nyomon követett magasság (y) 90°-ot
zár be az először megcélzott ponttal (x).
x
6
Leállítja a magasság nyomon követését, és megjeleníti az utoljára mért értéket.
Vízszintbe állás
i
Ez a funkció folyamatosan megjeleníti a műszer hajlását. ±5° hajlástól
kezdve a műszer ismétlődő hangjelzést ad. Minél inkább közeledik a 0°
értékhez, annál szaporább a jelzés.
A ±0,3° hajlás elérésekor a hangjelzés folyamatosra vált.
3x
1
2
Helyezze a műszert a vízszintbe állítandó tárgyra.
14
Dewalt DW03101
8.7 °
A hajlás értéke megjelenik a
kijelzőn
(±180° tartományban).
Mérési funkciók
Memória (20 utolsó kijelzett érték)
Memória törlése
1
3
HU
2
2s
20
8.294 m
A 20 utolsó kijelzett érték megjelenítése.
20
8.294 m
Az 20 utolsó kijelzett érték léptetése.
Dewalt DW03101
A fő kijelzősorban látható érték
felhasználható
további számításokhoz.
2 s-ig egyszerre
A memória teljesen törlődik.
15
HU Kalibrálás
Hajlásérzékelő kalibrálása (Hajláskalibrálás)
1
2
3
2 s-ig
egyszerre
Helyezze a műszert egy teljesen lapos
felületre.
4
180°
5
6
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
7
Fordítsa meg a műszert, és helyezze
ismét egy teljesen vízszintes felületre.
8
180°
Fordítsa el a műszert vízszintesen
180°-kal, és helyezze ismét egy teljesen vízszintes felületre.
16
Dewalt DW03101
9
i
2 másodperc után a
műszer visszaáll normál
üzemmódba.
Műszaki adatok
HU
Távolságmérés
Tipikus mérési tűréshatár*
± 1,0 mm ***
Maximális mérési tűréshatár**
± 2,0 mm ***
Céltábla tartománya
100 m
Tipikus mérési tartomány*
80 m
Mérési tartomány kedvezőtlen körülmények
között ****
60 m
Legkisebb kijelzett
mennyiség
0,1 mm
Lézerpont átmérője
(távolság esetén)
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
Hajlásmérés
Mérési tűréshatár a lézersugárhoz*****
± 0.2°
Mérési tűréshatár a
házhoz*****
± 0.2°
Hatótávolság
360°
Általános adatok
Lézerosztály
Lézertípus
Nyalábdivergencia
Impulzushossz
Védettségi osztály
Automatikus lézerkikapcsolás
Műszer aut. kikapcsolása
Elem élettartama (2 x AAA)
Méretek (M x H x Sz)
2
635 nm, < 1 mW
0,16 x 0,6 mrad
0,2 x 10-9s – 0,8 x 10-9s
IP54 (por és fröccsenő
víz ellen védett)
90 s után
* a cél 100%-os fényvisszaverő képessége (fehérre
festett fal), gyenge háttérvilágítás, 25 ºC hőmérséklet
esetén
** a cél 10–500%-os fényvisszaverő képessége, erős
háttérvilágítás, –10 ºC és +50 ºC közötti hőmérséklet
esetén
*** A tűrés 0.05 m és 10 m közötti távolságra vonatkozik, 95%-os megbízhatósággal. A maximális tűréshatár 10 m és 30 m között 0.1 mm/m, 30 m felett pedig
0.2 mm/m
**** a cél 100%-os fényvisszaverő képessége, és
30 000 lux körüli háttérvilágítás esetén
***** felhasználói kalibrálás után. További szögeltérés
+/- 0,01° lehet fokonként, +/-45°-ig mindegyik körnegyedben. Szobahőmérséklet esetén érvényes. A
teljes üzemi hőmérsékleti tartományban a maximális
eltérés +/- 0,1°-kal nagyobb.
i
A pontos közvetett mérés érdekében
állvány használata javasolt. A pontos
hajlásmérés érdekében a keresztirányú dőlés kerülendő.
Funkciók
Távolságmérés
igen
Min./max. mérése
igen
Folyamatos mérés
igen
Kitűzés
igen
Hozzáadás/Kivonás
igen
Terület
igen
Térfogat
igen
Pitagorasz
2 pontos, 3 pontos,
részmagasság
Intelligens vízszintes mód /
Közvetett magasság
igen
Magasság nyomon követése
igen
Szintezés
igen
Memória
20 kijelzett
Hangjelzés
igen
Megvilágított kijelző
igen
Többfunkciós végdarab
igen
180 s után
5000 mérésig
125,2 x 58 x 32,6 mm
Súly (elemmel)
Hőmérsékleti határok:
- Tárolás
154 g
- Üzemelés
–10–50 °C
–25–70 °C
Dewalt DW03101
17
HU Üzenetkódok
Karbantartás
Ha az Error (Hiba) üzenet a műszer ismé- • Nedves, puha kendővel tisztítsa meg a
telt ki- és bekapcsolása után sem tűnik el,
készüléket.
forduljon a forgalmazóhoz.
• A készüléket soha ne merítse vízbe.
Ha egy szám kíséretében megjelenik az
• Soha ne használjon agresszív tisztítóInFo üzenet, akkor nyomja meg a Clear
szereket vagy oldatokat.
(Törlés) gombot, és kövesse az alábbi
Garancia
utasításokat:
18
Szá
m
Ok
Javítás
156
A keresztirányú
dőlés nagyobb,
mint 10°
A műszert keresztirányú dőlés nélkül
tartsa.
162
Kalibrálási hiba
Ügyeljen arra, hogy a
műszert teljesen
vízszintes és lapos felületre helyezze. Ismételje meg a kalibrálást.
Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a
forgalmazóhoz.
204
Számítási hiba
Végezze el a mérést
újra.
252
A hőmérséklet túl
magas
Várja meg, amíg a
műszer lehűl.
253
A hőmérséklet túl
alacsony
Melegítse fel a műszert.
255
A mérőjel túl
gyenge, a mérési
idő túl hosszú
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
256
A mérőjel túl erős
Módosítsa a célfelületet
(pl. fehér papír).
257
Túl sok a háttérfény Árnyékolja a célterületet.
258
A mérés a mérési
tartományon kívül
esik
Helyesbítse a tartományt.
260
A lézersugár
megszakadt
Ismételje meg a
mérést.
Biztonsági előírások
A készülékért felelős személynek biztosítani kell, hogy az összes felhasználó
megértse és betartsa ezeket az utasításokat.
Felelősségvállalás
Az eredeti berendezés gyártójának
felelőssége:
Európa:
Európa:
• 30 napos kockázatmentes elégedettségi DEWALT
garancia
D-65510 Idstein, Germany
• Egyéves ingyenes szervizszolgáltatás
www.2helpU.com
• Egyéves teljes körű garancia
www.dewalt.eu
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen található: www.2helpU.com.
Észak-Amerika:
Észak-Amerika:
DEWALT Industrial Tool Co.
• Hároméves korlátozott garancia
Baltimore, MD21286, USA
• Egyéves ingyenes szervizszolgáltatás
Szerviz telefonszáma: 1-800-4-DEWALT.
• 90 napos pénz-visszafizetési garancia
www.dewalt.com
Bővebb tájékoztatás a következő webhelyen található: www.dewalt.com.
A fenti cég a felelős az általa gyártott
terméknek a Használati útmutatóval
együtt történő biztonságos szállításáért,
de nem felelős a külső gyártók által előállított kiegészítőkért.
A műszer felügyeletével megbízott
személy felelőssége:
• A termék biztonsági előírásainak és
használati utasításának megértése.
• A helyi baleset-megelőzési szabályok
tökéletes ismerete.
• Mindig ügyelni kell arra, hogy a készülékhez illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
Dewalt DW03101
Biztonsági előírások
HU
Megengedett használat
Használat közbeni veszélyek
Ártalmatlanítás
• távolságmérés
• hajlásmérés
 FIGYELMEZTETÉS
 FIGYELEM
Tiltott használat
• az útmutató ismerete nélküli használat
• a megadott határokon túli használat
• a biztonsági rendszerek kiiktatása, a
figyelmeztető matricák eltávolítása
• a műszer szerszámmal (pl. csavarhúzóval) való kinyitása
• a termék átalakítása, módosítása
• más gyártótól származó kiegészítők
egyértelmű engedély nélküli használata
• mások szándékos elvakítása
• nem elég körültekintő használat (pl.
forgalmas úton vagy építési területen
történő mérésnél)
• szándékos vagy felelőtlen magatartás
állványzaton, létrán, működő gép vagy
burkolat nélküli gépegység közelében
• a Napba történő célzás
Ha a műszert leejtették, nem megfelelően
használták vagy átalakították, hibás mérés
történhet. Végezzen időnként ellenőrző
méréseket.
Különösen azt követően végezze el
ezeket, ha a műszert nem az előírt módon
használták, illetve a fontos mérések előtt,
alatt és után.
 FIGYELEM
Soha ne próbálkozzon önállóan a termék
javításával. A termék sérülése esetén
lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék olyan módosítása nyomán,
amely nem lett előzetesen jóváhagyva
írásban, a felhasználó jogosulatlanná
válhat a készülék használatára.
Használati körülmények
Lásd a „Műszaki adatok” című részt.
A készülék emberi tartózkodásra
alkalmas környezetben való használatra készült. Robbanásveszélyes vagy
agresszív környezetben nem használható.
i
Dewalt DW03101
A lemerült elemeket tilos a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. Kímélje a
környezetet, és vigye az elemeket a kijelölt
gyűjtőhelyre.
A terméket tilos a háztartási hulladékkal
együtt kidobni.
A készülék ártalmatlanítását az
érvényes jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.
Tartsa be az országos és helyi
előírásokat.
A termékre vonatkozó kezelési és hulladékkezelési tájékoztatók letölthetők a
honlapunkról.
Elektromágneses összeférhetőség
(EMC)
 FIGYELMEZTETÉS
A készülék megfelel az érvényben levő
szabványok és törvények legszigorúbb
előírásainak.
Ennek ellenére nem lehet teljesen kizárni
annak a lehetőségét, hogy megzavarja
valamilyen másik készülék működését.
19
HU Biztonsági előírások
Lézerosztály
Címkék
a
A készülék látható lézersugarat bocsát ki:
Ez a 2. lézerosztályú termék megfelel a
következőknek:
• IEC60825-1 : 2007 „Lézertermékek
sugárvédelme”
a
2. lézerosztályú termékek:
Ne nézzen a lézersugárba, és ne irányítsa
mások felé! A szem ösztönösen védeRagassza fel a magyar nyelvű lézermatkezik, és hunyorít.
ricát (a).
 FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes lehet a lézersugárba optikai
eszközzel (szemüveg, távcső) belenézni.
 FIGYELEM
A lézersugárba nézés veszélyes lehet a
szemre.
20
Dewalt DW03101
DeWalt jótállási feltételek
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap jótállást
vállalunk.
HU
d)
e)
1)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi kellék- és
term
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért
b) !
"#
tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését,
típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
$
% "#
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
' "* + +# olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási
$ él a jótállási
+
jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
* 6 %
$
"$# álytalan kiállítása vagy a
fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy
ügyintézés érdekében, mert a sze $ megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
c) 7+
$
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2)
3)
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
; '*
;
kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
; természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így
$$= ;+ ;
% * jtószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) '
;
>
d) $ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
+
ül a
javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük a
jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen
bejelenteni.
a) Nem számít be *
;
használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a
'
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlá"#
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen
+ ; ; sználatot akadályozó
% $;$
f)
4)
$
* ' $
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása
;
felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy
visszafizetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a
hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól
számított két év elteltéig (termékszavatosság).
% $ ja
"#$
?@
%
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a
javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
$
%
x
a hiba okát és a kijavítás módját;
x
$ %
x
+%
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
7
- választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
;
+$ kijavításra.
C
$ + kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
$ "
*
;
*
feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
E
$$
azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által
elvárható rendeltetésére figyelemmel - érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black&Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
!"
#
$
deményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DU
"
# 3 munkanapon túl, de 30
naptári napon belül $ szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási
; – kérésére – azt
azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
?Z
%
térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz felhasznált, a
% ; miatt kicserélt alkatrészek árát kell megfizetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
MAGYAR
&
!
"
Keresked+=
…………………………………………………….……………………
A fogyasztási cikk megnevezése: ……………………...………………
&
"
'
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A k+%
=
…………………………………………………………P.H.
aláírás
Típusa: …………………………………………………………………
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: ………………………………………………………..
+'%
=]]]]]]]]]]
[$ és a termék $
ának
…………………………………………..
dátuma: …………………………………………………...……………
fogyasztó aláírása
…………………………………………………………P.H.
aláírás
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
%
=]]]]…….…………………………………..
%
=]]]]…….…………………………………..
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
.……………...………………………………..………………..
.……………...………………………………..………………..
$
%
=
$
%
=
………………….…………...………...……………………….
………………….…………...………...……………………….
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel
%
=]]]]…….…………………………………..
%
=]]]]…….…………………………………..
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
.……………...………………………………..………………..
.……………...………………………………..………………..
$
%
=
$
%
=
………………….…………...………...……………………….
………………….…………...………...……………………….
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
^"
'
$#
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
………………...…………………………………………..P.H.
aláírás
Dewalt DW03101
21
HU DeWalt jótállási feltételek
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
miesiĊcy
mesiacov
CZ
H
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
22
Aláírás
PL
Dewalt DW03101
Podpis
Download PDF

advertising