DC970K | DeWalt DC970K C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

370001-04 LT
DC970
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
6
4
5
3
2
1
8
7
9
9
10
12
11
A
3
B
14
4
C
4
D
3
1
2
E
F
G
5
LIETUVIŲ
MAŞINĂ DE GĂURIT/ÎNŞURUBAT CU
ACUMULATOR DC970
Felicitări!
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Aţi ales o unealtă electrică DEWALT. Anii de
experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase
în ceea ce priveşte produsul fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Specificaţii tehnice
V
DC970
18
1
Tensiune
Tip
Turaţie în gol
viteza I
viteza II
Cuplu max. de strângere
Capacitate mandrină
Capacitate max. de găurire în oţel/lemn
Greutate (fără acumulator)
min-1
min-1
Nm
mm
mm
kg
0 - 450
0 - 1500
44
13
13/38
1,64
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Găurire în metal
Valoarea nivelului vibraţiilor
m/s²
< 2,5
ah,D =
Marjă K =
m/s²
1,5
Înşurubare cu percuţie
Valoarea nivelului vibraţiilor
m/s²
< 2,5
ah =
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
6
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
V
Ah
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Vc.a.
Tip acumulator
Timp aprox. de încărcare min
Greutate
kg
DE9098
NiCd
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(acumulatori 1,3 Ah)
0,4
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
3 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
LIETUVIŲ
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea corporala
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DC970
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
28.06.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc
sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dumneavoastră este în contact cu
suprafeţele împământate sau legate la
masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
7
LIETUVIŲ
f)
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
8
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia
dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g) Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei
poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de găurit
•
•
•
•
Purtaţi căşti de protecţie pentru urechi.
Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în
care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de
alimentare. Contactul accesoriului cu
un cablu sub tensiune poate determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice sub
tensiune şi poate cauza electrocutarea
operatorului.
Utilizaţi cleşti sau altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa
de prelucrat pe o platformă stabilă.
Susţinerea piesei de prelucrat în mână sau
sprijinită pe corp este instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de găurire pot determina
•
•
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Burghiele şi uneltele devin fierbinţi în
timpul utilizării. Purtaţi mănuşi atunci când
le atingeţi.
Păstraţi mâinile uscate, curate, lipsite de
ulei şi unsoare. Se recomandă utilizarea
mănuşilor de cauciuc. Astfel se va permite
un control mai bun asupra uneltei.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
maşinilor de găurit:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriilor.
– Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
lemnului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de vătămări fizice datorat utilizării
prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa
carcasei ce formează articulaţia de montaj dintre
unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DE9116.
9
LIETUVIŲ
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
acesta, de pe acumulator şi de pe produsul cu
acumulator.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în contact cu obiecte conductibile. Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce poate
bloca fantele de aerisire şi poate conduce
la o căldură internă excesivă. Amplasaţi
încărcătorul într-o poziţie ferită de orice sursă
de căldură. Încărcătorul este ventilat prin
fantele din partea superioară şi din partea
inferioară a carcasei.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, vată
minerală, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
înlocuirea acestora.
• Nu operaţi staţia de încărcare dacă
a suferit o lovitură puternică, dacă a fost
scăpat sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la
un centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi staţia de încărcare;
duceţi-l la un centru de service autorizat
atunci când sunt necesare operaţii de
service sau reparaţii. Reasamblarea
incorectă poate genera risc de şoc electric,
electrocutare sau incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
• Aceste staţii de încărcare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
Încărcătoarele
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
10
Încărcătorul DE9116 acceptă acumulatori de 18 V
NiCd.
Procedura de încărcare (fig. A)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile. Pericol
de şoc electric sau electrocutare.
LIETUVIŲ
1. Conectaţi încărcătorul (11) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de încărcare.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor NiCd, încărcaţi
acumulatorul timp de minim 10 ore înainte de
prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
înlocuiţi acumulatorul
problemă
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi
automat în modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când îl
scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza acumulatorul
şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă
de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de încărcare
menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul în
atmosfere inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare in
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată să
deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
11
LIETUVIŲ
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ SPECIFICE
PENTRU ACUMULATORII NICHEL CADMIU
(NiCd)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
• Poate surveni o scurgere uşoară de lichid
din celulele acumulatorului în condiţii
extreme de utilizare sau temperatură. Acest
fapt nu indică o deteriorare.
Totuşi, în cazul în care etanşarea exterioară
este ruptă:
a. şi lichidul acumulatorului ajunge pe pielea
dvs., spălaţi imediat cu apă şi săpun timp
de câteva minute.
b. şi lichidul acumulatorului vă pătrunde în
ochi, clătiţi cu apă curată timp de cel puţin
10 minute şi consultaţi imediat medicul.
(Observaţie de natură medicală: lichidul
este o soluţie de hidroxid de potasiu cu
concentraţie de 25–35%.)
Capacul acumulatorului (fig. B)
Un capac de protecţie pentru baterie este prevăzut
pentru a acoperi contactele unui acumulator
demontat. Fără capacul de protecţie fixat, obiectele
metalice libere pot scurtcircuita contactele,
cauzând pericol de incendiu şi deteriorând
acumulatorul.
1. Scoateţi capacul de protecţie al acumulatorului
(13) înainte de a poziţiona acumulatorul (9) în
încărcător sau unealtă.
2. Poziţionaţi capacul de protecţie peste contacte
imediat după ce aţi scos acumulatorul din
încărcător sau unealtă.
AVERTISMENT: Înainte de a depozita
sau transporta un acumulator
demontat, asiguraţi-vă că respectivul
capac de protecţie al acumulatorului
este fixat pe poziţie.
Acumulatorul (fig. A)
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate pe
o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Acumulatorul se încarcă
Acumulator încărcat
Acumulator defect
Decalaj acumulator fierbinte/rece
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
Utilizaţi numai acumulatori DEWALT, alt
fel de acumulatori pot exploda, cauzând
vătămări corporale şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
DC970 funcţionează cu acumulatori de 18 volţi
(NiCd).
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Recomandări de depozitare
Nu incineraţi acumulatorii.
TIP BATERII
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
12
Încarcă acumulatori NiCd.
Consultaţi Specificaţiile tehnice pentru
timpul de încărcare.
LIETUVIŲ
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Maşină de găurit/înşurubat fără fir
8 Mâner
9 Acumulator
10 Butoane de detaşare
1 Încărcător acumulator
11 Încărcător
2 Acumulatori
12 Indicator de încărcare (roşu)
1 Cutie pentru depozitare şi transport
Dispozitiv automat de blocare a axului
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dvs. de găurit/înşurubat DC970 a fost
concepută pentru aplicaţii profesionale de găurire
şi înşurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umiditate sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
1 Comutator viteză variabilă
2 Inversor sens
3 Selector două turaţii
4 Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
5 Setări inel
6 Mandrină rapidă
7 Portburghiu
Dispozitivul automat de blocare a axului este
cuplat atunci când transmisia este oprită.
Manşonul mandrinei poate fi rotit uşor cu o mână
în timp ce cu cealaltă ţineţi unealta.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dumneavoastră DEWALT
prezintă izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
13
LIETUVIŲ
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm2; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT:
• Înainte de asamblare şi reglaj,
scoateţi întotdeauna încărcătorul.
• Opriţi întotdeauna unealta înainte
de a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
• Utilizaţi numai acumulatori şi
încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. A)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi baza uneltei cu canelura din interiorul
mânerului uneltei.
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe mâner până când
auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butoanele de detaşare (10) şi trageţi
ferm acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
Introducerea şi scoaterea burghielor (fig. A, C)
• Deschideţi mandrina rotind manşonul (14) în
sens invers acelor de ceasornic şi introduceţi
tija burghiului.
• Poziţionaţi burghiul în mandrină până la capăt
şi ridicaţi puţin înainte de a-l strânge.
• Strângeţi ferm rotind manşonul în sensul acelor
de ceasornic.
• Pentru a scoate burghiul, procedaţi în ordine
inversă.
14
Selectarea modului de funcţionare sau
reglarea cuplului de strângere (fig. D)
Inelul acestei unelte prezintă 17 poziţii pentru
reglarea cuplului de strângere, cu scopul de a se
potrivi cu dimensiunea şurubului şi cu materialul
de prelucrat. Pentru reglarea cuplului de strângere,
consultaţi secţiunea „Înşurubarea”.
• Selectaţi modul de găurire sau cuplul de
strângere aliniind simbolul sau numărul de pe
inel (4) cu indicatorul de pe carcasă.
Inversorul de sens (fig. E)
• Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi,
utilizaţi cursorul înainte/înapoi (2) conform
ilustraţiei (observaţi săgeţile de pe unealtă).
AVERTISMENT: Aşteptaţi întotdeauna
până când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
Selectorul cu două turaţii (fig. F)
Unealta dvs. este prevăzută cu un selector cu două
turaţii (3) pentru a varia raportul viteză/cuplu de
strângere.
1 viteză redusă/cuplu de strângere mare
(efectuarea găurilor mari, înşurubarea
şuruburilor)
2 viteză mare/cuplu de strângere mic
(efectuarea găurilor mai mici)
Pentru aflarea setării vitezei, consultaţi secţiunea
Specificaţii tehnice.
AVERTISMENT:
• Împingeţi întotdeauna selectorul
cu două turaţii complet înainte sau
înapoi.
• Nu schimbaţi turaţiile la viteză
maximă sau în timpul utilizării.
OPERAREA
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile
de siguranţă şi reglementările
aplicabile.
LIETUVIŲ
• Observaţi amplasarea conductelor şi
a cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. A, G)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini deasupra carcasei şi a celeilalte mâini
pe mâner (8).
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămarea.
Încărcătorul nu poate fi reparat. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
încărcătorului.
Pornirea şi oprirea (fig. A, E)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (1). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă determină
viteza uneltei.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Pentru a bloca unealta în poziţia oprit, deplasaţi
inversorul de sens (2) în poziţia centrală.
AVERTISMENT: Maşina de găurit
este prevăzută cu o frână pentru a opri
unealta de îndată ce întrerupătorul de
viteză variabilă este eliberat.
Înşurubare (fig. A)
• Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind
inversorul (2).
• Setaţi inelul (4) la poziţia 1 şi începeţi
înşurubarea (cuplu de strângere mic).
• În cazul în care mandrina se blochează prea
devreme, reglaţi inelul pentru a mări cuplul de
strângere cât este nevoie.
Găurirea (fig. A)
• Selectaţi modul de găurire utilizând inelul (4).
• Selectaţi modul de rotire înainte.
Găurirea în metal
• Folosiţi un lubrifiant pentru debitare atunci când
găuriţi metale. Excepţiile sunt fonta şi alama
care trebuie găurite uscat.
Găurirea în lemn
• Utitlizaţi tipul corespunzător de burghiu.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
15
LIETUVIŲ
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Protejarea mediului
înconjurător
• Celulele NiCd sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ШУРУПОВЕРТ
DC970
Поздравляем!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Многолетний опыт,
тщательная разработка изделий и инновации
делают компанию DEWALT одним из самых
надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Скорость без нагрузки
1ая передача
2ая передача
Макс. крутящий момент
Наибольший диаметр сверла
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
Вес (без аккумуляторной батареи)
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического
давление)
LWA (акустическое давление)
K WA (погрешность акустического
давление)
В
DC970
18
1
мин.-1
мин.-1
Нм
мм
0 - 450
0 - 1500
44
13
мм
кг
13/38
1,64
дБ(A)
76
дБ(A)
дБ(A)
3
87
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Сверление в металле
Уровень вибрации
м/сек²
< 2,5
aч,D =
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Завинчивание без удара
Уровень вибрации
aч,D =
м/сек²
< 2,5
Погрешность K =
м/сек²
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
разных операций с различной
оснасткой или при плохом
уходе, уровень вибрации может
изменится. Это может привести
к значительному увеличению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо учитывать время когда инструмент
выключен или то время, когда он
работает вхолостую. Это может
привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации
в течение всего рабочего периода.
Определите дополнительные меры
безопасности, чтобы защитить
оператора от воздействия
вибрации, такие как: наблюдение
за состоянием инструмента
и оснастки, за тем, чтобы руки
оператора не мерзли и за способом
размещения обрабатываемых
деталей.
Аккумуляторная батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
В
Емкость
Aч
Вес
кг
Зарядное устройство
Сетевое напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин
время зарядки
Вес
кг
DE9098
Никель кадмиевый
18
1,3
0,76
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(батареи 1,3 Ач)
0,4
Предохранители:
Европа
230 В инструменты 10 Ампер, сеть
Великобритания и Ирландия
230 В инструменты 3 Ампер, в вилках
17
Обозначения: Правила
техники безопасности
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к серьезной травме
или смертельному исходу
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая может стать
причиной травмы средней или
высокой степени тяжести
в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но, если их
не соблюдать, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
DC970
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
18
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.06.2013
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов.
ВНИМАНИЕ! Прочитайте все
правила техники безопасности
и инструкции. Несоблюдение
правил и инструкций может
привести к поражению
электрическим током, пожару и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ.
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится к работающим
от сети(проводным) электроинструментам
или работающим от аккумулятора
(беспроводным) электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на рабочем
месте может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
c)
электроинструментов могут привести
к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям
и посторонним лицам находиться
рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. Попадание воды
в электроинструмент может привести
к поражению электрическим током.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для использования
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов.
Минутная невнимательность при
работе с электроинструментом
может привести к серьезным травмам.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с нескользящей подошвой, каска
и защитные наушника, используемые
при работе, уменьшают риск получения
травм.
c) Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
19
g)
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения
устройства и удаления пыли
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены
Использование пылесборника
сокращает риски, связанные с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c) Перед выполнением любой
регулировки, заменой оснастки или
перед тем. как убрать инструмент
на хранение, отключите его от
сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные
меры безопасности сокращают
риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструменты представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
20
f)
g)
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
оснастку и насадки в соответствии
с данными инструкциями и с учетом
условий и специфики работы.
Использование электроинструмента
для работ, для которых он не
предназначен, может привести
к несчастным случаям.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к пожару.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,монет, ключей, гвоздей,
болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или
получению ожогов.
d) При повреждении батареи,из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании жидкости в глаза
обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
LIETUVIŲ
Дополнительные правила
техники безопасности для
дрелей
•
•
•
•
•
•
Используйте защитные наушники.
Шум может стать причиной снижения
слуха.
Удерживайте электроинструмент
во время выполнения работ только
за изолированные поверхности
в тех случаях, когда режущая
оснастка может задеть скрытую
электропроводку или собственный
шнур питания. Режущая оснастка
в случае задевания за провод под
напряжением может передать
напряжение на внешние металлические
элементы электроинструмента, что
приведет к поражению оператора
электротоком.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Удерживание
обрабатываемой детали рукой или
прижимание ее к телу не обеспечивает
устойчивости и может привести
к потере контроля.
Всегда надевайте защитные очки
или другое устройство защиты
для глаз. Во время сверления могут
разлетаться стружки и частицы
материала. Разлетающиеся осколки
могут серьезно повредить глаза.
Наконечники и насадки нагреваются
во время работы. Не прикасайтесь
к ним голыми руками.
Держите рукоятки сухими
и чистыми и не допускайте
попадания на них масла и смазки.
Рекомендуется надевать резиновые
перчатки. Это обеспечит более
надежное управление инструментом.
Остаточные риски
При использовании сверла присутствуют
следующие риски:
– Травмы в результате контакта
с вращающимися деталями или горячими
деталями инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при замене
оснастки.
– Риск для здоровью, вызываемый
вдыханием пыли, которая образуется при
работе с деревом.
– Разлетающиеся частицы могут привести
к травмам.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и аккумуляторной
батареей.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств DE9116.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
21
LIETUVIŲ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм
следует использовать только
аккумуляторные батареи DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях,
при подключении зарядного
устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов, как
стальная стружка, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумуляторов.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить в очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве.
Зарядное устройство и батарея
предназначены для совместного
использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DEWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
22
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы и не
устанавливайте зарядное устройство
на мягкую поверхность, которая
может закрыть вентиляционные
отверстия и привести к перегреву.
Не размещайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки— в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости технического
обслуживания или ремонта
обратитесь к квалифицированному
техническому специалисту.
Неправильная сборка может стать
причиной пожара или поражения
электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА не подключайте два зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
LIETUVIŲ
Зарядные устройства
На зарядном устройстве DE9116 можно
заряжать 18 В никель-кадмиевые аккумуляторы.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. A)
ОПАСНО: Опасность поражения
электрическим током. На
контактах находится напряжение
230 вольт. Не касайтесь
токопроводящими предметами
контактов батареи и зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим током.
1. Перед установкой батареи (11) подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство.
Красный индикатор зарядки начнет мигать.
Это означает, что процесс зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет ровно гореть, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы NiCd аккумуляторов, заряжайте
аккумуляторы как минимум в течение 10 часов
перед первым использованием
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной батареи
в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
полностью заряжен
температурная задержка
замена аккумуляторной
батареи
проблема
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическая подзарядка
Режим автоматической подзарядки
выравнивает заряд отдельных элементов
батареи при полном уровне зарядки.
Аккумуляторную батарею следует подзаряжать
еженедельно или по мере ее разрядки.
Для подзарядки батареи поместите ее
в зарядное устройство, как обычно. Оставьте
батарею в зарядном устройстве не менее, чем
на 10 часов.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того, как
нужный уровень температуры будет достигнут,
устройство перейдет в режим зарядки. Данная
функция обеспечивает максимальный срок
эксплуатации батареи.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ.
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте их
в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40 °C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не разбирайте батареи. При
наличии трещин или других
повреждений батареи, не
устанавливайте ее в зарядное
устройство. Не роняйте батарею
23
LIETUVIŲ
и не подвергайте ее ударам
или другим повреждениям. Не
используйте батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим током.
Поврежденные батареи необходимо
вернуть в сервисный центр для
повторной переработки.
предметами, что может привести к возгоранию
и повреждению аккумуляторной батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера
стоят сверху на батарее, но
могут легко упасть.
Аккумуляторная батарея
(рис. А)
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (NiCd)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании в огонь
батареи могут взорваться.
• При очень интенсивном использовании
или под воздействием высоких
температур может произойти
незначительная утечка содержимого
батарей. Это не является
неисправностью.
Однако, если внешняя оболочка нарушена:
a. и содержимое батареи попадет на
кожу, следует немедленно промыть
это место водой с мылом в течение
нескольких минут.
b. и содержимое батареи попадет
в глаза, следует немедленно промыть
их чистой водой в течение не менее
10 минут и сразу обратиться
к врачу. (Медицинское примечание:
Электролит представляет собой
25-35% раствор гидроокиси калия).
Крышка батареи (рис. B)
Чтобы закрывать контакты снятой
аккумуляторной батареи предусмотрена
защитная крышка батареи. Без установленной
защитной крышки возможно короткое
замыкание контактов металлическими
24
1. Снимите защитную крышку аккумулятора
(13) перед установкой аккумулятора (9)
в зарядное устройство или инструмент.
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора из
зарядного устройства или дрели.
ВНИМАНИЕ: Перед хранением или
переноской батареи проследите,
чтобы защитная крышка
находилась на месте.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DC970 работает от 18 вольтового аккумулятора
(NiCd).
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы,не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Длительное хранение не наносит вреда
аккумулятору или зарядному устройству.
При соблюдении надлежащих условий их
можно хранить 5 и более лет.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве и батарее
имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Зарядка батареи
Батарея заряжена
Батарея неисправна
Температурная задержка
LIETUVIŲ
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Используйте только с аккумуляторами
DEWALT; использование других
батарей может привести к их взрыву,
повреждению зарядного устройства
и получению травмы.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию влаги
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Заряжайте батарею при температуре
окружающей среды 4 °C - 40 °C.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Заряжает NiCd аккумулятор.
Чтобы узнать время зарядки,
см.Tехнические характеристики.
Описание (рис. A)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Аккумуляторная дрель/шуруповерт DC970
предназначена для профессионального
сверления и завинчивания резьбовых
крепежных элементов.
НЕиспользуйте их в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
НЕ подпускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
1 Регулятор скорости/выключатель
Комплектация поставки
2 Реверсивный ползунковый переключатель
В комплектацию входит:
3 Двухступенчатый переключатель передач
1 Аккумуляторная дрель/шуруповерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема устройства в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
4 Переключатель режимов / установочное
кольцо крутящего момента
5 Регулировка втулки
6 Быстрозажимной патрон
7 Держатель режущего инструмента
8 Рукоятка
9 Аккумуляторная батарея
10 Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
11 Зарядное устройство
12 Индикатор зарядки (красный)
Автоматическая блокировка
При выключенной скорости включается
механизм автоматической блокировки.
Сверлильный патрон с легкостью можно
повернуть одной рукой, одновременно
придерживая другой рукой инструмент.
25
LIETUVIŲ
Электрическая безопасность
Электродвигатель разработан для работы
только на одном напряжении. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Необходимо также убедиться в том,
что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в сети.
Зарядное устройство DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому заземления не
требуется.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см. Технические
характеристики). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля должно
составлять 1 mm2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ:
• Перед любыми работами по
сборке и регулировке необходимо
извлечь батарею.
• Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать инструмент.
• Используйте только
аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с выемкой на внутренней стороне рукоятки.
2. Проталкивайте батарею внутрь рукоятки до
тех пор, пока она не защелкнется на месте.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (10)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного руководства,
посвященном зарядному устройству.
Установка и удаление насадок (Рис. A, C)
• Откройте сверлильный патрон, поворачивая
втулку (14) в направлении против часовой
стрелки, и вставьте в него хвостовик сверла.
• Вставьте хвостовик сверла до упора и слегка
приподнимите перед тем, как затянуть.
• Затяните сверлильный патрон с усилием,
поворачивая втулку в направлении по
часовой стрелке.
26
LIETUVIŲ
• Для извлечения сверла производите
действия обратной последовательности.
Выбор рабочего режима или настройка
крутящего момента (рис. D)
Поворотное кольцо данной дрели имеет
17 позиций для регулировки величины
крутящего момента при завинчивании. Эти
регулировки, в частности, зависят от материала
и размера винта. Дополнительные сведения
о регулировке крутящего момента см. в разделе
"Завинчивание”.
• Выберите крутящий момент или
число на крутящий момент, совместив
соответствующий символ или
соответствующую цифру на кольце (4)
с указателем на корпусе.
Переключатель направления вращения
(рис. E)
• Чтобы выбрать направление вращения,
используйте переключатель направления
вращения (2), как показано на рисунке
(см. указательные стрелки на корпусе
инструмента).
ВНИМАНИЕ: Перед сменой
направления вращения всегда
дожидайтесь полной остановки
электродвигателя дрели.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезных травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Выполняйте требования
действующих норм и техники
безопасности!
• Учитывайте расположение
трубопроводов и кабельной
проводки.
• Не нажимайте сильно на
инструмент.
Правильное положение рук
(рис. А, G)
Двух позиционный переключатель (рис. F)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм
ВСЕГДАиспользуйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
Данная дрель оснащена двухступенчатым
переключателем частоты вращения, что
позволяет изменять соотношение частоты
вращения и крутящего момента с помощью
клавиши (3):
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм ВСЕГДА крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
1 малая частота вращения/большой крутящий
момент
(сверление больших отверстий, завинчивание
винтовых крепежей)
2 высокая частота вращения/малый крутящий
момент
(сверление малых отверстий)
Частота вращения приводится в Технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ:
• Всегда устанавливайте
переключатель положений до
конца в переднее или заднее
положение.
• Не меняйте частоту вращения
на полной скорости или во время
работы.
При правильном расположении рук правая рука
находится на верхней части корпуса, а другая
на ручке (8).
Включение и выключение (Рис. A, E)
• Для включения инструмента нажмите
регулятор скорости/выключатель (1). Чем
глубже вы вдавливаете клавишу, тем больше
частота вращения электродвигателя дрели.
• Чтобы остановить работу инструмента
отпустите спусковой выключатель.
• Для фиксации инструмента в выключенном
положении переместите переключатель
направления вращения (2) в промежуточное
положение.
ВНИМАНИЕ: На дрели
предусмотрен тормоз для
остановки инструмента сразу
после того, как будет полностью
27
LIETUVIŲ
отпущена клавиша регулятора
частоты вращения.
Завинчивание (рис. A)
• Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
• Установите регулятор (4) в положение
1 и начните завинчивать шуруп (малый
крутящий момент).
• Если муфта начинает пробуксовывать
слишком быстро, с помощью регулятора
установите нужное значение крутящего
момента.
Сверление (рис. A)
• Выберите режим сверления с помощью
кольца (4).
• Выберите вращение вперед.
Сверление металла
• При сверлении металла используйте
смазочно-охлаждающую жидкость.
Исключение составляют чугун и латунь - их
следует сверлить сухими.
Сверление древесины
• Для сверления древесины используйте
насадки соответствующего типа.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инструмент DEWALT имеет длительный срок
эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной
работы необходимо обеспечить правильный
уход за инструментом и его регулярную очистку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения
серьезной травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести в травме.
Зарядное устройство не нуждается
в техническом обслуживании. Внутри него нет
частей, обслуживаемых пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от сети питания.
Грязь и жир можно удалить
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью тряпки или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
28
LIETUVIŲ
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она перестает
обеспечивать питание, необходимое для
выполнения определенных работ. По окончании
срока эксплуатации ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките ее
из инструмента.
• Никель-кадмиевые аккумуляторные
батареи подлежат вторичной переработке.
Сдайте их нашему дилеру или в местный
центр вторичной переработки. В этих
пунктах батареи будут подвергнуты
повторной переработке или правильной
утилизации.
Раздельный сбор использованных
продуктов и упаковки позволяет
осуществлять повторную
переработку и использовать
их снова и снова. Повторное
использование материалов,
подвергаемых вторичной
переработке помогает защитить
окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании DEWALT по
адресу, указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список авторизованных сервисных
центров DEWALT и подробную информацию
о послепродажном обслуживании и контактах
можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.
zst00219465- 14-11-2013
29
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Download PDF

advertising