DW03050 | DeWalt DW03050 LASER DISTANCE METER instruction manual

Spis treści
PL
Elementy i przyciski- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wstęp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Przegląd- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Wyświetlacz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Umieszczanie baterii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Obsługa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Zagrożenia związane z użytkowaniem - - - - - - - - - - -11
Ograniczony zakres użytkowania - - - - - - - - - - - - - -11
Utylizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)- - - - - - -11
Klasyfikacja lasera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Oznakowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12
Włączanie / Wyłączanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kasowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Kody komunikatów - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Dostosowywanie odniesienia pomiarów - - - - - - - - - - 4
Ustawienia jednostek pomiaru odległości- - - - - - - - - - 4
Funkcje pomiarowe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pomiary pojedynczych odległości - - - - - - - - - - - - - - - 5
Pomiary ciągłe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Dodawanie / Odejmowanie- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Powierzchnia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Objętość- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Pitagoras (2 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pitagoras (3 punkty) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Pamięć (5 ostatnich wyników)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
Dane techniczne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
Kody komunikatów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Dbałość - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Gwarancja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Wskazówki bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - 10
Zakres odpowiedzialności - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem - - - - - - - - - 11
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem - - - - - - - 11
Dewalt DW03050
1
PL Elementy i przyciski
Wstęp
Przegląd
Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa.
Osoba odpowiedzialna za produkt musi dopilnować, aby
wszyscy użytkownicy zrozumieli treść instrukcji obsługi i
przestrzegali zawartych w niej wskazówek.
Wyświetlacz
Użyte w instrukcji symbole mają następujące znaczenie:
 OSTRZEŻENIE
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
 UWAGA
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub nieprawidłowe zastosowanie, które może spowodować małe obrażenia i/lub doprowadzić do szkód materialnych, finansowych
czy środowiskowych.
Ważne akapity, których należy przestrzegać, aby
zapewnić prawidłowe i efektywne działanie produktu.
i
2
Włączanie/
Pomiar/
Śledzenie
Odniesienie
pomiaru/
Jednostka
Dodawanie/
Odejmowanie
Dewalt DW03050
Kasowanie/
Wyłączanie
DW03050
Powierzchnia/
Objętość/
Pitagoras/
Pamięć
Elementy i przyciski
Wyświetlacz
Bateria
Powierzchnia/
Objętość
PL
Umieszczanie baterii
Funkcja Pitagoras
Pamięć
Miejsce
odniesienia
pomiaru
i
Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, nie
używać baterii
cynkowo - węglowych. Baterie należy wymieniać
gdy tylko zacznie
migać symbol baterii.
Informacja
Min/Max
Miejsce
odniesienia
Dodawanie/
Odejmowanie
Jednostki
Linia główna
Dewalt DW03050
3
PL Obsługa
Włączanie / Wyłączanie
Kasowanie
Kody komunikatów
1x
2s
Urządzenie zostało wyłączone.
Jeśli pojawi się symbol informacyjny, przeczytaj instrukcje
znajdujące się w rozdziale pt.
"Kody komunikatów".
Przykładowo:
Cofnij poprzednie
działanie.
Dostosowywanie odniesienia pomiarów
1
2
Odległość mierzona będzie od
czoła urządzenia.
Odległość będzie mierzona od
stopki urządzenia (ustawienie standardowe).
Ustawienia jednostek pomiaru odległości
Wybierz którąś z następujących jednostek:
2s
4
0.000m
0'00" 1/16
0 in 1/16
Dewalt DW03050
Funkcje pomiarowe
Pomiary pojedynczych odległości
1
PL
2
i
3
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę
lasera na cel.
Powierzchnie celu: Podczas
celowania do bezbarwnych
cieczy, szkła, styropianu lub
do powierzchni półprzezroczystych oraz silnie odblaskowych mogą wystąpić
błędy pomiarowe. Pomiary
do ciemnych powierzchni
zwiększają czas pomiaru.
Pomiary ciągłe
Na ekranie pojawi się
ostatnio zmierzona
wartość.
2
1
3
2s
Zatrzymanie pomiarów ciągłych.
8.532 m
Naprowadź aktywną wiązkę lasera na cel.
Dodawanie / Odejmowanie
1x
1
2x
2
7.332 m
i
3
Do poprzedniego
wyniku pomiaru
dodany zostanie
kolejny wynik.
Od poprzedniego
wyniku pomiaru
zostanie odjęty
kolejny wynik.
5.5I5 m
I2.847 m
Dewalt DW03050
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość. Procedurę tę można
powtarzać dowolnie. Podobna czynność może być wykonana podczas dodawania i
odejmowania powierzchni i
objętości.
5
PL Funkcje pomiarowe
Powierzchnia
1x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
i
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
24.352 m
Wynik pojawi się w linii głównej, a tuż nad nią zmierzona
wartość.
2
Objętość
2x
1
2
3
Naprowadź
wiązkę lasera na
pierwszy punkt
celu.
i
7
78.694 m
6
4
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
drugi punkt celu.
Wynik pojawi
się w linii głównej, a tuż nad
nią zmierzona
wartość.
3
Dewalt DW03050
6
Naprowadź
wiązkę lasera na
trzeci punkt celu.
Funkcje pomiarowe
Pitagoras (2 punkty)
PL
3x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
i
5
Naprowadź
wiązkę lasera na
dolny punkt.
8.294 m
Wynik pojawi się w
linii głównej, a tuż
nad nią zmierzona
wartość. Wciśnięcie
przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację
automatycznego
pomiaru minimum
lub maksimum.
Pitagoras (3 punkty)
4x
1
2
3
4
Naprowadź
wiązkę lasera na
górny punkt.
Naprowadź
wiązkę lasera w
miejsce rzutu
prostopadłego.
i
7
8.294 m
5
6
Naprowadź wiązkę lasera na dolny punkt.
Wynik pojawi się w linii głównej,
a tuż nad nią zmierzona wartość.
Wciśnięcie przycisku pomiarowego na 2 s spowoduje aktywację automatycznego pomiaru
minimum lub maksimum.
Dewalt DW03050
7
PL Funkcje pomiarowe
Pamięć (5 ostatnich wyników)
5x
1
2
5
8.294 m
8
Wyświetlonych
zostanie 5 ostatnich wyników.
5
8.294 m
Poruszanie się kursorem wśród 5
ostatnich wyników.
Dewalt DW03050
Dane techniczne
PL
Pomiar odległości
Typowa tolerancja pomiaru*
±1,5 mm/0,06 cala **
Zasięg na tarczę celowniczą
50 m/164 ft
Typowy zasięg*
40 m/132 ft
Zasięg w warunkach
niekorzystnych ***
35 m/115 ft
Najmniejsza wyświetlana
jednostka
1 mm / 1/16 cala
Ø plamki lasera
przy odległościach
6 / 30 mm
(10 / 50 m)
* dotyczy 100% odblaskowości (ściana pomalowana
na biało) przy słabym podświetleniu tła, 25ºC
** Tolerancje dotyczą odległości od 0,05 m do 10 m,
na poziomie ufności 95%. Maksymalna odchyłka
może osiągnąć wartość 0,15 mm/m w zakresie od 10 m
do 30 m oraz 0,2 mm/m w przypadku odległości
powyżej 30 m.
*** dotyczy 100% odblaskowości celu, wartość
podświetlenia tła około 30 000 lx
Funkcje
Pomiar odległości
tak
Pomiar ciągły
tak
Dodawanie/Odejmowanie
tak
Powierzchnia
tak
Objętość
tak
Funkcja Pitagoras
2-punktowa, 3-punktowa
Pamięć
5 wyników
Informacje ogólne
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, < 1 mW
Rozbieżność wiązki
0.16 x 0.6 mrad
Czas trwania impulsu
0.2 x 10-9s - 0.8 x 10-9s
Stopień ochrony
IP65 (odporność na pył
i spryskanie wodą)
Automatyczny wyłącznik
lasera
po 90 s
Automatyczny wyłącznik
urządzenia
po 180 s
Żywotność baterii (2 x AAA)
do 3000 pomiarów
Wymiary (wys. x gł. x szer.)
120.5 x 55 x 33.7 mm
4.7 x 2,2 x 1.3 in
Waga (z bateriami)
127 g/4,48 oz
Zakres temperatur:
- Przechowywanie
- Praca
od -25 do 70 °C
od -13 do 158 °F
od 0 do 40 °C
od 32 do 104 °F
Dewalt DW03050
9
PL Kody komunikatów
10
Dbałość
Wskazówki bezpieczeństwa
Jeśli komunikat Błąd nie zniknie po kilkukrotnym zrestartowaniu urządzenia, to
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Jeśli komunikat InFo pojawi się z cyfrą, to
należy nacisnąć przycisk Clear i zastosować się do następujących wskazówek:
• Urządzenie należny czyścić wilgotną,
miękką szmatką.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w
wodzie.
• Nigdy nie stosować preparatów żrących
lub rozpuszczalników.
Osoba odpowiedzialna za produkt musi
dopilnować, aby wszyscy użytkownicy
zrozumieli treść instrukcji obsługi i przestrzegali zawartych w niej wskazówek.
Nr
Przyczyna
Środki zaradcze
204
Błąd pomiaru
Wykonaj pomiar
ponownie.
Gwarancja
252
Temperatura zbyt
wysoka
Urządzenie należy
ochłodzić
253
Temperatura zbyt
niska
Urządzenie należy
ogrzać
255
Zbyt słaby sygnał
zwrotny, zbyt długi
czas pomiaru
Zmień powierzchnię
celowania (np. podkładając kartkę).
256
Zbyt silny sygnał
zwrotny
Zmień powierzchnię
celowania (np. podkładając kartkę).
257
Zbyt silne podświet- Zacień obszar celolenie tła
wania.
258
Pomiar poza
możliwym zasięgiem
Skoryguj zasięg
260
Zakłócona wiązka
lasera
Powtórz pomiar.
Europa:
• 30-dniowa gwarancja zadowolenia bez
ryzyka
• Bezpłatna konserwacja przez jeden rok
• Pełna roczna gwarancja
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej www.2helpU.com.
Ameryka Północna:
• 3-letnia ograniczona gwarancja
• Bezpłatna konserwacja przez jeden rok
• 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej www.dewalt.com.
Zakres odpowiedzialności
Zakres odpowiedzialności producenta lasera:
Europa:
DEWALT
D-65510 Idstein, Germany
www.2helpU.com
www.dewalt.eu
Ameryka Północna:
DEWALT Industrial Tool Co.
Baltimore, MD21286, USA
Numer serwisowy 1-800-4-DEWALT.
www.dewalt.com
Producent ponosi odpowiedzialność za
dostawę produktu z instrukcją obsługi w
całkowicie bezpiecznym stanie i nie odpowiada za akcesoria innych producentów.
Zakres odpowiedzialności użytkownika lasera:
• Zrozumienie wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na produkcie i w
instrukcji obsługi.
• Zaznajomienie się z lokalnymi przepisami BHP.
• Uniemożliwienie dostępu do lasera
osobom nieupoważnionym.
Dewalt DW03050
Wskazówki bezpieczeństwa
PL
Użytkowanie zgodne z przeznacze- Zagrożenia związane z użytkowaniem
niem
• Pomiary odległości
• Pomiary wychyleń
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 OSTRZEŻENIE
Zwróć szczególną uwagę na potencjalne
błędy pomiarowe podczas pracy z urządzeniem uszkodzonym lub takim, które
Użytkowanie lasera bez instrukcji
zostało upuszczone na ziemię. Przeproobsługi.
wadzać okresowe pomiary kontrolne.
Praca z urządzeniem poza zakresami
Dotyczy to szczególnie przypadku nieprajego zastosowań
widłowego użycia lasera, a także przed, w
Dezaktywacja urządzeń zabezpieczają- trakcie i po wykonaniu ważnych pomiarów.
cych i usuwanie tabliczek informacyjnych
UWAGA
Otwieranie sprzętu za pomocą narzędzi
Nigdy
nie naprawiać urządzenia samo(jak np. śrubokręty).
dzielnie. W przypadku uszkodzenia lasera
Przeprowadzanie modyfikacji lub prze- należy skontaktować się z lokalnym przedróbek urządzenia.
stawicielem handlowym.
Stosowanie akcesoriów pochodzących
od innych producentów bez wyraźnej
OSTRZEŻENIE
zgody.
Użytkownik
może utracić prawo do użytkoCelowe kierowanie wiązki lasera na
wania produktu w przypadku dokonania w
otoczenie; również w ciemności.
Nieprawidłowe zabezpieczenie miejsca nim zmian lub modyfikacji bez wyraźnej
zgody producenta.
pomiarowego (np. podczas pomiarów
Ograniczony zakres użytkowania
na drogach, budowach itp.)
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
Nieodpowiedzialne zachowanie
podczas pracy na rusztowaniach,
Urządzenie przeznaczone jest do
podczas używania drabin. podczas
pracy w miejscach stale zamieszkapomiarów w okolicach działających
nych przez ludzi. Nie używać lasera w
maszyn lub niezabezpieczonych insta- obszarach zagrożonych wybuchem lub
lacji.
działaniem czynników agresywnych.
Celowanie bezpośrednio pod słońce.


i
Dewalt DW03050
Utylizacja
 UWAGA
Nie wyrzucać wyczerpanych baterii wraz z
odpadami domowymi. Dla zapewnienia
ochrony środowiska należy zanieść je do
punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z
przepisami krajowymi lub lokalnymi.
Nie wyrzucać lasera wraz z odpadami
domowymi.
Produkt należy utylizować zgodnie
z przepisami obowiązującymi w
kraju użytkowania.
Przestrzegać obowiązujących
przepisów krajowych.
Informacje o sposobie utylizacji i zagospodarowania odpadów dostępne są do
pobrania na naszej stronie internetowej.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
 OSTRZEŻENIE
Urządzenie spełnia ścisłe wymagania
odpowiednich norm i przepisów prawnych.
Niemniej jednak nie można całkowicie
wykluczyć, że nie będzie ono zakłócało
pracy innych urządzeń.
11
PL Wskazówki bezpieczeństwa
Klasyfikacja lasera
Oznakowanie
a
Laser emituje widzialną wiązkę.
Jest to laser klasy 2 zgodny z normą:
• IEC60825-1 : 2007 „Bezpieczeństwo
urządzeń laserowych”
Urządzenia laserowe klasy 2:
a
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę
lasera ani nie kierować jej niepotrzebnie w
stronę innych ludzi. Normalną reakcją
Naklej tabliczkę znamionową w swoim
obronną jest odwrócenie wzroku i
ojczystym języku.
mruganie powiekami.
 OSTRZEŻENIE
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę
lasera przez urządzenia optyczne, np.
lornetkę lub lunetę, może być szkodliwe.
 UWAGA
Spoglądanie w wiązkę lasera może być
szkodliwe dla oczu.
12
Dewalt DW03050
Download PDF

advertising