FME1250 | Stanley FME1250 ROTARY HAMMER instruction manual

402113-25 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME1250
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ciocanul rotativ Stanley Fat Max, FME1250, a fost conceput
pentru găurirea în lemn, metal, materiale plastice şi zidărie,
precum şi pentru înşurubare şi dăltuire uşoară. Această
unealtă este destinată atat pentru utilizatorii profesionisti cat
si pentru cei neprofesionisti.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi vârfurile
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de către
o persoană calificată şi folosind piese de schimb
identice. Acest lucru va asigura siguranţa în folosirea
uneltei şi nu va duce la pierderea garanţiei.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Siguranţa terţilor
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ciocanele rotopercutoare şi demolatoare
♦
♦
♦
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi. Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună
cu unealta. Pierderea controlului poate determina
vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul
accesoriului cu un cablu sub tensiune poate determina
scurgerea curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice sub tensiune şi poate cauza electrocutarea operatorului.
Nu utilizaţi niciodată un accesoriu de demolare în
modul rotativ. Accesoriul se va bloca în material şi va
determina rotirea uneltei.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor din lemn sau PVC respectiv plastic, verificaţi
poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această unealtă
diferite de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporala
şi/sau daune asupra obiectelor.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască anti-praf ori
de câte ori operaţiile pot produce praf sau particule
proiectate.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
5
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Stanley european autorizat
pentru a evita orice pericol.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Întrerupător de pornire/oprire
Selector de viteză
Selector mod găurire
Selector mod funcţionare
Portunealtă
Mâner lateral
Limitator de adâncime
Capacul rezervorului de lubrifiant
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral (fig. A)
♦
♦
♦
Rotiţi elementul de prindere în sens antiorar până
când aveţi posibilitatea de a glisa mânerul lateral (6) în
partea anterioară a uneltei, conform ilustraţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere
în sens orar.
Montarea si demontarea limitatorului de adâncime
(fig. A)
♦
♦
♦
♦
Slăbiţi butonul (9).
Introduceţi limitatorul de adâncime (7) în orificiul de
montare conform ilustraţiei.
Potriviţi limitatorul de adâncime (7) în poziţia dorită.
Adâncimea maximă de găurire este egală cu distanţa
dintre vârful burghiului şi capătul din faţă al limitatorului
de adâncime.
Strângeţi butonul (9).
Montarea unui accesoriu (fig. B - D)
♦
♦
♦
♦
♦
Curăţaţi şi ungeţi tija (10) accesoriului.
Trageţi manşonul (11) înapoi şi introduceţi tija în portunealtă (5).
Apăsaţi accesoriul în jos şi rotiţi-l puţin până când se
potriveşte în fante.
Trageţi de accesoriu pentru a verifica dacă este fixat
corespunzător. Pentru funcţia de percuţie, accesoriul
trebuie să se poată mişca axial cu câţiva centimetri
atunci când este fixat în mandrină.
Pentru a scoate accesoriul, trageţi manşonul (11) înapoi
şi apoi extrageţi accesoriul.
Mandrina cu cheie (fig. D)
♦ Deschideţi mandrina rotind manşonul (12) în sens
antiorar.
♦ Introduceţi tija burghiului (13) în mandrină.
♦ Introduceţi cheia mandrinei (14) în fiecare orificiu (15)
de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în sens orar
până când este strânsă.
Descriere
Utilizare
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său
ritm. Nu suprasolicitaţi.
6
ROMÂNĂ
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Avertisment! Nu aplicaţi dălţi atunci când unealta se află în
modul găurire.
Selectarea modului de funcţionare (fig. F)
Această unealtă poate fi utilizată în trei moduri de funcţionare.
♦ Pentru a opera selectorul modului de găurire (3), rotiţi-l
la poziţia dorită, conform simbolurilor.
♦ Pentru a opera selectorul modului de funcţionare (4),
apăsaţi butonul de deblocare (16) şi rotiţi selectorul la
poziţia dorită, conform simbolurilor.
Găurire
♦ Pentru găurirea în oţel, lemn şi materiale plastice
şi pentru înşurubare, potriviţi selectorul modului de
şi selectorul modului de
funcţionare (4) în poziţia
găurire (3) în poziţia .
Găurirea cu percuţie
♦ Pentru găurirea cu percuţie în oţel, lemn şi materiale
plastice şi pentru înşurubare, potriviţi selectorul modului
şi selectorul modului
de funcţionare (4) în poziţia
. În timpul găuririi, unealta
de găurire (3) în poziţia
nu trebuie să salte şi trebuie să funcţioneze lin. Măriţi
viteza dacă este necesar.
Lovirea cu ciocanul
♦ Pentru lovirea cu ciocanul în oţel, lemn şi materiale
plastice şi pentru înşurubare, potriviţi selectorul modului
şi selectorul modului de
de funcţionare (4) în poziţia
.
găurire (3) în poziţia
♦ Atunci când comutaţi de la găurirea cu percuţie la
dăltuire, rotiţi dalta în poziţia dorită. Dacă se observă
o rezistenţă în timpul schimbării modului de funcţionare,
rotiţi uşor dalta pentru a acţiona blocarea arborelui.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Selectaţi viteza dorită rotind selectorul de viteză (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire.
Sistemul de monitorizare a periilor (fig. E)
Unealta dumneavoastră prezintă un sistem integrat care
monitorizează starea periilor.
♦ Indicator verde pentru monitorizarea periilor (17). Periile
se află în stare bună.
♦ Indicator roşu pentru monitorizarea periilor (18). Periile
sunt uzate şi trebuie să fie înlocuite; returnaţi unealta
la un centru de service Stanley Europe autorizat în
vederea înlocuirii periilor.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi
performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
7
ROMÂNĂ
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
FME1250-Ciocan rotopercutor
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„Specificaţiile tehnice" sunt conforme cu normele: 2006/42/
EC, 2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 607452-6:2010.
Aceste produse, de asemenea, conforme cu Directiva
2004/108/CE (până la 19/04/2016) 2014/30/UE (de la
20/04/2016) şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
FME1250 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
1250
Turaţie în gol
min -1
0-850
Rezistenţa la impact
min -1
0-4100
Energie la impact per bătaie conform Procedurii EPTA 05/2009
j
3,2
kg
5,4
Beton
mm
32
Oţel
mm
13
Lemn
mm
40
Тегло
Capacitate maximă de găurire
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 93 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 104 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform
cu EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (ah, HD) 14,2 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Dăltuire (ah, HD) 13,6 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
R. Laverick
Vicepreşedinte tehnic niv. global
Stanley Europa
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgia
19/06/2015
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
8
ROMÂNĂ
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00279222 - 28-08-2015
9
10
Download PDF

advertising