FME300 | Stanley FME300 CIRCULAR SAW instruction manual

533223-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max körfűrésze fa és faipari termékek
vágására alkalmas. A szerszám professzionális és privát,
nem professzionális felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
e.
f.
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a készülékkel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por vannak jelen. Elektromos kéziszerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja
a port vagy gázt.
Az elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugasza a konnektornak
megfelelő kialakítású legyen. Soha ne módosítson
a csatlakozódugón. A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az áramütés
veszélyét.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást.
Maradékáram megszakító használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos kéziszerszám
használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet
ujjával az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok szállítása balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig
a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő
szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám
használata, amely nem irányítható megfelelően az
üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések fűrészekhez
Vágási eljárások
a.
b.
Kezét tartsa távol a vágási területtől és
a fűrésztárcsától. Tartsa a másik kezét a segédfogantyún vagy a motorházon. Ha mindkét kézzel tartja
a fűrészt, a tárcsa nem vághatja meg.
Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőburkolat a munkadarab alatt forgó fűrésztárcsától nem védi meg.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
A vágási mélységet a munkadarab vastagságához
igazítsa. A munkadarab alatt kevesebb, mint egy teljes
fognyi rész látsszon csak ki a fűrésztárcsából.
A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében és
ne is fektesse a lábára. Stabil felülethez rögzítse
a munkadarabot. Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert azzal a minimumra korlátozható
a sérülés, valamint a tárcsa beszorulásának és a gép
feletti uralom elvesztésének veszélye.
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
fogja, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágószerszám rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha
a szerszám áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos
szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
Hasításnál mindig használjon hosszvezetőt vagy
egyenes szélvezetőt. Ezzel javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrésztárcsa megszorulásának
esélyét.
Mindig megfelelő furatméretű és -alakú (rombusz
vagy kerek) fűrésztárcsát használjon. A szerszámhoz nem illő fűrésztárcsa excentrikusan fog forogni,
amitől Ön elveszítheti a gép feletti uralmát.
Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő
tárcsaalátétet vagy rögzítőcsavart. A fűrésztárcsa
alátéteket és a rögzítőcsavart az Ön fűrészéhez terveztük az optimális teljesítmény és biztonság szem előtt
tartásával.
Minden fűrészre vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
A szerszám visszarúgásának okai és azzal
kapcsolatos figyelmeztetések
♦
a visszarúgás a gép hirtelen reagálása a fűrésztárcsa
becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására,
aminek hatására a nem megfelelően irányított fűrész
a kezelő irányában elmozdul;
♦ ha a fűrésztárcsa becsípődik vagy beragad az összezáródó vágatba, a fűrésztárcsa leáll, amire a motor úgy
reagál, hogy a szerszámot nagy sebességgel hátrafelé,
a kezelő irányába löki;
♦ ha a fűrésztárcsa elgörbül, vagy eltér a helyes iránytól
a vágatban, a fűrésztárcsa hátsó szélének fogai a fa
felületébe vájódnak, és a fűrésztárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.
A visszarúgás a fűrész helytelen használatának és/vagy
a helytelen munkamódszereknek és munkakörülményeknek
a következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések
betartásával kerülhető el.
a. Mindkét kezével erősen markolja a fűrészt, és
a karját úgy tartsa, hogy ellenállhasson a visszarúgó erőknek. A fűrésztárcsa bármelyik oldalán
5
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
állhat, de ne legyen vele egy vonalban. Visszarúgás
hatására a fűrész hátrafelé ugorhat, de a megfelelő
óvintézkedések megtételével a kezelő uralni tudja
a visszarúgó erőket.
Amikor a fűrésztárcsa beszorul, vagy a vágás
bármilyen okból félbeszakad, engedje el az indítókapcsolót, és tartsa a fűrészt mozdulatlanul az
anyagban, amíg a tárcsa teljesen le nem áll. Soha
ne próbálja a fűrészt a munkadarabból kihúzni vagy
hátrafelé húzni, amíg a fűrésztárcsa mozgásban
van, mert visszarúghat a szerszám. Derítse ki és
szüntesse meg a beszorulás okát.
Amikor újraindítja a szerszámot a munkadarabban,
a fűrésztárcsát tartsa a vágat közepén, és ügyeljen,
hogy a fogak ne érjenek bele az anyagba. Ha a fűrésztárcsa szorul, újraindításnál kiugorhat a munkadarabból vagy visszarúghat.
A nagyobb munkadarabokat támassza alá, hogy
minimálisra csökkentse a fűrésztárcsa beszorulásának és a fűrész visszarúgásának esélyét.
A nagyobb lapok már a saját súlyuktól is megereszkedhetnek. A lapokat mindkét oldalukon alá kell támasztani
a vágási vonal közelében és a lap szélénél.
Ne használjon életlen vagy sérült fűrésztárcsát.
Az életlen vagy helytelenül felszerelt tárcsa keskeny
vágatot hoz létre, ami túl nagy súrlódáshoz, a fűrésztárcsa szorulásához és visszarúgáshoz vezet.
A vágási mélységet és a ferdevágási szöget állító
zárókarokat a fűrészelés megkezdése előtt biztonságosan szorosra kell húzni. Ha a fűrésztárcsa
vágás közben félrecsúszik, a fűrész beszorulhat és
visszarúghat.
Különösen ügyeljen, ha beszúró vágást készít meglévő falakba vagy más, be nem látható területen.
A fűrésztárcsa belevághat olyan tárgyakba, amelyek
visszarúgást okozhatnak.
Az alsó védőburkolat funkciója
a.
b.
6
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az alsó
védőburkolat megfelelően zár-e. Ne használja
a fűrészt, ha az alsó védőburkolat nem mozog
szabadon, és nem záródik azonnal. Az alsó védőburkolatot soha ne rögzítse nyitott helyzetében. Ha
a fűrészt véletlenül leejtik, az alsó védőburkolat meggörbülhet. Emelje fel az alsó védőburkolatot a visszahúzó karral; ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e, és
nem ér-e a fűrésztárcsához vagy más alkatrészekhez
semmilyen szögben és semmilyen vágásmélységnél.
Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának működését. Ha a védőburkolat és a rugó nem működik
megfelelően, használat előtt meg kell javítani.
Előfordulhat, hogy az alsó védőburkolat nehézkes
működését sérült alkatrész, mézgás lerakódás vagy
felhalmozódott törmelék okozza.
c.
d.
Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások,
például beszúró vágás vagy összetett vágás
alkalmával szabad kézzel visszahúzni. A visszahúzó karral emelje fel az alsó védőburkolatot, és amint
a fűrésztárcsa behatol az anyagba, engedje el az alsó
védőburkolatot. Minden más fűrészelési műveletnél az
alsó burkolatnak automatikusan kell működnie.
Mindig figyelje meg, hogy az alsó burkolat takarjae a fűrésztárcsát, mielőtt a fűrészt a munkaasztalra
vagy a padlóra helyezi. A védőburkolat nélkül, üresen
járó fűrésztárcsa hátrafelé mozgatja a fűrészt, és
minden útjába kerülő dolgot elvág. Számítson arra,
hogy a fűrésztárcsa a kapcsoló elengedése után csak
bizonyos idő elteltével áll le.
A hasítókés funkciója
a.
b.
c.
d.
e.
A hasítókésnek megfelelő fűrésztárcsát használja.
A hasítókés működéséhez szükséges, hogy a fűrésztárcsa vékonyabb legyen, mint a hasítókés, és a fűrésztárcsa vágásszélessége haladja meg a hasítókés
vastagságát.
A hasítókést a használati útmutatóban leírtak
szerint állítsa be. A helytelen térköz, elhelyezés és
igazítás hatástalanná teheti a hasítókést a visszarúgás
megakadályozásában.
Beszúró vágás kivételével mindig használja a hasítókést. A hasítókést a beszúró vágás után vissza kell
szerelni. Beszúró vágásnál a hasítókés akadályt jelent,
és visszarúgást okozhat.
Ahhoz, hogy a hasítókés működni tudjon, be kell
hatolnia a munkadarabba. Rövid vágásoknál a hasítókés hatástalan a visszarúgás megakadályozásában.
Ne használja a fűrészt, ha a hasítókés elgörbült.
Már csekély akadály is lelassíthatja a védőburkolat
zárási sebességét.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott
sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
MAGYAR
Fűrésztárcsák
♦
♦
Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb
átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa
jellemzőit lásd a műszaki adatoknál. Csak az EN 847-1
szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
tárcsákat használja.
Figyelmeztetés! Ne használjon vágókorongot.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít
számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az
áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Főfogantyú
4. Pótfogantyú
5. Tengelyzár gombja
6. Talp
7. Fűrésztárcsa
8. Fűrésztárcsa védőburkolata
9. Hasítókés
10. Fűrészpor-elvezető csonk
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg arról,
hogy a szerszám ki van kapcsolva, a dugasza ki van húzva
a konnektorból és a fűrésztárcsa már leállt.
Fűrésztárcsa le- és felszerelése (A ábra)
Leszerelése
♦ Tartsa lenyomva a tengelyzár gombját (5), és addig
forgassa a tárcsát, amíg a tengelyzár nem reteszelődik.
♦ A mellékelt villáskulcsot (12) az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva lazítsa meg és csavarja ki
a tárcsa rögzítőcsavarját (11).
♦ Vegye le a külső alátétet (13).
♦ Vegye ki a fűrésztárcsát (7).
Felszerelése
♦ Helyezze a fűrésztárcsát a belső karimára (14), és
ellenőrizze, hogy a tárcsán lévő nyíl ugyanabba az
irányba mutat-e, mint a szerszámon található nyíl.
♦ Tegye fel a külső alátétet (13) a hajtótengelyre úgy,
hogy a kiemelkedő rész a fűrésztárcsától távolodó
irányba nézzen.
♦ Illessze a furatba a rögzítőcsavart (11).
♦ Tartsa lenyomva a tengelyzár gombját (5).
♦ A mellékelt villáskulcsot (12) az óramutató járásának
irányába forgatva szorosan húzza meg a tárcsa rögzítőcsavarját.
♦ A hasítókést a következők szerint állítsa be.
A hasítókés beállítása (B ábra)
A hasítókés megakadályozza, hogy hasító vágás közben
a fűrésztárcsa beszoruljon. A hasítókést a fűrésztárcsa
cseréje után be kell állítani.
♦ Lazítsa meg a csavarokat (15) a villáskulccsal (12),
közben tartsa eddigi helyzetében a hasítókést.
♦ Állítsa be a hasítókést (9) az ábra szerint.
7
MAGYAR
♦
♦
♦
A fogazott perem és a hasítókés közötti távolság
2 – 3 mm legyen.
A fogazott perem és a hasítókés alsó vége közötti
magasságkülönbség 2 – 3 mm legyen.
Húzza meg a csavarokat.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
A párhuzamvezető fel- és leszerelése (C ábra)
♦
A párhuzamvezető segítségével a munkadarab szélével
párhuzamosan, egyenesen vághat.
Felszerelése
♦ Lazítsa meg a rögzítőgombot (16).
♦ Csúsztassa át a párhuzamvezetőt (17) a nyílásokon
(18).
♦ Csúsztassa a párhuzamvezetőt a kívánt helyzetbe.
♦ Húzza meg a rögzítőgombot.
Leszerelése
♦ Lazítsa meg a rögzítőgombot.
♦ Húzza ki a párhuzamvezetőt a szerszámból.
A szerszám bekapcsolásához állítsa a reteszelő
gombot (2) kioldás helyzetbe, és húzza be az üzemi
kapcsolót (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót.
Fűrészelés
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
♦ Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány másodpercig üresen járni.
♦ Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
♦ Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a fűrésztárcsa fogai nem
melegedjenek túl.
Az irányzék használata (G ábra)
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A szerszámot jobb- és balkezes felhasználók is tudják
használni.
A szerszám egyenes (25) és 45°-os ferdevágáshoz (26)
irányzékkal van ellátva.
♦ Az irányzékot a következők szerint állítsa be.
♦ A vezetők (25) vagy (26) bal szélét igazítsa a vágási
vonalhoz (27).
♦ Fűrészeléskor tartsa az irányzékot a vágási vonal
mentén.
♦ Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.
A fűrészelés szögének beállítása (D ábra)
Az irányzék beállítása
♦
♦
♦
Használata
♦
♦
♦
♦
♦
A fűrésztárcsa és a fűrésztalp közötti szögnek 90°-nak
kell lennie, ezt ellenőrizze derékszöggel. Ha a bezárt
szög nem 90°, a következő módon állítsa be:
A rögzítőgomb (19) meglazításával oldja ki a fűrésztalpat.
Lazítsa meg az ellenanyát (20) a beállító csavaron (21).
Hajtsa ki- vagy befelé a beállítócsavart a 90°-os szög
eléréséhez.
Húzza meg újra az ellenanyát.
Húzza meg a rögzítőgombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
♦
♦
♦
Végezzen rövid próbavágást egy hulladék fadarabon.
Húzza vissza a fűrészt, hogy a vágási vonal (27) látható
legyen.
A fűrészt változatlan helyzetben tartva az ábra szerint
lazítsa meg az irányzékot a fűrész talpán.
Igazítsa az irányzék oldalán lévő 0° jelölést (25)
a vágási vonalhoz (27). 45°-os kúpszög vágása esetén
igazítsa az irányzék 45°-os jelölését (26) a vágási
vonalhoz.
Rögzítse az irányzékot a csavarral (28).
Vágásmélység beállítása (E ábra)
Porelszívás
A vágásmélységet a munkadarab vastagságának megfelelően kell beállítani. Kb. 2 mm-rel legyen nagyobb, mint
a munkadarab vastagsága.
♦ A gomb (22) meglazításával oldja ki a fűrésztalpat.
♦ Állítsa a fűrésztalpat (6) a kívánt helyzetbe. Az annak
megfelelő vágási mélység a skálán (23) leolvasható.
♦ Húzza meg a gombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
Porszívónak vagy porelszívó berendezésnek a készülékhez
történő csatlakoztatásához adapter szükséges.
♦ Illessze a porelszívó csatlakozót a fűrész porelszívó
csonkjába (10).
♦ Csatlakoztassa a porszívó csövét az adapterhez.
Dőlésszög beállítása (F ábra)
A szerszám 0° és 45° közötti ferdevágásra alkalmas.
♦ A rögzítőgomb (19) meglazításával oldja ki a fűrésztalpat.
♦ Állítsa a fűrésztalpat (8) a kívánt helyzetbe. Az annak
megfelelő dőlésszög a skálán (24) leolvasható.
♦ Húzza meg a rögzítőgombot a fűrésztalp rögzítéséhez.
8
Javaslatok a szerszám optimális használatához
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig a munkadarab anyagának és a vágás típusának
megfelelő típusú fűrésztárcsát használjon.
Mindig mindkét kezével tartsa a szerszámot.
Mielőtt vágni kezdene, hagyja a fűrészt néhány másodpercig üresen járni.
Vágás közben csak enyhén nyomja a szerszámot.
Munka közben nyomja a fűrésztalpat a munkadarabhoz.
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mivel valamennyi hasadás elkerülhetetlen a vágási vonal mellett a munkadarab felső oldalán, azon az oldalon
vágjon, amelyiken ez kevésbé lesz zavaró.
Ha minimálisra akarja csökkenteni a hasadást, pl.
amikor laminált anyagot vág, szorítson a munkadarab
tetejére rétegelt lemezt és ezen keresztül fűrészeljen.
A nagyobb lapokat támassza alá, hogy minimálisra
csökkentse a fűrésztárcsa beszorulásának és a viszszarúgásnak a veszélyét. A nagyobb lapok már a saját
súlyuktól is megereszkedhetnek.
A lapokat mindkét oldalukon alá kell támasztani a vágási vonal közelében és a lap szélénél.
A vágandó darabot soha ne tartsa a kezében és ne is
fektesse a lábára.
Stabil felülethez rögzítse a munkadarabot. Fontos
a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert azzal
a minimumra korlátozható a sérülés, valamint a tárcsa
beszorulásának és a gép feletti uralom elvesztésének
veszélye.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A Stanley Europe márkaszervizek listájáról, ill. az értékesítés utáni szolgáltatásokról a következő internetes oldalon is
tájékozódhat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
FME300 (1-es típus)
Felvett feszültség
VAC
230
Felvett teljesítmény
W
1 600
Üresjárati fordulatszám
min -1
5 000
Maximális vágásmélység
mm
65
Maximális vágásmélység 45°-os
ferdevágásnál
mm
50
Fűrésztárcsa átmérője
mm
190
Fűrésztárcsa furatának átmérője
mm
16
Fűrészfog vastagsága
mm
2,3
Súly
kg
5,4
LpA (hangnyomás) 94 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LwA (hangteljesítmény) 105 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány szerint:
Fa vágásánál (ah, W) 4,8 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
9
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME300
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek
és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2013/10/07
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00236832 - 19-06-2014
10
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idĘn
belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethetę vissza.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak (kereskedĘnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ
minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel idĘpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
• a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelĘ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében
újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
11
MAGYAR
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
12
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising