FME300 | Stanley FME300 CIRCULAR SAW instruction manual

402113-33 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa corporala
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la utilizare şi faceţi uz de
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Fierăstrăul Stanley Fat Max a fost conceput pentru tăierea
lemnului şi a produselor din lemn. Această unealtă este
destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ROMÂNĂ
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Reparaţia uneltei de lucru trebuie făcută de către
o persoană calificată şi folosind piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Instrucţiuni de siguranţă pentru
toate fierăstraiele
Proceduri de tăiere
a.
b.
c.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere
şi de disc. Ţineţi cealaltă mână pe mânerul auxiliar
sau pe carcasa motorului. Dacă ambele mâini ţin
fierăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de disc.
Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub piesa de
prelucrat.
Reglaţi adâncimea de tăiere potrivit grosimii piesei
de prelucrat. Sub piesa de lucru trebuie să se vadă
mai puţin dintr-un dinte de disc.
d.
e.
f.
g.
h.
Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior piesa pe
care o tăiaţi. Fixaţi piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Este important să sprijiniţi în mod adecvat
piesa de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea controlului.
Ţineţi unealta electrică doar de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în
care unealta de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un
cablu sub tensiune va determina scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei electrice
şi electrocutarea operatorului.
Atunci când efectuaţi spintecări, utilizaţi întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare. Prin
aceasta se îmbunătăţeşte precizia tăieturii şi se reduc
şansele de blocare a discului.
Utilizaţi întotdeauna discuri de dimensiunea şi forma corectă (diamantate faţă de rotunde) a orificiilor
arborelui. Discurile care nu se potrivesc cu armăturile
de montaj ale fierăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi deteriorate
sau incorecte pentru discuri. Şaibele şi şurubul
pentru disc au fost special concepute pentru fierăstrăul
dvs., pentru un nivel optim de performanţă şi siguranţă
în timpul operării.
Instrucţiunile suplimentare de siguranţă
valabile pentru toate fierăstraiele
Cauzele reculului şi avertizările aferente acestuia
♦
reculul reprezintă reacţia bruscă a unui disc agăţat,
blocat sau aliniat incorect, ce determină deplasarea
în sus a fierăstrăului, de pe piesa de prelucrat înspre
operator;
♦ atunci când discul este agăţat sau blocat strâns în tăietură, acesta se împiedică, iar reacţia motorului dirijează
rapid unitatea înapoi înspre operator;
♦ dacă discul se îndoaie sau nu se aliniază corect în
tăietură, zimţii de pe marginea din spate a discului pot
săpa în suprafaţa superioară a lemnului, făcând ca discul să iasă în sus din tăietură şi să fie proiectat înspre
operator.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a fierăsrăului şi pot
fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în
continuare.
a. Menţineţi ambele mâini bine strânse pe fierăstrău
şi poziţionaţi-le astfel încât să poată face faţă
forţelor de recul. Poziţionaţi-vă corpul pe oricare
din lateralele discului, însă nu în linie cu aceasta.
Reculul poate cauza ricoşarea discului înapoi, însă
forţele de recul pot fi controlate de operator dacă sunt
adoptate măsuri de precauţie adecvate.
5
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Atunci când discul se blochează sau atunci când
întrerupeţi o tăietură din orice motiv, eliberaţi întrerupătorul şi ţineţi nemişcat fierăstrăul în material
până când discul se opreşte complet. Nu încercaţi
niciodată să scoateţi discul din material sau să
trageţi înapoi fierăstrăul în timp ce discul se mişcă;
în caz contrar, se poate declanşa reculul. Examinaţi
şi adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina cauza
blocării discului.
Atunci când reporniţi fierăstrăul introdus în piesa
de prelucrat, centraţi discul acestuia în tăietură şi
verificaţi ca zimţii acestuia să nu fi intrat în material. În cazul în care discul fierăstrăului se blochează,
acesta poate să iasă din tăietură sau să ricoşeze din
piesa de prelucrat atunci când fierăstrăul este repornit.
Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza riscul
de agăţare a discului şi de recul. Panourile mari au
tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile
trebuie poziţionate sub panou, pe ambele laturi, aproape de linia de tăiere şi aproape de marginea panoului.
Nu folosiţi discuri boante sau deteriorate. Discurile
neascuţite sau incorect poziţionate produc tăieturi
înguste, cauzând fricţiune excesivă, blocarea discului şi
reculul.
Manetele de blocare pentru adâncimea discului şi
reglarea înclinaţiei trebuie să fie strânse şi fixate
înainte de efectuarea tăieturii. Dacă reglajul discului
se deplasează în timpul efectuării tăieturii, ar putea
determina blocarea sau reculul.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când efectuaţi tăieri în pereţi existenţi sau în alte zone fără
vizibilitate. Discul care pătrunde în material poate tăia
obiecte ce pot cauza reculul.
Funcționarea apărătorii inferioare
a.
b.
c.
6
Înainte de fiecare utilizare, verificaţi închiderea
corespunzătoare a apărătorii inferioare. Nu operaţi
fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se mişcă
liber şi nu se închide imediat. Nu fixaţi sau nu legaţi
niciodată apărătoarea inferioară în poziţia deschis.
În cazul scăpării accidentale a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se poate îndoi. Ridicaţi apărătoarea
inferioară cu mânerul de retragere şi asiguraţi-vă că nu
atinge discul sau orice altă componentă şi că se mişcă
liber în toate unghiurile şi adâncimile de tăiere.
Verificaţi funcţionarea arcului apărătorii inferioare.
Dacă apărătoarea şi arcul nu funcţionează corect,
acestea trebuie reparate înainte de utilizare. Apărătoarea inferioară poate funcţiona lent datorită pieselor
deteriorate, depunerilor vâscoase sau acumulărilor de
reziduuri.
Apărătoarea inferioară poate fi retrasă manual
numai pentru tăieturile speciale precum „decupajele” şi „tăieturile combinate”. Ridicaţi apărătoarea
d.
inferioară cu mânerul de retragere şi, de îndată ce discul pătrunde în material, apărătoarea inferioară trebuie
eliberată. Pentru orice alte tipuri de tăiere cu fierăstrăul,
apărătoarea inferioară ar trebui să funcţioneze în mod
automat.
Trebuie să verificaţi întotdeauna ca apărătoarea
inferioară să acopere discul înainte de a poziţiona
fierăstrăul pe bancă sau podea. Un disc neprotejat,
liber va cauza ricoşarea înapoi a fierăstrăului care va
tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi la timpul necesar
pentru ca discul să se oprească după eliberarea întrerupătorului.
Funcționarea cuţitului de despicare
a.
b.
c.
d.
e.
Utilizați discul de fierăstrău corespunzător pentru
cuțitul de despicare. Pentru funcționarea cuțitului
de despicare, corpul discului trebuie să fie mai subțire
decât cuțitul de despicare și lățimea de tăiere a discului
trebuie să fie mai mare decât grosimea cuțitului de
despicare.
Reglaţi cuţitul de despicare conform instrucţiunilor
din acest manual. Distanţarea, poziţionarea şi alinierea incorectă pot anula efectul cuţitului de despicare în
împiedicarea reculului.
Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare, cu
excepţia cazurilor în care efectuaţi decupaje.
Cuţitul de despicare trebuie să fie poziţionat la loc după
efectuarea decupajelor. Cuţitul de despicare cauzează
interferenţe în timpul efectuării decupajelor şi poate
genera reculul.
Pentru funcţionarea cuţitului de despicare, acesta
trebuie să fie cuplat în piesa de prelucrat. În timpul
tăieturilor scurte, cuţitul de despicare nu împiedică
reculul.
Nu operaţi fierăstrăul în cazul în care cuţitul de
despicare este îndoit. Chiar şi un contact uşor poate
încetini viteza de închidere a apărătorii.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
ROMÂNĂ
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF.)
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Discurile fierăstrăului
♦
♦
Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare sau mai mic
decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată
a discurilor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi
exclusiv discurile menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată discuri abrazive.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Mâner principal
4. Mâner secundar
5. Buton de blocare a axului
6. Ghidaj
7. Disc de fierăstrău
8. Apărătoarea discului de fierăstrău
9. Cuţit de despicare
10. Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma tăierii
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta este oprită
şi deconectată şi că discul fierăstrăului nu se mişcă.
Demontarea şi montarea unui disc de fierăstrău
(fig. A)
Demontarea
♦ Ţineţi liber butonul de blocare a axului (5) şi rotiţi discul
până când acesta se cuplează.
♦ Slăbiţi şi demontaţi şurubul de fixare a discului (11)
rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul
cheii (12) din dotare.
♦ Scoateţi şaiba externă (13).
♦ Scoateţi discul de fierăstrău (7).
Montarea
♦ Poziţionaţi discul de fierăstrău pe flanșa internă (14),
asigurându-vă că săgeata de pe disc indică în aceeaşi
direcţie cu săgeata de pe unealtă.
♦ Poziţionaţi şaiba externă (13) pe ax, cu zona în relief
orientată în direcţia opusă discului de fierăstrău.
♦ Introduceţi şurubul de fixare a discului (11) în orificiu.
♦ Ţineţi butonul de blocare a axului (5) liber.
♦ Strângeţi bine şurubul de fixare a discului rotindu-l în
sensul acelor de ceasornic cu ajutorul cheii (12) din
dotare.
♦ Reglaţi cuţitul de spintecare conform instrucţiunilor de
mai jos.
7
ROMÂNĂ
Reglarea cuţitului de despicare (fig. B)
Cuţitul de despicare împiedică blocarea discului fierăstrăului
în timpul operaţiilor de tăiere şi despicare cu fierăstrăul.
Cuţitul de despicare trebuie să fie reglat după înlocuirea
discului de fierăstrău.
♦ Slăbiţi şuruburile (15) cu ajutorul cheii (12), ţinând în
acelaşi timp cuţitul de despicare în poziţie.
♦ Poziţionaţi cuţitul de despicare (9) conform ilustraţiei.
♦ Distanţa dintre marginea zimţată şi cuţitul de despicare
trebuie să fie de 2 - 3 mm.
♦ Distanţa înălţimii dintre marginea zimţată şi capătul
inferior al cuţitului de despicare trebuie să fie de
2 - 3 mm.
♦ Strângeţi şuruburile.
Montarea si demontarea ghidajului paralel (fig. C)
♦
Ghidajul paralel este utilizat pentru efectuarea tăieturilor cu fierăstrăul în linie dreaptă, paralel cu marginea
piesei de prelucrat.
Montarea
♦ Slăbiţi butonul de blocare (16).
♦ Introduceţi ghidajul paralel (17) prin deschizături (18).
♦ Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
♦ Strângeţi butonul de blocare.
Demontarea
♦ Slăbiți butonul de blocare.
♦ Trageţi ghidajul paralel de pe unealtă.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
Această unealtă poate fi operată cu mâna dreaptă sau cu
mâna stângă.
Reglarea unghiului de tăiere (fig. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Folosiţi un echer pentru a verifica dacă unghiul dintre
discul de tăiere şi talpă este de 90°. Dacă unghiul nu
măsoară 90°, faceţi următoarele modificări:
Slăbiţi butonul de blocare (19) pentru a debloca ghidajul
fierăstrăului.
Slăbiţi piuliţa de blocare (20) de pe şurubul de reglare
(21).
Înfiletaţi şurubul de reglare înăuntru sau în afară pentru
a obţine unghiul de 90°.
Strângeţi la loc piuliţa de blocare.
Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca ghidajul
fierăstrăului pe poziţie.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. E)
Adâncimea de tăiere trebuie reglată potrivit grosimii piesei
de prelucrat. Trebuie să depăşească grosimea acesteia cu
aprox. 2 mm.
♦ Slăbiţi butonul (22) pentru a debloca ghidajul fierăstrăului.
8
♦
♦
Deplasaţi ghidajul fierăstrăului (6) în poziţia dorită.
Adâncimea corespunzătoare a tăieturii poate fi citită pe
gradaţie (23).
Strângeţi butonul pentru a bloca ghidajul fierăstrăului
pe poziţie.
Reglarea unghiului înclinat (fig. F)
Această unealtă poate fi setată pentru tăieturi la unghiuri
înclinate între 0° şi 45°.
♦ Slăbiţi butonul de blocare (19) pentru a debloca ghidajul
fierăstrăului.
♦ Deplasaţi ghidajul fierăstrăului (8) în poziţia dorită.
Înclinaţia unghiului corespunzătoare a tăieturii poate fi
citită pe gradaţie (24).
♦ Strângeţi butonul de blocare pentru a bloca ghidajul
fierăstrăului pe poziţie.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
Pentru a porni unealta, deplasaţi butonul de deblocare
(2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire.
Tăierea cu fierăstrăul
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
♦ Lăsaţi discul să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦ Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii.
♦ Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Notă: Fiți atenți să nu lăsați vârfurile discului să se supraîncălzească.
Utilizarea ghidajului lateral (fig. G)
Unealta este dotată cu un ghidaj lateral pentru tăieturi drepte
(25) şi pentru tăieturi înclinate la 45° (26).
♦ Reglaţi ghidajul lateral conform instrucţiunilor de mai
jos.
♦ Aliniaţi marginea din stânga a ghidajelor (25) sau (26)
cu linia de tăiere (27).
♦ Ţineţi ghidajul lateral aliniat cu linia de tăiere în timpul
efectuării tăieturii.
♦ Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Reglarea ghidajului lateral
♦
♦
♦
♦
Faceţi o tăietură de probă până la jumătatea unei bucăţi
de lemn care nu vă trebuie.
Retrageţi fierăstrăul pentru ca linia de tăiere (27) să
devină vizibilă.
Ţinând fierăstrăul în această poziţie, slăbiţi ghidajul
lateral de pe talpa fierăstrăului aşa cum este descris în
ilustraţie.
Aliniaţi marcajul de 0° (25) de pe ghidajul lateral cu linia
de tăiere (27). Atunci când reglaţi pentru tăieturi încli-
ROMÂNĂ
♦
nate la 45°, aliniaţi marcajul de 45° (26) de pe ghidajul
lateral cu linia de tăiere.
Fixaţi ghidajul lateral cu ajutorul şurubului (28).
Extracţia prafului
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspirator
sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă.
♦ Introduceţi adaptorul de extragere a prafului în orificiul
de evacuare a prafului (10).
♦ Conectaţi furtunul aspiratorului la adaptor.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Utilizaţi întotdeauna tipul de disc de fierăstrău adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul de
tăietură.
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini.
Lăsaţi discul să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii.
Lucraţi cu ghidajul apăsat pe piesa de prelucrat.
Deoarece o oarecare aşchiere de-a lungul liniei de
tăiere pe partea superioară a piesei de prelucrat nu
poate fi evitată, tăiaţi pe partea pe care aşchierea este
acceptabilă.
În cazul în care este necesară reducerea la minim
a aşchierii, de ex. în cazul tăierii laminatelor, prindeţi
o bucată de placaj de partea superioară a piesei de
prelucrat.
Sprijiniţi panourile mari pentru a minimiza riscul de agăţare a discului şi de recul. Panourile mari au tendinţa de
a se îndoi sub propria greutate.
Suporturile trebuie poziţionate sub panou, pe ambele
laturi, aproape de linia de tăiere şi aproape de marginea
panoului ce trebuie tăiat.
Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior piesa pe care
o tăiaţi.
Fixaţi piesa de prelucrat pe o platformă stabilă folosind
cleme. Este important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea corpului,
blocarea discului sau pierderea controlului.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi
performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi
obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Întreţinere
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna
de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
9
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
FME300 (Tip 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
1 600
Turaţie în gol
min -1
5 000
Adâncimea maximă de tăiere
mm
65
Adâncimea maximă de tăiere la
înclinație de 45°
mm
50
Diametrul discului
mm
190
Alezajul discului
mm
16
Lăţimea vârfului discului
mm
2,3
Greutate
kg
5,4
LpA (presiune sonoră) 94 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
LpA (putere sonoră) 105 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, W) 4,8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FME300
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului Internaţional de
Inginerie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
07/10/2013
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
zst00223111 - 02-12-2013
10
Download PDF

advertising