DCS355 | DeWalt DCS355 MULTITOOL instruction manual

402113-43 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCS355
Figura 1
b
d
a
c
e
f
g
t
Figura 2
h
i
j
2
Figura 3
v
c
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
r
x
p
l
k
w
3
Figura 8
Figura 9
f
e
g
m
Figura 10
u
f
o
n
p
g
Figura 11
Figura 12
f
n
g
g
Figura 13
Figura 14
a
4
Figura 15
Figura 16
b
d
a
Figura 17
q
m
p
o
e
u
Figura 18
Figura 19
q
q
w
s
5
UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
OSCILANTĂ FĂRĂ FIR DCS355
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Putere nominală
Putere de ieşire
Frecvenţă de oscilare
Unghi de oscilare
Greutate
kg
DCS355
18
1
Li-Ion
300
170
0 – 20 000
1,6°
1,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
Vc.c.
W
W
min-1
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
16,1
Marjă K =
m/s²
1,5
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Vc.a.
Tip acumulator
Timp aprox. de încărcare min
Greutate
Siguranţe
Europa
Marea Britanie şi Irlanda
6
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
30 (1,5 Ah
acumulatori)
kg
Unelte la 230 V
Unelte la 230 V
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
40 (2,0 Ah
55 (3,0 Ah
acumulatori)
acumulatori)
0,49
10 Amperi, reţea electrică
13 Amperi, ştechere introduse
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
70 (4,0 Ah
acumulatori)
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DCS355
DEWALT declară că aceste produse descrise
în Specificaţia tehnică sunt conforme cu
normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN60745-2-4,
EN60745-2-11.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.07.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
7
d)
e)
f)
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
8
f)
g)
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru extragerea şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
g)
persoanele care sunt sau intră în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR CU
ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat cu
un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea siguranţei uneltei
de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru unealta
multifuncţională oscilantă
AVERTISMENT: Fiţi foarte atenţi
atunci când şlefuiţi anumite esenţe de
lemn (ex. fag, stejar) şi metale care
pot produce pulberi toxice. Purtaţi
o mască de protecţie pentru praf, gaze
toxice sau vapori şi asiguraţi-vă că
AVERTISMENT: La şlefuirea metalelor
feroase, utilizaţi unealta în zone
bine aerisite. Nu utilizaţi unealta în
apropierea lichidelor, gazelor sau
pulberilor inflamabile. Scânteile
sau particulele încinse rezultate în
urma şlefuirii sau arcurile electrice
ale periilor pot inflama materialele
combustibile.
Şlefuire vopsea
AVERTISMENT: Respectaţi normele
aplicabile pentru şlefuirea vopselei.
Acordaţi atenţie specială următoarelor
aspecte:
•
•
•
Oricând este posibil, utilizaţi un extractor
pentru colectarea prafului.
Aveţi grijă în special la şlefuirea vopselei pe
bază de plumb:
– Nu lăsaţi copiii sau femeile însărcinate
să intre în zona de lucru.
– Toate persoanele care intră un zona
de lucru trebuie să poarte mască de
protecţie împotriva prafului de vopsea şi
a vaporilor pe bază de plumb.
– Nu mâncaţi, nu beţi sau nu fumaţi în
zona de lucru.
Depozitaţi în siguranţă toate materialele
reziduale.
• Ţineţi uneltele electrice pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi
o operaţie în care unealta de debitat poate
atinge cabluri ascunse sau propriul cablu
de alimentare. Contactul cu un cablu sub
tensiune va determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei şi
va cauza electrocutarea operatorului.
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
9
– Riscul de arsuri cauzate de accesorii care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Purtaţi echipament de protejare
a respiraţie.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (t), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de siguranţă
şi operare pentru încărcătoarele de acumulatori
DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de pe
încărcător, de pe acumulator şi de pe produsul
cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului. Se
poate genera şoc electric.
ATENŢIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
ATENŢIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
10
AVIZ: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului
pot fi scurtcircuitate de materiale
străine. Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la, lână
metalică, folie de aluminiu sau orice
depunere de particule metalice trebuie
ţinute la distanţă de compartimentele
încărcătorului. Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul de la sursa de alimentare
atunci când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi încărcătorul
înainte de a încerca să îl curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de incendiu,
şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât dacă
este absolut necesar. Utilizarea unui cablu
prelungitor necorespunzător poate genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în aer
liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie uscată
şi folosiţi un cablu prelungitor adecvat
pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui
cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l
la un centru de service autorizat atunci
când sunt necesare operaţii de service
sau reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză înainte
de a încerca orice operaţie de curăţare.
Astfel se va reduce riscul de şoc electric.
Scoaterea acumulatorului nu va reduce acest
risc.
• NU încercaţi să conectaţi 2 încărcătoare
simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DCB105 utilizează acumulatori
Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V şi 18 V (DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 şi DCB183).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de
a introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (h) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va lumina
intermitent continuu, indicând că procesul de
încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate fi
lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
––
––
––
––
încărcat complet
decalaj acumulator
fierbinte/rece
x
–– • –– • –– •
–– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator defect
refuzând să lumineze sau semnalizând codul
pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de asemenea,
o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa unui
acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta
porneşte automat un decalaj pentru acumulatorul
fierbinte/rece, suspendând încărcarea până
când acumulatorul ajunge la o temperatură
corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi în mod
automat la modul de încărcare a acumulatorului.
Această funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii
sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
11
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul în
atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
Introducerea sau scoaterea acumulatorului din
încărcător poate aprinde pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta şi
acumulatorul în locaţii în care temperatura
poate atinge sau depăşi 40 °C (105 °F)
(precum ateliere în aer liber sau construcţii
metalice pe timpul verii).
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub niciun
motiv. În cazul în care acumulatorul
este crăpat sau deteriorat, nu îl
introduceţi în încărcător. Nu striviţi, nu
scăpaţi sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie returnaţi
la centrul de service pentru reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în funcţiune,
poziţionaţi unealta pe partea laterală
pe o suprafaţă stabilă unde nu va
cauza pericol de împiedicare sau
12
cădere. Unele unelte cu acumulatori
mari vor sta vertical pe acumulator,
însă pot fi uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi medicul
că electrolitul acumulatorului este compus
dintr-un amestec de carbonaţi organici lichizi şi
săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul în
care simptomele persistă, consultaţi medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCS355 funcţionează cu acumulatori XR Li-Ion de
18 volţi.
Se pot folosi şi acumulatori DCB180, DCB181,
DCB182 sau DCB183. Pentru mai multe informaţii
citiţi Specificaţiile tehnice.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Adaptor pentru toate lamele
1 Lamă pentru lemn Fastcut 31 mm x 43 mm
1 Pad abraziv
1 Lamă pentru lemn şi cuie 31 mm x 43 mm
1 Lamă de racletă rigidă
1 Cheie hexagonală adaptor lamă
1 Manual de instrucţiuni
Se încarcă.
1 Schemă detaliată
**DOAR DCS355D2/DCS355M2:
Încărcat complet.
1 Adaptor extragere praf**
1 Ghidaj de tăiat**
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
x
1 Lamă semicirculară 100 mm**
25 Sortimente de şmirghel**
Problemă acumulator sau încărcător.
1 Lamă pentru detalii de lemn 9,5 mm x 43 mm
Problemă alimentare.
1 Lamă pentru îndepărtarea sedimentelor de
carbură metalică 3 mm**
(semicircular 100 mm)
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
1 Încărcător**
1 Cheie hexagonală ghidaj de tăiat**
2 Acumulatori Li-Ion**
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Utilizaţi doar cu acumulatori DEWALT.
Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C.
1 Cutie pentru depozitare şi transport TStak**
NOTĂ: Acumulatorii, încărcătoarele şi cutiile de
depozitare şi transport nu sunt incluse în cazul
modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Nu incineraţi acumulatorii.
Încarcă acumulatori Li-Ion.
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
Doar pentru uz casnic.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
Lumină de lucru cu LED
Mâner de prindere accesoriu
Buton de blocare/deblocare
Fante pentru montare laterală accesoriu
Bloc ghidaj de tăiere
Braţ ghidaj de tăiere
Acumulator
13
i. Butoane de detaşare a acumulatorului
j. Indicator nivel încărcare
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Această unealtă multifuncţională oscilantă este
concepută pentru şlefuirea detaliată profesională,
tăieri în interiorul materialului, nivelarea,
îndepărtarea materialelor în exces şi aplicaţii de
pregătire a suprafeţei.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această unealtă multifuncţională oscilantă este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
14
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă
este absolut necesar. Utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, adecvat pentru puterea absorbită
a încărcătorului dvs. (consultaţi Specificaţiile
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorului
este de 1 mm²; lungimea maximă este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de
asamblare şi reglaj, scoateţi
întotdeauna încărcătorul. Opriţi
întotdeauna unealta înainte de
a introduce sau de a scoate
acumulatorul. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
AVERTISMENT: Risc de laceraţii
sau arsuri. Nu atingeţi niciodată
marginile ascuţite ale accesoriilor.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama
imediat după utilizarea uneltei. Acestea
pot deveni foarte fierbinţi. Manipulaţi cu
atenţie. Lăsaţi întotdeauna accesoriile
şi piesa de prelucrat să se răcească,
înainte de manipulare.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 2)
NOTĂ: Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet
înainte de utilizare.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul (h) cu canelurile din
interiorul mânerului uneltei (fig. 2).
2. Împingeţi-l în mâner până când acumulatorul
este fixat bine în unealtă şi asiguraţi-vă că nu
se decuplează.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare a acumulatorului
(i) şi trageţi ferm acumulatorul din mânerul
uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător conform
descrierii din secţiunea privind încărcătorul din
acest manual.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 2)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul de
încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (j).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Instalarea şi demontarea
accesoriilor (fig. 3-7)
PRINDERE ACCESORIU FĂRĂ UNEALTĂ
(FIG. 3-5)
DCS355 dispune de un sistem de schimbare
rapidă a accesoriilor. Aceasta permite schimbări
mai rapide de accesorii fără a necesita chei fixe
sau hexagonale, precum alte sisteme de unelte
oscilante.
1. Ţineţi unealta şi strângeţi dispozitivul de
prindere a accesoriului (c) după cum este
indicat în figura 3.
2. Curăţaţi toate resturile din axul uneltei şi din
suportul accesoriului.
NOTĂ: Unele accesorii, cum ar fi racletele şi
lamele pot fi montate sub un anumit unghi dacă
este necesar după cum este indicat în figura 5.
INSTALAREA/DEMONTAREA BENZILOR DE
ŞLEFUIRE (FIG. 6)
O placă în formă de romb utilizează un sistem
de prindere cu cârlig şi buclă pentru a ataşa
benzile de şlefuire. Placa vă permite să o utilizaţi
pe suprafeţe plate mari şi în locurile înguste din
colţuri.
1. Ataşaţi placa de şlefuire (w) după cum
este descris în Instalarea şi demontarea
accesoriilor.
2. Aliniaţi marginile pe banda de şlefuire cu
marginea plăcii de şlefuire şi apăsaţi banda de
şlefuire (x) pe placă.
3. Apăsaţi ferm baza cu banda de şlefuire
ataşată pe o suprafaţă plată şi porniţi pentru
scurt timp unealta. Aceasta asigură aderenţa
optimă între placă şi banda de şlefuire şi ajută,
de asemenea, la prevenirea uzurii premature.
4. Atunci când vârful plăcii de şlefuire se uzează,
detaşaţi banda de pe placă, rotiţi şi reaplicaţi.
ATAŞAREA ACCESORIILOR CARE UTILIZEAZĂ
ADAPTORUL UNIVERSAL (FIG. 7)
ATENŢIE: Pentru a evita vătămarea,
nu utilizaţi niciun accesoriu pentru
o aplicaţie în care accesoriul se poate
desprinde de adaptor.
ATENŢIE: Citiţi şi respectaţi toate
avertismentele producătorilor privind
siguranţa pentru orice accesorii
utilizate cu această unealtă.
ATENŢIE: Pentru a evita vătămarea,
asiguraţi-vă că adaptorul şi accesoriul
sunt fixate bine.
Accesoriile care nu sunt marca DEWALT pot fi
ataşate utilizând adaptorul universal.
1. Poziţionaţi şaiba (k) pe unealtă.
2. Poziţionaţi accesoriul (l) pe şaibă.
3. Strângeţi şi fixaţi piuliţa adaptorului (p)
utilizând cheia hexagonală (r).
3. Introduceţi accesoriul între axul (v) şi
elementul de prindere al acestuia asigurânduvă că accesoriul este prins în toate cele opt
ştifturi ale elementului de prindere şi este fixat
pe ax. Asiguraţi-vă că accesoriul este orientat
după cum este indicat în figura 4.
Ataşarea ghidajului de tăiere
(fig. 8–13)
4. Eliberaţi dispozitivul de prindere a accesoriului.
1. Ataşaţi blocul ghidajului de tăiere (f) prin
introducerea nervurilor accesoriului (m) pe
Ghidajul de adâncime/tăiere vă permite să tăiați cu
precizie materialul la o adâncime specificată și să
urmați cu exactitate o linie de tăiere marcată.
15
ghidaj în fantele pentru montare laterală
a accesoriului (e) pe corpul principal al uneltei.
NOTĂ: Ghidajul de adâncime/tăiere poate fi
montat pe ambele părţi ale uneltei.
2. Fixaţi blocul pe corpul principal cu şurubul
furnizat (o) şi şaiba (u). Strângeţi cu cheia
hexagonală furnizată (p).
GHIDAJ ADÂNCIME
Această funcție vă permite să tăiați cu precizie
materialul la o adâncime specificată.
1. Introduceţi braţul ghidajului (g) după cum este
indicat în figura 9 în slotul frontal de pe blocul
ghidajului (f).
2. Reglați lungimea ghidajului trăgându-l în afară
sau împingându-l în interior, pentru a obține
adancimea de tăiere dorită după cum este
indicat în figura 10.
3. Fixați ghidajul pe poziție rotind butonul de
reglare a adâncimii/tăierii (n) în sens orar.
Pentru a elibera ghidajul, rotiți butonul de
reglare a adâncimii/tăierii în sens antiorar.
GHIDAJUL DE TĂIERE
Această funcție vă permite să urmați cu precizie
mai mare o linie de tăiere marcată.
1. Introduceţi braţul ghidajului (g) după cum este
indicat în figura 11 în sloturile de pe părţile din
stânga şi din dreapta ale blocului ghidajului (f).
2. Reglați lungimea ghidajului trăgându-l în afară
sau împingându-l în interior, pentru a obține
lungimea dorită după cum este indicat în
figura 12.
3. Fixați ghidajul pe poziție rotind butonul de
reglare a adâncimii/tăierii (n) în sens orar.
Pentru a elibera ghidajul, rotiți butonul de
reglare a adâncimii/tăierii în sens antiorar.
NOTĂ: Braţul ghidajului poate fi poziţionat, de
asemenea, în ansamblul apărătoarei pe verticală
pentru a seta înălţimea unei tăieri. Consultaţi
Figura 13.
Ataşarea adaptorului de
extragere a prafului (fig. 17)
Adaptorul de extragere a prafului vă permite să
conectaţi unealta la un extractor de praf extern, fie
utilizând sistemul AirLock™ (DWV9000-XJ), sau
un accesoriu extractor de praf de 35 mm.
1. Ataşaţi adaptorul de extragere a prafului (q)
prin introducerea nervurilor (m) în sloturile de
montare laterale ale accesoriului (e).
16
NOTĂ: Adaptorul de extragere a prafului
poate fi montat pe ambele părţi ale uneltei.
2. Introduceţi şurubul (o) şi şaiba (u) în adaptorul
de aspirare a prafului (q) şi strângeţi cu cheia
hexagonală furnizată (p).
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare (fig. 14,
15)
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
AVERTISMENT: Înainte de a instala
acumulatorul, comutatorul trebuie să
fie în poziţia complet oprit.
1. Instalarea acumulatorului.
2. Pentru a porni unealta, ţineţi-o după cum este
indicat în figura 14 şi apăsaţi pe întrerupătorul
de declanşare a turaţiei reglabile (a).
NOTĂ: Cu cât apăsaţi mai mult întrerupătorul
de declanşare, cu atât unealta va funcţiona cu
viteză mai mare. Dacă aveţi îndoieli despre
viteza corectă pentru activitatea dvs., testaţi
performanţa la viteză mică şi creşteţi treptat
până la găsirea unei viteze confortabile.
3. Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul
de declanşare cu viteză variabilă (a).
Buton de blocare/deblocare
(fig. 15)
Unealta poate fi deblocată prin apăsarea completă
a butonului de blocare/deblocare (d) afişat în figura
15.
Pentru mai mult confort în aplicaţiile cu utilizare
extinsă, butonul de blocare/deblocare (d) poate
bloca întrerupătorul de declanşare (a) în poziţia
apăsată.
Lumina de lucru cu LED
(fig. 16)
Lumina de lucru cu LED (b) se activează atunci
când întrerupătorul de declanşare este apăsat.
Aceasta se va stinge automat după o scurtă
perioadă de timp, odată ce declanşatorul este
eliberat.
• Nu porniţi şlefuirea fără ca şmirghelul să fie
ataşat la placa de şlefuire.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 14)
• Utilizaţi şmirghel cu granulaţie mare pentru
a şlefui suprafeţe rugoase, granulaţie medie
pentru suprafeţe netede şi granulaţie mică
pentru suprafeţele de finisaj. Dacă este
necesar, efectuaţi mai întâi o funcţionare de
probă pe un rest de material.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ţinerea
uneltei după cum este indicat în figura 14.
Utilizarea adaptorului de
aspirare a prafului cu placa de
şlefuire (fig. 18)
1. Ataşaţi adaptorul pentru extragerea prafului
(q). Consultaţi Ataşarea adaptorului de
extragere a prafului.
2. Ataşaţi placa de şlefuire (w) după cum
este descris în Instalarea şi demontarea
accesoriilor.
3. Ataşaţi placii banda de şlefuire după cum este
descris în Instalarea şi demontarea benzilor
de şlefuire.
Utilizarea adaptorului de
extragere a prafului cu
accesoriul de tăiere în
interiorul materialului (fig. 19)
1. Ataşaţi adaptorul pentru extragerea prafului.
Consultaţi Ataşarea adaptorului de
extragere a prafului.
2. Împingeţi braţul de extragere a prafului (s)
în deschiderea inferioară a adaptorului de
extragere a prafului (q).
3. Ataşaţi lama de tăiere în interiorul materialului
după cum este descris în Instalarea şi
demontarea accesoriilor.
4. Reglaţi braţul de extragere a prafului (s) pentru
cele mai bune rezultate.
• Forţa excesivă va reduce eficienţa de lucru şi
va cauza suprasarcina motorului. Înlocuirea
periodică a accesoriului va menţine eficienţa
de lucru optimă.
• Nu lăsaţi şmirghelul să se uzeze, aceasta va
deteriora placa de şlefuire.
• Dacă unealta se supraîncălzeşte, în special
atunci când este utilizată cu viteză mică, setaţi
viteza la maxim şi lăsaţi-o să funcţioneze în
gol timp de 2-3 minute pentru a răci motorul.
Evitaţi utilizarea prelungită la viteze foarte mici.
Păstraţi lama ascuţită întotdeauna.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/instala
ataşamente sau accesorii. Asiguraţivă că întrerupătorul de declanşare se
află în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile. Nu
există componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Sugestii
• Asiguraţi-vă întotdeauna că piesa de prelucrat
este fixată sau strânsă ferm pentru a preveni
mişcarea. Orice mişcare a materialului poate
afecta calitatea finisajului şlefuirii sau tăierii.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
17
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de la
priză înainte de curăţare. Murdăria şi
unsoarea pot fi eliminate de pe partea
exterioară a încărcătorului folosind
o cârpă sau o perie moale nemetalică.
Nu folosiţi apă sau orice altă soluţie de
curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
ACCESORII COMPATIBILE
Pad oscilant de şlefuire
Lamă oscilantă pentru lemn şi cuie
Lamă lată din titan oscilantă pentru lemn şi cuie
Lamă oscilantă pentru lemn de esenţă tare
Lamă oscilantă fastcut pentru lemn
Lamă lată oscilantă fastcut pentru lemn
Lamă oscilantă pentru detalii de lemn
Lamă oscilantă din titan pentru metal
Lamă oscilantă semicirculară
Lamă oscilantă semicirculară din titan
18
Lamă oscilantă pentru nivelare
Lamă oscilantă din titan pentru nivelare
Lamă oscilantă pentru mai multe materiale
Lamă oscilantă de racletă rigidă
Lamă oscilantă de racletă flexibilă
Lamă oscilantă pentru îndepărtarea sedimentelor
de carbură metalică
Lamă oscilantă fastcut pentru îndepărtarea
sedimentelor de carbură metalică
Raşpel oscilant pentru carbură metalică
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la un
centru local de reciclare. Acumulatorii colectaţi
vor fi reciclaţi sau eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
DEPANARE
PROBLEMĂ
CAUZA
POSIBILĂ
SOLUŢIA EVENTUALĂ
Unitatea nu va
porni.
Bateria nu este
instalată corect.
Instalaţi acumulatorul în mânerul uneltei şi asiguraţi-vă că este fixat
bine.
Acumulatorul nu
este încărcat.
Poziţionaţi acumulatorul pe încărcături şi instalaţi un acumulator
complet încărcat în unealtă.
Acumulatorul
sau unealta
electrică este
supraîncălzit(ă).
Lăsaţi acumulatorul şi/sau unealta să se răcească după utilizare
prelungită sau înlocuiţi acumulatorul supraîncălzit cu unul rece.
Comutatorul
este deteriorat.
Prevedeţi înlocuirea comutatorului de către un agent de reparaţii
autorizat DEWALT.
zst00223847 - 19-12-2013
19
Download PDF

advertising