D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

402113-47 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
D25052
Figura 1
b
a
f
e
d
h
c
Figura 2
g
Figura 3
D25052KT
j
i
2
Figura 4
Figura 5
f
g
Figura 6
h
d
c
Figura 7
b
c
3
CIOCAN SUBCOMPACT
D25052
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Tip
Putere absorbită
Turaţie în gol (RPM)
Cadenţă percuţie (conform cu procedura EPTA 05/2009)
Găurire cu percuție
Rază maximă de găurire în oțel/lemn/beton
Capacitatea de găurire cu carote în cărămidă moale
Portunealtă
Diametru manşon
Greutate
W
min-1
J
Bpm
mm
mm
mm
kg
D25052
230
230/115
1
650
0-2300
1,9
0-6200
13 / 30 / 20
50
SDS Plus
43
2,6
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745.
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Găurirea în metal
ah,D =
m/s²
Marjă K =
m/s²
Găurirea în beton
ah,HD =
m/s²
Marjă K =
m/s²
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
4
3,9
1,5
7,9
1,5
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte de 230 V
Regatul Unit &
Irlanda
Unelte de 230 V
10 amperi, la reţea
electrică
13 amperi, la prize
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporala care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
D25052
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.11.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
5
b)
c)
d)
e)
f)
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
6
d)
e)
f)
g)
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feritiva părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
f)
g)
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ciocanele subcompacte
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi. Expunerea la zgomot poate determina
pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare dacă sunt
furnizate împreună cu unealta. Pierderea
controlului poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică departe de
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de lovire cu ciocanul pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate pot
•
•
•
•
•
•
•
•
cauza vătămarea definitivă a ochilor. Purtaţi
o mască de praf sau un respirator pentru
aplicaţii care generează praf. Este posibil să
fie necesar echipament de protecţie pentru
urechi pentru majoritatea aplicaţiilor.
Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu
încercaţi să operaţi această unealtă fără
a o ţine cu ambele mâini. Se recomandă
ca mânerul lateral să fie utilizat întotdeauna.
Operarea acestei unelte cu o mână va
determina pierderea controlului. Străpungerea
sau întâlnirea materialelor dure precum barele
metalice poate fi, de asemenea, periculoasă.
Strângeţi bine mânerul lateral înainte de
utilizare.
Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Nu recondiţionaţi singuri accesoriile.
Recondiţionarea dălţilor trebuie efectuată
de către un specialist autorizat. Dălţile
recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări.
Purtaţi mănuşi atunci când utilizaţi
unealta sau când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice accesibile pe unealtă
şi accesoriile pot fi extrem de fierbinţi în timpul
utilizării. Bucăţile mici de material spart pot
leza mâinile goale.
Nu aşezaţi unealta pe jos până când
accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriile
în mişcare pot provoca vătămări.
Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de metal
sau şpanul se pot disloca şi pot provoca
vătămări.
Dălțile uşor uzate pot fi ascuţite din nou
prin polizare.
Ţineţi cablul de alimentare departe de
accesoriul rotativ. Nu înfăşuraţi cablul în
jurul niciunei părţi a corpului. Un cablu
electric înfăşurat în jurul unui accesoriu rotativ
poate cauza vătămări corporale şi pierderea
controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
ciocanelor rotopercutoare:
– Vătămări cauzate de atingerea componentelor
rotative sau a componentelor fierbinţi ale
uneltei.
7
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
a. Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
– Afectarea auzului.
b. Mâner principal
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
d. Tijă de adâncime
c. Mâner lateral
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
e. Mandrină SDS Plus®
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
g. Manetă de inversare
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor subcompact
1 Mâner lateral
1 Tijă de reglare a adâncimii
1 Valiză pentru depozitare şi transport (numai
pentru modelele K)
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
8
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
f. Inel de selectare moduri
h. Buton de detaşare a tijei de adâncime
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Aceste ciocane subcompacte au fost concepute
pentru aplicaţii profesionale de găurire şi
înşurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane subcompacte pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Mâner lateral (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect şi strâns bine.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate conduce la alunecarea
mânerului lateral în timpul utilizării şi
la pierderea ulterioară a controlului.
Ţineţi unealta cu ambele mâini pentru
a maximiza controlul.
Împreună cu acest ciocan subcompact se
furnizează un mâner lateral asamblat pe unealtă.
Mânerul lateral (c) poate fi fixat pentru a se potrivi
atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
PENTRU A REGLA MÂNERUL LATERAL
1. Slăbiţi mânerul lateral (c) rotindu-l în sens
invers acelor de ceasornic.
2. Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
3. Strângeţi mânerul lateral rotindu-l în sensul
acelor de ceasornic.
PENTRU A SCHIMBA POZIŢIA DE LUCRU PE
LATERALĂ
Pentru utilizatorii dreptaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste mandrină, cu mânerul
pe partea stângă.
Pentru utilizatorii stângaci: glisaţi clema
mânerului lateral peste mandrină, cu mânerul
pe partea dreaptă.
LUMINĂ DE LUCRU MÂNER LATERAL (DOAR
D25052KT) (FIG. 3)
Mânerul lateral prezintă o lumină de lucru. Lumina
este alimentată cu baterii și acționată folosind
butonul de pornire/oprire (i).
Pentru a înlocui bateriile luminii de lucru
(CR2032 x 2):
1. Scoateți șurubul de pe ușa compartimentului
pentru baterii (j) conform ilustrației din fig. 3.
2. Înlocuiți bateria cu polul pozitiv orientat în
exterior.
3. Închideți compartimentul pentru baterii și fixați
șurubul.
Maneta de inversare (fig. 4)
Maneta de inversare (g) este utilizată pentru
a inversa ciocanul subcompact pentru a scoate
elemente de fixare sau accesorii blocate exclusiv
în funcţia de găurire.
ATENŢIE: Atunci când se deblochează
accesoriile blocate, fiţi pregătiţi pentru
un cuplu de reacţie puternic.
Pentru a inversa ciocanul subcompact, opriţi-l
şi aliniaţi maneta de inversare (g) cu săgeata
galbenă ce indică înapoi.
Pentru a poziţiona ciocanul subcompact în modul
de operare înainte, opriţi-l şi aliniaţi maneta de
inversare (g) cu săgeata galbenă ce indică înainte.
9
Inel de selectare moduri
(fig. 1, 5)
AVIZ: Unealta trebuie să se oprească
complet înainte de a activa butonul
de selectare a modului, în caz contrar
unealta se poate deteriora.
Pentru a trece unealta din modul de găurire în cel
de găurire cu percuţie (sau invers) rotiţi inelul (f)
spre simbolul corespunzător.
Rotiţi inelul (f) spre simbolul burghiului pentru
găurire sau spre cel al ciocanului pentru găurire cu
percuţie.
NOTĂ: Săgeata de pe inelul de selectare
a modurilor TREBUIE să fie aliniată întotdeauna
cu unul dintre simboluri. Nu există poziţii de
operare între aceste simboluri.
MODUL DE GĂURIRE ROTATIVĂ
Utilizaţi modul de găurire rotativă pentru
lemn, metal şi material plastice.
MODUL DE GĂURIRE CU CIOCANUL
Utilizaţi acest mod pentru găurirea în
zidărie.
Tija de adâncime (fig. 6)
PENTRU A REGLA TIJA DE ADÂNCIME
1. Împingeţi şi ţineţi apăsat butonul de detaşare
a tijei de adâncime (h) de pe mânerul lateral.
2. Deplasaţi tija de adâncime (d) astfel încât
distanţa dintre capătul tijei şi capătul
accesoriului să fie egală cu adâncimea de
găurire dorită.
3. Eliberaţi butonul pentru a bloca tija pe poziţie.
Atunci când găuriţi cu tija de adâncime, opriţivă atunci când aceasta ajunge la suprafaţa
materialului.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
10
Întrerupătorul de declanşare
(fig. 1)
Pentru a porni ciocanul subcompact, apăsaţi
întrerupătorul de declanşare (a). Pentru a opri
ciocanul, eliberaţi întrerupătorul.
NOTĂ: Folosiţi viteze reduse pentru începerea
găurilor fără utilizarea unui dorn, pentru găurirea în
metale, materiale plastice sau ceramică. Vitezele
superioare sunt mai adecvate pentru găurirea în
zidărie cu eficienţă maximă.
VITEZĂ VARIABILĂ
Întrerupătorul de declanşare cu viteză variabilă (a)
permite controlul vitezei. Cu cât este apăsat mai
mult întrerupătorul de declanşare, cu atât este mai
mare viteza uneltei.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (c) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (b).
Mandrină în suprasarcină
Dacă accesoriul este blocat sau prins, antrenarea
axului uneltei este întreruptă de mandrina în
suprasarcină. Deoarece există forţe care apar
în urma unei astfel de situaţii, ţineţi întotdeauna
bine unealta cu ambele mâini şi adoptaţi o poziţie
nemişcată.
Unelte de găurire
Aparatul este destinat găuririi cu ciocanul în beton,
cărămidă şi piatră. Este, de asemenea, adecvat
pentru găurirea fără percuţie în lemn, metal,
ceramică şi materiale plastice.
Găurire (fig. 1, 5)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămare corporala,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că piesa
de prelucrat este ancorată sau fixată
bine. În cazul găuririi de materiale
subţiri, folosiţi o bucată suplimentară
de lemn pentru a preîntâmpina
deteriorarea materialului.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, operaţi
ÎNTOTDEAUNA unealta cu mânerul
lateral instalat corect şi strâns bine.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
poate conduce la alunecarea
mânerului lateral în timpul utilizării şi
la pierderea ulterioară a controlului.
Ţineţi unealta cu ambele mâini pentru
a maximiza controlul.
Rotiţi inelul de selectare a modurilor (f) spre
simbolul burghiului pentru găurire sau spre cel al
ciocanului pentru găurire cu percuţie.
OPERAŢIA DE GĂURIRE
1. Pentru LEMN, folosiţi burghie elicoidale,
burghie cu şurub de ghidare, burghie spiralate
de mare putere sau carote de găurire. Pentru
METAL, utilizaţi burghie elicoidale de oţel sau
carote de găurire. Folosiţi un lubrifiant pentru
debitare atunci când găuriţi metale. Excepţiile
sunt fonta şi alama care trebuie găurite uscat.
Pentru ZIDĂRIE, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
AVERTISMENT: Unealta se poate
bloca dacă este supraîncărcată,
cauzând o răsucire bruscă. Fiţi
întotdeauna vigilenţi în acest sens.
Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini
pentru a controla acţiunea de rotire şi
a evita vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE GĂURIT
SE BLOCHEAZĂ, acest fapt survine de
obicei datorită faptului că este supraîncărcată
sau utilizată necorespunzător. ELIBERAŢI
IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL, scoateţi
burghiul din material şi determinaţi cauza
blocării. NU ACŢIONAŢI ÎNTRERUPĂTORUL
ÎN POZIŢIA PORNIT ŞI OPRIT ÎN
ÎNCERCAREA DE A PORNI O MAŞINĂ
DE GĂURIT BLOCATĂ — ACEST LUCRU
POATE DETERIORA MAŞINA DE GAURI.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă, nu
este necesar să folosiţi un punctator pentru
a începe operaţia de găurire. Folosiţi o turaţie
mică pentru a începe gaura şi acceleraţi
apăsând mai tare pe întrerupător atunci când
gaura este suficient de adâncă încât burghiul
să nu alunece în afară.
GĂURIREA ÎN METAL
Este necesară o mandrină SDS Plus® de adaptare
la tija rotundă. Asiguraţi-vă că unealta se află în
modul numai găurire. Porniţi operaţia de găurire la
viteză mică şi măriţi la putere maximă în timp ce
aplicaţi o presiune fermă pe unealtă. Ieşirea egală
şi constantă de şpan indică faptul că găurirea este
efectuată la viteza corectă. Folosiţi un lubrifiant
pentru debitare atunci când găuriţi metale.
Excepţiile sunt fonta şi alama care trebuie găurite
uscat.
NOTĂ: Găurile mari [de la 7,9 mm (5/16") la
12,7 mm (1/2")] în oţel pot fi făcute mai uşor dacă
se efectuează mai întâi o gaură de ghidare [de la
4 mm (5/32") la 4,8 mm (3/16")].
GĂURIREA ÎN LEMN
Este necesară o mandrină SDS Plus® de adaptare
la tija rotundă. Asiguraţi-vă că unealta se află
în modul numai găurire. Porniţi operaţia de
găurire la viteză mică şi măriţi la putere maximă
în timp ce aplicaţi o presiune fermă pe unealtă.
Găurile în lemn pot fi făcute cu aceleaşi burghie
elicoidale folosite pentru metal. Burghiele se pot
supraîncălzi dacă nu sunt extrase frecvent pentru
a scoate aşchiile din gaură. Pentru găurile mari,
folosiţi burghie elicoidale, burghie cu şurub de
ghidare, burghie spiralate de mare putere sau
carote de găurire. Materiale ce prezintă risc de
crăpare trebuie prelucrate cu ajutorul unei bucăţi
suplimentare de lemn.
Operaţia de găurire cu
ciocanul
1. Atunci când găuriţi, folosiţi suficientă forţă pe
ciocan pentru a-l face să nu salte excesiv
11
sau mişcarea în sus a accesoriului. O forţă
excesivă va genera viteze mai mici de găurire,
supraîncălzirea şi un randament de găurire
redus.
2. Găuriţi drept, ţinând accesoriul în unghi drept
pe piesa de prelucrat. Nu aplicaţi presiune
laterală pe accesoriu în timpul găuririi
deoarece acest lucru va determina blocarea
canalelor accesoriului şi o viteză de găurire
inferioară.
3. Atunci când faceţi găuri mari, dacă viteza
ciocanului începe să se micşoreze, trageţi
parţial accesoriul din gaură, cu unealta încă
în funcţiune, pentru a ajuta la scoaterea
reziduurilor din gaură.
4. Pentru zidărie, utilizaţi accesorii cu vârfuri
sinterizate sau speciale pentru zidărie. Ieşirea
egală şi constantă de pulbere indică faptul că
găurirea este efectuată la viteza corectă.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
12
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00227766 - 12-02-2014
13
14
Download PDF

advertising