D25052K | DeWalt D25052K ROTARY HAMMER instruction manual

533223-80 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25052
1. ábra
b
a
f
e
d
h
c
2. ábra
g
3. ábra
D25052KT
j
i
2
4. ábra
5. ábra
f
g
6. ábra
h
d
c
7. ábra
b
c
3
ÁLLÓMOTOROS FÚRÓKALAPÁCS
D25052
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT terméket választott. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés
és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
(csak Egyesült Királyság és Írország)
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám (RPM)
Ütőenergia (EPTA, 05/2009 eljárásnak megfelelően)
Ütésszám
Maximális fúrásteljesítmény (acél/fa/beton)
Magfúró kapacitás puha téglában
Szerszámbefogó
Segédfogantyú nyak átmérő
Súly
W
min-1
J
bpm
mm
mm
mm
kg
D25052
230
230/115
1
650
0–2300
1,9
0–6200
13 / 30 / 20
50
SDS Plus®
43
2,6
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
3
V
V
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint.
Vibráció kibocsátási érték ah
Fém fúrásánál
ah,D =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
Beton fúrásánál
ah,HD =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes
szerszámok súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
4
3,9
1,5
7,9
1,5
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 amper, hálózati
13 amper,
a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D25052
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.11.15.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonságtechnikai figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a közelben
állókat tartsa távol a munkaterülettől. Ha
5
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
d) Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
f) Ha elkerülhetetlen a készülék nedves
környezetben való használata,
használjon hibaáramvédő kapcsolót
(RCD). Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használatakor
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a szerszámot,
még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon,
illetve mielőtt eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy vegye ki
belőle az akkumulátort. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
e)
f)
g)
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám beszorulásának
kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok szubkompakt
fúrókalapácsokhoz
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Használja a segédfogantyú(ka)t, ha
van(nak) ilyen(ek) a szerszámhoz
mellékelve. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a vágótartozék
rejtett kábelekhez vagy a szerszám
tápkábeléhez érhet. Ha a vágótartozék
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és
a kezelő áramütést szenvedhet.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stabil felületre. A szerszám feletti uralmának
elvesztéséhez vezethet, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
Viseljen biztonsági védőszemüveget vagy
más szemvédő eszközt. Kalapálás közben
szilánkok szabadulnak el. A repülő törmelék
maradandó szemkárosodást okozhat.
Porképződéssel járó munkáknál viseljen
porvédő álarcot vagy légzésvédőt. Hallásvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
Mindig erősen markolja a szerszámot. Ne
is próbálja úgy üzemeltetni, hogy nem
mindkét kezével tartja. Javasoljuk, hogy
mindig használja az oldalfogantyút. Ha csak
az egyik kezével működteti, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát. Kemény anyagok
(pl. betonvas) áttörése, illetve a beléjük
ütközés szintén veszélyes lehet. Használat
előtt biztonságosan rögzítse az oldalfogantyút.
Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal.
A kalapálás által keltett vibráció árthat
a kezének és a karjának. Viseljen
védőkesztyűt, amely kipárnázza a kezét,és
gyakori pihenőkkel csökkentse a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettséget.
Ne próbálja saját kezűleg újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését arra
jogosult szakembernek kell végeznie. A nem
megfelelően újraedzett véső sérülést okozhat.
A szerszám használatához vagy
a szerszámszárak cseréjéhez viseljen
védőkesztyűt. A szerszám szabadon lévő
fémalkatrészei és a vágóél használat közben
rendkívül felforrósodhatnak. A letört anyag
apró darabkái felsérthetik a kezét.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg az teljesen le nem
állt. A mozgó szerszámszárak sérülést
okozhatnak.
A beszorult szerszámszárat ne próbálja
kalapáccsal kiszabadítani. Fém- vagy
egyéb anyagszilánkok szabadulhatnak el és
okozhatnak sérülést.
A kissé megkopott vésőfejet köszörüléssel
meg lehet élesíteni.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel elég
távol legyen a forgó szerszámszártól. Soha
ne tekerje a vezetéket a teste köré. A forgó
szerszámszárra tekeredő elektromos kábel
személyi sérülést okozhat, illetve a kezelő
elveszítheti uralmát a szerszám felett.
7
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak
a fúrókalapácsok használatával:
– A szerszám forgó vagy felforrósodott
részeinek megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fordulatszám-szabályzós fogantyúkapcsoló
b. Főfogantyú
c. Oldalfogantyú
d. Mélységütköző rúd
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
e. SDS Plus® tokmány
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
g. Forgásirány-váltó kar
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Szubkompakt fúrókalapács
1 Oldalfogantyú
1 Mélységállító rúd
1 Készletdoboz (csak K típusoknál)
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
8
Ismertetés (1. ábra)
f. Üzemmód választó gyűrű
h. Mélységütköző rúd kioldógombja
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön nagy igénybevételre készült szubkompakt
fúrókalapácsát professzionális fúrási és ütvefúrási
műveletekre terveztük.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ez a fúrókalapács professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
leválasztó transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse ki
egy DEWALT szakszervizzel.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Oldalfogantyú (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt és biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja
a szerszámot. Ha nem így tesz, az
oldalfogantyú a szerszám használata
közben elcsúszhat, és Ön elveszítheti
a szerszám feletti uralmát. A szerszám
feletti maximális uralom érdekében
mindkét kezével tartsa a szerszámot.
Az oldalfogantyú gyárilag fel van szerelve
a szubkompakt fúrókalapácsra. A oldalfogantyú
(c) mind jobbkezes mind balkezes használathoz
felszerelhető.
AZ OLDALFOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA
1. Az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatva lazítsa meg az oldalfogantyút (c).
2. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
3. Az óramutató járásának irányába forgatva
rögzítse az oldalfogantyút.
ÁTSZERELÉS A MÁSIK OLDALRA
Jobbkezes felhasználóknak: úgy csúsztassa
át az oldalfogantyú záróbilincsét a tokmányon,
hogy a fogantyú a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználóknak: úgy csúsztassa át
az oldalfogantyú záróbilincsét a karimán, hogy
a fogantyú a jobb oldalon legyen.
OLDALFOGANTYÚ MUNKALÁMPA (CSAK
D25052KT TÍPUSNÁL) (3. ÁBRA)
Az oldalfogantyú tartalmaz egy munkalámpát is.
Ez a lámpa elemes működésű, a be- és kikapcsoló
gombbal (i) kapcsolható.
A lámpához 2 db CR2032 elem szükséges.
1. Csavarja ki az elemtartó ajtaját rögzítő csavart
(j). ahogyan a 3. ábra mutatja.
2. Cserélje ki az elemet úgy, hogy a pozitív
oldala kifelé nézzen.
3. Zárja be az elemtartó ajtaját, és rögzítse
a csavarral.
Forgásirány-váltó kar (4. ábra)
A forgásirány-váltó karral (g) meg lehet fordítani
a szubkompakt fúrókalapács forgásirányát (csak
fúrás funkcióban) a kötőelemek kihajtásához vagy
beszorult szerszámszárak kiszabadításához.
VIGYÁZAT: Ha beszorult szár
kiszabadításához vált a forgásirányt,
számítson erős ellenirányú
nyomatékra.
A fúró-vésőkalapács forgásirányának
megfordításához kapcsolja ki a gépet, majd úgy
állítsa az irányváltó kart (g), hogy a sárga nyíl
hátrafelé mutasson.
Ha vissza szeretné állítani az előre forgásirányt,
kapcsolja ki a szubkompakt fúrókalapácsot, és
úgy állítsa a kart (g), hogy a sárga nyíl előrefelé
mutasson.
9
Üzemmód választó gyűrű
(1., 5. ábra)
MEGJEGYZÉS: Az üzemmód választó
működtetéséhez várja meg a szerszám
teljes leállását, hogy az ne károsodjon.
Ha a szerszámot fúrási módról ütvefúrási módra
(vagy fordítva) kívánja átkapcsolni, forgassa
a gyűrűt (f) a megfelelő szimbólumhoz.
Fúrásnál a fúrószár szimbólumhoz, ütvefúrásnál
pedig a kalapács szimbólumhoz fordítsa a gyűrűt
(f).
TARTSA SZEM ELŐTT: Az üzemmód választón
lévő nyílnak mindig egy vonalban KELL lennie
a szimbólumok valamelyikével. Az egyes pozíciók
közé állítva a szerszám nem működik.
FORGÓFÚRÁS MÓD
A forgófúrás módot fához, fémhez és
műanyagokhoz használja.
ÜTVEFÚRÁS MÓD
Ezt a módot használhatja falazat
fúrásához.
Mélységütköző rúd (6. ábra)
A MÉLYSÉGÜTKÖZŐ RÚD BEÁLLÍTÁSA
1. Nyomja le és tartsa lenyomva
a mélységütköző rúd kioldógombját (h) az
oldalfogantyún.
2. Úgy állítsa be a mélységütköző rudat (d),
hogy a rúd és a fúrószár vége közötti távolság
egyenlő legyen a furat mélységével.
3. A gomb felengedésével rögzítse a rudat
a kívánt helyzetben. Ha a mélységütköző rúd
használatával végez fúrást, álljon le, amikor
a rúd eléri az anyag felületét.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
kiegészítőt fel- vagy leszerel.
10
Fogantyúkapcsoló (1. ábra)
A szerszám bekapcsolásához húzza be
a fogantyúkapcsolót (a). A szerszámot a kapcsoló
elengedésével állíthatja le.
TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a fúrás helyét nem
pontozta ki, és fémet, műanyagot vagy kerámiát
fúr, kisebb fordulatszámon kezdje. A nagyobb
sebesség a falazatok fúrásánál a leghatékonyabb.
VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM
A fordulatszám-szabályzós fogantyúkapcsolóval
(a) szabályozható a szerszám fordulatszáma.
Minél jobban benyomja a fogantyúkapcsolót, annál
gyorsabban forog a fúró.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze az oldalfogantyún (c), a másik pedig a főfogantyún (b) van.
Túlterhelés-védő
tengelykapcsoló
Ha a fúrószár beszorul vagy elakad,
a túlterhelésvédő tengelykapcsoló leválasztja
a meghajtást a fúró tengelyéről. Az emiatt fellépő
erőhatások miatt mindig erősen, mindkét kezével
tartsa a gépet, és szilárd felületen, biztosan álljon.
Fúrószerszámok
A gép beton-, tégla- és kő ütvefúrására alkalmas.
Fa, fém, kerámia és műanyagok ütés nélküli
fúrásához is használható.
Fúrás (1., 5. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
kiegészítőt fel- vagy leszerel.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG fogja be vagy
erősen szorítsa le a munkadarabot.
Ha vékony anyagot fúr, helyezzen alá
fa-alátétet, hogy ne sérüljön az anyag.
FIGYELMEZTETÉS: A személyi
sérülés elkerülése érdekében MINDIG
helyesen felszerelt és biztonságosan
rögzített oldalfogantyúval használja
a szerszámot. Ha nem így tesz, az
oldalfogantyú a szerszám használata
közben elcsúszhat, és Ön elveszítheti
a szerszám feletti uralmát. A szerszám
feletti maximális uralom érdekében
mindkét kezével tartsa a szerszámot.
Fúrásnál a fúrószár szimbólumhoz, ütvefúrásnál
pedig az ütvefúrás szimbólumhoz fordítsa a gyűrűt
(f).
FÚRÁSI MŰVELET
1. FA fúrásához csigafúró, lapmaró, pergőfúró
szárat vagy lyukfűrészt használjon. FÉM
fúrását nagy fordulatszámú acél csigafúró
szárral vagy lyukfűrésszel végezze. Fémek
fúrásánál használjon kenőanyagot. Kivételt
képez az öntöttvas és a sárgaréz, ezeket
szárazon kell fúrni. FALAZAT fúrásához
karbidhegyű vagy falazatfúró szárakat
használjon. A furatból egyenletesen kiáramló
por jelzi, hogy a fúrási fordulatszám megfelelő.
2. A fúrószárat mindig tengelyirányban nyomja.
Alkalmazzon a fúrószár működéséhez
elegendő nyomást, de túl erősen ne
nyomja, mert leállhat a motor, és elgörbülhet
a fúrószár.
3. Mindkét kezével erősen tartsa a szerszámot,
hogy a fúró meg ne csavarodhasson.
FIGYELMEZTETÉS: Túlterhelés
alatt a fúró leállhat, és a fúrószár
hirtelen megcsavarodhat. Mindig
legyen felkészülve a fúró elakadására.
Tartsa a fúrógépet erősen két kézzel,
hogy megakadályozza a fúrószár
megcsavarodását, és megelőzze
a sérüléseket.
4. HA A FÚRÓ ELAKAD, azt általában
túlterhelés okozza. AZONNAL ENGEDJE
FEL A FOGANTYÚKAPCSOLÓT, húzza ki
a fúrószárat a munkadarabból, majd derítse
ki az elakadás okát. LEÁLLÁS UTÁN NE
PRÓBÁLJA BE- ÉS KIKAPCSOLGATÁSSAL
ÚJRAINDÍTANI, MERT AZZAL
TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
5. Annak érdekében, hogy az elakadások és
az anyag áttörésének esélyét a minimálisra
szorítsa le, gyengébben nyomja a fúrót, és
könnyítse meg a fúrószár járását a furat végső
szakaszában.
6. Ne kapcsolja le a motort, mielőtt a fúrószárat
a kész furatból kihúzza. Így megelőzheti
a fúrószár beszorulását.
7. A változtatható fordulatszámú fúrógépeknél
nem kell a furatot előzőleg kipontozni.
Kezdje a fúrást kis fordulatszámon, majd
a fogantyúkapcsolót erősebben benyomva
gyorsítson, amikor a furat már elég mély
ahhoz, hogy a fúrószár ne ugorjon ki belőle.
FÉMEK FÚRÁSA
Kerek szárhoz SDS Plus® adapter tokmány
szükséges. Ellenőrizze, hogy a szerszám
csak fúrás módban van-e. Kis fordulatszámon
kezdjen fúrni, és utána növelje a teljesítményt,
miközben erősen nyomja a szerszámot. A furatból
egyenletesen kiáramló fémforgács jelzi, hogy
a fúrási fordulatszám megfelelő. Fémek fúrásánál
használjon kenőanyagot. Kivételt képez az
öntöttvas és a sárgaréz, ezeket szárazon kell fúrni.
TARTSA SZEM ELŐTT: Acélban könnyebben
lehet nagy átmérőjű (7,9 mm – 12,7 mm-es)
furatokat készíteni, ha előzőleg készít egy (4 mm –
4,8 mm-es) vezetőfuratot.
FA FÚRÁSA
Kerek szárhoz SDS Plus® adapter tokmány
szükséges. Ellenőrizze, hogy a szerszám
csak fúrás módban van-e. Kis fordulatszámon
kezdjen fúrni, és utána növelje a teljesítményt,
miközben erősen nyomja a szerszámot. Fába
ugyanazzal a csigafúró szárral lehet fúrni, mint
fémbe. Ezek a szárak túlmelegedhetnek, hacsak
gyakran ki nem húzza őket, hogy kitakarítsa
a forgácsot a barázdákból. Nagyobb furatokhoz
lapos fafúrószárat, erős spirálfúrót vagy magfúrót
használjon. A hasadásra hajlamos munkadarabot
egy fadarabbal kell alátámasztani.
Ütvefúrási művelet
1. Ütvefúrás közben csak akkora erővel
nyomja a fúrógépet, hogy az ne ugráljon
túlzottan, azaz ne távolodjon el túlságosan
a munkadarabtól. Ha túl nagy erővel nyomja,
csökken a fúrás fordulatszáma, túlmelegszik
a szerszám, és lassabban halad a fúrás.
2. Egyenesen fúrjon, a fúrószárat
derékszögben tartsa a munkadarabhoz.
Ne nyomja a fúrószárat oldalirányban, mert
eltömődhetnek a fúrószár barázdái, és lelassul
a fúró fordulatszáma.
3. Ha mély furat készítése közben csökken az
ütvefúrás fordulatszáma, a motor leállítása
nélkül húzza valamivel kijjebb a fúrószárat,
11
hogy a törmelék könnyebben eltávozhasson
a furatból.
4. Falazat fúrásához karbidhegyű vagy
falazatfúró szárakat használjon. A furatból
egyenletesen kiáramló por jelzi, hogy a fúrási
fordulatszám megfelelő.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használjon
a termékhez.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi DEWALT Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00244249 - 28-08-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
14
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising