D25413K | DeWalt D25413K ROTARY HAMMER instruction manual

533223-82 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25413
D25414
D25415
D25430
1. ábra
l
k
h
e
d
a
j
b
o
f
c
2. ábra
3. ábra
d
i
D25413
D25414
D25415
4. ábra
g
n
k
j
2
f
D25430
e
5. ábra
c
l
6. ábra
g
m
7. ábra
b
f
3
FÚRÓ/VÉSŐ KALAPÁCS
D25413, D25414, D25415, D25430
Szívből gratulálunk!
Ön a nagy tradíciójú DEWALT gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó
termék fejlesztés és innováció tette a DEWALT céget a professzionális szerszám felhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
(csak Egyesült Királyság és Írország)
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Ütésszám percenként
Ütőenergia
Ütvefúrás
Vésés
Maximális fúrásteljesítmény (acél/fa/beton)
A véső lehetséges állásai
Magfúró kapacitás puha téglában
Szerszámbefogó
Gyűrű átmérője
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
D25413
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25414
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25415
230
230/115
1
1000
0 – 820
0 – 4700
D25430
230
230/115
1
1000
–
0 – 4700
mm
kg
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,2
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
4,2
4,2
13 / 32 / 32
12
100
SDS Plus®
60
4,3
–
4,2
–
12
–
SDS Plus®
60
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
86
3
97
3
<2,5
1,5
–
–
8,2
1,5
–
–
7,1
1,5
7,1
1,5
<2,5
1,5
–
–
V
V
W
min-1
bpm
J
J
mm
mm
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint.
Fém fúrásánál
Vibráció kibocsátási érték ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Beton fúrásánál
Vibráció kibocsátási érték ah, HD =
m/s²
8,2
8,2
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Vésés
Vibráció kibocsátási érték ah, Cheq =
m/s²
7,1
7,1
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
Csavarozás ütés nélkül
Vibráció kibocsátási érték ah =
m/s²
<2,5
<2,5
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
4
Az adatlapon megadott súlyozott effektív
rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány
szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes
szerszámok súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés teljes
időtartama alatt jelentős mértékben
megnövekedett súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 amper, hálózati
13 amper,
a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
D25413, D25414, D25415, D25430
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
D25430
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok cím
alatt ismertetett termékek összhangban vannak
a következő irányelvekkel és szabványokkal:
2000/14/EK, Elektromos betontörő kalapács
(kézi), m </= 15 kg, VIII. függelék, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Németország, minősítő testület, azonosító: 0197
Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK
irányelv szerint (12. cikkely, III. függelék, 10. sz.;
m</= 15 kg)
LWA (mért hangteljesítmény)
99 dB
LWA (garantált hangteljesítmény)
105 dB
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.11.29.
5
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
d)
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonságtechnikai figyelmeztetések
és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS
AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázt.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a közelben
állókat tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
6
e)
f)
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata jelentősen növelheti az
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha elkerülhetetlen a készülék nedves
környezetben való használata,
használjon hibaáramvédő kapcsolót
(RCD). Hibaáramvédő kapcsoló használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használatakor
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
f)
g)
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
Mindig a megfelelő szerszámot
használja. A megfelelő szerszámmal
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely
elektromos szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
c) Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon,
illetve mielőtt eltárolja, húzza ki
a dugaszát a konnektorból és/vagy
vegye ki belőle az akkumulátort. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának esélyét.
d) Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.
Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f)
g)
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám beszorulásának
kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
További speciális biztonsági
szabályok fúrókalapácsokhoz
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom
elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
• Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan
műveletet végez, amelynél a vágótartozék
vagy a kötőelem rejtett kábelekhez vagy
a szerszám tápkábeléhez érhet. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket
ér, a szerszám fémalkatrészei is áram
alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
stabil felületre. A szerszám feletti uralmának
elvesztéséhez vezethet, ha a munkadarabot
a kezében tartja, vagy testéhez támasztja.
• Viseljen biztonsági védőszemüveget vagy
más szemvédő eszközt. Kalapálás közben
szilánkok szabadulnak el. A repülő törmelék
maradandó szemkárosodást okozhat.
Porképződéssel járó munkáknál viseljen
porvédő álarcot vagy légzésvédőt. Hallásvédő
használata a legtöbb munkafolyamathoz
szükséges.
• Mindig erősen markolja a szerszámot. Ne
is próbálja úgy üzemeltetni, hogy nem
mindkét kezével tartja. Javasoljuk, hogy
mindig használja az oldalfogantyút. Ha csak
az egyik kezével működteti, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát. Kemény anyagok
(pl. betonvas) áttörése, illetve a beléjük
7
ütközés szintén veszélyes lehet. Használat
előtt biztonságosan rögzítse az oldalfogantyút.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
• Ne dolgozzon hosszú ideig a szerszámmal.
A kalapálás által keltett vibráció árthat
a kezének és a karjának. Viseljen
védőkesztyűt, amely kipárnázza a kezét,és
gyakori pihenőkkel csökkentse a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettséget.
• Ne próbálja saját kezűleg újraedzeni
a vágóéleket. A vésők újraedzését arra
jogosult szakembernek kell végeznie. A nem
megfelelően újraedzett véső sérülést okozhat.
• A szerszám használatához vagy
a szerszámszárak cseréjéhez viseljen
védőkesztyűt. A szerszám szabadon lévő
fémalkatrészei és a vágóél használat közben
rendkívül felforrósodhatnak. A letört anyag
apró darabkái felsérthetik a kezét.
• Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg az teljesen le nem
állt. A mozgó szerszámszárak sérülést
okozhatnak.
• A beszorult szerszámszárat ne próbálja
kalapáccsal kiszabadítani. Fém- vagy
egyéb anyagszilánkok szabadulhatnak el és
okozhatnak sérülést.
• A kissé megkopott vésőfejet köszörüléssel
meg lehet élesíteni.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel elég
távol legyen a forgó szerszámszártól. Soha
ne tekerje a vezetéket a teste köré. A forgó
szerszámszárra tekeredő elektromos kábel
személyi sérülést okozhat, illetve a kezelő
elveszítheti uralmát a szerszám felett.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak
a fúrókalapácsok használatával:
– a szerszám forgó vagy felforrósodott részeinek
megérintése miatti sérülések.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód a szerszám
burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2013 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 nagy igénybevételre tervezett fúrókalapács
1 oldalfogantyú
1 mélységállító rúd (csak D25413, D25414,
D25415 típusoknál)
1 tartozékdoboz
1 gyorstokmány (csak D25414 és D25415
típusoknál)
1 kezelési útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1–4., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a. Fordulatszám-szabályozós kapcsoló
b. Főfogantyú
– Halláskárosodás.
c. Irányváltó csúszókapcsoló
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
d. Üzemmód választó
– A beton és/vagy kőzet bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
e. Biztonsági retesz
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
8
Viseljen hallásvédőt.
f. Oldalfogantyú
g. Szerszámbefogó/zárókarima
h. Lökéscsillapító
i. LED kijelző (csak D25415 típusnál)
j. Mélységállító rúd (csak D25413, D25414,
D25415 típusoknál)
k. Mélységi rögzítőbilincs
l. Zárógyűrű
m. Tokmány (csak D25414 és D25415
típusoknál)
n. Porvédő
o. Rögzítőgomb (csak D25430 típusnál)
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
D25413, D25414, D25415
A nagy igénybevételre készült fúrókalapácsot
professzionális fúrási, ütvefúrási, csavarozási és
könnyű vésési műveletekre terveztük.
D25430
Ez a fejtőkalapács professzionális fejtési, vésési,
és bontási munkálatokra alkalmas.
NE használja nedves körülmények között, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Ezek az ütvefúrók professzionális elektromos
szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális
képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy
képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet biztosít számukra.
Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet
nélkül a szerszám közelében.
AKTÍV REZGÉSSZABÁLYZÁS (1. ÁBRA)
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapácsszerkezet által keltett rezgést. A kéz és a kar
rezgés-terhelésének csökkentésével hosszabb
időtartamra is kényelmesebb használatot tesz
lehetővé, és meghosszabbítja a szerszám
élettartamát.
A rezgésszabályzás akkor a leghatékonyabb, ha
egyik keze a főfogantyún (b), másik keze pedig
az oldalfogantyún (f) van. Csak kb. a lökethossz
közepéig nyomja a kalapácsot.
Csak akkora nyomásra van szükség, ami
bekapcsolja az aktív rezgésszabályzást. Túl nagy
nyomóerő hatására a szerszám nem fúr és nem
vés gyorsabban, és nem kapcsol be az aktív
rezgésszabályzás.
NYOMATÉKHATÁROLÓ TENGELYKAPCSOLÓ
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
használata közben a felhasználónak
mindig erősen kell markolnia
a szerszámot.
A nyomatékhatároló tengelykapcsoló csökkenti
a fúrószár beszorulása esetén a kezelőre irányuló
maximális nyomatékreakciót. Ez a funkció
megakadályozza a csapágy beállását és a motor
leállását.
MEGJEGYZÉS: Nyomatékszabályzási
beállítás változtatása előtt mindig
kapcsolja ki a szerszámot, mert
egyébként megsérülhet a szerszám.
FORGÁSGÁTLÓ RENDSZER, D25415 TÍPUS
(2. ÁBRA)
A forgásgátló rendszer nagyobb felhasználói
kényelmet biztosít a beépített forgásgátló
technológia által, amely érzékeli, ha a felhasználó
elveszti a fúrókalapács feletti uralmát.
Amint elakadást észlel, azonnal csökkenti
a nyomatékot és a fordulatszámot. Ez a funkció
megelőzi a szerszám önforgását, és csökkenti
a csuklósérülés veszélyét. A forgásgátló rendszer
bekapcsolódásakor a piros LED kijelző (i) világítani
kezd.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
leválasztó transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse ki
egy DEWALT szakszervizzel.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
9
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt).A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Üzemmód kiválasztása
(3. ábra)
D25413, D25414, D25415
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
1. Az üzemmód kiválasztásához nyomja meg
a biztonsági reteszt (e), és forgassa az
üzemmód választót (d) úgy, hogy a kívánt
üzemmód jelére mutasson.
2. Engedje fel a biztonsági reteszt és ellenőrizze,
hogy az üzemmód választó rögzítve
van-e a kívánt állásban.
FIGYELMEZTETÉS: Ne váltson
üzemmódot, amíg a szerszám
működésben van.
A véső lehetséges állásai
(3. ábra)
A vésőt 12 különböző állásban lehet rögzíteni.
1. Forgassa az üzemmód választót (d) amíg
az ütvefúrás szimbólumára nem mutat.
Lásd az Üzemmód kiválasztása cím alatt
az Összeszerelés és beállítások című
fejezetben.
2. Fordítsa a vésőt a kívánt állásba.
3. Forgassa az üzemmód választót (d) a csak
kalapálás állásba.
4. Forgassa a vésőt, amíg csak nem rögzítődik
a kívánt állásban.
SDS Plus® tartozékok fel- és
leszerelése (4. ábra)
A készülékhez SDS Plus® tartozékok
csatlakoztathatók (lásd a 4. ábra kis képén az
SDS Plus® vésőszár keresztmetszetét). Csak
professzionális tartozékok használatát javasoljuk.
1. Tisztítsa és kenje a fúrószárat.
Forgófúrás: csavarozáshoz, acél, fa és
műanyag fúrásához.
2. Illessze a szárat a szerszámbefogó/
zárókarimába (g).
Ütvefúrás: beton és falazat fúrásához.
3. Nyomja lefelé a fúrószárat, és kissé fordítsa el,
hogy illeszkedjék a vájatokba.
Csak kalapálás: könnyű fejtési, vésési
és bontási munkáknál. Ebben az
üzemmódban a szerszám emeltyűként
is használható beszorult fúrószár
kiszabadításához.
D25430
A szerszám a következő üzemmódokban
használható:
10
Csak kalapálás: könnyű fejtési, vésési
és bontási munkáknál. Ebben az
üzemmódban a szerszám emeltyűként
is használható beszorult fúrószár
kiszabadításához.
4. Húzogassa meg a szárat, hogy lássa, jól
illeszkedik-e. A kalapács funkció működéséhez
szükséges, hogy a szár tengelyirányban
néhány centimétert el tudjon mozdulni, amikor
rögzítve van a szerszámbefogóban.
5. A szár eltávolításához húzza vissza
a szerszámbefogó/zárókarimát (g), és vegye ki
a szárat.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjénél mindig viseljen
védőkesztyűt. A szerszám szabadon
lévő fémalkatrészei és a tartozék
használat közben rendkívül
felforrósodhatnak.
Oldalfogantyú felszerelése
(1. ábra)
A oldalfogantyú (f) mind jobbkezes mind balkezes
használathoz felszerelhető.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig csak
helyesen felszerelt oldalfogantyúval
használja a szerszámot.
1. Lazítsa meg az oldalfogantyút.
2. Jobbkezes felhasználóknak: csúsztassák
át az oldalfogantyú záróbilincsét
a szerszámbefogó mögötti galléron úgy, hogy
az oldalfogantyú a bal oldalon legyen.
Balkezes felhasználóknak: csúsztassák át az
oldalfogantyú záróbilincsét a szerszámbefogó
mögötti galléron úgy, hogy az oldalfogantyú
a jobb oldalon legyen.
3. Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe,
és rögzítse.
Fúrási mélység beállítása
(4. ábra)
CSAK D25413, D25414, D25415 TÍPUSOKNÁL
1. Helyezze be a szükséges szárat a fenti
módon.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mélységi
rögzítőbilincset (k).
3. A mélységi rögzítőbilincs furatán keresztül
bevezetve szerelje fel a mélységbeállító rudat
(j).
4. A bemutatott módon állítsa be a fúrási
mélységet.
5. Engedje fel a mélységi rögzítőbilincset.
Irányváltó csúszókapcsoló
(5. ábra)
1. Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (c) balra
az előre fúrásirány (jobb) beállításához. Lásd
a szerszámon a nyilakat.
2. Tolja az irányváltó csúszókapcsolót (c) jobbra
a hátra fúrásirány (bal) beállításához.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja meg
a motor teljes leállását.
Tokmány adapter és tokmány
(külön kapható) felszerelése
1. Hajtsa rá a tokmányt a tokmány adapter
csavarmenetes végére.
2. Az összeszerelt tokmányt és adaptert
szerelje fel a szerszámra, mintha szabványos
SDS Plus® szár lenne.
3. A tokmány leszerelését a szabványos
SDS Plus® tartozékokhoz hasonlóan végezze.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon
hagyományos tokmányt.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
A szerszámbefogó cseréje
tokmányra (6. ábra)
CSAK D25414 ÉS D25415 TÍPUSOKNÁL
1. Fordítsa a zárógyűrűt (l) kioldási helyzetbe, és
húzza le a szerszámbefogó/zárókarimát (g).
2. Tolja rá a tokmányt (m) a tengelyre, és fordítsa
a zárógyűrűt zárási helyzetbe.
3. A tokmány szerszámbefogóra
cseréléséhez először szerelje le a tokmányt
a szerszámbefogóhoz hasonló módon. Ezután
szerelje fel a szerszámbefogót ugyanúgy,
ahogyan azt a tokmánnyal tette.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon
hagyományos tokmányt.
A porvédő cseréje (1., 4. ábra)
A porvédő (n) megakadályozza, hogy por jusson
be a szerszám szerkezetébe. A kopott porvédőt
azonnal ki kell cserélni.
1. Húzza hátra a szerszámbefogó zárókarimáját
(g), és vegye le a porvédőt (n).
2. Tegye fel az új porvédőt.
3. Engedje vissza a szerszámbefogó
zárókarimáját.
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
11
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS:
• Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
• Csak enyhe (kb. 5 kg-os) nyomást
gyakoroljon a szerszámra. Ha
túl erősen nyomja, a fúrás nem
lesz gyorsabb, viszont csökken
a szerszám teljesítménye, és
rövidülhet az élettartama.
3. Ahhoz, hogy a szerszámot kikapcsolt állásban
reteszelje, állítsa a forgásirányváltó kapcsolót
(c) középső helyzetbe.
Ütvefúrás (1. ábra)
FÚRÁS RÉSELŐFÚRÓVAL
1. Forgassa az üzemmódválasztót (d) az
ütvefúrás állásba. Lásd az Üzemmód
kiválasztása cím alatt az Összeszerelés és
beállítások című fejezetben.
2. Helyezze be a megfelelő fúrószárat.
TARTSA SZEM ELŐTT: A legjobb eredmény
elérése érdekében jó minőségű karbidhegyű
fúrószárakat használjon.
• Ne fúrjon vagy véssen túl mélyen,
hogy a porvédő ne sérüljön.
3. A kívánt módon állítsa be az oldalfogantyút (f).
• Mindig két kézzel fogja
a szerszámot, és szilárd felületen
álljon (7. ábra). Mindig helyesen
felszerelt oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
5. Jelölje ki a furat leendő helyét.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi
sérülés veszélyének csökkentése
érdekében MINDIG biztonságosan
tartsa a szerszámot, számítva arra,
hogy az hirtelen megugorhat.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a oldalfogantyún (f), a másik keze pedig a főfogantyún (b) van.
Túlterhelés-védő
tengelykapcsoló
Ha a fúrószár beszorul vagy elakad,
a túlterhelésvédő tengelykapcsoló leválasztja
a meghajtást a fúró tengelyéről. Az emiatt fellépő
erőhatások miatt mindig erősen, mindkét kezével
tartsa a gépet, és szilárd felületen, biztosan álljon.
Be- és kikapcsolás (1. ábra)
1. A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a fordulatszám-szabályzós kapcsolót (a).
A fordulatszám-szabályzós kapcsolóra
gyakorolt nyomás nagyságától függ
a szerszám fordulatszáma.
12
2. A szerszámot a kapcsoló elengedésével
állíthatja le.
4. Ha szükséges, állítsa be a fúrási mélységet.
6. Helyezze a fúrószár hegyét a kijelölt pontra,
majd kapcsolja be a szerszámot.
7. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Fúrás magfúróval (1., 3. ábra)
1. Forgassa az üzemmódválasztót (d) az
ütvefúrás állásba. Lásd az Üzemmód
kiválasztása cím alatt az Összeszerelés és
beállítások című fejezetben.
2. A kívánt módon állítsa be az oldalfogantyút (f).
3. Helyezze be a megfelelő magfúró szárat.
4. Szerelje a központosító tüskét a magfúró
szárba.
5. Helyezze rá a központosító tüskét a kijelölt
pontra, és nyomja meg a fordulatszámszabályzós kapcsolót (a). Addig fúrjon, amíg
a tüske kb. 1 cm-re behatol a betonba.
6. Hagyja abba a fúrást, és távolítsa el
a központosító tüskét. Helyezze vissza
a magfúró szárat a furatba, és folytassa
a fúrást.
7. Ha a magfúró fúrási mélységénél vastagabb
szerkezetet fúr, rendszeres időközönként
törje ki a kerek betonhengert vagy magot
a magfúró belsejéből. A furat köré rakódó
beton nemkívánatos kitöréseinek elkerülésére
először teljesen fúrja keresztül a szerkezetet
a központosító tüske átmérőjével azonos
furattal. Ezután fúrja ki a magfúró méretének
megfelelő furatot félútig mindkét oldalról.
8. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
5. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, ha
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS:
• Ne használja ezt a szerszámot
gyúlékony vagy robbanásveszélyes
folyadékok (benzin, alkohol stb.)
keverésére vagy szivattyúzására.
Forgófúrás (3. ábra)
CSAK D25413, D25414, D25415 TÍPUSOKNÁL
1. Forgassa az üzemmódválasztót (d)
a forgófúrás állásba. Lásd az Üzemmód
kiválasztása cím alatt az Összeszerelés és
beállítások című fejezetben.
2. Szerelje fel az összeszerelt tokmány-adaptert
és tokmányt.
3. Folytassa az ütvefúrásnál leírt módon.
FIGYELMEZTETÉS: Ütvefúrás
módban soha ne használjon
hagyományos tokmányt.
• Ne keverjen vele gyúlékonyként
címkézett folyadékokat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartási igény melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást végez vagy változtat,
illetve javítást végez rajta.
Ellenőrizze, hogy a fogantyúkapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
Csavarozás (1., 3. ábra)
CSAK D25413, D25414, D25415 TÍPUSOKNÁL
1. Forgassa az üzemmódválasztót (d)
a forgófúrás állásba. Lásd az Üzemmód
kiválasztása cím alatt az Összeszerelés és
beállítások című fejezetben.
2. Válassza ki a forgásirányt.
3. Szerelje fel a hatlapú csavarozó fejhez való
speciális SDS Plus® csavarozó adaptert.
4. Helyezze be a megfelelő csavarozó hegyet.
Ha hasított fejű csavart hajt be, mindig
használjon biztosítókarimával ellátott
csavarozó fejet.
5. Finoman nyomja a fordulatszám-szabályozós
kapcsolót (a), hogy elkerülje a csavarfej
sérülését. Hátrafelé (balra) forgáskor
a szerszám fordulatszáma automatikusan
csökken, hogy könnyebb legyen kihajtani
a csavarokat.
6. Ha a csavar egy szintben van a munkadarab
felületével, engedje fel a fordulatszámszabályozós kapcsolót, hogy a csavar feje ne
nyomódjon bele a munkadarabba.
A motor szénkeféi
A DEWALT korszerű szénkeferendszerrel működik,
amely automatikusan leállítja a fúrót, amint a kefék
elkopnak. Ezzel megelőzhető a motor súlyos
károsodása. Új szénkefe-készletek a DEWALT
szervizközpontokban szerezhetők be. Mindig
eredeti gyári cserealkatrészeket használjon fel.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további
kenést.
Fejtés és vésés (1., 3. ábra)
1. Forgassa az üzemmód választót (d) a csak
kalapálás állásba. Lásd az Üzemmód
kiválasztása cím alatt az Összeszerelés és
beállítások című fejezetben.
2. Helyezze be a megfelelő vésőt és kézzel
forgassa el a 12 pozíció egyikébe.
3. A kívánt módon állítsa be az oldalfogantyút (f).
4. Kapcsolja be a szerszámot, és kezdje
a munkát.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
13
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi,
kérjük, juttassa el a terméket a legközelebbi
márkaszervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi DEWALT Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használjon
a termékhez.
Különféle típusú SDS Plus® fúrószárak és vésők
külön kaphatók.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT terméke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és
csomagolásuk elkülönített
kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását és
újrafelhasználását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez
14
zst00232399 - 09-04-2014
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
15
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
16
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising