DW717XPS | DeWalt DW717XPS MITRE SAW Type 4 instruction manual

402111-87 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW717
DW717XPS
10
1
11 12
13
2
16
17
3
14
15
8
4
5
7
9
A1
19
6
21
22
18
20
23
A2
2
24
25
20
26
27
A4
A3
28
29
A5
A6
16
10
22
25
11
24
25
25
25
24
B
C
3
12
2
2
37
14
D1
D2
14
39
23 37 38
40 41
2
37
23
D3
D4
43
5
4
42
E1
4
E2
45
45
3
39
44
45
E4
E3
61
48
F
47 46
7
G
21
39
43
20
H2
H1
44
50
51
15
55
55
H3
H4
5
3
8
52
53
54
54
I2
I1
57
56
58
21
1
J
K
L
M
N
O
6
P1
P2
Q1
60
59
A
17
R
Q2
64
62
64
S1
S2
16
1
2
29
3
18
T
U
7
FERĂSTRĂU CIRCULAR
DW717, DW717XPS
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, prin
cercetarea şi inovarea produsului, fac din DEWALT
unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru
utilizatorii de unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
DW717/DW717XPS
Tensiune
V
230
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda) V
230/115
Tip
4
Putere absorbită
W
1675
Diametrul discului
mm
250
Alezaj disc
mm
30
Grosime corp disc
mm
1,8
Turaţie max. disc
min-1
4000
Capacitate mac. tăiere
transversală la 90°/ 90°
mm 98 x 320
Capacitate max. tăiere
înclinată la 45°
mm
226
Adâncime max. de tăiere la 90°
mm
89
Adâncime max. de tăiere
transversală înclinată la 45°
mm
56
Oblic (poziţii max.)
stânga
60°
dreapta
51°
Înclinat (poziţii max.)
stânga
48°
dreapta
48°
Tăiere unghiulară la 0°
Rezultă tăieri adânci de max. 89 mm mm
302
Rezultă adâncimi cu lungime
de max. 320 mm
mm
76
45° stânga
Rezultă tăieri adânci de max. 89 mm mm
213
Rezultă adâncimi cu lungime
de max. 226 mm
mm
76
45° înclinaţie stânga
Rezultă tăieri adânci de max. 58 mm mm
302
Rezultă adâncimi cu lungime
de max. 320 mm
mm
50
45° înclinaţie dreapta
Rezultă tăieri adânci de max. 30 mm mm
302
Rezultă adâncimi cu lungime
de max. 320 mm
mm
22
8
Tăiere unghiulară la 31,62°, înclinaţie 33,85°
Rezultă adâncimi cu lungime
de max. 272 mm
mm
44
Timp de frânare automată a discului s
< 10,0
Greutate
kg
24
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3,0
99
3,0
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 61029:
Valoarea emisiei de vibraţie ah
ah =
m/s2
2,1
Marjă K =
m/s2
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 61029 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTIZARE: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Pentru a face o estimare a nivelului
de expunere la vibraţie, trebuie să
se ia în considerare perioadele de
timp în care unealta nu funcţionează
sau funcţionează dar nu efectuează
operaţii. Acest fapt poate reduce
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru protecţia operatorului
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
întreţinerea uneltei şi accesoriilor,
menţinerea caldă a mâinilor, formarea
machetelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Unelte cu alimentare la 230 V 10 amperi
Regatul Unit & Irlanda
230 V 13 amperi
Regatul Unit & Irlanda
115 V 16 amperi
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,27 Ohm
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
sursei de alimentare a utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
Definiţii: Instrucţiuni de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie iminentă
de pericol care, dacă nu este evitată,
va duce la vătămare corporală gravă
sau chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămare
corporală gravă sau chiar la deces.
AVERTISMENT: Indică o potenţială
situaţie de pericol care, dacă nu este
evitată, poate duce la vătămare
corporală minoră sau chiar
moderată.
INŞTIINŢARE: Indică o exploatare
care nu aduce vătămare personală,
dar care, dacă nu este evitată, poate
duce la defecţiuni în funcţionare.
Indică pericol de electrocutare.
Indică pericol de incendiu.
Declaraţia de conformitate
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi DEWALT la
adresa de mai jos sau utilizaţi informaţiile de la
sfârşitul manualului.
Persoana care semnează este responsabilă
de redactarea fişierelor tehnice şi face această
declaraţie în numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.11.2011
Instrucţiuni de siguranţă
AVERTIZARE! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau umiditate.
Păstraţi zona de lucru bine iluminată (250–
300 Lux). Nu utilizaţi unealta acolo unde există
riscul de producere a unui incendiu sau a unei
explozii, de ex. în prezenţa lichidelor şi gazelor
inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
DW717, DW717XPS
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Preîntâmpinaţi contactul corpului cu
suprafeţele împământate (ex. conducte,
radiatoare, aragazuri şi frigidere). Atunci când
utilizaţi unealta în condiţii extreme (de ex.
umiditatea ridicată, atunci când se produce
şpan metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator de
9
izolare sau un disjunctor de protecţie acţionat
de curentul de scurgere la pământ (FI).
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi persoanele neimplicate efectiv în
activitate, în special copiii, să atingă unealta
sau cablul prelungitor şi ţineţi-i la distanţă de
zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat şi
nu la îndemâna copiilor.
6. Nu forţaţi unealta.
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi ferăstraie circulare pentru
a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă atunci
când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete de
protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască antipraf dacă operaţiile de lucru produc praf sau
particule proiectate. În cazul în care astfel de
particule sunt deosebit de fierbinţi, purtaţi, de
asemenea, o salopetă rezistentă la căldură.
Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie
pentru urechi. Purtaţi întotdeauna o cască de
protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că acestea sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu
pentru a scoate unealta din priză. Ţineţi
cablul departe de surse de căldură, ulei şi
muchii ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta
ţinând-o de cablu.
10
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi folosi
mâinile şi astfel puteţi avea ambele mâini
libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporită. Urmaţi
instrucţiunile de lubrifiere şi de schimbare
a accesoriilor. Inspectaţi unealta periodic şi
dacă este defectă duceţi-o la un centru de
service autorizat pentru a fi reparată. Ţineţi
mânerele şi întrerupătoarele uscate, curate şi
lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate de
pe unealtă înainte de a o utiliza.
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Nu căraţi unealta cu degetul deasupra
întrerupătorului. Asiguraţi-vă că unealta este
oprită înainte de a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul prelungitor
şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat. Atunci când
folosiţi unealta în aer liber, utilizaţi exclusiv
cabluri prelungitoare de exterior, marcate
corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi unealta şi cblul
de alimentare pentru a vă asigura că vor
funcţiona corect şi îşi vor îndeplini funcţiile
pentru care au fost concepute. Verificaţi
alinierea părţilor mobile, blocarea acestora,
ruperea componentelor, montarea lor şi
orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor. O apărătoare sau altă componentă
defectă trebuie reparată sau înlocuită
corespunzător de către un centru de service
autorizat dacă nu este specificat altfel în acest
manual. Înlocuirea întrerupătoarelor defecte
trebuie făcută de către un centru de service
autorizat. Nu utilizaţi unealta în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi
oprit. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singuri
operaţii de reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de
vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera un
pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de siguranţă
specifice pentru ferăstraiele circulare pentru tăieri înclinate
• Dispozitivul este dotat cu un cablu de
alimentare special conceput care poate fi
înlocuit doar de producător sau de centrul său
de service autorizat.
ferăstrăului. Viteza maximă marcată trebuie să
fie întotdeauna mai mare sau cel puţin egală
cu viteza marcată pe plăcuţa de identificare.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele şi manetele de
blocare sunt fixate bine înainte de a începe să
lucraţi.
• Nu ţineţi niciodată mâna în zona de acţiune
a discului atunci când unealta este conectată
la sursa de alimentare.
• Nu încercaţi niciodată să opriţi brusc un utilaj
în funcţiune prin blocarea discului cu o unealtă
sau altceva; se pot produce accidente grave.
• Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultaţi
manualul de instrucţiuni. Utilizarea improprie
a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
• Utilizaţi un suport sau purtaţi mănuşi atunci
când manipulaţi un disc de ferăstrău sau un
material dur.
• Asiguraţi-vă că discul ferăstrăului este montat
corect înainte de utilizare.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă.
• Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru
categoria adecvată a discurilor, consultaţi
Specificaţiile tehnice. Utilizaţi exclusiv
discurile menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
• Luaţi în considerare aplicarea unor discuri cu
reducţii special concepute.
• Nu utilizaţi DISCURI DIN OŢEL DE MARE
VITEZĂ.
• Nu utilizaţi discuri de ferăstrău crăpate sau
deteriorate.
• Înainte de a începe orice operaţiune de
tăiere, asiguraţi-vă că maşina este aşezată pe
o suprafaţă dreaptă şi stabilă.
• Nu utilizaţi discuri abrazive sau diamantate.
• Nu utilizaţi ferăstrăul pentru a tăia alte
materiale decât cele recomandate de
producător.
• Ridicaţi discul din tăietura efectuată în piesa
de prelucrat înainte de a elibera comutatorul.
• Nu utilizaţi utilajul fără a avea apărătorile
montate, dacă acestea nu funcţionează sau
nu sunt întreţinute corespunzător.
• Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci
când efectuaţi tăieturi înclinate.
• Păstraţi podeaua din jurul utilajului în stare
orizontală, bine întreţinută şi liberă de
materiale nefolositoare, de ex. aşchii sau
bucăţi rezultate în urma debitării.
• Utilizaţi discuri corect ascuţite. Observaţi
marcajul pentru viteza maximă de pe discul
• Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără placa de
secţionare.
• Nu fixaţi obiecte ca pană în ventilator pentru
a bloca axul motorului.
• Apărătoarea disc de pe ferăstrău se va ridica
în mod automat atunci când braţul este
coborât; va coborî peste disc atunci când
maneta de eliberare în sus a capătului (12)
este apăsată.
• Nu ridicaţi manual apărătoarea disc dacă
ferăstrăul nu este deconectat. Apărătoarea
poate fi ridicată manual la montarea sau
demontarea discurilor de ferăstrău sau la
inspectarea ferăstrăului.
11
• Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire
a motorului sunt curate şi lipsite de aşchii.
• Înlocuiţi placa de secţionare când este
utilizată.
• Asiguraţi-vă că operatorul este pregătit
corespunzător pentru utilizarea, reglarea şi
operarea utilajului;
• Deconectaţi utilajul de la priza de alimentare
înainte de a efectua orice operaţii de
întreţinere sau la schimbarea discului.
• Asiguraţi-vă că toate distanţierele şi inelele
arborelui sunt adecvate pentru scopul în care
sunt utilizate aşa cum este specificat în acest
manual.
• Nu efectuaţi niciodată vreo operaţie de
curăţare sau întreţinere atunci când utilajul
este încă în funcţiune şi capătul său nu se află
în poziţia de repaus.
• Evitaţi să îndepărtaţi orice resturi sau alte părţi
ale piesei de prelucrat din zona de lucru în
timp ce utilajul este în funcţiune şi atunci când
capătul nu se află în poziţia de repaus.
• Atunci când este posibil, puneţi utilajul pe un
stand de lucru.
• Nu tăiaţi niciodată piese de prelucrat mai
scurte de 200 mm.
• Dacă utilizaţi un LED pentru a indica linia de
tăiere, asiguraţi-vă că LED-ul face parte din
clasa RG2, conform cu standardul EN 62471.
Nu înlocuiţi o diodă LED cu una de tip diferit.
În cazul în care LED-ul este deteriorat,
prevedeţi repararea acestuia de către un
agent de reparaţii autorizat.
• Fără susţinere suplimentară, utilajul este
conceput să accepte o dimensiune maximă
a piesei de prelucrat de:
• Partea frontală a apărătorii este dotată cu
fante pentru a asigura vizibilitatea în timpul
tăierii. Deşi fantele reduc considerabil
particulele proiectate, există totuşi deschizături
în apărătoare şi trebuie să purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie atunci când priviţi prin
fante.
• Conectaţi ferăstrăul la un dispozitiv de
colectare a prafului atunci când tăiaţi lemne.
Luaţi întotdeauna în considerare factorii care
influenţează expunerea la praf, cum ar fi:
-– tipul de material de prelucrat (plăcile
aglomerate produc mai mult praf decât
lemnul);
-– gradul de ascuţire a discului ferăstrăului;
-– reglarea corectă a discului fierăstrăului.
-– extractorul de praf cu o putere de aspirare
care să nu fie mai mică de 20 m/s.
Asiguraţi-vă că extracţia locală precum şi
capacele, deflectoarele şi jgheaburile sunt
reglate corespunzător.
• Vă rugăm să luaţi în considerare următorii
factori care influenţează expunerea la zgomot:
-– utilizaţi discuri de fierăstrău realizate pentru
a produce un nivel scăzut de zgomot;
-– utilizaţi doar discuri de fierăstrău bine
ascuţite;
• Întreţinerea utilajului trebuie efectuată periodic;
• Prevedeţi o iluminare generală sau locală
adecvată;
12
– Înălţime de 89 mm, lăţime de 302 mm,
lungime de 600 mm
– O piesă de prelucrat cu o lungime mai mare
trebuie să fie susţinută cu ajutorul unei
mese adecvate, de ex. DE7023. Prindeţi
întotdeauna bine piesa de prelucrat.
• În cazul unui accident sau a unei defecţiuni,
opriţi maşina imediat şi deconectaţi-o de la
sursa de alimentare.
• Raportaţi defecţiunea şi semnalizaţi maşina
corespunzător pentru a preveni ca alte
persoane să utilizeze utilajul defect.
• Atunci când discul ferăstrăului este blocat
datorită unei forţe anormale de pătrundere
în material în timpul tăierii, opriţi utilajul şi
deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
Îndepărtaţi piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă că
discul ferăstrăului se mişcă liber. Porniţi utilajul
şi începeţi o nouă operaţie de tăiere cu o forţă
de apăsare redusă.
• Nu tăiaţi niciodată aliaj uşor (ex. aluminiu,
magneziu). Această operaţiune nu poate fi
efectuată cu acest ferăstrău.
• Ori de câte ori este posibil, montaţi utilajul pe
un banc folosind şuruburi cu un diametru de
8 mm şi cu lungimea de 80 mm.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării
fierăstraielor:
– vătămări cauzate de atingerea componentelor
ce se rotesc
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
1 Manual de instrucţiuni
– Riscul de accidente cauzate de componentele
neacoperite ale discului rotativ al ferăstrăului.
1 Schemă explodată
– Riscul de vătămări la schimbarea discului.
– Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
– Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF.
Următorii factori sporesc riscul problemelor de
respiraţie:
– Neconectarea unui extractor de praf când
tăiaţi lemn
– Extragerea insuficientă a prafului datorată
curăţării precare a filtrelor de evacuare
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi instrucţiunile din manual înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi ochelari de protecţie.
Zonă pentru transport
Ţineţi mâinile departe de discul
ferăstrăului.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A1)
Codul pentru dată (13), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
carcasă.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ferăstrău circular asamblat
1 Cheie pentru disc
1 Disc de fierăstrău
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. A1-A6)
AVERTIZARE: Nu modificaţi niciodată
unealta electrică sau vreo componentă
a acesteia. Acest fapt ar putea
conduce la deteriorări sau vătămare
personală.
A1
1 Întrerupător de pornire/oprire
2 Apărătoare inferioară mobilă a discului
3 Ghidaj pe partea stângă
4 Manetă tăiere oblică
5 Blocare tăiere oblică
6 Duză de racord pentru praf (nu se vede)
7 Scală tăiere oblică
8 Ghidaj pe partea dreaptă
9 Placă de secţionare
10 Mâner de transport
11 Mâner de operare
12 Manetă de eliberare în sus a capătului
13 Cod dată
14 Buton de blocare a axului
15 Scală tăiere înclinată
16 Buton de blocare a şinei
17 Opritor caneluri
A2
6 Ajutaj praf
18 Opritor tăiere
19 Apărătoare superioară fixă a discului
20 Manetă/blocare tăiere înclinată
21 Mâner clamă de înclinare
22 Ştift de blocare în jos a capătului
23 Cheie
24 Adâncitură de transport
25 Orificii de montare pe banc
A3
26 Sac de praf
1 Sac colector praf
1 Clemă de fixare a materialului
13
Accesorii opţionale
A4
27 Extensie suport de lucru
A5
28 Sistem de lumini de lucru cu LED
A6
29 Clemă fixare piesă de prelucrat
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care este necesară înlocuirea cablului
de alimentare, unealta va fi reparată doar de agent
de service autorizat sau de un electrician calificat.
Înlocuirea ştecherului de alimentare
(numai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Ferăstrăul dumneavoastră circular DEWALT
DW717 a fost conceput pentru debitarea
profesională a lemnului, a produselor din lemn şi
a materialelor plastice. Acesta efectuează operaţii
de tăiere transversală, înclinată şi oblică cu
acurateţe şi în deplină siguranţă.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
Unitatea este concepută a fi utilizată cu un
diametru nominal al discului de 250 mm, cu vârf
din carbură.
NU utilizaţi in condiţii de umiditate sau în prezenţa
lichidelor sau gazelor inflamabile.
Aceste ferăstraie circulare sunt unelte electrice
profesionale.
NU lăsaţi copii să vină în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta este
folosită de operatori neexperimentaţi.
AVERTISMENT! Nu utilizaţi utilajul în
scopuri diferite de acelea pentru care
a fost conceput.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii nu
trebuie lăsaţi niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. prezintă izolare dublă în
conformitate cu standardul EN 61029;
prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTIZARE: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
14
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTIZARE: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare. Urmaţi instrucţiunile
de montaj furnizate împreună cu
ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Montarea unui ştecher la utilajele de
115 V (numai pentru Regatul Unit şi
Irlanda)
• Ştecherul montat trebuie să respecte normele
BS EN 60309 (BS4343), 16 Amp, poziţie de
contact la împământare 4h.
AVERTIZARE: Asiguraţi-vă
întotdeauna că este fixată ferm şi
corect clema cablului pe învelişul
acestuia.
Utilizarea unui cablu prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Despachetarea (fig. A1, B)
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
• Scoateţi cu atenţie ferăstrăul din materialul de
ambalat folosind mânerul de transportare (10).
• Nu apăsaţi niciodată butonul de
blocare a axului în timp ce discul este
sub tensiune sau în mişcare.
• Eliberaţi butonul de blocare a şinei (16) şi
împingeţi capătul ferăstrăului înapoi pentru a-l
fixa în poziţia posterioară.
• Nu tăiaţi metale feroase (ce conţin
fier sau oţel), zidărie sau produse din
fibrociment cu acest ferăstrău circular.
• Apăsaţi mânerul de utilizare (11) şi extrageţi
ştiftul de blocare în jos (22), conform ilustraţiei.
• Apăsaţi maneta de deblocare
a capătului în sus (12) pentru
a debloca apărătoarea inferioară (2),
apoi ridicaţi apărătoarea inferioară cât
de mult posibil.
• Eliberaţi uşor presiunea în jos şi permiteţi
braţului să urce la înălţimea sa completă.
Montarea pe banc (fig. C)
• Orificiile (25) sunt prevăzute în cele patru
picioare pentru a facilita montarea pe banc.
Două orificii de dimensiuni diferite sunt
furnizate pentru dimensiuni diferite de şuruburi.
Utilizaţi oricare orificiu; nu este necesar să le
utilizaţi pe ambele. Se recomandă şuruburi
cu un diametru de 8 mm şi cu o lungime de
80 mm. Montaţi întotdeauna ferm ferăstrăul
pentru a preîntâmpina deplasarea. Pentru
a îmbunătăţi caracterul portabil, unealta poate
fi montată pe o piesă de 12,5 mm sau pe un
placaj mai gros ce poate fi prins pe suportul de
lucru sau mutat în alte locaţii şi prins din nou.
• La montarea ferăstrăului pe o bucată de
placaj, asiguraţi-vă că şuruburile de montare
nu ies prin partea inferioară a lemnului.
Placajul trebuie să fie aşezat orizontal pe
suportul de lucru. La prinderea ferăstrăului
pe orice suprafaţă de lucru, prindeţi numai pe
bosajele de prindere în care sunt amplasate
orificiile pentru şuruburile de montare. Prindere
în orice alt punct va interfera cu funcţionarea
adecvată a ferăstrăului.
• Pentru a preîntâmpina blocarea şi lipsa
preciziei, asiguraţi-vă că suprafaţa de
montaj nu este deformată sau neregulată.
Dacă ferăstrăul joacă pe suprafaţa de lucru,
poziţionaţi o bucată subţire de material sub
un picior al ferăstrăului până când acesta se
aşează bine pe suprafaţa de montare.
Montarea discului ferăstrăului (fig. D1-D4)
AVERTIZARE: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
• Cu apărătoarea inferioară menţinută în poziţia
în sus, apăsaţi butonul de blocare a axului
(14) cu o mână, apoi utilizaţi cheia din dotare
(23) cu o mână pentru a slăbi şurubul de
blocare a discului cu filet din partea stângă
(37) rotindu-l în sens orar.
AVERTISMENT! Pentru a utiliza
dispozitivul de blocare a axului, apăsaţi
butonul conform ilustraţiei şi rotiţi axul
manual până când simţiţi că acesta se
angrenează.
Ţineţi în continuare butonul de blocare apăsat
pentru a preveni rotirea axului.
• Îndepărtaţi şurubul de blocare a discului (37) şi
inelul exterior al arborelui (38).
• Instalaţi discul ferăstrăului (39) pe adaptorul
discului (40) aşezat direct pe colierul interior
al arborelui (41), asigurându-vă că dinţii de pe
marginea inferioară a discului sunt îndreptaţi
înspre partea din spate a ferăstrăului (la
distanţă de operator).
• Poziţionaţi la loc colierul extern al arborelui
(38).
• Strângeţi şurubul de blocare a discului (37)
cu atenţie, rotindu-l în sens antiorar, ţinând în
acelaşi timp dispozitivul de blocare a axului
cuplat cu cealaltă mână.
AVERTISMENT! Reţineţi că discul
ferăstrăului trebuie înlocuit doar în
modul în care a fost descris. Utilizaţi
doar discuri de fierăstrău menţionate
în Specificaţiile tehnice; Cat.nr.: Se
recomandă DT4323.
Reglarea
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
15
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Ferăstrăul circular a fost reglat cu exactitate
din fabrică. Dacă sunt necesare reglaje datorită
transportării şi manipulării sau din orice alt motiv,
urmaţi paşii de mai jos pentru a regla ferăstrăul.
Odată efectuate, aceste reglaje trebuie să rămână
exacte.
Verificarea şi reglarea discului pe ghidaj
(fig. E1-E4)
• Eliberaţi butonul de tăiere oblică (4) şi apăsaţi
blocarea pentru tăiere înclinată (5) pentru
a debloca braţul de tăiere oblică (42).
• Basculaţi braţul de tăiere oblică până când
blocarea se amplasează în poziţia de 0°
pentru tăierea înclinată. Nu strângeţi maneta.
• Împingeţi capătul în jos până când discul intră
în secţiunea de tăiere (43).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (44) pe
partea stângă a ghidajului (3) şi a discului (39)
(fig. E3).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi şuruburile (45) şi deplasaţi ansamblul
scală/braţ de tăiere oblică în stânga sau în
dreapta până când discul se află la 90° faţă
de ghidaj, conform măsurătorii efectuate cu
şablonul de unghiuri.
• Strângeţi din nou şuruburile (45). În acest
punct, ignoraţi citirea indicatorului pentru
tăierea oblică.
Reglarea indicatorului de tăiere oblică (fig. E1,
E2 şi F)
• Eliberaţi butonul de tăiere oblică (4) şi apăsaţi
blocarea pentru tăiere înclinată (5) pentru
a debloca braţul de tăiere oblică (42).
• Deplasaţi braţul de tăiere oblică pentru a seta
indicatorul de tăiere oblică (46) în poziţia zero,
conform ilustraţiei din fig. F.
• Cu maneta de tăiere oblică slăbită, lăsaţi
blocarea de tăiere oblică să facă clic pe poziţie
pe măsură ce rotiţi braţul de tăiere oblică după
zero.
16
• Observaţi indicatorul (46) şi scala de tăiere
oblică (7). Dacă indicatorul nu indică exact
zero, slăbiţi şurubul (47), deplasaţi indicatorul
la citirea 0° şi strângeţi şurubul.
Reglarea blocării/tijei de detentă pentru tăierea
oblică (fig. A1, G)
Dacă baza ferăstrăului poate fi mutată în timp
ce maneta pentru tăiere oblică (4) este blocată,
blocajul pentru tăiere oblică/tija de detentă (48)
trebuie să fie reglate.
• Deblocaţi maneta de tăiere oblică (4).
• Slăbiţi piuliţa de blocare (61) de pe tija de
blocare pentru tăierea oblică.
• Strângeţi complet blocarea pentru
tăiere oblică/tija de detentă (48) folosind
o şurubelniţă. Apoi slăbiţi tija cu o rotaţie.
• Verificaţi ca masa să nu se mişte atunci când
maneta (4) este blocată într-un unghi oarecare
(nesetat în prealabil).
• Strângeţi piuliţa de blocare (61).
Verificarea şi reglarea discului cu masa (fig. A2,
H1-H4)
• Slăbiţi mânerul de prindere pentru tăierea
înclinată (21) şi ridicaţi blocarea pentru
tăierea înclinată (20) pentru a elibera braţul
ferăstrăului.
• Deplasaţi braţul ferăstrăului până când
blocarea se amplasează în poziţia de 0°
pentru tăierea înclinată. Nu strângeţi mânerul.
• Împingeţi capătul în jos până când discul intră
în secţiunea de tăiere (43).
• Blocaţi capul ferăstrăului în jos cu ajutorul
ştiftului (22).
• Poziţionaţi un şablon de setare (44) pe masă
şi pe disc (39) (fig. H2).
AVERTISMENT: Nu atingeţi vârfurile
dinţilor discului cu şablonul de unghiuri.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Slăbiţi piuliţele (55) şi deplasaţi ansamblul
braţului de ferăstrău în stânga sau în dreapta
până când discul se află la 90° faţă de masă,
conform măsurătorii efectuate cu şablonul de
unghiuri. Strângeţi din nou piuliţele (55).
• Dacă indicatorul de tăiere înclinată (50) nu
indică zero pe scala de tăiere înclinată (15),
slăbiţi şurubul (51) care asigură indicatorul şi
deplasaţi indicatorul după cum este necesar.
Reglarea ghidajului (fig. I1 şi I2)
OPERAREA
Partea superioară a ghidajului poate fi reglată
pentru a asigura un joc, permiţând o tăiere oblică
cu ferăstrăul la 48° spre stânga şi spre dreapta.
Instrucţiuni de utilizare
Pentru a regla ghidajul din stânga (3):
• Slăbiţi butonul din plastic (52) şi glisaţi ghidajul
spre stânga.
• Efectuaţi o rotire a discului în gol, cu ferăstrăul
oprit şi verificaţi existenţa jocului. Reglaţi
ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape
de disc pentru a furniza o susţinere maximă
a piesei de prelucrat, fără a interfera cu
mişcarea în sus şi în jos a braţului.
• Strângeţi bine butonul.
Pentru a regla ghidajul din dreapta (8):
• Slăbiţi butonul din plastic (53) şi glisaţi ghidajul
spre dreapta.
• Procedaţi ca în cazul reglării ghidajului din
stânga.
AVERTISMENT: Canelurile de ghidare
(54) se pot înfunda cu rumeguş.
Utilizaţi un băţ sau aer comprimat
la presiune redusă pentru a curăţa
canelurile ghidajului.
Reglarea sistemului de prindere pentru tăierea
înclinată (fig. J)
Dacă braţul ferăstrăului poate fi deplasat când
mânerul de prindere pentru tăierea oblică (21) este
blocat, sistemul de prindere trebuie să fie reglat.
• Scoateţi şurubul (56) ce fixează mânerul.
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau
de a scoate/instala ataşamente
sau accesorii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de declanşare se află în
poziţia OPRIT. O pornire accidentală
poate cauza vătămarea.
Asiguraţi-vă că utilajul este amplasat pentru
a satisface condiţiile dumneavoastră ergonomice
cu privire la înălţimea şi stabilitatea mesei.
Amplasarea utilajului trebuie aleasă pentru ca
operatorul să aibă o privire de ansamblu bună
şi suficient spaţiu liber împrejurul utilajului care
să-i permită manipularea piesei de lucru fără
restricţii.
Pentru reducerea efectelor vibraţiilor, asiguraţi-vă
că temperatura ambientală nu este prea rece,
utilajul şi accesoriile sunt bine întreţinute şi piesa
de lucru este adecvată pentru utilaj.
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea Britanie
asupra regulamentelor 1974 privind utilajele de
prelucrat lemn, cu modificările ulterioare.
Înainte de utilizare:
• Ridicaţi mânerul şi rotiţi-l 1/8 de tură în sens
invers acelor de ceasornic. Montaţi şurubul la
loc.
• Montaţi un disc corespunzător. Nu folosiţi
discuri de ferăstrău excesiv de uzate. Viteza
maximă de rotaţie a uneltei nu trebuie să
depăşească viteza discului de ferăstrău.
• Verificaţi ca braţul ferăstrăului să nu se mişte
atunci când mânerul de prindere pentru
tăierea înclinată (21) este blocat într-un unghi
oarecare (nesetat în prealabil).
• Lăsaţi discul să taie nestingherit. Nu forţaţi.
Reglarea ghidajului şinei (fig. J)
• Verificaţi în mod regulat jocul şinelor.
• Pentru a reduce jocul, rotiţi gradual şurubul
de setare (57) în sens orar, glisând capătul
ferăstrăului înainte şi înapoi. Reglaţi jocul
cât mai mic posibil, fără a cauza însă nicio
rezistenţă la tăiere.
• Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte mici.
• Lăsaţi motorul să atingă viteza maximă înainte
de a efectua tăietura.
• Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi
toate mânerele de prindere sunt strânse.
• Fixaţi piesa de prelucrat.
• Deşi acest fierăstrău va tăia lemn şi multe
materiale neferoase, aceste instrucţiuni de
operare se referă doar la operaţiile de tăiat
lemn. Aceleaşi instrucţiuni se aplică şi altor
materiale. Nu tăiaţi materiale feroase (fier
şi oţel), fibrociment sau zidărie cu acest
ferăstrău!
• Asiguraţi-vă că utilizaţi placa de secţionare. Nu
utilizaţi utilajul dacă fanta de secţionare este
mai lată de 10 mm.
17
Pornirea şi oprirea (fig. K)
Un orificiu (58) este prevăzut în întrerupătorul
de pornire/oprire (1) pentru introducerea unei
încuietori de blocare a uneltei.
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1).
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
Poziţia corpului şi a mâinilor
Poziţionarea adecvată a corpului şi a mâinilor
atunci când lucraţi cu ferăstrăul va face ca tăierea
să fie mai uşoară, mai precisă şi mai sigură.
• Nu poziţionaşi niciodată mâinile în apropierea
zonei de tăiere.
• Nu poziţionaţi mâinile la o distanţă mai mică
de 150 mm faţă de disc.
• Ţineţi piesa de prelucrat ferm pe masă şi
ghidaţi în timpul tăierii. Ţineţi mâinile pe poziţie
până când întrerupătorul a fost eliberat şi
discul se opreşte complet.
• Puneţi întotdeauna utilajul să meargă în gol
înainte de a finaliza tăieturile pentru a verifica
traseul discului.
• Nu încrucişaţi mâinile.
• Ţineţi picioarele bine fixate pe podea şi
menţineţi-vă echilibrul.
• Pe măsură ce deplasaţi braţul ferăstrăului la
stânga şi la dreapta, urmaţi-l cu corpul şi staţi
pe partea laterală a discului.
• Priviţi prin fantele apărătorii atunci când
urmăriţi o linie trasată cu creionul.
Controlul unghiului oblic (fig. E1)
Maneta pentru tăiere oblică (4) şi dispozitivul de
blocare (5) permit înclinarea ferăstrăului la 60°
stânga şi 50° dreapta.
Pentru înclinarea ferăstrăului:
• Eliberaţi maneta de tăiere oblică (4), apăsaţi
dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (5)
şi setaţi unghiul oblic dorit pe scală.
• Apăsaţi maneta pentru tăiere oblică (4) pentru
a bloca masa ferăstrăului pe poziţie.
Controlul înclinaţiei (fig. H1, H4)
Manetele de blocare a înclinaţiei (20) şi mânerul
clamă pentru înclinaţie (21) permit ferăstrăului
să se încline la 48° stânga şi dreapta. Ferăstrăul
dumneavoastră este dotat cu două manete de
blocare a înclinaţiei (20), câte una pe fiecare
parte a carcasei posterioare. Doar una trebuie
folosită pentru a înclina ferăstrăul în oricare dintre
18
direcţii. Mânerul clemă pentru înclinaţie (21) se află
deasupra carcasei posterioare.
Înclinarea ferăstrăului:
• Slăbiţi mânerul clemă pentru înclinaţie (21).
Ridicaţi una dintre manete până la aproximativ
45° şi setaţi unghiul înclinat dorit pe scală (15).
Pentru utilizare facilă ferăstrăul este dotat cu
două scale pentru înclinaţie.
• Blocaţi mânerul clemă pentru înclinaţie (21)
pentru a bloca echerul pe poziţie. Manetele de
blocare a înclinaţiei (20) pot fi ridicate vertical
pentru a depăşi unghiurile de oprire obişnuite.
Opritorul pentru tăiere (fig. T)
Opritorul pentru tăiere (18) poziţionează şinele
ferăstrăului dumneavoastră pentru ca şi cele
mai mari ornamente verticale să poată fi tăiate.
STRÂNGEŢI ÎNTOTDEAUNA BUTONUL DE
BLOCARE A ŞINEI ATUNCI CÂND UTILIZAŢI
OPRITORUL PENTRU TĂIERE PENTRU
A PREVENI CA SISTEMUL DE TĂIERE SĂ SE
MIŞTE ACCIDENTAL
Butonul de blocare a şinei (fig. A1, T)
Butonul de blocare a şinei (16) vă permite să
blocaţi ferm capul fierăstrăului pentru a-l împiedica
să alunece pe şine. Acest lucru este necesar
atunci efectuaţi anumite tăieri sau când transportaţi
fierăstrăul.
Opritorul de canelare (fig. A1, R)
Opritorul pentru canelare (17) permite efectuarea
canelurilor. Răsucind maneta spre partea frontală
a ferăstrăului şi reglând şurubul cu cap striat
puteţi schimba adâncimea de canelare. Răsucind
maneta spre partea posterioară a ferăstrăului,
opritorul de canelare este ocolit.
Ştiftul de blocare a capului în poziţia în jos
(fig. A2)
Pentru blocarea capului fierăstrăului în poziţia
în jos, împingeţi capul acestuia în jos, împingeţi
ştiftul (22) şi eliberaţi capul fierăstrăului. Această
operaţiune va menţine în siguranţă capul
fierăstrăului în jos pentru a-l transporta dintr-un
loc în altul. Pentru a-l elibera, apăsaţi în jos capul
fierăstrăului şi trageţi ştiftul în afară.
TĂIERI DE BAZĂ
Tăieturi transversale drepte, pe verticală
(fig. A1 şi L)
• Eliberaţi butonul de tăiere oblică (4) şi apăsaţi
blocarea pentru tăiere înclinată (5) pentru
a debloca braţul de tăiere oblică.
• Cuplaţi blocarea pentru tăierea oblică în
poziţia 0° şi strângeţi maneta pentru tăierea
oblică.
• Poziţionaţi lemnul de debitat pe ghidaj (3 şi 8).
• Apucaţi mînerul de utilizare (11) şi apăsaţi
maneta de eliberare în sus a capătului (12)
pentru a-l elibera.
• Apăsaţi comutatorul de declanşare (1) pentru
a porni motorul.
• Apăsaţi capătul pentru a permite discului să
taie prin cherestea şi să pătrundă în secţiunea
de tăiere din plastic (9).
• După finalizarea tăieturii, eliberaţi comutatorul
şi aşteptaţi ca discul ferăstrăului să se
oprească complet înainte de a reaşeza
capătul în poziţia de repaus în sus.
Efectuarea unei tăieturi prin glisare (fig. A1, M)
Şina de ghidare permite tăierea pieselor de
prelucrat mai mari, cu dimensiuni de la 76,2 mm
până la 111,8 mm folosind o mişcare de glisare în
exterior-în jos-înapoi.
• Eliberaţi butonul de blocare a şinei (16).
• Trageţi capătul ferăstrăului înspre dvs. şi
porniţi unealta.
• Coborâţi discul ferăstrăului în piesa de
prelucrat şi împingeţi capătul înapoi pentru
a finaliza tăierea.
• Procedaţi conform descrierii de mai sus.
AVERTISMENT:
• Nu efectuaţi tăieturi prin glisare pe
piese de prelucrat cu dimensiuni mai
mici de 76,2 mm.
• Amintiţi-vă să blocaţi capătul
ferăstrăului în poziţia spre spate la
finalizarea tăieturilor prin glisare.
Tăieturile transversale oblice (fig. A1 şi N)
• Eliberaţi maneta pentru tăierea oblică (4) şi
apăsaţi blocarea pentru tăierea oblică (5).
• Deplasaţi braţul la stânga sau la dreapta în
unghiul dorit. Dispozitivul de blocare pentru
tăierea oblică se va amplasa în mod automat
la 10°, 15°, 22,5°, 31,62° şi 45°, atât la stânga,
cât şi la dreapta. Dacă este necesar un unghi
intermediar, ţineţi bine capătul uneltei şi
blocaţi-l prin strângerea manetei pentru tăierea
oblică.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta pentru
tăierea oblică este fixată strâns înainte de
tăiere.
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
AVERTISMENT: Atunci când tăiaţi
capătul unei bucăţi de lemn cu
decupaj mic, poziţionaţi lemnul pentru
a vă asigura că acel capăt este cu
unghiul mai mare spre disc; ex. pe
partea stângă, decupează la dreapta
- pe partea dreaptă a fierăstrăului,
decupează la stânga.
Tăieturile înclinate (fig. A1, A2 şi O)
Unghiurile înclinate pot fi setate de la 48° stânga şi
pot fi tăiate cu o setare a braţului de tăiere oblică
între zero şi o poziţie de tăiere oblică la maxim 45°
stânga sau dreapta.
Tăietura înclinată la stânga
• Glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
stânga (3) complet la stânga.
• Slăbiţi mânerul de prindere pentru tăierea
înclinată (21), ridicaţi blocarea pentru tăierea
înclinată (20) şi setaţi înclinarea după cum
doriţi.
• Blocarea pentru tăierea înclinată se
poziţionează în mod automat la 22,5°,
33,85° şi 45°. Dacă este necesar un unghi
intermediar, ţineţi bine capătul uneltei şi
blocaţi-l prin strângerea mânerului pentru
tăierea oblică (21).
• Procedaţi ca în cazul tăieturii transversale
drepte, pe verticală.
Tăierea înclinată la dreapta
• Glisaţi partea superioară a ghidajului lateral
dreapta (8) complet la dreapta.
• Procedaţi ca în cazul tăieturii înclinate la
stânga.
Calitatea tăieturii
Fineţea oricărei tăieturi depinde de o serie de
variabile, de ex. materialul care este tăiat. Când
se doresc tăieri delicate pentru finisare şi alte
operaţiuni de precizie, un disc ascuţit (cu 60 de
dinţi din carburi metalice) şi o viteză de tăiere mai
redusă şi constantă va produce efectele dorite.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
materialul nu alunecă în timpul
tăierii: fixaţi-l bine pe poziţie. Lăsaţi
întotdeauna discul să se oprească
complet înainte de a ridica braţul.
Dacă aşchii mici de lemn continuă
să se desprindă pe partea din spate
a piesei de prelucrat, lipiţi o bucată de
bandă adezivă pe lemn, acolo unde se
va efectua tăietura. Tăiaţi prin banda
19
adezivă şi îndepărtaţi-o cu atenţie când
aţi terminat.
Prinderea piesei de prelucrat (fig. A6, U)
AVERTISMENT: O piesă de
prelucrat care este fixată, echilibrată
şi asigurată înainte de efectuarea
unei tăieturi se poate dezechilibra
după ce tăietura a fost finalizată.
O sarcină dezechilibrată poate atinge
fierăstrăul sau orice obiect de care
acest este ataşat, cum ar fi o masă
sau un banc de lucru. Atunci când
efectuaţi o tăietură într-o piesă ce
se poate dezechilibra, sprijiniţi piesa
corespunzător şi asiguraţi-vă că
ferăstrăul este fixat bine pe o suprafaţă
stabilă. Poate apărea vătămarea
personală.
AVERTISMENT: Piciorul clemei
de fixare trebuie să rămână fixat
peste baza fierăstrăului ori de câte
ori aceasta este utilizată. Fixaţi
întotdeauna piesa de prelucrat de
baza fierăstrăului - nu de orice altă
parte a zonei de lucru. Asiguraţi-vă
că piciorului clemei nu este fixat de
marginea bazei fierăstrăului.
ATENŢIE: Utilizaţi întotdeauna o clemă
de fixare pentru a menţine controlul,
a reduce riscul de vătămare personală
şi de deteriorare a piesei de prelucrat.
Utilizaţi clema de fixare a materialului (29) furnizată
împreună cu fierăstrăul. Ghidajul stâng sau drept
va glisa dintr-o parte în alta pentru a ajuta la fixare.
Alte dispozitive precum clemele cu arc, clemele
tip „F” sau clemele cu şurub pot fi potrivite pentru
materiale de anumite dimensiuni şi forme.
MONTAREA CLEMEI
1. Introduceţi-o în gaura din spatele ghidajului.
Clema ar trebui să fie orientată cu faţa către
partea posterioară a fierăstrăului. Canelura
de pe tija clemei trebuie să fie introdusă
complet în bază. Asiguraţi-vă că această tijă
este introdusă complet în baza fierăstrăului. În
cazul în care canelura este vizibilă, clema nu
va fi stabilă.
2. Rotiţi clema la 180° înspre partea frontală
a fierăstrăului.
3. Slăbiţi butonul pentru a regla clema în sus sau
în jos, apoi utilizaţi butonul pentru reglare fină
pentru a fixa bine piesa de prelucrat.
NOTĂ: Aşezaţi clema pe partea opusă
a bazei atunci când efectuaţi tăieri înclinate.
EFECTUAŢI ÎNTOTDEAUNA TĂIERI ÎN GOL
20
(FĂRĂ ALIMENTARE) ÎNAINTEA TĂIETURILOR
FINALE PENTRU A PUTEA VERIFICA
PARCURSUL DISCULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
CLEMA NU INTERFEREAZĂ CU MIŞCAREA
FIERĂSTRĂULUI SAU A APĂRĂTORILOR.
Suport pentru piesele lungi (fig. A4)
• Sprijiniţi întotdeauna piesele lungi.
• Pentru rezultate optime, utilizaţi suportul
de extindere (27) pentru a extinde lăţimea
mesei de ferăstrău (disponibil opţional la
reprezentantul dvs.). Sprijiniţi piesele de lucru
lungi folosind orice dispozitive convenabile
cum ar fi capre de tăiat sau dispozitive similare
pentru a preveni căderea capetelor.
Tăierea ramelor de tablouri, a cutiilor îmbinate
şi a altor obiecte cu patru laturi (fig. P1 şi P2)
Realizarea ornamentelor şi a altor rame
Încercaţi câteva proiecte simple folosind resturi
de lemn până când vă acomodaţi cu ferăstrăul.
Ferăstrăul dvs. este unealta perfectă pentru tăierea
colţurilor, precum cel ilustrat în fig. P1. Îmbinarea
ilustrată a fost realizată folosind ambele reglaje de
tăiere înclinată.
– Utilizarea reglajului de tăiere înclinată
Înclinaţia de tăiere a celor două plăci este reglată
pe rând la 45°, realizându-se un colţ de 90°. Braţul
de tăiere oblică este blocat în poziţia zero. Lemnul
este poziţionat cu partea lată şi plată pe masă şi
cu marginea îngustă pe ghidaj.
– Utilizarea reglajului de tăiere oblică
Aceeaşi tăietură poate fi realizată tăind oblic la
dreapta şi la stânga, cu suprafaţa plăcii aşezată
pe ghidaj.
Cele două schiţe (fig. P1 şi P2) sunt valabile
numai pentru obiectele cu patru laturi. Pe măsură
ce numărul de laturi se modifică, se modifică şi
unghiurile oblice şi cele înclinate. Tabelul de mai
jos prezintă unghiurile potrivite pentru o varietate
de forme, presupunând că toate laturile au
lungime identică. Pentru o formă care nu apare
în tabel, împărţiţi 180° la numărul de laturi pentru
a determina unghiul înclinat sau oblic.
Nr. de laturi
4
5
6
7
8
9
10
Unghi ascuţit sau oblic
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Tăietura oblică compusă (fig. Q1 şi Q2)
• Diagrama de mai jos vă va ajuta să selectaţi
setările corespunzătoare de unghi înclinat şi
unghi oblic pentru tăieturile oblice compuse
comune. Pentru a utiliza diagrama, selectaţi
unghiul „A” dorit (fig. Q2) pentru proiectul
dvs. şi amplasaţi unghiul respectiv pe arcul
corespunzător din diagramă. Din punctul
respectiv, urmăriţi diagrama drept în jos pentru
a găsi unghiul corect de înclinaţie şi urmăriţi
transversal pentru a găsi unghiul oblic corect.
• Setaţi ferăstrăul la unghiurile prescrise şi
efectuaţi câteva tăieturi de probă.
• Exersaţi montarea pieselor tăiate împreună.
• Exemplu: Pentru a face o cutie cu 4 laturi,
cu unghiuri exterioare de 25° (unghiul „A”)
(fig. Q2), utilizaţi arcul din dreapta sus. Găsiţi
25° pe scala arcuită. Urmaţi linia orizontală de
intersectare în ambele direcţii pentru a obţine
valoarea unghiului oblic de pe fierăstrău (23°).
Urmaţi linia verticală de intersecţie în sus sau
în jos pentru a obţine setarea unghiului înclinat
pe ferăstrău (40°). Încercaţi întotdeauna
tăieturile pe o bucată de lemn de aruncat
pentru a verifica setările de pe ferăstrău.
SETAŢI ACEST UNGHI OBLIC PE FERĂSTRĂU
AVERTISMENT:˝Dacă unghiul de
tăiere variază de la tăietură la tăietură,
verificaţi dacă butonul de prindere
pentru tăietura înclinată şi butonul de
blocare pentru tăietura oblică sunt bine
strânse. Aceste butoane trebuie să
fie strânse după efectuarea oricăror
modificări ale unghiului înclinat sau
oblic (fig. Q1 & Q2).
CUTIE PĂTRATĂ
UNGHIUL LATURII CUTIEI (UNGHIUL „A“)
Tăietura oblică compusă este o tăietură efectuată
folosind un unghi oblic (fig. P1) şi un unghi înclinat
(fig. P2) în acelaşi timp. Acest tip de tăietură
este utilizat pentru realizarea cadrelor de cutii cu
laterale înclinate, precum cea din fig. Q1.
CUTIE CU 6
LATURI
CUTIE CU 8
LATURI
SETAŢI ACEST UNGHI ÎNCLINAT PE FERĂSTRĂU
Tăierea formelor de bază
Tăierea formelor de bază se realizează la un unghi
înclinat la 45°.
• Puneţi întotdeauna unealta să funcţioneze în
gol înainte de a efectua tăieturi.
• Toate tăieturile sunt efectuate cu spatele
formei aşezat pe ferăstrău.
Colţul interior
- Partea stângă
• Poziţionaţi forma cu partea superioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Poziţionaţi forma cu partea inferioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
Colţul exterior
- Partea stângă
• Poziţionaţi forma cu partea inferioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Poziţionaţi forma cu partea superioară pe
ghidaj.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
Tăierea formelor cu carote
Tăierea formelor cu carote de realizează la un
unghi oblic compus. Pentru a obţine o precizie
maximă, ferăstrăul dispune de poziţii presetate
pentru unghi oblic de 31,62° şi unghi înclinat
de 33,85°. Aceste setări sunt pentru modelările
21
standard cu carote, realizate în unghiuri de 52° pe
partea superioară şi de 38° pe partea inferioară.
• Efectuaţi tăieturi de probă folosind material de
aruncat înainte de a face tăieturile definitive.
• Toate tăieturile sunt realizate în unghi înclinat
la stânga, cu spatele formei pe bază.
Colţul interior
- Partea stângă
• Partea superioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la dreapta.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Partea inferioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la stânga.
• Păstraţi partea stângă a tăieturii.
Colţul exterior
- Partea stângă
• Partea inferioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la stânga.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
- Partea dreaptă
• Partea superioară a formei pe ghidaj.
• Unghi oblic la dreapta.
• Păstraţi partea dreaptă a tăieturii.
Realizarea canelurilor (fig. R)
Ferăstrăul este dotat cu un opritor de caneluri (17)
şi cu un şurub cu cap striat (59) pentru a permite
tăierea canelurilor.
• Basculaţi opritorul de caneluri (17) înspre
partea anterioară a ferăstrăului.
• Reglaţi şurubul cu cap striat (59) pentru a seta
adâncimea de tăiere a canelurilor. Este posibil
să fie necesar să eliberaţi mai întâi piuliţa de
blocare (60).
• Poziţionaţi o bucată dintr-un rest de material la
aprox. 5 cm între ghidaj şi piesa de prelucrat
pentru a efectua o tăietură dreaptă pentru
caneluri.
Setare specială pentru tăieturile transversale
de dimensiuni mari (fig. A1, S1, S2)
Ferăstrăul poate tăia piese de prelucrat foarte
late (până la 391 mm) atunci când se utilizează
o setare specială. Pentru a seta ferăstrăul pentru
aceste piese de prelucrat, urmaţi paşii de mai jos:
• Îndepărtaţi de pe ferăstrău ghidajele de glisare
din stânga şi din dreapta şi puneţi-le deoparte.
Pentru a le scoate, deşurubaţi butoanele
ghidajelor cu câteva rotaţii şi glisaţi fiecare
22
ghidaj în afară. Reglaţi şi blocaţi comanda de
tăiere oblică astfel încât să se afle în poziţia
de 0 grade.
• Scoateţi şuruburile apărătorii posterioare (64)
de pe piciorul drept din spate şi montaţi-le în
găurile din ghidajul din partea dreaptă (62).
AVERTISMENT: Nu tăiaţi materialul
utilizând setarea specială fără
ca şuruburile ghidajului posterior
(64) să fie montate corespunzător,
altfel materialul nu va fi susţinut
corespunzător şi poate conduce la
pierderea controlului şi la vătămări
corporale.
• Faceţi o platformă folosind o placă aglomerată
cu grosime de 38 mm sau un lemn plat dur
cu grosime de 38 mm, având dimensiunile:
368 × 660 mm. Platforma trebuie să fie
orizontală, altfel materialul ar putea să se
deplaseze în timpul tăierii şi ar putea cauza
vătămări.
• Montaţi platforma de 368 x 660 mm pe
ferăstrău folosind patru şuruburi lungi pentru
lemn de 76,2 mm (64) prin orificiile din
ghidajul bazei. Cele patru şuruburi trebuie
utilizate pentru a fixa materialul. Atunci când
se utilizează setarea specială, platforma va fi
tăiată în două bucăţi. Asiguraţi-vă că şuruburile
sunt strânse corespunzător, în caz contrar
materialul ar putea să fie slăbit şi ar putea
cauza vătămări. Asiguraţi-vă că platforma este
aşezată bine în poziţie orizontală pe masă, pe
ghidaj şi că este centrată bine stânga-dreapta.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
ferăstrăul este montat ferm pe
o suprafaţă orizontală stabilă.
Nerespectarea acestei indicaţii
ar putea determina instabilitatea
ferăstrăului şi căderea acestuia, care
ar putea cauza vătămări.
• Poziţionaţi piesa de prelucrat pe platforma
montată pe masă. Asiguraţi-vă că piesa
de prelucrat este aşezată bine pe ghidajul
posterior.
• Fixaţi materialul înainte de efectuarea tăierii.
Tăiaţi încet prin material folosind o mişcare în
exterior-jos-înapoi. Lipsa prinderii sigure sau
a tăierii în ritm lent poate cauza desprinderea
materialului şi cauzarea de vătămări.
După efectuarea câtorva tăieturi la diverse unghiuri
oblice diferite de 0°, platforma se poate slăbi şi nu
va mai susţine bine piesa de prelucrat. Instalaţi
o platformă nouă, nefolosită pe ferăstrău după
setarea unghiului oblic dorit.
AVERTISMENT: Utilizarea continuă
a unei platforme cu diverse secţiuni
poate cauza desprinderea materialului
şi eventuale vătămări.
Extracţia prafului (fig. A2 şi A3)
• Montaţi sacul de praf (26) pe fanta de praf (6).
AVERTISMENT! Ori de câte ori
este posibil, conectaţi un dispozitiv
de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele
relevante referitoare la emisiile de praf.
Discurile fierăstrăului
Pentru a obţine capacităţile specificate de tăiere,
utilizaţi întotdeauna discuri de ferăstrău de
250 mm, cu orificii ale arborelui de 30 mm.
Transportarea (fig. A1, A2 şi B)
Pentru a transporta comod ferăstrăul circular,
a fost prevăzut un mâner de transportare (10)
deasupra braţului ferăstrăului.
• Pentru a transporta ferăstrăul, coborâţi capătul
şi apăsaţi ştiftul de blocare în jos (22).
• Blocaţi butonul de blocare a şinei cu capătul
ferăstrăului în poziţia în faţă, blocaţi braţul de
tăiere oblică în unghiul oblic complet la stânga,
glisaţi ghidajul (3 & 8) complet înăuntru şi
blocaţi maneta de tăiere înclinată (20) cu
capătul ferăstrăului în poziţie verticală pentru
ca unealta să fie cât mai compactă posibil.
• Utilizaţi întotdeauna mânerul de transportare
(10) sau adânciturile de transport (24) ilustrate
în fig. B pentru a transporta ferăstrăul.
ÎNTREŢINERE
Unealta electrică DEWALT este destinată operării
pe o perioadă îndelungată de timp cu un minim de
întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi
de curăţarea în mod regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OPRIT.
O pornire accidentală poate cauza
vătămarea.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie apărătoarea
superioară a discului, apărătoarea mobilă
inferioară a discului precum şi tubul de extragere
a prafului pentru a vă asigura că vor funcţiona
corespunzător. Asiguraţi-vă că aşchiile, praful sau
particule din piesa de lucru nu pot contribui la
blocarea uneia dintre funcţii.
În cazul în care există fragmente din piesa de lucru
blocate între disc şi apărători, deconectaţi utilajul
de la sursa de alimentare şi urmaţi instrucţiunile
oferite la secţiunea Montarea discului
fierăstrăului. Îndepărtaţi părţile blocate şi montaţi
discul la loc.
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
suprafaţa mesei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări, curăţaţi periodic
sistemul de colectare a prafului.
Accesorii opţionale (fig. A3-A6)
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate cu acest produs,
23
utilizarea acestora cu unealta dvs.
poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, se recomandă numai
utilizarea de accesorii DEWALT.
DISCURILE DE FIERĂSTRĂU: ÎNTOTDEAUNA
UTILIZAŢI DISCURI DE FIERĂSTRĂU DE
250 mm CU ORIFICII PENTRU AX DE 30 mm.
VITEZA ESTIMATĂ TREBUIE SĂ FIE DE CEL
PUŢIN 4000 RPM. Nu utilizaţi niciodată un
disc cu diametrul mai mic. Acesta nu va putea
fi protejat corespunzător. Utilizaţi doar discuri
pentru tăieri transversale! Nu utilizaţi discuri
pentru spintecare, discuri combinate sau discuri
cu unghiurile dinţilor mai mari de 5°.
DESCRIEREA DISCURILOR
APLICAŢIE
DIAMETRU
DINŢI
Discurilor de fierăstrău pentru construcţii
(secţiune subţire cu suprafaţă anti-aderentă)
Aplicaţii cu caracter
250 mm
40
general
Tăieri fine transversale
250 mm
60
Discuri de fierăstrău pentru prelucrarea
lemnului (asigură tăieri fine şi curate)
Tăieri fine transversale
250 mm
80
DEWALT oferă o posibilitate de colectare şi
reciclare a produselor sale la terminarea duratei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul la orice centru
autorizat de reparaţii, care-l va colecta din partea
dvs.
Puteţi verifica locaţia celui mai apropiat centru
autorizat de reparaţii prin contactarea biroului local
DEWALT la adresele indicate în acest manual.
Alternativ, este disponibilă pe internet o listă cu
centrele autorizate de reparaţii DEWALT la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care veţi avea nevoie de înlocuirea
produsului dvs. DEWALT sau nu-l veţi mai utiliza,
vă rugăm să nu-l depozitaţi împreună cu deşeurile
menajere. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea
de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
zst00189140 - 24-09-2012
24
25
26
Download PDF

advertising