DW717XPS | DeWalt DW717XPS MITRE SAW Type 4 instruction manual

370001 - 02 LT
DW717
DW717XPS
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
9
27
10
1
6
6
11 12
13
2
16
17
3
14
15
20
8
4
5
7
9
A1
19
26
21
22
18
20
23
A2
24
25
3
27
28
A4
A3
30
29
A5
A6
16
10
22
25
11
24
25
25
25
24
B
4
C
12
2
2
37
14
D1
D2
14
39
23 37 38
40 41
2
37
23
D3
D4
43
5
4
42
E1
E2
5
45
45
3
39
44
45
E4
E3
61
48
F
47 46
7
G
21
39
43
20
H2
H1
44
50
51
15
55
55
H3
6
H4
3
8
52
53
54
54
I1
I2
57
56
58
21
1
J
K
L
M
N
O
7
P1
P2
Q1
60
59
A
17
R
Q2
64
62
64
S1
S2
16
1
2
30
3
18
T
8
U
LIETUVIŲ
KAMPŲ SULEIDIMO STAKLĖS DW717,
DW717XPS
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
DW717/DW717XPS
Įtampa V
230
(Tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
V
230/115
Tipas
3/4
Galios įvestis
W
1 675
Disko skersmuo
mm
250
Disko centrinės skylės
skersmuo
mm
30
Disko korpuso storis
mm
2,2
Maks. disko sukimosi greitis min-1
4000
Maks. skersinio pjūvio geba
pjaunant 90°/90° kampu
mm
98 x 320
Maks. nuožambaus pjūvio
geba pjaunant 45° kampu
mm
226
Maks. pjūvio gylis pjaunant
90° kampu
mm
89
Maks. įstrižojo skersinio pjūvio
gylis pjaunant 45° kampu
mm
56
Nuožambūs pjūviai
(maks. padėtys)
kairėn
60°
dešinėn
51°
Įstrižieji pjūviai
(maks. padėtys)
kairėn
48°
dešinėn
48°
0° nuožambus pjūvis
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 89 mm
mm
302
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 320 mm
mm
76
45° nuožambus pjūvis kairėn
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 89 mm
mm
213
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 226 mm
mm
76
45° įstrižasis pjūvis kairėn
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 58 mm
mm
302
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 320 mm
mm
50
45° įstrižasis pjūvis dešinėn
Gautas plotis esant maks.
aukščiui 30 mm
mm
302
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 320 mm
mm
22
31,62° nuožambumo 33,85° įstrižumo pjūvis
Gautas aukštis esant maks.
pločiui 272 mm
mm
44
Peilio sustabdymo laikas
s
< 10,0
Svoris
kg
24
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3,0
99
3,0
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 61029:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
2,1
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 61029, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
9
LIETUVIŲ
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai
Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
10 amperų
13 amperų
elektros
kištukuose
16 amperų
elektros
kištukuose
PASTABA: Šis prietaisas skirtas jungti į
maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali leistina
varža Zmax vartotojo sąsajos taške (elektros
skydinėje) yra 0,27 omo.
Vartotojas privalo užtikrinti, kad šis prietaisas
būtų jungiamas tik į tokią maitinimo tinklo
sistemą, kuri atitinka pirmiau nurodytą
reikalavimą. Jeigu reikia, vartotojas gali
pasiteirauti valstybinės elektros tinklų įmonės
apie sistemos varžą sąsajos taške.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
10
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
DW717, DW717XPS
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2011-11-01
Saugos instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius
su akumuliatoriais, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau
nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
skysčio ištekėjimo iš akumuliatorių ir
sužeidimo pavojų.
Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš
bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią
instrukciją.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Bendrosios saugos taisyklės
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Netvarkingos vietos ir darbastaliai gali
sąlygoti sužeidimus.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite
su šiuo įrankiu drėgnose vietose arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Darbo vieta
LIETUVIŲ
turi būti gerai apšviesta (250–300 liuksų).
Nenaudokite šio įrankio tose vietose, kuriose
kyla sprogimo pavojus, pavyzdžiui, jeigu
patalpoje yra degių skysčių ar dujų.
3. Apsisaugokite nuo elektros smūgio.
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių (pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų). Naudodami šį įrankį
esant ekstremalioms sąlygoms (pvz., esant
dideliam oro drėgnumui, kai darbo metu
susidaro metalo drožlių ir pan.), elektros
saugą galima pagerinti naudojant izoliacinį
transformatorių arba (FI) įžemintą grandinės
pertraukiklį.
4. Neleiskite artyn pašalinių žmonių.
Neleiskite kitiems, su darbu nesusijusiems
asmenims, ypač vaikams, liesti įrankio arba
ilginimo laido ir neleiskite jų į darbo vietą.
5. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
6. Nespauskite įrankio jėga.
Tinkamu elektriniu įrankiu darbą atliksite
geriau, saugiau – tokiu tempu, kuris buvo
numatytas jį kuriant.
7. Naudokite tinkamą įrankį.
Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams,
kuriems atlikti reikia galingų įrankių.
Naudokite įrankius tik pagal numatytąją
naudojimo paskirtį; pavyzdžiui, nenaudokite
diskinių pjūklų medžių šakoms genėti arba
rąstams pjauti.
8. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų,
nes juos gali įtraukti įrankio sudedamosios
dalys. Dirbant lauke, rekomenduojama
avėti batus neslidžiais padais. Dėvėkite
apsauginius galvos dangalus, po kuriais
galima būtų paslėpti ilgus plaukus.
9. Naudokite apsaugos priemones.
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei
atliekate tokius darbus, kuriuos dirbant kyla
dulkių ar išmetama pjaunamos medžiagos
dalelių, dėvėkite antveidį arba respiratorių.
Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos,
dėvėkite šilumai atsparią prijuostę. Visuomet
dėvėkite ausų apsaugas. Visuomet dėvėkite
apsauginį šalmą.
10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį.
Jeigu elektrinis įrankis aprūpintas įtaisais,
skirtais prijungti dulkių trauktuvą ir dulkių
surinkimo priemones, būtinai tinkamai juos
prijunkite ir naudokite.
11. Saugokite laidą.
Niekada netempkite už laido, norėdami
išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Niekada
neneškite įrankio laikydami už laido.
12. Pritvirtinkite ruošinį.
Ruošinį suspauskite veržtuvais arba
spaustuvais. Tai saugiau, nei laikyti jį
rankomis, ir galite abejomis rankomis laikyti
įrankį.
13. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės,
išlaikykite pusiausvyrą.
14. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs,
tada jie veiks geriau ir saugiau. Vadovaukitės
nurodymais, kaip tepti ir keisti priedus.
Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie
sugestų, atiduokite juos į įgaliotąją techninės
priežiūros dirbtuvę, kad juos pataisytų.
Rankenos ir jungikliai turi būti sausi, švarūs,
netepaluoti ir nealyvuoti.
15. Atjunkite įrankius.
Išjunkite įrankius iš maitinimo tinklo, jei
jų nenaudojate, prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus ir keisdami priedus,
pavyzdžiui, diskus, antgalius ir pjoviklius.
16. Išimkite reguliavimo varžtus ir
veržliarakčius.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, įpraskite
patikrinti, ar nuo jo nuėmėte visus
reguliavimo raktus ir veržliarakčius.
17. Venkite atsitiktinio įrankio įjungimo.
Neneškite įrankio uždėję pirštą ant jo
jungiklio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
lizdą, patikrinkite, ar jungiklis yra išjungimo
padėtyje.
18. Naudokite darbui lauke tinkamus ilginimo
laidus.
Prieš pradėdami naudoti įrankį, patikrinkite,
ar nepažeistas ilginimo laidas, ir, jeigu reikia,
pakeiskite jį nauju. Naudojant darbui lauke
tinkamus ilginimo laidus, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
19. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite šio įrankio, kai esate
11
LIETUVIŲ
pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų ar
alkoholio.
20. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą atidžiai patikrinkite, ar
įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs.
Patikrinkite, ar nėra išsiderinusių arba
užstrigusių judamųjų dalių, ar nėra sugedusių
dalių, sugadintų apsaugų ar jungiklių, arba
kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti
neigiamos įtakos elektrinio įrankio darbui.
Apsauginis gaubtas ar kita sugadinta dalis
turi būti tinkamai pataisyti arba pakeisti
įgaliotame techninės priežiūros centre arba
kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Sugedusius jungiklius reikia pakeisti
įgaliotame techninės priežiūros centre.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima.
Niekuomet nebandykite taisyti patys.
ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame
vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba
naudojant įrankį ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
21. Įrankį leidžiama remontuoti tik
kvalifikuotiems asmenims.
Šis elektrinis įrankis atitinka visus
atitinkamus saugos reikalavimus. Taisyti
turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodami
originalias atsargines dalis, priešingu atveju,
tai gali kelti didelį pavojų vartotojui.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant kampų suleidimo
stakles
• Prietaise įrengtas specialios konfigūracijos
maitinimo laidas, kurį pakeisti gali tik
gamintojas arba įgaliotasis techninio
aptarnavimo atstovas.
• Prieš pradėdami bet kokius pjovimo darbus,
įsitikinkite, ar staklės yra pastatytas ant
lygaus, stabilaus paviršiaus.
• Šiuo pjūklu pjaukite tik gamintojo
rekomenduojamas medžiagas.
• Nenaudokite įrankio be apsauginių gaubtų
arba jei apsauginiai gaubtai neveikia ar yra
netinkamos būklės.
• Atlikdami įstrižuosius pjūvius, patikrinkite, ar
rankena yra saugiai užfiksuota.
• Įrankis turi būti pastatytas ant lygių grindų,
kurios turi būti tvarkomos ir ant jų neturi būti
12
jokių pašalinių medžiagų, pvz., skiedrų ir
nuopjovų.
• Naudokite tinkamai pagaląstus diskus.
Neviršykite maksimalaus, ant pjovimo disko
pažymėto greičio. Pažymėtas maksimalus
greitis visada privalo būti didesnis už greitį,
pažymėtą gaminio kategorijos plokštelėje,
arba bent būti jam lygus.
• Prieš pradėdami bet kokius darbus,
įsitikinkite, ar visos fiksavimo rankenėlės ir
spaustuvų rankenos yra tvirtai užveržtos.
• Kai pjovimo staklės yra prijungtos prie
energijos šaltinio, niekada nelaikykite rankų
pjovimo disko vietoje.
• Niekuomet nebandykite staigiai išjungti
aparato ir sustabdyti greitai besisukančio
jo disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais
daiktais; tokiu būdu galima sukelti skaudžių
nelaimingų atsitikimų.
• Prieš uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite
apie jį įrenginio eksploatavimo vadove.
Netinkamai naudojant kokį nors priedą,
galima sugadinti įrankį.
• Tvarkydami pjovimo diskus ar ruošinį,
naudokite laikiklį arba mūvėkite pirštines.
• Prieš naudojimą įsitikinkite, ar pjūklo diskas
yra tinkamai pritaisytas.
• Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama
kryptimi.
• Nenaudokite mažesnio ar didesnio
skersmens diskų, nei rekomenduojama.
Tinkamus diskų matmenis rasite skyriuje
Techniniai duomenys. Naudokite tik šiame
vadove nurodytus diskus, atitinkančius
standartą EN 847-1.
• Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą
mažinančius pjovimo diskus.
• Nenaudokite GREITAPJOVIO PLIENO diskų.
• Nenaudokite įtrūkusių arba apgadintų
pjovimo diskų.
• Nenaudokite jokių šlifavimo arba deimantinių
diskų.
• Niekada nenaudokite pjūklo be plokštės su
įpjova.
• Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinio
prapjovos ir tik tada atleiskite jungiklį.
• Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint
sustabdyti variklio veleną, kad nesisuktų.
• Staklių pjovimo disko apsauginis gaubtas
nustatytas taip, kad automatiškai pakiltų, kai
rankena nuleidžiama ir nusileistų virš disko
LIETUVIŲ
pakėlus galvutės fiksavimo atlaisvinimo svirtį
(12).
• Niekuomet nekelkite disko apsauginio gaubto
rankomis, jei pjovimo staklės nėra išjungtos.
Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba
atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą,
šį apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu
būdu.
• Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad
jos būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
• Kai plokštė su įpjova susidėvės, pakeiskite
ją.
• Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus arba prieš pakeisdami
diską, išjunkite įrenginį iš maitinimo tinklo.
• Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės
priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo
galvutė nėra nuleista.
• Būtina reguliariai atlikti staklių techninę
priežiūrą;
• Užtikrinkite tinkamą bendrąjį ar vietinį
apšvietimą;
• Užtikrinkite, kad operatorius būtų tinkamai
kvalifikuotas naudoti ir reguliuoti įrenginį ir
dirbti su juo;
• Įsitikinkite, kad visos poveržlės ir velenų
žiedai yra tinkami, kaip nurodyta šiame
vadove.
• Iš pjovimo zonos nerinkite jokių nuopjovų
ar kitų ruošinio dalių, kol pjūklas veikia,
o pjovimo galvutė nėra atremta.
• Niekada nepjaukite trumpesnių nei 200 mm
ilgio ruošinių.
• Be papildomos atramos šiomis staklėmis
galima pjauti toliau nurodyto maksimalaus
dydžio ruošinius:
• Kai tai įmanoma, visada įrenginį montuokite
prie darbastalio.
– 89 mm aukščio, 302 mm pločio ir 600 mm
ilgio
• Jeigu pjovimo linijai pažymėti naudojate
šviesos diodą, naudokite tik 2 klasės šviesos
diodą, pagal EN 62471. Nekeiskite šviesos
diodo kito tipo diodu. Jei šviesos diodas
sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto
skyriaus darbuotojas.
– ilgesnius ruošinius reikia paremti,
naudojant tinkamą papildomą pagrindą,
pvz., DE7023. Visuomet tinkamai
įtvirtinkite ruošinį.
• Priekinėje disko apsauginio gaubto dalyje
įrengtos grotelės, pro kurias geriau matyti
pjaunant. Nors grotelės gerai sulaiko
lekiančias skiedras, apsauginiame gaubte
vis tiek yra angų, todėl žiūrint pro groteles
visuomet reikia dėvėti apsauginius akinius.
• Pjaudami medieną, prijunkite stakles
prie dulkių surinkimo įrenginio. Visuomet
įvertinkite veiksnius, kurie turi įtakos dulkių
poveikiui. pvz.:
– apdirbamos medžiagos tipą (pjaunant
medienos drožlių plokštes, kyla daugiau
dulkių, nei pjaunant medieną);
– pjovimo disko aštrumą;
– tinkamą pjovimo disko nustatymą;
– dulkių trauktuvą, kurio oro srautas turi būti
ne mažesnis nei 20 m/s.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos
dulkių ištraukimo sistema, pvz., dangčiai,
slopintuvai ir išmetimo angos.
• Visuomet įvertinkite veiksnius, kurie turi
įtakos triukšmo poveikiui:
– naudokite pjovimo diskus, skirtus mažinti
keliamą triukšmą;
– naudokite tik tinkamai pagaląstus pjovimo
diskus;
• Nelaimingo atsitikimo arba staklių gedimo
atveju, nedelsdami išjunkite įrenginį ir
atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
• Praneškite apie gedimą ir tinkamai
pažymėkite stakles, kad sugedusiu įrenginiu
nesinaudotų kiti žmonės.
• Jeigu pjaunant pjovimo diskas būtų
užblokuotas dėl netinkamos padavimo jėgos,
išjunkite stakles ir atjunkite jas nuo maitinimo
tinklo. Patraukite ruošinį ir patikrinkite,
ar pjovimo diskas laisvai sukasi. Įjunkite
stakles ir pradėkite naują pjovimo operaciją
sumažinę tiekimo jėgą.
• Niekada nepjaukite lengvųjų metalų (pvz.,
aliuminio, magnio). Šiomis staklėmis juos
pjauti draudžiama.
• Jei tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite stakles
prie darbastalio 8 mm skersmens ir 80 mm
ilgio varžtais.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– susižalojimai prisilietus prie besisukančių
dalių.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
13
LIETUVIŲ
– klausos pablogėjimas;
– nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys;
– susižeidimo pavojus keičiant pjūklą;
– pirštų suspaudimo pavojus atidarant
apsauginius gaubtus;
– sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių,
kurios susidaro pjaunant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF plokštes;
Kvėpavimo problemas didina šie veiksniai:
– medienos pjovimas nenaudojant dulkių
ištraukimo įrenginio;
– nepakankamas dulkių ištraukimas dėl
nešvarių išleidimo angų filtrų;
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
Laikymo vieta nešant
Rankas laikykite toliau nuo disko.
Nežiūrėkite tiesiogiai į šviesos šaltinį.
DATOS KODO PADĖTIS (A1 PAV.)
Datos kodas (13), kuriame nurodyti ir
pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2013 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 surinktos kampų suleidimo staklės
1 disko veržliaraktis
1 pjovimo diskas
1 maišas dulkėms
14
1 ruošinio spaustuvai
1 naudojimo vadovas
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (A1–A6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
A1
1 Įjungimo/išjungimo jungiklis
2 Nuimamas apatinis apsauginis disko gaubtas
3 Kairės pusės kreiptuvas
4 Nuožambaus pjūvio svirtis
5 Nuožambaus pjūvio skląstis
6 „XPSTM“ įjungimo/išjungimo jungiklis
7 Nuožambaus pjūvio liniuotė
8 Dešinės pusės kreiptuvas
9 Plokštė su įpjova
10 Rankena įrankiui nešti
11 Valdymo rankenėlė
12 Galvutės fiksavimo atleidimo svirtis
13 Datos kodas
14 Veleno stabdiklis
15 Įstrižojo pjūvio liniuotė
16 Skersinio stabdiklio rankenėlė
17 Išdrožų stabdiklis
A2
18 Šliaužiklio stabdiklis
19 Fiksuotas viršutinis apsauginis disko gaubtas
20 Įstrižųjų pjūvių skląstis/svirtis
21 Įstrižojo veržiklio rankena
22 Galvutės fiksavimo kaištis
23 Veržliaraktis
24 Įdubimas rankai
25 Skylės montavimui prie darbastalio
26 Dulkių išleidimo anga
A3
27 maišas dulkėms
LIETUVIŲ
A4
28 Diodinio apšvietimo sistema
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, įrankį būtina
atiduoti į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą
arba kvalifikuotam elektrikui, kad pataisytų.
Pasirenkami priedai
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
A5
29 Ilgintuvas ruošiniui atremti
A6
30 Ruošinio spaustuvas
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šios „DEWALT“ kampų suleidimo staklės DW717
skirtos profesionaliems medienos, medienos
gaminių ir plastiko pjovimo darbams. Jomis
lengvai, tiksliai ir saugiai atliksite skersinio,
įstrižojo ir nuožambaus pjovimo darbus.
Šis prietaisas skirtas naudoti su nominaliu,
250 mm skersmens disku karbido galais.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šios kampų suleidimo staklės yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
ĮSPĖIJMAS! Nenaudokite staklių
nenumatytais tikslais.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją,
atitinkančią standartą EN 61029; todėl
jo nereikia įžeminti.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.Vadovaukitės
montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais.
Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Elektros kištuko įrengimas
115 V blokams (tik JK ir Airijos
vartotojams)
• Įrengtas kištukas privalo atitikti standartą
BS EN 60309 (BS4343), būti 16 amperų,
su įžeminimo kontaktu, nustatytu ties 4 val.
padėtimi.
ĮSPĖJIMAS: Visada užtikrinkite,
kad gnybtas yra tinkamai ir gerai
pritvirtintas prie laido movos.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. techninius duomenis).
Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
15
LIETUVIŲ
Išpakavimas (A1, B pav.)
• Atsargiai iškelkite stakles iš dėžės; kelkite už
rankenos įrankiui nešti (10).
• Atleiskite skersinio stabdiklio rankenėlę (16)
ir pastumkite pjovimo galvutę, kad ji būtų
fiksuojama galinėje padėtyje.
• Paspauskite valdymo rankenėlę (11) žemyn ir
ištraukite fiksavimo kaištį (22) kaip parodyta.
• Po truputį atleisdami rankenėlę, leiskite
galvutei visiškai pakilti.
Montavimas ant darbastalio (C pav.)
• Norint, kad montuoti ant stalviršio būtų
patogiau, visose keturiose kojelėse yra
padaryta skylių (25). Padarytos dviejų
skirtingų dydžių skylės, kad galima būtų
naudoti skirtingų dydžių varžtus. Naudokite
bet kurią skylę; nebūtina panaudoti abi skyles.
Rekomenduojama tvirtinti 8 mm skersmens
ir 80 mm ilgio varžtais. Visuomet tvirtai
sumontuokite šį pjūklą, kad jis nepajudėtų.
Portatyvumui padidinti, įrankį galima montuoti
ant 12.5 mm arba dar storesnės klijuotos
faneros, kurią vėliau galima būtų tvirtinti prie
darbinio stovo arba perkelti ir tvirtinti kitose
darbo vietose.
• Montuodami pjovimo stakles ant klijuotos
faneros lakšto, patikrinkite, ar montavimo
varžtai nekyšo pro medienos apačią.
Klijuota fanera turi lygiai gulėti ant darbinio
stovo. Kai tvirtinate pjovimo stakles prie
bet kokio darbinio paviršiaus, veržkite tik
ties tvirtinimo taškais, tose vietose, kur yra
montavimo varžtų skylės. Jeigu tvirtinsite bet
kuriuose kituose taškuose, pjovimo staklės
tinkamai neveiks.
• Kad ruošinys nesulinktų ir išvengtumėte
netikslumų, pasirūpinkite, kad montavimo
paviršius nebūtų deformuotas ar nelygus.
Jeigu pjovimo staklės supasi, pakiškite po
viena pjovimo staklių kojele ploną kokios nors
medžiagos gabalėlį, kad pjovimo staklės tvirtai
ir lygiai stovėtų ant montavimo paviršiaus.
Pjovimo disko montavimas (D1–D4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
• Niekada nespauskite veleno
16
fiksavimo mygtuko, kai prietaisas
įjungtas ir pjovimo diskas sukasi, arba
kai prietaisas išjungtas, bet diskas vis
dar sukasi.
• Šiomis kampų suleidimo staklėmis
nepjaukite lengvų lydinių ir juodųjų
metalų (kurių sudėtyje yra geležies
arba plieno), taip pat mūro arba
pluoštinio cemento dirbinių.
• Nuspauskite apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį (12), kad
atsilaisvintų disko apsauginis gaubtas
(2), po to pakelkite jį kaip įmanoma
aukščiau.
• Pakėlę apatinį apsauginį gaubtą, viena ranka
nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką (14),
tuomet pateiktu disko veržliarakčiu (23) kita
ranka atsukite kairįjį disko fiksavimo varžtą
(37), sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami naudoti
veleno fiksatorių, spauskite mygtuką,
kaip parodyta, ir sukite veleną ranka
tol, kol pajausite, kad fiksatorius
užsifiksavo.
Laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką, kad
velenas nesisuktų.
• Nuimkite disko fiksavimo varžtą (37) ir išorinį
veleno žiedą (38).
• Dėkite pjovimo diską (39) ant disko adapterio
(40), atremto tiesiai į vidinį veleno žiedą
(41) - disko apatinio krašto dantukai turi būti
nukreipti į pjovimo staklių galinę pusę (nuo
operatoriaus).
• Atgal uždėkite išorinį ašies žiedą (38).
• Priveržkite disko fiksavimo varžtą (37),
sukdami prieš laikrodžio rodyklę, tuo pačiu
metu kita ranka laikydami veleno fiksatorių.
ĮSPĖJIMAS! Žinokite, kad pjovimo
diską galima keisti tik taip, kaip
nurodyta. Naudokite tik techninių
duomenų skyriuje nurodytus pjovimo
diskus; rekomenduojama naudoti kat.
Nr.: DT4323.
Reguliavimas
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
LIETUVIŲ
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Šios kampų suleidimo staklės yra tiksliai
sureguliuotos gamykloje. Jeigu dėl gabenimo ir
krovimo darbų arba dėl kokių nors kitų priežasčių
jį reikėtų iš naujo pareguliuoti, atlikite toliau
nurodytus pjūklo reguliavimo veiksmus. Kartą
pareguliavus, šios nuostatos turėtų likti tikslios.
Disko tikrinimas ir reguliavimas pagal
kreiptuvą (E1–E4 pav.)
• Atleiskite nuožambaus pjovimo svirtį (4) ir
nuleiskite nuožambaus pjovimo skląstį (5),
tada bus atleidžiamas nuožambaus pjovimo
sukiojamas pagrindas (42).
• Sukite sukiojamą pagrindą tol, kol skląstis
atsidurs 0° nuožambumo padėtyje.
Neužveržkite rankenėlės.
• Leiskite galvutę žemyn, kol diskas atsidurs
pjovimo įpjovoje (43).
• Dėkite liniuotę (44) iš kairiosios (3) kreiptuvo ir
disko (39) pusės (E3 pav.).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
• Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
• Atlaisvinkite varžtus (45) ir į kairę ar dešinę
sukite skalės/nuožulnaus pjovimo stalą, kol
diskas stovės 90° laipsnių kapu į kreiptuvą,
kaip tai buvo išmatuota su liniuote.
• Vėl užveržkite varžtus (45). Šiuo metu dar
nekreipkite dėmesio į nuožambių kampų
rodyklės rodmenis.
Nuožambių pjūvių rodyklės reguliavimas (E1,
E2 ir F pav.)
• Atleiskite nuožambaus pjovimo svirtį (4) ir
nuleiskite nuožambaus pjovimo skląstį (5),
tada bus atleidžiamas nuožambaus pjovimo
sukiojamas pagrindas (42).
• Pastumkite sukiojamą pagrindą, kad
nustatytumėte nuožambaus pjūvio rodyklę
(46) ties nuline padėtimi, kaip parodyta F pav.
• Atlaisvinę nuožambių kampų rankenėlę,
leiskite, kad, sukant nuožambumo rankeną
pro nulį, nuožambumo skląstis užsifiksuotų
tinkamoje vietoje.
• Stebėkite rodyklę (46) ir nuožambaus pjovimo
skalę (7). Jeigu rodyklė nerodo tiksliai nulio,
atlaisvinkite varžtą (47), pasukite rodyklę, kad
ji rodytų 0°, ir užveržkite varžtą.
Nuožambaus pjūvio stabdiklio/užkirtiklio
strypo reguliavimas (A1, G pav.)
Jei pjūklo pagrindas gali būti pastumiamas,
kol nuožambaus pjovimo rankenėlė (4) yra
užfiksuota,
tokiu atveju reikia reguliuoti nuožambaus pjūvio
stabdiklio/užkirtiklio strypą (48).
• Atlaisvinkite nuožambaus pjūvio rankenėlę (4).
• Atlaisvinkite fiksavimo veržlę (61) ant
nuožambių pjūvių stabdiklio strypo.
• Atsuktuvu iki galo užveržkite nuožambaus
pjūvio stabdiklio/užkirtiklio strypą (48).
Tuomet atlaisvinkite strypą vienu pasukimu.
• Patikrinkite, ar nejuda pagrindas, kai
rankenėlė (4) yra fiksuota atsitiktiniu
(nenustatytu) kampu.
• Užveržkite fiksavimo veržlę (61).
Disko tikrinimas ir reguliavimas pagal
pagrindą (A2, H1–H4 pav.)
• Atlaisvinkite įstrižųjų kampų suspaudimo
rankenėlę (21) ir pakelkite įstrižųjų kampų
skląstį (20), kad atsilaisvintų pjūklo svirtis.
• Sukite pjūklo svirtį tol, kol skląstis atsidurs 0°
įstrižumo padėtyje.
Neužveržkite rankenėlės.
• Leiskite galvutę žemyn, kol diskas atsidurs
pjovimo įpjovoje (43).
• Užfiksuokite pjovimo galvutę kaiščiu (22).
• Nustatytą kampainį (44) padėkite ant stalo ir
priešais pjovimo diską (39) (H2 pav.).
ĮSPĖJIMAS: Nelieskite kampainiu
disko dantukų galiukų.
• Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos
veiksmus:
• Atlaisvinkite varžtus (55) ir į kairę ar dešinę
sukite pjūklo svirties mechanizmą tol, kol
diskas stovės 90° laipsnių kapu į stalą, kaip tai
buvo išmatuota kampainiu.
Užveržkite veržles (55).
• Jeigu nuožulnumo rodyklė (50) ant
nuožulnumo skalės (15) nerodo nulio,
atlaisvinkite varžtą (51), kuris laiko rodyklę, ir
nustatykite rodyklę į tinkamą nulinę padėtį.
17
LIETUVIŲ
Stabdiklio reguliavimas (I1 ir I2 pav.)
Kreiptuvo viršutinę dalį galima reguliuoti, kad
susidarytų tarpelis, ir galima būtų pjauti įstrižuoju
48° kampu į kairę ir dešinę.
Norėdami pareguliuoti kairės pusės kreiptuvą (3):
• Atlaisvinkite plastikinę rankenėlę (52) ir
paslinkite kreiptuvą į kairę pusę.
• Pasukite diską, nejungdami pjovimo staklių,
ir patikrinkite, ar susidaro tinkamas tarpelis.
Pareguliuokite taip, kad diskas būtų kuo arčiau
kreiptuvo, kad ruošinys galėtų maksimaliai
į jį remtis, tačiau nekliudytų rankenai judėti
aukštyn ir žemyn.
• Tvirtai užveržkite rankenėlę.
NAUDOJIMAS
Norėdami pareguliuoti dešinės pusės kreiptuvą
(8):
• Atlaisvinkite plastikinę rankenėlę (53) ir
paslinkite kreiptuvą į dešinę pusę.
• Toliau reguliuokite taip pat, kaip kairės pusės
kreiptuvą.
Įsitikinkite, kad staklės būtų pastatytos taip,
kad tenkintų ergonomines sąlygas pagrindo
aukščio ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo
vietą privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui
būtų užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink
stakles liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti
ruošinius.
ĮSPĖJIMAS: Kreiptuvo grioveliai (54)
gali užsikišti pjuvenomis. Išvalykite
juos pagaliuku arba žemo slėgio oro
srove.
Įstrižojo suspaudimo sistemos reguliavimas
(J pav.)
Jei užfiksavus įstrižojo suspaudimo rankenėlę
(21) pjovimo svirtį galima pajudinti, reikia
pareguliuoti suspaudimo sistemą.
• Išsukite varžtą (56) laikančią rankenėlę.
• Pakelkite rankenėlę ir pasukite ją 1/8
pasukimo prieš laikrodžio rodyklę. Užsukite
varžtą.
• Patikrinkite, ar nejuda pjovimo svirtis, kai
įstrižojo suspaudimo rankenėlė (21) yra
fiksuota atsitiktiniu (nenustatytu) kampu.
Skersinės kreipiamosios reguliavimas (J pav.)
• Reguliariai tikrinkite, koks tarpas tarp
skersinių.
• Norėdami sumažinti tarpą, palaipsniui prieš
laikrodžio rodyklę sukite varžtą (57), o pjovimo
galvutę slinkite atgal ir į priekį. Pareguliuokite
taip, kad tarpelis būtų kuo mažesnis, bet
nesukeltų poslinkio pasipriešinimo.
18
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Svirtinis jungiklis
būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
Norėdami sumažinti vibraciją, užtikrinkite, kad
darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema,
staklės ir priedai būtų gerai techniškai prižiūrėti,
o ruošiniai būtų tinkamo dydžio pjauti šiomis
staklėmis.
Šį aparatą naudojantys Jungtinės Karalystės
piliečiai turėtų atkreipti dėmesį į „medienos
apdirbimo reglamentą 1974“ ir bet kokius šio
dokumento pakeitimus.
Prieš pradėdami darbą:
• Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių diskų.
Maksimalus sukimosi greitis neturi viršyti
pjovimo disko sukimosi greičio.
• Nebandykite pjauti per daug mažų ruošinių.
• Leiskite diskui pjauti laisvai. Per daug
nespauskite.
• Leiskite varikliui įsisukti visu greičiu, ir tik tada
pradėkite pjauti.
• Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos visos fiksavimo
rankenėlės ir veržiklių rankenos.
• Pritvirtinkite ruošinį.
• Nors šiomis staklėmis galima pjauti medieną
ir daugelį nemetalinių medžiagų, ši naudojimo
instrukcija skirta tik medienos pjovimui. Tie
patys nurodymai taikomi kitoms medžiagoms.
Nepjaukite geležinių (geležies ir plieno)
LIETUVIŲ
medžiagų, pluoštinio cemento ar mūro su šiuo
pjūklu!
• Būtinai naudokite plokštę su įpjovomis.
Nenaudokite įrenginio, jei plokštės įpjova yra
platesnė nei 10 mm.
Įjungimas ir išjungimas (K pav.)
Įjungimo/išjungimo mygtuke (1) padaryta anga
(58) spynelei įkišti ir užrakinti įrankį.
• Norėdami įjungti šį įrankį, spauskite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1).
• Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Kūno ir rankų padėtis
Tinkamai stovint ir laikant rankas naudojant
skersavimo ir suleidimo pjūklą, darbas bus
atliekamas lengviau, tiksliau ir saugiau.
• Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
• Rankas laikykite ne arčiau nei per 150 mm nuo
disko.
• Pjaudami tvirtai laikykite ruošinį prispaudę prie
pagrindo ir atrėmę jį į kreiptuvą. Nepaleiskite
ruošinio, kol neatleisite jungiklio ir diskas
visiškai nesustos.
• Prieš pradėdami pjauti, visuomet paleiskite
įrankį, kad jis paveiktų be apsukų, kad
galėtumėte patikrinti disko pjovimo kelią.
• Nesukryžiuokite rankų.
• Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir išlaikykite
tinkamą pusiausvyrą.
• Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir dešinėn,
sekite ja ir stovėkite truputį atokiau nuo
pjovimo disko.
• Sekite pieštuku pažymėtą liniją, žiūrėdami
prieš užtvaras.
Nuožambio valdiklis (E1 pav.)
Nuožambio svirtis (4) ir nuožambio skląstis (5)
leidžia pjūklui pjauti nuožambiais kampais iki 60
laipsnių kairėje ir iki 50 laipsnių dešinėje.
Norėdami nustatyti pjūklo nuožambį:
• Atlaisvinkite nuožambio svirtį (4) ir nuspauskite
nuožambio skląstį (5) bei nustatykite norimą
nuožambio kampą nuožambio skalėje.
• Nuspauskite nuožambio svirtį (4), kad būtų
užfiksuotas pjūklo stalas.
Įstrižumo valdiklis (H1, H4 pav.)
Įstrižumo fiksavimo svirtys (20) ir įstrižumo
suspaudimo rankenėlė (21) leidžia pjauti
įstrižaisiais 48° kairiniais ir dešininiais kampais.
Šis pjūklas turi dvi fiksavimo svirtis (20) – po
vieną kiekvienoje atraminio korpuso galo pusėje.
Norint nustatyti įstrižumo kampą kuria nors
kryptimi, reikia naudoti tik vieną svirtį. Įstrižumo
suspaudimo rankenėlė (21) yra atraminio korpuso
galo viršuje.
Norėdami nustatyti pjūklo įstrižumą:
• Atlaisvinkite nuožulnaus veržiklio rankenėlę
(21). Pakelkite vieną svirtį maždaug 45°
kampu ir nustatykite norimą įstrižumo kampą
įstrižumo skalėje (15). Kad būtų patogiau,
įrengtos dvi įstrižumo skalės.
• Užfiksuokite įstrižumo suspaudimo rankenėlę
(21), kad įstrižasis kampas būtų užfiksuotas.
Norint padidinti įprastus nustatytus kampus,
reikia vertikaliai pakelti įstrižumo fiksavimo
svirtis (20).
Šliaužiklio stabdiklis (T pav.)
Šliaužiklio stabdiklis (18) reguliuoja pjūklo
skersinių padėtis, kad galima būtų atlikti kuo
didesnius vertikalius pjūvius. NAUDODAMI
ŠLIAUŽIKLIO STABDIKLĮ, VISUOMET
PRIVERŽKITE SKERSINIO STABDIKLIO
RANKENĖLĘ, KAD ŠLIAUŽIKLIO SISTEMA
NETYČIA NEPASISLINKTŲ
Skersinio stabdiklio rankenėlė (A1, T pav.)
Skersinio stabdiklio rankenėlė (16) leidžia tvirtai
užfiksuoti pjovimo galvutę, kad ji nepasislinktų ant
skersinių. Tai būtina norint atlikti tam tikrus pjūvius
arba gabenant stakles.
Išdrožų stabdiklis (A1, R pav.)
Išdrožų stabdiklis (17) leidžia išdrožti griovelius.
Stumiant svirtį pjūko priekio link ir reguliuojant
sparnuotąją veržlę, keičiamas griovelio gylis.
Stumiant svirtį link pjūklo galo, išdrožų stabdiklis
išjungiamas.
Galvutės fiksavimo kaištis (A2 pav.)
Norėdami užfiksuoti pjovimo galvutę apatinėje
padėtyje, paspauskite galvutę žemyn, įspauskite
kaištį (22) ir atleiskite pjovimo galvutę. Taip
pjovimo galvutė bus saugiai laikoma apatinėje
padėtyje kai staklės perkeliamos iš vienos
vietos į kitą. Jei norite atleisti pjovimo galvutę,
paspauskite ją žemyn ir ištraukite varžtą.
19
LIETUVIŲ
XPSTM diodinio apšvietimo sistema (A1, A2
pav.)
PASTABA: Kampų suleidimo staklės turi būti
prijungtos prie energijos šaltinio.
„XPSTM“ diodinio apšvietimo sistema yra su
įjungimo / išjungimo jungikliu (6). „XPSTM“ diodinio
apšvietimo sistema nepriklausoma nuo kampų
suleidimo staklių gaiduko. Dirbant su staklėmis
šviesos nereikia.
Jei norite pjauti per esamą pieštuku pažymėtą
liniją ant medienos gabalėlio:
1. Įjunkite „XPSTM“ sistemą, tada patraukite
valdymo rankenėlę (11) žemyn, kad pjovimo
diskas priartėtų prie medienos. Ant medienos
bus matomas disko šešėlis.
2. Sulyginkite pieštuku pažymėtą liniją su
disko šešėliu. Kad šešėlis tiksliai sutaptų su
pieštuku pažymėta linija, turite sureguliuoti
įstrižojo ar nuožambaus pjovimo kampus.
PAGRINDINIAI STAKLĖMIS ATLIEKAMI
PJŪVIAI
Vertikalus tiesus skersinis pjūvis (A1 ir L pav.)
• Atleiskite nuožambaus pjovimo svirtį (4) ir
nuleiskite nuožambaus pjovimo skląstį (5),
tada bus atleidžiamas nuožambaus pjovimo
sukiojamas pagrindas.
• Užfiksuokite nuožambumo skląstį 0° padėtyje
ir užveržkite nuožambumo rankenėlę.
• Atremkite medžio ruošinį, kurį pjausite, į
kreiptuvą (3 ir 8).
• Laikykite valdymo rankenėlę (11) ir nuleiskite
galvutę fiksuojančią rankenėlę (12), nes taip
bus atleidžiama galvutė.
• Norėdami paleisti variklį, spauskite gaiduką
(1).
• Nuleiskite galvutę, kad pjovimo diskas pjautų
per medieną ir eitų per plastikinę plokštę su
įpjova (9).
• Pabaigę pjauti, atleiskite jungiklį ir palaukite,
kol diskas visiškai sustos ir tik tada pakelkite
staklių galvutę į viršutinę nejudamą padėtį.
Slankus pjūvis (A1, M pav.)
Kreiptuvo skersinis leidžia pjauti didesnius,
76,2 mm–111,8 mm ruošinius, naudojant judesį į
išorę-žemyn-atgal.
• Atleiskite skersinio stabdiklio rankenėlę (16).
• Pastumkite pjovimo galvutę savęs link ir
20
įjunkite įrenginį.
• Nuleiskite pjovimo diską ant ruošinio ir
paspauskite galvutę atgal, kad galėtumėte
užbaigti pjūvį.
• Atlikite pirmiau aprašytus veiksmus.
ĮSPĖJIMAS:
• Neatlikite slankiųjų pjūvių su
ruošiniais, mažesniais nei 76,2 mm.
• Nepamirškite užfiksuoti pjovimo
galvutės galinėje padėtyje, kai bus
baigti slankieji pjūviai.
Skersinis pjūvis (A1 ir N pav.)
• Atlaisvinkite nuožambumo rankenėlę (4) ir
nuspauskite nuožambumo skląstį (5).
• Pasukite sukiojamą pagrindą į kairę ar
dešinę reikiamu kampu. Nuožambio užraktas
automatiškai nustatomas 10°, 15°, 22,5°,
31,62°, ir 45° kampais ir į kairę, ir į dešinę.
Jeigu reikia tarpinio kampo, tvirtai laikydami
galvutę užfiksuokite reikiamą kampą
užverždami nuožulnumo rankenėlę.
• Prieš pradėdami pjauti, visuomet patikrinkite,
ar tvirtai užfiksavote nuožulnumo rankenėlę.
• Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
ĮSPĖJIMAS: Nuožulniai pjaunant
medžio ruošinio galą, kai lieka maža
nuopjova, dėkite ruošinį taip, kad
nuopjova būtų disko pusėje, didesniu
kampu kreiptuvo link, t. y. atliekant
kairįjį nuožambų pjūvį, nuopjova
turi būti dešinėje,o atliekant dešinįjį
nuožambų pjūvį, nuopjova turi būti
kairėje.
Įstrižieji pjūviai (A1, A2 ir O pav.)
Galima nustatyti įstrižuosius kampus nuo 48°
kairėje iki 48° dešinėje, galima pjauti nustačius
sukiojamą pagrindą nuo nulio iki daugiausia 45°
nuožulnumo kampų kairėje arba dešinėje.
Kairysis įstrižasis pjūvis
Iki galo slinkite viršutinę kairės pusės kreiptuvą
(3) į kairę.
• Atlaisvinkite įstrižųjų kampų suspaudimo
rankenėlę (21), pakelkite įstrižųjų kampų
skląstį (20) ir nustatykite norimą įstrižumo
kampą.
• Įstrižumo skląstis automatiškai užsifiksuoja
LIETUVIŲ
ties 22,5°, 33,85° ir 45° kampais. Jeigu reikia
tarpinio kampo, tvirtai laikydami galvutę
užfiksuokite reikiamą kampą užverždami
įstrižumo suspaudimo rankenėlę (21).
• Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami
vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
Dešinysis įstrižasis pjūvis
• Iki galo slinkite viršutinę dešinės pusės
kreiptuvą (8) į dešinę.
• Toliau darykite taip, kaip ir nustatydami kairįjį
įstrižumo pjūvį.
Pjovimo kokybė
Bet kokio pjovinio kokybė priklauso nuo daugybės
dalykų, pvz., kokia medžiaga pjaunama. Kai
norima išgauti lygiausią pjovimą (formuojant ar
atliekant kitą tikslų darbą), naudojamas aštrus
diskas (60 dantukų) ir pjaunama lėčiau, kadangi
tai padeda pasiekti norimą rezultatą.
ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, kad pjaunant
medžiaga nepasislenka; tvirtai
įtvirtinkite ją. Prieš keldami stalą,
visada leiskite pjūklo diskui sustoti.
Jei ruošinio gale lieka mažų medžio
pluošto atskalų, toje vietoje, kur bus
atliekamas pjūvis, ant medienos
priklijuokite maskavimo juostelę.
Pjaukite per juostelę ir, pabaigę,
atsargiai nuplėškite ją.
Ruošinio pritvirtinimas (A6, U pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pjaunant
priveržtas, subalansuotas ir
pritvirtintas ruošinys užbaigus pjovimą
gali išsibalansuoti. Išbalansuotas
ruošinys gali paversti pjūklą arba kokį
nors kitą daiktą, prie kurio pritvirtintas
ruošinys, pavyzdžiui, stalą arba
darbastalį. Atlikdami pjūvį, kuris gali
išbalansuoti ruošinį, visada tinkamai
atremkite ruošinį ir užtikrinkite, kad
pjūklas būtų gerai pritvirtintas prie
stabilaus paviršiaus. Priešingu atveju
galite susižaloti.
ĮSPĖJIMAS: Kai naudojamas
veržtuvas, jo kojelė turi likti suveržta
virš pjūklo pagrindo. Visada
priveržkite ruošinį prie staklių
pagrindo, o ne prie kurios nors kitos
darbo vietos srities. Pasirūpinkite, kad
veržtuvo kojelė nebūtų priveržta prie
staklių pagrindo krašto.
DĖMESIO: Visada naudokite ruošinio
veržtuvą, kad geriau kontroliuotumėte
įrenginį ir sumažintumėte personalo
sužalojimo ir ruošinio apgadinimo
tikimybę.
Naudokite su staklėmis pateiktą ruošinio
veržtuvą (30). Kad galėtumėte geriau suveržti,
kairį ir dešinį veržtuvus galima pastumti iš šono
į šoną. Tam tikro dydžio ir tam tikrų matmenų
ruošiniui gali tikti ir kitos priemonės, pavyzdžiui,
spyruokliniai, juostiniai ar C formos veržtuvai.
JEI NORITE SUMONTUOTI VERŽTUVĄ
1. Įkiškite jį į skylę už kreiptuvo. Veržtuvas turi
būti nukreiptas į kampų suleidimo staklių
galą. Veržtuvo strypo griovelis turi būti iki
galo įkištas į pagrindą. Pasirūpinkite, kad
šis griovelis būtų iki galo įkištas į kampų
suleidimo staklių pagrindą. Jei griovelis
matyti, veržtuvas nebus saugus.
2. Sukite veržtuvą 180° kampu kampų
suleidimo staklių priekio link.
3. Atlaisvinkite rankenėlę, kad pastumtumėte
veržtuvą aukštyn arba žemyn, tada tiksliojo
reguliavimo rankenėle tvirtai suveržkite
ruošinį.
PASTABA: Pjaudami įstrižai padėkite
veržtuvą į priešingą pusę nuo pagrindo.
PRIEŠ UŽBAIGDAMI PJŪVĮ VISADA
PALEISKITE DISKĄ NEJUNGDAMI STAKLIŲ,
KAD GALĖTUMĖTE PATIKRINTI DISKO
KELIĄ. PASIRŪPINKITE, KAD VERŽTUVAS
NETRUKDYTŲ VEIKTI STAKLĖMS AR
APSAUGINIAMS GAUBTAMS.
Atrama ilgiems ruošiniams (A5 pav.)
• Visuomet paremkite ilgus ruošinius.
• Dėl geresnių rezultatų, naudokite prailgintą
darbinę atramą (29), kuria prailginamas
jūsų pjūklo pagrindas (galite įsigyti kaip
pasirenkamą priedą iš savo pardavėjo).
Ruošinius paremkite bet kokiomis patogiomis
priemonėmis, pavyzdžiui, ožiais ar panašiais
prietaisais, kad ilgi galai nenusvirtų.
Nuotraukų rėmelių, nuožulnių dėžučių ir kitų
ketursienių gaminių pjovimas (P1 ir P2 pav.)
Ornamentinis pjovimas ir kiti rėmeliai
Pabandykite atlikti nesudėtingus darbus,
21
LIETUVIŲ
- Įstrižumo nustatymas
Dviejų lentų įstrižumas nustatytas prie 45°
kampu, sudarant 90° kampą. Nuožambio rankena
užfiksuota nulinėje padėtyje. Ruošinys atremtas
plokščiuoju šonu į pagrindą ir siauruoju – kraštu į
kreiptuvą.
- Nuožambumo nustatymas
Tą patį pjūvį galima atlikti ir pjaunant nuožambiai
dešinėje ir kairėje, kai lenta atremta į kreiptuvą.
Du eskizai (P1 ir P2 pav.) skirti tik ketursieniams
objektams. Keičiant pusių skaičių, kinta ir
nuožambio bei įstrižumo kampai. Toliau pateiktoje
schemoje pavaizduoti įvairioms formoms tinkami
kampai, su sąlyga, kad visi šonai yra vienodo
ilgio. Jeigu forma schemoje nepavaizduota,
padalykite 180° iš šonų skaičiaus ir nustatykite
nuožambio ar įstrižumo kampą.
Nuožambus arba įstrižasis kampas
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Sudėtiniai nuožambūs pjūviai (Q1 ir Q2 pav.)
Sudėtinis nuožulnusis pjūvis – tai pjūvis
nuožambiu (P2 pav.) ir įstrižuoju kampu (P1
pav.) tuo pačiu metu. Šio tipo pjūvių reikia
rėmams arba dėžėms su įžambiais šonais, pjauti.
Pavyzdys parodytas Q1 pav.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu kiekvieno pjūvio
pjovimo kampas turi būti skirtingas,
visuomet patikrinkite, ar tvirtai
užveržiate įstrižųjų ir nuožulnių
kampų fiksavimo rankenėles. Atlikus
bet kokius įstrižumo ar nuožambio
22
• Toliau pateikta diagrama padės jums
pasirinkti tinkamas nuožulnių ir įstrižųjų
kampų nuostatas įprastiems sudėtiniams
nuožulniesiems pjūviams atlikti. Jeigu norite
pasinaudoti diagrama, pasirinkite norimą
savo projekto kampą „A“ (Q2 pav.) ir dėkite
jį ant atitinkamo diagramos lanko. Nuo to
grafiko taško vesdami žemyn nustatysite
tinkamą įstrižumo kampą, o skersai – tinkamą
nuožambio kampą.
• Nustatykite pjovimo stakles reikiamais
kampais ir atlikite keletą bandomųjų pjūvių.
• Pasitreniruokite, sujungdami kartu keletą dalių.
• Pavyzdys: Norėdami pagaminti keturkampę
dėžę su 25° išoriniais kampais (kampas
„A“) (Q2 pav.), naudokite viršutinį dešinįjį
lanką. Raskite 25° kampą ant diagramos
lanko. Sekite susikertančia horizontalia
linija į abi puses, kad gautumėte pjūklo
nuožambio nuostatą (23°). Panašiai sekite
vertikalia susikertančia linija į viršų ir apačią,
kad gautumėte pjūklo įstrižumo nuostatą
(40°). Visuomet atlikite keletą bandomųjų
pjūvių, naudodami medienos atliekas, kad
įsitikintumėte, jog nuostatos yra tinkamos.
KVADRATINĖ
DĖŽĖ
ŠEŠIAKAMPĖ
DĖŽĖ
AŠTUONKAMPĖ
DĖŽĖ
NUSTATYKITE ŠĮ ĮSTRIŽĄJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
Pagrindo briaunų pjovimas
Pagrindo briaunų pjovimas atliekamas 45°
įstrižumo kampu.
• Prieš atlikdami bet kokius pjūvius, visuomet
DĖŽĖS ŠONO KAMPAS (KAMPAS „A“)
Šonų skaičius
4
5
6
7
8
9
10
nustatymus, šias rankenėles būtina
užveržti (Q1 ir Q2 pav.).
NUSTATYKITE ŠĮ NUOŽAMBŲJĮ KAMPĄ PJOVIMO STAKLĖSE
naudodami medžiagos atraižas, kol įgusite
dirbti su aparatu ir „pajausite“ jį. Šios staklės –
nuostabus įrankis ornamentiniams kampams
pjauti, pvz., kaip parodyta P1 pav. Parodytas
sujungimas buvo atliktas naudojant tam tikrą
įstrižumo nustatymą.
LIETUVIŲ
pasukite diską, nejungdami įrankio į maitinimo
tinklą.
• Visi pjūviai atliekami paguldžius ruošinį
užpakaline puse ant pjovimo staklių.
Vidinis kampas
- Kairė pusė
• Dėkite briauną, atremdami jos viršų į
kreiptuvą.
• Įtvirtinkite kairiąją pjūvio pusę.
- Dešinė pusė
• Dėkite briauną, atremdami jos apačią į
kreiptuvą.
• Įtvirtinkite kairiąją pjūvio pusę.
Išorinis kampas
- Kairė pusė
• Dėkite briauną, atremdami jos apačią į
kreiptuvą.
• Įtvirtinkite dešiniąją pjūvio pusę.
- Dešinė pusė
• Dėkite briauną, atremdami jos viršų į
kreiptuvą.
• Įtvirtinkite dešiniąją pjūvio pusę.
Viršutinių briaunų pjovimas
Viršutinių briaunų pjovimas atliekamas naudojant
sudėtinį nuožambųjį pjūvį. Siekiant, kad pjūvis
būtų itin tikslus, šiose pjovimo staklėse iš
anksto nustatytos 31,62° nuožulnių ir 33,85°
įstrižųjų kampų padėtys. Šie nustatymai skirti
standartiniams viršutinių briaunų pjovimo
kampams su 52° kampais viršuje ir 38° kampais
apačioje.
• Prieš pradėdami pjauti, atlikite keletą
bandomųjų pjūvių ant atliekamų medžiagų.
• Visi pjūviai atliekami naudojant kairįjį
nuožulnųjį pjūvį, briaunos užpakalinę pusę
atrėmus į staklių pagrindą.
Vidinis kampas
- Kairė pusė
• Briaunos viršus turi būti atremtas į
kreiptuvą.
• Nuožulniai pjaunama iš dešinės pusės.
• Įtvirtinkite kairiąją pjūvio pusę.
- Dešinė pusė
• Briaunos apačia turi būti atremta į kreiptuvą.
• Nuožulniai pjaunama iš kairės pusės.
• Įtvirtinkite kairiąją pjūvio pusę.
Išorinis kampas
- Kairė pusė
• Briaunos apačia turi būti atremta į kreiptuvą.
• Nuožulniai pjaunama iš kairės pusės.
• Įtvirtinkite dešiniąją pjūvio pusę.
- Dešinė pusė
• Briaunos viršus turi būti atremtas į
kreiptuvą.
• Nuožulniai pjaunama iš dešinės pusės.
• Įtvirtinkite dešiniąją pjūvio pusę.
Griovelių darymas (R pav.)
Šiame pjūkle įrengtas išdrožų stabdiklis (17)
ir sparnuotoji veržlė (59), kurie leidžia išdrožti
griovelius.
• Stumtelėkite išdrožų stabdiklį (17) link pjūklo
priekio.
• Sparnuotąja veržle (59) nustatykite griovelio
gylį. Pirmiausia gali prireikti atlaisvinti
fiksavimo veržlę (60).
• Dėkite maždaug 5 cm medžio gabalėlį tarp
kreiptuvo ir ruošinio, kad tiesiai išdrožtumėte
griovelį.
Specialus nustatymas platiems kryžminiams
pjūviams (A1, S1, S2 pav.)
Naudojant specialų nustatymą, šiuo pjūklu
galima pjauti labai plačius (iki 391 mm) ruošinius.
Norėdami nustatyti stakles platiems ruošiniams,
atlikite šiuos veiksmus:
• Nuimkite slankiuosius kairįjį ir dešinįjį
kreiptuvus ir padėkite juos į šalį. Norėdami
juos nuimti, keliskart pasukite kreiptuvų
rankenėles ir ištraukite abu kreiptuvus.
Nustatykite 0 laipsnių nuožambį ir užfiksuokite
jį.
• Išsukite galinio kreiptuvo varžtus (64) iš
kojelės galo ir įsukite juos į dešinės pusės
kreiptuvo (62) varžtų skyles.
ĮSPĖJIMAS: nepjaukite ruošinių,
atlikę specialų pjūklo nustatymą,
nesumontavę galinio kreiptuvo varžtų
(64), kitaip ruošinys nebus tinkamai
23
LIETUVIŲ
atremtas ir jūs galite nesuvaldyti
įrankio bei susižeisti.
• Padarykite platformą, naudodami 38 mm
storio medžio drožlių plokštės gabalą arba
panašią plokščią, 38 mm storio kietmedžio
plokštę, kurios matmenys turi būti:
368 x 660 mm. Platforma turi būti plokščia ir
lygi, kitaip pjaunant ruošinys gali pasislinkti ir
sužeisti jus.
• Priveržkite 368 x 660 mm platformą prie
pjūklo, naudodami keturis 76,2 mm ilgio
medvaržčius (64), įkišdami juos į pagrindo
kreiptuve esančias skyles. Norint tinkamai
pritvirtinti platformą, reikia naudoti keturis
varžtus. Naudojant specialųjį pjūklo
nustatymą, platforma bus perpjauta į dvi dalis.
Būtinai tinkamai priveržkite varžtus, kitaip
platforma gali atsilaisvinti ir sužeisti. Platforma
turi lygiai gulėti ant stalo ir būti atremta į
kreiptuvą bei vienodai išcentruota kairės ir
dešinės pusių atžvilgiu.
ĮSPĖJIMAS: Staklės turi būti saugiai
pritvirtintos prie stabilaus, lygaus
paviršiaus. Nesilaikant šio nurodymo,
staklės gali netekti stabilumo, jos gali
nukristi ir sužeisti.
• Dėkite ruošinį ant platformos, pritvirtintos prie
pagrindo. Įsitikinkite, kad ruošinys yra tvirtai
pritvirtintas prie galinio kreiptuvo.
• Įtvirtinkite ruošinį, prieš pradėdami jį pjauti.
Pjaukite lėtai, naudodami judesį į išorę–
žemyn–atgal. Jei nesilaikysite šių nurodymų
(įtvirtinti ruošinį ir pjauti lėtai), ruošinys gali
nuslysti ir sužeisti.
Atlikus kelis nuožambius, ne 0° nuožambio
pjūvius, platforma gali atsilaisvinti ir tuomet
ruošinys nebus tinkamai įtvirtintas. Nustatę
norimą nuožambio kampą, sumontuokite naują,
nenaudotą platformą.
ĮSPĖJIMAS: ir toliau naudojant
platformą su keliomis prapjovomis,
ruošinys gali tapti nestabilus ir
sužeisti.
Dulkių ištraukimas (A2 ir A3 pav.)
• Užmaukite dulkių surinkimo maišelį (27) ant
dulkių išleidimo angos (26).
24
ĮSPĖJIMAS! Pjaudami medieną,
prijunkite tam skirtą dulkių ištraukimo
įrenginį, atsižvelgdami į atitinkamas
nuostatas dėl dulkių taršos.
Pjovimo diskai
Norėdami pasiekti norimų pjovimo rezultatų,
visuomet naudokite 250 mm pjovimo diskus su
30 mm skylėmis užmauti ant veleno.
Gabenimas (A1, A2 ir B pav.)
Norėdami patogiai nešti kampų suleidimo stakles,
neškite už tam skirtos rankenos (10), įrengtos
staklių rankenos viršuje.
• Norėdami vežti pjūklą, nuleiskite galvutę ir
fiksuojančią rankenėlę (22).
• Užfiksuokite skersinio rankenėlę, nustatę
pjovimo galvutę priekinėje padėtyje,
užfiksuokite nuožambaus pjūvio pagrindą į
kairę pusę nuožambiu kampu, iki galo į vidų
paslinkite stabdiklį (3 ir 8) ir užfiksuokite
įstrižumo rankenėlę (20), nustatę pjovimo
galvutę vertikalioje padėtyje, kad įrenginys
taptų kaip įmanoma kompaktiškesnis.
• Stakles visuomet neškite laikydami už nešti
skirtos rankenos (10) arba rankoms skirtų
įdubų (24), parodytų B pav.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite įrenginį
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Svirtinis jungiklis būtinai turi
būti IŠJUNGIMO padėtyje. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai tepti nebūtina.
LIETUVIŲ
Papildomi priedai (A5, A6 pav.)
Valymas
Prieš naudojimą patikrinkite, ar tinkamai veikia
viršutinis apsauginis disko gaubtas, atitraukiamas
apatinis apsauginis gaubtas ir dulkių trauktuvo
žarna. Patikrinkite, ar pjuvenos, dulkės arba
ruošinio nuopjovos neužkimšo kurio nors
apsauginio gaubto arba žarnos.
Jeigu tarp pjovimo disko ir apsauginių gaubtų
užstrigtų ruošinio atplaišų, atjunkite prietaisą
nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje Pjovimo disko montavimas.
Pašalinkite užstrigusias dalis ir vėl sumontuokite
pjovimo diską.
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai
nuvalykite stalviršį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, reguliariai valykite
dulkių surinkimo sistemą.
DARBINĖS LEMPUTĖS VALYMAS
• Medvilniniu tamponu atsargiai nuvalykite
dulkes ir pjuvenas nuo darbinės lemputės
lęšiuko. Dulkių sankaupos gali užstoti šviesą
ir kliudyti tiksliai rodyti pjūvio liniją.
• NENAUDOKITE jokių tirpiklių; jie gali
apgadinti lęšiuką.
• Nuo staklių nuėmę diską, nuvalykite dervas ir
nuosėdas.
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
PJOVIMO DISKAI: VISADA NAUDOKITE
250 mm PJOVIMO DISKUS SU 30 mm
ATRAMINĖMIS SKYLĖMIS. SŪKIAI TURI
BŪTI MAŽIAUSIAI 4000 SŪK./MIN. Niekada
nenaudokite mažesnio skersmens disko. Jis
nebus tinkamai apsaugotas. Naudokite tik
kryžminio pjūvio diskus! Nenaudokite plėšyti
skirtų, kombinuotųjų diskų, ar diskų, kurių
kabliukų kampai viršija 5°.
DISKŲ APRAŠAI
NAUDOJIMO
SKERSMUO
DANTUKAI
SRITIS
Statybinės paskirties pjovimo diskai (plona
įpjova su apvadu, saugančiu nuo prilipimo)
Bendroji
250 mm
40
paskirtis
Ploni kryžminiai
250 mm
60
pjūviai
Medienos apdorojimo pjovimo diskai(lygūs
švarūs pjūviai)
Ploni kryžminiai
250 mm
80
pjūviai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
25
LIETUVIŲ
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.
com.
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DW717, DW717XPS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW717/DW717XPS
Напряжение питания
В
230
Тип
3/4
Потребляемая мощность
Вт
1675
Диаметр пильного диска
мм
250
Диаметр посадочного
отверстия
мм
30
Толщина пильного диска
мм
2,2
Макс. скорость вращения
диска
об/мин
4000
Макс. ширина поперечного
распила под углом 90°
мм
98 x 320
Макс. ширина распила
со скосом 45°
мм
226
Макс. глубина распила под
углом 90°
мм
89
Макс. глубина поперечного
распила с наклоном 45°
мм
56
Угол скоса (макс.)
влево
60°
вправо
51°
Угол наклона (макс.)
влево
48°
вправо
48°
Скос 0°
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки89 мм мм
302
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
76
Скос 45° влево
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 89 мммм
213
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 226 мммм
76
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 58 мммм
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 30 мммм
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
Скос 31,62°, наклон 33,85°
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 272 мммм
Время торможения до полной
остановки автоматического
тормоза пильного диска
с
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность)дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
302
50
302
22
44
< 10,0
24
91
3,0
99
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,1
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,27 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
28
DW717, DW717XPS
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Эта продукция соответствует директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую
он рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре.
Не используйте электроинструмент,
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
если его выключатель не
устанавливается в положение включения
или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены
должным образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надёжно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надёжно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным
диском, когда инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать
причиной повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск
установлен правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или
алмазные диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем нажатия на рычаг фиксации
верхнего положения пильной головки (12).
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного
диска.
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
• Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
-– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
-– Используйте только остро
заточенные пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание;
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение;
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента;
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 60825-1. Не
заменяйте светодиодную подсветку
ни на какой другой тип. Поврежденный
светодиод сдайте на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи
для обеспечения видимости во
время распила. Несмотря на то,
что жалюзийные прорези заметно
сокращают количество разлетающихся
обрезков, они являются открытыми
отверстиями на защитном кожухе,
поэтому при просмотре сквозь них
всегда надевайте защитные очки.
• Никогда не распиливайте заготовки
короче 200 мм.
• При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
32
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
-– Высота 89 мм х ширина 302 мм х
длина 600 мм.
-– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7023. Всегда
надёжно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте вилку
кабеля из розетки электросети.
• Сообщите о неисправности и должным
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для
переноски
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов (например, алюминия или
магния). Данная торцовочная пила для
этого не предназначена.
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе,
используя болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления
Не смотрите прямо на источник
света.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
Код даты (13), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Смонтированная торцовочная пила
1 Ключ для установки пильного диска
1 Пильный диск
1 Пылесборник
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какую33
РУССКИЙ ЯЗЫК
либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
А1
1. Пусковой выключатель
2. Подвижный нижний защитный кожух
3. Левая направляющая
4. Зажимная рукоятка установки угла скоса
5. Фиксатор угла скоса
6. Патрубок пылеотвода (не показан)
7. Градуированная шкала угла скоса
8. Правая направляющая
9. Пластина для пропила
10.Ручка для переноски
11. Рабочая рукоятка
12.Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
13.Код даты
14.Кнопка блокировки шпинделя
15.Градуированная шкала угла наклона
16.Поворотная зажимная рукоятка фиксатора
штанг
17.Ограничитель глубины паза
A2
18.Скользящий упор
19.Неподвижный верхний защитный кожух
20.Поворотный рычаг фиксатора наклона
21.Зажимная рукоятка фиксатора наклона
22.Фиксатор пильной головки
23.Ключ
24.Выемка для захвата рукой
25.Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
26.Отверстие пылеотвода
А3
27.Пылесборник
А4
28.Система светодиодной подсветки
Дополнительные принадлежности
A5
29.Опора для длинных заготовок
34
A6
30.Зажим для фиксации обрабатываемой
заготовки
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT DW717
предназначена для профессиональных
работ по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
РУССКИЙ ЯЗЫК
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель. Максимальная длина
кабеля – 30 м.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. А1, В)
• Осторожно извлеките пилу из упаковочного
материала, держа ее за ручку для
переноски (10).
• Ослабьте зажимную рукоятку (16)
фиксатора штанг, отодвиньте резак назад
и зафиксируйте его в этом положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (11)
и вытяните фиксатор резака (22), как
показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Закрепление электропилы на рабочем
столе (Рис. C)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(25), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надёжно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска (Рис. D1-D4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя,
если пильный диск находится
в движении или под напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных
металлов (с содержанием чугуна
и стали), камня или изделий из
волокнистого цемента.
• Нажмите рычаг фиксации
верхнего положения
пильной головки (12), чтобы
деблокировать нижний защитный
кожух (2), затем поднимите
нижний защитный кожух на
максимальную высоту (до упора).
• Удерживая нижний защитный кожух
в верхнем положении, нажмите одной
рукой на кнопку блокировки шпинделя
(14), затем другой рукой входящим
в комплект поставки ключом (23),
ослабьте крепежный болт пильного диска
(37), поворачивая его в направлении по
часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Для блокировки
шпинделя удерживайте кнопку, как
показано на рисунке, и медленно
поворачивайте рукой шпиндель, до
ощущаемой его фиксации.
Во избежание вращения шпинделя,
продолжайте удерживать кнопку
блокировки.
• Удалите крепежный болт пильного диска
(37) и внешний фланец (38).
• Установите пильный диск (39) на
переходник для диска (40) надетый
на внутренний фланец (41), следя
за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы (от
оператора).
36
• Установите на место наружное распорное
кольцо (38).
• Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя, другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (37),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
только диски, обозначенные
в разделе «Технические
характеристики». Номер
по каталогу: DT4323
(рекомендуется).
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. E1-E4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (4) и нажмите
на фиксатор (5), чтобы освободить консоль
(42).
• Качайте рукоятку консоли, пока затвор
не остановит ее в положении 0°. Не
затягивайте зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (43).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Прижмите угольник (44) к левой
направляющей (3) и к пильному диску (39)
(Рис. Е3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте винты (45) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с консолью влево или вправо, чтобы
измеренный по угольнику угол между
пильным диском и направляющей составил
90°.
• Затяните винты (45). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
Регулировка указателя угла скоса
(Рис. E1, E2 и F)
• Ослабьте зажимную рукоятку (4) и нажмите
на фиксатор (5), чтобы освободить консоль
(42).
• Двигайте консоль, чтобы установить
указатель угла скоса (46) на ноль, как
показано на Рис. F.
• Позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться при свободной зажимной
рукоятке, когда Вы установите в нулевое
положение поворотный стол.
• Контролируйте положение указателя угла
скоса (46) и градуированной шкалы (7).
Если указательная стрелка не указывает
точно ноль, ослабьте винт (47), передвиньте
указатель до точного указания 0°, после
чего затяните винт.
Регулировка зажимного/упорного стержня
(Рис. А1, G)
• Если основание электропилы подвижно
при запертой зажимной рукоятке (4),
необходимо отрегулировать фиксатор угла
скоса/шток фиксатора угла скоса (48).
• Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (4).
• Ослабьте зажимную гайку (61) на штоке
фиксатора угла скоса.
• Полностью затяните отверткой шток
фиксатора угла скоса (48). Затем ослабьте
шток на один оборот.
• Убедитесь, что стол неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (4) любого
(не только заданного) угла.
• Затяните зажимную гайку (61).
Проверка и регулировка диска
относительно стола (Рис. А2, H1-H4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (21)
фиксатора наклона резака, и установите
в верхнее положение поворотный
рычаг (20) фиксатора наклона, чтобы
деблокировать резак.
• Двигайте резак, чтобы фиксатор сработал
на позиции наклона 0°. Не затягивайте
рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (43).
• Заблокируйте пильную головку в нижнем
положении при помощи фиксатора (22).
• Приложите угольник (44) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (39) (Рис. H2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте гайки (55) и двигайте резак влево
или вправо, чтобы плоскость пильного
диска установилась по отношению к столу
под углом 90°, измеренным по угольнику.
Затяните гайки (55).
• Если указатель наклона (50) не указывает
на ноль градуированной шкалы (15) угла
наклона резака, ослабьте установочный
винт (51) и установите указательную
стрелку на ноль.
Регулировка направляющей (Рис. I1 и I2)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения
свободного пространства, необходимого для
работы пильной головки с наклоном до 48°
влево и вправо.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Регулировка левой направляющей (3):
• Ослабьте установочный винт (52),
и передвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Завинтите с усилием рукоятку.
Регулировка правой направляющей(8):
• Ослабьте установочный винт (53),
и передвиньте направляющую вправо.
• Действуйте как при регулировке левой
направляющей.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
(54) могут засориться опилками.
Для их чистки используйте
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
Регулировка фиксатора наклона резака
(Рис. J)
Если резак подвижен при запертой зажимной
рукоятке (21), необходимо отрегулировать
фиксатор угла наклона резака.
• Отвинтите винт (56), удерживающий
зажимную рукоятку фиксатора.
• Снимите рукоятку и поверните ее на 1/8
оборота в направлении против часовой
стрелки. Завинтите винт.
• Убедитесь, что резак неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (21) любого
(не только заданного) угла.
Регулировка направляющих штанг (Рис. J)
• Постоянно контролируйте направляющие
штанги на отсутствие люфта (зазора между
штангами и направляющими отверстиями
держателя).
• Для уменьшения люфта, медленно
поворачивайте регулировочный винт
(57) в направлении по часовой стрелке,
одновременно двигая резак вдоль
штанг вперед-назад. Зазор должен
38
быть минимальным, чтобы не мешать
скольжению резака вдоль штанг.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Перед началом работ
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
• Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки древесины
и большинства цветных металлов,
в данной инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка только
древесины. Те же самые инструкции
относятся и к другим материалам. Не
используйте данную пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь), камня или
изделий из волокнистого цемента!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте инструмент, если
щель пропила шире 10 мм.
за ней сквозь жалюзийные отверстия на
защитном кожухе.
Контроль угла скоса (Рис. Е1)
Зажимная рукоятка (4) и фиксатор (5)
позволяют установить угол скоса 60° влево
и 50° вправо. Для установки угла скоса:
• Поднимите зажимную рукоятку (4), нажмите
на фиксатор (5) и установите нужный угол
скоса на градуированной шкале.
• Опустите зажимную рукоятку (4), фиксируя
стол пилы на месте.
Контроль угла наклона (Рис. H1, H4)
Включение и выключение (Рис. K)
Отверстие (58) в пусковом выключателе (1)
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать инструмент.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
пусковой выключатель (1).
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает
работу более лёгкой, точной и безопасной.
• Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите свои руки в положении, как во
время работы, пока выключатель не будет
отпущен и пильный диск окончательно не
остановится.
• Всегда сначала выполняйте пробные
разрезы (при выключенном инструменте),
перед тем как делать окончательный
разрез, чтобы проверить ход диска.
• Не допускайте перекрещивания рук во
время работы с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево или
вправо, следуйте за ней, держась в стороне
от пильного диска.
• Работая вдоль размеченной линии, следите
Поворотные рычаги (20) и зажимная рукоятка
(21) фиксатора наклона резака позволяют
установить угол наклона 48° влево и вправо.
Ваша пила оборудована двумя поворотными
рычагами (20), расположенными с обеих
сторон инструмента на задней части корпуса.
Для установки угла наклона в любом
направлении используется лишь один из
рычагов. Зажимная рукоятка (21) фиксатора
наклона резака расположена в верхней
задней части корпуса инструмента.
• Для установки угла наклона:
• Ослабьте зажимную рукоятку
(21). Поднимите один из рычагов
приблизительно на 45º и установите
нужный угол наклона на градуированной
шкале (15). Для удобства пользователя
предусмотрены 2 градуированные шкалы
угла наклона.
• Затяните зажимную рукоятку (21), фиксируя
угол наклона. Поворотные рычаги (20)
могут подниматься вертикально, игнорируя
общие стопоры угла.
Скользящий упор (Рис. T)
Скользящий упор (18) позволяет расположить
штанги электропилы для возможности
распила вертикальных профилей. ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКОЛЬЗЯЩЕГО УПОРА
ВСЕГДА ЗАТЯГИВАЙТЕ ЗАЖИМНУЮ
РУКОЯТКУ ШТАНГ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг (Рис. А1, T)
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАЗРЕЗОВ
Зажимная рукоятка (16) позволяет надежно
закрепить резак, предотвращая его движение
по штангам. Необходимо затягивать рукоятку
при исполнении некоторых операций, а также
при переноске пилы.
Вертикальный прямой поперечный рез
(Рис. A1, и L)
• Поднимите зажимную рукоятку (4)
и нажмите на фиксатор (5), чтобы
освободить консоль.
• Установите фиксатор на позицию 0°
и затяните зажимную рукоятку.
• Прижмите распиливаемую заготовку
к направляющей (3 и 8).
• Держа рабочую рукоятку (11), нажмите
рычаг (12) фиксации верхнего положения
пильной головки, которая при этом
деблокируется.
• Для запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (1).
• Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (9).
• По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
Ограничитель глубины паза (Рис. А1, R)
Ограничитель глубины (17) используется
при прорезании канавок и пазов. Глубина
паза изменяется путем поворота рукоятки
в сторону передней части пилы и регулировки
барашкового винта. Поворот рукоятки
в сторону задней части пилы не задействует
ограничитель глубины.
Фиксатор резака (Рис. А2)
Для фиксации резака в нижнем положении
опустите вниз и прижмите резак, нажмите на
фиксатор (22) и отпустите резак. Это позволит
надежно зафиксировать резак в нижнем
положении при переноске электропилы. Для
разблокировки нажмите на резак и вытяните
фиксатор.
Использование системы светодиодной
подсветки XPSTM (Рис. А1, А2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна
быть подключена к источнику питания.
Выполнение «длинного распила» (Рис. A1,
M)
Система светодиодной подсветки XPSTM
оборудована выключателем (6).
Используя направляющие штанги
и скользящее движение вперед-вниз-назад,
можно пилить заготовки размером от 76.2 мм
до 111,8 мм.
• Ослабьте зажимную поворотную рукоятку
(16) фиксатора штанг.
• Потяните пильную головку на себя,
и включите электропилу.
• Подведите пильный диск к обрабатываемой
заготовке, сделайте врезание и, двигая
пильную головку в направлении от себя,
продолжайте пиление.
• Далее действуйте, как описано выше.
Система светодиодной подсветки XPSTM
не управляется курковым пусковым
выключателем торцовочной пилы. При
управлении пилой включение подсветки не
является обязательным.
Чтобы сделать разрез вдоль карандашной
линии на деревянной заготовке:
1. Включите систему подсветки XPSTM
и опустите вниз рабочую рукоятку (11),
максимально приближая пильный диск
к поверхности заготовки. На заготовке
появится тень пильного диска.
2. Выровняйте край тени диска по
карандашной линии. Для полного
совпадения с карандашной линией Вам
может понадобиться дополнительная
регулировка угла скоса или наклона.
40
ВНИМАНИЕ:
• Не применяйте «длинный распил»
для заготовок, размер которых
меньше 76,2 мм.
• Не забудьте после выполнения
«длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поперечное вертикальное пиление со
скосом (Рис. A1, и N)
• Поднимите зажимную рукоятку (4)
и нажмите на фиксатор (5).
• Сместите рычаг влево или вправо
на нужный угол. Фиксатор угла скоса
позволяет автоматически устанавливать
угол наклона на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45°
как влево, так и вправо. Для установки
пильной головки на промежуточный угол,
крепко держа пильную головку, затяните
зажимную рукоятку.
• Каждый раз перед началом работы
проверяйте надёжность затяжки зажимной
рукоятки.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей: т.е. левый срез
под углом - отходы справа, правый
срез под углом - отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. A1, A2 и O)
Угол наклона может быть задан от 48° вправо
до 48° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 45° вправо или
влево.
Наклон влево
• Сдвиньте верхнюю часть левой
направляющей (3) насколько возможно
влево.
• Ослабьте зажимную рукоятку (21),
поднимите поворотный рычаг (20)
и установите нужный угол наклона.
• Фиксатор наклона автоматически
срабатывает на позициях 22,5°, 33,5° и 45°.
Для установки резака на промежуточный
угол, крепко держа резак, затяните
зажимную рукоятку (21).
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Наклон вправо
• Сдвиньте верхнюю часть правого
направляющей (8) насколько возможно
вправо.
• Далее действуйте как при пилении
с наклоном влево.
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надёжно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять рычаг, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. А6, U)
ВНИМАНИЕ: До выполнения
реза зафиксированная на
месте, сбалансированная
и поддерживаемая заготовка по
завершении реза может прийти
в разбалансированное состояние.
Неуравновешенная нагрузка
может стать причиной наклона
пилы или места, на котором
она закреплена - рабочего стола
или верстака. При выполнении
резов, которые могут привести
к неуравновешенной нагрузке,
надёжно закрепляйте заготовку
и проследите, чтобы пила была
крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности.
В противном случае, повышается
риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка
зажима всегда должна упираться
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда
используйте зажим, чтобы
обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (30), входящий в комплект
поставки Вашего инструмента. При установке
зажима направляющую можно передвинуть
в сторону. В зависимости от размера
и формы заготовки можно также использовать
вспомогательные средства, такие как
пружинные струбцины, брусковые зажимы или
зажимные скобы.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы. Канавка
на штанге зажима должна полностью
войти в основание торцовочной пилы.
Убедитесь, что канавка полностью
вошла в основание торцовочной пилы.
Если канавка видна, зажим установлен
неправильно.
2. Поверните зажим на 180º в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надёжного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим на противоположной
стороне основания пилы. ЧТОБЫ
ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ
КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ,
ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
ИНСТРУМЕНТЕ). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ
НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.
Дополнительные опоры для длинных
заготовок (Рис. А5)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
42
используйте дополнительную опору
для заготовок (29), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Изготовление рам для картин, ящиков
для рассады и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. P1 и P2)
Пиление под углом и изготовление рам
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на
ус»), см. Рис. P1.Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
- Пиление с наклоном
Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол 90°.
Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции. Деревянный брус
расположите широкой стороной к плоскости
стола и узкой стороной к направляющей.
- Пиление со скосом
Тот же самый разрез может быть выполнен
путем скашивания под прямым углом правой
и левой заготовок, лежащих широкой стороной
вплотную к направляющей.
Оба эскиза (Рис. P1 & P2) подходят для
выполнения только четырехсторонних
конструкций. При изменении числа сторон,
угол скоса и угол наклона также изменяется.
В приведенной ниже таблице указаны
правильные углы для разнообразных
конфигураций изделий, при условии, что
все стороны имеют одинаковую длину. Если
необходимая Вам конфигурация не приведена
в таблице, разделите 180° на количество
сторон, в результате получится угол скоса и угол
наклона.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комбинированное пиление (Рис. Q1 и Q2)
Комбинированное пиление - это
одновременное пиление со скосом (Рис. P2)
и с наклоном (Рис. P1). Этот метод пиления
используется для изготовления рам или
ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рис. Q1.
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы винты фиксаторов
наклона и скоса были надежно
затянуты. Затягивайте их после
каждого изменения угла наклона
или угла скоса (Рис. Q1 и Q2).
На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. Q2)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки
опустите вниз перпендикулярную линию
для определения нужного угла наклона
и горизонтальную для определения угла
скоса.
Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. Q2), используйте
правую верхнюю кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который
следует установить на пиле (23°). Таким
же образом проведите вертикальную
линию до нижнего или верхнего края
для определения угла наклона, который
следует установить на пиле (40°).
Всегда выполняйте пробные разрезы на
нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
Угол скоса или наклона
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
Кол-во сторон
4
5
6
7
8
9
10
6-ТИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
Пиление плинтусов
Пиление плинтусов производите с углом
наклона 45°.
• Каждый раз перед пилением, не включая
электропилу, делайте пробное движение
пильной головки.
• При пилении, плинтус должен лежать на
столе электропилы задней стороной.
Внутренний угол
- Левая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Пиление багетов
Пиление багетов производится
комбинированным методом. Для достижения
высокой точности, данная электропила имеет
предварительно установленный угол скоса
31,62° и угол наклона 33,85°. Эти параметры
предназначены для стандартных багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
• Перед пилением заготовок потренируйтесь
на древесных обрезках.
• Пиление должно производиться с левым
наклоном, при этом багет должен лежать на
столе электропилы обратной стороной.
Внутренний угол
- Левая сторона
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
44
- Правая сторона
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Выпиливание пазов (Рис. R)
Ваша пила оснащена ограничителем
глубины (17) и регулировочным винтом (59),
что позволяет производить операции по
выпиливанию пазов.
• Поверните ограничитель глубины (17)
вперед.
• При помощи регулировочного винта (59)
установите необходимую глубину реза.
Возможно, потребуется предварительно
ослабить зажимную гайку (60).
• Для получения ровного паза рекомендуется
поместить между направляющей
и обрабатываемой заготовкой брусок
длиной приблизительно 5 см.
Специальные настройки для поперечного
распила широких заготовок (Рис. А1, S1,
S2)
При использовании специальных настроек
Вашей пилой можно распиливать очень
широкие (до 391 мм) заготовки. Для этого
следуйте инструкциям:
• Снимите с пилы правый и левый
направляющие и отложите их в сторону.
Для этого открутите на несколько оборотов
зажимные винты и снимите направляющие
с пилы. Отрегулируйте и зафиксируйте
рычаг установки угла скоса на отметке 0°.
• Выньте из правой задней опорной
лапы винты задней направляющей
(64) и вставьте их в отверстия в правой
направляющей (62).
ВНИМАНИЕ: Не распиливайте
материал с применением
специальных настроек, не
установив должным образом
винты задней направляющей (64),
в противном случае материал
будет лишен необходимой
поддержки, что может
привести к потере контроля
над инструментом и получению
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используя кусок ДСП толщиной 38 мм
или какой-либо другой ровный и прочный
древесный материал толщиной 38 мм,
изготовьте специальную платформу
размером 368 x 660 мм. Платформа
должна быть совершенно плоской, иначе
в процессе распила материал может
двигаться, увеличивая риск получения
травмы.
• При помощи 4-х шурупов для дерева (64)
длиной 76,2 мм закрепите платформу
размером 368 х 660 мм через отверстия
в основной направляющей. Для надежного
крепления материала используйте 4
шурупа. При использовании специальных
настроек платформа должна быть
распилена на 2 части. Убедитесь, что
шурупы надежно затянуты, в противном
случае материал может выскользнуть
и стать причиной получения травмы.
Убедитесь, что платформа плотно
прилегает к столу и направляющей
и расположена точно в центре.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пила
надежно закреплена на устойчивой
опорной плоскости. В противном
случае пила может колебаться
в процессе работы и стать
причиной получения травмы.
• Положите распиливаемую заготовку
на платформу, установленную на
столе. Убедитесь, что заготовка плотно
прилегает к задней направляющей.
• Прежде чем начинать распил закрепите
заготовку. Медленно распиливайте
материал, используя движение впередвниз-назад. Ненадежное крепление
заготовки и быстрое пиление могут
стать причиной смещения заготовки
и получения травмы.
После нескольких пропилов под различными
углами скоса, кроме 0º, платформа может
обветшать и больше не будет должным
образом поддерживать заготовку. Настройте
нужный угол скоса и установите новую
неиспользованную платформу.
ВНИМАНИЕ: Продолжительное
использование платформы
с несколькими пластинами
для пропила может стать
причиной потери контроля над
инструментом и получения
травмы.
Пылеудаление (Рис. А2 и А3)
• Установите пылесборник (26) на отверстие
пылеотвода (27).
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Пильные диски
Для достижения заявленной
производительности данного
электроинструмента используйте только
пильные диски диаметром 250 мм
с посадочным отверстием 30 мм.
Транспортировка (Рис. А1, А2 и B)
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена ручкой (10)
в верхней части резака.
• Для переноса электропилы, переведите
резак в нижнее положение и нажмите на
фиксатор (22).
• Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, зажмите рукоятку
фиксатора штанг при переднем положении
резака, зафиксируйте консоль установки
угла скоса в позиции максимального
правого угла, вдвиньте направляющие (3
и 8) полностью внутрь и зафиксируйте
поворотным рычагом (20) резак
в вертикальном положении.
• Для переноса электропилы используйте
только ручку (10) или выемки (24) для
захвата рукой, см. Рис. B.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
46
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
ЧИСТКА ПОДСВЕТКИ
• Ватной палочкой аккуратно и тщательно
прочищайте линзы подсветки от
пыли и грязи. Скопление пыли может
блокировать подсветку, что повлияет на
точность указания линии реза.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители любого
типа - они могут повредить линзы.
• Снимите диск с пилы и вычистите
скопившуюся между зубьями и на корпусе
грязь.
Дополнительные
принадлежности (Рис. А5,
А6)
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 250
мм С ПОСАДОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДИАМЕТРОМ 30 мм. НОМИНАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ДИСКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 4000 об/мин.Никогда не используйте
диски меньшего диаметра. Они не будут
закрываться защитным кожухом должным
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Используйте только диски для
поперечного распила! Не используйте диски,
предназначенные для продольного распила,
комбинированные диски или диски, угол
зубьев которых превышает 5°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
ДИСКА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (тонкая пластина
с антипригарной окантовкой)
Общее
250 мм
40
применение
Точные
250 мм
60
поперечные
резы
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
250 мм
80
Точные
поперечные
резы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
zst00216155 - 03-09-2013
47
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
51
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising