DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

402113-80 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE6005
Figura 1
a
o
e
c
p
d
l
f
b
q
u
h
s
m
g
j
i
v
n
n
k
r
2
j
y
t
w
x
Figura 2
a
Figura 3
Figura 4
c
d
o
c
p
e
p
Figura 5
f
j
3
Figura 6
Figura 7
Figura 8
y
w
4
x
MAŞINĂ DE FREZAT
DWE6005
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Putere de ieşire
Turaţie în gol
Adâncime de tăiere:
Diametrul frezelor (max.)
Dimensiune bucşă elastică (max.)
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16000 – 34000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
78
3
89
3
78
3
89
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745.
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe:
Europa
Regatul Unit
& Irlanda
Unelte de 230 V
Unelte de 230 V
10 amperi, la reţea
electrică
13 amperi, la prize
5
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DWE6005
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
6
D-65510, Idstein, Germania
07.10.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
e)
f)
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
e) Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f)
g)
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ferițivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
aveţi în vedere repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
f) Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
7
g)
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
adâncimea maximă de tăiere TREBUIE să fie
de 4 mm.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
– Afectarea auzului.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru mașinile de
frezat
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece freza
poate atinge cablul. Tăierea unui cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Nu porniţi niciodată motorul dacă nu este
introdus în una din bazele maşinii de
frezat. Motorul nu este conceput pentru a fi
manipulat cu mâna.
• Utilizaţi întotdeauna freze drepte, freze de
fălţuit, freze de fasonare, freze de canelat sau
cuţite canelate cu diametrul tijei de 6 – 6,35
(1/4") mm, care să corespundă dimensiunii
manşonului uneltei dumneavoastră.
• Utilizaţi întotdeauna freze potrivite pentru
o viteză de 35 000 min-1 şi marcate
corespunzător.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
freze cu un diametru mai mare
decât diametrul maxim menţionat în
specificaţiile tehnice.
• Pentru freze de mortezat, diametrul maxim
al cozii TREBUIE să fie de 6,35 mm, iar
diametrul maxim TREBUIE să fie de 25,4 mm.
• Pentru cuţite canelate, diametrul maxim al
cozii TREBUIE să fie de 6,35 mm, diametrul
maxim TREBUIE să fie de 25,4 mm,
8
– Riscul de vătămări fizice datorat particulelor
proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Motor
1 Bucșă elastică 6 mm (6,35 / 1/4")
1 Cheie # 17 mm
1 Riglă de ghidare
1 Ghidaj lagăre cilindru
1 Adaptor extragere praf
1 Manual de instrucțiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1, 3)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Întrerupător de pornire/oprire
Motor
Inel de reglare a adâncimii
Scară de reglare fină
Ştifturi cu caneluri
Buton de blocare a axului
Indicatoare LED
Ax
Bucşă elastică
Piuliţă bucşă elastică
Accesoriu de frezat (neinclus)
Talpă
Partea inferioară a tălpii
Şuruburi pentru partea inferioară a tălpii
Clapete de detașare rapidă
Manetă de blocare
Șurub de reglare a manetei de blocare
Fantă de ghidare
Riglă de ghidare
Ghidaj lagăre cilindru
Șurub de ghidare
Arbore accesoriu de frezat
Adaptor de extragere a prafului
Șuruburi cu cap filetat
Port de extragere praf
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Maşina de frezat DEWALT DWE6005 este un
instrument electric de precizie, cu bază redusă,
proiectat pentru frezarea profesională a lemnului
şi a produselor laminate din plastic.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Această mașină de frezat este o unealtă electrică
profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi Specificaţiile
tehnică). Dimensiunea minimă a cablului este
1,5 mm²; lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
9
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Introducerea motorului în talpă
(fig. 1, 3)
1. Deschideţi maneta de blocare (p) de pe talpă.
2. Dacă inelul de reglare a adâncimii (c) nu
este pe motor, înfiletaţi inelul (c) pe motor
până când acesta este la jumătatea distanţei
dintre partea superioară şi baza motorului.
Introduceţi motorul în talpă, aliniind canelura
din spatele motorului cu ştifturile cu caneluri
(e) de pe talpă. Glisaţi motorul în jos până
când inelul de reglare a adâncimii se fixează
pe poziţie.
3. Reglaţi adâncimea de tăiere rotind inelul de
reglare a adâncimii. Consultaţi secţiunea
Reglarea adâncimii de tăiere.
4. Închideţi maneta de blocare (p) atunci când
adâncimea dorită este obţinută. Pentru
informaţii referitoare la setarea adâncimii
de tăiere, consultaţi secţiunea Reglarea
adâncimii de tăiere.
Reglarea manetei de blocare
(fig. 1)
Nu utilizaţi o forţă excesivă pentru a strânge
maneta de blocare (p). Utilizarea unei forţe
excesive poate deteriora talpa.
Atunci când maneta de blocare este strânsă,
motorul nu ar trebui să se mişte în talpă.
Este nevoie de reglare dacă maneta de blocare
nu se fixează fără aplicarea unei forţe excesive
sau dacă motorul se mişcă în talpă după fixare.
REGLAREA FORȚEI DE STRÂNGERE
A MANETEI DE BLOCARE:
1. Deschideţi maneta de blocare (p).
2. Utilizând o cheie hexagonală de 2 mm, rotiți
șurubul de reglare a manetei de blocare (q) în
trepte mici.
Rotind şurubul în sensul acelor de ceasornic,
maneta se strânge, în timp ce rotind şurubul
10
în sens invers acelor de ceasornic, maneta
se slăbeşte.
Desfacerea rapidă a motorului
(fig. 2)
1. Deschideţi maneta de blocare (p) de pe talpă.
2. Apucaţi motorul cu o mână, apăsând ambele
urechi de eliberare rapidă (o).
3. Cu cealaltă mână, apucaţi talpa şi scoateţi
motorul din ea.
Montarea si demontarea unui
accesoriu de frezat (fig. 1, 5)
NOTĂ: Acestea nu sunt incluse, dar sunt
disponibile ca accesorii.
1. Separaţi motorul (b) de talpă.
2. Ţineţi motorul (b) apăsând pe butonul de
blocare a axului (f).
3. Introduceţi arborele frezei (v) în bucşa
elastică (i).
4. Strângeţi piuliţa bucşei elastice (j) utilizând
cheia de 17 mm.
5. Pentru a scoate freza, ţineţi arborele motor în
timp ce apăsaţi pe blocajul axului (f).
6. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (j) câteva ture cu
ajutorul cheii de 17 mm şi introduceţi o freză.
Înlocuirea bucşei (fig. 5)
Maşina de frezat este livrată cu o bucşă elastică
de 6 mm compatibilă cu unealta. Sunt disponibile
şi alte două bucşe elastice de precizie care să fie
compatibile cu freza utilizată.
1. Slăbiţi complet piuliţa bucşei (j).
2. Scoateţi bucşa (i) şi înlocuiţi-o.
3. Strângeţi piuliţa bucșei elastice (j).
NOTĂ: Nu strângeţi niciodată piulița bucșei
elastice (j) fără a introduce mai întâi un accesoriu
de frezat în aceasta. Strângerea unei piulițe
goale de bucșă elastică, chiar şi cu mâna, poate
deteriora bucșa elastică (i).
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 3, 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare înainte de a instala şi
a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglajele sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
1. Alegeţi şi montaţi freza dorită. Consultați
secțiunea Montarea si demontarea unui
accesoriu de frezat.
2. Introduceți motorul în talpă, asigurânduvă că talpa este fixată pe inelul de reglare
(c). Puneţi maşina de frezat pe piesa de
prelucrat.
3. Deschideţi maneta de blocare (p) şi rotiţi
inelul de reglare a adâncimii (c) până când
freza atinge puţin piesa de prelucrat. La
rotirea inelului în sensul acelor de ceasornic,
freza este ridicată, iar la rotirea inelului
în sens invers acelor de ceasornic, freza
coboară.
4. Rotiţi scara de reglare fină (d) până
când poziţia 0 de pe scară se aliniază cu
indicatorul de pe clapeta de detașare rapidă
(o).
5. Rotiţi inelul de reglare a adâncimii până când
indicatorul se aliniază cu adâncimea de tăiere
dorită, marcată pe scara de reglare fină.
NOTĂ: Fiecare marcaj de pe scara de
reglare reprezintă o modificare a adâncimii cu
0,5 mm.
6. Închideţi maneta de blocare (p) pentru
a bloca talpa.
Ataşarea adaptorului de
extragere a prafului (fig. 8)
Adaptorul de extragere a prafului (w) poate fi
atașat la partea din față a părții inferioare a tălpii,
sub maneta de blocare, conform ilustrației din
figura 8. Strângeți manual ambele șuruburi cu cap
filetat (x) și atașați un furtun de vid la portul de
extragere a prafului (y).
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 7)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe baza motorului şi a celeilalte mâini
pe capacul motorului, conform ilustrației.
Pornirea şi oprirea motorului
(fig. 1, 2)
Pentru a porni unitatea, trageți întrerupătorul de
pornire/oprire în sus (a). Pentru a opri unitatea,
apăsați în jos butonul în interiorul carcasei
motorului. Consultaţi Figura 2.
Folosirea ghidajului pentru
margini (fig. 1)
Un ghidaj pentru margini este inclus în mașina de
frezat, pentru a fi folosit cu accesorii non-pilot, în
aplicații drepte sau curbate.
1. Scoateți șurubul (u) din spatele tălpii fixe.
2. Glisați ghidajul pentru margini în fanta
acestuia (r) din spatele tălpii fixe. Strângeţi
elementele de prindere.
NOTĂ: Pentru a demonta ghidajul pentru
margini, efectuaţi în sens invers procedura de
mai sus. După demontarea ghidajului pentru
margini, așezați întotdeauna la loc șurubul (u) în
orificiul de depozitare din spatele tălpii, pentru
a preîntâmpina pierderea acestuia.
Direcţia de alimentare (fig. 6)
Direcţia de alimentare este foarte importantă
atunci când frezaţi şi poate face diferenţa între un
proiect reuşit şi unul nereuşit. Figura 6 prezintă
direcţia corectă de alimentare pentru o serie de
tăieri tipice.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
11
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
basculant se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
zst00229950 - 21-03-2014
12
Download PDF

advertising