DWE6005 | DeWalt DWE6005 LAMINATE TRIMMER instruction manual

533223-89 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWE6005
1. ábra
a
o
e
c
p
d
l
f
b
q
u
h
s
m
g
j
i
v
n
n
k
r
2
j
y
t
w
x
2. ábra
a
3. ábra
4. ábra
c
d
o
c
p
e
p
5. ábra
f
j
3
6. ábra
7. ábra
8. ábra
y
w
4
x
SZÉLEZŐMARÓ RÉTEGELT ANYAGOKHOZ
DWE6005
Szívből gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT terméket választott. Sokévi tapasztalatunk valamint az átgondolt
termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális szerszámhasználók egyik
legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Leadott teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Marási mélység
Marófejek átmérője (max.)
Befogópatron mérete (max.)
Súly
LPA (hangnyomás)
KpA (hangnyomás toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítmény toleranciafaktor)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
DWE6005- QS
230
1
590
16 000 – 34 000
22
25,4
6
2,1
DWE6005- GB
230
1
590
16 000 – 34 000
22
25,4
6,35
2,1
DWE6005- LX
115
1
620
16 000 – 35000
22
25,4
6,35
2,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
78
3
89
3
78
3
89
3
78
3
89
3
V
A súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint meghatározva:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Toleranciafaktor K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció
értékét az EN 60745 szabványban meghatározott
méréssel határoztuk meg, így az itt megadott
érték más szerszám értékével összehasonlítható.
Az érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének
előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
súlyozott effektív rezgésgyorsulási
érték a szerszám főbb alkalmazásaira
vonatkozik. Ha más alkalmazásokra,
más tartozékokkal használják, vagy
nincs megfelelően karbantartva,
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak lehet
kitéve.
A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak
való kitettség mértékének becslésekor
azokat az időtartamokat is figyelembe
kell venni, amikor a szerszám ki van
kapcsolva, vagy amikor működésben
van, de éppen nem végeznek vele
munkát. Ilyen esetben a munkavégzés
teljes időtartamára számított kitettség
mértéke jelentősen csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a súlyozott effektív rezgésgyorsulás
káros hatásától, például: a szerszám
és tartozékainak karbantartása,
a kezek melegen tartása, munkaritmus
megszervezése.
5
Biztosítékok:
Európa
E.K. és
Írország
230 V-os
szerszámok
230 V-os
szerszámok
10 amper, hálózati
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
13 amper,
a csatlakozódugóban
Definíciók: Biztonságtechnikai
irányelvek
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan lehetséges
veszélyt jelez, amely halálos vagy
súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges veszélyt
jelez, amely könnyű vagy közepesen
súlyos sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely anyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWE6005
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható
elérhetőségeken.
Horst Grossmann
Alelnök, Műszaki és Termékfejlesztési Részleg
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2013.10.07.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson
el minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást.
A biztonsági figyelmeztetések és
útmutatások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán, és
világítsa ki jól. A rendetlen vagy sötét
munkaterület növeli a balesetveszélyt.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
tűz- és robbanásveszélyes légtérben,
például ahol gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
kéziszerszámok használatakor szikra
keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy
gázokat.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és a közelben
állókat tartsa távol a munkaterülettől. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
6
b)
c)
d)
e)
f)
kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozódugasz és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést fémes részekkel
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és
hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, nagyobb az
áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha
ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és
kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki
a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne használja a készüléket,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használatakor
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
b) Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A védőfelszerelések (például porvédő
maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
c) Akadályozza meg a szerszám véletlen
beindulását. Ellenőrizze, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra kapcsolja, a kezébe
d)
e)
f)
g)
veszi vagy magával viszi. Ne szállítsa
a feszültség alatt lévő gépet ujjával
az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt
szerszámok szállítása balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés
közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben
is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne
hordjon ékszert vagy laza ruházatot
munkavégzés közben. Haját, ruházatát
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek
vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó
részekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó
berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA
ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő
elektromos szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és
biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha
a teljesítmény kategóriájának megfelelően
használja.
b) Ne használja a szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes.
Bármely szerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót.
c) Kapcsolja le a szerszámot az elektromos
hálózatról és/vagy az akkumulátorról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy eltárolja. Ezekkel a megelőző
biztonságtechnikai intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) Ha nem használja a szerszámot, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan elzárt
helyen, és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszámot
és ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszámok használata
7
e)
f)
g)
veszélyes lehet nem képzett felhasználók
kezében.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem
szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon
törött alkatrészek, nem állnak-e fenn
olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését.
Ha sérült a szerszám, használat előtt
javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott vágószerszám beszorulásának
kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
nem rendeltetésszerű használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet, és
csak eredeti gyári alkatrészeket szabad
felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságát.
Kiegészítő biztonságtechnikai
szabályok szélezőmarókhoz
• Az elektromos szerszámot a szigetelt
fogási felületeinél tartsa, mert
a marószerszám véletlenül hozzáérhet
a szerszám tápkábeléhez. „Élő” (áram alatt
lévő) vezeték elvágásakor az elektromos
szerszám fém alkatrészei is „élővé” változnak
és megrázhatják a kezelőt.
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felületen biztonságosan rögzítse
és támassza meg a munkadarabot. Ha
a munkadarabot saját testéhez szorítja,
a rögzítés nem lesz megfelelő, és elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.
• Ne járassa a motort, amíg nincs a marógép
egyik talpába illesztve. A motor nem arra
készült, hogy kézben tartva működtessék.
• Mindig 6 – 6,35 mm szárátmérőjű,
a befogópatronnak megfelelő méretű
egyenes marófejet, horonymarót, profilmarót,
függőleges marót vagy hornyolt kést
használjon a szerszámmal.
8
• Mindig 35 000 min-1 fordulatszámhoz alkalmas
és ennek megfelelő jelzéssel ellátott marófejet
használjon.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használjon olyan marófejet, amelynek
átmérője meghaladja a műszaki
adatoknál megadott maximális átmérőt.
• Függőleges marófejeknél a maximális
szárátmérőnek 6,35 mm-nek KELL lennie,
a maximális átmérőnek pedig 25,4 mm-nek
KELL lennie.
• Hornyolt késeknél a maximális szárátmérőnek
6,35 mm-nek KELL lennie, a maximális
átmérőnek pedig 25,4 mm-nek KELL lennie,
valamint a maximális marási mélységnek
4 mm-nek KELL lennie.
Maradványkockázatok
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A felforrósodott elemek által okozott égési
sérülés veszélye.
– A huzamosabb ideig tartó használat miatt
bekövetkező személyi sérülés veszélye.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
DÁTUMKÓD HELYE
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2014 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Motor-egység
1 Befogópatron, 6 mm (6,35 / 1/4")
1 Csavarkulcs, 17 mm
1 Egyenes szélvezető
1 Görgőscsapágy vezető
1 Porelszívó adapter
1 Kezelési útmutató
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, részeit és
tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• A termék használata előtt szánjon időt
ennek a használati útmutatónak az alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1., 3. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal anyagi
kárt vagy személyi sérülést okozhat.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
Üzemi kapcsoló
Motor-egység
Mélységállító gyűrű
Finombeállító skála
Vezetőpeckek
Tengelyzár gombja
LED-ek
Tengely
Befogópatron
Befogópatron anyája
Marófej (nem tartozék)
Talp
Talplemez
Talplemez csavarjai
Gyorskioldó fülek
Reteszelőkar
Reteszelőkar állítócsavarja
Vezetőrés
Egyenes szélvezető
Görgőscsapágy vezető
Vezetőcsavar
Marófej szára
Porelszívó adapter
Kézi csavarok
Porelszívó kimenet
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön DEWALT DWE6005 szélezőgépe egy
precíziós elektromos szélezőszerszám, amelyet
a fa és műanyag rétegzett anyagok szélezéséhez
terveztünk.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ez a szélezőgép professzionális elektromos
szerszám.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek
a szerszámhoz. Ha kevésbé gyakorlott személy
használja, biztosítson számára felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha
ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám
közelében.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás
feszültsége megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek.
Az Ön DEWALT szerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy üzembiztos
leválasztó transzformátorral kell
használni, amely a primer és
a szekunder tekercs között egy extra
földeléssel is el van látva.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse ki
egy DEWALT szakszervizzel.
Hálózati csatlakozódugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
9
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3 eres hosszabbítót válasszon (lásd
a Műszaki adatok cím alatt). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm², maximális hossza 30 m
lehet.
Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes
hosszában csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez, változtat vagy
javítást végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a billenőkapcsoló OFF (KI) állásban
van-e. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
A motor beillesztése a talpba
(1., 3. ábra)
1. Nyissa a talp reteszelőkarját (p).
2. Ha a mélységállító gyűrű (c) nincs a motoron,
csavarja rá a gyűrűt (c) a motorra úgy, hogy
kb. félúton legyen a motor teteje és alja
között. A motor-egység hátulján lévő vájatot
a talp vezetőpeckeihez (e) igazítva illessze
a motort a talpba. Csúsztassa a motort lefelé,
amíg a mélységállító gyűrű a helyére be nem
pattan.
3. A mélységállító gyűrű forgatásával állíthatja
a marás mélységét. Lásd a Marási mélység
beállítása cím alatt.
4. A kívánt mélység elérésekor zárja
a reteszelőkart (p). A marás mélységének
beállításáról a Marási mélység beállítása
cím alatt talál tájékoztatást.
A reteszelőkar állítása (1. ábra)
A reteszelőkart (p) ne szorítsa le túl nagy erővel.
A túl erős leszorítástól a talp megsérülhet.
Amikor a reteszelőkar le van szorítva, a motor
nem mozoghat a talpban.
Ha a reteszelőkart csak túl nagy erővel
lehet leszorítani, vagy ha a motor a talpban
a reteszelőkar leszorítása után is képes mozogni,
utánállításra van szükség.
10
A RETESZELŐKAR SZORÍTÓEREJÉNEK
ÁLLÍTÁSA
1. Nyissa a reteszelőkart (p).
2. 2 mm-es hatszögű kulccsal forgassa
a reteszelőkar állítócsavarját (q) kis
lépésekben.
Az óramutató járásának irányában forgatva
a kart feszíti, azzal ellenkező irányban
forgatva pedig lazítja.
A motor gyorskioldója (2. ábra)
1. Nyissa a talp reteszelőkarját (p).
2. Fogja meg egyik kezével a motor-egységet,
és nyomja meg mindkét gyorskioldó fület (o).
3. Másik kezével fogja meg a talpat, majd húzza
le a motort a talpról.
Marófej fel- és leszerelése
(1., 5. ábra)
TARTSA SZEM ELŐTT: Marófejek nincsenek
a szerszámhoz mellékelve, de tartozékként
kaphatók.
1. Vegye le a motort (b) a talpról.
2. Tartsa a motor-egységet (b), miközben
nyomja a tengelyzárat (f).
3. Illessze be a marószárat (v) a befogópatronba
(i).
4. Húzza meg a befogópatron anyáját (j)
a 17 mm-es kulccsal.
5. A marófej eltávolításához tartsa a motor
tengelyét, miközben nyomja a tengelyzárat
(f).
6. A 17 mm-es kulccsal lazítsa ki néhány
fordulattal a befogópatron anyáját (j), és
vegye ki a marófejet.
Befogópatron cseréje (5. ábra)
A rétegelt anyagokhoz való szélezőgépet
a szerszámra szerelt 6 mm-es befogópatronnal
szállítjuk. A szerszámhoz további két precíziós
befogópatront mellékelünk, hogy megfeleljenek
a használni kívánt marófejnek.
1. Lazítsa meg teljesen a befogópatron anyáját
(j).
2. Vegye le és cserélje ki a befogópatront (i).
3. Húzza meg a befogópatron anyáját (j).
TARTSA SZEM ELŐTT: Addig soha ne húzza
meg a befogópatron anyáját (j), amíg a marófej
nincs benne. Ha – akár kézzel is – üresen húzza
meg, a befogópatron (i) sérülhet.
Marási mélység beállítása
(3., 4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a gépet, mielőtt
tartozékot fel- vagy leszerel vagy
beállítást, illetve javítást végez rajta.
A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
1. Válassza ki és szerelje be a használni kívánt
marófejet. Lásd a Marófej fel- és leszerelése
cím alatt.
2. Illessze be a motort a talpba, biztosítva azt,
hogy a talp a mélységállító gyűrűhöz (c)
legyen rögzítve. Helyezze a szélezőgépet
a munkadarabra.
3. Nyissa a reteszelőkart (p), és forgassa
a mélységállító gyűrűt (c) addig, amíg
a marófej éppen hozzáér a munkadarabhoz.
A gyűrűt az óramutató járásának irányában
forgatva emeli, azzal ellentétes irányban
forgatva pedig süllyeszti a marófejet.
4. Forgassa a finombeállító skálát (d) az
óramutató járásának irányában addig, amíg
a skála 0 jelzése egy vonalba nem kerül
a gyorskioldó fülön (o) lévő mutatóval.
5. Forgassa a mélységállító gyűrűt addig, amíg
a mutató a finombeállító skálán a kívánt
marási mélységre nem mutat.
TARTSA SZEM ELŐTT: A finombeállító skála
minden egyes jelölése a marási mélység
0,5 mm-es változását jelzi.
6. A reteszelőkarral (p) zárja a talpat.
A porelszívó adapter rögzítése
(8. ábra)
A porelszívó adapter (w) a talplemez elejéhez
rögzíthető a reteszelőkar alá, ahogyan a 8. ábrán
látható. Húzza meg kézzel mindkét kézi csavart
(x), majd csatlakoztassa a porelszívó tömlőt
a porelszívó kimenethez (y).
A SZERSZÁM KEZELÉSE
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági útmutatásokat és az
érvényes előírásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt beállítást végez rajta, vagy
szereléket, illetve tartozékot le- vagy
felszerel.
Helyes kéztartás (7. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa biztonságosan
a szerszámot, számítva annak hirtelen
reakciójára.
A helyes kéztartás az, amikor egyik keze a motor
talpán, másik keze pedig a motor burkolatán van.
A motor indítása és leállítása
(1., 2. ábra)
A szerszám bekapcsolásához húzza az üzemi
kapcsolót (a) felfelé. A szerszám kikapcsolásához
nyomja a kapcsolót lefelé, vissza a motor
burkolatába. Lásd a 2. ábrát.
Szélvezető használata (1. ábra)
Szélezőmarójához mellékelve van egy szélvezető,
amely vezető nélküli marófejekkel, ívelt vagy
egyenes munkákhoz használatos.
1. Csavarja ki a csavart (u) a rögzített talp
hátoldalából.
2. Csúsztassa a szélvezetőt a rögzített talp
vezetőrésébe (r). Húzza meg a csavart.
TARTSA SZEM ELŐTT: A szélvezető
leszereléséhez fordított sorrendben végezze el
a fenti műveleteket. A szélvezető eltávolítása után
mindig tegye vissza a csavart (u) a talpon lévő
tárolófuratába, hogy el ne vesszen.
Előtolás iránya (6. ábra)
A szélezési művelet sikeres elvégzése
szempontjából döntő fontosságú az előtolás
iránya. A 6. ábra néhány szokásos marási
műveletnél alkalmazandó helyes előtolási irányt
mutat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát
minimális karbantartás melletti hosszú idejű
használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
11
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást végez, változtat vagy
javítást végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a billenőkapcsoló OFF (KI) állásban
van-e. A szerszám véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
a szellőzőrésekben és azok környékén
por és szennyeződés halmozódott
fel, száraz levegővel fúvassa
ki a készülékházból. A művelet
végzésekor viseljen jóváhagyott
védőszemüveget és jóváhagyott
porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak enyhe
szappanos vízben megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy
a szerszám belsejébe folyadék
kerüljön, és ne is merítse a szerszám
egyik részét sem folyadékba.
Külön kapható tartozékok
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Ha egy nap úgy találja, hogy DEWALT terméke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél
érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címéről
a magyarországi DEWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati útmutatóban
megadott elérhetőségen. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
zst00244950 - 01-09-2014
12
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
14
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising