DWE4010 | DeWalt DWE4010 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

TR
Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır
DWE4010
Şekil 1
2
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 4
3
Şekil 5
4
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ
DWE4010
Tebrikler!
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Teknik Özellikleri
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hızı/Nominal hız
Disk çapı
Taşlama diski kalınlığı
Disk tipi
Mil çapı
Ağırlık
LpA (ses basıncı)
KpA (ses basıncı belirsizliği)
LwA (akustik güç)
KwA (akustik gücü belirsizliği)
kg
DWE4010/TR
1
730
11 000
115
6
27
M14
1,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
3
96,5
3
W
dev/dak.
mm
mm
Sigortalar
Avrupa 230 V aletler 10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
EN 60745’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah (ana kol)
ah.AG =
m/s²
Belirsizlik K =
m/s²
3
1,5
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma ile
ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Titreşim emisyon değeri ah (ikinci tutma kolu)
ah.AG =
m/s²
3,5
Belirsizlik K =
m/s²
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
Elektrik çarpması riskine işaret eder.
Yangın riskini belirtir.
AT-Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DWE4010
DEWALT, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için,
5
lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
b)
c)
d)
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.06.2013
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
e)
Elektrikli el aletleri için genel
güvenlik talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun. Bu
uyarılar ve talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK
TALİMATLARINI İLERİDE BAKMAK ÜZERE
SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık veya karanlık alanlar kazaya
davetiye çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
6
f)
Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
f)
g)
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun. Bu
toz toplama ataşmanların kullanılması tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü
elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici
güvenlik tedbirleri aletin istem dışı olarak
çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili servise
tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin
muhafaza edilmesini sağlayacaktır.
ÖZEL EK GÜVENLİK
TALİMATLARI
Bütün uygulamalar için
güvenlik talimatları
a) Bu elektrikli alet bir taşlama makinesi
olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu elektrikli alet ile verilen tüm güvenlik
uyarıları, talimatlar, resimli açıklamalar ve
teknik özellikleri okuyun. Aşağıda belirtilen
tüm talimatlara herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
b) Zımparalama, fırçalama, polisaj veya
kesme işleri bu elektrikli alet ile yapılması
tavsiye edilmez. Elektrikli aletin tasarlanma
amacı dışındaki işlemler tehlike ve kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
c) Üretici firma tarafından özel olarak
tasarlanmamış ve tavsiye edilmemiş
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabilir olması güvenli
bir çalışma temin edeceği anlamına
gelmemektedir.
d) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli
alet üzerinde yazan maksimum hıza eşit
olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılabilir ve etrafa saçılabilir.
e) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı
elektrikli aletinizin kapasite oranı içinde
olmalıdır. Yanlış ebatlı aksesuarlar yeteri
kadar korunamaz ve kontrol edilemez.
f) Disk, flanş, taban ya da diğer aksesuarların
mil çapı elektrikli aletin miline tam olarak
uymalıdır. Elektrikli aletin montaj donanımına
uymayan mil çapına sahip aksesuarlar
dengesiz çalışır, aşırı titreşim yapar ve
kontrolü kaybetmeye neden olabilir.
g) Hasar görmüş olan bir aksesuarı
kullanmayın. Her kullanımdan önce
aksesuarları inceleyin, örneğin diski talaş
ve çatlaklara karşı, tabanı çatlak, kopma
ya da aşırı kullanıma karşı, tel fırçayı
gevşek ya da kırık tellere karşı kontrol edin.
Elektrikli alet ya da aksesuar düşürülürse,
7
hasar olup olmadığını kontrol edin ya
da sağlam aksesuar takın. Aksesuarın
incelenmesi ve monte edilmesinden
sonra kendinizi ve etraftaki kişileri dönen
aksesuarın düzleminden uzakta yerleştirin
ve bir dakika boyunca elektrikli aleti boşta
ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test
süresince hasarlı aksesuarlar normal olarak
kırılarak dağılacaktır.
h) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Uygulamaya bağlı olarak yüz
kalkanı, koruyucu gözlük ya da güvenlik
gözlükleri kullanın. Yeri geldiğinde küçük
aşındırıcı maddeleri ya da işleme tabi
tutulan parçaları durdurabilen toz maskesi,
kulaklık, eldiven ve iş önlüğü giyin. Göz
koruması, çeşitli işlemler sonucu açığa
çıkan uçan parçacıkları durdurabilmelidir.
Toz maskesi ya da gaz maskesi yaptığınız
işlem sonucu açığa çıkan parçacıkları
filtreleyebilmelidir. Uzun süreli yüksek şiddetli
gürültüye maruz kalınması işitme kaybına
neden olabilir.
i) Çevrede bulunan şahısları çalışma
alanından uzakta güvenli bir mesafede
tutun. Çalışma alanına giren şahıslar kişisel
koruyucu ekipman giymelidir. İşleme tabi
tutulan parçanın ya da kırık bir aksesuarın
parçacıkları fırlayabilir ve çalışma alanının
yakın çevresinde yaralanmalara neden olabilir.
j) Kesme aksesuarının gizli kablolara veya
kendi kablosuna temas edebileceği
yerlerde çalışma yaparken elektrikli aleti
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.
Kesme aksesuarının «akım taşıyan» bir
kabloya temas etmesi durumunda elektrikli
aletin metal kısımları da «akım taşır» hale
gelecek ve kullanıcının elektrik çarpılmasına
neden olabilir.
k) Kabloyu dönen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolü kaybederseniz kablo kesilebilir ya
da kopabilir ve eliniz ya da kolunuz dönen
aksesuar içine çekilebilir.
l) Aksesuar tamamen durmadıkça elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi yakalayabilir ve elektrikli aleti
kontrolünüzden çıkarabilir.
m) Elektrikli aleti yanınızda taşırken
çalıştırmayın. Kaza ile temas halinde, dönen
aksesuar giysinize takılabilir, aksesuarı
vücudunuza doğru çekebilir.
n) Elektrikli aletin hava çıkışlarını düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı, tozu muhafaza
içine çeker ve aşırı metal toplanması
elektriksel tehlike yaratabilir.
8
o) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin
yakınında çalıştırmayın. Kıvılcım bu
malzemeleri tutuşturabilir.
p) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarlar
kullanmayın. Su ya da diğer sıvı
soğutucuların kullanılması elektrik çarpması ya
da şok ile sonuçlanabilir.
BÜTÜN UYGULAMALAR İÇİN
EK GÜVENLİK TALİMATLARI
Geri Tepme ve İlgili Uyarılar
Geri tepme, sıkışmış veya takılmış bir disk, taban,
fırça veya diğer aksesuarlara verilen ani tepkidir.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın aniden
durmasına neden olur, bu daha sonra temas
noktasında elektrikli aletin kontrolsüzce, aksesuarın
dönme yönünün tersine doğru zorlanmasına yol
açar.
Örneğin, bir aşındırıcı disk, işleme tabi tutulan
parçaya takılır ya da sıkışırsa; sıkışma noktasına
giren disk kenarı malzemenin yüzeyine saplanarak,
diskin geri tepmesine ya da fırlamasına neden
olabilir. Disk, sıkışma noktasındaki hareket yönüne
bağlı olarak ya kullanıcıya doğru ya da kullanıcıdan
uzağa fırlayabilir. Aşındırıcı diskler bu koşullar
altında kırılabilir.
Tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/veya
yanlış çalıştırma işlemleri veya koşullarından
kaynaklanır ve aşağıda da belirtilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a) Elektrikli aleti sıkıca tutun, vücudunuzu ve
kolunuzu geri tepme gücüne karşı koyacak
şekilde konumlandırın. Geri tepmeye
ya da çalıştırma sırasındaki döndürme
momenti tepkisine karşı maksimum kontrol
sağlamak için eğer varsa yan tutma kolunu
kullanın. Doğru önlemler alınırsa döndürme
momenti tepkileri ya da geri tepmeler kullanıcı
tarafından kontrol edilebilir.
b) Döner aksesuar civarına asla elinizi
sokmayın. Aksesuar elinizde geri tepme etkisi
yapabilir.
c) Geri tepmenin meydana gelmesi
durumunda vücudunuzu elektrikli aletin
hareket edeceği alanda bulundurmayın.
Geri tepme hareketi aleti takılma noktasında
disk hareketine ters yönde itecektir.
d) Köşe, keskin kenarlar vb. yerlerle çalışırken
özellikle dikkatli olun. Aksesuarın
sekmesinden ve takılmasından kaçının.
Köşeler, keskin kenarlar ya da sektirme
hareketi döner aksesuarı engelleme
eğilimindedir ve kontrolün kaybedilmesine ya
da geri tepmeye neden olabilir.
e) Zincirli testere zinciri, ahşap oyma bıçağı
ya da dişli daire/gönye testere bıçağı
takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri tepme
ve kontrol kaybı oluşturur.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Taşlama Uygulamalarına Özel
İlave Güvenlik Uyarıları
a) Sadece elektrikli aletiniz için tavsiye
edilen disk türlerini ve seçilen disk için
tasarlanmış özel muhafazayı kullanın.
Elektrikli aletin birlikte kullanılmak için
tasarlanmadığı diskler yeteri kadar
korunamazlar ve güvenli değillerdir.
b) Muhafazanın elektrikli alete güvenli bir
şekilde bağlanması ve maksimum güvenlik
için konumlandırılması gerekir, böylece
diskin çok az bir kısmı kullanıcıya açık
olacaktır. Muhafaza, kullanıcının kırılan
disk parçacıklarından ve disk ile istenmeyen
temaslardan ve giysileri yakabilecek
kıvılcımlardan korunmasına yardımcı olur.
c) Diskler sadece önerilen uygulamalar için
kullanılmalıdır. Örneğin: kesme diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Aşındırıcı kesici
diskler çevresel aşındırma için tasarlanmıştır,
bu disklere uygulanan yan kuvvetler diskleri
parçalayabilir.
d) Her zaman seçilen disk için doğru ebat ve
şekilde, hasarsız flanşları kullanın. Uygun
flanşlar, diski destekler ve disk kırılması
olasılığını azaltır. Kesme diski flanşları taşlama
diski flanşlarından farklı olabilir.
e) Daha büyük çaplı taşlamaların yıpranmış
disklerini kullanmayın. Daha büyük elektrikli
aletler için tasarlanmış disk daha küçük bir
aletin yüksek hızları için uygun değildir ve
parçalanabilir.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (e) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajın İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Avuç Taşlama Makinesi
1 Guard
1 Yan kol
1 Flanş seti
1 Cift pimli anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alette, parçalarda veya aksesuarlarda nakliye
sırasında meydana gelmiş olabilecek hasarı
kontrol edin.
• Aleti çalıştırmadan önce, bu kullanım
kılavuzunu baştan sonra okuyup anlamak için
gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (Şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Diğer tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin
uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aygıtların
kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden
kaçınılamaz. Bunlar:
a. Açma/kapama düğmesi
b. Mil kilidi düğmesi
– Duyma bozukluğu
c. Muhafaza
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
d. Yan kol
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Tehlikeli maddeler içeren tozun oluşması riski.
KULLANIM AMACI
Avuç taşlama makineniz DWE4010 profesyonel
taşlama işlemleri için tasarlanmıştır.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama
çarkı KULLANMAYIN.
9
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi avuç taşlama makineleri
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak
şekilde ayarlanmıştır. Her zaman şebeke
geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş
değerlere uyup uymadığını kontrol edin.
DEWALT aletiniz, EN 60745’e göre çifte
yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Bir uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin elektrik
girişine uygun (teknik özelliklere bakın), onaylı
bir 3 telli uzatma kablo kullanın. Minimum iletken
boyutu 1,5 mm²’dir; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan once
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
İkinci Tutma Kolunun
Takılması (Şekil 1)
UYARI: Aleti kullanmadan önce ikinci
tutma kolunun iyice sıkıldığından emin
olun.
İkinci tutma kolunu (d) gövdenin her iki tarafındaki
deliklerden birine iyice vidalayın.
Muhafazanın Takılması ve
Çıkartılması (Şekil 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan once
10
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
MUHAFAZANIN TAKILMASI
1. Taşlama makinesini, mili yukarı gelecek
şekilde bir masaya yatırın.
2. Muhafazayı aşağı bastırın (Şekil 2A).
3. Muhafazayı vücudunuz ve çalışma parçası
arasında yerleştirin.
4. Muhafaza boynu üzerindeki bileziği tutan
vidayı sıkıca sıkın (Şekil 2B).
MUHAFAZANIN ÇIKARTILMASI
1. Muhafaza boynu üzerindeki bileziği tutan
vidayı sökün.
2. Muhafazayı çıkartın.
UYARI: Aleti, kesinlikle muhafazası
yerinde olmadan kullanmayın.
NOT: Bu avuç taşlama makinesi ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine
bakınız.
Taşlama Diskinin Takılması ve
Çıkartılması (Şekil 3, 4)
UYARI: Harlı diski kullanmayın.
1. Muhafaza yukarı gelecek şekilde aleti bir
masaya yatırın.
2. İç flanşı (g) mil (h) üzerine düzgünce takın
(Şekil 3).
3. Diski (i) iç flanşı (g) üzerine yerleştirin. Yüksek
merkezli bir disk takarken yüksek merkezin (j)
iç flanşa (g) baktığından emin olun.
4. Diş flanşı (k) mile (h) vidalayın (Şekil 4).
Taşlama diskini takarken flanş (k) üzerindeki
halka diske bakmalıdır.
5. Mil kilidi düğmesini (b) basılı tutun ve mili (h)
yerinde kilitlenene kadar döndürün.
6. Verilen çift pimli anahtarı kullanarak flanşı (k)
sıkın.
7. Mil kilidini bırakın.
8. Diski çıkartmak için, flanşı verilen iki pimli
anahtar ile gevşetin.
Çalıştırmadan Önce
• Muhafazayı ve uygun diski takın. Fazla
aşınmış diskleri kullanmayın.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun.
• Diskin, aksesuar ve aletin üzerindeki oklar
yönünde dönmesine dikkat edin.
KULLANMA
Kullanım Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan once
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
UYARI:
• Taşlanacak tüm malzemelerin
yerlerine sıkıca sabitlendiklerinden
emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir baskı uygulayın. Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemeden kaçının. Alet
çok fazla ısındığında yüksüz
durumdayken birkaç dakika çalıştırın.
UYARI: Aleti yük altındayken açıp
kapamayın.
Mil Kilidi (Şekil 1)
Mil kilidi (b), diskleri takıp çıkarırken milin
dönmesini engellemek için sağlanmıştır. Mil kilidini
yalnızca alet kapalıyken, güç kaynağından ayrık
durumdayken ve tamamen durduktan sonra
kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini
engellemek için alet çalışırken mil
kilidini kullanmayın. Aletin hasar
görecek ve takılı aksesuar yerinde
çıkarak yaralanmaya neden
olabilecektir.
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın
ve mili artık daha fazla döndüremeyecek duruma
gelene dek döndürün.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için bir artık akım aygıtının (RCD) takılı olduğundan
emin olun.
Artık akım aygıtı (RCD) tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DEWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şekil 1, 5)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekil 5’de gösterildiği gibi bir
elin ikinci tutma kolunda (d) ve diğer elin aletin
gövdesinde olmasını gerektirir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bakım kısmına
bakınız.
Flap Disklerin Kullanımı
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal
uygulamalarında flap disklerin aşırı
kullanılması elektrik çarpması riskini
artırır. Riski azaltmak için kullanmadan
önce artık akım aygıtını (RCD) takın
ve aşağıdaki bakım talimatlarına göre
havalandırma deliklerine kuru basınçlı
hava üfleyerek havalandırma deliklerini
her gün temizleyin.
Açılması ve Kapatılması
(Şekil 1)
UYARI: Aleti kullanmadan önce ikinci
tutma kolun iyice sıkıldığından emin
olun.
Aleti çalıştırmak için, açma/kapama düğmesine (a)
basın.
Kesintisiz çalıştırma için açma/kapama düğmesini
tamamen ileri kaydırın.
Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın. Kesintisiz
çalışma konumundayken aleti kapatmak için açma/
kapama düğmesinin arka kısmına basın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
11
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan once
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
servis yapılamaz. Aleti yetkili DEWALT servisine
götürün.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama
gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine sıvı
kaçmasına kesinlikle izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
12
Uygun aksesuarlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için
bayiinize danışın.
Çevrenin Korunması
Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel
atıklarla birlikte atılmamalıdır.
DEWALT ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini
düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda
olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en
yakın DEWALT yetkili tamir servisinin yerini
öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet’ten
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve
temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com.
GARANTİ
30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk
denemenizde, performansı sizi tam olarak tatmin
etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
• Ürünün satın alındığı şekliyle teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk
30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
• Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT
aletleri bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren bir yıl
içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım
işleminden işçilik ücreti almamaktayız. Satın alma
tarihinin belgelenmesi şarttır.
BİR YILLIK TAM GARANTİ
DEWALT ağır hizmet tipi profesyonel el aletleri,
satış tarihinden itibaren bir yıl süreyle garantilidir.
Hatalı malzemeden veya işçilikten kaynaklanan
tüm arızalar ücretsiz onarılır. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkaları tarafından yapılan veya girişimde
bulunulan onarımlardan kaynaklanan hasar
• Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç dışı
kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir servisi için
lütfen bu kılavuzun arkasında listeyi kullanın. Buna
ek olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satış-sonrası servisimiz ile ilgili tüm
detaylı bilgileri Internet’de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım
ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul
Tel: (0212) 533 52 55 (Pbx)
Faks: (0212) 533 10 05
E-posta: info@kalemakina.com
13
KESME VE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Muhafaza Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
TİP 27 MUHAFAZA
Tip 27 muhafaza
Flap disk
Destek flanşı
Telli disk
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu
telli diskler
Tip 27 muhafaza
Telli disk
Dişli somunlu
telli çanak
Tip 27 muhafaza
Tel fırça
Zımpara
tabanı/zımpara
kağıdı
Tip 27 muhafaza
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Dişli tespit somunu
14
KESME VE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam)
Muhafaza Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme
diski, bağlı
TİP 1 MUHAFAZA
Tip 1 Muhafaza
Metal kesme
diski, bağlı
Destek flanşı
Elmas kesim
diskleri
TİP 1 MUHAFAZA
Kesim diski
VEYA
Dişli tespit somunu
TİP 27 MUHAFAZA
zst00223060 - 27-11-2013
15
*$5$17ó%(/*(6ó
ó7+$/$7d,)ó50$
Ünvanı
: Kale Hırdavat ve Makina A.Ş.
Adresi
Telefon No.
: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı - Eyüp / İSTANBUL
: (0212) 533 52 55 (Pbx)
Faks No.
E-mail
: (0212) 533 10 05
: info@kalemakina.com
h5(7ó&ó)ó50$
Ünvanı
: Dewalt GmbH
Adresi
Telefon No.
: D-65510 Idstein Germany
: +49 612 6210
Web Adresi
: www.2helpu.com
ÜRÜNÜN
Cinsi
:
Markası
Modeli
: DEWALT
:
Seri Numarası
Garanti Süresi
:
: 2 YIL
Azami Tamir Süresi
: 20 İŞ GÜNÜ
6$7,&,)ó50$1,1
Ünvanı
Adresi
Telefon No.
:
:
:
Faks No.
Fatura Tarih ve No.
Ürün Teslim Tarihi
Ürün Teslim Yeri
Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı
:
:
:
:
:
Kaşe - Yetkili İmza
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde imalatçı-üretici veya ithalatçının tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır. Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayii malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malı;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya
farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra,
bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Garanti belgesinde ve malın üzerindeki seri numarasında tahribat yapıldığı takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
16
Yetkili Servisler
Şehir
Yetkili Servis
Adres
Telefon
Adana
Adana
Ağrı
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
Batman
Bolu
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
Hatay
Isparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
Karabük
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mersin
Mersin
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Nevşehir
Niğde
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Trabzon
Uşak
Van
Yalova
Emin Elektrik Bobinaj
Demir Elektrik
Tamgüç Bobinaj
Akotek Ticaret
Orhan Bobinaj
Başak Elektrik Bobinaj
Yaşar Bobinaj
Uslu Bobinaj
Ege Bobinaj
Tezger Bobinaj
Küre Bobinaj
Topiz Bobinaj
Moral Elektrik Bobinaj
Vokart Ltd. Şti.
Vokart Ltd. Şti. Şube
Çağ Teknik Bobinaj
Kısacık Bobinaj
Ovalı Bobinaj
Emek Bobinaj
Örsler Bobinaj
Çetsan Elektrik
Yıldız Makina
Eray Bobinaj
Kalender Elektrik Bobinaj
Ümit Elektrik Makina
Ümit Teknik
Escan Hırdavat
Eser Bobinaj
Karaşahin Bobinaj
Öz Kardeş Bobinaj
İzmir Bobinaj
Altek Mekatronik
Akel El. Servis Hizmetleri
Bahçe Teknik
Birlik Elektromekanik
Fırat Dış Ticaret
Kardeşler Bobinaj
Merkez Teknik
Mert Elektrik
Svs Teknik
Tarık Makina
Orijinal Elektrik
Birlik Bobinaj
Boro Civata
Çetin Bobinaj
Doruk Hırdavat
Damla Elektrik Bobinaj
Özüm Elektrik Bobinaj
Teknik Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj
Akın Elektrik Bobinaj Şube
Efe Elektrik Bobinaj
Gülsoy Bobinaj
Teknik Karot
MEB. Murat Elk. Bobinaj
Sözenler Bobinaj
Doğan Bobinaj
Özer Bobinaj
Çavuş Bobinaj
Coşkun Bobinaj
Üniversal Bobinaj
General Elektrik Bobinaj
Başaran Teknik
Öztürk Bobinaj
Özşeker Bobinaj
Çiftgüç Soğutma
Emek Motor
Engin Elektrik Bobinaj
Akış Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Birkan Teknik
Çetin Elektrik Bobinaj
Çetin Elektrik Bobinaj
Akçay Bobinaj Makina
Makina Market
Zengin Bobinaj
Özen Elektrik Bobinaj
Deniz El. Ser. Hizmetleri
Karasu Mah. Kızılay Cad. 28006 Sok. No:9/D Seyhan
Karasu Mah. Kızılay Cad. Güngör Pasajı No:12 Seyhan
Yavuz Mah. Kağızman Cad. Bülbül Sok. No: 55/A
Yeni Yol Cad. No: 85
Yalınç Sok. No: 17 Siteler
Başkent Orta San. Sit. 664. Sok. No: 28 Ostim
Aşağı Pazarcı Mah. 1068 Sok. No: 19 Manavgat
G. Pınarı Mah. Oba Yolu Üzeri No: 27/C Alanya
Yeni Mah. Atatürk Bul. No: 206/E Didim
Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. No: 198
Atatürk Cad. No: 104 Bandırma
Cumhuriyet Mah. 1512 Sok. No: 50
Karamanlı Mah. Konuralp Cad. Bilgi Apt. No: 24
Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B Osmangazi
Beşevler Küçük San. Sit. Ertuğrul Cad. 13. Satış Blok No: 19 Nilüfer
Yeni San. Orhangazi Cad. No: 23 İnegöl
Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 1/C
Hamdi Bey Mah. İstiklal Cad. No: 160 Biga
Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C
Ahisinan Cad. 171. Sok. Sedef Çarşısı No: 9/10
San. Sit. Karakol Sok. No: 1
Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10
Eski San. Sit. 12. Blok No: 9
San. Sit. 11. Sok. No: 46
San. Çarşısı 770. Sok. No: 71
Bakırcı Mah. Bakırcı Sok. No: 1
Fatih Mah. Prof. Dr. Orhan Oğuz Cad. No: 44/B
Küçük San. Sit. A Blok 11. Cad. 25. Ada No: 55 Şehit Kamil
İsmet Paşa Mah. Şenyurt Cad. No: 35
Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 53
Yeni San. Sit. 6 Blok No: 28
İçmeler Mah. Ankara Cad. Erdoğan Sok. No: 5/C Tuzla
Nato Yolu Cad. Tamer Sok. No: 1 Yukarı Dudullu Ümraniye
Yeşilova Mah. Çay Sok. No:3 Küçükçekmece
Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat: 4 No: 318 Okmeydanı
Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy
Kağıthane Cad. No: 47 Çağlayan
Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No: 58/A Sultanbeyli
İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D/2 Blok No: 280 İkitelli
İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla
Bağdat Cad. Adalı Sok. No: 8 Maltepe
Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli
2824 Sok. No: 18 1. San. Sit. Halkapınar
1203 Sok. Baltalı İş Merkezi C Blok No: 18/C Yenişehir
Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No 98/A Menderes
1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova
Hürriyet Mah. Aktaş Cad. No: 17/B
Yeni San. Sit. 735. Sok. No: 2
İnönü Mah. İnebolu Cad. No: 132
Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8
Ağaç İşleri San. Sit. 29. Cad. No: 84 Melikgazi
Körfez San. Sit. 12. Blok No: 11
Sultan Orhan Mah. İlyas Bey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125 Gebze
Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10
Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Merkezi Anamur 10562 Sok. No: 8
Yeni San. Sit. 19. Sok. No: 32
Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95
Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma
Mahmudiye Mah. 4810 Sok. No: 68 Akdeniz
Yeni Mah. Çiftçiler Cad. No: 12/B Akdeniz
Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 37/A
Beldibi Cad. Sanayi Girişi No: 5/C Marmaris
Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri Dalaman
San. Sit. Demiröz Sok. No: 2 Bodrum
Yeni San. Sit. 8. Blok No: 28
Eski San. Çarşısı 1. Blok No: 2
Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19
Ulus Cad. San. Sit. Keresteciler Kısmı No: 40
Yeni Çarşı Fevzi Çakmak Cad. No: 32/C
Şeyhsinan Mah. Ş. Pilot İ. Aksoy Sok. Aksoy Pasajı No: 20/7-B Çorlu
100. Yıl San. Sit. 14B Blok No: 10
San. Sit. Camii Altı No: 22
Yaylacık Mah. Tosun San. Sit. No: 3 Akçaabat
Rize Cad. No: 71 Değirmendere
İslice Mah. Ş. İbrahim Aydın Sok. No: 12
Vali Mithatbey Mah. Koçibey Cad. Armoni İş Merkezi No: 4
Hürriyet Mah. Devlet Yolu Üzeri No: 54/1
0322 351 80 46
0322 352 97 95
0472 215 70 41
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 386 20 84
0242 742 44 07
0242 511 57 01
0256 811 05 95
0266 246 23 01
0266 718 46 79
0488 214 87 70
0374 210 02 32
0224 254 48 75
0224 441 57 00
0224 715 57 37
0286 217 96 71
0286 316 49 66
0364 234 68 84
0258 261 42 74
0412 237 29 04
0380 514 70 56
0284 225 26 92
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0442 235 05 72
0222 321 20 40
0342 235 30 84
0342 231 17 33
0326 221 22 91
0246 223 70 11
0216 494 03 43
0216 540 53 54
0212 579 29 24
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 224 97 54
0216 419 24 34
0212 549 65 78
0216 446 69 39
0216 370 21 11
0212 515 67 71
0232 458 39 42
0232 469 80 70
0232 782 73 00
0232 478 14 12
0370 412 77 00
0338 212 32 69
0366 212 62 26
0352 336 41 23
0352 311 41 74
0262 335 18 94
0262 646 92 49
0262 642 26 86
0332 235 64 63
0332 342 63 18
0274 231 22 00
0422 336 39 53
0236 614 13 78
0324 337 31 61
0324 233 44 29
0252 612 38 34
0252 419 20 29
0252 697 64 98
0252 313 11 02
0384 213 19 96
0388 232 83 59
0264 291 05 67
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 654 50 91
0282 263 86 60
0356 214 63 07
0462 227 54 26
0462 328 14 80
0276 227 27 46
0432 214 22 27
0226 461 22 43
17
18
N378149
01/2014
Download PDF

advertising