FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

372001-99 EST
www.blackanddecker.eu
FSM1630S
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Puhastuspadja paigaldamine (joonis D)
Teie Вlack & Deckeri aurumopp on disainitud hermetiseeritud lehtpuupuidu, hermetiseeritud laminaadi,
linoleumi, vinüüli, keraamilise plaadi, kivi- ja marmorpõranda desinfitseerimiseks ja puhastamiseks
ning vaipade värskendamiseks. See seade on
mõeldud ainult kodus siseruumides kasutuseks.
Puhastuspatjade asenduspadjad on saadaval teie
BLACK+DECKERi edasimüüja juures:- (kat. nr
FSMP20-XJ).
Aurupea puhastuspadi - kat. nr FSMP20-XJ).
♦ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja (6) peale.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Hoiatus! Lugege kogu "Ohutus, hooldus, teenindus" juhend hoolega läbi
enne seadme kasutamist. Enne seadme
kasutamist lugege hoolikalt kogu antud
kasutusjuhend läbi.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. "ON/OFF (sisse/välja)" lüliti
2. Autoselect™ nupp
3. Eemaldatav veepaak
4. Käepide
5. Aurupea
6. Aurupea puhastuspadi
8. Alumine juhtme puhastuskonks
9. Ülemine juhtme puhastuskonks
10. Juhtme kinnitusklamber
Puhastuspadja eemaldamine (joonis E)
Hoiatus! Enne järgmiste toimingutega alumistamist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast
eemaldatud ning et seade on jahtunud ning ei
sisalda vett.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi puhastuspatja. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina puhastuspadja eemalduslapatsile (15) ja vajutage see tugevalt
alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuspadjast välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Käepideme paigaldamine (joonis A)
Veepaagi täitmine (joonis F)
Kokkupanemine
♦
Libistage käepideme alumine ots (4) aurumopi
kere ülemisse otsa (13), kuni see klõpsatusega oma kohale liigub. Käepidemel (4) olev
nool peab olema aurumopi kere pealisosaga
(13) joondus.
Aurupea paigaldamine (joonis B)
♦
♦
Libistage aurupea kere (13) alumisest otsast
aurupeale (5), kuni see klõpsatusega oma
kohale liigub.
Aurupea saab eemaldada aurupea kere küljest, vajutades aurupea vabastusnuppu (14)
ja tõmmates aurupea kere (13) aurupea (5)
küljest lahti.
Veepaagi kinnitamine (joonis C)
♦
♦
Kinnitage veepaak (3) klambriga käepideme
(4) külge.
Libistage veepaak (3) alla aurumopi keresse
(13) ning veenduge, et veepaak on kindlalt
oma kohal.
Teie aurumopi veepaak on eemaldatav, et seda
oleks mugav ja lihtne täita.
Aurumopp hõlmab lubjakivivastast süsteemi, mis
aitab pikendada süsteemi eluiga.
Märkus: Täitke paak puhta kraaniveega.
Märkus: Kui olete väga kareda veega piirkonnas,
on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.
♦ Eemaldage veepaak (3).
♦ Avage täitekork (19), tõstes selle üles.
♦ Täitke veepaak (3) veega.
Hoiatus! Teie veepaak mahutab 0,46 liitrit vett. Ärge
täitke paaki üle.
♦ Asetage täitekork (19) uuesti peale.
♦ Asetage veepaak (3) tagasi.
Märkus: Tagage, et täitekork on tugevalt kinni.
Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid.
Lõhnapaki paigaldamine (joonis J ja K)
Hoiatus! Viige käepide (4) püstisesse asendisse
tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF". Oodake kuni
aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit).
5
EESTI KEEL
♦
Libistage ukse vabastusnuppu (23), misjärel
uks avaneb.
Asetage vaherõngas kraele (24).
Sulgege uks (25), vajutades selle tugevalt alla.
♦
♦
Kasutamine
Oluline! See seade tapab 99,9% bakteritest ja
pisikutest, kui seda kasutatakse kooskõlas selle
kasutusjuhendiga ja mikrokiududega padjaga ning
90 sekundit kestva pideva tööga.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1). Aurumopi soojenemine
kestab umbes 15 sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse aurumopp,
helendab veepaak punaselt. Niipea kui aurumopp
on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lüliti (1).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Ettevaatust! Tühjendage alati aurumopp pärast
kasutamist.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
Autoselect™ tehnoloogia (joonis H)
See aurumopp on Autoselect™ nupuga (2), mis näitab erinevaid puhastusrakendusi. Neid kasutatakse
õige töörežiimi valimiseks teie teatud puhastustöö
jaoks.
Kasutades Autoselect™, valige ühest järgmisest
rakendusest, vajutades automaatvaliku nuppu (2),
kuni valitud seadistus on aktiveeritud:
Puit/laminaat
Kivi/marmor
Plaadid/vinüül
Aurumopp valib õige aurutugevuse teie puhastutöö
jaoks.
Märkus: Kontrollige alati, et kasutate õige seadistusega, enne oma aurumopi kasutamist. Mugavuse
tagamiseks peab aurumopp meeles viimase teie
valitud seadistuse.
6
Aurupurse (joonis H)
Aurumopp on varustatud aurupurske survenupuga,
et aidata eemaldada raskesti eemaldatava mustuse
ja plekid.
♦ Vajutage kasutamise ajal aurupurske survenuppu (21),et lisada puhastamisel täiendavat
võimsust.
Märkus: Aurupurse kestab 10 sekundit, siis liigub
aurumopp valitud seadistusele tagasi.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Üldist
Ettevaatust! Ärge kasutage aurumoppi, kui puhastuspatja pole eelnevalt kinnitatud.
♦ Kasutamise ajal võite kasutada juhtme kinnitusklambrit (10), et hoida juhtmed töötsoonist
eemal.
♦ Enne aurumopi kasutamist kasutage alati
põranda puhastamiseks tolmuimejat või harja.
♦ Kõige lihtsam viis masina kasutamiseks on
käepideme kallutamine 45° nurga alla ja aeglane puhastamine, kattes korraga väikese ala.
♦ Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate
plekkide eemaldamiseks vinüülilt või linoleumilt võite kasutada aurupurske survenuppu,
et lisada täiendavat auru piirkonnale või et
töödelda eelnevalt õrna puhastusvahendiga
ning veega, enne kui kasutate aurumoppi.
Auruga puhastamine
♦ Asetage puhastuspadi (6) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja (6) peale.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1).
Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Vajutage Autoselect™ nuppu (2), kuni soovitud seadistus on tagatud.
♦ Tõmmates käepideme (4) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab
aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
♦ Auru sisenemine puhastuspatja võtab aega
umbes mõne sekundi. Aurumopp libiseb nüüd
kergelt üle desinfitseeritud/puhastatud pinna.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle
põranda, et teha isa osa auruga hoolega
puhtaks.
EESTI KEEL
Märkus: Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, keerates käepideme püstisesse asendisse;
see mugav funktsioon võimaldab asetada aurumopi
alusmatile nii, et võite liigutada mööblit, ilma et
peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise,
keerake käepide (4) tagasi püstisesse asendisse ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake,
kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis
minutit).
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (4) tagasi püstisesse
asendisse ja keerake aurumopp "OFF" (välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise seinapistikuga,
eemaldage veepaak ja täitke (3).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (4) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Pärast kasutamist (joonis I)
♦ Viige käepide (4) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp elektrilisest seinakontaktist.
♦ Tühjendage veepaak (3).
♦ Eemaldage puhastuspadi (6) ja peske seda,
et see oleks järgmiseks puhastuseks valmis.
(Hoolitsege selle eest, et järgite pesemisjuhiseid, mis on trükitud puhastuspadjale).
♦ Mähkige toitejuhe juhtme puhastuskonksu
(8 ja 9) ümber).
Märkus: Ülemine juhtme puhastuskonks (11)
keerleb, et vabastada juhe lihtsalt, pannes selle
järgmiseks korraks valmis.
♦ Klammerdage toitejuhe enda külge, kasutades
juhtme puhastusklambrit (22) pistiku sulgemiseks.
Märkus: Kui käepide (4) on püstises asendis, juhe
on korralikult ümber juhtme puhastuskonksude
(8 ja 9) mähitud ning kinnitatud juhtme puhastusklambriga (22), seisab teie aurumopp ladustamisel
iseseisvalt. Alternatiivina on rippuv klamber ehitatud
käepideme haaratsi sisse, mis lubab teie aurumopi
riputada sobiva seinakonksu külge. Tagage alati,
et teie seinakonks suudab kanda ohutult aurumopi
kaalu.
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi maht
Mass
Vac
W
ml
kg
FSM1630S
(tüüp 1)
230
1600
460
3,4
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku BLACK+DECKERi remonditöökojaga.
Probleem
Aurumopp ei
tööta.
Samm
Võimalikud lahendused
1
Kontrollige, et seade on seinasisese pistikupesaga ühendatud.
2
Kontrollige, et seade on sisse
lülitatud, kasutades "on/off (sisse/
välja)" lülitit (1).
3
Kontrollige pistiku kaitset.
4
Kontrollige, et aurumopi käepide
(4) on vajutatud tugevalt aurumopi
keresse (13). Kontrollige, et käepidemel olev nool on aurumopi kere
pealisosaga (13) ühes tasapinnas.
5
Kontrollige sammu 1, siis 2, siis 3.
6
Aurumopp moodustab auru vaid
siis, kui käepide on püstisest
asendist tagasi tõmmatud.
7
Kontrollige, et veepaak (3) on täis
ja õigesti kinnitatud.
MÄRKUS: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib
auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
8
Kontrollige, et aurupuhasti pea (5)
on kindlalt aurumopi kere külge
(13) kinnitatud.
9
Kontrollige sammu 1, siis 2,
siis 3.
Digitaalnäidikud
kustuvad kasutamise ajal.
10
Kontrollige sammu 4, siis 5, siis 1,
siis 2, siis 3
Aurumopp lõpetab kasutamise
ajal auru moodustamise.
11
Kontrollige sammu 6, siis 7, siis 8,
siis 4, siis 3.
Aurumopp moodustab liiga palju
auru kasutamise
ajal.
12
Aurumopil on 3 seadistust. Vajutage autoselect nuppu (2), et vähendada moodustatava auru hulka.
13
Kontrollige, et auru survenuppu
(21) pole vajutatud.
Aurumopp moodustab liiga vähe
auru kasutamise
ajal.
14
Aurumopil on 3 seadistust. Vajutage autoselect nuppu (2), et suurendada moodustatava auru hulka.
15
Vajutage auru survenuppu (21), et
suurendada auru hulka ajutiselt.
Digitaalnäidikud
ei hakka helendama.
Aurumopp ei
moodusta auru.
7
EESTI KEEL
Probleem
Samm
Võimalikud lahendused
Aur väljub seadmel ootamatutest
kohtadest.
16
Loe kasutusjuhendist kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks täpsed juhised.
Kust saaksin
lisateavet /
lisaseadmeid oma
aurumopi jaoks.
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
8
Ohutus, hooldus, teenindus
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli,
keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade
värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Teie BLACK+DECKERi aurumopp (vaid FSMF1621
ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete
kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh
allpool tooduid, et vähendada
tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju
tekkimise ohtu.
♦ Enne seadme kasutamist lugege
hoolikalt kogu kasutusjuhend läbi.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis
tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei
soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
10
♦ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
♦ Ärge suunake auru inimestele,
loomadele, elektriseadmetele ega
elektripistikutele.
♦ Vältige kokkupuudet veega.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge jätke seadet järelevalveta.
♦ Ärge hoidke seadet elektripistikuga
ühenduses, kui seade pole kasutuses.
♦ Seadme eemaldamiseks pistikust
ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest.
Hoidke seadme juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
♦ Ärge kasutage aurupuhastit niiskete
kätega.
♦ Ärge tõmmake ega kandke juhtmest
hoides ega kasutage juhet sangana,
ärge jätke juhet ukse vahele, tõmmake juhet ümber teravate äärte ega
laske sellel puutuda kokku kuumade
pindadega.
♦ Ärge kasutage seadet suletud
ruumis, mis on täidetud õlipõhise
värvilahjendi auru, mõne koitõrjevahendi, süttiva solmu või muude
plahvatuslike või toksiliste aurudega.
♦ Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
EESTI KEEL
♦ Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil või põrandatel, sünteetilistel tekstiilidel, velvetil või muudel
õrnadel, aurutundlikel materjalidel.
Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata
laminaatpõrandatel. Vahaga
töödeldud pindadel või mõnel vahatamata põrandal võib kuumus
või aur läike eemaldada. Alati on
soovitatav testida pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist.
Samuti soovitame kontrollida
teie põranda tootja kasutamis- ja
hooldusjuhiseid.
♦ Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit,
aromaatset, alkohoolset või puhastusvahendit, kuna need võivad
seadet kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks.
♦ Kui kodune kaitselüliti aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal,
katkestage kohe toote kasutamine
ja võtke ühendust klienditoekeskusega. (Olge elektrilöögi riski suhtes
ettevaatlik.)
♦ Seadmest väljub väga kuuma auru
kasutatava piirkonna desinfitseerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti
pea, puhastuspadjad ja vaibatarvi-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
kud muutuvad kasutamise ajal väga
kuumaks.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid
jalatseid, kui kasutate aurumoppi ja
kui vahetate oma aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega avatud
varbaosaga jalatseid.
Kaas võib kasutamise ajal kuumaks
minna.
Kasutamise ajal võib seadmest auru
väljuda.
Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult. ÄRGE puutuge ühtegi
osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
Lülitage seade välja ja asetage
käepide püstisesse asendisse enne
veepaagi eemaldamist.
Kui märkate, et käsiaurupuhastist
väljub auru, lülitage seade välja ja
katkestage seadme ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda.
Võtke ühendust lähima volitatud
remondiagendiga. Ärge jätkake
seadme kasutamist.
Pärast kasutamist
♦ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne puhastamist
jahtuda.
♦ Kui seadet ei kasutata, tuleb see
panna hoiule kuiva kohta.
11
EESTI KEEL
♦ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.
misteta isikud, kui neid seejuures
jälgitakse või juhendatakse, kuidas
seadet ohutult kasutada, ning selgiKontrollimine ja parandustatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi
tööd
seadmega mängida. Järelevalveta
♦ Katkestage seadme ühendus voolulapsed ei tohi seadet puhastada ega
võrguga ja laske enne hooldus- või
hooldada.
remonditöid jahtuda.
♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
♦ Enne kasutamist veenduge, et seaet nad ei mängiks seadmega.
de pole kahjustunud ja sel puuduvad
katkised osad. Kontrollige purune- Muud ohud.
nud osade, kahjustunud lülitite ja Tööriista kasutamisel võivad tekkida
muude tingimuste puudumist, mis muud ohud, mida ei ole lisatud hoiavõivad mõjutada seadme kasuta- tustes kirjeldatud. Need ohud võivad
tekkida valesti kasutamise, pikemaajamist.
♦ Kontrollige regulaarselt kahjustuste lise kasutamise jne tõttu.
puudumist seadme juhtmel.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgi♦ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle misel ja turvaseadeldiste kasutamisel
osa on kahjustunud või katki.
ei saa teatud ohte vältida. Need on
♦ Kahjustunud või katkised osad peab järgmised:
asendama või parandama volitatud ♦ Liikuvate osade puudutamisest
remonditöökoda.
põhjustatud vigastused.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada ega ♦ Kuumade osade puudutamisest
vahetada muid osi peale nende,
põhjustatud vigastused.
mis on kindlaks määratud selles ♦ Detailide või tarvikute vahetamisel
kasutusjuhendis.
tekkinud vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine seadme piTeiste isikute ohutus
kaajalisel kasutamisel. Seadme
♦ Seda seadet võivad kasutada lappikaajalisel kasutamisel tehke regused alates 8. eluaastast ning piiratud
laarselt puhkepause.
füüsiliste, tajumis- või vaimsete
võimetega või kogemuste ja tead12
EESTI KEEL
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige
alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed ja klassi 1
toode
♦ Kuna teie seade on maandatud ja
klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada
3 südamikuga juhet.
♦ Võimsuskaota saab kasutada kuni
30 m (100 jalga) pikkust kaablit.
Seadmel olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Põletamisoht.
Ettevaatust! Kuum pind
Hooldus ja puhastamine
BLACK+DECKERi juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise
juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega
seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
♦ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
♦ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seebilahust ja vett lapi niisutamiseks.
Puhastuspatjade hooldamine
Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.
Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on
trükitud puhastuspatjade etiketile.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta,
kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
13
EESTI KEEL
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Garantii
BLACK+DECKER on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
BL ACK+DECKERi tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib
BLACK+DECKER, et asendab katkised osad,
parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud
tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale BLACK+DECKERi volitatud
remonditöökodade ja BLACK+DECKERi hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKERi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus BLACK+DECKERi toode ning olla
kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet BLACK+DECKERi firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка переключения режимов Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
8. Нижний крючок для намотки кабеля
9. Верхний крючок для намотки кабеля
10. Зажим для кабеля
♦
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (13), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
Чистящая накладка для паровой головки – номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей
накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
♦
Ваша паровая швабра оборудована съёмным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая
помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (19).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
0,46 л. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
Сборка
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (13) и нажмите
до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса (13) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора
(13) в паровую головку (5) и нажмите до
щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(14), потяните корпус (13) и отсоедините
его от паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
Защелкните резервуар для воды (3) на
основной рукоятке (4).
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите на место крышку заливочного
отверстия (19).
♦ Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. J и K)
Внимание! Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (23), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (24) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (25).
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая
швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
16
Технология Autoselect™ (Рис. Н)
Данная паровая швабра оснащена кнопкой
переключения режимов Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке.
Данные изображения помогут Вам выбрать
правильный режим работы для выполняемого
типа чистки.
Выберите одну из операций, нажимая на кнопку
Autoselect™ до тех пор, пока не появится нужное
изображение:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную
операцию.
Выброс пара (Рис. Н)
Паровая швабра оборудована кнопкой выброса
пара; данная функция поможет при избавлении
от устойчивых пятен и грязи.
♦ Во время использования нажимайте на
кнопку выброса пара (21) для оказания дополнительной мощности при чистке.
Примечание: Выброс пара будет происходить
в течение 10 секунд, после чего паровая швабра
продолжит работу в выбранном режиме.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (10), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования
прибора: наклоните рукоятку под углом
45° и начинайте чистку, обрабатывая по-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
верхность небольшими участками.
Не используйте с паровой шваброй
химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, нажмите на кнопку выброса
пара для воздействия на участок большим
количеством пара или предварительно
обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды,
затем чистите с использованием паровой
швабры.
Чистка паром
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), пока не
будет выбран нужный режим.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд
из паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд
пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко
скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по
полу, тщательно очищая паром каждый
отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите
паровую швабру и дождитесь полного
остывания прибора (приблизительно
5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.
После использования (Рис. I)
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему
использованию. (Соблюдайте указания
по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для
его хранения (8 и 9).
Примечание: Верхний крючок (11) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (22).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (8 и 9) и дополнительно закреплен зажимом (22). Кроме этого, в рукоятке
швабры имеется специальное отверстие для
подвешивания, которое позволяет подвесить
Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен
выдержать вес половой швабры.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Ёмкость резервуара для воды
мл
Вес
кг
FSM1630S
(Тип 1)
230
1600
460
3,4
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр BLACK+DECKER.
Проблема
Паровая швабра
не включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор
при помощи пускового выключателя (1).
3
П р о в е р ьт е п р е д ох р а н и т е л ь
в вилке.
4
Убедитесь, что основная рукоятка (4) паровой швабры до упора
установлена в корпус прибора
(13). Убедитесь, что стрелка на
основной рукоятке выровнена
по верхнему торцу корпуса паровой швабры (13).
5
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
6
Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального
в заднее положение.
7
Убедитесь, что резервуар для
воды (3) заполнен и правильно
установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого
заполнения водой или после
полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки
пара может занять до 45 секунд.
8
Убедитесь, что паровая головка
(5) до упора установлена в корпус паровой швабры (13).
9
Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2,
затем Шаг 3.
Цифровая панель управления
отключается во
время использования прибора.
10
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5,
затем Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
Паровая швабра
прекращает выработку пара во
время использования.
11
Проверьте Шаг 6, затем Шаг 7,
затем Шаг 8, затем Шаг 4, затем Шаг 3.
Паровая швабра
вырабатывает
слишком много
пара во время
использования.
12
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect
(2), чтобы уменьшить количество вырабатываемого пара.
13
Убедитесь, что не нажата кнопка
выброса пара (21).
Не загорается
цифровая панель управления.
Паровая швабра
не вырабатывает пар.
18
Проблема
Паровая швабра
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
Шаг
Возможное решение
14
Паровая швабра работает в 3-х
режимах. Нажмите на кнопку переключения режимов Autoselect
(2), чтобы увеличить количество
вырабатываемого пара.
15
На жмите на кнопк у выброс а
пара (21), чтобы временно увеличить количество вырабатываемого пара.
Пар выделяется
из неожиданных
участков прибора.
16
Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации «Сборка»
и у б е д и те с ь, ч т о в с е ч а с т и
и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?
17
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
Техника безопасности, техническое обслуживание
и ремонт
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра BLACK+DECKER предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель BLACK+DECKER
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов
соблюдение правил по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность возникновения пожара, поражения
электрическим током, получения травм и повреждения
личного имущества.
♦ Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
видов работ, не рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство
для последующего обращения
к нему.
Использование прибора
♦ Не направляйте пар на людей,
животных, электрические приборы или электрические розетки.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
огнеопасной пылью или другими
♦ Не оставляйте прибор под довзрывчатыми или ядовитыми
ждем.
парами.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не оставляйте прибор без при- ♦ Уточните у производителя тип
полового покрытия.
смотра.
♦ Не оставляйте не используемый ♦ Не используйте паровую швабру
для чистки кожаных покрытий,
прибор подключенным к электрической розетке.
отполированной воском мебели
♦ Никогда не тяните за кабель,
или покрытых мастикой полов,
чтобы отключить прибор от
синтетических тканей, бархата
электрической розетки. Не подили других деликатных и чуввергайте электрический кабель
ствительных к обработке паром
воздействию высокой темпераматериалов.
туры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов.
♦ Не дотрагивайтесь до паровой
швабры мокрыми руками.
♦ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не
используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте
кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше
от нагретых поверхностей.
♦ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями
растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли,
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Не используйте
ключатель, немедленно преприбор для чистки негерметичкратите использование прибора
и обратитесь в авторизованный
ного паркета и ламината. На
поверхностях, обработанных
сервисный центр. (Будьте осторожны: риск поражения электривоском или мастикой, а также
ческим током.)
на некоторых поверхностях, не
подвергавшихся подобной об- ♦ Для дезинфекции поверхности
прибор вырабатывает очень
работке, в результате воздействия высокой температуры
горячий пар. Это означает, что
паровая головка, чистящие наи пара блеск может исчезнуть.
кладки и насадка для чистки
Настоятельно рекомендуем
всегда предварительно тестиковровых покрытий во время использования становятся очень
ровать прибор на небольшом
горячими.
участке поверхности, которую
предстоит чистить. Мы также ♦ Предупреждение! При испольрекомендуем получить у прозовании паровой швабры и заизводителя инструкции по эксмене накладок и насадок всегда
плуатации и уходу за половым
надевайте соответствующую
покрытием.
обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Никогда не заливайте в паровую
швабру жидкость для удаления ♦ Во время использования крышка может сильно нагреться.
накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие ал- ♦ Во время использования из прибора может вырываться горячий
коголь, очищающие и моющие
пар.
средства, поскольку они могут
повредить прибор или сделать ♦ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОего опасным для использоваТРАГИВАЙТЕСЬ до частей приния.
бора, которые нагреваются во
♦ Если при использовании павремя использования.
ровой швабры срабатывает
Ваш домашний аварийный вы22
РУССКИЙ ЯЗЫК
прибора. Убедитесь в отсут♦ Перед снятием резервуара для
ствии поломанных деталей,
воды, выключите прибор и переповрежденных включателей
ведите рукоятку в вертикальное
и прочих дефектов, способных
положение.
повлиять на работу прибора.
♦ Если замечено выделение пара
из корпуса ручного пароочи- ♦ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие постителя, выключите прибор,
отсоедините его от источника
вреждений и признаков износа.
питания и оставьте до полного ♦ Не используйте прибор, если
остывания. Свяжитесь с блиповреждена или неисправна
жайшим авторизованным серкакая-либо его деталь.
висным центром. Прекратите ♦ Ремонтируйте или заменяйте
использование прибора.
поврежденные или неисправные детали только в авториПосле использования
зованном сервисном центре
♦ Перед чисткой прибора отсоедиBLACK+DECKER.
ните его от источника питания
и дождитесь полного остывания. ♦ Ни в коем случае не снимайте
и не заменяйте детали, за ис♦ Храните не используемый приключением деталей, указанных
бор в сухом месте.
в данном руководстве по экс♦ Дети не должны иметь доступ
плуатации.
к убранным на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
Безопасность посторонних
лиц
♦ Перед любыми видами работ ♦ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми
по техническому обслуживанию
лет и людьми со сниженными
или ремонту, выключите прибор
физическими, сенсорными и уми дождитесь его полного остыственными способностями или
вания.
не имеющими необходимого
♦ Перед началом эксплуатации,
опыта или навыка, если они вывсегда проверяйте исправность
полняют работу под присмотром
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
или получили инструкции от- ♦ Травмы в результате касания
горячих частей прибора.
носительно безопасной работы
с этим прибором и осознают ♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или
наличие потенциальной опаснасадок.
ности при его использовании. Не
позволяйте детям играть с при- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным
бором. Не позволяйте детям
использованием прибора. При
производить чистку и техничеиспользовании прибора в теческое обслуживание прибора без
ние продолжительного периода
присмотра.
♦ Не позволяйте детям играть
времени делайте регулярные
с прибором.
перерывы в работе.
Остаточные риски
Электробезопасность
При работе данным прибором
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Внимание! Данный прибор
должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке прибора.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания
двигающихся частей прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим
током.
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Во избежание несчастного
случая, замена поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Удлинительный кабель
и Класс 1 защиты изделия
♦ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш
электроприбор соответствует
Классу 1 и требует заземления.
♦ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м
без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Внимание! Горячие поверхности
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00247573 - 25-09-2014
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
26
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising