FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-75 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
FSM1630S
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Vigyázat! A gőzmopot mindig úgy tegye le, hogy
a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Az Ön BLACK+DECKER mop gőztisztítóját kezelt
keményfa, laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és
márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
Tisztítópárna eltávolítása (E ábra)
Vigyázat! Tisztítópárna cseréjénél mindig megfelelő cipőt viseljen. Papucsot vagy nyitott lábbelit ne
hordjon.
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba.
♦
Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Cipőjének orrával lépjen rá a tisztítópárna eltávolítására szolgáló fülre (15), és nyomja erősen
lefelé.
♦
Emelje le a készüléket a tisztítópárnáról.
Vigyázat! A gőzmopot mindig úgy tegye le, hogy
a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Figyelmeztetés! A készülék használata
előtt olvassa át alaposan a Biztonsági,
karbantartási és szervizelési kézikönyvet. A készülék használata előtt alaposan
tanulmányozza át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Autoselect™ gomb
3. Kivehető víztartály
4. Nyél
5. Gőzölőfej
6. Gőzölőfej tisztítópárna
8. Alsó kábeltartó fül
9. Felső kábeltartó fül
10. Kábelrögzítő
A víztartály feltöltése (F ábra)
A gőzmop víztartálya a kényelmes és könnyű feltöltés
végett levehető.
Ez a gőzmop a hosszabb élettartam érdekében vízkőtelenítő rendszert tartalmaz.
Tartsa szem előtt: Töltse fel a víztartályt csapvízzel.
Tartsa szem előtt: Olyan helyeken, ahol a víz nagyon
kemény, desztillált víz használata ajánlatos.
♦
Vegye le a víztartályt (3).
♦
A sapkát (19) felemelve nyissa ki a töltőnyílást.
♦
Töltse fel a tartályt (3) vízzel.
Figyelmeztetés! A víztartály űrtartalma 0,46 liter. Ne
töltse túl a tartályt.
♦
Tegye vissza a tartálysapkát (19).
♦
Tegye vissza a víztartályt (3).
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy a tartálysapka biztonságosan zár.
Tartsa szem előtt: A mop gőztisztítóval ne használjon
vegyi tisztítószereket.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt a következőkben ismertetett
műveletek bármelyikét elkezdené, győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva
a konnektorból, lehűlt és nincs benne víz.
A nyél felszerelése (A ábra)
♦
Csúsztassa a nyél (4) alsó végét a gőzölő tisztító
törzsének (13) felső végébe, amíg be nem pattan a helyére. A nyélen (4) lévő nyílnak a mop
gőztisztító törzsének felső részével (13) kell egy
vonalban lennie.
Illatosító csomag behelyezése (J és K ábra)
A gőzölőfej felszerelése (B ábra)
♦
♦
Figyelmeztetés! Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges
helyzetbe, és a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI)
állásba. Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Csúsztassa az ajtó kioldógombját (23), és az ajtó
kinyílik.
♦
Helyezze be az illatosító csomagot az üregbe (24).
♦
Erősen lenyomva csukja be az ajtót (25).
Csúsztassa rá a készülék törzsének (13) alsó
végét a gőzölőfejre (5), amíg be nem pattan a helyére.
A gőzölőfej a készülék törzséről levehető, ha
megnyomja a gőzölőfej kioldógombját (14), és
a készülék törzsét (13) kihúzza a gőzölőfejből (5).
A vizeskancsó felszerelése (C ábra)
♦
♦
Használat
Rögzítse a vizeskancsót (3) a nyélre (4).
Csúsztassa a vizeskancsót (3) lefelé a gőzmop
törzsébe (13), hogy ott stabilan illeszkedjen.
Fontos! Ha ezt a készüléket jelen kézikönyv útmutatásai szerint, mikroszálas párnával és 90 másodpercig
folyamatosan használják, a baktériumok és csírák
99,9%-át elpusztítja.
Tisztítópárna felhelyezése (D ábra)
A készülék be- és kikapcsolása
Póttisztítópárnák megvásárolhatók a BLACK+DECKER
szakkereskedőknél, (típusszám: FSMP20-XJ).
Gőzölőfej tisztítópárna - típusszám: FSMP20-XJ.
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal ellátott oldalával felfelé.
♦
Finoman nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára
(6).
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja meg az üzemi kapcsoló (ON/OFF) gombját (1). A készülék kb.
15 másodperc alatt melegszik fel.
Tartsa szem előtt: A gőztisztító első bekapcsolásakor
a víztartály pirosan világít. Amint a gőztisztító használatra kész, a víztartály kéken világít.
4
letnek, vagy enyhe tisztítószerrel és némi vízzel
előkezelheti, mielőtt a gőzmopot használná.
♦
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az üzemi kapcsoló (ON/OFF) gombját (1).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület ugyanazon pontján. A gőzmopot mindig úgy tegye
le, hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és
a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Vigyázat! A gőztisztítót használat után mindig ürítse ki.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
Gőztisztítás
♦
Helyezzen egy tisztítópárnát (6) a padlóra a hurokkal ellátott oldalával felfelé.
♦
Finoman nyomja rá a gőzmopot a tisztítópárnára
(6).
♦
Kapcsolja rá a gőzmopot az elektromos hálózatra.
♦
Nyomja meg az üzemi kapcsoló ON/OFF gombját
(1). A készülék kb. 15 másodperc alatt melegszik
fel.
♦
Addig nyomja az Autoselect™ gombot (2), amíg
a kívánt beállítás meg nem jelenik.
♦
A gőzpumpát a nyél (4) hátrahúzásával lehet
működésbe hozni. Néhány másodperccel később
a gőz áramlani kezd a gőzölőfejből.
Tartsa szem előtt: Első feltöltésnél vagy száraz használat után kb. 45 másodperc múlva képződik gőz.
♦
Néhány másodperc alatt a gőz behatol a tisztítópárnába. A gőztisztító ezután már könnyedén
siklik a fertőtleníteni/tisztítani kívánt felületen.
♦
Lassan tolja és húzza a készüléket, hogy a gőz
a padló minden részét alaposan megtisztítsa.
Tartsa szem előtt: Használat közben kikapcsolhatja
a gőzpumpát úgy, hogy a nyelet visszaállítja függőleges helyzetbe; a készüléknek ez a kényelmi funkciója
lehetővé teszi, hogy a gőztisztítót a bútorok mozgatása
közben rövid időre letehesse, és a készülék kikapcsolása nélkül folytathassa a tisztítást.
♦
Amint elkészült a tisztítással, állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, kapcsolja ki a készüléket, helyezze a kapcsolót OFF állásba, és várja
meg a készülék lehűlését (kb. öt perc).
Vigyázat! Fontos, hogy figyelemmel kísérje a víztartályban lévő víz szintjét. Ha a víztartályt a fertőtlenítés/tisztítás folytatásához újból fel kell tölteni, állítsa
vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és helyezze
a kapcsolót OFF állásba. Húzza ki a dugaszát a konnektorból, majd vegye le és töltse fel a víztartályt (3).
Vigyázat! Ne hagyja a gőztisztítót hosszú ideig a felület ugyanazon pontján. A gőzmopot mindig úgy tegye
le, hogy a nyele (4) függőleges helyzetben legyen, és
a készülék ki legyen kapcsolva, amikor nem használja.
Autoselect™ technológia (H ábra)
Ez a gőzmop Autoselect™ gombbal (2) van ellátva,
amellyel többféle tisztítási mód állítható be. Ezek közül
választhatja ki az aktuális tisztítási művelethez illő
üzemmódot.
Az Autoselect™ gombbal válasszon egyet a következő
alkalmazások közül úgy, hogy az autoselect gombot
(2) addig tartja lenyomva, amíg a kívánt beállítás meg
nem jelenik:
Fa/Laminált felület
Kő/Márvány
Burkolólapok/Vinil
A gőztisztító önállóan meghatározza az aktuális tisztítási művelethez szükséges gőzmennyiséget.
Tartsa szem előtt: A gőzmop használata előtt mindig
ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be. Kényelmi okból a gőzmop mindig megjegyzi a legutóbbi beállítást.
Gőzkilövellés (H ábra)
A gőztisztítón van egy gőzkilövellő gomb, amely a makacs szennyeződések és foltok eltávolításában segít.
♦
Ha többlet-tisztítóerőt kíván a készüléktől, használat közben nyomja meg a gőzkilövellő gombot
(21).
Tartsa szem előtt: A gőzkilövellés 10 másodpercig
tart, majd a készülék visszaáll a kiválasztott beállításhoz.
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Használat után (I ábra)
♦
Állítsa vissza a nyelet (4) függőleges helyzetbe, és
a gőzmop kapcsolóját helyezze OFF (KI) állásba,
♦
Várja meg, amíg a készülék lehűl (kb. öt perc).
♦
Húzza ki a gőztisztító dugaszát a konnektorból.
♦
Ürítse ki a víztartályt (3).
♦
Vegye le a tisztítópárnát(6), és mossa ki a következő használathoz. (Ügyeljen a tisztítópárnára
nyomtatott mosási útmutatások betartására).
♦
Tekerje fel a kábelt a kábeltartó fülekre (8 és 9).
Tartsa szem előtt: A felső kábeltartó fül (11) könnyen
elfordítható, hogy a következő használatnál könnyen
letekerhető legyen a kábel.
♦
A tápkábelt a dugaszához közeli helyen rögzítse
a kábelrögzítővel (22).
Tartsa szem előtt: Ha a nyél (4) függőleges helyzetében van, a kábel rá van tekerve a kábeltartó fülek-
Általános tanácsok
Vigyázat! A gőztisztítót soha ne használja tisztítópárna nélkül.
♦
A gőzmop használata közben a kábelrögzítő (10)
igénybe vételével érheti el, hogy a kábel ne legyen
útban a munkaterületen.
♦
A gőzmop használata előtt mindig porszívózza fel
vagy seperje fel a padlózatot.
♦
A készüléket úgy használhatja a legkönnyebben,
hogy a nyelet 45°-os szögben megbillenti, és
lassan, egyszerre csak kisebb felületet tisztít vele.
♦
A gőztisztítóval ne használjon vegyi tisztítószereket. A vinil vagy linóleum padlózatok makacs
szennyeződéseinek eltávolításához a gőzkilövellő
gombbal extra-gőzölést adhat a tisztítandó felü-
5
re (8 és 9) és a kábelrögzítőben (22) rögzítve van,
a gőztisztító megáll a saját lábán, és ilyen helyzetben
tárolható. Tároláshoz a másik megoldás, hogy a kézifogantyúban lévő függesztő nyílás jóvoltából a készülék alkalmas fali kampóra is függeszthető. Mindig
győződjön meg arról, hogy a fali kampó biztonságosan
elbírja a készülék súlyát.
Hiba
A mop gőztisztító
használat közben
túl sok gőzt fejleszt.
A mop gőztisztítón 3 beállítási
lehetőség van. A fejlesztett gőz
mennyiségének csökkentése
érdekében nyomja meg az autoselect gombot (2).
13
Ellenőrizze, hogy a gőzkilövellő
gomb (21) nincs-e lenyomva.
14
A mop gőztisztítón 3 beállítási
lehetőség van. A fejlesztett gőz
mennyiségének növelése érdekében nyomja meg az autoselect
gombot (2).
15
A gőz mennyiségének ideiglenes
növeléséhez nyomja meg a gőzkilövellő gombot (21).
A gőz a készülékből váratlan helyeken szökik.
16
A kézikönyv összeszereléssel
foglalkozó fejezetében megtalálja, hogyan kell helyesen
felszerelni a részegységeket és
tartozékokat.
Hol kaphatok további tájékoztatást / tartozékokat
a mop gőztisztítómhoz?
17
www.blackanddecker.hu/
steammop/
A mop gőztisztító
használat közben
túl kevés gőzt fejleszt.
FSM1630S (1-es típus)
Vac 230
Teljesítményfelvétel
W 1600
Víztartály űrtartalma
ml 460
Súly
kg 3,4
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy készüléke nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem oldja
meg a problémát, forduljon a helyi BLACK+DECKER
márkaszervizhez.
Hiba
A mop gőztisztító
nem kapcsol be.
Lépés
Lehetséges megoldások
1
Ellenőrizze, hogy a készülék rá
van-e dugaszolva a konnektorra.
2
Az üzemi kapcsolóval (1) ellenőrizze, hogy a készülék be vane kapcsolva.
3
Ellenőrizze a biztosítékot a dugaszban.
4
Ellenőrizze, hogy a mop gőztisztító nyele (4) elég erősen
bele van-e nyomva a gőzmop
törzsébe (13). Ellenőrizze, hogy
a nyélen lévő nyíl egy vonalban
áll-e a mop gőztisztító törzsének
felső részével (13).
5
Végezze el az 1., majd a 2., majd
a 3. lépést.
6
A mop gőztisztító csak akkor fejleszt gőzt, miután a nyelét függőleges helyzetéből hátrahúzták.
7
Ellenőrizze, hogy a víztartály (3)
tele van-e és pontosan a helyére
van-e illesztve.
TARTSA SZEM ELŐTT: Első feltöltésnél vagy száraz használat
után kb. 45 másodperc múlva
képződik gőz.
8
Ellenőrizze, hogy a gőzölőfej (5)
stabilan dokkolva van-e a mop
gőztisztító törzsében (13).
9
Végezze el az 1., majd a 2., majd
a 3. lépést.
A digitális kezelőszervek használat
közben kialszanak.
10
Végezze el a 4., majd az 5., majd
az 1., majd a 2., majd a 3. lépést.
A mop gőztisztító
használat közben
leállítja a gőz fejlesztését.
11
Végezze el a 6., majd a 7., majd
a 8., majd az 4., majd a 3. lépést.
A digitális kezelőszervek nem világítanak.
A mop gőztisztító
nem fejleszt gőzt.
6
Lehetséges megoldások
12
Műszaki adatok
Feszültség
Lépés
Biztonság, karbantartás, szervizelés
♦ A készülék rendeltetésszerű
használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata,
illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
veszélyével jár.
♦ Őrizze meg későbbi használatra.
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER mop gőztisztítóját kezelt
keményfa, laminált, linóleum-, vinil-, kerámia-, kő- és
márványburkolatú padlók, illetve szőnyegek fertőtlenítésére, tisztítására és felfrissítésére terveztük. Ez a készülék csak beltéri és háztartási használatra alkalmas.
Az Ön BLACK+DECKER gőztisztítóját (csak az
FSMF1621 és FSS1600 típust) burkolólapok, munkalapok, konyhai és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére
és tisztítására terveztük. Ez a készülék csak beltéri és
háztartási használatra alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül hagyása
áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Hálózati
áramforrásról működtetett
készülékek használatakor
tűz, áramütés, személyi
sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése
érdekében többek között
a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat
mindig be kell betartani.
A készülék használata
♦ A gőzt ne irányítsa emberekre,
állatokra, elektromos készülékekre és konnektorokra.
♦ Esőtől óvja.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ Ne hagyja felügyelet nélkül.
♦ Használaton kívüli készüléket
ne hagyjon a konnektorra dugaszolva.
♦ A készülék dugaszát ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. A készülék vezetékét
hőtől, olajtól és éles szélektől
óvja.
♦ Nedves kézzel ne nyúljon
a gőztisztítóhoz.
♦ A készüléket ne vonszolja
a kábelénél fogva, ne kapaszkodjon a kábelébe, ne csukja
♦ A készülék használata előtt
gondosan tanulmányozza át
ezt a kézikönyvet.
8
rá az ajtót a kábelre, ne húzza
a kábelt éles sarkokon és forró
felületektől védje.
♦ Ne használja olajalapú festékhígító gőzével, molyirtó
anyaggal, gyúlékony porral
vagy egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel
telített zárt légtérben.
♦ A padlóburkolat típusáról tájékozódjon a gyártónál.
♦ Ne használja bőrbevonatú,
viasszal fényezett bútor vagy
padló, szintetikus szövetek,
kárpit vagy egyéb kényes,
gőzre érzékeny anyagok tisztítására.
Figyelmeztetés! Kezeletlen fa- vagy kezeletlen
laminált padló tisztítására
ne használja. Előfordulhat,
hogy viasszal kezelt vagy
némelyik viasszal nem
kezelt padlózatról a hő és
a gőz hatására a fényezés
leválik. Mindig ajánlatos egy
próbát tenni a tisztítandó
felület egy félreeső részén.
Azt is javasoljuk, hogy nézze át a padló gyártójától
kapott használati és gondozási útmutatót.
♦ Soha ne tegyen vízkőoldót,
aromás, alkoholt vagy oldószert tartalmazó anyagokat
a gőztisztítóba, mert az károsíthatja a készüléket, illetve
a biztonságos használat rovására mehet.
♦ Ha gőzölés közben a biztosíték lekapcsol, azonnal hagyja
abba a készülék használatát,
és forduljon a központi márkaszervizhez. (Áramütéstől
óvakodjon.)
♦ A tisztítandó felület fertőtlenítése céljából a készülék nagyon
9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat után
forró gőzt bocsát ki. Ezért
a gőzölőfej, a tisztítópárnák és
a szőnyegtisztító feltét használat közben nagyon felforrósodnak.
Vigyázat! A mop gőztisztító
használata és tartozékainak
cseréje közben mindig megfelelő cipőt viseljen. Papucsot
vagy elöl nyitott lábbelit ne
hordjon.
Használat közben a fedél a felforrósodhat.
Használat közben gőz szökhet
ki a készülékből.
Körültekintően használja a készüléket. NE érjen a készülék
olyan részeihez, amelyek
használat közben felforrósodhatnak.
Mielőtt a víztartályt eltávolítja,
kapcsolja ki a készüléket, és
a nyelet állítsa vissza függőleges helyzetbe.
Ha gőz szökik a kézi gőztisztító törzséből, kapcsolja ki és
áramtalanítsa, majd hagyja lehűlni a készüléket. Forduljon
a legközelebbi szakszervizhez.
Ne használja tovább a készüléket.
♦ Tisztítás előtt áramtalanítsa és
hagyja lehűlni a készüléket.
♦ A használaton kívüli készüléket
száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek
ne férhessenek hozzá a tárolt
készülékekhez.
Átvizsgálás és javítások
♦ Bármilyen karbantartás vagy
javítás előtt húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból.
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nem sérült-e a készülék, illetve
nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja
a készülék működését.
♦ Rendszeresen ellenőrizze,
nem sérült-e a készülék tápkábele.
♦ Ne használja a készüléket,
ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét
10
ványkockázatokkal is járhat. Ezek
a készülék nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
csak a kijelölt szakszervizek
végezhetik.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem
említ.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és
a védőberendezések használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek
megérintése miatti sérülés.
♦ Felforrósodott alkatrészek
megérintése miatti sérülés.
♦ Alkatrészek vagy tartozékok
cseréje közben bekövetkező
sérülés.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülés.
Ha a készüléket huzamosabb
ideig használja, rendszeresen
iktasson be szüneteket.
Mások biztonsága
♦ Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve
csökkent fizikai, érzékelő vagy
mentális képességű vagy tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek csak
felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket
a készülék biztonságos használatára, és megértették velük a készülék használatával
járó veszélyeket. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását
gyermekek nem végezhetik
felügyelet nélkül.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek
ne játsszanak a készülékkel.
Elektromos biztonság
Figyelmeztetés! Ezt a terméket földelni kell. Mindig ellenőrizze, hogy az
áramforrás feszültsége
megfelel-e a készülék
adattábláján megadott
feszültségnek.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt marad11
A készülék dugasza a hálózati
csatlakozóaljzatnak megfelelő
kialakítású legyen. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Az
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló aljzat használatával jelentősen csökkenthető az
áramütés kockázata.
♦ Ha a hálózati kábel sérült,
a veszély megelőzése végett
azonnal cseréltesse ki egy
BLACK+DECKER szakszervizzel.
Karbantartás és tisztítás
Az Ön BLACK+DECKER készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
Folyamatos kielégítő működése a megfelelő gondozástól és rendszeres tisztítástól is függ.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás vagy tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Puha és nedves ronggyal törölje át.
♦
A makacs szennyeződéseket híg szappanos vízzel
megnedvesített ronggyal távolíthatja el.
A tisztítópárnák gondozása
Mosási útmutató - Vasaláskönnyítőt ne használjon Újbóli használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
Vigyázat! Tartsa be a tisztítópárna címkéjére nyomtatott tisztítási útmutatót.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
♦
A zöld-sárga vezetéket kösse a földelő csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábelek és
1. érintésvédelmi osztályú
termék
Környezetvédelem
♦ Mivel az Ön készüléke földelt,
1. osztályú, 3-eres kábellel kell
használni.
♦ 30 m-nél nem hosszabb kábel
még energiaveszteség nélkül
alkalmazható.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy
a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe,
ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Figyelmeztetés! Leforrázás veszélye.
Vigyázat! Forró felület!
12
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét
a Magyarországi Képviselettől vagy ebből
a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00243912 - 15-08-2014
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising