FSM1630S | Black&Decker FSM1630S STEAM MOP instruction manual

509212-23 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL FSM1630S
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
♦
Ostrożnie dociśnij mopa parowego do nakładki
czyszczącej (6).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj z trzonkiem
(4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany,
sprawdź, czy został wyłączony.
Mop parowy BLACK+DECKER jest przeznaczony do
higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego
drewna twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek
ceramicznych, kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów i wykładzin dywanowych. Urządzenie
to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Zdejmowanie nakładki czyszczącej (rys. E)
Ostrzeżenie! W celu zmiany nakładki czyszczącej
załóż odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają
się kapcie ani sandały.
♦
Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Czubkiem buta nadepnij język (15) nakładki
czyszczącej i dociśnij go do podłogi.
♦
Unieś mopa znad nakładki czyszczącej (9).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj z trzonkiem
(4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany,
sprawdź, czy został wyłączony.
Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa, konserwacji i serwisowe. Przeczytaj uważnie całą
instrukcje przed użyciem urządzenia.
Elementy mopa
Mop ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Włą-/wyłącznik
2. Programator Autoselect™
3. Zdejmowany zbiornik wody
4. Trzonek
5. Głowica parowa
6. Nakładka czyszcząca do głowicy
7. Końcówka poślizgowa do dywanów
8. Dolny uchwyt na kabel
9. Górny uchwyt na kabel
10. Zacisk na kabel
Napełnianie zbiornika wodą (rys. F)
Dla wygodniejszego napełniania pojemnik z wodą jest
zdejmowany. Mop ten jest zabezpieczony przed wapniem, co wydatnie zwiększa jego trwałość użytkową.
Wskazówka: Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu.
Wskazówka: W regionach, gdzie woda jest bardzo
twarda, zaleca się używanie wody destylowanej.
♦
Zdejmij zbiornik na wodę (3)
♦
Otwórz korek wlewu poprzez podniesienie klapki
(19).
♦
Napełnij zbiornik (3) wodą.
Ostrzeżenie! Pojemność zbiornika wynosi 0,46 l. Nie
przepełniaj go
♦
Załóż korek (19) ponownie.
♦
Załóż zbiornik (3) ponownie.
Wskazówka: upewnij się, że korek wlewu jest dobrze
zamocowany.
Wskazówka: nie używaj chemicznych środków czyszczących to mopa.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej operacji sprawdź, czy mop jest wyłączony i schłodzony,
czy nie zawiera wody i czy wtyczka kabla została
wyjęta z gniazda sieciowego.
Montaż trzonka (rys. A)
♦
Wsuń dolny koniec trzonka (4) w górny otwór
w obudowie mopa (13) aż do zatrzaśnięcia. Strzałka na trzonku (4) musi być wyrównana z górą na
obudowie mopa (13)
Montaż zestawu zapachowego (rys. J & K)
Uwaga! Ustaw trzonek (4) w prawidłowej pozycji i wyłącz mopa. Zaczekaj, aż urządzenie schłodzi się (ca
5 minut).
♦
Przesuń przycisk do otwierania wieczka (23),
wieczko otwarte.
♦
Włóż zestaw do pustej przestrzeni (24).
♦
Zamknij wieczko (25) dociskając je mocno do
dołu.
Zakładanie głowicy parowej (rys. B)
♦
♦
Nasuń dolną część obudowy mopa (13) na wlot
głowicy parowej (5) aż do zatrzaśnięcia.
Dla ułatwienia przechowywania obudowę mopa
(13) można ściągnąć z głowicy parowej (5) po
uprzednim naciśnięciu jej przycisku zwalniającego
(14).
Zakładanie pojemnika na wodę (rys. C)
♦
♦
Zastosowanie
Umocuj pojemnik na wodę (3) na trzonku (4).
Przesuń pojemnik na wodę (3) do dołu w obudowę
(13) i upewnij się, że jest przymocowany.
Ważne! Jeżeli to urządzenie będzie używane zgodnie
z instrukcją obsługi z nakładką z mikrofazy i przynajmniej 90 sekund dłużej, to 99,9% bakterii i zarodków
zostanie zlikwidowanych.
Zakładanie nakładki czyszczącej (rys. D)
Zamienne nakładki czyszczące można nabyć w sklepach ze sprzętem BLACK+DECKER (nr katalogowy FSMP20-XJ). Nakładka czyszcząca – nr kat.
FSMP20-XJ.
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rzepami do góry.
Załączanie i wyłączanie
♦
By załączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1). Mop
parowy osiąga temperaturę pracy po upływie ok.
15 sekund.
Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornik
wody świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody
4
Czyszczenie parą
zmieni kolor na niebieski, to znaczy że mop parowy
jest gotowy do pracy.
♦
By wyłączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj
mopa parowego dłuższy czas w tym samym miejscu,
niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa
zawsze odstawiaj z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Ostrzeżenie! Mop parowy opróżniaj po każdym użyciu.
Wskazówka: po pierwszym napełnieniu lub
pozostawieniu pojemnika pustym osiągnięcie pary
może wymagać ok. 45 sekund.
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (6 lub 7) na podłodze
rzepami do góry.
♦
Dociśnij go do nakładki czyszczącej (6).
♦
Przyłącz mopa do sieci.
♦
Naciśnij wyłącznik (1). Mop osiąga temperaturę
pracy po upływie ok. 15 sekund.
♦
Programatorem Autoselect™ (2) wybierz żądany
tryb pracy.
♦
Pociągnięcie trzonka (4) do tyłu powoduje załączenie pompy parowej. Po kilku sekundach
z głowicy parowej zaczyna się wydostawać para.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia strumienia pary.
♦
Potrzeba kilku sekund, zanim para przesiąknie
przez nakładkę czyszczącą. Teraz mopa można
bez trudu przemieszczać po czyszczonej powierzchni.
♦
Powoli przeciągaj mopa tam i z powrotem po podłodze, by dokładnie oczyścić wszystkie obszary.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka w pionie. Ta
praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie
mopa na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba
przy tym wyłączać mopa wyłącznikiem.
♦
Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzonek
(4) w pionie i wyłącz mopa i odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wody
w zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czyszczenie, ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i napełnij
zbiornik wodą.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj
mopa parowego dłuższy czas w tym samym miejscu,
niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa
zawsze odstawiaj z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Programator Autoselect™ (rys.H)
Mop ten został wyposażony w programator Autoselect™ (2), umożliwiający wybór trybu pracy odpowiedniego w danym przypadku zastosowania.
Programatorem Autoselect™ (2) można wybrać jeden
z następujących trybów pracy:
Drewno/laminat
Kamień/marmur
Płytki /PCV
Mop parowy automatycznie wytwarza ilość pary odpowiednią dla danego zastosowania.
Wskazówka: sprawdzaj prze każdym użyciem mopa
czy jest ustawiony prawidłowy tryb pracy.
Dla uproszczenia będzie zachowane ustawienie ostatnio używane.
Funkcja wzmocnienia pary (rys.H)
Mop parowy jest wyposażony w przycisk wzmocnienia
pary, dzięki któremu można usuwać trwałe plamy.
♦
Jeżeli naciśniesz przycisk (21), to wydajność
czyszczenia zostanie wzmocniona.
Po użyciu (rys. I)
♦
Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Opróżnij zbiornik wody (3).
♦
Zdejmij nakładkę czyszczącą (6) i oczyść ją przed
następnym użyciem (patrz wskazówki dotyczące
czyszczenia wydrukowane na podkładce).
♦
Owiń kabel sieciowy o przewidziane do tego celu
uchwyty (8 i 9).
Wskazówka: Górny uchwyt (11) można obrócić, by
móc łatwo zdjąć kabel przed następnym użyciem
mopa.
♦
Tak zamocuj kabel w zacisku (22), by zacisk chwycił go w pobliżu wtyczki.
Wskazówka: Gdy trzonek (4) znajduje się w pionie,
a kabel jest prawidłowo nawinięty na uchwyty (8 i 9)
i zamocowany zaciskiem (22), mopa można pozostawić w tym stanie bez konieczności mocowania
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
Wskazówki ogólne
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj mopa parowego bez
nakładki czyszczącej.
♦
Podczas pracy możesz korzystać z zacisku (10),
aby utrzymać kabel z dala od obszaru pracy.
♦
Przed użyciem mopa najpierw posprzątaj podłogę
odkurzaczem bądź miotłą.
♦
Najlepiej jest pochylić trzonek pod kątem 45°
i w danej chwili czyścić tylko niewielką powierzchnię.
♦
Nie wlewaj do mopa żadnych chemicznych środków czyszczących. Trwałe plamy na podłogach
z PCV lub linoleum najlepiej jest uprzednio zmiękczyć łagodnym detergentem z niewielką ilością
wody.
5
go. Dodatkowo rękojeść zawiera otwór , za pomocą
którego można powiesić mopa na odpowiednim haku
ściennym. Hak ten musi mieć wystarczającą wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie ciężaru mopa.
Dane techniczne
FSM1630S (typ 1)
Napięcie
VAC 230
Moc
W 1600
Pojemność zbiornika wody ml 460
Masa
kg 3,4
Usuwanie problemów
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo zastosuj
poniższe wskazówki. Jeśli problem nie pozwala się
usunąć, skieruj się do najbliższego serwisu BLACK+DECKER.
Problem
Mop nie załącza
się
Czyn- Możliwości rozwiązania
ności
1.
Sprawdź, czy urządzenie jest
podłączone do sieci.
2.
Sprawdź, czy włącznik (1) jest
załączony.
3.
Sprawdź zabezpieczenia we
wtyczce.
Wskaźnik cyfrowy nie świeci
4.
Upewnij się, że trzonek (4) mopa
jest prawidłowo umiejscowiony
w obudowie (13). Upewnij się,
że strzałka na trzonku jest skierowana do części górnej obudowy (13).
5.
Sprawdź kroki 1, 2 i 3.
Urządzenie nie
wytwarza pary
6.
Urządzenie wytwarza parę tylko
wtedy, gdy trzonek jest w prawidłowej pozycji.
7.
Sprawdź, czy pojemnik z wodą
(3) jest napełniony i prawidłowo
umieszczony.
WSKAZÓWKA: po pierwszym
napełnieniu lub całkowitym
opróżnieniu pojemnika trzeba
oczekiwać ok. 45 sek. aż pojawi
się para.
8.
Upewnij się, że głowica czyszcząca (5) jest mocno umieszczona
w obudowie (13).
9.
Sprawdź kroki 1, 2 i 3.
Wskaźnik
cyfrowy wyłączył
się podczas
używania
10.
Sprawdź kroki 4,5,1,2 i 3
Urządzenie
nie wytwarza
pary podczas
używania
11.
Sprawdź kroki 6, 7, 8, 4 i 3
Urządzenie
wytwarza za dużo
pary podczas
używania
12.
Mop posiada 3 rodzaje ustawień.
Ustaw programator Autoselect (2)
na mniejszą ilość pary.
13.
Sprawdź, czy przycisk dla pary
(21) jest wciśnięty.
6
Urządzenie
wytwarza za mało
pary podczas
używania
14.
Mop posiada 3 rodzaje ustawień.
Ustaw programator Autoselect (2)
na większą ilość pary.
15.
Wciśnij przycisk dla pary (21) aby
podwyższyć jej ilość.
Para wydostaje
się z miejsca nieprzewidzianego
do tego celu.
16.
Sprawdź rozdział instrukcji dotyczący montażu, aby prawidłowo
umocować poszczególne części
i akcesoria
Gdzie uzyskam
dodatkowe informacje/osprzęt dla
mopa
17.
www.blackanddecker.pl
Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis
♦ W instrukcji tej opisano zgodne
z przeznaczeniem zastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż
zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie mopa w sposób
niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu.
♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Mop parowy BLACK+DECKER jest przeznaczony do
higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego
drewna twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek
ceramicznych, kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów i wykładzin dywanowych. Urządzenie
to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Mop parowy (tylko FSMF1621&FSS1600) jest przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia płytek ceramicznych, powierzchni roboczych, kuchni i łazienek.
Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje się do zastosowań
profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Posługiwanie się mopem
parowym
Ostrzeżenie! Przeczytaj
wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko pożaru, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦ Nie kieruj strumienia pary na
ludzi, zwierzęta, urządzenia
elektryczne ani gniazda sieciowe.
♦ Chroń mopa przed deszczem.
♦ Nie zanurzaj mopa w wodzie.
♦ Nigdy nie pozostawiaj mopa
bez nadzoru.
♦ Gdy mop nie jest używany,
odłącz go od sieci.
♦ Nie ciągnij za kabel, by wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
♦ Nie obsługuj mopa mokrymi
rękoma.
♦ Przed pierwszym użyciem
mopa dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
8
♦ Nie ciągnij ani nie przenoś
mopa za kabel. Uważaj, by nie
przyciąć kabla drzwiami, chroń
go przed ostrymi krawędziami
i wysoką temperaturą.
♦ Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszczeniach, w których wydzielają się pary rozpuszczalników do farb olejnych i niektórych środków
przeciwmolowych, ani takich,
w których występują palne pyły
lub inne wybuchowe bądź trujące pary.
♦ W razie wątpliwości zasięgnij
u producenta informacji o rodzaju wykładziny podłogowej.
♦ Nie używaj mopa na skórze,
woskowanych meblach lub
podłogach, na tkaninach syntetycznych, jedwabiu i innych
wrażliwych materiałach, które
mogą ulec uszkodzeniu na
skutek oddziaływania pary.
Ostrzeżenie! Nie używaj
mopa na niemalowanych
drewnianych i laminowanych podłogach. Gorąca
para może spowodować
utratę połysku woskowanych i niektórych niewoskowanych powierzchni. Zaleca
się najpierw przeprowadzić
próbę czyszczenia w niewidocznym miejscu. Przestrzegaj także wskazówek
producenta odnośnie do
użytkowania i pielęgnacji
wykładziny podłogowej.
♦ Mopa parowego nie napełniaj
odkamieniaczem, środkami
alkoholowymi ani detergentami, gdyż mogą one uszkodzić
urządzenie i zagrażają zdrowiu
użytkownika.
♦ Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałał wyłącznik
ochrony, natychmiast przerwij
pracę i zgłoś się do serwisu
(ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym).
♦ Mop do higienicznego czyszczenia powierzchni wytwarza
9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po użyciu
parę o bardzo wysokiej temperaturze. Dlatego podczas
pracy głowica parowa, nakładka czyszcząca i końcówka do
dywanów mogą się silnie rozgrzać.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu
z mopa parowego i wymianie
akcesoriów zakładaj odpowiednie obuwie. Do tego celu
nie nadają się kapcie ani sandały.
Podczas pracy pokrywa mopa
się nagrzewa.
Podczas pracy z mopa może
się wydzielać gorąca para.
Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJ elementów, które podczas pracy się
rozgrzewają.
Przed otwarciem zbiornika
wody wyłącz mopa i ustaw go
w pionie.
Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozycji odwróconej. To urządzenie jest
przeznaczone tylko do użytku
wewnątrz pomieszczenia oraz
do zastosowań domowych, nie
przemysłowych.
♦ Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochłodzi, i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miejscu.
♦ Uniemożliw dzieciom dostęp
do przechowywanych urządzeń.
Kontrola i naprawy
♦ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych
lub napraw odczekaj, aż mop
się ochłodzi, i wyjmij wtyczkę
z gniazda sieciowego.
♦ Przed użyciem mopa sprawdź,
czy nie zawiera uszkodzonych
elementów. Skontroluj, czy jakieś części nie są pęknięte,
czy wyłącznik jest sprawny
i czy nie wystąpiły jakieś inne
okoliczności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
♦ W regularnych odstępach
sprawdzaj kabel sieciowy, czy
nie uległ uszkodzeniu.
♦ Nie używaj mopa, gdy jakaś
jego część jest niesprawna.
10
♦ W razie uszkodzenia jakiejś
części zleć naprawę lub wymianę jednemu z naszych
autoryzowanych warsztatów
serwisowych.
♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani
wymiany jakichkolwiek części
nieopisanych w tej instrukcji.
w przepisach bezpieczeństwa.
Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt
długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych
urządzeń zabezpieczających nie
da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦ Oparzenia wskutek dotknięcia
gorących elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów
lub akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia.
W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.
Bezpieczeństwo innych
osób
♦ To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby
o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedoświadczone przy użytkowaniu mopa,
chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca
i rozumieją istniejące niebezpieczeństwo. Czyszczenie
i prace z wodą mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko
pod nadzorem.
♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione
11
Bezpieczeństwo elektrycz- ♦ Przy długości kabla do 30 m
nie występują zauważalne
ne
straty mocy.
Ostrzeżenie! Mop musi
być uziemiony. Zawsze
sprawdzaj, czy wartość
napięcia podana na tabliczce znamionowej
mopa odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
Tabliczki ostrzegawcze na mopie
Na mopie umieszczono następujące tabliczki ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.
Wtyczka kabla urządzenia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
♦ W razie uszkodzenia kabla
sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
BLACK+DECKER, by nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga! Gorąca powierzchnia
Konserwacja i czyszczenie
Mop sieciowy BLACK+DECKER odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia mopa wyłącz go i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie czyść mopa miękką, wilgotną
szmatą.
♦
Trwałe plamy najlepiej jest usunąć łagodnym roztworem mydlanym i wilgotną szmatą.
Pielęgnacja nakładek czyszczących
Nie używaj płynów do płukania tkanin. Przed ponownym użyciem nakładki dokładnie ją wysusz.
Ostrzeżenie! Przestrzegaj wskazówek dotyczących
czyszczenia wydrukowanych na podkładce czyszczącej.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Przedłużacz i wyrób
klasy 1
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.
♦ Gdy urządzenie jest uziemione
i jest to wyrób klasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń po-
12
wszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych BLACK+DECKER, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
zst00247566 - 25-09-2014
13
Black & Decker
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
Black & Decker powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising