MTSS11 | Black&Decker MTSS11 SHRUB TRIM. HEAD instruction manual

402113-58 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
MTSS11
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Unealta dumneavoastră multifuncţională Black & Decker
a fost concepută pentru o gamă variată de aplicaţii
casnice. Capul de foarfecă/trimmer (MTSS11) a fost
special conceput pentru a tunde iarba, gardurile vii,
arbuștii și tufele.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
♦
♦
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
♦
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
♦
Avertisment! Citiţi toate avertismentele de
siguranţă şi toate instrucţiunile furnizate cu
unealta dvs. electrică (MT143, MT108 sau
MT18) înainte de a utiliza acest accesoriu.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
♦
♦
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
♦
♦
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşina de tuns garduri vii
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi toate părţile corpului la distanţă faţă de
lama de tăiat. Nu îndepărtaţi materialul tăiat sau
nu prindeţi materialul care trebuie tăiat atunci
când lamele sunt în mişcare. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul este în poziţia oprit atunci când
îndepărtaţi materialele blocate. Un moment de
neatenţie în timpul operării mașinii de tuns garduri
vii poate conduce la vătămări corporale grave.
Căraţi maşina de tuns garduri vii de mâner,
cu lama oprită. În cazul transportării sau depozitării maşinii de tuns garduri vii, montaţi
întotdeauna capacul dispozitivului de tăiat.
Manipularea corespunzătoare a maşinii de tuns
garduri vii va reduce eventualele vătămări corporale cauzate de lamele de tăiat.
Ţineţi unealta electrică exclusiv de suprafeţele
izolate pentru prindere deoarece lama de tăiere
poate atinge cabluri ascunse. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către lamă ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
Ţineţi cablul la distanţă faţă de zona de tăiere.
În timpul utilizării, cablul poate fi ascuns în arbuşti
şi poate fi tăiat accidental cu lama.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
♦
♦
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate
în prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare fizica şi/sau daune asupra
obiectelor.
Înainte de a începe, verificați întotdeauna gardul
viu/zona de lucru pentru a depista obiectele străine.
Dacă nu aţi mai utilizat o maşină de tuns garduri
vii, solicitaţi indicaţii practice unui utilizator experimentat, pe lângă studierea acestui manual.
Nu atingeţi niciodată lamele în timp ce unealta este
în funcţiune.
Nu încercaţi niciodată să forţaţi lamele să se
oprească.
Nu aşezaţi unealta pe jos până când lamele nu
s-au oprit complet.
Verificaţi lamele în mod regulat pentru a depista
semne de deteriorare şi uzură. Nu utilizaţi unealta
dacă lamele sunt deteriorate.
Aveţi grijă să evitaţi obiectele dure (ex. sârme
metalice, grilaje) atunci când utilizaţi maşina. În
cazul în care loviţi accidental un astfel de obiect,
opriţi imediat unealta şi verificaţi-o pentru a depista
eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta începe să vibreze anormal,
opriţi-o imediat şi verificaţi eventualele deteriorări.
În cazul în care unealta se blochează, opriţi-o imediat.
După utilizare, poziţionaţi husa din dotare peste
lame. Depozitaţi unealta, asigurându-vă că lama
nu este expusă.
Atunci când utilizaţi unealta, asiguraţi-vă întotdeauna că apărătorile sunt montate. Nu încercaţi
niciodată să utilizaţi o unealtă incomplet montată
sau o unealtă ce a suferit modificări neautorizate.
Nu permiteţi niciodată copiilor să utilizeze unealta.
Fiţi atenţi la reziduurile care cad în timpul tăierii
părţilor superioare ale unui gard viu.
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru foarfece
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor
care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să
utilizeze aparatul. Regulamentele locale pot limita
vârsta operatorului.
Reţineţi că operatorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele
provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.
Nu utilizaţi niciodată maşina atunci când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale
de companie.
Utilizaţi aparatul numai în condiţii de lumină diurnă
sau de lumină artificială bună.
Fiți atenți la vătămările mâinilor și a picioarelor
cauzate prin tăiere. Porniți motorul doar atunci când
mâinile și picioarele sunt ferite de zona de tăiere.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Utilizaţi numai piesele de schimb şi accesoriile
recomandate de producător.
♦
Demontați capacul lamei.
♦
Ţineţi unealta la distanţă de corp.
♦
Apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare a lamei
(13) în direcția săgeții (fig. B1).
♦
Glisați capacul lamei (14) în spate și ridicați-l pentru
a-l scoate (fig. B2).
♦
Coborâți lama pe știfturi (B3).
Notă: Magnetul de fixare (18) va ține lama fixată pe
capul foarfecii de grădină/mașinii de tuns garduri vii.
♦
Așezați la loc capacul lamei (14) și glisați-l înainte
(fig. B4) până când face clic pe poziție.
Notă: Alinierea lamei cu știftul de antrenare și alinierea
părții din spate a lamei cu magnetul de fixare (18) sunt
necesare atunci când se montează la loc capacul lamei.
Inspectați și efectuați periodic operații de întreținere
asupra aparatului. Prevedeți repararea aparatului
doar de către un agent de reparații autorizat.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere
poate pune în pericol sănătatea operatorului
şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască
antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă
că persoanele din zona de lucru sau cele care
pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea,
protejate.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Utilizare
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Pornirea şi oprirea
Notă: Asiguraţi-vă că selectorul înainte înapoi (2) nu se
află în poziţia blocat.
♦
Pentru a porni unealta, trageţi butonul de blocare
(15) şi apoi apăsaţi comutatorul de reglare a vitezei
(1). Unealta trebuie utilizată întotdeauna la viteză
maximă.
♦
Eliberați butonul de blocare.
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei variabile.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării uneltei.
Nu expuneţi unealta la ploaie sau umiditate
ridicată.
Aveţi grijă la lamele ascuţite. Lamele vor continua să se miște după ce motorul este oprit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Fiţi atenţi la obiectele proiectate. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Tunderea ierbii
♦
♦
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
♦
Caracteristici (fig. A)
Unealta reprezentată în figură este MT143. Şi alte unelte
sunt disponibile pentru utilizare cu acest portcuţit.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
10. Cap foarfecă de grădină/mașină de tuns garduri vii
11. Lamă foarfecă de iarbă
12. Lamă de tuns garduri vii
13. Buton de detaşare a lamei
14. Capac lamă
15. Buton de blocare
16. Capac lamă foarfecă de iarbă
17. Capac lamă de tuns garduri vii
♦
♦
♦
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai
iarbă uscată.
Țineți unealta conform ilustrației din fig. C. Țineți
cealaltă mână departe de lamă. Mențineți o poziție
stabilă de lucru astfel încât să nu alunecați. Nu vă
întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape,
începând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi
uşor unealta.
Tunderea gardurilor vii
♦
♦
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca să efectuați oricare
dintre următoarele operații, scoateţi acumulatorul din
unealtă şi asiguraţi-vă că lama ferăstrăului s-a oprit.
Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi.
♦
Montarea si demontarea lamei (fig. B1-B4)
Lama de foarfecă (11) a fost concepută pentru a tunde
iarba și buruienile. Lama de tuns (12) a fost concepută
pentru a tunde garduri vii și arbuști.
♦
6
Înclinaţi uşor unealta (la aproximativ 15° faţă de
linia de tăiere) astfel încât vârfurile lamei să fie
orientate uşor înspre gardul viu (fig. D). Acest fapt
va face ca lamele să taie în mod mai eficient.
Începeţi prin a tăia partea de sus a gardului viu.
Ţineţi unealta la unghiul dorit şi mişcaţi-o continuu
de-a lungul liniei de tăiere (fig. E). Lama cu două
feţe vă permite să tăiaţi în ambele direcţii.
Pentru a obţine o tăietură foarte dreaptă, întindeţi
o sfoară de-a lungul gardului viu, la înălţimea dorită. Folosiţi sfoara ca linie de ghidare, tăind exact
deasupra acesteia.
Pentru a obţine laterale plate, tăiaţi în de jos în
sus, în sensul de creştere. Ramurile mai tinere se
deplasează înspre exterior atunci când lama taie
♦
♦
Declaraţia de conformitate
de sus în jos, determinând obţinerea unor zone
uşor adâncite în gardul viu.
Aveţi grijă să evitaţi orice obiecte străine. Evitaţi
în special obiectele dure precum sârmele metalice
sau grilajele, deoarece acestea ar putea deteriora
lamele.
Ungeţi în mod regulat lamele cu ulei.
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
MTSS11
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-15,EN60335-1,
IEC60335-2-94.
Instrucţiuni pentru tăierea cu maşina de
tuns garduri vii (Marea Britanie şi Irlanda)
♦
♦
♦
Tundeţi cu maşina gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile iunie
şi octombrie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile aprilie
şi august.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna mai
până în octombrie.
2000/14/CE, Trimmer, Anexa V
Nivelul puterii sonore conform cu (5) 2000/14/CE
(Articolul 13):
LWA (putere sonoră măsurată) 93 dB(A)
marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră garantată) 96 dB(A)
Instrucţiuni pentru tăierea cu maşina de
tuns garduri vii (Australia şi Noua Zeelandă)
♦
♦
♦
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informații
suplimentare, contactați Stanley Europe la următoarea
adresă sau consultați coperta din spate a manualului.
Tundeţi cu maşina gardurile vii şi arbuştii cu frunze
sezoniere (frunze noi în fiecare an) în lunile decembrie şi martie.
Tundeţi cu maşina plantele perene în lunile septembrie şi februarie.
Tundeţi cu maşina coniferele şi arbuştii cu creştere
rapidă la intervale de şase săptămâni, din luna
octombrie până în martie.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
04/11/2013
Specificaţie tehnică
Turaţie în gol
Lungime lamă (foarfecă)
Distanță lamă (foarfecă)
Lungime lamă (trimmer)
Distanță lamă (trimmer)
Timp frânare lamă
Greutate
min-1
cm
mm
cm
mm
mm
kg
MTSS11
(14,4 V) (H1)
2 300
10
23
15
8
<1
1,57
MTSS11
(Max)(H1)
2 800
10
23
15
8
<1
1,68
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Nivelul presiunii sonore:
Presiune sonoră (LpA) 73 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 93 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
Valorile totale ale vibrațiilor:
Vibraţii (ah) 3,8 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
7
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dumneavoastră produs Black & Decker şi pentru
a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black & Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00225486 - 28-01-2014
8
Download PDF

advertising