DCR019 | DeWalt DCR019 SITE RADIO instruction manual

402113 - 74 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCR019
c
Figura 1
h
f
e
Figura 3
Figura 2
l
n
o
2
m
a
b
g
d
Figura 4
i
j
k
3
RADIO
DCR019
Felicitări!
Aţi ales un produs DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
Specificaţie tehnică
Sursă de alimentare
Tensiune reţea
Tensiune acumulator
Tip acumulator
Greutate
Siguranţe:
Europa
Marea Britanie
şi Irlanda
Vc.a.
Vc.c.
kg
230 V
230 V
DCR019
c.a./c.c.
230
10,8–18
Li-Ion
2,9
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
16 Amperi, reţea electrică
3 Amperi, în prize
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Acumulatori
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
DCB125 DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
10,8
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
0,2
0,53
0,30
0,54
0,3
0,64
0,35
Vc.a.
min
25
(1,3 Ah)
kg
Instrucţiuni de siguranţă
privind radiourile
• Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
căraţi niciodată radioul ţinând-ul de cablu.
Nu trageţi niciodată de cablu pentru a scoate
unealta din priză. Ţineţi cablul departe de
surse de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
4
30
(1,5 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
55
(3,0 Ah)
DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
18
18
4,0
2,0
0,61
0,40
70
(4,0 Ah)
0,49
• Scoateţi acumulatorul. Decuplaţi unealta
înainte de a o lăsa nesupravegheată.
Scoateţi acumulatorul atunci când nu o
folosiţi, înainte de înlocuirea accesoriilor sau
a ataşamentelor şi înainte de efectuarea
operaţiilor de service.
• Acest aparat este destinat utilizării în climate
moderate.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite
cu privire la utilizarea aparatului de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
• Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
• Radioul nu trebuie expus la picături sau
stropi de apă; nu trebuie să se poziţioneze
deasupra acestuia obiecte umplute cu
lichide, cum ar fi vazele.
• Nu trebuie să se poziţioneze deasupra
radioului surse de flăcări libere, cum ar fi
lumânările aprinse.
• Priza electrică este utilizată ca dispozitiv de
deconectare; dispozitivul de deconectare
(priza) trebuie să poată fi utilizat cu uşurinţă.
Marcajele de pe radio
Pictogramele următoare sunt afişate pe radio:
Citiţi manualul de instrucţiuni.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DCB105.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru a
reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
se pot supraîncălzi şi exploda,
determinând vătămări corporale şi
daune materiale.
ATENȚIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
ATENŢIE: Pericol de explozie dacă
acumulatorul intern este înlocuit în
mod incorect. Înlocuiţi doar cu un tip
echivalent de acumulator.
AVIZ: În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare a
acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Atunci când utilizaţi un încărcător în
aer liber, asiguraţi întotdeauna o locaţie
uscată şi folosiţi un cablu prelungitor
adecvat pentru utilizarea în aer liber.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior
reduce riscul de electrocutare.
• Nu blocaţi fantele de ventilare ale
5
•
•
•
•
•
•
încărcătorului. Fantele de ventilare sunt
poziţionate deasupra şi pe părţile laterale
ale încărcătorului. Amplasaţi încărcătorul
într-o poziţie ferită de orice sursă de căldură.
Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit o
lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătorul DCB105 acceptă acumulatori Li-Ion
de 10,8 V, 14,4 V şi 18 V (DCB125, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 şi DCB183).
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare (fig. 4)
1. Conectaţi încărcătorul la o priză
corespunzătoare de 230 V înainte de a
introduce acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (i) în încărcător,
asigurându-vă că este poziţionat corect.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
6
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
se încarcă
x
––
––
––
––
încărcat complet
–––––––––––––––––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
–– • –– • –– • –– •
problemă acumulator
sau încărcător
••••••••••••
problemă alimentare
•• •• •• •• •• ••
Acest încărcător nu va încărca un acumulator
defect. Încărcătorul va indica un acumulator
defect refuzând să lumineze sau semnalizând
codul pentru problemă acumulator sau încărcător.
NOTĂ: Aceasta ar putea însemna, de
asemenea, o problemă la încărcător.
Dacă încărcătorul indică o problemă, duceţi-l
împreună cu acumulatorul la un centru de service
autorizat pentru a fi testat.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi în mod automat la modul
de încărcare a acumulatorului. Această
funcţie asigură o durată maximă de viaţă a
acumulatorului.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Un acumulator rece se va încărca la jumătate
din capacitate faţă de unul cald. Acumulatorul
se va încărca la acea viteză redusă pe toată
perioada ciclului de încărcare şi nu va reveni la
viteza maximă de încărcare chiar dacă acesta se
încălzeşte.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat când
îl scoateţi din cutie. Înainte de utilizarea
acumulatorului sau a încărcătorului, citiţi
instrucţiunile de siguranţă de mai jos şi urmaţi
procedurile de încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi încărcătorul
în atmosfere inflamabile, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40° C (105° F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
• Nu expuneţi acumulatorii la căldură excesivă,
cum ar fi razele soarelui, foc sau alte surse
asemănătoare.
• Pentru obţinerea celor mai bune rezultate,
asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat
complet înainte de utilizare.
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a
fost călcat sau deteriorat în vreun
fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE:Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care conţinutul acumulatorului
intră în contact cu pielea, spălaţi imediat
zona cu apă şi săpun delicat. În cazul în
care lichidul acumulatorului intră în ochi,
clătiţi ochii deschişi timp de 15 minute sau
până când trece iritaţia. În cazul în care
este necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT:Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediția, așa cum
sunt descrise de standardele legale și din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociației
Internaționale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) și Acordul European privind Transportul
Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii Litiu-Ion
au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele
ONU privind transportul mărfurilor periculoase,
Manualul de teste și criterii.
7
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la clasificarea
ca material periculos complet reglementat din
Clasa 9. În general, cele două cazuri care
necesită expedierea conform Clasei 9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conține doar acumulatorii (fără
unelte), și
2. Orice expediere care conține un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 wați oră (Wh). Toți acumulatorii LitiuIon prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea și cerințele legate de documentație.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă
că bornele acestora sunt protejate și bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact și
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informațiile din această secțiune a manualului
sunt oferite cu bună credință și sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activitățile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
Modelul DCR019 funcţionează cu acumulatori
XR Li-Ion de 10,8, 14,4 şi 18 V.
Se pot utiliza şi acumulatori DCB125, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB180, DCB181,
DCB182 şi DCB183. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi secţiunea Specificaţie tehnică.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a
soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat, scos din încărcător.
8
Consultaţi Specificaţia tehnică pentru
timpul de încărcare.
100%
Acumulatorul se încarcă.
100%
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Nu expuneţi la apă.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 °C şi 40 °C.
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoare DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificați DEWALT cu un încărcător
DEWALT Încărcarea altor acumulatori
decât cei specificați.
Nu incineraţi acumulatorii.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Radio
1 Manual de instrucţiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale radioului,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1-4)
AVERTISMENT:Nu modificaţi
niciodată radioul sau vreo
componentă a acestuia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Buton Power (de pornire)
b. Buton rotativ de volum
c. Butoane cu săgeţi
d. Buton Mode (de mod)
e. Buton Clock (pentru ceas)
f. Antenă
g. Buton de presetare
h. Ecran LCD
i. Acumulator
j. Indicator nivel încărcare
k. Locaş acumulator
l. Port auxiliar
m. Şurub uşă acumulator
n. Baterie rotundă
o. Uşă baterie rotundă
Siguranţa electrică
Verificaţi întotdeauna ca tensiunea
acumulatorului să corespundă tensiunii de pe
plăcuţa cu specificaţii. De asemenea, asiguraţi-vă
că tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu
aceea a sursei de alimentare.
AVERTISMENT: Risc de
electrocutare. Utilizaţi exclusiv în
locaţii uscate.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Marea Britanie şi
Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
Specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă a
cablului este 1,5 mm2; lungimea maximă este
30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
Introducerea unui acumulator
(fig. 4)
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul este
complet încărcat. Dacă acumulatorul nu produce
putere suficientă, încărcaţi acumulatorul urmând
instrucţiunile din manualul încărcătorului.
NOTĂ: Pentru a asigura performanţa şi durata
de viaţă maximă a acumulatorilor Li-Ion, încărcaţi
acumulatorul timp de minim 10 ore înainte de
prima utilizare.
9
Pentru instalarea acumulatorului, introduceţi
acumulatorul (i) în locaşul său până când este
fixat corespunzător.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. 4)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (j).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Pentru instalarea bateriei
rotunde (fig. 2)
AVERTISMENT: Atunci când înlocuiţi
acumulatorul, înlocuiţi-l cu unul
de acelaşi tip şi aceeaşi marcă.
Observaţi polaritatea corectă (+ şi –)
atunci când înlocuiţi acumulatorii.
Nu depozitaţi şi nu transportaţi
acumulatorii astfel încât obiectele
metalice să poată intra în contact cu
bornele expuse ale acumulatorului.
Radioul dumneavoastră este echipat cu o unitate
de memorie pentru memorarea orei şi a canalelor
memorate selectate. Atunci când radioul este
OPRIT, această unitate de memorie este
alimentat de o baterie rotundă furnizată împreună
cu radioul.
1. Opriţi radioul şi decuplaţi-l de la sursa de
alimentare.
2. Desfaceţi şurubul (m) de pe uşa
compartimentului pentru acumulator (o).
3. Apăsaţi în jos pe clapeta uşii
compartimentului pentru acumulator şi
deschideţi-o.
4. Instalaţi bateria rotundă (n) conform
diagramei din interiorul locaşului.
5. Aşezaţi la loc uşa compartimentului pentru
acumulator, introduceţi şurubul şi strângeţi-l.
10
NOTĂ: Pentru a reseta ecranul LCD, ceasul şi
presetările, scoateţi bateria rotundă şi aşezaţi-o
la loc. Urmaţi această procedură dacă ecranul
pare să se blocheze.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Nu aşezaţi radioul
în locaţii în care ar putea fi expus la
picături sau stropi de apă.
Utilizarea alimentării de la
reţea
Desfaceţi cablul de alimentare şi introduceţi-l
într-o priză de perete de 230 V c.a.
Utilizarea radioului (fig. 1, 3)
PORNIREA/REGLAREA VOLUMULUI
1. Pentru a porni radioul, apăsaţi butonul de
pornire (a).
2. Rotiţi butonul rotativ (b) în sens orar pentru a
mări volumul. Pentru a reduce volumul, rotiţi-l
în sens antiorar.
FUNCŢIA MOD
Pentru a alege una dintre funcţiile de mod (FM,
AM sau AUX), apăsaţi butonul de mod (d) până
când găsiţi funcţia dorită. De exemplu, dacă
radioul se află în modul FM, afişat în partea din
stânga sus a ecranului LCD (h), apăsaţi butonul
de mod de două ori pentru a comuta în modul
AUX.
FUNCŢIA DE SINTONIZARE SAU CĂUTARE
Există două metode pentru găsirea frecvenţei
dorite.
Pentru sintonizare: Apăsaţi pe butonul săgeată
la dreapta pentru a deplasa tunerul în sus pe
banda de frecvenţă. Apăsaţi pe butonul săgeată
la stânga pentru a deplasa tunerul în jos pe
banda de frecvenţă.
Pentru căutare: Apăsaţi o dată butonul săgeată
la dreapta (c) şi eliberaţi-l. Frecvenţa tunerului
vă creşte pentru a căuta primul post de radio
cu claritate acceptabilă şi se va opri la postul
respectiv. Butonul săgeată la dreapta poate fi
apăsat din nou pentru a continua căutarea unui
post de radio la frecvenţe mai mari. Butonul
săgeată la stânga poate fi apăsat din nou
pentru a continua căutarea unui post de radio
la frecvenţe mai mici. Funcţia de căutare este
disponibilă în modurile AM şi FM.
PENTRU PROGRAMAREA PRESETĂRILOR
Se pot seta independent zece posturi de radio
FM şi cinci posturi AM în memoria radioului.
Odată programat, butonul de memorie poate fi
utilizat pentru comutarea rapidă la poziţia postului
presetat dorit.
1. Porniţi radioul apăsând pe butonul ON/OFF
(PORNIT/OPRIT) (a).
2. Setaţi radioul la postul dorit (consultaţi
secţiunea Funcţia de sintonizare sau
căutare).
3. Apăsaţi şi menţineţi butonul de presetare (g)
până când numărul memoriei începe să
clipească pe ecranul LCD (h).
4. Cu numărul memoriei afişat intermitent,
utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a selecta
numărul de memorie dorit.
5. Odată numărul de memorie dorit afişat,
apăsaţi şi menţineţi butonul presetat până
când afişarea intermitentă se opreşte.
Presetarea este acum salvată.
6. Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a preseta
posturi suplimentare în memorie.
PENTRU PROGRAMAREA CEASULUI
1. Porniţi radioul (consultaţi secţiunea Pornirea/
Reglarea volumului).
2. Apăsaţi şi menţineţi butonul ceas (e) până
când afişajul LCD (h) începe să clipească.
3. Apăsaţi butonul săgeată la stânga în mod
repetat pentru a mări ora afişată sau apăsaţi
şi ţineţi apăsat butonul pentru a mări treptat
ora în mod continuu. Utilizaţi butonul săgeată
la dreapta pentru a regla minutele în acelaşi
mod.
NOTĂ: Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
5 secunde, funcţia de programare a ceasului
va reveni automat la setarea anterioară.
4. După setarea orei, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul Clock până când ora încetează să
mai clipească pe ecranul LCD.
REDAREA SUNETELOR PRIN INTERMEDIUL
UNUI DISPOZITIV EXTERN
Pentru redarea sunetelor de la dispozitiv prin
intermediul difuzoarelor radioului, conectaţi-l la
portul auxiliar (l) utilizând un cablu audio auxiliar
de 3,5 mm şi setaţi modul la AUX. Consultaţi
Funcţia Mod.
Note importante despre radio
1. Radioul funcţionează până la 8 ore cu
un acumulator de 4 A încărcat complet.
Utilizarea unor acumulatori cu tensiune sau
capacitate mai mică va produce un timp de
funcţionare mai mic.
2. Recepţionarea va depinde de locaţia şi
puterea semnalului radio.
3. Anumite generatoare pot produce zgomot de
fundal.
4. Recepţia AM va fi probabil mai clară atunci
când radioul este alimentat de la acumulator.
5. Pentru a utiliza portul auxiliar (l), conectaţi
mufa de ieşire de la un CD sau iPod®*/player
MP3 în port (fig. 3). Sunetul de la sursa
externă este redat prin difuzoarele aparatului
DCR019.
* iPod este o marcă comercială înregistrată
deţinută de Apple Inc.
ÎNTREŢINERE
Radioul dumneavoastră DEWALT a fost conceput
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare.
Note legate de service
Acest produs nu poate fi reparat de utilizator. Nu
există componente ce pot fi reparate de către
utilizator în interiorul radioului. Repararea la un
centru de service autorizat este necesară pentru
evitarea deteriorării componentelor interne statice
senzitive.
Curăţare
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
radioului. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi o
cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în radio;
nu scufundaţi niciodată vreo parte a
radioului în lichid.
11
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A
ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul
de la priză înainte de curăţare.
Murdăria şi unsoarea pot fi eliminate
de pe partea exterioară a radioului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel
de accesorii cu acest radio poate fi
periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare corporală, la acest
produs se vor utiliza numai accesorii
recomandate de DEWALT.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
zst00229934 - 21-03-2014
12
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din radio.
• Celulele Li-Ion, NiCd şi NiMH sunt
reciclabile. Duceţi acumulatorii la
reprezentantul dvs. sau la un centru local de
reciclare. Acumulatorii colectaţi vor fi reciclaţi
sau eliminaţi corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Download PDF

advertising