DCH363 | DeWalt DCH363 ROTARY HAMMER instruction manual

402113 - 64 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DCH363
DCH364
2
1
8
7
3
4
10
20
5
11
9
2
1
6 8
3
4
10
7
5
11
9
12
11
21
13
14
A
2
18
17
19
A1
3
4
B
C
15
7
5
9
D
E
3
2
8
9
F
G
5
6
16
H
4
I
CIOCAN ROTOPERCUTOR CU
ACUMULATOR DCH363, DCH364
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Tip
Turaţie în gol
Putere de ieşire
Energie de impact (EPTA 05/2009)
Capacitate maximă de găurire în
oţel/lemn/beton
Sistem prindere accesoriu
Impacturi pe minut
Greutate (fără acumulator)
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune sonoră)
(putere sonoră)
(marjă putere sonoră)
DCH363
36
1
0-1100
600
2,3
DCH364
36
1
0-1100
600
2,3
kg
13/30/26
SDS Plus®
4.500
2,6
13/30/26
SDS Plus®
4.500
2,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
3
86
3
97
3
V
min-1
W
J
mm
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Găurire în metal
ah,D =
Marjă K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Găurire în beton
ah,HD =
Marjă K =
m/s²
m/s²
7,1
1,5
7,1
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Dăltuire
ah,Cheq =
Marjă K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
Înşurubare fără percuţie
ah =
Marjă K =
m/s²
m/s²
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de informaţii a fost măsurat conform cu un test standardizat
prevăzut de standardul EN 60745 şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate fi folosit pentru
o evaluare prealabilă a expunerii.
5
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere de-a
lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi a
accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulator
DE9360
DCB360
Tensiune
Vc.c.
36
36
36
Capacitate
Ah
2.0
4.0
2.0
Greutate
kg
0,9
1,3
0,9
Încărcător
Tensiune rețea
Timp aprox.
de încărcare
230
min
Greutate
kg
90
(4 Ah)
45
(2 Ah)
0,9
Siguranţe:
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea
electrică
Marea Britanie
şi Irlanda
Unelte la 230 V
3 Amperi,
ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
6
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
Directiva Utilaje
DCB361
DE9000/DC9000
Vc.a.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACUMULATOR
DCH363, DCH364
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.01.2014
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
d)
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
e)
f)
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de protecţia
muncii atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când
vă aflaţi sub influenţa drogurilor,
alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d) Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
7
e)
Nu vă întindeţi pentru a lucra cu
unealta. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
f) Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
g) În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea
uneltei electrice înainte de utilizare.
8
f)
g)
Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
c) Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
d) În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă,
medicul. Lichidul evacuat din acumulator
poate cauza iritaţii sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Acest lucru va asigura păstrarea siguranţei
uneltei de lucru.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
ciocanele rotopercutoare
• Purtaţi protecţii pentru urechi. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare pot atinge cabluri ascunse.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat va determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
• Utilizaţi cleşti sau altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Susţinerea piesei
de prelucrat în mână sau sprijinită pe corp
este instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Purtaţi ochelari de protecţie sau alt
echipament de protecţie pentru ochi.
Operaţiile de lovire cu ciocanul pot determina
proiectarea aşchiilor. Particulele proiectate
pot cauza vătămarea definitivă a ochilor.
Purtaţi o mască de praf sau un respirator
pentru aplicaţii care generează praf. Este
posibil să fie necesar echipament de
protecţie pentru urechi pentru majoritatea
aplicaţiilor.
• Ţineţi întotdeauna ferm unealta. Nu
încercaţi să operaţi această unealtă
fără a o ţine cu ambele mâini. Se
recomandă ca mânerul lateral să fie utilizat
întotdeauna. Operarea acestei unelte cu
o mână va determina pierderea controlului.
Străpungerea sau întâlnirea materialelor
dure precum barele metalice poate fi, de
asemenea, periculoasă. Strângeţi bine
mânerul lateral înainte de utilizare.
• Purtaţi mănuşi atunci când utilizaţi
unealta sau când schimbaţi accesoriile.
Componentele metalice accesibile pe unealtă
şi accesoriile pot fi extrem de fierbinţi în
timpul utilizării. Bucăţile mici de material
spart pot leza mâinile goale.
• Nu aşezaţi unealta pe jos până când
accesoriul nu s-a oprit complet.
Accesoriile în mişcare pot provoca vătămări.
• Nu loviţi accesoriile blocate cu un ciocan
pentru a le desprinde. Fragmentele de
metal sau şpanul se pot disloca şi pot
provoca vătămări.
• Dălțile uşor uzate pot fi ascuţite din nou
prin polizare.
• Ţineţi cablul de alimentare departe de
accesoriul rotativ. Nu înfăşuraţi cablul în
jurul niciunei părţi a corpului. Un cablu
electric înfăşurat în jurul unui accesoriu
rotativ poate cauza vătămări personale şi
pierderea controlului.
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării ciocanelor rotopercutoare:
- Vătămări cauzate de atingerea
componentelor rotative sau a componentelor
fierbinţi ale uneltei.
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului.
- Riscul de strivire a degetelor la schimbarea
accesoriului.
- Pericolele asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma prelucrării
betonului şi/sau zidăriei.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
• Nu operaţi această unealtă pe perioade
îndelungate de timp. Vibraţiile cauzate de
acţiunea ciocanului pot fi periculoase pentru
mâinile şi braţele dvs. Folosiţi mănuşi pentru
a oferi o amortizare suplimentară şi limitaţi
expunerea făcând pauze de odihnă dese.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
• Nu recondiţionaţi singuri accesoriile.
Recondiţionarea dălţilor trebuie efectuată
de către un specialist autorizat. Dălţile
recondiţionate necorespunzător pot provoca
vătămări.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
9
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. A)
Codul pentru dată (20), care include, de
asemenea, anul de fabricaţie este imprimat pe
suprafaţa carcasei ce formează articulaţia de
montaj dintre unealtă şi acumulator.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DE9000/DC9000.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi
pe bornele de încărcare. Nu puneţi
în contact cu obiecte conductibile.
Se poate genera şoc electric sau
electrocutare.
AVERTISMENT:Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENŢIE:Pericol de arsuri. Pentru a
reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENŢIE:În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
alimentare, contactele de încărcare
expuse din interiorul încărcătorului pot
fi scurtcircuitate de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
lână metalică, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
10
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare a
acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul
de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc
de incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu utilizaţi încărcătorul dacă a suferit o
lovitură puternică, dacă a fost scăpat sau
deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un centru
de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• Nu încercați NICIODATĂ să conectaţi
2 încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze cu
o tensiune electrică standard de 230 V.
Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DE9000/DC9000 acceptă
acumulatori Li-Ion de 36 V.
Acest încărcător nu necesită nicio reglare şi este
conceput să fie cât mai uşor posibil de operat.
Procedura de încărcare
(fig. A, B)
PERICOL: Pericol de electrocutare.
Există o tensiune de 230 de volţi pe
bornele de încărcare. Nu puneţi în
contact cu obiecte conductibile.
Pericol de şoc electric sau
electrocutare.
1. Conectaţi încărcătorul (13) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul în staţia de
încărcare. Încărcătorul este echipat cu un
indicator de încărcare cu trei LED-uri care
va clipi în funcţie de stadiul de încărcare al
acumulatorului.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelul de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Starea încărcării
1 LED clipeşte
1 LED clipeşte, 1 LED stă aprins
1 LED clipeşte, 2 LED-uri stau aprinse
3 LED-uri stau aprinse
< 33%
33–66%
66-99%
100%
Reîmprospătare automată
Modul de reîmprospătare automată va egaliza
sau echilibra celulele individuale din acumulator
la capacitatea sa maximă. Acumulatorii ar trebui
reîmprospătaţi săptămânal sau ori de câte ori
acumulatorul nu mai oferă acelaşi randament.
Pentru a reîmprospăta acumulatorul dvs.,
poziţionaţi-l în încărcător ca de obicei. Lăsaţi
acumulatorul timp de cel puţin 10 ore în
încărcător.
Decalaj acumulator fierbinte/
rece
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi în mod automat la modul
de încărcare a acumulatorului. Această
funcţie asigură o durată maximă de viaţă a
acumulatorului.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un
sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog,
tensiunea și amper oră.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
11
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 °C (precum ateliere în aer liber sau
construcţii metalice pe timpul verii).
PERICOL: Nu încercaţi niciodată
să deschideţi acumulatorul sub
niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a
fost călcat sau deteriorat în vreun
fel (ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENŢIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi uşor
răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă este
foarte deteriorat sau dacă este complet
uzat. Acumulatorul poate exploda în foc.
Se creează vapori şi materiale toxice când
acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi
ochii deschişi timp de 15 minute sau până
când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
12
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT:Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediția, așa cum
sunt descrise de standardele legale și din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociației
Internaționale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) și Acordul European privind Transportul
Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii Litiu-Ion
au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele
ONU privind transportul mărfurilor periculoase,
Manualul de teste și criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la
clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, cele două
cazuri care necesită expedierea conform Clasei
9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conține doar acumulatorii (fără
unelte), și
2. Orice expediere care conține un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 wați oră (Wh). Toți acumulatorii LitiuIon prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea și cerințele legate de documentație.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă
că bornele acestora sunt protejate și bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact și
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informațiile din această secțiune a manualului
sunt oferite cu bună credință și sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activitățile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Acumulator
TIP ACUMULATORI
DCH363 şi DCH364 funcţionează cu acumulatori
Li-Ion de 36 volţi.
Încărcaţi numai în condiţii de
temperatură de la 4 °C la 40 °C
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte
Problemă la încărcător
Problemă la acumulator
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă a
soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
NOTĂ: Acumulatorii Li-Ion trebuie să fie
complet încărcaţi atunci când sunt depozitaţi.
2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta
acumulatorul sau încărcătorul. În condiţii
corespunzătoare, acestea pot fi depozitate
pe o perioadă de până la 5 ani.
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
indică următoarele pictograme:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător
Nu incineraţi acumulatorii
Încărcaţi acumulatorii DEWALT numai
cu încărcătoarele DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificați DEWALT cu un încărcător
DEWALT poate cauza explozia
acestora sau poate conduce la alte
situații periculoase.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Ciocan rotopercutor cu acumulator
1 Mâner lateral
1 Tijă de reglare a adâncimii
1 Sistem de extragere a prafului
1 Mandrină rapidă (DCH364)
2 Acumulatori (D2, M2)
Consultaţi Specificaţiile tehnice
pentru timpul de încărcare.
Nu expuneţi la apă
1 Acumulator (D1, M1)
1 Încărcător
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucţiuni
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Nu utilizaţi un încărcător deteriorat
13
Descriere (fig. A, A1, D, H)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
1 Comutator viteză variabilă
2 Inversor sens
3 Selector mod
4 Buton de siguranţă
5 Portunealtă SDS Plus®
SISTEMUL DE EXTRAGERE A PRAFULUI
(FIG. A1)
17 Pini electrici pentru sistemul de extragere a
prafului
18 Sistem de extragere a prafului (D25302DH)*
19 Sistem de extragere a prafului atașat la
ciocanul rotopercutor
*Sistemul de extragere a prafului (D25302DH)
poate fi achiziționat separat, contra cost, de la
cel mai apropiat reprezentant autorizat DEWALT.
MANDRINĂ ÎN SUPRASARCINĂ
8 Tijă de reglare a adâncimii
În cazul blocării unui burghiu, transmisia către
axul burghiului este întreruptă. Datorită forţelor
rezultate, ţineţi întotdeauna bine unealta cu
ambele mâini şi adoptaţi o poziţie fermă.
9 Mâner lateral
MECANISM DE FRÂNARE
6 Manşon de blocare
7 Capac anti-praf
10 Mâner principal
11 Acumulator
La eliberarea comutatorului de reglare a vitezei,
axul încetează instantaneu rotaţia.
12 Buton de detaşare
CONTROLUL ACTIV AL VIBRAŢIEI
13 Încărcător
Controlul activ al vibraţiei neutralizează vibraţiile
datorate mecanismului ciocanului. Acesta
permite reducerea vibraţiilor mâinilor şi braţelor şi
asigură astfel o utilizare mai confortabilă pentru
perioade mai lungi de timp, prelungind ciclul
de funcţionare al maşinii. În timpul funcţionării,
un mecanism acţionat cu arc contrabalansează
forţele de vibraţie. Acest lucru poate fi resimţit
prin efectul de amortizare la aplicarea presiunii
asupra uneltei. Asiguraţi-vă că arcul este cuplat,
dar nu prea ferm. Trebuie să se permită „plutirea”
mecanismului.
14 Indicatoare de încărcare (roşu)
15 Manșon de blocare portunealtă
16 Mandrină rapidă
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Ciocanele rotopercutoare cu acumulator au
fost concepute pentru aplicaţii profesionale de
găurire, găurire cu percuţie şi înşurubare, precum
şi pentru aplicaţii uşoare de sfărâmare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste ciocane rotopercutoare pentru regim greu
sunt unelte electrice profesionale. NU permiteţi
copiilor să intre în contact cu unealta. Este
necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
• Copii mici și persoane infirme. Acest
aparat nu este destinat utilizării de către copii
mici sau persoane infirme fără supraveghere.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către o
persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri cu
acest produs.
14
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii. De asemenea, asiguraţi-vă că
tensiunea încărcătorului dvs. corespunde cu
aceea a sursei de alimentare.
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai prin
reţeaua de service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT:Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă a
conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJ
AVERTISMENT: Înainte de
asamblare şi reglaj, scoateţi
întotdeauna încărcătorul. Opriţi
întotdeauna unealta înainte de
a introduce sau de a scoate
acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Montarea si demontarea
acumulatorului (fig. A)
• Pentru a monta acumulatorul (11), aliniaţi-l
cu baza de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul
în bază şi împingeţi până când face clic pe
poziţie.
• Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi
pe butonul de detaşare (12) extrăgând în
acelaşi timp acumulatorul afară din bază.
ACUMULATORI CU INDICATOR DE NIVEL AL
ÎNCĂRCĂRII (FIG. A)
Unii acumulatori DEWALT sunt dotaţi cu un
indicator pentru nivelul de încărcare care este
compus din trei LED-uri verzi care indică nivelul
de încărcare al acumulatorului.
Pentru a activa indicatorul nivelului de încărcare,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul acestuia (21).
O combinaţie a celor trei LED-uri verzi se va
aprinde desemnând nivelul actual de încărcare al
acumulatorului. Atunci când nivelul de încărcare
a acumulatorului este sub limita de utilizare
admisă, indicatorul de nivel al încărcării nu se va
aprinde iar acumulatorul va trebui reîncărcat.
NOTĂ: Indicatorul de nivel al încărcării reprezintă
doar o estimare a nivelului de încărcare rămas al
acumulatorului. Acesta nu indică funcţionalitatea
uneltei şi poate varia în funcţie de componentele
produsului, temperatură şi aplicaţia utilizatorului
final.
Selectarea modului de
funcţionare (fig. C)
Această unealtă poate fi utilizată în următoarele
moduri de funcţionare:
Găurire rotativă: pentru efectuarea
operaţiunilor de înşurubare şi găurire
în metal, lemn şi materiale plastice
Găurire cu percuţie: pentru operaţiuni
de găurire în beton şi zidărie
Doar ciocănire: pentru operaţiuni
uşoare de spargere
• Pentru selectarea modului de operare,
apăsaţi butonul de siguranţă (4) şi rotiţi
selectorul modului de operare (3) până când
indică simbolul pentru modul dorit.
• Eliberaţi butonul de siguranţă şi verificaţi ca
selectorul modului de operare să fie blocat
pe poziţie.
AVERTISMENT: Nu selectaţi modul
de operare în timp ce unealta este în
funcţiune.
Introducerea şi demontarea
accesoriilor SDS Plus® (fig. D)
Ciocanul rotopercutor utilizează accesorii
SDS Plus® (consultaţi inserţia din fig. D pentru
secţiunea tijei unui burghiu SDS Plus®).
15
• Curăţaţi şi lubrifiaţi tija burghiului SDS Plus®.
• Introduceți tija burghiului SDS Plus® în
portunealta SDS Plus® (5).
• Împingeţi burghiul în jos şi rotiţi-l puţin până
când se potriveşte în fante.
• Trageţi de burghiu pentru a verifica dacă
este fixat corespunzător. Pentru funcţia de
ciocănire, burghiul trebuie să se poată mişca
axial câţiva centimetri atunci când este fixat
în mandrina SDS Plus®.
•
Pentru a scoate burghiul, împingeţi manşonul
de blocare al mandrinei SDS Plus® (15) în
spate şi trageţi de burghiu.
Montarea mânerului lateral
(fig. E)
Mânerul lateral (9) poate fi fixat pentru a se
potrivi atât utilizatorilor stângaci cât şi dreptaci.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi unealta
fără mânerul lateral montat corect.
• Slăbiţi mânerul lateral.
• Pentru utilizatori dreptaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste manşonul aflat în
spatele mandrinei, şi rotiţi la stânga.
• Pentru utilizatori stângaci: împingeţi clama
mânerului lateral peste manşonul aflat în
spatele mandrinei, şi rotiţi la dreapta.
• Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită şi
strângeţi mânerul.
Reglarea adâncimii de găurire
(fig. F)
• Introduceţi burghiul de găurit adecvat.
Înlocuirea mandrinei SDS
Plus® cu mandrina rapidă
(fig. H)
DCH364
• Rotiţi inelul de blocare (6) în poziţia deblocat
şi scoateţi mandrina SDS Plus® (5).
• Împingeţi mandrina rapidă (16) pe ax şi rotiţi
inelul de blocare în poziţia blocat.
• Pentru a înlocui mandrina rapidă cu
mandrina SDS Plus®, scoateţi mai întâi
mandrina rapidă prin aceeaşi metodă prin
care a fost demontată şi mandrina SDS
Plus®. Apoi așezați mandrina SDS Plus® prin
aceeaşi metodă prin care a fost așezată şi
mandrina rapidă.
ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată
mandrine rapide (16) în modul de
găurire cu percuţie. Trebuie să se
utilizeze doar mandrina SDS Plus®
pentru modul de găurire cu percuție.
Înlocuirea capacului anti-praf
(fig. D)
Capacul anti-praf (7) previne pătrunderea prafului
în mecanism. Înlocuiţi imediat o apărătoare de
praf uzată.
• Împingeţi în spate manşonul de blocare al
mandrinei SDS Plus® (15) și scoateți capacul
anti-praf (7).
• Montaţi noul capac anti-praf.
• Eliberaţi manşonul de blocare al mandrinei
SDS Plus®.
• Slăbiţi mânerul lateral (9).
OPERAREA
• Potriviţi tija de reglare a adâncimii (8) prin
orificiul din clema mânerului lateral.
Instrucţiuni de utilizare
• Reglaţi adâncimea de găurire aşa cum este
descris.
• Strângeţi mânerul lateral.
Cursorul înainte/înapoi (fig. G)
• Împingeţi cursorul înainte/înapoi (2) la stânga
pentru rotirea înainte (RH). A se vedea
săgeţile de pe unealtă.
• Împingeţi cursorul înainte/înapoi (2) la
dreapta pentru rotirea inversă (LH).
ATENŢIE: Aşteptaţi întotdeauna până
când motorul se opreşte complet
înainte de a schimba sensul de lucru.
16
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
AVERTISMENT:
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
siguranţă şi reglementările aplicabile.
• Observaţi amplasarea conductelor şi a
cablurilor.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei (aprox. 5 kg). O forţă excesivă
nu accelerează găurirea, ci descreşte
performanţa uneltei şi poate scurta durata de
viaţă a acesteia.
• Nu găuriţi sau săpaţi prea adânc pentru a
preveni deteriorarea apărătorii de praf.
• Ţineţi întotdeauna unealta ferm cu ambele
mâini şi adoptaţi o postură stabilă.
• Operaţi unealta întotdeauna cu mânerul
lateral montat corespunzător.
• Dacă unealta de tăiat nu mai este ascuțită,
înlocuiți-o cu una nouă.
Înainte de utilizare:
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este (complet)
încărcat.
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este fixat
corect.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. A, I)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ţineţi ÎNTOTDEAUNA unealta ferm
pentru a fi pregătiţi pentru o reacţie
neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune poziţionarea
unei mâini pe mânerul lateral (9) şi a celeilalte
mâini pe mânerul principal (10).
Pornirea şi oprirea (fig. A)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de viteză variabilă (1). Presiunea exercitată
pe întrerupătorul de viteză variabilă
determină viteza uneltei.
• Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul.
• Pentru a bloca unealta în poziţia oprit,
deplasaţi inversorul de sens (2) în poziţia
centrală.
Găurirea cu percuţie (fig. A)
• Setaţi selectorul modului de operare (3) în
poziţia de „doar găurire cu percuţie”.
• Introduceţi burghiul de găurit adecvat. Pentru
cele mai bune rezultate utilizaţi burghie cu
plăcuţe de carburi metalice de calitate.
• Reglaţi mânerul lateral (9) după necesităţi.
• Dacă este necesar, reglaţi adâncimea de
găurire.
• Marcaţi punctul în care doriţi să fie efectuată
gaura.
• Poziţionaţi burghiul în punctul de găurire şi
porniţi unealta.
Găurirea rotativă (fig. A, H)
• Setaţi selectorul modului de operare (3) în
poziţia de „găurire rotativă”.
• În funcţie de unealta dumneavoastră, urmaţi
instrucţiunile de mai jos corespunzătoare
modelului uneltei dvs.:
– Montaţi un adaptor pentru mandrină/
ansamblu de mandrină (DCH363).
Mandrinele cu cheie și mandrinele rapide,
precum și adaptoarele pentru mandrine se
pot achiziționa separat. Sunt disponibile
adaptoare speciale SDS Plus® cu secţiuni
filetate pentru utilizarea împreună cu
mandrinele standard de 10 sau 13 mm
pentru a facilita utilizarea burghielor cu tijă
dreaptă.
– Înlocuiți mandrina SDS Plus® cu mandrina
rapidă (16) (DCH364).
• Procedaţi la fel pentru operaţiunea de găurire
cu percuţie.
ATENŢIE: Nu utilizaţi niciodată
mandrine rapide (16) în modul de
găurire cu percuţie. Trebuie să se
utilizeze doar mandrina SDS Plus®
pentru modul de găurire cu percuție.
Înşurubare (fig. A, H)
• Setaţi selectorul modului de operare (3) în
poziţia de „găurire rotativă”.
• Selectaţi direcţia de rotire.
• În funcţie de unealta dumneavoastră, urmaţi
instrucţiunile de mai jos corespunzătoare
modelului uneltei dvs.:
- Introduceţi adaptorul special pentru
înșurubat SDS Plus®, de folosit cu accesorii
de înşurubat hexagonale, care poate fi
achiziționat separat. (DCH363).
- Înlocuiți mandrina SDS Plus® (5) cu
mandrina rapidă (16) (DCH364).
• Introduceţi vârful de şurubelniţă adecvat.
Atunci când introduceţi şuruburi cu cap plat,
folosiţi întotdeauna accesorii cu manşon de
potrivire.
17
• Apăsaţi uşor pe întrerupătorul de viteză
variabilă (1) pentru a preîntâmpina
deteriorarea capului şurubului. În direcţia
de rotire înapoi (LH), viteza uneltei este
redusă automat pentru scoaterea uşoară a
şuruburilor.
• Atunci când şurubul este drept pe piesa de
prelucrat, eliberaţi întrerupătorul de viteză
variabilă pentru a preîntâmpina pătrunderea
capului de şurub în piesa de prelucrat.
Dăltuire (fig. A)
DCH363, DCH364
• Setaţi selectorul modului de operare (3) în
poziţia de „doar ciocănire”.
• Montaţi dalta potrivită şi verificaţi dacă este
fixată corespunzător.
• Reglaţi mânerul lateral (9) după necesităţi.
• Porniţi unealta şi începeţi să lucraţi.
Poate fi necesar să lăsaţi motorul să funcţioneze
puţin după ce treceţi din modul de dăltuire în cele
rotative pentru a alinia mecanismele.
AVERTISMENT:
• Nu folosiţi această unealtă pentru a
amesteca sau pompa lichide uşor
combustibile sau explozive (benzină, alcool,
etc.).
• Nu amestecaţi sau agitaţi lichidele
inflamabile etichetate corespunzător.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale
grave, opriţi unealta şi deconectaţi
acumulatorul înainte de a efectua
orice reglaje sau de a scoate/
instala ataşamente sau accesorii.
O pornire accidentală poate cauza
vătămări corporale.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
18
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară. Accesoriile şi ataşamentele
utilizate trebuie să fie lubrifiate în mod regulat în
jurul dispozitivului SDS Plus®.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi o
cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte a
uneltei în lichid.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A
ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate
pentru acest produs, folosirea lor cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Opţional, sunt disponibile diverse tipuri de
burghie şi dălţi SDS Plus®.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Acumulator
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
zst00229966 - 26-03-2014
19
Download PDF

advertising