DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL Type 4 instruction manual

402113 - 60 RO
Traducerea instrucţiunilor originale
DCD710
Figura 1
d
c
e
b
h
i
a
f
g
Figura 2
g
j
2
Figura 4
Figura 3
c
f
d
g
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
3
MAȘINĂ DE GĂURIT/ÎNȘURUBAT CU
ACUMULATOR ȘI MANDRINĂ REGLABILĂ 10,8 V
DCD710
Felicitări!
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii
de unelte electrice profesionale.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Specificaţie tehnică
Vc.c.
DCD710
10,8
2/3/4
Li-Ion
Tensiune
Tip
Tip acumulator
Turaţie în gol:
treapta 1
treapta 2
Cuplu max. (material tare/moale)
Putere de ieşire (MWO)
Capacitate mandrină
Capacitate maximă de găurire:
Lemn
Metal
Greutate (fără acumulator)
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24/15
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65
3
76
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului de vibraţii ah
ah =
m/s²
< 2,5
Marjă K =
m/s²
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745
şi poate fi folosit pentru compararea uneltelor.
Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă
a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
4
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Acumulator
Tip acumulator
Tensiune
Capacitate
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Vc.c.
Ah
kg
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
DCB125
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB127
Li-Ion
10,8
2
0,2
35
(1,3 Ah)
DCB100
230 V
Li-Ion
40
(1,5 Ah)
65
(2 Ah)
Vc.a.
min
kg
0.30
Vc.a.
min
25
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
55
(3 Ah)
kg
70
(4 Ah)
0.49
40
(2 Ah)
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Vc.a.
min
60
(1,3 Ah)
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
140
(3 Ah)
kg
Încărcător
Tensiune reţea
Tip acumulator
Timp aprox.
de încărcare
acumulatori
Greutate
Siguranţe
Europa
90
(2 Ah)
185
(4 Ah)
40
(1,3 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
90
(3 Ah)
kg
DIRECTIVA UTILAJE
DCD710
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
0.29
Vc.a.
min
Declaraţia de conformitate CE
60
(2 Ah)
120
(4 Ah)
0.36
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea
electrică
Marea Britanie şi
Irlanda
Unelte la 230 V 3 Amperi, ştechere
introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENȚIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germania
31.07.2013
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, citiţi manualul de
instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
5
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în
atmosfere inflamabile, cum ar fi
în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice
generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele
din jur în timp ce operaţi o unealtă
electrică. Distragerea atenţiei poate
conduce la pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice
trebuie să se potrivească cu priza.
Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele
electrice împământate (legate la
masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul
dvs. este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii
ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate
sporesc riscul electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporala. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea
de siguranţă antiderapantă, căştile sau
dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce
vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea
la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea
uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul
în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
Feriti-va părul, îmbrăcămintea şi
mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor
de colectare a prafului poate reduce
pericolele impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai
b)
c)
d)
e)
f)
g)
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi
trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă
reduc riscul pornirii accidentale a uneltei
electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în
mişcare, ruperea componentelor şi
orice altă stare ce ar putea afecta
operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea
uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele
de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute
în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să
fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la
situaţii periculoase.
5) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
CU ACUMULATOR
a) Reîncărcaţi folosind exclusiv
încărcătorul specificat de către
producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera
risc de incendiu atunci când este utilizat
cu un alt tip de acumulator.
b) Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror
c)
d)
alţi acumulatori poate genera riscuri de
vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este
utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte
metalice, precum agrafe de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte
obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele
două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau
incendii.
În condiţii de utilizare incorectă,
este posibil să fie evacuat lichid din
acumulator; evitaţi contactul cu acesta.
În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în
care lichidul intră în contact cu ochii,
consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii
sau arsuri.
6) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice.
Astfel, vă asiguraţi că este păstrată
siguranţa uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşini de găurit/înşurubat
• Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării uneltelor cu
percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
• Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări fizice.
• Ţineţi unealta electrică departe de
suprafeţele izolate pentru prindere
atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate.
7
Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri datorate accesoriilor care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul se serie, care include, de asemenea, anul
de fabricaţie este imprimat pe suprafaţa carcasei
ce formează articulaţia de montaj dintre unealtă
şi acumulator.
Exemplu:
2014 XX XX
Anul fabricaţiei
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toate
încărcătoarele de acumulatori
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI: Acest
manual conţine instrucţiuni importante de
siguranţă şi operare pentru încărcătoarele de
acumulatori DCB100, DCB105, DCB107 și
DCB112.
• Înainte de a utiliza încărcătorul, citiţi toate
instrucţiunile şi marcajele de atenţionare de
pe încărcător, de pe acumulator şi de pe
produsul cu acumulator.
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Nu lăsaţi niciun lichid să
pătrundă în interiorul încărcătorului.
Se poate genera şoc electric.
ATENȚIE: Pericol de arsuri. Pentru
a reduce riscul de vătămare, încărcaţi
exclusiv acumulatori reîncărcabili
DEWALT. Alte tipuri de acumulatori
pot exploda, determinând vătămări şi
daune.
ATENȚIE: Copiii trebuie să fie
supravegheaţi pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
AVIZ:În anumite condiţii, cu
încărcătorul conectat la sursa de
8
alimentare, încărcătorul poate fi
scurtcircuitat de materiale străine.
Materialele străine conductibile
precum, fără a se limita însă la,
praf de la polizare, aşchii metalice,
vată minerală, folie de aluminiu
sau orice depunere de particule
metalice trebuie ţinute la distanţă
de compartimentele încărcătorului.
Deconectaţi întotdeauna încărcătorul
de la sursa de alimentare atunci
când nu există acumulator în
compartiment. Deconectaţi
încărcătorul înainte de a încerca să îl
curăţaţi.
• NU încercaţi să încărcaţi acumulatorul cu
alte încărcătoare decât cele specificate în
acest manual. Încărcătorul şi acumulatorul
sunt special concepute să funcţioneze
împreună.
• Aceste încărcătoare nu sunt destinate
altor scopuri decât cele de încărcare
a acumulatorilor reîncărcabili DEWALT.
Orice alte utilizări pot genera risc de
incendiu, şoc electric sau electrocutare.
• Nu expuneţi încărcătorul la ploaie sau
zăpadă.
• Când deconectaţi încărcătorul, trageţi de
ştecher şi nu de cablu. Astfel se va reduce
riscul de deteriorare a ştecherului şi cablului
electric.
• Asiguraţi-vă că nu este posibil să se calce
pe cablu, că nimeni nu se poate împiedica
de acesta şi că nu este, de altfel, supus
deteriorării sau deformării.
• Nu utilizaţi un cablu prelungitor decât
dacă este absolut necesar. Utilizarea unui
cablu prelungitor necorespunzător poate
genera risc de incendiu, şoc electric sau
electrocutare.
• Nu poziţionaţi niciun obiect deasupra
încărcătorului sau nu poziţionaţi
încărcătorul pe o suprafaţă moale ce
poate bloca fantele de aerisire şi poate
conduce la o căldură internă excesivă.
Amplasaţi încărcătorul într-o poziţie ferită
de orice sursă de căldură. Încărcătorul este
ventilat prin fantele din partea superioară şi
din partea inferioară a carcasei.
• Nu operaţi încărcătorul cu un cablu sau
ştecher deteriorat — prevedeţi imediat
repararea acestora.
• Nu operaţi încărcătorul dacă a suferit
o lovitură puternică, dacă a fost scăpat
sau deteriorat în vreun fel. Duceţi-l la un
centru de service autorizat.
• Nu dezasamblaţi încărcătorul; duceţi-l la
un centru de service autorizat atunci când
sunt necesare operaţii de service sau
reparaţii. Reasamblarea incorectă poate
genera risc de şoc electric, electrocutare sau
incendiu.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit imediat de către
producător, agentul său de service sau orice
altă persoană calificată pentru a evita orice
pericol.
• Deconectaţi încărcătorul de la priză
înainte de a încerca orice operaţie de
curăţare. Astfel se va reduce riscul de şoc
electric. Scoaterea acumulatorului nu va
reduce acest risc.
• NU ÎNCERCAŢI NICIODATĂ să conectaţi 2
încărcătoare simultan.
• Încărcătorul este conceput să opereze
cu o tensiune electrică standard de 230
V. Nu încercaţi să îl utilizaţi cu nicio altă
tensiune. Această recomandare nu se aplică
încărcătorului auto.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
Încărcătoare
Încărcătoarele DCB100, DCB105, DCB107 și
DCB112 acceptă acumulatori de 10,8 V Li-Ion.
Aceste încărcătoare nu necesită nicio reglare
şi sunt concepute să fie cât mai uşor posibil de
operat.
Procedura de încărcare (fig. 2)
1. Conectaţi încărcătorul (j) la o priză
corespunzătoare înainte de a introduce
acumulatorul.
2. Introduceţi acumulatorul (g) în încărcător.
Indicatorul luminos roşu (încărcare) va
lumina intermitent continuu, indicând că
procesul de încărcare a început.
3. Finalizarea încărcării va fi indicată de
indicatorul luminos roşu care va rămâne
APRINS continuu. Acumulatorul este complet
încărcat şi poate fi utilizat imediat sau poate
fi lăsat în încărcător.
NOTĂ: Pentru asigurarea unei performanţe şi
durate de viaţă maxime a acumulatorilor Li-Ion,
încărcaţi-l complet înainte de prima utilizare.
Procesul de încărcare
Consultaţi tabelele de mai jos privind starea de
încărcare a acumulatorului.
Stare încărcare–DCB100 și DCB105
se încarcă
–
–
– –
încărcat complet
–––––––––––
decalaj acumulator fierbinte/rece
–– – –– –
înlocuiţi acumulatorul
•••••••••••
Stare încărcare–DCB107 și DCB112
se încarcă
––
încărcat complet
––––––––––––––––––––
––
––
––
––
decalaj acumulator
fierbinte/rece
––
–– ––
–––––––
DECALAJ ACUMULATOR FIERBINTE/RECE
DCB100 ȘI DCB105
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte sau prea rece,
acesta porneşte automat un decalaj pentru
acumulatorul fierbinte/rece, suspendând
încărcarea până când acumulatorul ajunge la
o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul
comută apoi în mod automat la modul
de încărcare a acumulatorului. Această
funcţie asigură o durată maximă de viaţă
a acumulatorului.
DCB107 ȘI DCB112
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea fierbinte, acesta întârzie
automat încărcarea până când acumulatorul se
răcește.
Atunci când încărcătorul detectează prezenţa
unui acumulator prea rece, acesta întârzie
automat încărcarea până când acumulatorul se
încălzește.
Indicatorul luminos roşu va lumina intermitent
continuu, dar rămâne aprins un indicator luminos
galben în timpul acestei operații. După răcirea
bateriei, indicatorul luminos galben se stinge și
încărcătorul reia procedura de încărcare.
Uneltele cu acumulatori XR Li-Ion sunt prevăzute
cu un sistem de protecţie electronică ce va
proteja acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prevăzuţi cu un
sistem de protecţie electronică ce va proteja
acumulatorul împotriva suprasarcinii,
supraîncălzirii sau descărcării profunde.
9
Unealta se va opri în mod automat dacă sistemul
de protecţie electronic este activat. În acest caz,
poziţionaţi acumulatorul Li-Ion pe încărcător până
când este încărcat complet.
Instrucţiuni importante
de siguranţă pentru toţi
acumulatorii
Atunci când comandaţi acumulatori de schimb,
asiguraţi-vă că includeţi numărul de catalog şi
tensiunea.
Acumulatorul nu este complet încărcat
când îl scoateţi din cutie. Înainte de a utiliza
acumulatorul şi încărcătorul, citiţi instrucţiunile de
siguranţă de mai jos. Apoi urmaţi procedurile de
încărcare menţionate.
CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE
• Nu încărcaţi sau nu utilizaţi acumulatorul
în atmosfere explozive, cum ar fi în
prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Introducerea sau scoaterea
acumulatorului din încărcător poate aprinde
pulberile sau vaporii.
• Nu introduceţi niciodată acumulatorul
forţat în încărcător. Nu modificaţi
acumulatorul în niciun fel pentru a intra
într-un încărcător necompatibil deoarece
acesta se poate rupe cauzând vătămări
corporale grave.
• Încărcaţi acumulatorii numai cu încărcătoare
DEWALT.
• NU stropiţi sau nu scufundaţi în apă sau alte
lichide.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi unealta
şi acumulatorul în locaţii în care
temperatura poate atinge sau depăşi
40 ˚C (105 ˚F) (precum ateliere în aer liber
sau construcţii metalice pe timpul verii).
AVERTISMENT: Nu încercaţi
niciodată să deschideţi acumulatorul
sub niciun motiv. În cazul în care
acumulatorul este crăpat sau
deteriorat, nu îl introduceţi în
încărcător. Nu striviţi, nu scăpaţi
sau nu deterioraţi acumulatorul.
Nu utilizaţi un acumulator sau un
încărcător care a suferit o lovitură
puternică, a fost scăpat pe jos, a fost
călcat sau deteriorat în vreun fel
(ex. înţepat cu un cui, lovit cu un
ciocan, călcat în picioare). Se poate
genera şoc electric sau electrocutare.
Acumulatorii deterioraţi trebuie
10
returnaţi la centrul de service pentru
reciclare.
ATENȚIE: Când nu este în
funcţiune, poziţionaţi unealta pe
partea laterală pe o suprafaţă
stabilă unde nu va cauza pericol
de împiedicare sau cădere. Unele
unelte cu acumulatori mari vor sta
vertical pe acumulator, însă pot fi
uşor răsturnate.
INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SIGURANŢĂ
PENTRU LITIU ION (Li-Ion)
• Nu incineraţi acumulatorul chiar dacă
este foarte deteriorat sau dacă este
complet uzat. Acumulatorul poate exploda
în foc. Se creează vapori şi materiale toxice
când acumulatorii litiu ion sunt arşi.
• În cazul în care acumulatorul intră în
contact cu pielea, spălaţi imediat zona
cu apă şi săpun delicat. În cazul în care
lichidul acumulatorului intră în ochi, clătiţi
ochii deschişi timp de 15 minute sau până
când trece iritaţia. În cazul în care este
necesară asistenţă medicală, informaţi
medicul că electrolitul acumulatorului este
compus dintr-un amestec de carbonaţi
organici lichizi şi săruri de litiu.
• Conţinutul celulelor deschise ale
acumulatorului pot cauza iritaţie
respiratorie. Aerisiţi zona de lucru. În cazul
în care simptomele persistă, consultaţi
medicul.
AVERTISMENT: Pericol de arsuri.
Lichidul acumulatorului poate fi
inflamabil dacă este expus la scântei
sau flăcări.
Transport
Acumulatorii DEWALT sunt conformi cu toate
normele aplicabile privind expediția, așa cum
sunt descrise de standardele legale și din
domeniu, care includ Recomandările ONU privind
transportul mărfurilor periculoase; Normele
privind mărfurile periculoase ale Asociației
Internaționale de Transport Aerian (IATA), Codul
Internațional Maritim al Mărfurilor Periculoase
(IMDG) și Acordul European privind Transportul
Internațional al Mărfurilor Periculoase pe Cale
Rutieră (ADR). Celulele și acumulatorii Litiu-Ion
au fost testați conform secțiunii 38.3 din Normele
ONU privind transportul mărfurilor periculoase,
Manualul de teste și criterii.
În majoritatea cazurilor, expedierea unui
acumulator DEWALT este scutită de la
clasificarea ca material periculos complet
reglementat din Clasa 9. În general, cele două
cazuri care necesită expedierea conform Clasei
9 sunt:
1. Expedierea pe cale aeriană a peste doi
acumulatori Litiu-Ion DEWALT, atunci când
pachetul conține doar acumulatorii (fără
unelte), și
Etichetele de pe încărcător şi
de pe acumulator
Pe lângă pictogramele utilizate în acest manual,
etichetele de pe încărcător şi de pe acumulator
pot indica următoarele pictograme:
2. Orice expediere care conține un acumulator
Litiu-Ion cu o clasificare energetică mai mare
de 100 wați oră (Wh). Toți acumulatorii LitiuIon prezintă clasificarea wați oră pe ambalaj.
Indiferent dacă o expediere este scutită
sau complet reglementată, expeditorul are
responsabilitatea de a consulta cele mai recente
regulamente privind ambalarea, etichetarea/
marcarea și cerințele legate de documentație.
Transportarea acumulatorilor poate cauza
eventual incendii dacă bornele acestora intră
accidental în contact cu materiale conductoare.
În cazul transportării acumulatorilor, asigurați-vă
că bornele acestora sunt protejate și bine izolate
de materialele cu care ar putea intra în contact și
care ar putea cauza un scurtcircuit.
Informațiile din această secțiune a manualului
sunt oferite cu bună credință și sunt considerate
exacte în momentul redactării documentului.
Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție
explicită sau implicită. Cumpărătorul are
responsabilitatea de a se asigura că activitățile
sale sunt conforme cu normele aplicabile.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Consultaţi Specificaţiile tehnice
pentru timpul de încărcare.
100%
Acumulatorul se încarcă.
100%
Acumulator încărcat.
Acumulator defect.
Decalaj acumulator fierbinte/rece.
Nu puneţi în contact cu obiecte
conductibile.
Nu încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Acumulator
Nu expuneţi la apă.
TIP ACUMULATORI
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor
de alimentare defecte.
DCD710 funcţionează cu acumulatori de 10,8
volţi.
Recomandări de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spaţiu
răcoros şi uscat, ferit de lumina directă
a soarelui şi de căldura sau frigul excesive.
Pentru performanţa şi durata de viaţă optime
ale acumulatorului, depozitaţi acumulatorii
la temperatura camerei atunci când nu sunt
folosiţi.
2. Pentru depozitarea pe perioade lungi şi
pentru rezultate optime, este recomandat să
depozitaţi acumulatorul încărcat complet întrun loc răcoros şi uscat , scos din încărcător.
NOTĂ: Acumulatorii nu trebuie depozitaţi
descărcaţi complet. Acesta va trebui reîncărcat
înainte de utilizare.
Încărcaţi doar la temperaturi cuprinse
între 4 ˚C şi 40 ˚C.
Doar pentru utilizare la interior.
Eliminaţi acumulatorul în mod
responsabil cu privire la mediul
înconjurător.
Încărcați acumulatorii DEWALT doar
cu încărcătoarele DEWALT specificate.
Încărcarea altor acumulatori decât cei
specificați DEWALT cu un încărcător
DEWALT poate cauza explozia
acestora sau poate conduce la alte
situații periculoase.
Nu incineraţi acumulatorii.
11
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
Copiii nu trebuie lăsaţi niciodată să se joace
cu acest produs.
1 Mașină de găurit/înșurubat
Siguranţa electrică
1 Încărcător
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea acumulatorului să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
De asemenea, asiguraţi-vă că tensiunea
încărcătorului dvs. corespunde cu aceea a sursei
de alimentare.
2 Baterii
1 Cutie pentru depozitare şi transport
1 Manual de instrucțiuni
1 Schemă detaliată
NOTĂ: Acumulatorii şi încărcătoarele nu sunt
incluse în cazul modelelor N.
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de declanşare a turaţiei reglabile
b. Buton înainte/înapoi
Încărcătorul dvs. DEWALT prezintă
izolare dublă în conformitate cu
standardul EN 60335; prin urmare, nu
este necesară împământarea.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la centrul de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
c. Inel de reglare a cuplului de strângere
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
d. Selector de viteze
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
e. Mandrină rapidă
f. Buton de detaşare a acumulatorului
g. Acumulator
h. Lampă de lucru
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Mașina de găurit/înșurubat este concepută
pentru aplicații ușoare de găurire și înșurubare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Această maşină de găurit/înșurubat este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
de către persoane lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea sunt supravegheate de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
12
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 3 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât
dacă este absolut necesar. Utilizaţi un cablu
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea
absorbită a încărcătorului dvs. (consultaţi
Specificaţiile tehnice). Dimensiunea minimă
a conductorului este de 1 mm2; lungimea maximă
este de 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Înainte de asamblare
şi reglaj, scoateţi întotdeauna
încărcătorul. Opriţi întotdeauna
unealta înainte de a introduce sau de
a scoate acumulatorul.
AVERTISMENT: Utilizaţi numai
acumulatori şi încărcătoare DEWALT.
Introducerea şi scoaterea
acumulatorului din unealtă
(fig. 3)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că acumulatorul (g) este
complet încărcat.
PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN
MÂNERUL UNELTEI
1. Aliniaţi acumulatorul cu canelurile din
interiorul mânerului.
2. Glisaţi acumulatorul ferm pe poziţie până
când auziţi că se fixează cu un clic.
PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN
UNEALTĂ
1. Apăsaţi butonul de detaşare (f) şi trageţi ferm
acumulatorul din mânerul uneltei.
2. Introduceţi acumulatorul în încărcător
conform descrierii din secţiunea privind
încărcătorul din acest manual.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1, 8)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână
să fie ţinută pe mânerul principal (i).
Întrerupător de pornire cu
reglarea vitezei (fig. 1)
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire (a). Pentru a opri unealta, eliberaţi
întrerupătorul de pornire. Unealta dvs. este
prevăzută cu o frână. Mandrina se va opri după
ce întrerupătorul de pornire este eliberat complet.
Întrerupătorul de pornire cu reglare a vitezei
vă permite să selectaţi viteza potrivită pentru
o aplicaţie anume. Cu cât apăsaţi mai mult
întrerupătorul, cu atât unealta va funcţiona cu
viteză mai mare. Pentru o durată maximă de
viaţă a uneltei, utilizaţi viteza variabilă numai la
începutul operaţiilor de găurire sau a operaţiilor
de introducere a elementelor de fixare
NOTĂ: Utilizarea continuă în intervalul de viteză
variabilă nu este recomandată. Aceasta poate
deteriora comutatorul şi trebuie evitată.
Butonul inversor de sens
(fig. 1)
Butonul inversor de sens (b) determină sensul
uneltei şi serveşte, de asemenea, ca buton de
blocare.
Pentru a selecta rotirea înainte, eliberaţi butonul de
pornire şi apăsaţi butonul inversor de sens de pe
partea dreaptă a uneltei.
Pentru a selecta rotirea înapoi, apăsaţi butonul
inversor de sens de pe partea stângă a uneltei.
Poziţia centrală a butonului inversor de sens
blochează unealta în poziţia oprit. Atunci când
schimbaţi poziţia butonului inversor de sens,
asiguraţi-vă că butonul de pornire este eliberat.
NOTĂ: Prima dată când unealta este pusă în
funcţiune după schimbarea sensului, este posibil
să auziţi un clic la pornire. Acest lucru este normal
şi nu indică existenţa vreunei probleme.
13
Lumina de lucru (fig. 1)
Există o lampă de lucru (h) amplasată sub inelul
de reglare a cuplului de strângere (c). Lumina de
lucru va fi activată atunci când butonul de pornire
este apăsat.
NOTĂ: Lumina de lucru serveşte la iluminarea
suprafeţei de lucru din apropiere şi nu are
destinaţia de lanternă.
Inelul de reglare a cuplului de
strângere (fig. 1)
Inelul de reglare a cuplului de strângere (c) este
marcat clar cu numere şi simbolul unui burghiu.
Inelul trebuie rotit până când setarea dorită se
află în partea superioară a uneltei. Există ştifturi
de control în inel, pentru a elimina aproximările la
selectarea cuplului de strângere. Cu cât este mai
mare cifra de pe inel, cu atât este mai mare cuplul
de strângere şi elementul de fixare ce poate fi
introdus. Pentru a bloca mandrina pentru operaţii
de găurire, deplasaţi inelul în poziţia marcată cu
simbolul burghiului.
NOTĂ: Atunci când utilizați mașina de găurit/
înșurubat pentru a da găuri, asigurați-vă că inelul
de reglare a cuplului de strângere este setat
astfel încât simbolul burghiului să fie aliniat cu
linia centrală de pe partea superioară a uneltei.
Nerespectarea acestei instrucţiuni permite
alunecarea mandrinei în timpul operaţiunii de
găurire.
Transmisie cu două viteze
(fig. 1, 4)
Funcţia de transmisie cu două viteze a maşinii dvs.
de înşurubat/găurit vă permite să schimbaţi turaţiile
pentru o flexibilitate mai mare.
Pentru a selecta viteza redusă şi setarea de cuplu
de strângere ridicat, opriţi unealta şi lăsaţi-o să
încheie mişcarea. Împingeţi selectorul de viteze (d)
înainte (înspre mandrină). Pentru a selecta viteza
ridicată şi setarea de cuplu de strângere redus,
opriţi unealta şi lăsaţi-o să încheie mişcarea.
Glisaţi selectorul de viteze înapoi (în sens opus
mandrinei).
NOTĂ: Nu schimbaţi vitezele când unealta este
în funcţiune. În cazul în care întâmpinaţi probleme
la schimbarea vitezelor, asiguraţi-vă că selectorul
celor două viteze este împins complet înainte sau
înapoi.
14
Mandrină fără cheie cu un
singur manşon (fig. 5)
Unealta dvs. prezintă o mandrină rapidă cu un
singur manşon rotativ pentru manevrarea cu
o singură mână a mandrinei. Pentru a introduce un
burghiu sau un alt accesoriu, urmaţi aceşti paşi.
1. Blocaţi butonul de pornire în poziţia OPRIT
conform descrierii anterioare.
2. Prindeţi manşonul negru al mandrinei cu
o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru a ţine
bine unealta. Rotiţi manşonul în sens invers
acelor de ceasornic suficient de mult pentru
a permite montarea accesoriului dorit.
3. Introduceţi accesoriul aproximativ 19 mm
(3/4") în mandrină şi strângeţi bine rotind
manşonul mandrinei în sensul acelor de
ceasornic cu o mână şi ţinând unealta cu
cealaltă mână. Unealta dvs. este prevăzută cu
un mecanism de blocare automată a arborelui.
Acest lucru vă permite să deschideţi şi să
închideţi mandrina cu o singură mână.
Pentru a scoate un accesoriu, repetaţi pasul
2 menţionat mai sus.
AVERTISMENT: Nu încercaţi să
strângeţi burghiele (sau orice alt
accesoriu) apucând de partea din faţă
a mandrinei şi pornind unealta. Acest
fapt poate conduce la deteriorarea
mandrinei şi la vătămare corporala.
Deblocaţi întotdeauna butonul
de pornire atunci când schimbaţi
accesoriile.
Asiguraţi-vă că strângeţi mandrina cu o mână pe
manşonul mandrinei şi cu cealaltă mână susţinând
unealta pentru o strângere riguroasă.
DEMONTAREA MANDRINEI (FIG. 6)
Rotiți inelul de reglare în poziția de găurire și
comutatorul treptei de viteză în poziția 1 (viteză
redusă). Strângeţi mandrina în jurul capătului
mai scurt al unei chei imbus (nefurnizate), cu
dimensiunea mai mare sau egal cu 6,35 mm
(1/4"). Utilizând un ciocan de lemn sau a unui
obiect similar, loviți capătul mai lung în sens orar,
conform ilustrației. Astfel, se va slăbi șurubul din
interiorul mandrinei.
Deschideți complet fălcile mandrinei, introduceți
șurubelnița (sau unealta Torx, dacă este necesar)
în partea din față a mandrinei, între fălci, pentru
a cupla capul de înșurubare. Scoateți șurubul
rotind în sens orar (filet la stânga). Așezați cheia
hexagonală în mandrină și strângeți, conform
ilustrației din Figura 6. Utilizând un ciocan de
lemn sau a unui obiect similar, loviți brusc cheia
în sens antiorar. Aşa se va slăbi mandrina astfel
încât să poată fi deşurubată manual.
INSTALAREA MANDRINEI (FIG. 7)
Înşurubaţi mandrina cu mâna până la capăt și
introduceți șurubul (filet la stânga). Strângeţi bine
șurubul. Strângeţi mandrina în jurul capătului mai
scurt al unei chei imbus, cu dimensiunea mai
mare sau egal cu 6,35 mm (1/4") (nefurnizată),
loviţi capătul mai lung în sensul acelor de
ceasornic cu ajutorul unui ciocan de lemn,
conform ilustrației. Strângeți din nou șurubul
rotind în sens antiorar.
Operaţia de găurire
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
AVERTISMENT:Pentru a reduce
riscul de vătămare corporală,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că piesa
de prelucrat este ancorată sau fixată
bine. În cazul găuririi de materiale
subţiri, folosiţi o bucată suplimentară
de lemn pentru a preîntâmpina
deteriorarea materialului.
Rotiţi inelul la simbolul burghiului pentru găurire.
Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind comutatorul de turaţii, pentru
a se potrivi vitezei şi cuplului de strângere adecvat
pentru operaţia planificată.
1. Folosiţi numai burghie ascuţite. Pentru
LEMN, folosiţi burghie elicoidale, burghie
cu şurub de ghidare sau carote de găurire.
Pentru METAL, utilizaţi burghie elicoidale de
oţel (HHS) sau carote de găurire.
2. Apăsaţi întotdeauna în linie dreaptă cu
burghiul. Folosiţi o presiune suficientă pentru
a păstra burghiul în material, însă nu apăsaţi
atât de tare încât să blocaţi motorul sau să
îndoiţi burghiul.
3. Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini pentru
a controla acţiunea de rotire a maşinii de
găurit.
AVERTISMENT: Mașina de găurit se
poate bloca dacă este suprasolicitată,
cauzând o răsucire bruscă. Fiţi
întotdeauna vigilenţi în acest sens.
Ţineţi unealta ferm cu ambele mâini
pentru a controla acţiunea de rotire şi
a evita vătămarea.
4. ÎN CAZUL ÎN CARE MAŞINA DE
GĂURIT SE BLOCHEAZĂ, acest fapt
survine de obicei datorită faptului că este
supraîncărcată sau utilizată necorespunzător.
ELIBERAŢI IMEDIAT ÎNTRERUPĂTORUL,
scoateţi burghiul din material şi determinaţi
cauza blocării. NU ACŢIONAŢI
ÎNTRERUPĂTORUL ÎN POZIŢIA PORNIT
ŞI OPRIT ÎN ÎNCERCAREA DE A PORNI
O MAŞINĂ DE GĂURIT BLOCATĂ —
ACEST LUCRU POATE DETERIORA
MAŞINA DE GĂURIT.
5. Pentru a reduce la minim blocarea sau
ruperea în material, reduceţi presiunea
aplicată pe maşina de găurit pentru a facilita
pătrunderea burghiului prin porţiunea finală
a găurii.
6. Ţineţi motorul în funcţiune atunci când
retrageţi burghiul din gaură. Acest fapt va
preîntâmpina blocarea.
7. Cu maşinile de găurit cu viteză variabilă,
nu este necesar să folosiţi un punctator
pentru a începe operaţia de găurire. Folosiţi
o viteză mică pentru a începe gaura şi
acceleraţi apăsând mai tare pe întrerupător
atunci când gaura este suficient de adâncă
încât burghiul să nu alunece în afară.
Utilizarea ca șurubelniță
Selectaţi intervalul dorit de viteză/cuplu de
strângere folosind selectorul cu două viteze
de pe partea superioară a uneltei, pentru
a potrivi viteza şi cuplul de strângere la operaţia
planificată.
Introduceţi accesoriul dorit în mandrină la fel
ca în cazul burghielor. Faceţi o probă într-un
material de testare sau în zone puţin vizibile
pentru a determina poziţia corectă a inelului
mandrinei.
CAPACITĂȚI MAXIME RECOMANDATE
Interval redus–1
Interval
ridicat–2
Burghie,
Găurire în
6,35 mm (1/4") 3,18 mm (1/8")
metal
Lemn, alezaj
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
plat
Carote de
15,88 mm
19,05 mm (3/4")
găurire
(5/8")
15
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu
un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
puneţi inversorul de sens pe
poziţia blocat sau opriţi unealta şi
deconectaţi acumulatorul înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. O pornire accidentală
poate cauza vătămări.
Încărcătorul şi acumulatorul nu sunt reparabile.
Nu există componente ce pot fi reparate în
interiorul acestuia.
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE
A ÎNCĂRCĂTORULUI
AVERTISMENT: Pericol de şoc
electric. Deconectaţi încărcătorul de
la priză înainte de curăţare. Murdăria
şi unsoarea pot fi eliminate de pe
partea exterioară a încărcătorului
folosind o cârpă sau o perie moale
nemetalică. Nu folosiţi apă sau orice
altă soluţie de curăţare.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate pentru
acest produs, folosirea unor astfel de
accesorii cu această unealtă poate
fi periculoasă. Pentru a reduce riscul
de vătămare, trebuie utilizate exclusiv
accesorii recomandate DEWALT
împreună cu acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată de
praf atunci când efectuaţi procedura
următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
16
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulator reîncărcabil
Acest acumulator cu durată lungă de viaţă
trebuie să fie reîncărcat atunci când nu reuşeşte
să furnizeze putere suficientă în cazul lucrărilor
efectuate cu uşurinţă anterior. La sfârşitul duratei
sale de utilizare, eliminaţi-l acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
• Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
• Celulele Li-Ion sunt reciclabile. Duceţi
acumulatorii la reprezentantul dvs. sau la
un centru local de reciclare. Acumulatorii
colectaţi vor fi reciclaţi sau eliminaţi
corespunzător.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00227126 - 04-02-2014
17
18
19
Download PDF

advertising