DW745 | DeWalt DW745 TABLE SAW Type 4 instruction manual

402113-96 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DW745
Figura 1
g
d
e
l
f
o
k
x
n
c
m
y
p
v
b
a
Figura 2
q
r
l
h
m
n
s
t
u
v
i
j
2
w
Figura 3
Figura 4
e
t
t
aa
z
aa
Figura 5
Figura 6
cc
bb
ee
dd
Figura 7
g
Figura 8
k
gg
ff
hh
ii
f
Figura 9
jj
m
kk
3
Figura 10
Figura 11
o
mm
pp
oo
ll
r
Figura 12
Figura 13
e
e
nn
qq
rr
nn
ss
Figura 15
Figura 14
n
s
p
Figura 16
tt
4
uu
Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
ww
yy
xx
vv
5
FIERĂSTRĂU CU BANC DE LUCRU
DWE745
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte
electrice profesionale.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Tip
Putere motor (intrare)
Putere motor (ieșire)
Turaţie în gol
Diametrul discului
Alezajul discului
Grosime corp disc
Grosime cuţit de despicare
Adâncime de tăiere la 90°
Adâncime de tăiere la 45°
Capacitate de spintecare
Dimensiuni totale
Greutate
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
KWA (marjă putere sonoră)
Siguranţe:
Europa
Regatul Unit
& Irlanda
Unelte
cu alimentare
la 230 V
230 V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
kg
DW745-QS/GB
230
4
1.850
970
3.800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
DW745-LX
115
4
1.700
820
4.800
250
30
2,2
2,3
77
55
610
570 x 700 x 466
22
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3
96
3
109
3
V
10 amperi,
la reţea
electrică
3 amperi,
la prize
NOTĂ: Schimbarea activităţii poate produce
schimbări de tensiune sau fluctuaţii de scurtă
durată. În condiţii nefavorabile cu sisteme publice
de alimentare de joasă tensiune, poate surveni
afectarea altor aparate. Nu se vor produce
interferenţe dacă impedanţa este mai mică
de 0,25 ohmi. Ştecherele folosite pentru aceste
unelte electrice vor fi dotate cu un disjunctor
de siguranţă de 16 Amperi cu funcţie de neutru.
6
Definiţii: Instrucţiuni
de siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate
al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să
citiţi manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie
periculoasă imediată care, dacă nu
este evitată, va determina decesul
sau vătămarea gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate determina vătămări
minore sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea corporală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Indică un pericol de şoc electric.
Reguli generale de siguranţă
1. Păstraţi zona de lucru liberă.
Zonele şi bancurile dezordonate înlesnesc
vătămările.
2. Ţineţi cont de mediul spaţiului de lucru.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Nu expuneţi unealta la ploaie. Nu utilizaţi
unealta în condiţii de umezeală sau
umiditate. Păstraţi zona de lucru bine
iluminată (250 - 300 Lux). Nu utilizaţi unealta
acolo unde există riscul de producere
a unui incendiu sau a unei explozii, de ex.
în prezenţa lichidelor şi gazelor inflamabile.
3. Fiţi atenţi să nu vă electrocutaţi.
DW745
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate (ex. conducte, radiatoare,
aragazuri şi frigidere). Atunci când utilizaţi
unealta în condiţii extreme (de ex. umiditatea
ridicată, atunci când se produce şpan
metalic etc.), securitatea electrică poate
fi îmbunătăţită introducând un transformator
de izolare sau un disjunctor de protecţie
acţionat de curentul de scurgere la pământ
(FI).
4. Ţineţi persoanele din jur la distanţă.
Nu lăsaţi persoanele neimplicate efectiv în
activitate, în special copiii, să atingă unealta
sau cablul prelungitor şi ţineţi-i la distanţă de
zona de lucru.
5. Depozitaţi uneltele atunci când nu le
folosiţi.
Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie
să fie depozitate într-un spaţiu uscat, încuiat
şi nu la îndemâna copiilor.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi Dezvoltarea
Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.11.2013
6. Nu forţaţi unealta.
Instrucţiuni de siguranţă
7. Utilizaţi unealta corespunzătoare.
AVERTISMENT! Atunci când utilizaţi
unelte electrice trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază pentru a reduce riscul de
incendiu, electrocutare şi vătămări
corporale, inclusiv cele ce urmează.
Citiţi în totalitate aceste instrucţiuni înainte de
utilizarea acestui produs şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE
ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ
Aceasta va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu forţaţi uneltele de mici dimensiuni pentru
a efectua operaţii specifice uneltelor pentru
regim greu de lucru. Nu utilizaţi unelte pentru
scopuri contrare destinaţiei acestora; spre
exemplu, nu utilizaţi fierăstraie circulare
pentru a tăia crengi sau buşteni.
8. Îmbrăcaţi-vă corespunzător.
Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau
bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în
componentele în mişcare. Se recomandă
utilizarea de încălţăminte antiderapantă
atunci când lucraţi în aer liber. Purtaţi bonete
de protecţie pentru a ţine strâns părul lung.
7
9. Utilizaţi echipament de protecţie.
Utilizaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Utilizaţi o mască pentru faţă sau o mască
anti-praf dacă operaţiile de lucru produc
praf sau particule proiectate. În cazul în
care astfel de particule sunt deosebit de
fierbinţi, purtaţi, de asemenea, o salopetă
rezistentă la căldură. Purtaţi întotdeauna
echipament de protecţie pentru urechi.
Purtaţi întotdeauna o cască de protecţie.
10. Conectaţi echipamentul de aspirare
a prafului.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă
că acestea sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător.
11. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu trageţi niciodată brusc de cablu pentru
a scoate unealta din priză. Ţineţi cablul
departe de surse de căldură, ulei şi muchii
ascuţite. Nu căraţi niciodată unealta ţinând-o
de cablu.
12. Fixaţi piesa de prelucrat.
În măsura în care este posibil, folosiţi bride
sau o menghină pentru a fixa piesa de
prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-aţi
folosi mâinile şi astfel puteţi avea ambele
mâini libere pentru a manipula unealta.
13. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea
şi echilibrul.
14. Întreţineţi uneltele cu grijă.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate
pentru performanţă şi siguranţă sporite.
Urmaţi instrucţiunile de lubrifiere şi de
schimbare a accesoriilor. Inspectaţi unealta
periodic şi dacă este defectă duceţi-o la
un centru de service autorizat pentru a fi
reparată. Ţineţi mânerele şi întrerupătoarele
uscate, curate şi lipsite de ulei şi unsoare.
15. Deconectaţi uneltele.
Atunci când uneltele nu sunt în funcţiune,
înainte de a efectua operaţii de service sau
de înlocuire a accesoriilor, precum discurile,
vârfurile şi cuţitele, deconectaţi-le de la sursa
de alimentare.
16. Îndepărtaţi cheile de reglare şi cheile fixe.
Faceţi-vă un obicei din a verifica dacă cheile
de reglare şi cheile fixe au fost îndepărtate
de pe unealtă înainte de a o utiliza.
8
17. Evitaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că unealta este oprită înainte de
a o conecta.
18. Utilizaţi cabluri prelungitoare speciale
pentru exterior.
Înainte de utilizare, inspectaţi cablul
prelungitor şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
Atunci când folosiţi unealta în aer liber,
utilizaţi exclusiv cabluri prelungitoare de
exterior, marcate corespunzător.
19. Fiţi vigilenţi.
Fiţi atenţi la ceea ce faceţi. Faceţi uz de
regulile de bun simţ. Nu utilizaţi unealta
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.
20. Inspectaţi pentru a depista componentele
deteriorate.
Înainte de utilizare, verificaţi cu atenţie
unealta şi cablul de alimentare pentru a
determina dacă va funcţiona corespunzător
şi dacă execută funcţia pentru care este
destinată. Verificaţi alinierea componentelor
în mişcare, ruperea componentelor,
asamblarea şi orice altă stare ce ar putea
afecta funcţionarea uneltei. O apărătoare
sau o altă piesă deteriorată va fi remediată
corespunzător sau înlocuită la un centru
de service autorizat, cu excepţia cazurilor
când în acest manual există alte indicaţii.
Solicitaţi remedierea comutatoarelor defecte
la un centru de service autorizat. Nu utilizaţi
unealta în cazul în care întrerupătorul nu
comută în poziţia pornit şi oprit. Nu încercaţi
niciodată să efectuaţi singuri operaţii de
reparare.
AVERTISMENT! Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau
efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele
recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc
de vătămare corporală.
21. Prevedeţi repararea uneltei de către
o persoană calificată.
Această unealtă electrică respectă regulile
relevante de siguranţă. Reparaţiile trebuie
să fie efectuate exclusiv de către persoane
calificate care folosesc piese de schimb
originale, în caz contrar, se poate genera
un pericol considerabil pentru utilizator.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraiele
cu banc de lucru
• Nu utilizaţi discuri de fierăstrău cu o grosime
a corpului mai mare sau cu o lăţime
a dinţilor mai mică decât grosimea cuţitului
de despicare.
• Asiguraţi-vă că discul se roteşte în direcţia
corectă şi că dinţii sunt orientaţi înspre
partea din faţă a bancului de lucru.
• Asiguraţi-vă că toate manetele de blocare
sunt fixate bine înainte de a începe să
lucraţi.
• Asiguraţi-vă că toate discurile şi flanşele sunt
curate şi că părţile concave ale colierului
sunt în contact cu discul. Strângeţi bine
piuliţa arborelui.
• Păstraţi discul fierăstrăului ascuţit şi bine
reglat.
• Asiguraţi-vă că cuţitul de despicare este
reglat la distanţă corectă faţă de disc maxim 5 mm.
• Nu utilizaţi niciodată fierăstrăul fără ca
apărătoarea superioară şi cea inferioară să
fie montate.
• Nu stați cu nicio parte a corpului în linie cu
discul. Poate apărea vătămarea corporala.
Poziționați-vă lateral față de disc.
•
•
•
•
•
•
•
•
• Deconectaţi fierăstrăul de la priza de
alimentare înainte de a schimba discurile sau
de a efectua operaţii de întreţinere.
• Utilizaţi întotdeauna un băţ de împingere şi
asiguraţi-vă că nu poziţionaţi mâinile la mai
puţin de 150 mm faţă de disc în timpul tăierii.
• Nu încercaţi să lucraţi cu o tensiune diferită
de cea prevăzută.
• Nu aplicaţi lubrifianţi pe disc în timpul
funcţiunii.
• Nu poziţionaţi mâinile în jurul discului sau
sub aceasta.
• Ţineţi întotdeauna băţul de împingere
în poziţia de depozitare atunci când nu
îl utilizaţi.
• Nu urcaţi pe unitate.
• În timpul transportării, asiguraţi-vă că partea
superioară a discului fierăstrăului este
acoperită, de exemplu, cu ajutorul apărătorii.
• Nu utilizaţi apărătoarea pentru manipulare
sau transportare.
•
•
AVERTISMENT: Acest aparat este
prevăzut cu un cablu de alimentare
cu configuraţie specială (racord tip Y).
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat sau defect, trebuie să
fie înlocuit numai de către producător
sau agent de reparaţii autorizat.
Înlocuiţi imediat inserţia bancului (placa de
secționare) dacă este uzată sau deteriorată.
Verificaţi dacă piesa de prelucrat este fixată
corespunzător. Asiguraţi întotdeauna
o susţinere suplimentară pentru piesele de
prelucrat lungi.
Nu exercitaţi o presiune laterală pe discul
fierăstrăului.
Nu tăiaţi niciodată aliaj uşor. Aparatul nu este
conceput pentru astfel de aplicaţii.
Nu utilizaţi discuri abrazive sau diamantate
Rindeluirea, scobirea sau crestarea nu sunt
permise.
În cazul unui accident sau a unei defecţiuni,
opriţi maşina imediat şi deconectaţi-o de la
sursa de alimentare. Raportaţi defecţiunea
şi semnalizaţi corespunzător unealta pentru
a preîntâmpina ca acesta să fie utilizat de
alte persoane.
Atunci când discul fierăstrăului este blocat
datorită unei forţe anormale de pătrundere în
material în timpul tăierii, opriţi ÎNTOTDEAUNA
unealta şi deconectaţi-o de la sursa de
alimentare. Îndepărtaţi piesa de prelucrat
şi asiguraţi-vă că discul merge cu uşurinţă.
Porniţi unealta şi începeţi o nouă operaţie
de tăiere cu o forţă de apăsare redusă.
Conectaţi fierăstrăul la un dispozitiv de
colectare a prafului atunci când tăiaţi lemne.
Nu încercați NICIODATĂ să tăiați o stivă de
piese nefixate, deoarece acest lucru ar putea
conduce la pierderea controlului și la recul.
Sprijiniți corespunzător toate materialele.
DISCURILE FIERĂSTRĂULUI
• Atunci când tăiați lemn, conectați
întotdeauna aparatul la un extractor
corespunzător de praf.
• Viteza max. permisă a discul fierăstrăului
trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza
în gol a uneltei, menţionată pe plăcuţa
cu specificaţii.
• Nu utilizaţi discuri de fierăstrău care nu
corespund dimensiunilor menţionate în
Specificația tehnică. Nu utilizaţi distanţiere
pentru a potrivi discul pe ax. Utilizați doar
discurile specificate în acest manual, care
respectă norma EN 847-1, dacă urmează să
fie utilizate pentru lemn și materiale similare.
9
• Luaţi în considerare aplicarea unor discuri cu
reducţii special concepute.
• Nu utilizaţi discuri de mare viteză din oţel
(HS).
• Nu utilizaţi discuri de fierăstrău deformate,
crăpate sau deteriorate.
• Asigurați-vă că discul ales este adecvat
pentru materialul ce urmează a fi tăiat.
• Purtaţi întotdeauna mănuşi pentru
manipularea discurilor de fierăstrău
şi a materialelor rugoase. Discurile de
fierăstrău trebuie să fie transportate într-un
suport, dacă este posibil.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi
Riscuri reziduale
Riscurile următoare sunt inerente în cazul
utilizării fierăstraielor:
Purtaţi echipament de protejare
a respiratiei.
- vătămări cauzate de atingerea
componentelor ce se rotesc
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului.
- Riscul de accidente cauzate de
componentele neacoperite ale discului rotativ
al fierăstrăului.
- Riscul de vătămări la schimbarea discului
fără mănuşi.
- Riscul de strivire a degetul la deschiderea
apărătorilor.
- Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma tăierii
lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.
Următorii factori influenţează producerea
zgomotului:
- materialul de debitat
- tipul de disc de fierăstrău
- forţa de apăsare
- întreținerea uneltei
Următorii factori influenţează expunerea la praf:
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona
de tăiere şi de disc.
Loc pentru transport.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
Codul pentru dată, care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2013 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Unealtă parţial asamblată
1 Blocaj ghidaj spintecare
1 Ghidaj pentru tăieturi oblice
1 Disc de fierăstrău
1 Ansamblu apărătoare superioară a discului
1 Placă de secţionare
1 Cheie pentru disc
- discuri de fierăstrău uzate
1 Cheie pentru arbore
- extractor de praf cu o putere de aspirare mai
mică de 20 m/s
1 Adaptor de extragere a prafului
- piesă de prelucrat impropriu dirijată
1 Manual de instrucțiuni
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei,
ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi
putut surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
10
Descriere (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Buton de resetare a siguranţei
c. Cavitate pentru mână
d. Masă
e. Disc
f. Cuţit de despicare
g. Apărătoare superioară a discului
h. Port de extragere a prafului pe apărătoare
i. Port principal de extragere a prafului
j. Adaptor de extragere a prafului
k. Placă de secţionare
l. Ghidaj de spintecare
m. Blocare ghidaj spintecare
n. Suport de lucru/ghidaj de spintecare
îngust (ilustrat în poziția de depozitare)
o. Indicator scală spintecare
p. Buton reglaj fin
q. Rotiţă control combinat ridicare şi înclinare
r. Manetă de blocare pentru tăierea înclinată
s. Manetă de blocare a şinei
t. Cheie pentru disc
u. Băţ de împingere
v. Picior spate reglabil
w. Calibru pentru tăieturi oblice
x. Fantă calibru pentru tăieturi oblice
y. Ghidaj pentru tăieturi oblice
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Fierăstrăul dvs. cu banc de lucru DW745 a fost
proiectat pentru efectuarea operaţiilor de tăiere
cu fierăstrăul prin spintecare, tăiere transversală,
tăiere înclinată şi oblică în lemn, produse din
lemn şi plastic. Acest dispozitiv este conceput să
funcţioneze cu un disc cu diametrul de 250 mm,
cu vârf din carbură.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în
prezenţa lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Fierăstrăul cu banc de lucru DW745 este
o unealtă electrică profesională.
NU permiteţi copiilor să intre în contact
cu unealta. Este necesară supravegherea
atunci când unealta este folosită de operatori
neexperimentaţi.
• Acest aparat nu este destinat utilizării
de către persoane (inclusiv copii) cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea sunt supravegheate
de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi
niciodată singuri cu acest produs.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru
a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul EN
61029; prin urmare, nu este necesară
împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de
115 V trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un
cablu special pregătit, disponibil la unitatea de
service DEWALT.
Înlocuirea ştecherului
(numai pentru Marea Britanie
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare
nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie efectuată
nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 13 A.
11
Utilizarea unui cablu
prelungitor
AVERTISMENT: Dinţii noului disc de
fierăstrău sunt foarte ascuţiţi şi pot fi
periculoşi.
În cazul în care este necesar un cablu
prelungitor, utilizaţi un cablu prelungitor
aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru
puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
Specificaţia tehnică). Dimensiunea minimă
a conductorilor este 1,5 mm2; lungimea maximă
este 30 m.
AVERTISMENT: Discul fierăstrăului
TREBUIE să fie înlocuit conform
descrierii din această secţiune.
Utilizaţi DOAR discurile de fierăstrău
menţionate în specificaţiile tehnice.
Recomandăm discurile DT4226. Nu
montaţi NICIODATĂ alte discuri de
fierăstrău.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea
şi deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire/oprire se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
Dezambalarea (fig. 1, 2)
• Scoateţi cu grijă fierăstrăul din ambalaj.
• Unealta este asamblată complet, cu excepţia
ghidajului de spintecare și a apărătorii
superioare a discului.
• Finalizaţi asamblarea respectând
instrucţiunile descrise mai jos.
• Aşezaţi băţul de împingere (u) în locaşul său
de pe partea dreaptă a uneltei (fig. 2).
• Reglați piciorul din spate (v) până când
bancul (d) este orizontal pe toate direcțiile.
• Derulaţi complet cablul de alimentare.
AVERTISMENT:
• Ţineţi întotdeauna băţul de
împingere în poziţia sa atunci
când nu îl utilizaţi.
• Conectați ștecherul la priza
de alimentare doar înainte de
începerea aplicației.
Montarea discului fierăstrăului
(fig. 1– 4)
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că
unealta este deconectată de la sursa
de alimentare.
12
• Ridicaţi arborele discului la maxim rotind
rotiţa de control (q) în sens orar (fig. 1).
• Aşezaţi discul fierăstrăului pe ax în ordinea
ilustrată în figura 3. Flanşa exterioară (z)
are un bosaj convex cu ø 30 mm, care se
potriveşte în alezajul discului. Asiguraţi-vă că
dinţii sunt orientaţi în jos în partea din faţă
a bancului.
• Prindeţi axul cu ajutorul cheii fixe şi strângeţi
piuliţa arborelui (aa) rotind-o în sens orar cu
ajutorul cheii pentru arbore (fig. 4).
• Pentru a scoate discul, procedaţi în ordine
inversă.
AVERTISMENT: Verificaţi întotdeauna
indicatorul ghidajului de spintecare şi
cuţitul de despicare după înlocuirea
discului.
Reglarea discului fierăstrăului
(fig. 1, 5)
Pentru performanţe optime, discul trebuie să
fie paralel cu fantele oblice. Acest reglaj a fost
efectuat din fabrică. Pentru o nouă reglare:
• Întoarceţi fierăstrăul pe o parte.
• Folosind o cheie imbus de 10 mm, slăbiţi
puţin dispozitivele de prindere ale suportului
(bb) (fig. 5).
• Reglați suportul (cc) până când discul este
paralel cu fanta calibrului pentru tăieturi
oblice (x) (fig. 1).
• Strângeţi dispozitivele de prindere ale
suportului (bb) la un cuplu de 11 Nm (fig. 5).
Reglarea înălţimii discului
(fig. 1)
Discul poate fi ridicat şi coborât rotind rotiţa de
control combinat al ridicării şi înclinării (q).
• Asiguraţi-vă că primii trei dinţi superiori ai
discului străpung uşor suprafaţa de sus
a piesei de prelucrat în timpul tăierii cu
fierăstrăul. Acest lucru va asigura faptul
că un număr maxim de dinţi îndepărtează
materialul în orice moment, determinând,
astfel, o performanţă optimă.
Montarea cuțitului de
despicare
(fig. 1, 6)
• Ridicaţi arborele discului la maxim, rotind
rotiţa de reglare a înălţimii discului (q) în
sens orar (fig. 1).
• Slăbiți șurubul de blocare (dd) cu câteva
rotații folosind cheia din dotare (fig. 6).
• Împingeți și mențineți șurubul (dd) în interior
pentru a elibera mecanismul de prindere
acționat cu arc.
• Aliniaţi fanta (ee) cu şurubul (dd) şi
introduceţi cuțitul de despicare până când
partea superioară a fantei se sprijină pe
butonul rotativ.
• Eliberați șurubul (dd) și strângeți-l bine
folosind cheia din dotare.
AVERTISMENT:
• Atunci când este aliniat corect,
cuţitul de despicare va fi în linie
cu discul pe banc şi cu partea
superioară a discului. Verificaţi
folosind un dreptar pentru toate
poziţiile înclinate şi pentru toate
înălţimile discului.
• Nu încercați să fixați cuțitul de
despicare în orice altă poziție
decât cea recomandată. Distanța
dintre cuțitul de despicare și
vârfurile dinților discului trebuie să
fie de cel puțin 2 mm.
• Montarea şi alinierea corectă
a apărătorii superioare a discului
(g) de pe cuțitul de despicare sunt
esenţiale pentru funcţionarea în
siguranţă!
• Este interzisă montarea unui
cuțit de despicare diferit de cel
specificat și furnizat, ce prezintă
o grosime de 2,3 mm.
Fixarea pe bancul de lucru (fig. 2)
• Cadrul uneltei între picioarele de pe fiecare
parte laterală (v) este prevăzut cu două
orificii care permit fixarea pe un banc de
lucru. Utilizați orificiile pe diagonală.
• Pentru a îmbunătăți manevrabilitatea, fixați
unealta pe o bucată de placaj cu o grosime
de min. 15 mm.
• În timpul utilizării, se poate prinde foaia
de placaj pe bancul de lucru. Acest lucru
permite transportarea mai ușoară a uneltei,
prin eliberarea clemelor.
Montarea plăcii de secționare
(fig. 7)
• Aliniaţi placa de secționare (k) conform
ilustraţiei şi introduceţi clapetele de pe
spatele acesteia în orificiile de pe partea din
spate a bancului.
• Apăsaţi partea din faţă a plăcii de secționare.
• Partea din faţă a plăcii de secționare trebuie
să fie dreaptă sau să se afle uşor sub banc.
Partea din spate trebuie să fie dreaptă pe
banc. Reglaţi folosind cele patru şuruburi
de reglare (ff).
• Rotiţi şurubul de blocare (a se vedea
completarea din fig. 7) în sens orar la 90°
pentru a bloca placa de secționare pe
poziţie.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
unealta fără placa de secționare.
Înlocuiţi imediat placa de secționare
dacă este uzată sau deteriorată.
Montarea apărătorii superioare
a discului (fig. 8)
• Strângeți apărătoarea superioară a discului
(g) pe cuțitul de despicare (f) cu ajutorul
șurubului (gg).
• Plasați șaiba (hh) și piulița fluture (ii) la
celălalt capăt al șurubului și strângeți-l.
Montarea ghidajului de
spintecare (fig. 9)
Ghidajul de spintecare poate fi instalat în două
poziții pe partea dreaptă (Poziția 1 pentru
spintecare între 0 mm-51 cm [20"] și Poziția
2 pentru spintecare între 10,2 cm [4"]
- 61 cm [24"]) și într-o poziție pe partea stângă
a bancului.
1. Deblocați încuietorile ghidajului de spintecare
(m).
2. Ținând ghidajul înclinat, aliniați știfturile
de fixare pe poziție (față și spate) (jj) de
pe șinele ghidajului cu fantele de pe capul
ghidajului (kk).
3. Glisați fantele de pe cap pe știfturi și rotiți
ghidajul în jos până când se așează pe șine.
4. Blocați ghidajul pe poziție închizând
încuietorile față și spate (m) pe șine.
13
Reglarea ghidajului paralel cu
discul (fig. 1, 9)
Ghidajul a fost setat din fabrică. Dacă trebuie să
îl reglaţi din nou, procedaţi în felul următor:
• Setați discul fierăstrăului la poziția cea mai
înaltă.
• Îndepărtaţi apărătoarea superioară a discului
(g).
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Deblocaţi maneta de blocare a șinelor (s).
• Deplasaţi ghidajul (l) până când atinge
discul.
• Poziţionaţi un şablon de setare (nn) pe masă
şi pe disc (e).
• Reglaţi unghiul de înclinare folosind maneta
de blocare a înclinării (r) până când discul
este orizontal pe şablon.
• Strângeţi maneta de blocare a înclinării (r).
• Rotiţi cama opritorului de înclinare (oo) până
intră ferm în contact cu blocajul lagărului.
• Verificaţi scala pentru unghiuri înclinate.
Dacă este necesară reglarea, slăbiţi şurubul
indicatorului (pp) şi setaţi indicatorul la 0°.
• Strângeţi şurubul indicatorului (pp).
• Verificaţi dacă ghidajul este paralel cu discul.
• Repetaţi procedura la 45° pentru opritorul
de înclinare la 45°, însă nu reglaţi indicatorul.
• Dacă este necesară reglarea, procedaţi după
cum urmează:
• Strângeți şurubul opritorului pentru înclinare
(mm).
• Folosind o cheie imbus, slăbiți șurubul de
reglare a ghidajului (jj) așezând ghidajul pe
șina acestuia.
• Reglați ghidajul paralel cu discul.
• Strângeți șurubul de reglare.
• Strângeţi maneta de blocare a șinei şi
verificaţi dacă ghidajul este paralel cu discul.
• Asigurați-vă că așezați la loc apărătoarea
discului după reglare.
AVERTISMENT: Dacă nu există joc
suficient în ansamblul rulmenților
pinioanelor, duceți unitatea la un
agent de reparații autorizat DEWALT.
Reglarea scalei de spintecare
(fig. 10)
Scala de spintecare indică corect numai dacă
ghidajul este montat la dreapta discului.
• Verificați dacă indicatorul scalei de
spintecare (o) indică zero pe scală atunci
când ghidajul atinge discul. Dacă indicatorul
nu indică exact zero, slăbiţi şuruburile (ll),
deplasaţi indicatorul la valoarea 0 şi strângeţi
şuruburile.
Reglarea indicatorului
şi a opritorului de înclinaţie
(fig. 1, 11, 12)
• Setați discul fierăstrăului la poziția cea mai
înaltă.
• Deblocaţi maneta de blocare a înclinării (r)
împingând-o în sus şi la dreapta.
• Slăbiţi şurubul opritorului pentru înclinare
(mm).
14
Reglarea ghidajului pentru
tăieturi oblice (fig. 1, 13)
• Montați ghidajul pentru tăieturi oblice (y) în
fanta din stânga discului.
• Slăbiți butonul de blocare (qq).
• Poziţionaţi un şablon de unghiuri (nn) pe
ghidajul pentru tăieturi oblice (y) şi disc (e).
Consultaţi Figura 13.
• Verificaţi dacă indicatorul (rr) indică 90° pe
scală. Dacă indicatorul nu indică exact 90°,
slăbiţi şurubul (ss), deplasaţi indicatorul la
valoarea 90° şi strângeţi şurubul.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire/oprire se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că unealta este
amplasată pentru a satisface
condiţiile dumneavoastră
de ergonomie, cu privire la
•
•
•
•
•
înălţimea şi stabilitatea bancului.
Amplasarea uneltei trebuie aleasă
pentru ca operatorul să aibă
o privire de ansamblu bună şi
suficient spaţiu liber împrejurul
uneltei care să-i permită
manipularea piesei de lucru fără
restricţii.
Montaţi un disc corespunzător.
Nu folosiţi discuri excesiv de
uzate. Viteza maximă de rotaţie
a uneltei nu trebuie să
depăşească viteza discului
fierăstrăului.
Nu încercaţi să tăiaţi piese foarte
mici.
Lăsaţi discul să taie nestingherit.
Nu forţaţi.
Lăsaţi motorul să atingă viteza
maximă înainte de a efectua
tăietura.
Asiguraţi-vă că toate butoanele
de blocare şi toate mânerele de
prindere sunt strânse.
Se atrage atenţia utilizatorilor din Marea Britanie
asupra regulamentelor 1974 privind utilajele de
prelucrat lemn, cu modificările ulterioare.
• Nu ţineţi niciodată mâna în zona de acţiune
a discului atunci când unealta este conectată
la sursa de alimentare.
• Nu utilizaţi niciodată fierăstrăul pentru tăieturi
manuale!
• Nu tăiaţi cu fierăstrăul piese de prelucrat
deformate, îndoite sau concave. Trebuie
să existe cel puţin o parte dreaptă, nivelată
pentru a sprijini ghidajul de spintecare sau
ghidajul de tăiere oblică.
• Sprijiniţi întotdeauna piesele de prelucrat
lungi pentru a preîntâmpina reculul.
• Nu îndepărtaţi bucăţile tăiate din zona
discului când acesta se află încă în mişcare.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
• Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul verde
de pornire.
• Pentru a opri unealta, apăsaţi butonul roşu
de oprire.
NOTĂ: Schimbarea activităţii poate produce
schimbări de tensiune sau fluctuaţii de scurtă
durată. În condiţii nefavorabile cu sisteme publice
de alimentare de joasă tensiune, poate surveni
afectarea altor aparate. Nu se vor produce
interferenţe dacă impedanţa este mai mică de
0,262 ohmi.
Ştecherele folosite pentru aceste unelte electrice
vor fi dotate cu un disjunctor de siguranţă
de 16 Amperi cu funcţie de neutru.
Utilizarea ghidajului de
spintecare (fig. 14-16)
MANETA DE BLOCARE A ŞINELOR
Maneta de blocare a șinelor (s) blochează
ghidajul pe poziție, împiedicând deplasarea
acestuia în timpul tăierii. Pentru a bloca maneta
șinelor, apăsați-o în jos și spre partea din spate
a fierăstrăului. Pentru a o debloca, trageți-o în
sus și spre partea din față a fierăstrăului.
NOTĂ: În timpul spintecării, blocați întotdeauna
maneta de blocare a șinelor.
EXTENSIA SUPORTULUI DE LUCRU /GHIDAJ
DE SPINTECARE ÎNGUST
Fierăstrăul cu banc de lucru este echipat cu
o extensie pentru suportul de lucru, care sprijină
piesele mai lungi decât bancul.
Pentru a utiliza ghidajul de spintecare îngust în
poziția suportului de lucru, rotiți-l din poziția de
depozitare, conform ilustrației din Figura 15 și
glisați știfturile în seturile de fante inferioare (tt)
pe ambele capete ale ghidajului.
Pentru a utiliza ghidajul de spintecare îngust
în poziția de spintecare îngustă, fixați știfturile
în seturile de fante superioare (uu) pe ambele
capete ale ghidajului. Această funcție permite un
joc suplimentar de 51 mm (2") pe disc. Consultaţi
Figura 16.
NOTĂ: Retrageți extensia suportului pentru lucru
sau reglați poziția ghidajului de spintecare îngust
ori de câte ori lucrați pe banc.
BUTON DE REGLARE FINĂ
Butonul de reglare fină (p) permite reglaje mai
mici în timpul fixării ghidajului. Înainte de reglare,
asigurați-vă că maneta de blocare a șinelor este
în poziția de sus sau deblocată.
INDICATORUL SCALEI PENTRU SPINTECARE
Indicatorul scalei pentru spintecare trebuie să fie
reglată pentru funcționarea optimă a ghidajului
de spintecare, dacă utilizatorul comută între
discurile pentru tăieturi groase și subțiri.
Indicatorul scalei pentru spintecare indică corect
doar pentru poziția 1 (0-61 cm), totuși, pentru
poziția 1 cu ghidajul de spintecare îngust în
uz, adăugați 5,08 cm. Consultați secțiunea
Reglarea scalei pentru spintecare din capitolul
Asamblare și reglaje.
15
Tăieturi de bază cu fierăstrăul
• Utilizaţi întotdeauna cuţitul de despicare.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că apărătoarea
discului şi cuţitul de despicare sunt corect
aliniate.
Spintecarea (fig. 1, 17)
AVERTISMENT: Margini ascuţite.
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Reglaţi înălţimea discului fierăstrăului.
Poziţia corectă a discului este aceea în
care vârfurile a trei dinţi pătrund ușor partea
superioară a lemnului. Reglaţi înălţimea
apărătorii superioare a discului după cum
este necesar.
• Setaţi ghidajul de spintecare la distanţa
necesară.
• Ţineţi piesa de prelucrat pe banc şi pe
ghidaj. Ţineţi piesa de prelucrat la distanţă
faţă de disc.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă de traseul
discului.
• Porniţi unealta şi lăsaţi discul să atingă
viteza maximă.
• Introduceţi încet piesa de prelucrat sub
apărătoarea ţinând-o bine apăsată pe
ghidajul de spintecare. Lăsaţi dinţii să taie
şi nu forţaţi piesa de prelucrat în discul
fierăstrăului. Viteza discului fierăstrăului
trebuie menţinută constantă.
• Amintiţi-vă că folosiţi băţul de împingere (u)
când sunteţi aproape de disc.
• După efectuarea tăieturii, opriţi unealta, lăsaţi
discul să se oprească şi îndepărtaţi piesa de
prelucrat.
AVERTISMENT:
• Nu împingeţi sau nu ţineţi în mână
partea liberă sau partea decupată
a piesei de prelucrat.
• Nu tăiaţi piese de prelucrat extrem
de mici.
• Utilizaţi întotdeauna un băţ de
împingere atunci când spintecaţi
piese mici de prelucrat.
Tăieturi înclinate
• Setaţi unghiul înclinat necesar.
• Procedaţi ca în cazul spintecării.
16
Tăierea transversală (fig. 18)
• Demontaţi ghidajul de spintecare şi instalaţi
ghidajul pentru tăieturi oblice în fanta dorită.
• Blocaţi ghidajul pentru tăieturi oblice la 0°.
• Setaţi unghiul înclinat la 0°.
• Reglaţi înălţimea discului fierăstrăului.
• Ţineţi piesa de prelucrat pe banc şi pe
ghidaj. Ţineţi piesa de prelucrat la distanţă
faţă de disc.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă e traseul
discului fierăstrăului.
• Porniţi utilajul şi lăsaţi discul să atingă viteza
maximă.
• Țineți piesa de prelucrat fixă pe ghidaj și
deplasați-o ușor împreună cu ansamblul
ghidajului, până când piesa de prelucrat se
așează sub apărătoarea superioară
a discului. Lăsaţi dinţii să taie şi nu forţaţi
piesa de prelucrat în discul fierăstrăului.
Viteza discului fierăstrăului trebuie menţinută
constantă.
• După efectuarea tăieturii, opriţi utilajul, lăsaţi
discul să se oprească şi îndepărtaţi piesa
de prelucrat.
Tăietura transversală înclinată
• Setaţi unghiul înclinat necesar.
• Procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale.
Tăieturi oblice
• Setaţi ghidajul pentru tăierea oblică la
unghiul dorit.
• Procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale.
Tăierea oblică compusă
Această tăietură este o combinaţie de tăietură
oblică şi tăietură înclinată.
• Setaţi înclinaţia la unghiul necesar şi
procedaţi ca în cazul tăieturilor transversale
oblice.
Suport pentru piesele lungi
• Sprijiniţi întotdeauna piesele lungi.
• Sprijiniţi piesele de lucru lungi folosind orice
dispozitive convenabile cum ar fi capre de
tăiat sau dispozitive similare pentru a preveni
căderea capetelor.
Extracţia prafului (fig. 2)
Unealta este prevăzută cu un port de extragere
a prafului în partea din spate (i), adecvat pentru
utilizarea împreună cu echipamente de extragere
a prafului, cu duze de 57/65 mm. Împreună
cu unealta, se furnizează un port de reducţie,
ce poate fi utilizat cu duze de extragere a prafului
cu un diametru de 34-40 mm.
• Conectaţi în timpul tuturor operaţiilor un
dispozitiv de extracţie a prafului, conceput
în conformitate cu regulamentele relevante
referitoare la emisiile de praf.
• Asiguraţi-vă că furtunul de extragere
a prafului folosit este adecvat pentru aplicaţie
şi pentru materialul ce va fi tăiat.
• Ţineţi cont de faptul că materialele sintetice,
cum ar fi plăcile aglomerate sau MDF produc
mai multe particule de praf în timpul tăierii
decât cheresteaua naturală.
Transportarea (fig. 1)
• Strângeţi cablul de alimentare
• Transportaţi întotdeauna unealta cu ajutorul
mânerelor (c).
AVERTISMENT: Transportaţi
întotdeauna unealta cu apărătoarea
superioară a discului montată.
ÎNTREŢINERE
Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoare
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi unealta de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări
de instalare sau atunci când
efectuaţi reparaţii. Asiguraţi-vă că
întrerupătorul de pornire/oprire se află
în poziţia OFF (OPRIT). O pornire
accidentală poate cauza vătămări.
Reglarea blocajului șinelor
(fig. 2, 19)
Tensiunea blocajului şinelor a fost reglată
din fabrică. Dacă trebuie să îl reglaţi din nou,
procedaţi în felul următor:
• Întoarceţi fierăstrăul pe o parte.
• Blocaţi maneta de blocare (s).
• Localizați tija hexagonală (xx) de pe partea
inferioară a uneltei (fig. 19).
• Slăbiți piulița de blocare (yy). Strângeți tija
hexagonală până când arcul de pe sistemul
de blocare este comprimat, creând tensiunea
dorită pe maneta de blocare a șinelor.
Strângeți din nou piulița de blocare pe tija
hexagonală.
Lubrifiere
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală
cu aer uscat de îndată ce se
strânge murdărie în interiorul şi în
jurul orificiilor de aerisire. Purtaţi
echipament de protecţie aprobat
pentru ochi şi o mască aprobată
de praf atunci când efectuaţi
procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice
pot deprecia materialele utilizate
în aceste componente. Folosiţi
o cârpă umezită doar cu apă şi cu
săpun delicat. Nu permiteţi niciodată
pătrunderea vreunui lichid în unealtă;
nu scufundaţi niciodată vreo parte
a uneltei în lichid.
Înainte de utilizare, inspectaţi cu atenţie
apărătorile superioare şi inferioare, precum şi
tubul de extragere a prafului pentru a vă asigura
că vor funcţiona corespunzător. Asiguraţi-vă că
aşchiile, praful sau particulele piesei de lucru nu
pot conduce la blocarea uneia dintre funcţii.
În cazul în care există fragmente din piesa de
lucru blocate între disc şi apărători, deconectaţi
unealta de la sursa de alimentare şi urmaţi
instrucţiunile oferite la secţiunea Montarea
discului fierăstrăului. Îndepărtaţi fragmentele
blocate şi asamblaţi la loc discul fierăstrăului.
Menţineţi fantele de ventilaţie libere şi curăţaţi
carcasa în mod regulat cu o cârpă moale.
17
Curăţaţi periodic sistemul de
colectare a prafului (fig. 20)
• Întoarceţi fierăstrăul pe o parte.
• Scoateți șuruburile (w w) (fig. 20).
• Îndepărtaţi tot praful şi fixaţi din nou uşa de
acces (v v) folosind şuruburile (fig. 20).
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece
accesoriile, altele decât cele oferite
de DEWALT, nu au fost testate cu
acest produs, utilizarea acestora
cu unealta dvs. poate fi riscantă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
se recomandă numai utilizarea de
accesorii DEWALT cu acest produs.
DISCURILE DE FIERĂSTRĂU: UTILIZAŢI
ÎNTOTDEAUNA discuri de fierăstrău cu nivel
redus de zgomot, cu orificii pentru arbore de
30 mm. Viteza nominală a discului trebuie să
fie de cel puțin 4.000 rpm. Nu utilizaţi niciodată
un disc cu diametrul mai mic. Acesta nu va putea
fi protejat corespunzător.
DESCRIEREA DISCURILOR
UTILIZARE
DIAMETRU
DINŢI
Discuri de fierăstrău pentru aplicații
în construcții
(spintecare rapidă)
Destinaţia de
250 mm
24
utilizare
Tăieri transversale
250 mm
40
fine
Discuri de fierăstrău pentru prelucrarea
lemnului
(asigură tăieturi fine şi curate)
Tăieri transversale
250 mm
60
fine
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră
la orice agent de reparaţii autorizat care îl va
colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
DEWALT la adresa indicată în prezentul manual.
Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile
de service post-vânzare şi despre datele de
contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
,Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Înlocuiţi apărătoarea superioară (cod produs:
247678-02) dacă este uzată.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
zst00240697 - 22-07-2014
18
Download PDF

advertising